Pokyny pro instalaci
Krabice pro zkušební svorku určená pro
instalaci do zateplených stěn
CZ
Publication No. 1878CZ/ UPDATE 05.14 Mat-No. 70449
www.dehn.cz
Obsah
1.
2.
Použití………………………………………………………………….……3
Montáž…………………………………………………………………..….3
2.1
Montáž krabice na stěnu ………………………………………...4
2.1.1
Teleskopická nivelace krabice …………………………………..4
2.2.
2.2.1
2.2.2
3.
4.
5.
6.
Montáž podstavce krabice na stěnu ……………………….5
Montáž podstavce……………………………………………………6
Montáž krabice pro zkušební svorku na podstavec....6
Perforace stěn krabice ……………………………………………..8
Správné napojení na zateplení fasády………………………8
Závěrečná montáž…………………………………………………….9
Otevření krabice pro zkušební svorku………………………9
Publication No. 1878 CZ/ UPDATE 05.14 Mat-No. 70449
Montážní návod pro instalaci krabice
pro zkušební svorku do zateplené stěny
1.
Použití
Krabice pro zkušební svorku do zateplených
stěn je určena pro instalaci do zateplovacích
systémů na stěnách objektů. Teleskopicky
stavitelná krabice je speciálně navržena pro
technologicky správnou integraci v zateplení
stěn (čedičová vata nebo polystyren). Krabici
(obj. č. 476 053) a distanční podstavec
(obj. č. 476 055) je možné použít v tloušťkách
zateplení od 90 do 320 mm. (viz obr. 1a, 1b, 1c).
2. Montáž
Montáž krabice pro zkušební svorku je možné
provést dvěma základními způsoby:
- Montáž krabice pro zkušební svorku přímo
na stěnu (viz obr. 1a, a 1b)
- Montáž krabice pro zkušební svorku s
dodatečným distančním podstavcem. (viz
obr. 1c)
Publication No. 1878 CZ/ UPDATE 05.14 Mat-No. 70449
2.1 Montáž krabice pro zkušební svorku na stěnu
Pro montáž krabice pro zkušební svorku na stěnu je možné použít přiložené šrouby a
hmoždinky (vyvrtaný otvor 10mm) . Jejich vhodnost použití je třeba posoudit
vzhledem k typu materiálu stěny a případně použít jiné.
Přišroubování krabice pro zkušební svorku je zobrazeno na obr. 2.1.
2.1.1 Teleskopická nivelace krabice pro zkušební svorku
Podle síly tepelné izolace je potřeba povytáhnout pohyblivý díl krabice a zajistit
šrouby.
- Síla zateplení 90 mm
Při použití v zateplovacím systému tloušťky 90 mm musí zůstat výsuvná
část krabice zcela zasunuta a její upevnění se provede fixačními šrouby.
(viz obr. 2.1.1.a strana 5).
- Síla zateplení 90 až 140 mm
Při použití v zateplovacím systému tloušťky od 90 do 140 mm musí být
výsuvná část krabice vysunuta a její upevnění se provede fixačními
šrouby. (viz obr. 2.1.1.b strana 5).
Publication No. 1878 CZ/ UPDATE 05.14 Mat-No. 70449
2.2 Montáž krabice pro zkušební svorku na stěnu s distanční podestou
Při použití v zateplovacím systému tloušťky od 140 do 320 mm je třeba
použít distanční podestu. (viz obr.2.2)
Publication No. 1878 CZ/ UPDATE 05.14 Mat-No. 70449
- Zateplovací systém tloušťky 140 až 320 mm
Při použití krabice pro zkušební svorku (s vnitřní vysouvatelnou částí) a namontované
distanční podesty je možná montáž do zateplovacího systému silného 140 až 320 mm. (viz
obr.2.2. strana 5). Distanční podestu je možné zkracovat po 10 mm krocích od 50 mm po
200 mm. Zkracování je možné provést za pomoci pily. Styroporová vložka, která je součástí
podesty musí být po zkrácení podesty také zkrácena a opět zasunuta, tak aby nevznikl
tepelný most. (viz obr.2.2.1).
2.2.1 Montáž distanční podesty na stěnu
Pro montáž distanční podesty na stěnu je možné použít přiložené šrouby a
hmoždinky (vyvrtaný otvor 10mm). Jejich vhodnost použití je třeba posoudit vzhledem k
typu materiálu stěny a případně použít jiné. Upevnění podesty je znázorněno na obrázku
2.1.
4 x Šroub 5 x 70 mm
4 x hmožď PE 10 x 59 mm
otvory
Ø10
4 x Šroub 5 x 60 mm
4 x hmožď PEA 10 x 50 mm
Obr. 2.2.1
2.2.2 Montáž krabice pro zkušební svorku na distanční podestu
Krabice pro zkušební svorku je třeba nasadit zadní stěnou na podestu, za
pomoci centrovacího kříže na zadní stěně krabice a pak přišroubovat šrouby s křížovou
hlavou 4,2 x 25 mm skrz vnitřek krabice do podesty. (viz obr. 2.2.2a, strana 7).
Publication No. 1878 CZ/ UPDATE 05.14 Mat-No. 70449
otvory
Ø10
Montážní materiál
4 x Šroub 4,2 x 25 mm
Obr. 2.2.2a
Podle tloušťky izolace stěny musí být povytažen vnitřní díl krabice a zajištěn
aretačními šrouby. Křížový šroub je potřeba zašroubovat ca 1 cm.
(viz obr. 2.2.2b)
Za
te
ple
ní
Obr. 2.2.2b
Publication No. 1878 CZ/ UPDATE 05.14 Mat-No. 70449
3. Perforace krabice pro zkušební svorku
Krabice pro zkušební svorku má k dispozici několik možných variant perforace.
- kruhový vodič Ø 8-10 mm
- drát s PVC pláštěm Ø 13 mm
- HVI vodič Ø 20/23/27 mm
- pásek 30x3,5 mm
Vedení vodičů do a z krabice může být
voleno individuálně provedeno z hora, ze
spodu jakož i z obou stran či zevnitř. (viz
obr. 3a)
Potřebnou zkušební svorku je nutno
doobjednat dle použitých vodičů. (není
součástí dodávky krabice).
V krabici obsažený kryt ze styroporu
slouží pro ochranu vnitřku krabice před
znečištěním v průběhu prací při nanášení
omítky. (viz obr.3b)
4. Správná odborná integrace do
zateplené fasády.
Po úspěšné montáži krabice pro zkušební
svorku specialistou ochrany před
bleskem zůstává její integrace do
zateplení na specialistovi zateplovacích
systémů. Pro správné navázání na fasádu
je v horní části krabice rovná plocha
umožňující nalepení těsnícího pásku.
Obr. 3a
Za
te
ple
ní
Toto odborné napojení na fasádu musí
být provedeno odpovídajícím
specialistou.
Tato práce musí být osobou
zodpovědnou za projekt náležitým
způsobem zdokumentována.
Obr. 3b
Publication No. 1878 CZ/ UPDATE 05.14 Mat-No. 70449
5. Závěrečná montáž
Předtím, než dojde k montáži krytu je třeba odstranit kryt ze styroporu (ochranu před
znečištěním) . V balení obsažené upevňovací šrouby spolu s těsnícími podložkami je potřeba
zasunout do podlouhlých otvorů v krytu. Před montáží je třeba odstranit ochranou fólii
krytu a pak je možné kryt s těsněním nasadit na krabici a upevnit. Zde je potřeba věnovat
pozornost správnému namáčknutí na omítku, tak aby bylo vytvořeno překrytí odolné
zkrápění deště, pro to je důležité odstranit i drobné nerovnost.
Díky podlouhlým otvorům lze kryt před utažením šroubů ještě drobně posunovat.
Označení svodu je možné provést v krabici nebo na krytu.
6. Opětovné otevření krabice
Upevňovací šrouby krytu jsou trochu delší a tak při potřebě odklopení krytu lze spodní
šroub pouze povolit a funguje jako držák krytu. Ostatní šrouby zůstanou přichyceny v
těsnění.
Publication No. 1878 CZ/ UPDATE 05.14 Mat-No. 70449
Download

Montážní návod