PAVLA
ŠVESTKOVÁ
moderátorka
VAŠE PRŮVODKYNĚ PROGRAMEM
Nabízím moderování vašich akcí,
dle vašich požadavků a typu akce.
společenské akce (večírky, plesy, módní přehlídky, soutěže,
křesty knih a cd)
kulturní akce (festivaly, koncerty)
slavnostní akce (výročí, otevření či zahájení provozu)
konference (tiskové, firemní, pro zaměstnance a klienty)
akce pro děti, seniory
Nabízím vám profesionalitu
a individuální přístup.
Nápaditý a příjemný projev,
kde nechybí humor a v případě
„organizačních nehod“
též schopnost improvizace.
VAŠE PRŮVODKYNĚ PROGRAMEM
„Inteligentní žena
se nespoléhá
na svou krásu.“
V případě, že se rozhodnete abych
moderovala vaši událost, kontaktujte
mne.
Kontakt:
mobil:
email:
603 524 108
[email protected]
www.svestkovapavla.cz
VAŠE PRŮVODKYNĚ PROGRAMEM
Download

Bližší informace o moderování zde