ZASTAVTE SE V NAŠEM INFOPOINTU MCD
Navštivte náš Infopoint MCD na náměstí Míru, kde získáte bližší informace o celém programu, autobusové dopravě
a další.
Přijďte se zaregistrovat a vyzvednout si svůj Design pas, díky kterému získáte slevy na vstupy a další výhody v rámci
design mapy.
Roztočte
kola designu
Tajemství
za skleněnou
oponou
Mladá Boleslav
12.–14. 9. 2014
Nový Bor
13.–15. 6. 2014
Poznejte
příběh
českého
designu
MEET CZECH DESIGN
Mozaika
grafického
designu
Pavučina
designu
Praha
8. 9.–19. 10. 2014
Brno
2.–5. 10. 2014
Boty, které
dobývají
svět
Zlín
1.–3. 5. 2014
www.meetczechdesign.cz
PARTNEŘI:
ZÁMEK
ZÁKUPY
KRÁSY NOVOBORSKA
Neděle 15. 6. 2014 10:00–16:00 hod.
Zajištěna bezplatná autobusová doprava –
centrální nástupní zastávka náměstí Míru,
informace jsou k dispozici v Infopointu MCD
na náměstí Míru a na webových stránkách
A
Lindava 167, Cvikov
www.ajetoglass.com
Otevírací doba: pondělí–pátek 9:00–17:00,
sobota–neděle 11:00–20:00
C
Hrad Sloup na Českolipsku je 30 m
vysoká pískovcová skála, která s budovami
na vrcholové plošině nápadně připomíná
slavné skalní kláštery Meteora v Řecku.
E
STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY
Borská 1, Zákupy
www.zamek-zakupy.cz
Otevírací doba: úterý–neděle 9:00–16:00
Výhoda Design pasu:
Sleva na vstupné 1 + 1 zdarma
Zámek Zákupy obklopený anglickým parkem
a terasovitou barokní zahradou nabízí svým
návštěvníkům prohlídku více než dvaceti
luxusně vyzdobených a bohatě zařízených
místností, které v minulosti sloužily jako
reprezentační a obytné pokoje rakouského
císaře a posledního korunovaného českého
krále Ferdinanda Dobrotivého a jeho
manželky císařovny Marie Anny.
SKLÁŘSKÉ MUZEUM, NOVÝ BOR
náměstí Míru 105, Nový Bor
www.glassmuseum.eu
Otevírací doba: 9:00–12:00 a 13:00–17:00
denně mimo pondělí
Výhoda Design pasu: Vstup zdarma
V duchu odkazu zakladatelů muzea sleduje
i současný sbírkotvorný program vývoj
sklářské průmyslové výroby na Novoborsku,
dokumentuje činnost místních sklářských
výtvarníků.
F
SKALNÍ ČEDIČOVÝ ÚTVAR VARHANY,
PRÁCHEŇ U KAMENICKÉHO ŠENOVA
Kamenický Šenov, Panská skála
www.turistika.cz/mista/panska-skala-varhany
Čedičový vrch výrazně vystupující z náhorní
plošiny u Práchně na východním okraji
Kamenického Šenova je nejznámější
geologickou rezervací u nás. Celý útvar
připomíná píšťaly varhan, a proto je často
nazýván „Varhany“.
SKALNÍ KAPLE MODLIVÝ DŮL,
SVOJKOV
obec Svojkov, okres Česká Lípa
http://itras.cz/skalni-kaple-modlivy-dul
Kaple v Modlivém dole je vytesaná
do pískovcové skály a vyniká umně
zpracovaným novogotickým portálem
z r. 1836. V té době ke kapli jezdíval rozjímat
a modlit se sám poslední korunovaný český
král Ferdinand V. Dobrotivý. Koncem
19. století byla kaple zasvěcena Panně Marii
Lurdské a její interiér upraven jako replika
Lurdské jeskyně.
SKALNÍ HRAD A POUSTEVNA,
SLOUP V ČECHÁCH
Pod Hradem, Sloup v Čechách
www.hradsloup.cz
Otevírací doba: denně 9:00–17:00
Výhoda Design pasu: Sleva 10 % na vstupné,
děti zdarma
SKLÁŘSKÁ KRČMA, LINDAVA
Sklárna a Sklářská krčma AJETO v Lindavě
je osobitým místem nejen pro načerpání
informací o slavném českém řemeslu
a místem pro aktivní odpočinek ve formě
foukání skla, ale i místem pro zábavu.
B
D
G
SKLÁŘSKÉ MUZEUM,
KAMENICKÝ ŠENOV
Osvobození 69, Kamenický Šenov
www.muzeumskla.cz
Otevírací doba: úterý–neděle 10:00–17:00
Výhoda Design pasu: Sleva 50 % na vstupné
Muzeum nabízí návštěvníkům kromě
prohlídky stálé expozice také krátkodobé
výstavy z historie a současnosti sklářského
umění.
11
G
12
F
9
10
7
15
4
1
3
14
13
E
6
8
2
5 A
D
C
B
DESIGN MAPA
1
INFOPOINT MCD
A SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI
12
náměstí Míru, Nový Bor
2
3
4
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ
ŠENOV
Havlíčkova 57, Kamenický Šenov
SKLÁRNA SLAVIA
13
SKLÁŘSKÉ MUZEUM
Smetanova 548, Nový Bor
14
AJETO ART GLASS MUSEUM
STUDIO TGK TECHNIKA,
SKLO A UMĚNÍ
15
GLASS STUDIO ANEŽKA
Sluneční 892, Nový Bor
STUDIO ASTERA
Skalice 230, Skalice u České Lípy
5
SKLÁRNA AJETO LINDAVA
6
AJETO NOVÝ BOR,
SKLÁRNA A RESTAURACE
Lindava 167, Cvikov
T. G. Masaryka 805, Nový Bor
7
ATELIÉRY KOLEKTIV
8
SKLÁŘSKÉ STUDIO JIŘÍ PAČINEK
9
SKLÁRNA CRYSTALEX –
PODNIKOVÁ PRODEJNA
Sklářská 705, Nový Bor
Lindava 82, Cvikov
B. Egermanna 634, Nový Bor
10
ATELIÉRY ALEŠ ZVĚŘINA
11
SKLÁRNA PRECIOSA – LUSTRY
B. Egermanna 322, Nový Bor
Nový Svět 915, Kamenický Šenov
náměstí Míru 105, Nový Bor
T. G. Masaryka 805, Nový Bor
Ke Koupališti 1390, Nový Bor
DESIGN STEZKA
Den otevřených dveří skláren a sklářských studií
Novoborska – autobusový okruh. Vstup do všech
skláren i doprava je s Design pasem zdarma.
Pátek 13. 6. 2014 10:00–14:00 hod.
Sobota 14. 6. 2014 10:00–16:00 hod.
Zajištěna bezplatná autobusová doprava –
centrální nástupní zastávka náměstí Míru,
informace jsou k dispozici v Infopointu MCD
na náměstí Míru a na webových stránkách
SKLÁRNA SLAVIA
Soukromá firma, založena v roce 1999, navazující
na bohaté tradice české ruční výroby skla. Svou
výrobní kapacitou patří mezi regionální a zároveň
významné české sklárny.
STUDIO ASTERA
Astera je realizační sklářský ateliér, který se
specializuje na zakázkovou výrobu skla a křišťálu.
Ze sklářských technik a technologií nabízí
malování, broušení, lepení, pískování, rytí, řezání
vodním paprskem či výrobu forem.
STUDIO TGK
Unikátní sklářský a realizační ateliér, který je
již několik desítek let významným a vedoucím
subjektem nejen v měřítku českého skla, ale
doslova v celosvětovém, kdy se ve spolupráci
s firmou Preciosa – Lustry podílí na těch
největších a nejluxusnějších zakázkách.
SKLÁRNA AJETO
Ojedinělý sklářský komplex v sobě rafinovaně
propojuje sklářskou huť specializující se
na výrobu menšího, především nápojového
a dekorativního sortimentu, designový sklářský
restaurant, kde za velkou skleněnou stěnou
hosté sledují z prostor restaurace fascinující
dění na sklářské huti, sklářské a designové
muzeum s unikátními kolekcemi světového
skla a v neposlední řadě vlastní prodejní galerii
a vzorkovnu.
ATELIÉRY KOLEKTIV
Společnost Kolektiv Ateliers a.s. klade velký důraz
na umělecko-řemeslné zpracování a kvalitu
svých produktů i na budování kultivovaných
obchodních vazeb. Díky neotřelému přístupu
k designu se snaží tradičním zušlechťovacím
technikám vtisknout moderní a svěží duch.
SKLÁŘSKÉ STUDIO JIŘÍ PAČINEK
Studio rozvíjí své aktivity nejen v Česku, ale
velice intenzivně také v Číně, Indii, USA, Monaku
a dalších centrech světového umění.
SKLÁRNA CRYSTALEX
Crystalex CZ je přímým pokračovatelem těch
nejlepších tradic českého sklářství. Jako největší
domácí výrobce nápojového skla patří zároveň
v tomto oboru i mezi přední světové výrobce.
V rámci akce představí svou podnikovou
prodejnu o rozloze 260 m2.
STUDIO ALEŠ ZVĚŘINA
Aktivně spolupracuje s evropskými sklářskými
umělci a designéry a z jeho dílny také pochází
celá řada unikátních trofejí a objektů, které našly
své místo na mnoha místech v celém světě, kam
své sklo z Nového Boru exportuje.
SKLÁRNA PRECIOSA – LUSTRY
Preciosa se jako přední světový producent
broušeného křišťálového skla soustředí
především na výrobu strojně broušených
šatonů, perlí, ověsků a jiných bižuterních
kamenů a komponent špičkové kvality v širokém
sortimentu.
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA SKLÁŘSKÁ
Je nejstarší sklářskou školou na světě, vznikla
v Kamenickém Šenově v roce 1856 na přání
místních výrobců, aby zajišťovala odbornou
přípravu kamenickošenovských malířů a rytců
skla. Představí své dílny a galerii.
Nový
Bor
13.–15. 6.
2014
Poznejte příběh
českého designu
Fotografie: Dušan Šimánek
Oděv, šperk: Liběna Rochová
MEET
CZECH
DESIGN
Tajemství za skleněnou
oponou
www.meetczechdesign.cz
Poznejte příběh českého designu a vydejte se do míst, kde se vám představí ve svých rozličných
podobách. Zlín se pyšní botami, architekturou a mladými talenty, v Novém Boru mistrně ovládají práci
se sklem, Mladá Boleslav dává tvář motorům na kolech, Brno vládne grafickému designu a Praha
zastřešuje užitý design, módu i architekturu.
CzechTourism tato města propojil do seriálu designových akcí s názvem
Odhalte tajemství za skleněnou oponou a seznamte se s českým designem v jeho skleněném království.
Nový Bor vám v rámci Meet Czech Design představí světově proslulé dovednosti českých sklářů i tvorbu
hvězd českého designu. Přijďte se podívat na proměny skla v rukách Bořka Šípka, Blanky Matragi,
Liběny Rochové, Davida Vávry či Petera Olaha. Sklářské slavnosti doplní návštěvy hutí a dílen, v ulicích
města si budete moci vyzkoušet foukání, malování, rytí a další způsoby dekorování skla. České sklo ožije
a vy můžete být u toho!
NOVÝ BOR – MĚSTO SKLÁŘSTVÍ
INFOPOINT MEET CZECH DESIGN (MCD)
náměstí Míru, Nový Bor
otevírací doba: pátek a sobota 10:00–20:00, neděle 10:00–16:00
Registrace Design pasů, kompletní informace o akci a regionu, designová knihovna
DESIGN PAS
Každý návštěvník se může registrovat v Infopointu MCD nebo na webu a zdarma obdržet exkluzivní
Design pas, díky kterému získá nejrůznější výhody a slevy v rámci celého seriálu akcí Meet Czech
Design.
PROHLÍDKA MĚSTA „MEET LOCAL”
Je vedena po nové naučné stezce s názvem „Po stopách sklářského řemesla v Novém Boru“ a obsahuje
17 zastavení. Registrace v Infopointu MCD na náměstí Míru, začátek prohlídky tamtéž.
pátek 15:00, sobota a neděle 10:00, délka 1,5–2 hod.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NOVÝ BOR
T. G. Masaryka 46 – turistické informace, výstava Ivany Špulákové a výstava Vyšší odborné školy sklářské
a Střední školy, Nový Bor
otevírací doba: pátek a sobota 9:00–12:00 a 13:00–17:00, neděle 9:00–12:00 a 13:00–16:00
www.novy-bor.cz
BIKE POINT – PŮJČOVNA KOL
náměstí Míru, Nový Bor, vedle Infopointu MCD
otevírací doba: pátek–neděle 10:00–16:00
poplatek: 30 Kč/hod.
13. 6. 2014 PÁTEK
10:00–16:00
Sklářské slavnosti | náměstí Míru, Nový Bor
10:00–16:00
Bike point | náměstí Míru, Nový Bor
10:00–20:00
Infopoint MEET CZECH DESIGN | náměstí Míru, Nový Bor
DESIGN STEZKA
Den otevřených dveří skláren a sklářských studií Novoborska
10:00–14:00
Sklářské muzeum, Nový Bor / Sklárna CRYSTALEX – podniková prodejna, Nový
Bor / SKLÁRNA SLAVIA, Nový Bor / Studio ASTERA, Nový Bor / Studio Aleš
Zvěřina, Nový Bor / Ateliéry KOLEKTIV, Nový Bor / Sklárna PRECIOSA – LUSTRY,
Kamenický Šenov / Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický
Šenov / Studio TGK, Skalice u České Lípy / Sklárna AJETO, Nový Bor / Sklárna
AJETO, Lindava / Sklářské studio PAČINEK, Lindava
10:00–13:00
Využití skla ve šperku – workshop – Liběna Rochová | Sklárna AJETO, Lindava
10:00–14:00
Sklo ve světě architektury – workshop – David Vávra | Studio TGK, Skalice
u České Lípy
15:45
Sklářské slavnosti – oficiální zahájení sklářských slavností starostou města
Nový Bor Mgr. Jaromírem Dvořákem | náměstí Míru, Nový Bor
15:55–21:30
Kulturní program | náměstí Míru, Nový Bor
15:55
Swayambu, alternative/world music, Nový Bor
17:40
Cháska – ska/reggae, Nový Bor
19:00
Tetrahop – blues/rock, Nový Bor
20:30
Airfare – rock, Praha
16:00
Retrospektivní výstava 20 let sklárny AJETO – vernisáž výstavy | Sklářské muzeum | náměstí Míru, Nový Bor
18:00
GASTARBEITER Lars Kemper & Peter Olah – autorská výstava, FLOWERS FOR
SLOVAKIA – Handle with Care : vernisáž výstav | AJETO Art Glass Museum,
Nový Bor
14. 6. 2014 SOBOTA
10:00–17:00
Sklářské slavnosti | náměstí Míru, Nový Bor
10:00–16:00
Bike point | náměstí Míru, Nový Bor
10:00–20:00
Infopoint MEET CZECH DESIGN | náměstí Míru, Nový Bor
10:00–22:00
Kulturní program | náměstí Míru, Nový Bor
10:00
Divadlo Rolnička – Sklářská pohádka
11:00
Brassband – neworleanský jazz + AJETO Dixieland, Rakovník/Nový Bor
13:30
Novoborské mažoretky – děti
14:00
Česká dechovka Libora Kaprase (sólisté: Josef Oplt a Ivana Brožová)
15:20
Celebrity módní show
16:00
Kozí bobky (kapela: Josef A. Náhlovský, Josef Čičman, Petr Jandač)
18:00
Optimik II – rock/pop, Nový Bor
19:30
Novoborské mažoretky – Oldies
21:00
Lake Malawi (dříve Charlie Straight) – indie/pop, Třinec
DESIGN STEZKA
Den otevřených dveří skláren a sklářských studií Novoborska
10:00–16:00
Sklářské muzeum, Nový Bor / Sklárna CRYSTALEX – podniková prodejna,
Nový Bor / SKLÁRNA SLAVIA, Nový Bor / Studio ASTERA, Nový Bor / Studio
Aleš Zvěřina, Nový Bor / Ateliéry KOLEKTIV, Nový Bor / Sklárna PRECIOSA
– LUSTRY, Kamenický Šenov / Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Kamenický Šenov / Studio TGK, Skalice u České Lípy / Sklárna AJETO, Nový
Bor / Sklárna AJETO, Lindava / Sklářské studio PAČINEK, Lindava
10:00–13:00
Sklo ve světě architektury – workshop – David Vávra | Studio TGK, Skalice
u České Lípy
10:00–13:00
Kreativní procesy – workshop – Bořek Šípek | Glass Studio
ANEŽKA, Nový Bor
10:00–13:00
České sklo na hranici možností – workshop – Peter Olah | Sklárna AJETO,
Lindava
13:00–16:00
Volná tvorba skleněných objektů by Blanka Matragi ve spolupráci se sklárnou
AJETO – workshop – Blanka Matragi | Sklárna AJETO, Lindava
16:00–17:30
Prezentace kreativního procesu vzniku zakázkových instalací – přednáška –
Libor Sošťák, Lasvit | Klub Áčko, AJETO Art Glass Museum, Nový Bor
15. 6. 2014 NEDĚLE
10:00–16:00
Sklářské slavnosti | náměstí Míru, Nový Bor
10:00–16:00
Bike point | náměstí Míru, Nový Bor
10:00–16:00
Infopoint MEET CZECH DESIGN | náměstí Míru, Nový Bor
10:00–16:00
Kulturní program | náměstí Míru, Nový Bor
10:00
Hasiči – předvedení činnosti
11:00
Babubabu – alternative/jazz, Česká Lípa
13:00
MP3 – pop, Nový Bor
14:10
Dětský taneční soubor BORáček
14:15
Taneční skupina Black Shadow
14:45
Sklářská muzika, dechovka
10:00–16:00
KRÁSY NOVOBORSKA – Sklářská krčma, Lindava / Státní zámek, Zákupy /
Skalní kaple Modlivý důl, Svojkov / Skalní hrad
a poustevna, Sloup v Čechách / Sklářské muzeum, Nový Bor / Skalní
čedičový útvar Varhany, Prácheň u Kamenického Šenova / Sklářské muzeum,
Kamenický Šenov
Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace najdete na www.meetczechdesign.cz.
SPECIÁLNÍ AKCE
SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI
náměstí Míru, Nový Bor
Slavnostní zahájení: 13. 6. 2014 v 15:45 hod.
oficiální zahájení starostou města Nový Bor
Mgr. Jaromírem Dvořákem a agenturou
CzechTourism
13.–15. 6. 2014 10:00–16:00 hod.
Sklářský stan s workshopy – malování skla, rytí,
broušení, skládání vitráží, navlékání korálků Sklářské mobilní pece s prací sklářů Vyšší
odborné školy sklářské a Střední školy Nový Bor
a sklárny AJETO
Občerstvení a farmářské trhy
14. 6. 2014 10:00–16:00 hod.
Sklářské tržiště – prodejní prezentace sklářských
firem. Nafukovací atrakce a skákadla v sobotu pro
děti zdarma.
PREZENTACE KREATIVNÍHO PROCESU
VZNIKU ZAKÁZKOVÝCH INSTALACÍ
Libor Sošťák, Lasvit
Klub Áčko, AJETO Art Glass Museum, T. G.
Masaryka 805, Nový Bor
14. 6. 16:00–17:30 hod.
Libor Sošťák je produktovým designérem firmy
Lasvit (UK) Limited a v rámci přednášky představí
kinetické instalace i aktuálních high-end projekty
z celého světa.
VERNISÁŽE VÝSTAV
RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA 20 LET
SKLÁRNY AJETO
Sklářské muzeum, nám. Míru 105, Nový Bor
Otevírací doba:
13. 6. – 28. 10. 2014 9:00–12:00
a 13:00–17:00 hod.,
denně mimo pondělí
Vernisáž: 13. 6. 2014 v 16:00 hod.
GASTARBEITER LARS KEMPER
& PETER OLAH
FLOWERS FOR SLOVAKIA –
HANDLE WITH CARE
AJETO Art Glass Museum, T. G. Masaryka 805, Nový Bor
www.gastarbeiter.cz, www.flowersforslovakia.sk
Otevírací doba:
13. 6. – 15. 6. 2014 9:00–17:00 hod.
Vernisáž: 13. 6. 2014 v 18:00 hod.
GASTARBEITER LARS KEMPER
& PETER OLAH
Autorská dvojice Lars Kemper (Německo) a
Peter Olah (Slovensko) sdílí podobnou vášeň
pro moderní umění a design. Oba designéři
pracují mimo svou vlast a geograficky jejich
spolupráce funguje dokonale. Setkávají se mezi
svými rodnými zeměmi v srdci Evropy, v České
republice. Proto také s úsměvem svoji autorskou
dvojici označují jako” GASTARBEITER”.
Vliv této směsice tří zemí má významný dopad
na jejich tvorbu při vyhledávání a kombinaci
moderních technologií s klasickou řemeslnou
výrobou, jejichž spojení poskytuje inovativní
estetiku. Kombinují tradiční materiály a metody
interpretace se svěžím a moderním stylem,
posouvají hranice designu a výroby a zároveň
trvají na tom, že kvalita zůstává vždy tím
nejdůležitějším.
FLOWERS FOR SLOVAKIA –
HANDLE WITH CARE
Kolekce Handle with Care spojuje bohatství
slovenských lidových pověstí, krásu skla a talent
mladých slovenských designérů.
Sestává z dvanácti objektů navržených deseti
slovenskými a českými studenty designu. Každý
objekt odkazuje svou metaforickou reprezentací
na vybranou slovenskou pohádku nebo pověst.
Realizace kolekce se uskutečnila ve sklárně
AJETO v Novém Boru a Lindavě. Během akce
měli studenti šanci experimentovat přímo
s materiálem a podílet se na procesu foukání skla.
Projekt Handle with Care úspěšně reprezentuje
mladý design již od roku 2012.
WORKSHOPY
Vstup na všechny workshopy
je s Design pasem zdarma.
VYUŽITÍ SKLA VE ŠPERKU
doc. Liběna Rochová
Sklárna AJETO, Lindava
13. 6. 2014 10:00–13:00 hod.
Vzdejte poctu sklu a navštivte workshop
Liběny Rochové!
Ten navazuje na první kolekci šperko-objektů
„Pocta sklu“, která vznikla před několika lety.
Kolekce byla prezentována na mezinárodní
přehlídce Designblok 2010 a nominována
na Czech Grand Design v Bohemian National Hall
v New Yorku.
Na workshopu se budeme věnovat tvorbě
šperko-objektů. Autorku zajímá překračování
limitů při tvorbě v této disciplíně, s velkou
pokorou ke sklářům se pokusí realizovat svůj
koncept skleněných objektů na tělo.
SKLO VE SVĚTĚ ARCHITEKTURY
ak. arch. David Vávra
Studio TGK, Skalice u České Lípy
13. 6. 2014 10:00–14:00 hod.
14. 6. 2014 10:00–13:00 hod.
Přijďte se do Studia TGK seznámit s tvorbou dílny.
David Vávra účastníkům předvede možnosti
techniky fusing, tedy spékání skla.
V dílně si tuto metodu vyzkoušíte, naučíte se
řezat a olamovat sklo, sypat frity atd. Na základě
úvodní řemeslné znalosti si každý sám připraví
určitý záměr, který po konzultaci se zaměstnanci
firmy TGK a D. Vávrou začne realizovat. Sobotní
workshop navazuje na projekt z předchozího
dne – účastníci pokračují v započaté fusingové
práci za asistence pracovníků TGK a Davida
Vávry.
KREATIVNÍ PROCESY
prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek
Glass Studio ANEŽKA, Nový Bor
14. 6. 2014 10:00–13:00 hod.
Nechte se strhnout kreativním procesem. Uvidíte,
jak vzniká výtvarné dílo od prvního nápadu
k prototypu, korekci až po vytvoření finálního
produktu. Součástí akce bude také vysvětlení,
jak vzniká první koncept, hledání kontextu a jeho
interpretace.
ČESKÉ SKLO NA HRANICI MOŽNOSTÍ
Dipl. Ing. Peter Olah, Art.D.
Sklárna AJETO, Lindava
14. 6. 2014 10:00–13:00 hod.
Poslechněte si příběh trofeje Tour de France!
V průběhu 3hodinového workshopu
proběhne ukázka tvorby skleněných objektů,
které nejen svojí technickou náročností, ale
i rozměrem a hmotností balancují na hranici
realizovatelnosti. Samotné provedení bude
dokumentovat zručnost a schopnost českých
sklářů ve sklárnách AJETO, které představují
světovou špičku právě ve výrobě velkých kusů
skla. Celý proces bude doprovázen rozhovorem
s autorem o jeho práci. Soustředí se především
na technickou problematiku exaktní produkce
českého skla, kterou jeho práce se sklem
vyžaduje. Taktéž tu zazní příběh trofeje, kterou
již čtvrtým rokem navrhuje pro cyklistický závod
Tour de France.
VOLNÁ TVORBA SKLENĚNÝCH OBJEKTŮ
BY BLANKA MATRAGI VE SPOLUPRÁCI SE
SKLÁRNOU AJETO
MgA. Blanka Matragi
Sklárna AJETO, Lindava
14. 6. 2014 13:00–16:00 hod.
Navštivte prostor krásné sklářské dílny AJETO,
kde můžete se zatajeným dechem sledovat
proces vzniku návrhu výtvarníka ve spolupráci
s dovedností tamních sklářů. Blanka Matragi
má připraveno mnoho skic spojených hlavně
s oděvní tvorbou. Jejich výjimečnost spočívá
v originalitě návrhu a odvaze experimentovat.
Je připraveno mnoho zajímavých objektů –
klobouky, boty, korpusy šatů, které mohou
být nejen doplňkem, ale zároveň funkčním
artefaktem v interiérové architektuře. V tomto
záměru spočívá zároveň výjimečnost – přijít
s něčím, co překvapí a strhne přihlížející.
Download

zde - Ajeto