LÉTO 2015
Řecko
Itálie
Chorvatsko
Slovinsko
Všeobecné informace
POJIŠTěNÍ
1. V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní
kancelář Atlantika, spol. s r.o. pojištěna proti úpadku.
Klienti jsou pojištěni proti krachu cestovní kanceláře.
Toto pojištění je již zahrnuto v ceně zájezdů.
2. Komplexní cestovní (zdravotní) pojištění není
v ceně zájezdů. Doporučujeme, aby si každý účastník
zájezdu uzavřel pojištění léčebných výloh v zahraničí. V naší CK Vám můžeme zprostředkovat komplexní cestovní pojištění od UNION poisťovňa, a.s.
• Typ A25 – cena 33 Kč / os. / den
Rozsah pojištění: pojištění léčebných výloh v zahraničí do 6.500.000 Kč; pojištění zavazadel do 18.000 Kč
(max. 9.000 Kč / 1 věc); pojištění odpovědnosti za
škodu na zdraví do 2.500.000 Kč; pojištění odpovědnosti za škodu na majetku do 1.000.000 Kč; úrazové
pojištění – trvalé následky úrazu do 180.000 Kč,
smrt v důsledku úrazu do 90.000 Kč; pojištění zrušení objednaných služeb (80% storno poplatku
max. 25.000 Kč / 1 osoba, celkem max. 75.000 Kč);
asistenční služba – bez limitu, pojištění zvýšených
nákladů na zpětnou přepravu; pojištění doprovodu; pojištění předčasného návratu a nečerpaných
služeb; pojištění doprovodu; pojištění cestovních
nákladů v případě nepojízdného vozidla; pojištění
opožděného nástupu na zájezd; pojištění zpoždění
hromadného dopravního prostředku; pojištění
nevydařené dovolené.
• Typ B – cena 18 Kč / os. / den
Rozsah pojištění: pojištění léčebných výloh do
2.500.000 Kč; asistenční služba – bez limitu, pojištění zavazadel do 10.000 Kč (max. 5.000 Kč / 1 věc);
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví do
2.500.000 Kč; pojištění odpovědnosti za škodu na
majetku do 1.000.000 Kč; pojištění zrušení objednaných služeb (80% storno poplatku max. 12.000 Kč /
1 osoba, celkem max. 36.000 Kč)
• Typ C – cena 15 Kč / os. / den
Rozsah pojištění: pojištění léčebných výloh do
6.500.000 Kč; asistenční služba – bez limitu, pojištění
odpovědnosti za škodu na zdraví do 2.500.000 Kč;
pojištění odpovědnosti za škodu na majetku do
1.000.000 Kč
Detailní rozpis jednotlivých tarifů a jejich pojistných limitů naleznete na
wwww.atlantika.cz/informace či žádejte v CK
Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku.
Případné pojistné události řeší pojištěný přímo
s pojišťovnou. Cestovní pojištění musí být sjednáno nejpozději v den uzavření Smlouvy o zájezdu.
U pojištění, které je sjednáno dodatečně, tedy až po
uzavření Smlouvy o zájezdu, není zahrnuto pojištění o zrušení objednaných služeb (vyjma typu C,
kde pojištění storna zájezdu není zahrnuto). Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami
pro cestovní pojištění UNION poisťovňa, a.s.
Při pojistné události v zahraničí je nutné si vyžádat
potvrzení (od lékaře, policie), bez potvrzení neuzná
pojišťovna nárok na vyplacení náhrady. Po celou
dobu pobytu (včetně přepravy) neodpovídá CK za
ztrátu zavazadel.
Podrobnější informace k pojištění žádejte v CK.
LETECKÁ DOPRAVA
Letecká přeprava je zajišťována renomovanými
leteckými společnostmi – chartrovou nebo pravidelnou leteckou přepravou. Na základě předpisů
a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě
si letecké společnosti vyhrazují právo změny místa
odletu, trasy letu, typu letadla a letového plánu
a možnost mezipřistání. První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv k vlastní
dovolené. Odlet i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv denní i noční dobu. Ke změnám letových
2
časů může dojít i jen několik hodin před odletem
(např. z důvodu špatného počasí nebo přetížením
vzdušných koridorů). CK nemůže ovlivnit případné
změny dané leteckou společností.
U leteckých zájezdů jsou ceny konečné včetně
letištních tax a palivového příplatku (platné k 1.10.
2014). CK je oprávněna navýšit cenu spojenou
s leteckou dopravou (palivový příplatek). Případné
navýšení palivového příplatku je stanoveno leteckou společností dle aktuální ceny paliva a o jeho
výši bude klient informován.
DOPRAVA AUTOBUSEM
U 7-denních autobusových zájezdů je odjezd z ČR
o den dříve (pátek) a příjezd zpět do ČR o den později (neděle) než jsou uvedené termíny. Tyto dny
jsou určeny k přepravě, nikoliv k vlastní dovolené.
Autobusová doprava je ve většině případů zajištěna kvalitními zahraničními autobusy. Klienti
z jiných odjezdových míst než z Brna musí počítat
s možností přestupů v rámci „svozových“ autobusů.
Taktéž je možný přestup při rozvozech v rámci jednotlivých středisek.
Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí
trasa vést vždy nejkratším směrem k hraničnímu
přechodu, stejně tak v trasa do pobytového místa.
Přestože má cestovní kancelář zájem na nejkratší
možné trase, z důvodu kapacitního vytížení autobusů si vyhrazuje právo trasu upravit. V některých
případech je možné svážení z nástupních míst
mikrobusem, osobním automobilem, případně
proplacením jízdného linkového autobusu. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo ve výjimečných
situacích (např. z důvodu nízkého počtu účastníků)
svoz zcela zrušit
Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, rovněž tak i za platnost
svých cestovních doklasů dle předpisů ČR. Veškeré
náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. K vycestování do států EU lze
kromě platného cestovního pasu použít i platný
občanský průkaz. Současně upozorňujeme, že děti
musí mít při cestách do zahraničí vlastní cestovní
pas (pro cesty do států EU) nebo vlastní občanský
průkaz.
NÁSTUPNÍ MÍSTA - bez příplatku:
BRNO, ZNOJMO* / MIKULOV*,
JIHLAVA*(Pávov), PRAHA
* platí pouze v případě, že trasa na hraniční
přechod povede přes toto město
NÁSTUPNÍ MÍSTA s příplatkem
(cena na osobu / obě cesty):
ZLÍN + 400 Kč, KROMĚŘÍŽ + 400 Kč,
PŘEROV + 300 Kč, OLOMOUC + 300 Kč
PROSTĚJOV + 250 Kč, VYŠKOV + 200 Kč
Další odjezdová místa dle dohody v CK.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo svoz z výše
uvedených míst za příplatek zcela zrušit v případě,
že toto nástupní místo bude mít předem objednáno méně než 8 klientů.
VLASTNÍ DOPRAVA
V případě, že klient cestuje na vlastní dopravu,
cestovní kancelář negarantuje volné parkovací
místo před vybranou ubytovací kapacitou. Většina
rezidencí v Itálii nemá vlastní parkoviště, proto je
nutné počítat s možností parkování na veřejném
parkovišti, které je zpoplatněno.
POBYTOVÁ TAXA
Pobytová taxa je zavedena ve většině ubytovacích
střediscích. Zda-li je již v ceně nebo je splatná na
místě při ubytování je vždy uvedeno u jednotliwww.atlantika.cz / léto 2015
vých kapacit „cena zahrnuje“. V Itálii je v současné
době zavedena jen v minimálním počtu lokalit/
měst, ale řada dalších o jejím zavedení uvažuje.
Tato pobytová taxa není zahrnuta v ceně pobytu,
výjma kapacit, kde je výslovně napsáno, že cena
pobytovou taxu zahrnuje. Pokud pobytová taxa
v dané lokalitě bude zavedena, budou ji klienti platit individuálně při příjezdu na místo pobytu. Tuto
skutečnost CK nemůže ovlivnit, vždy záleží na konkrétních místních podmínkách. Přesné informace
o jednotlivých střediscích budou uvedeny v pokynech před odjezdem. Předběžné ceny: cca 0,80 –
1,50 € / osobu / den, dítě do 12 let ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ
MONO: 1 místnost se 2-4 lůžky, vybavený kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální zařízení
(WC, ve většině případů sprchový kout)
BILO: 1 ložnice se 2 lůžky (většinou manželská
postel, můžou být i 2 oddělená lůžka) nebo se
3 lůžky, obývací místnost se 1-2, popř. 3 lůžky
(palanda nebo rozkládací gauč), vybavený kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální zařízení
(WC, ve většině případů sprchový kout)
TRILO: 2 ložnice se 2 lůžky (většinou manželská
postel, můžou být i 2 oddělená lůžka), obývací místnost se 2 (palanda nebo rozkládací gauč), vybavený
kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální
zařízení (WC, ve většině případů sprchový kout)
Důležité upozornění: vybavení veškerých ubytovacích kapacit se řídí podle zvyklostí v jednotlivých zemích. Cestovní kancelář v žádném případě
neodpovídá za velikost pokojů, umístění nábytku,
rozmístění jednotlivých lůžek, velikost a vybavení
koupelen atd. V případě, že budete mít konkrétní
požadavek na složení apartmánu, prosím obraťte
se na cestovní kancelář, rádi Vám sdělíme přesné
informace.
Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je udílena
kompetentní institucí dané země, přičemž hodnocení CK Atlantika může být odlišné. Dovolujeme
si poukázat na povinnost respektování vypsaných
pravidel jednotlivých ubytovacích kapacit, zejména
se jedná o bazény, jejichž využívání je zpravidla
podmíněno používáním koupací čepice a které
nejsou otevřeny 24 hodin denně, ale pouze v časech
vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou.
Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den
příjezdu ubytování nejdříve ve 14 hodin a v den
odjezdu musí opustit pokoje do12 hodin (v některých ubytovacích zařízeních již do 10 hodin). Časný
příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu
používání pokoje. Rozdělování ubytovacích kapacit, respektive pokojů probíhá zásadně ze strany
smluvních partnerů – ubytovatelů v místě pobytu
a CK na něj nemá žádný vliv.
Fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela
přesně korespondovat s pokojem, který je klientovi
na místě přidělen. Zákazník musí ve výjimečných
případech počítat i s možností změny ubytovací
kapacity, a to i na část pobytu při zachování všech
jeho práv vyplývajících z cestovní smlouvy.
PLÁŽOVÝ SERVIS
Většina pláží v Itálii je soukromá (placená), cena za
plážový servis (ve většině případů slunečník, křeslo
a lehátko) se liší dle jednotlivých oblastí. Orientační
ceny plážového servisu na vyžádání v CK
CENY
Ceny jsou zpracovány k 1.10.2014. Pokud by došlo
k podstatnému navýšení kurzu měny v době
konání zájezdu, vyhrazuje si CK právo cenu klientovi adekvátně navýšit.
Naše tipy - nepřehlédněte
Řecko • ostrov Kréta • Stalida
Řecko • ostrov Kréta • Kissamos
Hotel STALIS BEACH*** ........................... strana 5
Hotel SUNNY BAY***+ ................................. strana 8
Itálie • severní Itálie • Caorle
Itálie • střední Itálie • Rimini
Residence CRISTOFORO COLOMBO . str. 14
Hotel DEL VECCHIO*** ........................... strana 17
Itálie • Gargáno • Lido del Sole
Itálie • Kalábrie • Parghelia
Residence PARCO DEL SOLE .......... strana 25
Hotel BAIA TROPEA RESORT**** . strana 33
Obsah
Řecko - ostrov Kréta................................... 4

Stalida..........................................................................
5

Gouves........................................................................
7

Kissamos.....................................................................
8
Itálie ............................................................ 9
Lignano ................................................................... 10
Bibione..................................................................... 12
Caorle........................................................................ 13
Lido di Jesolo......................................................... 15
Cavallino ................................................................. 16
Rimini . ..................................................................... 17
Silvi Marina ............................................................ 22
Gargáno / Lide del Sole . ................................... 25
Gargáno / Rodi Garganico ............................... 26
Gargáno / San Menaio, Peschici . ................... 27
Gargáno / Vieste .................................................. 29
Kampánie / Paestum .......................................... 30
Kampanie / Ascea Marina . ............................... 31
Kampanie / Marina di Camerota . .................. 31

Kalábrie / Briatico ................................................
32

Kalábrie / Parghelia ............................................
33
Kalábrie / Scalea, Capo Vaticano-Ricadi ...... 34
Kalábrie / Badolato ............................................. 35
Chorvatsko ............................................... 36
Istrie / Banjole . ..................................................... 37
Ostrov Krk .............................................................. 37
Ostrov Pag ............................................................. 38
Karlobag.................................................................. 39
Crikvenica, Novi Vinodolski ............................. 40
Biograd na Moru, Vodice .................................. 41
Primošten, Trogir ................................................. 42
Omiš, Ostrov Brač ................................................ 43
Baška Voda . ........................................................... 44
Makarská, Živogošče . ........................................ 45
Slovinsko .................................................. 46
Izola .......................................................................... 46
Portorož .................................................................. 47
Strunjan .................................................................. 48
Poznávací zájezdy .................................... 49
Všeobecné podmínky . ....................................... 51
SLEVY
• VČASNÁ REZERVACE – při zaplacení
zálohy 50% do 19.12.2014 = SLEVA 15% *
Chorvatsko • Kvarner • Karlobag
Poznávací zájezdy
Hotel ZAGREB*** . .......................................... strana 39
Paříž a Versailles ............................................. strana 49
• VČASNÁ REZERVACE – při zaplacení
zálohy 50% do 31.1.2015 = SLEVA 10% *
• VČASNÁ REZERVACE – při zaplacení
zálohy 50% do 28.2.2015 = SLEVA 5% *
• VČASNÁ REZERVACE – při zaplacení
zálohy 50% do 31.3.2015 = SLEVA 3% *
• STÁLÝ KLIENT- účastník zájezdu
pořádaného naší cestovní kanceláří
v uplynulých dvou letech = SLEVA 5% *
• SKUPINOVÉ ZÁJEZDY: možnost smluvních
cen, informace v cestovní kanceláři
* sleva ze základní ceny bez volitelných příplatků
Slevy za stálého klienta a včasnou rezervaci
se sčítají. Slevy lze uplatnit pouze na zájezdy
pořádané výhradně CK Atlantika.
KOMPLETNÍ NABÍDKU ZÁJEZDŮ NA LÉTO 2015
NALEZNETE NA www.atlantika.cz
www.atlantika.cz / léto 2015
ON-LINE REZERVACE – při rezervaci zájezdu
prostřednictvím našeho on-line rezervačního
systému na stránkách www.atlantika.cz =
SLEVA 300 Kč (sleva se poskytuje na smlouvu
a lze ji kombinovat s ostatními slevami)
3
Řecko
Řecko - ostrov Kréta
Chersonissos
Gouves
Stalida
Kissamos
 Rethymno
Malia

Agia Marina
Heraklion
Chania
LETECKY
Z PRAHY
A BRNA
Letecká společnost: Travel Service / SmartWings
Délka letu z Prahy / Brna:
cca 2 hodiny 50 minut, časový posun + 1 hodina
Odletové dny: středa / sobota - 10/11 nocí
Agios Nikolaos
Kréta
Ostrov Kréta (řecky Kríti), největší a nejjižnější z řeckých ostrovů, se za
poslední desítky let stal jednou z nejoblíbenějších prázdninových destinací. Sezóna zde díky svému klimatu trvá obvykle od května do října.
Kréta je tak velká (od západu na východ měří 260 km a od severu na jih
až 60 km), že ji nelze celou podrobně prozkoumat během jedné dovolené. Ostrov je rozdělen na čtyři provincie: Chania, Rethymno, Heraklion
a Lassithi. Kréta je proslulá zejména svými rozmanitými plážemi - najdeme
zde dlouhé písečné i oblázkové pláže, romantické malé zátoky, skalnatá
pobřeží a zákoutí. Tato krásná část Řecka se pyšní bohatou historií, jedinečnou přírodou, výtečnou kuchyní a širokou nabídkou služeb, které uspokojí požadavky i toho nejnáročnějšího klienta.
Chania
Heraklion
Je hlavním městem a správním střediskem řeckého ostrova Kréta. Leží
zhruba uprostřed severního pobřeží ostrova, je také nejdůležitějším přístavem Kréty. Na území kraje Heraklion se nachází nejvýznamnější archeologické lokality: největší světoznámá krétská památka palác Knossos, minojský palác v Malii, Festos, Gortis a Ag. Deka. Kraj Heraklion se rozprostírá
mezi dvěma pohořími - na západě pohoří Ida a na východě pohoří Dikti.
Letoviska na severním pobřeží v okolí Heraklionu se řadí mezi turisticky
nejnavštěvovanější místa ostrova.
Historické, dnes druhé největší město Kréty, je označováno za nejkrásnější na ostrově. Nachází se na severozápadním pobřeží, cca 160 km od
Heraklionu. Oblast prefektury Chania je bohatá na množství přírodních
rezervací a nejkrásnějších zahrad na Krétě. Milovníky historie jistě okouzlí
architektura starobylého centra, na které mělo vliv několik kultur. Benátské šlechtické domy, pevnost, mešity a kostely patří mezi architektonické
skvosty města. Nezapomenutelná je procházka krásným benátským přístavem a úzkými křivolakými uličkami starého města, kde nechybí typické
krétské taverny. Vyhlášená je také městská tržnice se stálou nabídkou čerstvého ovoce, vína, koření a ryb. V celé oblasti Chania převažují písečné
pláže.
Kissamos
Malebné městečko Kissamos, nebo také Kasteli, se nachází na severozápadním pobřeží Kréty. Známý je především zdejší přístav, odkud vyplouvají výletní lodě k proslulé pevnosti a zálivu Gramvousa a na překrásnou
pláž Balos. Je také výborným výchozím bodem k výletům na známé “karibské“ pláže - Elafonisi a Falassarna. Městečko se rozprostírá podél dlouhé
promenády, kterou lemuje mnoho obchůdků, barů a taveren. Hlavní dominantou je zdejší malé náměstí Tzanakaki s tradičním krétským kostelíčkem a typickými tavernami.
Transfer z letiště Chania: cca 50 minut
GOUVES
Jedno z klidnějších letovisek na Krétě, které je součástí velké turistické
oblasti na severu Kréty, kde se jednotlivá letoviska navzájem prolínají.
Pláže jsou zde spíše menší, tvořené zálivy s písečnými, kamenitými
i oblázkovými plážemi. V letovisku je několik restaurací, taveren, obchodů
s potravinami a suvenýry. Asi 3 km od Gouves se nachází krétské akvárium. Letovisko je vhodné pro klidnější dovolenou všech věkových kategorií, zejména pro rodiny s dětmi.
Transfer z letiště Heraklion: cca 20 minut
Stalida (Stalis)
Velmi oblíbené živé turistické letovisko se nachází východně od hlavního
města Heraklionu, mezi Chersonisem a Malií, se kterou ho spojuje dlouhá
promenáda plná obchodů, taveren, restaurací, barů a obchůdků se suvenýry. Na hlavní ulici ve Stalidě jsou mimo jiné bankomaty a zastávky městského autobusu, kterým se pohodlně dostanete do okolních letovisek.
Zdejší pláže jsou široké a písečné, samozřejmostí je možnost pronájmu
slunečníků a lehátek a bohatá nabídka občerstvení v některém z barů
přímo na pláži..
Transfer z letiště Heraklion: cca 40 minut
4
www.atlantika.cz / léto 2015
Řecko
Praha
Brno
východní Kréta • Stalida
NÁŠ TIP
Hotel STALIS BEACH***
POLOHA: příjemný hotel rodinného typu tvořený ze čtyř budov,
který se nachází v blízkosti centra známého rušnějšího letoviska
Stalida. Promenáda s restauracemi, obchody, bankomaty, bary
a tavernami v blízkém dosahu hotelu. Vzdálenost od Heraklionu
cca 35 km.
PLÁŽ: cca 50 m od krásné písečné pláže dlouhé 2,5 km (pláž
pouze přes místní promenádu a komunikaci). Slunečníky a lehátka
na pláži za poplatek (cca 5 € / slunečník a 2 lehátka / den)
UBYTOVÁNÍ: pěkné a příjemně zařízené 2-lůžkové pokoje
s možností jedné přistýlky (pevné lůžko) s vlastním soc. zařízením, fénem, TV, menším balkonem nebo terasou, menší ledničkou, klimatizací a trezorem (obojí za poplatek).
p
p
p
p
p
MOŽNOSTI OBSAZENÍ: p
,p
,p
VYBAVENÍ: recepce, lobby, WiFi v prostorách recepce, bazénu
i některých pokojů zdarma, bar, restaurace, internetový koutek
(za poplatek), bazén s dětským koutkem a snack barem přímo na
pláži. Slunečníky a lehátka u bazénu hotelu, který se nachází na
pláži, za poplatek cca 5 € / slunečník a 2 lehátka / den. 1x týdně je
zde pořádán oblíbený řecký večer a v hotelu obsluhuje také česky
nebo slovensky mluvící personál.
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně formou jednoduššího bufetu,
večeře formou bufetu, nápoje za poplatek)
NÁŠ NÁZOR: hotel s vynikající polohou v těsné blízkosti pláže a centra letoviska. Předností tohoto hotelu je zejména bazén se snack barem, který
se nachází přímo na jedné z nejhezčích pláží letoviska Stalida. Doporučujeme klientům všech věkových kategorií, kteří ocení koupání na pěkné pláži,
možnost procházek podél pobřeží nebo si rádi posedí v některé z místních taveren.
dítě
t
do 13 le
MA
ZDAnR
vy
í vč. stra
ubytová
ZE
POLOPEN
Odlety
z Prahy a Brna
Termíny:
03.06. - 13.06.
13.06. - 24.06.
24.06. - 04.07.
04.07. - 15.07.
15.07. - 25.07.
25.07. - 05.08.
05.08. - 15.08.
15.08. - 26.08.
26.08. - 05.09.
05.09. - 16.09.
16.09. - 26.09.
26.09. - 07.10.*
počet
nocí
1. a 2.
osoba
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
18.290
19.790
18.990
20.990
19.990
20.990
19.990
20.990
18.990
19.990
18.990
18.990
3. pevné lůžko
1. dítě
2-13 let
3. dospělá
osoba
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
16.290
17.290
16.490
18.490
17.490
18.490
17.490
18.490
16.490
17.490
16.490
16.990
• CENA ZAHRNUJE: • ubytování s polopenzí v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • letenku Praha / Brno – Heraklion – Praha / Brno, transfer autobusem do místa
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • klimatizace: + 5 € / den • SLEVY na 3. lůžku (viz ceník): •
1. dítě do 13 let: ubytování s polopenzí ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby platí knihovací
poplatek 990 Kč • UPOZORNĚNÍ: • termín označený * odlet pouze z Prahy
www.atlantika.cz / léto 2015
5
Řecko
východní Kréta • Stalida
Hotel AGGELO BEACH***+
Praha
Brno
POLOHA: pěkný zrekonstruovaný hotel s prvky
tradiční krétské architektury, který je umístěný
v krásné zahradě, se nachází v rušnějším letovisku Stalida blízko promenády spojující střediska Stalida a Malia. Hotel je oblíbený zejména
díky své výhodné poloze v bezprostřední blízkosti pláže a letoviska, kde je mnoho obchůdků,
taveren, kaváren a barů, které lákají k večerním
procházkám podél pobřeží a do okolí. Autobusová zastávka asi 500 m od hotelu.Vzdálenost
od Heraklionu cca 35 km.
PLÁŽ: cca 30 m od písečné pláže (pouze přes
místní promenádu). Slunečníky a lehátka na
pláži za poplatek.
UBYTOVÁNÍ:
zrekonstruované
2-lůžkové
pokoje s možností jedné přistýlky (pevné lůžko),
které jsou moderně a stylově zařízené. Některé
pokoje především 2-lůžkové mají přímý nebo
boční částečný výhled na moře (nelze garantovat). Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním soc. zařízením, fénem, lednicí, trezorem
a klimatizací (obojí za poplatek). Vedle hlavní
budovy se nacházejí přízemní rodinné bungalovy se dvěma ložnicemi oddělené dveřmi, které
jsou vhodné pro rodiny s dětmi (na vyžádání).
Zdarma lze do těchto pokojů zapůjčit varnou
konvici a dětskou postýlku.
p
p
p
p
p
MOŽNOSTI OBSAZENÍ: pokoje: p
, p
, p
;
rodinné bungalovy (pouze na vyžádání a za příp
p
p
platek): až pro p
dítě
t
do 14 le
MA
ZDAnR
vy
í vč. stra
ubytová
ZE
POLOPEN
VYBAVENÍ: recepce, směnárna, výtah, WiFi
ve vymezených prostorách recepce a lobby
(zdarma), restaurace, bazén, slunečníky
a lehátka u bazénu (zdarma), snack bar. Služby
za poplatek: klimatizace, trezor. Součástí hotelu
je a´la carte taverna „Kostas Golden Beach“
s vynikající řeckou kuchyní (hotelová sleva).
Hotel pořádá zdarma řecké večery s živou hudbou a krétskými tanečníky.
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně a večeře
formou bufetu, nápoje za poplatek)
NÁŠ NÁZOR: JJJ+. Naší klientelou velmi oblíbený hotel, který díky své výborné kuchyni a poloze v těsné blízkosti pláže a nákupních možností,
je vhodný pro všechny věkové kategorie, včetně rodin s dětmi. Stalida je také ideálním výchozím
místem pro výlety po východní, jihovýchodní a jižní části Kréty.
Odlety
z Prahy a Brna
Termíny:
03.06. - 13.06.
13.06. - 24.06.
24.06. - 04.07.
04.07. - 15.07.
15.07. - 25.07.
25.07. - 05.08.
05.08. - 15.08.
15.08. - 26.08.
26.08. - 05.09.
05.09. - 16.09.
16.09. - 26.09.
26.09. - 07.10.*
počet
nocí
1. a 2.
osoba
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
19.790
20.290
20.490
22.490
21.490
22.490
21.490
22.490
20.290
21.490
20.290
20.290
3. pevné lůžko
1. dítě
2-14 let
3. dospělá
osoba
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
17.990
18.990
17.990
19.990
18.990
19.990
18.990
19.990
17.990
18.990
17.990
18.790
• CENA ZAHRNUJE: • ubytování s polopenzí v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • letenku Praha / Brno – Heraklion – Praha / Brno, transfer autobusem do místa
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě do 14 let: ubytování s polopenzí ZDARMA
(od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby platí knihovací poplatek 990 Kč • UPOZORNĚNÍ: • termín označený
* odlet pouze z Prahy
6
www.atlantika.cz / léto 2015
Řecko
východní Kréta • Gouves
Praha
Brno
Hotel ST. CONSTANTIN*****
POLOHA: velmi příjemný hotelový komplex, složený z několika budov ve stylu vesničky, leží v klidnější okrajové části letoviska Gouves cca 100 m od
hotelu naleznete supermarkety, taverny a kavárny.
Do většího centra letoviska se dostanete po cca
400 m, kde najdete další restaurace, různé obchody
a taverny. Poloha letoviska zajišťuje dobré spojení
s hlavním městem Heraklion i s rušnějšími a většími letovisky jako je Hersonissos, Stalida, Malia
nebo Ag. Nikolaos. Krétské akvárium, které je největší akvárium v jižní Evropě, se nachází ve stejném letovisku cca 3 km od hotelu.Vzdálenost od
Heraklionu cca 20 km.
dítě
t
o
d 13 le
PLÁŽ: nejbližší menší písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře je vzdálena cca 100 m. Další
písečná pláž cca 200 m, slunečníky a lehátka za
poplatek (cca 6 € / slunečník a 2 lehátka / den)
MA
ZDAnR
vy
í vč. stra
UBYTOVÁNÍ: moderní a prostorné 2 a 3-lůžkové
ubytová
USIVE
pokoje stylově zařízené nebo rodinné 4 až 5- lůžkové pokoje typu „family“ jsou vybaveny koupelnou (WC, sprcha nebo
ALL INCL
vana, fén), TV-SAT, telefonem, trezorem (za poplatek), kuchyňským koutem (vařič, menší lednička, varná konvice, individuální klimatizací, balkonem nebo terasou. Rodinné pokoje - prostorné pokoje, které mají dvě místnosti oddělené dveřmi (ložnice
s manželskou postelí a obývací pokoj s kuchyňským koutem se 2 až 3 lůžky). Pokoje jsou vhodné až pro 5 dospělých osob (tyto
pokoje je nutné rezervovat s předstihem a lze je obsadit pouze 4 nebo 5 osobami). Přistýlky v 3-lůžkových i rodinných pokojích jsou vždy pevná
lůžka. Díky dostatečně prostorným pokojům s vybaveným kuchyňským koutem je tento hotel vynikající pro rodiny s malými dětmi
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
prodinné pokoje pro 5 osob - na vyžádání)
p
p
p
p
Možnosti obsazení: pokoj: p
,p
,p
, rodinné pokoje: p
,p
,p
, (p
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, dva venkovní bazény se sladkou vodou (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), dětský bazén, vnitřní
bazén, bar u bazénu, snack bar, jacuzzi, sauna, masáže (za poplatek), internetový koutek (za poplatek), WiFi ve vymezených prostorách recepce
a bazénu (zdarma), plážové osušky (za poplatek, 1 € / osuška, 10 € / vratná záloha), denně animační programy pro děti, mini club pro děti, dětské hřiště,
dětská postýlka (na vyžádání, zdarma), kino, denní a večerní zábavné i animační programy pro děti i dospělé, řecký večer, karaoke, billiard (za poplatek),
stolní tenis, fitness, 24 hodinový lékařský servis. V areálu hotelu se nachází také pravoslavná kaplička.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE: snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Řecká, mezinárodní a evropská velmi chutná kuchyně, hotel připravuje
pokrmy z vlastních Bio organických (přírodních) surovin. Během jídla se podávají nealkoholické nápoje, pivo a víno. Během celého dne lehké teplé i studené občerstvení a zmrzlina ve snack baru 10.30 – 17.45 hodin. V baru u bazénu 10.30 – 22.45 hodin (lokální alkoholické i nealkoholické nápoje, káva
více druhů). Uvedená časová rozmezí mohou být na místě hotelem pozměněna. Přesný program all inclusive obdrží klient až po příjezdu do hotelu.
NÁŠ NÁZOR: JJJJ+ . Již třetí sezonu stálou klientelou velmi oblíbený hotel nabízející výhodný poměr ceny a kvality služeb, v cenově dostupné kategorii pro méně náročnější klientelu. Pěkný hotel s velmi přátelskou atmosférou je vhodný pro všechny věkové kategorie především pro rodiny s dětmi.
Odpočinek na pláži nebo u bazénu můžete vystřídat s příjemnými procházkami po okolí či podél pobřeží s krásnými západy slunce nebo návštěvou
Krétského akvária.
Odlety
z Prahy a Brna
Termíny:
03.06. - 13.06.
13.06. - 24.06.
24.06. - 04.07.
04.07. - 15.07.
15.07. - 25.07.
25.07. - 05.08.
05.08. - 15.08.
15.08. - 26.08.
26.08. - 05.09.
05.09. - 16.09.
16.09. - 26.09.
26.09. - 07.10.*
počet
nocí
1. a 2.
osoba
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
25.490
27.490
25.990
28.990
27.490
28.990
27.490
28.990
25.990
27.490
25.990
26.490
3. - 5. pevné lůžko
1. dítě
2-13 let
2. dítě
2-13 let
3., 4. a 5.
dospělá os.
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
17.990
18.790
17.990
19.790
18.990
19.790
18.990
19.790
17.990
18.790
17.990
18.290
22.490
24.490
22.990
25.990
24.490
25.990
24.490
25.990
22.990
24.490
22.990
23.490
• CENA ZAHRNUJE: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • letenku Brno / Praha – Heraklion – Brno / Praha, transfer autobusem do místa
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SLEVY na 3., 4. a 5. lůžku (viz ceník): • 1. dítě do 13 let: ubytování s all inclusive ZDARMA
(od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby platí knihovací poplatek 990 Kč • UPOZORNĚNÍ: • termín označený
* odlet pouze z Prahy
www.atlantika.cz / léto 2015
7
Řecko
západní Kréta • Kissamos
Hotel SUNNY BAY***+
NÁŠ TIP
Praha
POLOHA: nově zrekonstruovaný hotel složený z několika budov. Hotel je umístěný na
klidném místě přímo u moře, cca 10 minut
chůze od centra města Kissamos, kde je
pobřežní promenáda, mnoho obchůdků,
taveren, kaváren a barů, které lákají k večerním procházkám do okolí. Hotel je oblíbený
zejména díky své výhodné poloze v blízkosti
pláže a letoviska. Autobusová zastávka cca
500 m od hotelu. Vzdálenost od Chanie cca
38 km.
PLÁŽ: přímo u široké písčito-oblázkové pláže,
slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.
Vstup do vody místy oblázky nebo kameny
a písek, doporučujeme boty do vody.
UBYTOVÁNÍ: nově zrekonstruované prostorné a moderně zařízené 2-lůžkové pokoje
s možností jedné přistýlky, které jsou vybaveny vlastním soc. zařízením, fénem, lednicí a balkonem. Trezor, minibar, klimatizace a výhled na moře za příplatek. WiFi
připojení k internetu na pokojích zdarma.
Rodinné pokoje až pro 4 dospělé osoby se
dvěma oddělenými ložnicemi (vhodné pro
rodiny s dětmi - na vyžádání, za příplatek).
p
p
p
p
p
p
p(na vyžádání, za příplatek)
p
MOŽNOST OBSAZENÍ: pokoje: p
,p
,p
; rodinné pokoje: až p
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, minimarket, herna (kulečník, stolní tenis za poplatek), bazén s dětským bazénem,
sluneční terasa, terasa na posezení s výhledem na pláž,
slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, bar, bar u bazénu
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně a večeře formou
bufetu)
Termíny:
30.05. - 10.06.
10.06. - 20.06.
20.06. - 01.07.
01.07. - 11.07.
11.07. - 22.07.
22.07. - 01.08.
01.08. - 12.08.
12.08. - 22.08.
22.08. - 02.09.
02.09. - 12.09.
12.09. - 23.09.
23.09. - 03.10.
počet
nocí
1. a 2.
osoba
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
19.490
19.490
19.990
20.490
21.490
20.490
21.490
20.490
20.990
19.490
19.990
18.990
MA
ZDAnR
vy
í vč. stra
ubytová
ZE
POLOPEN
NÁŚ NÁZOR: JJJ+ velmi oblíbený hotel s kvalitními službami, výbornou polohou přímo u pláže a nedaleko od centra letoviska. Hotel je vynikající ke strávení klidné dovolené
nebo k cestování po krásách západní části Kréty (Elafonisi,
Gramvusa, Chania, světoznámá pláž Falassarna), je vhodný
pro všechny věkové kategorie včetně rodin s dětmi.
Odlety z Prahy
(do Chanie)
dítě
t
o
d 12 le
přistýlka
1. dítě
2-12 let
2. dítě
2-12 let
3. a 4.
dospělá os.
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
14.790
14.490
14.990
15.290
15.990
15.290
15.990
15.290
14.990
14.790
14.990
14.790
17.490
16.990
17.490
17.990
18.990
17.990
18.990
17.490
18.490
16.990
17.490
16.990
• CENA ZAHRNUJE: • ubytování s polopenzí v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • letenku Praha – Chania – Praha, transfer autobusem do místa pobytu a zpět •
letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě 2-12 let: ubytování s polopenzí ZDARMA (od 2 let platí letenku
včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby platí knihovací poplatek 990 Kč • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • příplatek za rodinný pokoj
(období 30.05. – 22.07. a 30.08. – 03.10.): + 1.690 Kč / dospělá osoba / pobyt na 10 nocí, + 1.890 Kč / dospělá osoba / pobyt na 11 nocí, + 890 Kč / 2. dítě do 12 let / pobyt
na 10 nocí, + 990 Kč / 2. dítě do 12 let / pobyt na 11 nocí • příplatek za rodinný pokoj (období 22.07. – 30.08.): + 2.490 Kč / dospělá osoba / pobyt na 10 nocí, + 2.690 Kč /
dospělá osoba / pobyt na 11 nocí, + 1.190 Kč / 2. dítě do 12 let / pobyt na 10 nocí, + 1.290 Kč / 2. dítě do 12 let / pobyt na 11 nocí • příplatek za výhled na moře: + 1.490 Kč /
dospělá osoba / pobyt na 10 nocí, + 1.690 Kč / dospělá osoba / pobyt na 11 nocí; + 690 Kč / 2. dítě do 12 let / pobyt na 10 nocí; + 890 Kč / 2. dítě do 12 let / pobyt na 11 nocí
• trezor: + 10 € / týden • klimatizace: + 5 € / den • plážový servis: + 5 € / den (slunečník a 2 lehátka) • zvýhodněná nabídka: klimatizace + plážový servis: + 7 € / den
8
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
Itálie
SEVERNÍ ITÁLIE
a oblázkové pláže. Menší moderní letovisko Lido del Sole, ideální výchozí
bod pro výlety po celém poloostrově, se nachází cca 5 km od starobylého Rodi Garganica. Toto historické městečko s býlími kamennými domy
a úzkými uličkami je umístěné na skalnatém útesu, odkud je krásný výhled
na moře a Tremitské ostrovy. San Menaio je přímořské město, které se
vine mezi Rodi Garganico a Peschici. Peschici je nazýváno perlou poloostrova. Zbytky středověkého hradu, úzké uličky, bílé domy s obchůdky
a řemeslnickými dílnami tvoří typickou středomořskou atmosféru. Vieste
je nejznámějším a největším letoviskem poloostrova Gargáno, které své
návštěvníky okouzlí zejména středověkým hradem, katedrálou, bílými
kamennými domy a úzkými uličkami.
Je jedním z nejnavštěvovanějších regionů celé Itálie, zejména díky historickým Benátkám, které jsou zapsány na seznam UNESCO. Nachází se
zde oblíbená prázdninová letoviska jako Lignano, Bibione, Caorle nebo
Lido di Jesolo. LIGNANO se skládá ze tří částí: Sabbiadoro – živé centrum
zábavy se spoustou obchodů, barů a nočních klubů, Pineta – elegantní
a klidná zóna s originální urbanistikou a Riviera – nejzelenější část s menšími vilkami, pokrytá hustým porostem borovic. Rušné BIBIONE je vyhledávané především pro širokou písečnou pláž s jemným zlatavým pískem
a velmi pozvolným vstupem do moře, ideální pro malé děti a neplavce.
V Bibione najdete klidnější
část Lido del Sole a Pineda,
ale i živé turistické centrum
Bibione
s diskotékou, restauracemi,
Lignano
Caorle
bary a nákupní promenádou
Lido
di
Jesolo
v části Bibione Spiaggia.
Malebné CAORLE je proslulé zejména svým krásným
historickým centrem, které
Cavallino
je také nazýváno „malými
Benátkami“. Přibližně 10 km
Rimini
dlouhé letovisko nabízí kombinaci kvalitních služeb, krásných zlatavých pláží a bohaté
Silvi Marina
historie. LIDO DI JESOLO je
oblíbené především díky své
Lido del Sole
krátké vzdálenosti od Benátek a 15 km dlouhé písečné
Rodi Garganico
pláži. Centrum města je
Peschici
poměrně rušné, okrajové
Vieste
části jsou klidnější.
STŘEDNÍ
ITÁLIE
Paestum
Ascea Marina
KAMPÁNIE je region v jihozápadní Itálii na pobřeží
Tyrhénského moře. K turisticky
nejnavštěvovanějším
místům patří hlavní město
oblasti Neapol, nedaleká
činná sopka Vesuv a světoznámé Pompeje. Oblast
byla osídlena Etrusky a Řeky,
později Římany, jak dokazují
četné vykopávky. V hornatém
vnitrozemí se nacházejí malá
městečka, na pobřeží zase
letoviska s nádhernými plážemi a křišťálově průzračným
mořem. Paestum je proslulé
především největším starořeckým archeologickým areálem na italské pevnině, kde se
nachází tři zachovalé chrámy,
lázně a zbytky amfiteátru.
Malebné městečko Ascea
bylo vybudováno vysoko nad
mořem a může tak nabídnout
kouzelný pohled na archeologické naleziště Velia. Ascea
Marina je přímořskou částí
města, pláže tohoto klidnějšího letoviska byly několikrát
oceněny Modrou vlajkou za
svou čistotu. Na nejjižnějším místě Národního parku
Cilento e Vallo di Diano leží
město Marina di Camerota, v minulosti několikrát
oceněno Modrou vlajkou za
čistotu moře a pláží. Marina
di Camerota si zachovala
původní centrum města a přístav Porto Infreschi, odkud je
možné vyplout na prohlídku
jeskyní Capo Palinuro.
Největší italské letovisko
Marina di Camerota
Scalea
RIMINI svým návštěvníkům nabízí 15 km širokých
Briatico
písečných pláží s pozvolným
 Lamezia Terme
Parghelia
Tropea
vstupem do moře a bohatou
Badolato
nabídkou vodních sportů
Capo Vaticano-Ricadi
a atrakcí. Ve městě nechybí
řada elegantních hotelů,
restaurací, barů, pizzerií, diskoték, kaváren a obchodních
center s lákavými výkladními
skříněmi. Rodiny s dětmi
ocení zejména množství
zábavních parků, které se
nachází v bezprostřední blízkosti. V nedalekém Riccione
je to nejslavnější vodní park
v Evropě – Aquafan nebo nový park Oltremare s největší lagunou s delKALÁBRIE se nachází v nejjižnější části Apeninského poloostrova, oblast
fíny. Milovníci historie mohou obdivovat centrum města, kde se zachovaly
je převážně hornatá, obklopená Jónským a Tyrhénským mořem. Region
památky z římského období, středověku a renesance. Lázeňské město
nabízí velké množství památek, kláštery, hrady, archeologická naleziště,
Cattolica, které se nachází cca 20 km od Rimini, ohromí své návštěvníky
ale také přírodní úkazy. Historická Tropea, nazývaná „Perla Kampánie“,
zejména množstvím různých fontán, z nichž nejznámější je překrásná
je proslulá zejména krásnými býlími plážemi a čistým mořem. Tropea byla
„Zpívající fontána“.
původně založena jako řecká kolonie, ve městě najdeme františkánský
SILVI MARINA je typickým italským městečkem, kde nechybí promeklášter a normanskou katedrálu z 12. století. Na skále přímo nad pláží
náda plná obchůdků, barů, cukráren a restaurací a dlouhá písečná pláž
se nachází kostel Santa Maria dell´Isola, za návštěvu stojí také historické
s pozvolným vstupem do moře. Zvláštní kolorit městečku dodávají kopce
centrum s paláci ze 17. a 18. století. Parghelia je malé městečko cca 4 km
tyčící se v pozadí letoviska s mnoha vinicemi, olivovými háji a městečky
severně od Tropey, které tvoří jedna hlavní ulice s obchůdky a restaurana svazích. Nedaleko se také rozprostírá Abruzzský národní park, jedna
cemi. Capo Vaticano je jedno z nejkrásnějších míst jižní Itálie, plné zeleně
z největších italských přírodních rezervací, kde můžete i dnes narazit na
a bílých písečných a skalnatých pláží s křišťálově průzračným mořem.
divokou zvěř v původním, lidmi téměř nedotknutém prostředí.
Badolato, středověké městečko na východním pobřeží, se vypíná na
kopci nad pobřežím a nabízí tak krásný výhled na moře. V současnosti je
Badolato zajímavé především okolní neporušenou přírodou a průzračným
mořem. Scalea patří mezi největší letoviska jižní Itálie a současně je to
GARGÁNO je rozmanitý poloostrov s téměř nedotčenou přírodou. Turisjedno z nejstarších středisek v oblasti Riviera dei Cedri. Staré město je
tům nabízí na severním a východním pobřeží široké písečné pláže ohranivystavěno v terasách na kopci, podél pobřeží pustupně vzniklo moderní
čené skalnatými útesy, na jižním mohou obdivovat mořské jeskyně, útesy
turistické letovisko.
JIŽNÍ ITÁLIE
Jednotlivé italské regiony postupně zavádí pobytovou taxu. Ke dni vydání katalogu není u všech kapacit známá její výše, přesné informace budou uvedeny v pokynech před
odjezdem. Předběžné ceny: 1 - 1,5 € / osobu / den, dítě do 12-14 let zdarma.
www.atlantika.cz
www.atlantika.cz / léto
léto2015
2015
9
Itálie
severní Itálie • Lignano Sabbiadoro
Hotel MARCO POLO** / AL PONTE***
POLOHA: rodinné hotely, které se nachází v klidné části, ale zároveň v blízkosti
centra Sabbiadoro a hlavní třídy, kde naleznete obchůdky, kavárny
PLÁŽ: písečná pláž 250 m. V ceně pobytu je také plážový servis.
UBYTOVÁNÍ: 2-4 lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, klimatizace
(hotel Al Ponte – zdarma, hotel Marco Polo - za příplatek) a trezor
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, restaurace, bar (hotel Al Ponte), pizzerie (hotel Al
Ponte), dětský koutek (hotel Al Ponte), venkovní posezení, internetový koutek, půjčování kol a parkoviště (omezený počet míst)
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně – bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu,
nápoje za poplatek)
Termíny:
Marco Polo
Al Ponte
Termíny:
Marco Polo
Al Ponte
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
9.690
10.590
10.590
10.590
10.590
10.790
10.990
10.990
10.990
9.890
10.790
10.790
10.790
10.790
10.890
10.990
10.990
10.990
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
10.990
13.390
13.390
13.390
11.290
10.990
10.590
9.690
9.090
10.990
13.390
13.390
13.390
11.290
10.990
10.790
10.290
9.090
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • plážový servis (slunečník + 1 lehátko + 1 křesílko) • CENA NEZAHRNUJE: • služby
delegáta • SLEVA na 3. a 4. lůžku: • dítě do 4 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko) • dítě 2-4 roky: sleva 70 % • dítě 5-7 let: sleva 30 % • dítě 8-11 let: sleva 10 % • dětská
postýlka: + 7 € / den • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.650 Kč / osobu / týden • klimatizace (hotel Marco Polo): + 5 € / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí:
+ 2.190 Kč
severní Itálie • Lignano Sabbiadoro
Residence PUNTA DELL´EST
POLOHA: residence s bazénem a zahradou se nachází přímo
u pláže a velmi blízko centra Lignano Sabbiadoro, kde jsou
různé obchody, bary a pizzerie
PLÁŽ: přímo na pláži (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby (studio).
Studia mají vlastní soc. zařízení, rozkládací gauč, vybavený
kuchyňský kout s lednicí, balkón vybavený stolečkem a židlemi,
TV, trezor (zdarma). Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost
zapůjčení za poplatek).
VYBAVENÍ: bazén (v provozu od 01.06.-10.09.2015), zahrada,
výtah, parkovací místa cca 800 m od rezidence. Nutné vlastní
povlečení a ručníky (možnost zapůjčení za poplatek).
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2
Termíny:
MONO 2
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
7.890
7.890
11.790
14.490
14.490
19.290
19.290
19.290
19.290
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
19.290
20.590
22.390
19.290
9.990
7.890
5.790
5.790
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie ) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu a lednice) • CENA
NEZAHRNUJE: • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 150 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 7 € / osobu / výměnu • ručníky:
+ 7 € / osobu / výměnu • možnost dokoupení plážového servisu (většina pláží v Lignanu je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč
10
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
severní Itálie • Lignano Riviera
Residence CEDRI
POLOHA: apartmánový dům v blízkosti pláže a jen pár kroků od
centra Lignana Riviera. V okolí najdeme obchody, bary, pizzerie
a také rozlehlý Riviera Park 20.000 m² zeleně s bazénem 1300
m², barem a občerstvením, společenskou zábavou.
PLÁŽ: písečná pláž cca 200 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO 4 osoby. Apartmány mají
vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, rozkládací gauč,
TV, ložnici s manželskou postelí, balkon. Nutné vlastní povlečení
a ručníky (možnost zapůjčení povlečení za poplatek).
VYBAVENÍ: prostorná společná zahrada, vyhrazené očíslované
parkovací místo
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 4
Termíny:
BILO 4
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
6.590
6.590
9.990
12.190
12.190
16.390
16.390
16.390
16.390
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
16.390
17.390
18.890
16.390
8.290
6.590
4.790
4.790
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie ) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu a lednice) • parkovací místo
• CENA NEZAHRNUJE: • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 150 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 7 € / osobu / výměnu •
ručníky: + 7 € / osobu / výměnu • možnost dokoupení plážového servisu (většina pláží v Lignanu je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč
severní Itálie • Lignano Riviera
Residence RUBIN
POLOHA: příjemný apartmánový komplex, nedaleko pláže a blízko
centra Lignano Riviera, kde najdeme obchody, supermarkety, bary,
restaurace, pizzerie atd.
PLÁŽ: písečná pláž cca 100 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby (rozkládací
gauč), typu MONO pro 3 osoby (rozkládací gauč + rozkládací lůžko)
a typu BILO pro 4 osoby. Apartmány mají vlastní soc. zařízení,
vybavený kuchyňský kout, TV, trezor (zdarma), klimatizaci, terasu.
Některé apartmány mají přímý výhled na moře. Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení za poplatek).
VYBAVENÍ: bazén s lehátky - k dispozici do vyčerpání kapacity
(v provozu od 01.06.-10.09.2015), vyhrazené očíslované parkovací
místo
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2
MONO 3
BILO 4
Termíny:
MONO 2
MONO 3
BILO 4
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
6.390
6.390
9.490
11.690
11.690
15.790
15.790
15.790
15.790
6.590
6.590
9.990
12.190
12.190
16.390
16.390
16.390
16.390
9.190
9.190
13.790
16.890
16.890
22.690
22.690
22.690
22.690
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
15.790
16.790
18.190
15.790
7.990
6.390
4.690
4.690
16.390
17.390
18.890
16.390
8.390
6.590
4.790
4.790
22.690
24.190
26.290
22.690
11.590
9.190
6.790
6.790
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie ) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu a lednice) • klimatizace •
parkovací místo • CENA NEZAHRNUJE: • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 150 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 7 €
/ osobu / výměnu • ručníky: + 7 € / osobu / výměnu • možnost dokoupení plážového servisu (většina pláží v Lignanu je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí:
+ 2.190 Kč
www.atlantika.cz / léto 2015
11
Itálie
severní Itálie • Bibione
Apartmánový dům LORENZON
POLOHA: přímo v centru městečka
Bibione.
PLÁŽ: 350 m od písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře
UBYTOVÁNÍ:
apartmány
typu
MONO pro 2-3 osoby. Apartmány
mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout, balkon, TV. Povolena malá domácí zvířata.
VYBAVENÍ: výtah, parkování v okolí
nebo vyhrazené (počet míst omezen)
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo možnost
dokoupení večeří v italské restauraci
(Las Vegas - výběr z menu, salátový
bufet, nápoje za poplatek)
Termíny:
Mono 2/3
Termíny:
Mono 2/3
02.05. - 09.05.
09.05. - 16.05.
16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
2990
3490
3990
4990
5990
6490
6990
7990
8990
9990
9990
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
9990
9990
10990
11.990
11.990
10.990
7.990
6490
4.990
3.990
• CENA ZAHRNUJE: •nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 100 € / apartmán nebo
+ 2.700 Kč / apartmán • pobytová taxa: + 0,5 euro/den/osoba od 2 let • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ložní prádlo: + 200 Kč / osoba • závěrečný úklid: + 990 Kč / apartmán •
večeře: + 300 Kč / osoba / den • dětská postýlka: + 790 Kč / týden • plážový servis (slunečník, plážové křeslo, lehátko) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč •
dítě do 11 let: + 1.890 Kč • (zajišťujeme ve spolupráci s CK For-line)
severní Itálie • Bibione
Apartmánový dům SEQUOIA
POLOHA: v klidné části Lido dei Pini
PLÁŽ: 150 m od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro 4-5 osob (jedna ložnice s manželskou
postelí a případně jedním samostatným lůžkem nebo přistýlkou, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, samostatná kuchyňka nebo kuchyňský kout
v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení se sprchou, balkon nebo předzahrádka)
a typu TRILO pro 7 osob (jedna ložnice s manželskou postelí, jedna
ložnice se třemi samostatnými lůžky
či 1 samostatným lůžkem a palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2
osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon
VYBAVENÍ: výtah, jedno vyhrazené
venkovní nebo garážové parkovací
stání,klimatizace za příplatek
Termíny:
BILO 4/5
TRILO 7
Termíny:
BILO 4/5
TRILO 7
02.05. - 09.05.
09.05. - 16.05.
16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
4.690
4.990
5.490
7.990
8.390
9.690
10.490
10.990
12.990
14.990
14.990
5.490
5.990
6.490
9.590
9.690
11.590
13.590
14.590
15.590
18.190
18.190
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
15.990
15.990
16.990
17.990
17.990
13.990
11.990
8.190
4.990
4.690
19.290
19.290
21.190
21.990
21.990
17.990
12.990
9.990
5.990
5.490
STRAVOVÁNÍ: vlastní
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 100 € / apartmán nebo
+ 2.700 Kč / apartmán • pobytová taxa: + 0,5 € / den / osoba od 2 let • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ložní prádlo: + 200 Kč / osoba • závěrečný úklid: + 1.090 Kč / apartmán
BILO, + 1.290 Kč / apartmán TRILO • večeře: + 300 Kč / osoba / den (typická italská restaurace Las Vegas) • dětská postýlka: + 790 Kč / týden • plážový servis (slunečník,
plážové křeslo, lehátko) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč • dítě do 11 let: + 1.890 Kč • (zajišťujeme ve spolupráci s CK For-line)
12
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
severní Itálie • Caorle
Residence GRAN MADO
POLOHA: nedávno vybudovaná rezidence se
nachází v klidné části letoviska, cca 400 m od historického centra. V okolí rezidence je supermarket,
tenisové kurty, obchody, restaurace a bary.
PLÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře cca 200 m, plážový servis v ceně
UBYTOVÁNÍ: moderně zařízené apartmány typu
MONO pro 4 osoby (rozkládací dvoulůžko a 2 rozkládací křesla) a typu BILO pro 5 osob (manželská
postel, samostatné lůžko a rozkládací dvoulůžko)
mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout
s mikrovlnnou troubou, TV SAT, klimatizaci, trezor,
pračku a balkon nebo terasu
VYBAVENÍ: bazén se sluneční terasou (v provozu
v závislosti na počasí), výtah, kryté parkoviště (1
parkovací místo / apartmán)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 4
BILO 5
Termíny:
MONO 4
BILO 5
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
9.090
9.090
9.090
13.890
18.990
18.990
18.990
12.390
12.390
12.390
16.390
22.590
22.590
22.590
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
18.990
18.990
18.990
13.890
13.890
6.990
6.990
22.590
22.590
22.590
16.390
16.390
8.790
8.790
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • klimatizaci • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové
křeslo / apartmán) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • spotřeby (voda, plyn, el. energie) : + 35 € / apartmán MONO, + 45€ / apartmán BILO • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení
a ručníky: + 35 € / apartmán MONO / týden, + 45 € / apartmán BILO / týden • dětská postýlka: + 10 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.190 Kč
severní Itálie • Caorle
Residence ROBERTA
POLOHA: příjemná novější rezidence se nachází
v klidné části letoviska, cca 400 m od historického centra, kde je množství obchodů, restaurací, barů i večerní
zábavy
PLÁŽ: vzdálenost od písečné pláže (Levante) s pozvolným vstupem do moře cca 200 m, plážový servis v ceně
UBYTOVÁNÍ: moderně zařízené apartmány typu BILO
pro 5 osob (manželská postel, samostatné lůžko a rozkládací dvoulůžko) mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout s mikrovlnnou troubou, TV SAT, klimatizaci, trezor, pračku a balkon
VYBAVENÍ: bazén se sluneční terasou (v provozu
v závislosti na počasí), výtah, parkoviště (1 parkovací
místo / apartmán)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 5
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
12.390
12.390
12.390
16.390
22.590
22.590
22.590
22.590
22.590
22.590
16.390
16.390
8.790
8.790
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • klimatizaci • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo
/ apartmán) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • spotřeby (voda, plyn, el. energie) : + 45 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 45 € / apartmán / týden •
dětská postýlka: + 10 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.190 Kč
www.atlantika.cz / léto 2015
13
Itálie
severní Itálie • Caorle
Residence CRISTOFORO COLOMBO
NÁŠ TIP
POLOHA: příjemná rezidence se nachází v živější
části letoviska, kde nechybí obchody, restaurace, bary,
minigolf, tenis a další možnosti denní i večerní zábavy
PLÁŽ: vzdálenost od písečné pláže (Ponente)
s pozvolným vstupem do moře cca 50 m, plážový servis v ceně
UBYTOVÁNÍ: vkusně zařízené apartmány typu MONO
pro 4 osoby (rozkládací dvoulůžko a 2 rozkládací
křesla) mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský
kout, TV SAT, klimatizaci, trezor, pračku a balkon
VYBAVENÍ: bazén se sluneční terasou (v provozu
v závislosti na počasí), výtah, parkoviště (1 parkovací
místo / apartmán)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 4
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
9.090
9.090
9.090
13.890
18.990
18.990
18.990
18.990
18.990
18.990
13.890
13.890
6.990
6.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • klimatizaci • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo
/ apartmán) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • spotřeby (voda, plyn, el. energie) : + 35 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 35 € / apartmán / týden •
dětská postýlka: + 10 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.190 Kč
severní Itálie • Caorle
Residence LIVENZA
POLOHA: rezidence se nachází v části Caorle Ponente, cca
100 m od hlavní třídy s obchody, bary a restauracemi
PLÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do
moře cca 350 m, plážový servis v ceně
UBYTOVÁNÍ: moderně zařízené apartmány typu MONO pro
4 osoby a typu BILO pro 4 osoby (v obou typech manželská postel a rozkládací dvoulůžko) mají vlastní soc. zařízení,
vybavený kuchyňský kout, TV, pračku a balkon nebo terasu.
V apartmánech MONO je stropní ventilátor a mikrovlnná
trouba, v apartmánech BILO je klimatizace.
VYBAVENÍ: bazén se sluneční terasou (v provozu v závislosti na počasí), výtah, parkoviště (1 parkovací místo / apartmán)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 4
BILO 4
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
5.490
8.790
8.790
12.090
15.290
15.290
15.290
15.290
15.290
15.290
12.090
8.790
5.490
5.490
6.590
9.490
9.490
14.190
18.990
18.990
18.990
18.990
18.990
18.990
14.190
9.490
6.590
6.590
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klimatizaci (pouze apartmán BILO) • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové
křeslo / apartmán) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 35 € / apartmán MONO, + 45€ / apartmán BILO (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • NEPOVINNÉ
PŘÍPLATKY: • dětská postýlka: + 10 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.190 Kč
14
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
severní Itálie • Caorle
Hotel ADRIA***
POLOHA: hotel se nachází v jedné z nejatraktivnějších částí Caorle,
v blízkosti historického centra města, kam se pohodlně dostanete krátkou pěší procházkou
PLÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře
cca 10 m (přes pobřežní komunikaci) , plážový servis v ceně
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky pro děti do 15
let mají vlastní soc. zařízení, TV SAT, klimatizaci, trezor, fén, telefon
a balkon
VYBAVENÍ: restaurace s místní a mezinárodní kuchyní, parkoviště,
WiFi (ve vymezených prostorách, za poplatek), jízdní kola pro hosty
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně: kontinentální bufet, večeře: servírovaná – výběr z menu), možnost dokoupení plné penze
Termíny:
(neděle - neděle)
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.990
13.990
16.590
16.590
17.390
17.390
17.390
17.390
17.390
16.590
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu (neděle - neděle) • povlečení a ručníky • plážový servis (1 slunečník, 2 lehátka / pokoj) • NEPOVINNÉ
PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj: + 3.400 Kč / týden • plná penze: + 1.800 Kč / osobu / týden (snídaně: kontinentální bufet, oběd a večeře: servírovaná – výběr z menu)
• SLEVY na 3. lůžku: • dítě do 2 let: povinný poplatek 2.300 Kč (v ceně dětská postýlka) • dítě 2-5 let: sleva 50 % • dítě 5-10 let: sleva 30 % • dítě 10-15 let: sleva 10 % •
DOPRAVA: • pouze vlastní
severní Itálie • Lido di Jesolo
Hotel TOLEDO***
POLOHA: příjemný hotel v centru městečka Lido di Jesolo, mezi náměstím Brescia a Mazzini. Obchůdky, restaurace a bary v blízkosti.
PLÁŽ: soukromá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře cca 100 m, plážový
servis (slunečník a 1 křesílko a 1 lehátko, od poloviny června do poloviny září)
v ceně
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, klimatizace, TV SAT, trezor, wifi připojení (zdarma) a balkon.
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, výtah, wi-fi připojení, dětské hřiště, parkoviště, garáže
(možnost zamluvení předem,
poplatek 5 € / den), půjčovna
jízdních kol.
STRAVOVÁNÍ:
polopenze
(snídaně – kontinentální bufet,
večeře – servírované menu,
předkrmy a zeleninové saláty
formou bufetu)
Termíny:
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
Termíny:
12.390
12.390
12.390
12.390
12.390
13.390
13.390
13.390
13.390
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
13.390
15.390
15.390
13.390
12.390
11.290
11.290
11.290
Možnost zkrácených pobytů s minimálním počtem 3 noci (výjma termíny 01.08.-29.08.2015)
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • plážový servis (slunečník a 1 křesílko a 1 lehátko) • telefonickou asistenci v období
od 30.5. do 26.9.2015 • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + cca 0,6 – 1,50 € / osoba od 12 let / den • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj: + 3.050 Kč /
týden • plná penze: + 2.100 Kč / osobu / týden • dětská postýlka: + 10 € / den • malá zvířata: + 5 € / den (na zpětné potvrzení) • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 2,99 let:
zdarma • dítě 3-4,99 let: sleva 50% • dítě 5-9,99 let: sleva 30% • dospělí: sleva 10% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč
www.atlantika.cz / léto 2015
15
Itálie
severní Itálie • Lido di Jesolo
Residence RUBINO***
POPIS: čtyřpatrová residence, která se nachází ve východní centrální části
Lido di Jesolo, v blízkosti náměstí Milano, obchodů a restaurací.
PLÁŽ: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře cca 200 m od residence,
plážový servis (slunečník a 2 plážová křesla, od poloviny června do poloviny
září) v ceně
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro 4 osoby se skládají z obývacího
pokoje s 1-lůžkovým nebo 2-lůžkovým rozkládacím gaučem a ložnice se 2
nebo 3 lůžky. Všechny
apartmány mají vybavený
kuchyňský kout, vlastní
soc. zařízení a balkon.
VYBAVENÍ: bazén (v provozu od začátku června
do poloviny září v závislosti na počasí), výtah
a parkoviště
STRAVOVÁNÍ:
strava
Termíny:
BILO 4
Termíny:
BILO 4
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
13.290
13.290
13.290
13.290
17.590
17.590
22.190
22.190
22.190
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
22.190
22.190
22.190
17.590
13.290
10.790
6.690
6.690
vlastní
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • všechny spotřeby • plážový servis (slunečník a 2 plážová křesla) • telefonickou asistenci v období od 30.5. do 26.9.2015
• POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 200 € / apartmán • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 50 € / apartmán • pobytová taxa: + cca 0,6 –
1,50 € / osoba od 12 let / den • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ložní prádlo: + 12 € / osoba / výměna • dětská postýlka: + 30 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí:
+ 2.190 Kč
severní Itálie • Cavallino
Residence VECCHIO FARO***
POPIS: moderní třípatrová residence na klidném místě a panoramatickým výhledem na
přístav, cca 2 km od letoviska Lido di Jesolo. Obchody a restaurace vzdáleny cca 800 m.
Přístav Punta Sabbioni pro transport do Benátek cca 14 km, aquapark Aqualandia cca
4 km.
PLÁŽ: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře cca 200 m od residence
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro 5 osob (maximálně 4 dospělé osoby a 1 dítě do 12
let se skládají z ložnice s manželskou postelí a samostatným lůžkem a obývacího pokoje
s rozkládacím/vysouvacím dvoulůžkem. Všechny apartmány mají vybavený kuchyňský
kout, vlastní soc. zařízení, TV, klimatizaci (za poplatek), trezor, balkon či
terasu.
VYBAVENÍ: bazén pro dospělé
s dětskou částí a vířivkou (v provozu
od začátku června do poloviny září
v závislosti na počasí), sluneční terasa,
výtah, 1 parkovací místo / apartmán,
půjčovna jízdních kol (za poplatek)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 5
Termíny:
BILO 5
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
15.590
15.590
15.590
15.590
21.190
21.190
28.590
28.590
28.590
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
28.590
28.590
28.590
21.190
15.590
12.490
8.690
8.690
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • všechny spotřeby • 1 parkovací místo / apartmán • telefonickou asistenci v období od 30.5. do 26.9.2015 • POVINNÉ
PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 200 € / apartmán • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 50 € / apartmán • pobytová taxa: + cca 0,6 – 1,50 € / osoba od
12 let / den • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • klimatizace: + 1,50 € / hodina • ložní prádlo: + 12 € / osoba / výměna • dětská postýlka: + 30 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM:
• dospělí: + 2.190 Kč
16
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
NÁŠ TIP
střední Itálie • Rimini – Rivabella
Hotel DEL VECCHIO***
POLOHA: hotel s česky mluvícím personálem se nachází cca 2 km severně od
historického centra města
PLÁŽ: písečná pláž cca 30 m od hotelu (soukromá placená pláž – plážový servis za
zvýhodněné ceny na recepci hotelu), menší volná pláž cca 60 m od hotelu
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek (palanda), vlastní soc. zařízení, TV, většina pokojů se stropním ventilátorem. Některé pokoje mají balkon (za
příplatek). V některých pokojích bez balkonu je možná klimatizace (za příplatek).
VYBAVENÍ: recepce, klimatizovaná jídelna, bar se zaručeně nejnižšími cenami
v okolí, výtah, WiFi ve společných prostorách hotelu (za poplatek), venkovní posezení, zahrada s posezením a parkoviště
STRAVOVÁNÍ: polopenze: snídaně převážně formou bufetu (nápoje, pečivo,
jogurt, cornflakes, máslo, džem, med, pomazánky, sýr, salám atd.), večeře: polévka
+ hlavní chod (výběr ze dvou jídel), zeleninový salát, dezert nebo ovoce, nápoje za
poplatek
1. dítě do 12 let ZDARMA, 2. dítě do 12 let SLEVA 50 %
Termíny:
02.05. - 09.05.
09.05. - 16.05.
16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
Termíny:
3.990
4.190
4.490
4.990
5.690
6.190
6.790
7.490
7.990
8.490
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
8.490
8.490
8.490
8.490
8.490
8.490
7.990
5.990
4.990
3.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu • povlečení a ručníky • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 2 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko
a stravu) • 1. dítě do 12 let na 3. lůžku: ZDARMA • 2. dítě do 12 let na 4. lůžku: sleva 50 % • dospělí: sleva 20 % • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € /osobu
/ den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘIPLATKY: • pokoj s balkonem: + 500 Kč / pokoj / týden (nutné objednat v ČR) • klimatizace na pokoji:
+ 6 € / pokoj / den (nutné objednat v ČR) • lednička na pokoji: + 500 Kč / týden (nutné objednat v ČR) • jednolůžkový pokoj: + 30 % • možnost dokoupení plážového servisu
u delegáta: 60 € – 80 € / týden (většina pláží v Rimini je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.390 Kč • dítě do 12 let: + 2.190 Kč
www.atlantika.cz / léto 2015
17
Itálie
střední Itálie • Rimini - Viserbella
Hotel PLAYA***
POLOHA: elegantní hotel se nachází v klidné přímořské části Viserbella, cca 4 km
od rušného centra Rimini
PLÁŽ: písečná pláž cca 20 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén (na
vyžádání), TV SAT, telefon, klimatizace. Za příplatek je možné objednat pokoj s balkonem a výhledem na moře.
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, trezor na recepci, restaurace, bar, TV místnost,
výtah, terasa, parkoviště, garáže (za příplatek), WiFi (ve vymezených prostorách,
zdarma)
STRAVOVÁNÍ:
polopenze (snídaně - bufet,
večeře – servírovaná,
výběr z menu, od 13.06.
zeleninový bufet, nápoje
za poplatek)
Termíny:
02.05. - 09.05.
09.05. - 16.05.
16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
Termíny:
5.090
5.090
5.090
5.090
6.890
6.890
6.890
6.890
6.890
8.390
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
8.390
8.390
8.390
8.390
10.090
10.090
6.390
5.490
5.490
5.490
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 €
/ osobu / den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.200 Kč / osobu / týden (pouze v období od 13.06. do 19.09.) •
jednolůžkový pokoj: + 2.300 Kč / týden • pokoj s balkonem: + 700 Kč / osobu / týden • pokoj s bočním výhledem na moře: + 900 Kč / osobu / týden • pokoj s výhledem na
moře: + 1.150 Kč / osobu / týden • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 7 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 7-13 let: sleva 50% • 2 děti 7–13
let: při ubytování se 2 dospělými = cena za 3 osoby • dospělí: sleva 20 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.390 Kč • dítě do 10 let: + 2.190 Kč
střední Itálie • Rimini - Viserba
Hotel BLUMEN***
POLOHA: oblíbený rodinný hotel v přímořské
části Rimini - Viserba
PLÁŽ: přímo u písečné pláže, plážový servis na 7
dní v ceně (1 slunečník + 2 lehátka / pokoj)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, klimatizace (za příplatek), lednička (za příplatek), TV, telefon, WiFi
(zdarma), některé pokoje s balkonem
VYBAVENÍ: recepce, trezor na recepci, restaurace, bar, TV místnost, výtah, půjčovna jízdních
kol
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně – kontinentální bufet: pečivo, croasant, máslo, džem, jogurt,
cornflakes, večeře – servírovaná, výběr ze 2
menu, salátový bufet, 1/4 litru vody / osobu, další
nápoje za poplatek)
Termíny:
02.05. - 09.05.
09.05. - 16.05.
16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
Termíny:
5.490
5.490
5.490
5.490
7.690
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
Termíny:
7.890
7.890
7.890
8.090
8.990
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
Termíny:
8.990
8.990
8.990
9.090
10.190
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
10.190
10.190
5.490
5.490
5.490
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • plážový servis na 7 dní (1 slunečník + 2 lehátka / pokoj, od soboty do pátku) •
služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € /osobu / den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj:
+ 3.400 Kč / týden • pokoj na mořskou stranu: + 2.700 Kč / pokoj / týden • klimatizace: + 6 € / osobu / den • minilednička: + 5 € / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let:
platí 2.500 Kč • dítě 3-7 let: sleva 40 % • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.390 Kč • dítě do 10 let: + 2.190 Kč
18
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
střední Itálie • Rimini - Marina Centro
Hotel JOLIE***
POLOHA: příjemný hotel se nachází v jedné z nejvyhledávanějších částí Rimini
(Marina Centro), cca 300 m od historického centra města
PLÁŽ: písečná pláž cca 300 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, TV SAT,
fén, trezor, telefon, klimatizace, některé pokoje s balkonem
VYBAVENÍ: vstupní hala
s recepcí, restaurace, bar,
TV místnost, výtah, terasa,
WiFi (ve vymezených prostorách, zdarma)
STRAVOVÁNÍ: polopenze
(snídaně - bufet, večeře –
servírovaná, výběr z menu,
zeleninový bufet, nápoje za
poplatek)
Termíny:
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
Termíny:
6.690
7.790
7.790
7.790
7.790
7.790
8.690
8.690
8.690
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
8.690
9.290
11.390
11.390
7.790
6.690
6.690
6.690
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € /
osobu / den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.200 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 2.300 Kč / týden • „ALL
INCLUSIVE“: + 2.500 Kč / osobu / týden / u polopenze, + 2.700 Kč / osobu / týden / u plné penze (1/4 litru vína, 1/2 litru vody během oběda a večeře / osobu, slunečník a 2
lehátka / dvoulůžkový pokoj). „ALL INCLUSIVE“ - jednolůžkový pokoj: + 4.500 Kč / osobu / týden / u polopenze, + 5.000 Kč / osobu / týden / u plné penze • SLEVY na 3. a 4.
lůžku: • dítě do 7 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 7-13 let: sleva 50% • 2 děti 7–13 let: při ubytování se 2 dospělými = cena
za 3 osoby • dospělí: sleva 20 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.390 Kč • dítě do 10 let: + 2.190 Kč
střední Itálie • Rimini - Marina Centro
Hotel VANNUCCI***
POLOHA: rodinný hotel s příjemným personálem se nachází přímo
v centru nejžádanější části Rimini (Marina Centro)
PLÁŽ: písečná pláž cca 200 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, TV SAT, fén, trezor, telefon, klimatizace, některé pokoje s balkonem
VYBAVENÍ:
vstupní
hala s recepcí, restaurace, bar, TV místnost,
parkoviště
(omezený
počet parkovacích míst)
STRAVOVÁNÍ:
polopenze (snídaně - bufet,
večeře – servírovaná,
výběr z menu, zeleninový bufet, nápoje za
poplatek)
Termíny:
02.05. - 09.05.
09.05. - 16.05.
16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
Termíny:
5.590
5.590
6.790
6.790
6.790
8.290
8.290
8.290
9.490
9.490
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
9.490
9.490
9.490
12.090
12.090
9.690
8.590
8.090
6.490
6.490
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € /
osobu / den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.400 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 2.100 Kč / týden • dětská
postýlka: + 10 € / den • plážový servis: + 7 € / den (slunečník a 2 lehátka) • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 2 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 2 let:
sleva 50 % • dítě 2-6 let: sleva 50% • dítě 6-12 let: sleva 30% • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.390 Kč • dítě do 10 let: + 2.190 Kč
www.atlantika.cz / léto 2015
19
Itálie
střední Itálie • Rimini - Marina Centro
Hotel MONTI***
POLOHA: nově zrekonstruovaný rodinný hotel
situovaný v nejoblíbenější části Rimini - Marina
Centro, v blízkosti známé ulice Vespucci, která je
plná obchodů, barů a restaurací a zároveň v blízkosti zeleně parku
PLÁŽ: písečná pláž cca 150 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén, TV, telefon, klimatizace a balkon
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace,
bar, TV místnost, výtah, terasa, parkoviště (omezený počet parkovacích míst)
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet,
večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový
bufet, nápoje za poplatek)
Termíny:
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
Termíny:
6.190
7.290
7.290
8.590
8.590
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
Termíny:
8.590
9.290
9.290
9.290
9.290
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
Termíny:
9.790
12.490
12.490
9.190
6.890
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
6.290
6.290
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € /
osobu / den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.200 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 3.000 Kč / týden • SLEVY
na 3. a 4. lůžku: • dítě do 4 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 4 let: sleva 50 % • dítě 4-12 let: sleva 50% • 2 děti 4–12 let: při ubytování se 2 dospělými
= cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.390 Kč • dítě do 10 let: + 2.190 Kč
střední Itálie • Rimini - Marina Centro
Hotel VILLA LIVIA**+
POLOHA: jednoduše zařízený hotel na klidném místě v oblíbené části Rimini - Marina Centro. Hotel se nachází vedle
hotelu Sole Blue, kam klienti dochází na stravu a mohou využívat jeho bazén.
PLÁŽ: písečná pláž cca 70 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní
soc. zařízení, fén, TV SAT, telefon, klimatizace, balkon, minibar (za příplatek, platba na místě)
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, výtah, terasa, bazén
u hotelu Sole Blue (zdarma).
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet, nápoje - voda a víno).
Polopenze, příp. plná penze je podávána v hotelu Sole Blue.
Termíny:
16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
Termíny:
6.190
6.190
6.190
6.190
6.190
6.190
6.190
7.290
7.290
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
7.290
7.290
7.290
9.790
9.790
6.390
6.190
6.190
6.190
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • využití bazénu v hotelu Sole Blue • služby delegáta • POVINNÉ
PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 0,80 € /osobu / den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.600 Kč / osobu / týden •
jednolůžkový pokoj: + 2.500 Kč / týden • dětská postýlka pro dítě do 3 let: + 6 € /den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) •
2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-10 let: sleva 50% • 2 děti 3–12 let: při ubytování se 2 dospělými = cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM:
• dospělí: + 2.390 Kč • dítě do 10 let: + 2.190 Kč
20
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
střední Itálie • Rimini - Rivazzurra
Hotel ALFREDO´S***
POLOHA: velmi příjemný rodinný hotel v klidnější části Rimini, cca 200 m od promenády s obchody,
bary a restauracemi
PLÁŽ: písečná pláž cca 200 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén, TV, trezor, klimatizace (za příplatek) a balkon
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace,
bar, TV místnost, výtah, terasa
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře
– servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet,
nápoje za poplatek)
Termíny:
Termíny:
16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
7.390
7.390
7.390
7.390
7.390
Termíny:
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
8.390
8.390
8.390
8.390
8.390
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
Termíny:
8.390
10.190
10.190
8.590
7.590
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
7.590
7.590
7.590
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € / osobu / den,
dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.600 Kč / týden • jednolůžkový pokoj: + 2.800 Kč / týden • dětská postýlka pro dítě
do 3 let: + 7 € / den • klimatizace: + 5,5 € / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-8 let:
sleva 50% • dítě 8-13 let: 20 % • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.390 Kč • dítě do 10 let: + 2.190 Kč
střední Itálie • Rimini - Marebello
Hotel GATTEI***
POLOHA: menší rodinný hotel najdete na přímořské ulici Regina Margherita v části Marebello
PLÁŽ: písečná pláž cca 180 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, TV, trezor, telefon,
klimatizace (za příplatek) a balkon
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV místnost, výtah, terasa
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet,
nápoje za poplatek)
Termíny:
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
Termíny:
6.190
6.190
6.190
6.190
6.190
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
Termíny:
7.190
7.190
7.190
7.190
7.190
Termíny:
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
7.190
10.090
10.090
6.990
6.290
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
6.290
6.290
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € / osobu / den, dítě do
14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.400 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 2.300 Kč / týden • „ALL INCLUSIVE“: + 2.300 Kč
/ osobu / týden / u polopenze, + 2.700 Kč / osobu / týden / u plné penze (1/4 litru vína, 1/2 litru vody během oběda a večeře / osobu, slunečník a 2 lehátka / dvoulůžkový pokoj).
„ALL INCLUSIVE“ - jednolůžkový pokoj: + 3.600 Kč / osobu / týden / u polopenze, + 4.300 Kč / osobu / týden / u plné penze • dětská postýlka pro dítě do 3 let: + 5 € / den •
klimatizace: + 6 € / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-7 let: sleva 40% • dítě 7-12 let:
30 % • 2 děti 3–12 let: při ubytování se 2 dospělými = cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.390 Kč • dítě do 10 let: + 2.190 Kč
www.atlantika.cz / léto 2015
21
Itálie
Silvi Marina
Aparthotel ELENA CLUB RESORT****
POLOHA: moderní rezidence ležící v jižní části Silvi
Marina. Centrum městečka cca 1,5 km.
PLÁŽ: cca 100 metrů od vlastní soukromé pláže.
V ceně pobytu je také plážový servis.
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 a 3 osoby
a BILO pro 4 osoby. Apartmány mají vlastní sociální
zařízení, vybavený kuchyňský kout (bez trouby), trezor, TV, klimatizaci (za poplatek) a balkon s výhledem
na moře. Rezidence disponuje omezeným počtem
apartmánů pro handicapované klienty.
Termíny:
25.04. - 02.05.*
02.05. - 09.05.*
09.05. - 16.05.*
16.05. - 23.05.*
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
MONO 2 MONO 3
BILO 4
Termíny:
5.490
5.490
5.490
5.490
6.890
6.890
6.890
7.990
9.790
12.690
12.690
14.190
14.190
14.190
8.390
8.390
8.390
8.390
10.590
10.590
10.590
12.390
14.190
17.890
17.890
18.890
21.490
21.490
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.*
15.08. - 22.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
6.590
6.590
6.590
6.590
7.990
7.990
7.990
9.090
11.990
15.290
15.290
16.390
16.390
16.390
MONO 2 MONO 3
BILO 4
14.190
23.690
23.690
11.690
7.990
5.490
5.490
5.490
21.490
35.990
35.990
17.890
12.690
8.390
8.390
8.390
16.390
27.290
27.290
13.790
9.090
6.590
6.590
6.590
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, bar, wi-fi připojení
k internetu (ve společných prostorách zdarma), solární
terasa, klimatizovaná zasedací místnost, fitness, bazén
(vstup s koupací čepicí), hřiště na beach volejbal, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
23.05. - 06.06. 14 nocí
06.06. - 20.06. 14 nocí
29.08. - 12.09. 14 nocí
05.09. - 19.09. 14 nocí
9.790 11.290 13.790
12.690 14.190 17.490
12.690 14.190 18.890
9.790 11.290 15.290
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí (14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • vstup do bazénu
• plážový servis (slunečník + 2 křesílka) • parkovací místo • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 10 € / MONO / týden, + 15 € / BILO / týden •
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • (platba na místě, ale je nutné objednat již v ČR): • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • přistýlka (možná pouze
v apartmánu typu BILO): + 25 € / týden • dětská postýlka: + 20 € / týden • klimatizace: + 30 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí, dítě: + 2.890 Kč • příplatek za
spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 100 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
Silvi Marina
Residence SEA RESORT
POLOHA: čtyřpatrová rezidence přímo v centru městečka Silvi
Marina, v jedné z postranních uliček kolmých na promenádu tzv.
lungo mare
PLÁŽ: soukromá písečná pláž cca 80 m od hotelu
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 a 3 osoby, BILO pro
4 osoby a TRILO pro 6 osob. Apartmány mají vlastní sociální zařízení (typ BILO mají 2 koupelny s WC a typ TRILO mají 3 koupelny
s WC) a vybavený kuchyňský kout a balkon
VYBAVENÍ: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, výtah, wi-fi
připojení k internetu (ve společných prostorách), střešní terasa
s vířivkou
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava (možnost polopenze)
Termíny:
25.04. - 02.05.*
02.05. - 09.05.*
09.05. - 16.05.*
16.05. - 23.05.*
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
MONO 2 MONO 3
BILO 4
TRILO 6
Termíny:
5.790
5.790
5.790
5.790
5.790
6.890
6.890
7.990
9.090
12.690
12.690
14.190
14.190
14.190
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
9.490
9.490
10.590
12.390
16.390
17.490
18.590
18.590
18.590
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
10.890
10.890
14.590
16.390
21.490
21.490
22.590
22.590
22.590
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.*
15.08. - 22.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
6.890
6.890
6.890
6.890
6.890
7.990
7.990
9.090
10.890
14.190
15.290
16.390
16.390
16.390
MONO 2 MONO 3
BILO 4
TRILO 6
14.190
23.690
23.690
11.690
6.890
5.790
5.790
5.790
18.590
30.890
30.890
15.290
9.490
7.990
7.990
7.990
22.590
35.990
35.990
17.090
10.890
9.490
9.490
9.490
16.390
27.290
27.290
13.790
7.990
6.890
6.890
6.890
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
23.05. - 06.06. 14 nocí
06.06. - 20.06. 14 nocí
29.08. - 12.09. 14 nocí
05.09. - 19.09. 14 nocí
9.790 11.290 12.390 14.590
12.690 14.190 15.690 17.490
9.790 11.290 12.390 14.590
9.090 10.590 11.590 13.790
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí (14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • vstup do vířivky •
plážový servis (slunečník + 2 křesílka) • parkovací místo • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 10 € / MONO / týden, + 15 € / BILO / týden, + 20 € /
TRILO / týden • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • (platba na místě, ale je nutné objednat již v ČR): • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • přistýlka
(možná pouze v apartmánu typu BILO a TRILO): + 25 € / týden • dětská postýlka: + 20 € / týden • polopenze: + 18 € / osoba / den • plážový servis (slunečník + 2 křesílka)
v zadních řadách pláže: + 30 € / týden, v období od 23.05. – 13.06. a od 05.09. do konce sezóny je plážový servis ZDARMA • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí, dítě:
+ 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 100 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
22
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
Silvi Marina
ZÓNA U MOŘE - apartmány
REZIDENCE V KLIDNÉ ČÁSTI DO 100 M OD MOŘE
Rezidence v této části Silvi Marina doporučujeme rodinám s malými dětmi, které chtějí být mimo ruch městečka, ale stále nedaleko moře. Vzdálenost do centra je
1,5 km – 2 km, cca 30 minut volné chůze.
UBYTOVÁNÍ:
GREEN MARINE - rezidenční komplex přímo u moře
v jižní části Silvi Marina. Zahrada, celkové oplocení, omezený počet parkovacích míst. V hlavní sezóně je blízko
rezidence lunapark. Vzdálenost do centra městečka cca
1,5 km. Apartmány typu MONO, BILO a TRILO.
PINETINA - rezidence v nejsevernější části Silvi Marina.
Jde o komplex dvoupatrových vilek, kde v každé vilce
je 8 apartmánů. V přízemí jsou vždy apartmány typu
BILO s vlastní předzahrádkou. V patře jsou dvoupatrové
apartmány typu TRILO, které mají dvě sociální zařízení
a balkon. Vilky se nacházejí naproti piniovému háji.
Vzdálenost od centra městečka cca 3 km.
Green Marine
Azzura
Pinetina
Gugu
REZIDENCE V CENTRU MĚSTEČKA DO 100 M OD MOŘE
Rezidence vhodné pro klienty, kteří mají rádi každodenní procházky po obchůdcích, kavárnách, po
místech, kde je více živo. Apartmány se nachází v centru městečka a v těsné blízkosti moře.
UBYTOVÁNÍ:
AZZURA - rezidence v centru Silvi Marina, přímo na hlavní třídě tzv. lungo mare. Vzdálenost od
moře cca 50 m. Prostorné apartmány s oddělenou kuchyní od obývací místnosti. Všechny apartmány mají úplný nebo částečný výhled na moře. Vlastní parkoviště, výtah. Apartmány typu BILO.
GUGU - moderně zařízená rezidence s částečně bezbariérovým přístupem přímo v centru městečka a v těsné blízkosti pláže (cca 20 m) Apartmány mají úplný nebo částečný výhled na moře.
Přímo u rezidence se nachází dětské hřiště. Parkovací místa v oploceném dvoře, výtah. Apartmány
typu BILO.
KARA - přímo v centru Silvi Marina v jedné z postranních uliček, které jsou kolmé na hlavní třídu
tzv. lungo mare. Doporučujeme i pro menší kolektivy, rezidence je vzdálená cca 80 metrů od moře.
Parkovací místa kolem rezidence. Apartmány typu BILO a TRILO.
MAC - moderně zařízená rezidence s částečným bezbariérovým přístupem. Nachází se v centru
městečka na hlavní promenádě tzv. lungo mare. Vzdálenost od moře cca 50 m. Apartmány mají
úplný nebo částečný výhled na moře. Parkovací místa v garáži pod rezidencí, výtah, částečný
bezbariérový přístup. Apartmány typu MONO a BILO.
Mac
Termíny:
MONO 2-4
BILO 4
TRILO 6
Termíny:
MONO 2-4
BILO 4
TRILO 6
25.04. - 02.05.*
02.05. - 09.05.*
09.05. - 16.05.*
16.05. - 23.05.*
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
5.790
5.790
5.790
5.790
5.790
6.890
6.890
7.990
9.090
11.690
12.690
14.190
14.190
14.190
6.890
6.890
6.890
6.890
6.890
7.990
7.990
9.090
10.890
14.190
15.290
16.390
16.390
16.390
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
9.490
9.490
9.490
12.390
16.390
17.490
18.590
18.590
18.590
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.*
15.08. - 22.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
14.190
23.690
23.690
11.690
6.890
5.790
5.790
5.790
16.390
27.290
27.290
13.790
7.990
6.890
6.890
6.890
18.590
30.890
30.890
15.290
9.490
7.990
7.990
7.990
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
23.05. - 06.06. 14 nocí
06.06. - 20.06. 14 nocí
29.08. - 12.09. 14 nocí
05.09. - 19.09. 14 nocí
9.790
11.390
9.790
9.090
11.290 11.390
14.190 15.690
11.290 11.390
9.490 11.590
Kara
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí (14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • služby delegáta
• parkovací místo • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 10 € / MONO / týden, + 15 € / BILO / týden, + 20 € / TRILO / týden • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • (platba na
místě, ale je nutné objednat již v ČR): • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • přistýlka (možná pouze v apartmánech typu BILO a TRILO):
+ 25 € / týden • dětská postýlka: + 20 € / týden • plážový servis (slunečník + 2 křesílka) v zadních řadách pláže: + 30 € / týden, v období od 23.05. – 13.06. a od 05.09. do
konce sezóny je plážový servis ZDARMA • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí, dítě: + 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za
místenku: + 100 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2015
23
Itálie
Silvi Marina
Hotel PLAYA***
POLOHA: hotel se nachází v centru městečka Silvi Marina, přímo
na hlavní promenádě. Jedná se o menší, typicky italský rodinný
hotel. V blízkosti hotelu je malý lunapark. Přímo u hotelu probíhají
čtvrteční trhy.
PLÁŽ: vlastní písečná hotelová pláž cca 50 m, v ceně plážový servis (slunečník + 1 lehátko + 1 sedátko)
POKOJE: 1-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, telefonem, balkonem a TV. Pokoje orientované do vnitrozemí mají klimatizaci, pokoje s úplným nebo bočním výhledem na moře jsou bez
klimatizace.
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, wi-fi
připojení k internetu ve společných prostorách, terasa.
STRAVOVÁNÍ: pobyt možný se snídaní, polopenzí nebo plnou
penzí (snídaně – bufet italského typu, večeře servírovaná – výběr
ze 2 menu, 3 chody, nápoje za poplatek). Při polopenzi je možné
zaměnit večeři za oběd. Nápoje nejsou zahrnuty v ceně.
Termíny:
snídaně
polopenze plná penze
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
6.890
6.890
6.890
6.890
8.190
8.190
8.190
9.390
9.390
9.390
9.390
9.390
11.990
11.990
10.690
10.690
10.690
10.690
10.690
13.190
13.190
Termíny:
snídaně
polopenze plná penze
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
8.190
8.190
-8.190
6.890
6.890
6.890
11.990
12.490
12.490
11.990
9.390
9.390
9.390
13.190
13.790
13.790
13.190
10.690
10.690
10.690
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování se snídaní, polopenzí nebo plnou penzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • plážový servis • POVINNÉ
PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 5 € / osobu / týden • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj: + 1.190 Kč / týden (27.06.-29.08.2015), ostatní termíny bez příplatku
• SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 2 let ZDARMA • dítě do 6 let na 3. a 4. lůžku: ZDARMA (platí v období 30.05.-27.06. a 29.08.-19.09.2015) • dítě 2-6 let na 3. lůžku: sleva
30% • dítě 7-12 let na 3. lůžku: sleva 20% • dospělí na 3.lůžku: sleva 10% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí, dítě: + 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů:
+ 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 100 Kč / osobu
Silvi Marina
Hotel SETTE NOTE**
POLOHA: malý rodinný hotel s příjemnou atmosférou se nachází v centru městečka Silvi Marina, v jedné z postranních uliček kolmých na hlavní pěší zónu. Má výhodnou polohu – v blízkosti obchůdků, restaurací, pizzerií a barů,
zároveň ale není vystaven přímému ruchu a je v těsné blízkosti moře.
PLÁŽ: vlastní písečná hotelová pláž cca 80 m, v ceně plážový servis (slunečník + 2 plážová křesílka v 1. a 2. řadě
od moře)
POKOJE: 1-4 lůžkové pokoje typu standard a superior s vlastním sociálním zařízením a některé s balkonem. Pokoje
typu standard se nachází ve 2. a 3. patře – TV, fén, větrák. Klimatizace a minibar (za příplatek). Pokoje typu superior
se nachází v 1. patře – TV, fén, větrák, minibar, trezor, wifi., klimatizace (za příplatek).
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, výtah, střešní solární
terasa, wi-fi připojení k internetu ve společných prostorách hotelu a pokojích typu
superior, možnost vypůjčení kol a možnost zapůjčení dětského vybavení (kočárek,
dětská židlička, dětská postýlka). Malá zvířata povolena (zdarma, na zpětné potvrzení).
STRAVOVÁNÍ: pobyt možný s polopenzí nebo plnou penzí (snídaně – formou sladkého bufetu, na vyžádání je možná snídaně kontinentální, večeře – servírovaná,
výběr ze 2 menu o 2 chodech, ovoce, dezert, v ceně minerální voda, ostatní nápoje
za poplatek). Hotel je vyhlášen svojí domácí kuchyní, kde můžete ochutnat typické
abruzzské speciality! Svým klientům nabízí především BIO produkty.
Termíny:
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
polopenze plná penze
9.390
9.390
9.390
11.990
11.990
11.990
10.690
10.690
10.690
13.190
13.190
13.190
Termíny:
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
polopenze plná penze
12.490
12.490
11.990
9.390
9.390
13.790
13.790
13.190
10.690
10.690
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí nebo plnou penzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • plážový servis • POVINNÉ PŘÍPLATKY: •
pobytová taxa: + 5 € / osobu / týden • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj: bez příplatku • pokoj superior: + 1.190 Kč / týden • klimatizace: + 5 € / den • minibar
(pokoj standard): + 3 € / den • lehátko na pláži navíc: + 5 € / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 2 let: ZDARMA • dítě do 6 let na 3. a 4. lůžku: ZDARMA (platí v období
30.05.-13.06. a 29.08.-12.09.2015) • dítě 2-6 let na 3. lůžku: sleva 50% • dítě 7-12 let na 3. lůžku: sleva 30% • dospělí na 3.lůžku: sleva 15% • DOPRAVA AUTOBUSEM: •
dospělí, dítě: + 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 100 Kč / osobu
24
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
poloostrov Gargáno • Lido del Sole
NÁŠ TIP
Residence PARCO DEL SOLE
POLOHA: příjemný, velice dobře vybavený areál obklopený olivovými háji. Vzdálenost od městečka Lido del Sole cca 1.000 m (možnost využití hotelového mikrobusu - zdarma).
PLÁŽ: nejbližší písečná pláž cca 350 m (přírodní cesta) - menší úseky
volné pláže nebo placená pláž: od 5 € / den (slunečník + 2 lehátka).
UBYTOVÁNÍ: nabízí ubytování buď v klasických hotelových pokojích
s polopenzí nebo v apartmánech bez stravy anebo v apartmánových
pokojích s polopenzí – 2 samostatné pokoje pro 2-4 osoby každý
s vlastním sociálním zařízením, společná vybavená kuchyňka s lednicí pro oba pokoje, společná terasa, v přízemí.
VYBAVENÍ REZIDENCE: recepce, denní bar, restaurace, venkovní
bazén, tobogán, hydromasáž, terasa na slunění (včetně lehátek
u bazénu), hřiště pro děti, WiFi (ve vymezených prostorách, zdarma)
SPORTOVNÍ VYŽITÍ: tenisové hřiště (nutné vlastní rakety a tenisová
obuv), stolní tenis
KULTURNÍ VYŽITÍ: zastřešená terasa (možnost večerního posezení,
diskotéka)
HOTELOVÉ POKOJE:
2-4 lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, minilednička, telefon,
trezor, klimatizace (za příplatek)
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně – bufet včetně nápojů, večeře – servírovaná, výběr ze 2 prvních a 2 druhých jídel, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek)
Termíny:
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
Hotelové
pokoje
Apartm.
pokoje
5.490
5.490
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
5.690
5.690
6.690
6.690
6.690
6.690
6.690
Termíny:
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
Hotelové
pokoje
Apartm.
pokoje
6.490
6.490
6.890
5.490
5.490
5.490
5.490
6.690
6.690
7.090
5.690
5.690
5.690
5.690
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • SLEVY: • dítě do 2 let:
ZDARMA • dítě 2-9 let: sleva 20% • dítě 9-12 let: sleva 10% • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • klimatizace: + 6 € / pokoj / den •
jednolůžkový pokoj: + 30% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělý: + 2.990 Kč, dítě do 10 let: + 2.790 Kč • termíny označené
* pouze vlastní doprava
APARTMÁNY:
typu, BILO pro 4 osoby a TRILO pro 4-6
osob (první ložnice s manželským lůžkem, druhá ložnice s manželských lůžkem
+ palanda. Každá ložnice má vlastní koupelnu). Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV SAT,
telefon, trezor, terasu, klimatizaci (za příplatek). Nutné vlastní povlečení a ručníky
(možnost zapůjčení povlečení za poplatek).
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava, možnost
dokoupení polopenze nebo večeří
Termíny:
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
Apartmány
BILO 4
TRILO 4-6
7.290
7.290
7.290
8.990
8.990
8.990
12.390
8.990
8.990
8.990
10.690
10.690
10.690
13.990
Termíny:
Apartmány
BILO 4
TRILO 4-6
18.07. - 25.07. 12.390 13.990
25.07. - 01.08. 12.390 13.990
01.08. - 08.08.* 13.990 15.790
22.08. - 29.08.
8.990 10.190
29.08. - 05.09.
7.290
8.990
05.09. - 12.09.
7.290
8.990
12.09. - 19.09.
7.290
8.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • služby delegáta •
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 5 € / osobu / týden (nutné objednat již v ČR) • klimatizace: + 6 € / apartmán / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.990 Kč,
dítě do 10 let: + 2.790 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2015
25
Itálie
poloostrov Gargáno • Rodi Garganico
Hotel a apartmány SOLARIA***
POLOHA: hotel se nachází cca 350 m od historického centra města
PLÁŽ: v bezprostřední blízkosti písečné pláže
UBYTOVÁNÍ: 2-4 lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení. Většina
pokojů má přímý nebo alespoň boční výhled na moře (nelze garantovat), WiFi, trezor, klimatizaci, miniledničku, fén. Dále hotel nabízí
ubytování v klimatizovaných apartmánech typu MONO pro 2-3
osoby a TRILO 4-5 osob (může být palanda nebo rozkládací gauč),
vlastní soc. zařízení a vybavený kuchyňský kout. V apartmánech je
nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení za poplatek).
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, denní bar, kde se podávají i snídaně
STRAVOVÁNÍ: pokoje - snídaně (formou bufetu), apartmány vlastní strava. Možnost dokoupení obědů nebo večeří v restauraci
cca 20 m od hotelu (výběr z menu, 3 chody, 1/2 litru vody a 1/4 litru
vína).
Termíny:
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
Apartmány
Hotelové
pokoje MONO 2-3 TRILO 4-5
4.090
4.590
4.590
5.090
5.090
5.590
7.690
8.390
9.090
9.090
9.090
9.890
11.290
12.790
12.790
12.790
12.790
13.490
Termíny:
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
Apartmány
Hotelové
pokoje MONO 2-3 TRILO 4-5
5.590
6.390
6.390
4.090
4.090
4.090
10.590
12.790
12.790
7.690
6.990
6.990
14.190
16.390
16.390
11.290
10.190
10.190
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování se snídaní v hotelu / osobu, popř. nájem apartmánu na 7 nocí • povlečení a ručníky (pouze u hotelových pokojů) • WiFi a klimatizaci •
spotřeby (voda, plyn, el. energie) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLAKY: • závěrečný úklid (pouze u apartmánů): + 20 € / MONO, + 30 € / TRILO • vratná kauce (pouze
u apartmánů): + 30 € • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky (apartmány): + 10 € / osobu / výměnu • oběd nebo večeře: + 3.590 Kč / osobu / týden • SLEVY na
3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na služby) • dítě do 12 let: sleva 30% • dospělý: sleva 20% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělý: + 2.990 Kč, dítě do
10 let: + 2.790 Kč
poloostrov Gargáno • Rodi Garganico / Santa Barbara
Residence ZAGARE
POLOHA: hotel se nachází cca 800 m od Rodi Garganico, v lokalitě Santa Barbara
PLÁŽ: cca 300 m od písečné pláže
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 4 osoby a TRILO pro
6 osob mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV (za příplatek), trezor, balkon nebo verandu a klimatizaci (za příplatek). V apartmánech
je nutné vlastní povlečení a ručníky
(možnost zapůjčení povlečení za
poplatek).
VYBAVENÍ REZIDENCE: recepce,
bar, bazén, hřiště pro děti
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2
BILO 4
TRILO 6
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
7.290
7.290
7.290
10.190
10.190
10.190
16.990
16.990
16.990
16.990
16.990
10.190
7.290
9.890
9.890
9.890
12.690
12.690
12.690
19.890
19.890
19.890
19.890
19.890
12.690
9.890
11.690
11.690
11.690
16.190
16.190
16.190
23.890
23.890
23.890
23.890
23.890
16.190
11.690
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid • parkování • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLAKY: • Carta Servizi
(11.07. – 29.08.): + 70 € / apartmán/týden (plážový servis – slunečník, 2 lehátka, plážový mikrobus) • vratná kauce: + 100 € • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 8 €
/ osobu / výměnu • ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • klimatizace: + 35 € / apartmán / týden • pronájem TV: + 35 € / apartmán / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělý:
+ 2.990 Kč, dítě do 10 let : + 2.790 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
26
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
poloostrov Gargáno • San Menaio
Hotel PINETA
POLOHA: nedávno rekonstruovaný hotel se nachází v bezprostřední blízkosti staletého piniového háje Pineta Marzini, jednoho z nejkrásnějšího
piniového háje poloostrova Gargano. Hotel se skládá ze 2 budov – hlavní
budovy a depandace s bazénem vzdálené přes cestu. Je ideální pro turisty,
kteří chtějí prožít dovolenou ve znamení relaxu a v kontaktu s přírodou.
PLÁŽ: písečná volná pláž cca 350 m
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, s vlastním příslušenstvím, fénem, klimatizací, telefonem, TV, minichladničkou,
trezorem.
VYBAVENÍ AREÁLU: recepce, centrum prodeje exkurzí, restaurace,
výtah, připojení k internetu WiFi ve společných prostorách zdarma, bazén
s vířivkou, půjčovna kol (za poplatek), nehlídané parkoviště cca 350 m od
hotelu.
STRAVOVÁNÍ: kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr
z menu, zeleninový a ovocný bufet. Voda k jídlům je zahrnuta v ceně. Dětské menu pro děti do 7 let: hlavní chod, dezert či ovoce či salát. Juniorské
menu pro děti do 14 let: 1. chod, 2. chod s přílohou, dezert či salát či
ovoce.
Termíny:
Polopenze
Plná
penze
Termíny:
Polopenze
Plná
penze
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
6.290
6.290
7.390
7.390
7.390
8.990
8.990
8.990
7.890
7.890
8.990
8.990
8.990
10.490
10.490
10.490
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.*
08.08. - 15.08.*
15.08. - 22.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
8.990
10.690
13.990
13.990
10.690
6.290
6.290
6.290
10.490
13.490
16.890
16.890
13.490
7.890
7.890
7.890
• CENA ZAHRNUJE: • 7 x ubytování s polopenzí anebo s plnou penzí • využívání bazénu • parkování • SLEVY: • dítě do 7 let na přistýlce: ZDARMA • dítě od 8 do 14 let
sleva: 50% • osoba od 14 let na přistýlce sleva 20% • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • pokoj s terasou a lehátky + 2.590 Kč / týden v období do 13/6 a od 29/8, + 3.790 Kč / týden
v období 13/06 – 08/08 a 22/08 – 29/08, + 4.990 Kč v období 08/08 – 22/08. • pokoj s balkónem: + 1.290 Kč / týden v období do 13/6 a od 29/8, + 2.590 Kč / týden v období
13/06 – 08/08 a 22/08 – 29/08, + 3.790 Kč v období 08/08 – 22/08. • postýlka: + 5 € za den – platba na místě • plážový servis: + 6 – 8 € / den - platba na místě • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • dospělý: + 2.990 Kč, dítě do 10 let: + 2.790 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
poloostrov Gargáno • Peschici
Residence MONTE PUCCI
POLOHA: rezidence obklopená zelení se nachází na klidném místě
poblíž Peschici. Vzdálenost do historického centra Peschici cca
2 km.
PLÁŽ: písečná pláž, odkud je překrásný výhled na Peschici, cca
100 m
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2-3 osoby, BILO pro 4
osoby a TRILO pro 5-6 osob. Apartmány mají vlastní soc. zařízení,
vybavený kuchyňský kout a terasu. Některé apartmány mají klimatizaci (MONO a BILO). V ceně pobytu je také povlečení (nutné vlastní
ručníky).
VYBAVENÍ AREÁLU: součástí residence je parkoviště. V blízkosti
residence je restaurace, bar, pizzerie a minimarket.
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
MONO 2-3 BILO 4
5.890
5.890
7.090
7.090
7.690
11.090
11.090
TRILO 5-6
6.790
8.990
6.790
8.990
8.390 11.090
8.390 11.090
10.190 14.190
14.190 16.990
14.190 16.990
Termíny:
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
15.08. - 22.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
MONO 2-3 BILO 4
TRILO 5-6
12.390 15.090 18.190
12.390 15.090 18.190
15.490 17.890 21.590
8.990
9.890 12.390
5.890
6.790
8.990
5.890
6.790
8.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení (nutné vlastní ručníky) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná
kauce: + 100 € / apartmán • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 25 € / MONO, + 35 € / BILO, + 40 € / TRILO • pobytová taxa: 0,80 € / osoba / den (platí
se max. 10 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • přistýlka: + 2.690 Kč / týden • plážový servis (slunečník + 1 lehátko + 1 křeslo): + 16 € /den • klimatizace: + 80 € / týden
(nutné objednat v ČR) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělý: + 2.990 Kč, dítě do 10 let: + 2.790 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2015
27
Itálie
poloostrov Gargáno • Peschici / Baia di Manaccora
Residence hotel JULIA
POLOHA: rozlehlý prázdninový areál se nachází v překrásné zátoce Baia di Manaccora, 6 km od
městečka Peschici směrem na Vieste. Jedná se o velký komplex jednoduše zařízených řadových jednopatrových bungalovů rozmístěných v táhlém kopci, který se svažuje směrem k moři. V části blíže
k pláži je umístěno společenské, nákupní i sportovní centrum. Dopravu po středisku zajišťuje plážový
minibus. Byty se nacházejí asi 450-600m od pláže, mají vlastní vchod, jsou jednoduše a funkčně
zařízeny. Za příplatek lze zajistit ubytování v apartmánech INN, které jsou kompletně zrekonstruovány a vybaveny klimatizací, případně v apartmánech TOP, které se navíc nacházejí v dolní části
villaggia a tedy nejblíže k moři (cca 300 m). Středisko nabízí svým hostům dovolenou ve znamení
zábavy a relaxu.
PLÁŽ: písek ohraničený útesem cca 400-600 m
Termíny:
MONO 2
BILO 4
TRILO 6
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.*
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
5.990
5.990
7.290
8.390
10.190
10.190
13.890
13.890
17.690
17.690
8.390
8.390
8.390
8.390
9.890
10.790
12.990
12.990
16.390
16.390
20.190
20.190
10.790
10.790
10.190 9.290
10.190 9.290
10.990 9.290
11.990 9.290
15.490 9.790
15.490 9.790
19.190 10.990
19.190 10.990
22.990 11.490
22.990 11.490
11.990 9.290
11.990 9.290
POKOJ
UBYTOVÁNÍ: Mono pro 2 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, koupelna, balkón nebo veranda. BILO pro 4 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvojlůžkem
a kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, terasa. TRILO pro 6 osob: obytná místnost s rozkládacím
dvojlůžkem a kuchyňským koutem, ložnice, pokojík s palandou, koupelna, terasa. Ložní prádlo a ručníky nejsou u apartmánů v ceně. HOTELOVÉ POKOJE: jednoduše a funkčně zařízené, s vlastním
příslušenstvím, klimatizací, telefonem, TV, mini chladničkou a balkónem nebo verandou.
VYBAVENÍ AREÁLU: recepce, bar, restaurace, pizzerie,
minimarket, trafika, bazén pro dospělé (od cca 13/6 do
5/9), bazén pro děti se skluzavkou, letní kino, petanque,
minigolf, plážový minibus, polyfunkční hřiště, animace
a miniklub (od 27/6 do 29/8), diskotéka, soukromá pláž,
parkoviště.
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava u apartmánů, pokoje:
snídaně rozšířená kontinentální formou bufetu, večeře
výběr z menu (2 chody, ovoce nebo dezert), zeleninový
bufet. 1/4 l vína a 1/2 vody na osobu v ceně (pro děti 1
nealko nápoj)
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí nebo ubytování na 7 nocí /osoba s polopenzí u pokojů • služby delegáta • spotřebu vody, plynu, elektřiny • klubovou kartu,
využívání bazénu, animace • plážový servis v termínech do 11/7 a od 29/8 • klimatizaci (pouze u pokojů) • 1 parkovací místo • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 150 €
/ apartmán • závěrečný úklid u apartmánů: + 30 € Mono, + 40 € Bilo, + 50 € Trilo (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek +35 €) • pobytová taxa cca 0,80 € / osoba /
den • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 10 € / jednolůžko, +15 € / dvoulůžko / výměna (u apartmánů) • klimatizace: + 40 € / týden (u apartmánů) – nutno vyžádat již při
objednávce • plážový servis (1 slunečník + 2 lehátka) + 80 € / týden v termínech od 11/7 do 8/8 • SLEVY (POKOJE): • dítě do 3.let ZDARMA • dítě 4 – 17,99 let na přistýlce:
sleva 50% • dospělý na přistýlce: sleva 40% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělý: + 2.990 Kč, dítě do 10 let: + 2.790 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
poloostrov Gargáno • Peschici / Sfinale
Residence SFINAL
POLOHA: uzavřený areál, který má nádhernou panoramatickou
polohu přímo nad mořem v borovicovém háji. Vzdálenost do Peschici
i Vieste cca 13 km (spojení zajišťují linkové autobusy, které jsou
v provozu pouze v období od poloviny června do poloviny září).
PLÁŽ: písečná pláž cca Sfinale 2 km V ceně pobytu je také plážový
servis. (možné využít mikrobus zdarma v období cca od poloviny
června do konce srpna).
Termíny:
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.*
08.08. - 15.08.*
15.08. - 22.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
Apartmány
MONO 2 MONO 2/4 BILO 2/3
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2-4 osoby (většinou jedno
až dvoupatrová budova). Nebo přízemní vilky typu BILO pro 2 - 5
osob, TRILO pro 4-6 osob a QUADRILO pro 7 osob. Apartmány
i vilky mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, balkon
nebo terasu se zahradním nábytkem. Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení povlečení za poplatek).
Vilky
BILO 4
BILO 5
4.790
5.890
5.890
6.590
7.290
4.790
5.890
5.890
6.590
7.290
4.790
5.890
5.890
6.590
7.290
5.090
7.290
6.590
7.690
9.090
5.090
7.290
6.590
7.690
9.090
6.590
9.890
8.190 10.190 11.290
6.590
9.890
8.190 10.190 11.290
6.590
9.890
8.190 10.190 11.290
9.090 11.690 10.590 12.790 14.590
10.190 14.190 12.790 16.390 17.490
17.490 21.890 20.090 22.590 25.190
14.590 17.890 17.890 19.290 21.490
9.090 11.690 10.590 12.790 14.590
4.790
5.890
5.890
6.590
7.290
TRILO 4 TRILO 6 QUADR.7
8.390
8.390
8.390
10.190
10.190
11.290
11.290
11.290
14.590
19.290
27.690
21.890
14.590
8.390
9.890
9.890
9.890
12.790
12.790
15.290
15.290
15.290
17.090
21.890
30.590
25.190
17.090
9.890
11.290
11.290
11.290
13.890
13.890
16.390
16.390
16.390
19.290
23.690
32.790
26.590
19.290
11.290
VYBAVENÍ AREÁLU: dva venkovní bazény (nutná koupací čepice),
vířivka, bar, dětský koutek, ping-pong a minigolf (za poplatek), parkoviště. V blízkosti rezidence je minimarket a restaurace.
STAVOVÁNÍ: vlastní strava
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plny, el.energie) • plážový servis (1 slunečník + 2 lehátka / apartmán) • dopravu mikrobusem na pláž
(pouze v hlavní sezoně) • animační program v partnerské residenci cca 1,5 km vzdálené (červenec – srpen) • parkovací místo pro jedno auto • služby delegáta • POVINNÉ
PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 100 € / apartmán • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 26 € / MONO, + 36 € / BILO, + 46 € / TRILO, + 57 € / QUADRILO
• pobytová taxa: + cca 0,8 € / osobu / den, dítě do 12 let zdarma / max. 10 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • přistýlka: +1.890 Kč
/ týden, v termínu 01.- 08.08. 2.590 Kč, v termínech od 08.08.- 22.08. 3.690 Kč • parkování pro druhé auto: + 18-40 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělý: 2.990 Kč,
dítě do 10 let: + 2.790 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
28
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
poloostrov Gargáno • Vieste
Residence CASANOVA
POLOHA: residence zrekonstruovaná v roce 2006 se nachází asi 2 km od centra Vieste
směrem na Peschici. Je postavena na malém vršku, odkud je nádherný výhled. Všechny
apartmány mají samostatný vchod, jsou moderně a funkčně zařízeny a vybaveny klimatizací
a satelitní TV. Vzhledem ke klidné pozici je ideální pro ty, kteří chtějí o dovolené relaxovat.
PLÁŽ: písek ohraničený skálou cca 400 m od residence
UBYTOVÁNÍ: Bilo pro 3 osoby: obytná místnost s pohovkou a kuchyňským koutem, ložnice,
koupelna, veranda. Apartmány Bilo 3 se nacházejí v přízemních bungalovech. BILO pro 4
osoby: obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským koutem, ložnice, koupelna,
veranda/terasa. Trilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, pokojík
se 2 lůžky, koupelna, veranda/terasa. Některá Trilo 4 jsou umístěna mimo hlavní budovu
v přízemních bungalovech. 1 apartmán nemá verandu a je za cenu Bilo 4.Trilo pro 6 osob:
obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem, ložnice, pokojík se 2 lůžky,
koupelna, veranda/terasa. Quadri pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, 2 ložnice, pokojík se 2 lůžky, 3 koupelny (vstup z každé ložnice), veranda. Nacházejí se v přízemí
v hlavní budově. Ložní prádlo a ručníky nejsou v ceně.
VYBAVENÍ AREÁLU: parkoviště, dětský koutek, společné barbecue, bazén se slunečníky
a lehátky, vířivka, víceúčelové hřiště (tenis, mini kopaná), smluvní pláž, pračka na žetony.
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 3
BILO 4
TRILO 4 TRILO 5 QUADR 6
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
5.290
5.290
7.890
7.890
14.390
14.390
14.390
14.390
14.390
14.390
14.390
7.890
5.290
5.290
6.090
6.090
8.590
8.590
16.990
16.990
16.990
16.990
16.990
16.990
16.990
8.590
6.090
6.090
7.090
7.090
9.990
9.990
19.890
19.890
19.890
19.890
19.890
19.890
19.890
9.990
7.090
7.090
8.590
8.590
11.290
11.290
22.590
22.590
22.590
22.590
22.590
22.590
22.590
11.290
8.590
8.590
9.490
9.490
13.890
13.890
25.490
25.490
25.490
25.490
25.490
25.490
25.490
13.890
9.490
9.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • klimatizaci v období 29/06-30/08 (v ostatních obdobích není k dispozici). • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: •
závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): +30 € / bilo, +40 € / trilo, +50 € / quadri • vratná kauce: + 100 € / apartmán • paušální poplatek za týden: +60 € / bilo,
+70 € / trilo 4, +80 € / trilo 6, +100 € / quadri 6; Paušální poplatek zahrnuje: spotřebu energií, využívání bazénu, multifunkčního hřiště (během dne) a 1 parkovací místo.
• pobytová taxa: cca 1 € / osoba / den • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ložní prádlo + 7 € / osoba / týden • plážový servis cca 50-80 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: •
dospělí: + 2.990 Kč, dítě do 10 let: + 2.790 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
poloostrov Gargáno • Vieste
Villaggio SABBIADORO
POLOHA: areál s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází cca
1 km od historického centra Vieste. Do centra Vás dovede příjemná
pobřežní promenáda. V komplexu je spousta zeleně - rozkvetlé oleandry, pinie, olivovníky, eukalypty a pomerančovníky.
PLÁŽ: široká písečná pláž cca 300 m
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 2 – 4
osoby a TRILO pro 4 - 6 osob. Apartmány mají vlastní soc. zařízení,
vybavený kuchyňský kout a terasu. Nutné vlastní povlečení a ručníky
(možnost
zapůjčení
povlečení za poplatek).
VYBAVENÍ AREÁLU:
recepce, minibar, minimarket, bazén, dětský
koutek, venkovní sprchy a parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní
strava
Termíny:
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
MONO 2
BILO 3-4
TRILO 4
TRILO 5-6
Termíny:
4.390
5.690
6.390
5.990
6.790
7.990
5.990
6.790
7.990
8.390
9.290 10.990
8.390
9.290 10.990
12.590 14.590 18.190
15.090 16.990 18.390
BILO 2
7.290
9.690
9.690
13.690
13.690
18.790
20.790
8.790
12.190
12.190
17.090
17.090
20.790
24.090
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
15.08. - 22.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
MONO 2
BILO 2
BILO 3-4
TRILO 4
TRILO 5-6
15.090 16.990 18.390 20.790 24.090
15.090 16.990 18.390 20.790 24.090
19.990 21.090 22.990 26.790 28.790
5.990
6.790
7.990
9.690 12.190
5.990
6.790
7.990
9.690 12.190
4.390
5.690
6.390
7.290
8.790
4.390
5.690
6.390
7.290
8.790
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu, navíc úklid
kuchyňského koutu + 50 €): + 40 € / apartmán • vratná kauce: + 100 € / apartmán • spotřeby (voda, plyn, el. energie), vstup do bazénu (otevřen 14.06. – 13.09.), parkoviště:
+ 40 € / MONO, BILO 2, + 50 € / BILO 4, TRILO (období 31.05. – 07.06., 06.09. – 20.09.), + 70 € / MONO, BILO 2, + 80 € / BILO 4, TRILO (ostatní termíny) • pobytová taxa
cca 0,80 € / osoba /den (děti do 14. let neplatí, max. 10 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • přistýlka: + 50 € / týden • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • parkování
pro druhé auto: + 35 € / týden • klimatizace 50 € / týden • malá domácí zvířata 35 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělý: + 2.990 Kč, dítě do 10 let: + 2.790 Kč •
termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2015
29
Itálie
Kampánie • Paestum
Hotel MINERVA RESORT****
POLOHA: moderní rezort se nachází v klidné části Paesta, vzdálenost do
centra zóny Laura cca 1km. Archeologický areál je od hotelu vzdálený cca
2,5 km.
PLÁŽ: písečná pláž s velmi pozvolným vstupem do moře cca 150 m
UBYTOVÁNÍ: 2- lůžkové pokoje DELUXE a rodinné pokoje až pro 5 osob
s vlastním soc. zařízením, TV, fénem, telefonem, malou ledničkou, klimatizací, trezorem, elektronickým zámkem a balkonem nebo terasou. Pokoje
DELUXE jsou moderně až luxusně zařízené a jsou umístěné v centrální
části hotelu. Rodinné pokoje se nachází podél krásného bazénu a jsou
obklopeny středomořskou vegetací. Jsou velice prostorné a elegantně zařízené, vhodné pro rodiny s dětmi. Skládají se z obývací místnosti, ložnice
s manželským lůžkem a pokojem se dvěma samostatnými lůžky.
VYBAVENÍ: recepce, klimatizovaná restaurace, dva jídelní sály, bar, velký
bazén, relaxační sál, uzavřené parkoviště, garáže, WiFi (zdarma), soukromá pláž
Termíny:
polopenze
plná
penze
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
10.690
10.690
10.690
10.690
12.290
12.290
12.290
12.290
12.290
14.590
10.690
10.690
10.690
9.990
14.590
14.590
14.590
14.590
16.090
16.090
16.090
16.090
16.090
18.390
14.590
14.590
14.590
13.790
STRAVOVÁNÍ: polopenze nebo plná penze (snídaně - kontinentální bufet, oběd nebo večeře - servírovaná, dva
chody, příloha, ovoce, minerální voda. Ostatní nápoje za poplatek.)
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí nebo plnou penzí v hotelu / osobu • klimatizaci • plážový servis na soukromé pláži • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: •
jednolůžkový pokoj: + 4.500 Kč / týden • rodinný pokoj obsazený pouze 2 osobami: + 4.500 Kč / týden • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • 1. dítě do 2 let: ZDARMA • dítě 3-10 let:
sleva 50% • dítě 11-16 let: sleva 30% • dospělí: sleva 20% • DOPRAVA: • pouze vlastní
Kampánie • Paestum
Hotel MEDEA BEACH RESORT****
POLOHA: zcela nový rezort, obklopený bohatou středomořskou vegetací, se
nachází v klidné části letoviska, která dělí od sebe Paestum a Agropoli. Vzdálenost do centra jedné z částí Paesta – zóna Licinella - cca 1,5 km. Rezort
je položen v krásné zátoce, odkud je nádherný výhled na pobřeží Agropoli
a vzdálené pobřeží Amalfi.
PLÁŽ: písečná pláž s velmi pozvolným vstupem do moře. Rezort má přímý
vstup na pláž.
UBYTOVÁNÍ: elegantně zařízené 2-4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, TV SAT, fénem, malou ledničkou, klimatizací a balkonem nebo teráskou
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, bar, bazén, nehlídané parkoviště, garáže
za poplatek na vyžádání, WiFi, minibus do Agropoli
STRAVOVÁNÍ: polopenze nebo plná penze (snídaně - kontinentální bufet,
oběd nebo večeře - servírovaná, dva chody, příloha, ovoce, minerální voda,
karafa s vínem. Ostatní nápoje za poplatek.)
Termíny:
polopenze
plná
penze
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
9.990
9.990
9.990
9.990
11.490
11.490
11.490
11.490
15.090
11.490
9.990
9.990
9.990
9.990
13.790
13.790
13.790
13.790
15.290
15.290
15.290
15.290
18.890
15.290
13.790
13.790
13.790
13.790
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí nebo plnou penzí v hotelu / osobu • klimatizaci • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / pokoj) • NEPOVINNÉ
PŘÍPLATKY: • garáž: + 10 € / den (na vyžádání) • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • 1. dítě do 5 let: ZDARMA • dítě 6-12 let: sleva 50% • dospělí: sleva 30% • DOPRAVA: • pouze
vlastní
30
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
Kampánie • Ascea Marina
Villaggio Hotel Residence SOLONE
POLOHA: vzdálenost do centra městečka cca 1 km
PLÁŽ: vzdálenost od pláže z jemného písku cca 350 m
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby, typu BILO pro 3–5
osob a typu TRILO pro 6 osob mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout, TV, klimatizaci, terasu nebo verandu.
VYBAVENÍ: bazén, bazén pro děti, dvě restaurace, dva bary, trezor na
recepci, ping-pong, animační programy v italštině v červenci a srpnu,
parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2
BILO 3
BILO 4
BILO 5
TRILO 6
Termíny:
30.05. - 06.06.*
06.06. - 13.06.*
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
6.590
6.590
6.590
6.590
9.790
9.790
9.790
7.590
7.590
7.590
7.590
10.690
10.690
10.690
8.490
8.490
8.490
8.490
11.690
11.690
11.690
9.490
9.490
9.490
9.490
12.690
12.690
12.690
10.490
10.490
10.490
10.490
13.690
13.690
13.690
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.*
MONO 2
BILO 3
BILO 4
BILO 5
TRILO 6
11.190 12.090 13.390 14.590 15.490
11.190 12.090 13.390 14.590 15.490
26.490 27.990 29.390 30.890 32.390
6.590
7.590
8.490
9.490 10.490
6.590
7.590
8.490
9.490 10.490
6.590
7.590
8.490
9.490 10.490
6.590
7.590
8.490
9.490 10.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klimatizaci • povlečení (bez ručníků) • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové
křeslo / apartmán), plážový mikrobus • bazény (06.06. – 26.09.) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 25 € / apartmán • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.690 Kč
(s přestupem ve Scalee) • příplatek za spojení více termínů: + 600 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
Kampánie • Marina di Camerota
Villaggio DELLE SIRENE
POLOHA: vzdálenost do centra městečka cca 1,5 km
PLÁŽ: písečná pláž cca 150 m (cesta na pláž vede z kopce, po
schodech)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2-3 osoby a BILO pro 4
osoby v třípodlažní budově nebo samostatně stojící zděné a dřevěné bungalovy typu BILO pro 4 osoby. Apartmány i bungalovy mají
vlastní soc. zařízení a vybavený kuchyňský kout (apartmány MONO a bungalovy na
venkovní zastřešené terase).
VYBAVENÍ: uzavřený areál
s bazénem, malým fit centrem, barem, volejbalovým
hřištěm, prostorem pro cvičení a parkovištěm
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
Ap.2-4
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
7.290
7.290
7.290
7.290
12.790
12.790
19.990
bungalov bungalov
dřevěný 4 zděný 4
10.990
10.990
10.990
10.990
14.590
14.590
23.690
16.390
16.390
16.390
16.390
20.790
20.790
27.290
Termíny:
Ap.2-4
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
19.990
19.990
23.690
14.590
7.290
7.290
7.290
bungalov bungalov
dřevěný 4 zděný 4
23.690
23.690
27.290
18.190
10.990
10.990
10.990
27.290
27.290
30.990
21.890
16.390
16.390
16.390
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu / bungalovu na 7 nocí • využití bazénu • závěrečný úklid • plážový servis (slunečník a 2 plážová křesla / apartmán - bungalov) •
mini fit centrum • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € / osobu / pobyt, dítě do 10 let zdarma (taxa je požadována pouze od června do srpna) • NEPOVINNÉ
PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 10 € / osobu / výměnu • lehátka na pláži: + 15 € / den • DOPRAVA: • pouze vlastní
www.atlantika.cz / léto 2015
31
Itálie
Kalábrie • Briatico
Hotel GREEN GARDEN CLUB****
Letecká společnost: Travel Service / SmartWings
Délka letu z Brna: cca 2 hodiny 30 minut
Odletové dny: úterý - 7 nocí
LETECKY
Z BRNA
Brno
POLOHA: komplex s hotelovými pokoji a apartmány se
nachází v blízkosti městečka Briatico (cca 2 km) a cca
16 km od historické Tropey, nazývané „Perla Kalábrie“.
Celý areál je obklopený tropickými rostlinami, zejména
množstvím různorodých palem. Transfer z letiště Lamezia Terme do hotelu trvá cca 45 minut.
PLÁŽ: Tyrhénské moře, vzdálenost od soukromé pláže
cca 100 m, pláž je z bílého písku a jemného štěrku. Na
pláži se nachází bar, toalety, převlékací kabinky a dětský
koutek.
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek pro dospělé osoby, s vlastním soc. zařízením, TV,
fénem, trezorem, barovou ledničkou, klimatizací a balkonem nebo terasou.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Možnosti obsazení: p
,p
,p
,p
,p
,p
VYBAVENÍ: recepce, restaurace s terasou a výhledem na
moře, bar, bazén se slunečníky a lehátky (limitovaný počet
lehátek neodpovídá počtu klientů), parkoviště, tenisový
kurt, WiFi (ve vymezených prostorách, za poplatek), amfiteátr s animačním program (v italském jazyce), miniklub.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy
a večeře formou bufetu. V průběhu obědů a večeří se
podávají nealkoholické nápoje, pivo a víno. Během dne v centrálním baru (09.00 – 23.00 hodin) a v baru na pláži (09.00 – 18.30 hodin) nabídka teplých a studených nápojů a lehkého občerstvení (pizza, croasant, zmrzlina...). Uvedená
časová rozmezí mohou být na místě hotelem pozměněna. Přesný program all inclusive
obdrží klient až po příjezdu do hotelu.
NÁŠ NÁZOR: udržovaný areál v blízkosti moře ocení zejména klienti, kteří hledají klidnější dovolenou a upřednostňují program all inclusive. Pro rodiny s dětmi hotel pořádá
animační programy, nechybí zde miniclub a dětský koutek. Dospělí mohou relaxovat
u bazénu a na krásné soukromé pláži, případně podnikat výlety např. na Liparské ostrovy
nebo na Sicílii.
dítě
t
do 14 le
Odlety z Brna
Termíny:
16.06. - 23.06.
23.06. - 30.06.
30.06. - 07.07.
07.07. - 14.07.
14.07. - 21.07.
21.07. - 28.07.
28.07. - 04.08.
04.08. - 11.08.
11.08. - 18.08.
18.08. - 25.08.
25.08. - 01.09.
01.09. - 08.09.
08.09. - 15.09.
15.09. - 22.09.
počet
nocí
1. a 2.
osoba
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
21.590
22.390
24.390
24.390
24.390
24.390
25.990
29.790
29.790
29.790
28.990
23.590
21.990
21.590
přistýlka
1. dítě
2-14 let
2. dítě
2-14 let
3. a 4.
dospělá os.
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
15.490
15.890
16.890
16.890
16.890
16.890
17.690
19.590
19.590
19.590
18.790
16.490
15.790
15.490
17.990
18.490
19.890
19.890
19.890
19.890
20.990
23.690
23.690
23.690
23.090
20.890
18.290
17.990
MA
ZDAnR
vy
č
v
í . stra
ubytová
USIVE
ALL INCL
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s all inclusive / osobu • letenku Brno – Lamezia Terme – Brno, transfer do místa pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový
příplatek • klimatizaci • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • klubová karta: + 20 € / osobu / týden, dítě do 4 let zdarma (plážový servis - slunečník, lehátko a křeslo / pokoj, bazén,
animační program, tenisový kurt během dne, výlet na gumových člunech podél pobřeží – cca 2 hodiny) • SLEVY na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě od 2 do 14 let:
ubytování a strava ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby platí knihovací poplatek 990 Kč
32
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
Brno
NÁŠ TIP
Kalábrie • Parghelia
Hotel BAIA TROPEA RESORT****
POLOHA: komplex s hotelovými pokoji a apartmány se nachází na krásném pobřeží zvaném také Pobřeží Bohů. Nejbližší městečko Parghelia se
nachází cca 2 km, historická Tropea cca 4 km. Transfer z letiště Lamezia
Terme do hotelu trvá cca 60 minut.
PLÁŽ: Tyrhénské moře, vzdálenost od soukromé pláže cca 30 – 250 m (dle
polohy jednotlivých částí areálu), pláž je z bílého písku a jemného štěrku
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek pro dospělé
osoby, s vlastním soc. zařízením, TV, fénem, barovou ledničkou, klimatizací
a balkonem nebo verandou. Prostorné pokoje se nachází ve svahu, cca
250 m od pláže a nabízí panoramatický výhled na moře.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Možnosti obsazení: p
,p
,p
,p
,p
,p
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, bar, bazén se slunečníky a lehátky (limitovaný počet lehátek neodpovídá počtu klientů), bazén s hydromasáží,
parkoviště, tenisový kurt, WiFi (ve vymezených prostorách, za poplatek),
animační program (v italském jazyce), miniklub, plážový mikrobus. V celém
areálu se platí pouze kartami, které si klient nabíjí přímo na recepci. Při
odjezdu je nevyčerpaná částka vždy vrácena.
STRAVOVÁNÍ: polopenze - kontinentální snídaně formou bufetu, večeře
servírovaná, výběr ze dvou druhů 1. a 2. chodu, předkrmy a obloha formou
bufetu, ovoce nebo zákusek, čepovaná minerálka a víno (možnost dokoupení plné penze)
NÁŠ NÁZOR: příjemný areál s přátelskou atmosférou, který je obklopený
bohatou zelení, přímo vybízí k relaxaci a odpočinku. Krásná pláž a čisté
moře nadchne zejména rodiny s malými dětmi, blízkost kouzelného města
Tropea zase uvítají milovníci historie. Doporučujeme všem, kteří chtějí strávit klidnou
dovolenou stranou rušných turistických center.
2 děti
t
do 12 le
MA
ZDAnR
vy
í vč. stra
ubytová
ZE
POLOPEN
LETECKY
Z BRNA
viz str. 32
Odlety z Brna
Termíny:
16.06. - 23.06.
23.06. - 30.06.
30.06. - 07.07.
07.07. - 14.07.
14.07. - 21.07.
21.07. - 28.07.
28.07. - 04.08.
04.08. - 11.08.
11.08. - 18.08.
18.08. - 25.08.
25.08. - 01.09.
01.09. - 08.09.
08.09. - 15.09.
15.09. - 22.09.
počet
nocí
1. a 2.
osoba
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
17.990
18.990
19.490
19.490
19.490
19.490
19.990
19.990
19.990
19.990
19.490
18.990
18.490
17.990
přistýlka
1. dítě
2-12 let
2. dítě
2-12 let
3. a 4.
dospělá os.
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
14.990
15.990
16.490
16.490
16.490
16.490
16.990
16.990
16.990
16.990
16.490
15.990
15.490
14.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí / osobu • letenku Brno – Lamezia Terme – Brno, transfer do místa pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový
příplatek • plážový servis (slunečník, lehátko a křeslo / pokoj) • klimatizaci • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. a 2. dítě od 2 do 12 let: ubytování
a strava ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby platí knihovací poplatek 990 Kč • NEPOVINNÉ
PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.300 Kč / osobu / týden (kontinentální snídaně formou bufetu, oběd a večeře servírované, výběr ze dvou druhů 1. a 2. chodu, předkrmy
a obloha formou bufetu, ovoce nebo zákusek, čepovaná minerálka a víno)
www.atlantika.cz / léto 2015
33
Itálie
Kalábrie • Scalea
Residence LA PLAYA
POLOHA: apartmány se nachází přímo
v centru města, vedle slavné strážné
věže Torre Talao. Vzdálenost do historického centra cca 300 m.
PLÁŽ: dlouhá pláž s jemným a hrubým
pískem cca 100 m, na začátku pláže se
nachází skály
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro
6 osob (všechny v 1. poschodí) mají
vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV a balkon. V blízkosti rezidence jsou restaurace, bary, obchody
a nehlídaná parkoviště.
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 6
30.05. - 06.06.*
06.06. - 13.06.*
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.*
5.490
5.490
7.790
7.790
10.190
10.190
11.790
11.790
14.190
14.190
11.790
7.790
5.490
4.290
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce za apartmán: + 50 € / apartmán • závěrečný
úklid: + 15 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • klimatizace: + 10 € / apartmán / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.690 Kč • příplatek za spojení více termínů:
+ 600 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
Kalábrie • Capo Vaticano - Ricadi
Villaggio MARCO POLO
POLOHA: areál se nachází poblíž nádherné pláže Riaci (Ricadi –
Santa Domenica), na jednom z nejkrásnějších míst Capo Vaticana,
cca 2 km od města Tropea. Komplex zasazený do zeleně citronovníků a pomerančovníků je vybudován ve svahu s panoramatickým
výhledem.
PLÁŽ: vzdálenost od pláže s bílým pískem a skalními útesy cca 50
- 350 m (dle polohy jednotlivých částí areálu)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 3 osoby, BILO pro 4
osoby a TRILO pro 5 osob s vlastním soc. zařízením a vybaveným
kuchyňským koutem. Apartmány typu MONO mají malou verandu.
VYBAVENÍ: recepce, bar, restaurace, bazén, tenisový kurt, fotbalové hřiště, obchod, amfiteátr, WiFi (za poplatek)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
30.05. - 06.06.*
06.06. - 13.06.*
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
MONO 3
BILO 4
TRILO 5
7.690
8.890 10.990
7.690
8.890 10.990
7.690
8.890 10.990
9.090 11.090 11.990
9.090 11.090 11.990
12.190 16.190 18.590
12.190 16.190 18.590
Termíny:
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.*
MONO 3
BILO 4
TRILO 5
12.190 16.190 18.590
16.590 20.690 23.890
12.190 16.190 18.590
7.690
8.890 10.990
7.690
8.890 10.990
7.690
8.890 10.990
7.690
8.890 10.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • využití bazénu • plážový servis (do 30.06. a od 01.09.) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: •
závěrečný úklid: + 35 € / apartmán • vratná kauce za apartmán: + 100 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 8 € / osobu / výměnu • ručníky: + 8 € / osobu /
výměnu • plážový servis (01.07.-31.08.): + 35 € / apartmán / týden (slunečník a 2 plážová křesla) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.990 Kč • příplatek za spojení více termínů:
+ 600 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
34
www.atlantika.cz / léto 2015
Itálie
Kalábrie • Capo Vaticano - Ricadi
Villaggio Residence OLD RIVER
POLOHA: nedávno postavený komplex se nachází
cca 2 km od centra jedné z částí města Ricadi
(Torre Ruffa) a cca 7 km od města Tropea
PLÁŽ: vzdálenost od pláže s bílým pískem,
kamínky a skalními útesy cca 250 m
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro 4 osoby
a TRILO pro 4 osoby (s možností dvou přistýlek,
za příplatek) s vlastním soc. zařízením, vybaveným
kuchyňským koutem, verandou nebo balkonem se
zahradním nábytkem
VYBAVENÍ: bar, restaurace s typickou kalábrijskou
kuchyní, bazén s hydromasáží, společenská místnost s TV, tenisový kurt, WiFi (ve vymezených prostorách, za poplatek), fotbalové hřiště, stolní tenis,
dětské hřiště, malý amfiteátr na animační programy
(červenec a srpen), parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 4
TRILO 4
Termíny:
BILO 4
TRILO 4
Termíny:
BILO 4
TRILO 4
30.05. - 06.06.*
06.06. - 13.06.*
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
8.190
8.190
8.190
10.190
10.190
10.590
10.590
10.590
12.590
12.590
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.*
22.08. - 29.08.
15.790
15.790
15.790
21.890
15.790
17.890
17.890
17.890
25.990
17.890
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.*
8.190
8.190
8.190
8.190
10.590
10.590
10.590
10.590
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • využití bazénu • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid
kuchyňského koutu): + 30 € / apartmán • vratná kauce za apartmán: + 100 € / apartmán (v případě, že klient neuklidí kuchyňský kout, bude z vratné kauce strženo 30 €)
• NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení (bez ručníků): + 10 € / osobu / výměnu (povinná týdenní výměna) • ručníky: + 10 € / osobu / výměnu (povinná výměna 2x týdně)
• přistýlka (5., 6. lůžko v apartmánu TRILO): + 2.000 Kč / osobu / týden • plážový servis: + 10 € / apartmán / den (slunečník a 2 lehátka) • DOPRAVA AUTOBUSEM: •
+ 3.990 Kč • příplatek za spojení více termínů: + 600 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
Kalábrie • Badolato
Residence Club AQUILIA RESORT
POLOHA: moderní a velmi dobře udržovaný komplex se
nachází cca 800 m od centra městečka Badolato
PLÁŽ: vzdálenost od pláže z hrubšího bílého písku a oválných
kamínků cca 100 – 200 m (dle polohy jednotlivých apartmánů)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro 3 osoby a TRILO pro
6 osob s vlastním soc. zařízením, vybaveným kuchyňským
koutem, terasou a klimatizací (za příplatek). Apartmány BILO
jsou postavené v r. 2010, komfortně zařízené, mají navíc TV
a nachází se blíže k moři, cca 100 m.
VYBAVENÍ: recepce, 2 bazény, restaurace, bar, tenisový kurt,
fotbalové hřiště, malé fitness centrum, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava (možnost dokoupení polopenze
nebo plné penze)
Termíny:
BILO 3
TRILO 6
Termíny:
BILO 3
TRILO 6
30.05. - 06.06.*
06.06. - 13.06.*
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
8.490
8.490
8.490
8.490
11.890
11.890
18.190
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.*
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.*
18.190
18.190
18.190
11.890
8.490
5.890
5.890
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klubovou kartu od 31.05. - 20.09. (využití bazénů, hřiště, pláž. volejbal, fitness
centrum) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 20 € / apartmán • plážový servis: + 20 € / apartmán / týden (slunečník a 2 lehátka) • vratná kauce za apartmán:
+ 50 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení (bez ručníků): + 8 € / osobu / výměnu • ručníky: + 12 € / osobu / výměnu • klimatizace: + 5 € / apartmán / den •
dětská postýlka: + 50 € / týden • polopenze: + 15 € / osobu / den, + 8 € / děti do 12 let / den (snídaně: kontinentální bufet, večeře: výběr z 2 prvních a 2 druhých jídel, příloha
a ovoce formou bufetu) • plná penze: + 20 € / osobu / den, + 12 € / děti do 12 let / den (snídaně: kontinentální bufet, oběd a večeře: výběr z 2 prvních a 2 druhých jídel,
příloha a ovoce formou bufetu) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 4.190 Kč (s přestupem v Lamezia Terme) • příplatek za spojení více termínů: + 600 Kč / osobu • příplatek za
místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2015
35
Chorvatsko
BANJOLE
Rybářská obec a letovisko v jižní Istrii, 6 km jihovýchodně od Puly. Leží
mezi zálivy Soline a Paltan. Je navštěvovaná hlavně sportovními rybáři
(loví se tu též langusty). Banjole často navštěvují milovníci plodů moře
z okolních letovisek, které ve zdejších restauracích velmi dobře připravují.
V okolních vodách se chovají ústřice.
OSTROV KRK
Největší jadranský ostrov Krk je od pradávna nazýván Zlatým ostrovem pro
své mírné podnebí, bujnou vegetaci a výhodnou polohu v Kvarnerském
zálivu. Blízkost pevniny, s kterou je spojený mostem, přispívá k jeho atraktivitě turistické destinace. Krk je ostrovem kultury a kolébkou gramotnosti,
o čemž svědčí mnohé památky, muzea, sakrální objekty - středověké jádro
města Krku, Bašćanska ploča v Jurandvoru, františkánský klášter na ostrůvku Košljunu. Díky ekologickým projektům a nepřetržité péči o čistotu a ochranu
životního prostředí, je Krk
i ostrovem Modrých vlajek,
které vlají v městě Krku,
Malinské, Njivicích, Vrbniku
a Šilu a v marině Punat.
samotu a klid, jsou nedaleké zalesněné ostrůvky v Pašmanském průlivu.
Dvě moderně vybavené mariny s velkým počtem stání, různorodá nabídka
lodí k pronájmu a velký počet organizovaných regat, přitahuje do Biogradu
jachtaře z celého světa.
PRIMOŠTEN
Kdysi ostrov, si zachoval ovzduší a všechna architektonická označení
středověkého středozemního rybářského místa. Vévodí mu kostel sv.
Jiří na nejvyšším bodě tehdejšího ostrova a pozornost vzbuzuje i kostel
Panny Marie Milostivé a kaplička sv. Rocha. Přírodně chráněná před větry,
obklopená vinohrady vetkanými do kamene, na úpatí kopců se nachází
výjimečná marina na Jadranu - Kremik. Podívaná na kamenné parcely
vinohradů druhu Babić na nedalekých svazích, je opravdovým zážitkem
a svědectvím o tom, že lidská ruka může zušlechtit a oplodnit i nejsurovější krajinu.
VODICE
OSTROV PAG
Je jedním z jižnějších kvarnerských ostrovů a je to třetí
nejdelší ostrov v Chorvatsku.
Rozprostírá se podél masivu
Velebit a od pevniny je oddělen dlouhým Velebitským
kanálem. Z pevniny je dosažitelný buď desetiminutovým
trajektem z vesničky Prizna
nebo je v jižní část ostrova
spojen s pevninou mostem
u Zadaru. Tento ostrov je
mezi turisty oblíben především díky malebným zátokám s průzračným mořem
a velmi teplým a suchým
počasím. Kouzelné oblázkové pláže ideální pro malé
děti jsou především v okolí
města Novalja. Ostrov Pag
je odpradávna znám výrobou tradičního pagžského
sýra, pagžské krajky a těžbou soli.
ostrov Krk
Crikvenica
Novi Vinodolski
Banjole
Novalja
Karlobag
ostrov Pag
Biograd na Moru
Trogir
Vodice
Baška Voda
Primošten
Baško Polje
ostrov Brač
TROGIR
Makarská
KARLOBAG
Městečko a přístav se
nachází pod srázy pohoří
Velebit. Leží na rozhraní
Kvarneru a Severní Dalmácie, 58 km jihovýchodně od Senje. Karlobag se
nachází proti ostrovu Pag, od něhož je oddělen 1,8 km širokým Velebitský
průlivem (Velebitski kanal). Památek je díky válečné minulosti velmi málo,
a to kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa ze zač. 18.stol., zbytky středověkého hradu nad městečkem. Karlobag má dobré možnosti pro provozování vodních sportů. Možnost výletů do pohoří Velebit, do národního
parku Paklenica a další.
CRIKVENICA
Městečko Crikvenica má dlouho historickou tradici již od římského osídlení.
Přes 120 let je známé jako středisko pro cestovní ruch, kdy zde byly postaveny první přímořské lázně. Crikvenica nyní nabízí celou řadu restaurací,
kaváren, barů, obchodů, cestovních agentur, zdravotní centra, sportovní
vyžití, promenády, kultura, umění, akvárium a mini turistický vláček.
BIOGRAD NA MORU
Biograd na Moru, kdysi chorvatské královské město, je známým turistickým centrem uprostřed jadranské riviéry. Obklopený národními parky
(Kornaty, Paklenica, vodopády Krky, Plitvická jezera) a nedalekými historickými městy Zadarem, Šibenikem a Ninem, učiní váš pobyt na chorvatském Jadranu nezapomenutelným. Koupat se v čistém a průzračném moři
můžete pouhých sto metrů od městského centra a pro ty, kteří mají rádi
36
Omiš
známé turistické letovisko,
rozprostírající se v malebné
zátoce. Leží přibližně 12 km
severně od Šibeniku. Stará
část města je tvořena malými
kamennými
náměstíčky
a úzkými uličkami se spoustou
obchodů, taveren a stylových
restaurací, které vytváří atmosféru města. Lákavým cílem
procházek je místní „marina“,
kde kotví řada jachet, výletních
a rybářských lodí. Oblíbené je
také tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny. Vodice
jsou také dobrým výchozím
bodem k využití nabídky
výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, např. 109 ostrovů
a ostrůvků národního parku
Kornati či vodopády na řece
Krka. Společně s dlouhou přírodní oblázkovou pláží, kombinovanou s kamennými moly,
vytváří toto kouzelné letovisko
vynikající podmínky k rekreaci
pro rodiny s dětmi.
starobylé
město,
27 km
západně od Splitu. Staré
původní jádro na ostrůvku
Živogošče
mezi pevninou a ostrovem
Čiovo (s pevninou spojen
krátkým kamenným mostem)
je přes Trogirský průliv - Trogirski kanal spojen moderním zvedacím mostem. Od r. 1997 je Trogir
zapsán do listiny světového kulturního dědictví organizace UNESCO.
Zdejší pobřeží je velmi členité, nachází se zde mnoho malých i větších
zátok s dobrým přístupem do moře, pláže jsou zde oblázkové, případně
s kamennými plochami svažujícími se pozvolna do moře.
OMIŠ
Malebné městečko s hlubokou historií, nacházející se cca 22 km jižně od
Splitu, na ústí řeky Cetiny. Kulisu města dotváří pohoří Mosor, které se
prudce zvedá přímo za městem. Turisty sem láká nejen staré město plné
úzkých uliček, obchůdků a kaváren a starobylá pirátská pevnost nad městem, ale také oblázkové a písečné pláže. Toto místo je ideálním výchozím
bodem pro mnoho výletů po okolí.
MAKARSKÁ RIVIÉRA
Nejoblíbenější turistickou destinací na chorvatském pobřeží. A není se
čemu divit, panorama pobřeží je naprosto úchvatné, přímo z moře se zvedá
ohromný masiv Biokovo, jehož nejvyšší vrchol stoupá až do výšky 1700
metrů nad mořem. Zdejší oblázkové pláže, které jsou lemovány typickým
borovicovým porostem, patří mezi nejkrásnější v Dalmácii a nachází se
zde i mnoho malých a klidných zátok. Mezi nejoblíbenější střediska patří
Makarská, Baška Voda a Živogošče
www.atlantika.cz / léto 2015
Chorvatsko
poloostrov Istrie • Banjole
Hotel CENTINERA***
POLOHA: Hotel Centinera se nachází v krásné zátoce Banjole. Banjole, je
malá rybářská vesnice v jižní části západní Istrie, se nachází asi 6 km jihovýchodně od Puly, mezi zálivy Solin a Paltan. Pobřeží je členité, pod borovými
lesy. Řada zátok, poloostrovů, přírodních pláží, sportovišť a rekreačních
zařízení - tenisové kurty, pěší a cyklistické stezky, možnost plachtění a pronájem motorových člunů a další vodní sporty – tvoří Banjole jako příjemné
místo k pobytu. Obzvláště zajímavý je sportovní rybolov.
PLÁŽ: přímo u pláže, kamenitá, větší oblázky
UBYTOVÁNÍ: Hotel se skládá ze tří pavilonů, které jsou velmi blízko pláže.
Každý pavilon má čtyři podlaží: snížené přízemí, přízemí, první a druhé
patro. Pokoje v dolním patře a přízemí nemají balkon (klienti mohou využívat společnou terasu), zatímco pokoje v prvním a druhém patře mají balkon
a možnost až dvou přistýlek. Všechny pokoje mají TV, telefon, klimatizaci,
mini bar, Wi-Fi a nádherný výhled.
VYBAVENÍ: restaurace, „a la carte“ restaurace, dva bary, vnitřní bazén
s mořskou vodou (uzavřen v období červenec-srpen), internet, zábava
a sport (vodní sporty, stolní tenis, volejbal, tenisové kurty cca 250m, animace pro děti a dospělé a mnoho dalších).
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu, nápoje u večeře v ceně (místní
víno, pivo, nealko nápoje)
Termíny:
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
9.190
9.190
9.190
9.190
10.690
10.690
10.690
12.990
12.990
balkon
Termíny:
10.190
10.190
10.190
10.190
11.790
11.790
11.790
13.990
13.990
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
balkon
12.990
12.990
12.990
12.990
10.690
10.690
9.190
7.890
13.990
13.990
13.990
13.990
11.790
11.790
10.190
8.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • animace (13.6.-5.9.2015) • pobytovou taxu • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • registrační poplatek + 1,5 €
/osobu (platba na recepci) • SLEVY: • 1.dítě na přistýlce do 11,99 let ZDARMA • 1.dítě na přistýlce 12-15,99 let 50% • 2. dítě do 15,99 let na přistýlce 50% • dospělý na
přistýlce 30% • poznámka: jako 1. dítě se vždy počítá dítě starší, jako 2. dítě mladší • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.190 Kč
Kvarner • ostrov Krk
Hotel DRAŽICA***
POLOHA: hotel se nachází v zeleni, cca 800 m od města Krk
PLÁŽ: cca 30 m – kamenitá částečně oblázková
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV,
Wi-Fi, telefonem, fénem, sejfem, mini ledničkou, klimatizací,
s možností přistýlky (jen pokoje s výhledem směr PARK pro dítě
do 12 let). Pokoj SUITE - dvoulůžkový pokoj, denní místnost s rozkládacím gaučem anebo rodinný pokoj - FAMILY (2 ložnice, balkon
směr park)
VYBAVENÍ: restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, Wi-Fi na
recepci a v lobby baru, směnárna, TV místnost, prodejna suvenýrů, taneční terasa, venkovní bazén se sladkou vodou – lehátka
a slunečníky za poplatek, dětský bazén, fitness - zdarma, masáže,
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, animace, dětské hřiště, vodní
sporty, volejbal, animace pro děti (v červenci a srpnu).
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu
Termíny:
MOŘE
PARK
SUITE
FAMILY
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
12.290
12.290
12.290
12.290
12.290
15.290
15.290
15.290
15.290
15.290
15.290
15.290
12.290
12.290
9.490
11.490
11.490
11.490
11.490
11.490
14.290
14.290
14.290
14.290
14.290
14.290
14.290
11.490
11.490
8.990
13.490
13.490
13.490
13.490
13.490
17.090
17.090
17.090
17.090
17.090
17.090
17.090
13.490
13.490
10.690
12.990
12.990
12.990
12.990
12.990
15.790
15.790
15.790
15.790
15.790
15.790
15.790
12.990
12.990
9.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • parkovné + 2 € /den - platí se na místě • SLEVY: • dítě do
4,99. let na přistýlce ZDARMA • dítě na přistýlce 5 - 11,99 let: sleva 50% • osoba nad 12 let na přistýlce v pokoji SUITE nebo FAMILY: sleva 20% • DOPRAVA AUTOBUSEM:
• + 2.190 Kč
www.atlantika.cz / léto 2015
37
Chorvatsko
Kvarner • ostrov Pag – město Pag
Hotel TONY***
POLOHA: příjemný rodinný hotel v nejslunnější části ostrova Pag, cca 1 km
od historického centra města Pag
PLÁŽ: privátní písečná pláž s drobnými kamínky 50 m
UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností dvou přistýlek, vlastní soc. zařízení, klimatizace, TV/SAT , balkon, výhled na moře
VYBAVENÍ AREÁLU: restaurace, bar, internetová kavárna, TV sál, trezor
na recepci, parkoviště. V blízkosti hotelu tenisové kurty, fitness, potápěčské
centrum, půjčovna lodí, hřiště pro míčové hry, půjčovna kol.
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - servírovaná, večeře – výběr z menu,
nápoje za poplatek)
Termíny:
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
Termíny:
6.690
6.690
7.890
7.890
7.890
9.690
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
Termíny:
9.690
10.990
10.990
10.990
10.990
10.990
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
8.390
7.890
6.890
6.690
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • pobytovou taxu • povlečení a ručníky • závěrečný úklid • SLEVY: • dítě do 6 let bez nároku na lůžko a stravu : ZDARMA • dítě
6-12 let na 3 lůžku : sleva - 2.500 Kč v termínech 18.7. – 22.8.2015; - 1500 Kč v ostatních termínech • dítě 6-12 let na 2. přistýlce: sleva - 3.690 Kč v termínech 18.7. – 22.8.2015;
- 2100 Kč v ostatních termínech • dospělý na 3. lůžku: sleva - 2.500 Kč v termínech 18.7. – 22.8.2015; - 1500 Kč v ostatních termínech • pokoj bez balkonu: sleva 490 Kč / osoba
• NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • dětská postýlka: + 990 Kč / týden • jednolůžkový pokoj: + 40% • zvíře: + 1.190 Kč / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.390 Kč
Kvarner • ostrov Pag • Nová Novalja,Stará Novalja, Gajac
Privátní apartmány
PLÁŽ: oblázková pláž s kamenitými moly cca 100-500 m dle polohy apartmánu
UBYTOVÁNÍ: 2-8 lůžkové apartmány s možností přistýlky. Apartmány mají
vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, balkon nebo terasu, klimatizace (za poplatek)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
apt. 2
apt. 3
apt. 4
apt. 5
apt. 6
apt. 8
přistýlka
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
6.090
6.090
6.890
8.690
17.990
15.990
15.990
17.990
17.990
19.890
19.890
19.890
8.690
6.890
6.090
6.090
7.390
7.390
8.390
9.990
21.690
18.890
18.890
21.690
21.690
23.990
23.990
23.990
9.990
8.390
7.390
7.390
8.690
8.690
9.990
11.490
25.490
22.190
22.190
25.490
25.490
27.990
27.990
27.990
11.490
9.990
8.690
8.690
10.190
10.190
11.790
13.490
29.590
25.490
25.490
29.590
29.590
32.590
32.590
32.590
13.490
11.790
10.190
10.190
11.190
11.190
12.790
15.590
33.690
28.490
28.490
33.690
33.690
36.990
36.990
36.990
15.590
12.790
11.190
11.190
14.290
14.290
15.990
19.590
42.290
36.490
36.490
42.290
42.290
46.590
46.590
46.590
19.590
15.990
14.290
14.290
990
990
1.290
1.290
3.590
1.990
1.990
3.590
3.590
3.990
3.990
3.990
1.290
1.290
990
990
Příklad ubytování
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení a ručníky • závěrečný úklid • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa:
+ 0.50 € / osoba / den 12-18 let, + 1 € / osoba starší 18 let / den (platba na místě) • vratná kauce: + 30 € / osoba (platba na místě) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • klimatizace:
+ 5 € / den apartmán 2,3,4,5, + 6 € / den apartmán 6, + 8 € / den apartmán 8 (platba na místě, nutno objednat v ČR) • DOPRAVA: • vlastní, po domluvě v CK možnost
autobusové dopravy na vyžádání + 2.390 Kč
38
www.atlantika.cz / léto 2015
Chorvatsko
Kvarner • Karlobag
NÁŠ TIP
Hotel ZAGREB***
POLOHA: Karlobag - městečko a přístav pod
srázy Velebitu, má 470 obyvatel. Leží na rozhraní Chorvatského přímoří a Severní Dalmácie.
Karlobag leží naproti ostrovu Pag, od něhož je
oddělen 1,8 km širokým Velebitským průlivem
(Velebitski kanal). Památek je díky válečné minulosti velmi málo, a to kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa ze zač. 18. stol., zbytky středověkého hradu nad městečkem. Karlobag má
dobré možnosti pro provozování vodních sportů.
Možnost výletů do pohoří Velebit, do národního
parku Paklenica a další. Vzdálenost hotelu 300m
od centra města, 90 km od Zadaru.
PLÁŽ: 50m od hotelu, betonové plochy, skalnatá.
UBYTOVÁNÍ: moderní klimatizované 2-lůžkové
pokoje se sprchou a WC, SAT TV, minibarem.
Pokoje typu 1/2+2 s balkonem a možností až
2 přistýlek. V nabídce také pokoje bez balkonu
s možností přistýlky, tyto mohou být v hlavní
budově nebo depandanci Villa Pinia.
VYBAVENÍ A SPORT:
recepce, hotel a depandance, restaurace s velkou terasou, bar, vnitřní a venkovní bazén, posilovna, sauna, masáže, wellness, fitness centrum,
volejbalové hřiště, minigolf, tenis, stolní tenis,
vodní sporty na pláži, internetový koutek, Wi-Fi.
Poznámka: Parkovné 1 € na den, platba na recepci.
STRAVOVÁNÍ: All inclusive
ALL INCLUSIVE ZAHRNUJE:
• snídaně, obědy a večeře formou bufetu, salátový bufet, k obědu
a večeři (pivo, víno, džus, voda)
• u baru na terase - koláče, zmrzlina, káva, místní pálenky, místní alkoholické a nealkoholické nápoje od 11:00 do 21:00 hod
• využívání vnitřního a venkovního bazénu
• 60 minut tenisu za pobyt (při pobytu min. 7 nocí)
• 1 hodina sauny (při pobytu min. 7 nocí)
• sleva na masáže a wellness od 20 %
• animace pro děti (od 1.7. do 31.8.)
• živá hudba 6 x týdně (od 1.7. do 30.9.)
Období:
16.05. - 20.06.
20.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 22.08.
balkon
8.990
8.390
11.390 10.890
12.990 12.290
13.790 12.990
Období:
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 19.09.
balkon
12.990 12.290
11.390 10.890
8.990
8.390
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování na osobu s all inclusive • pobytovou taxu • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • parkovné 1 € na den • asistenční a delegátské služby v českém
jazyce 5 € / dospělá osoba - platba na recepci (od cca 20.6 do 5.9.2015). • SLEVY: • 1. dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA • 1. dítě 12 - 15,99 let sleva 50% • 2. dítě do
15,99 let sleva 50% • dospělý na přistýlce sleva 20% • DOPRAVA: • pouze vlastní
www.atlantika.cz / léto 2015
39
Chorvatsko
Kvarner • Crikvenica
Hotel a pavilony AD TURRES
POLOHA: v borovém lese ve svahu nad mořem, součást hotelového komplexu AD TURRES, cca 2,5 km severně od centra města
Crikvenica, v blízkosti hotelu Omorika. Ubytování vhodné pro méně
náročnou klientelu.
PLÁŽ: oblázková a betonová plata, cca 250-400 m, vhodná pro
děti. Přístup na pláž přes místní komunikaci.
UBYTOVÁNÍ: Komplex se skládá z hotelu (40 pokojů) a 12 pavilonů (každý 27 pokojů) Jednoduše vybavené 2lůžkové pokoje se
sprchou a WC a balkonem směr moře, některé s možností přistýlky.
Termíny:
hotel
pavilon
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
5.390
6.690
6.690
6.690
7.890
7.890
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
7.890
7.890
7.890
6.690
4.990
5.690
5.690
5.690
6.890
6.890
7.690
7.690
7.690
7.690
7.690
7.690
6.890
6.890
6.890
5.690
VYBAVENÍ: centrální restaurace, v blízkosti - aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, WIFI na recepci ZDARMA, terasa, parkoviště, v areálu - venkovní bazén se sladkou vodou, v blízkosti - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kuželky, vodní
sporty. Před hotelem Omorika (cca 300 m) je
turistické nádraží mini vláčku. V letních měsících, vás vláček zavede do centra Crikvenice.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu.
• CENA ZAHRNUJE: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu, registrační poplatek • SLEVY: • dítě na přistýlce do 5,99 let ZDARMA • dítě na
přistýlce od 6 do 11,99 let 50% • dítě na přistýlce od 12 do 17,99 let 30% • dospělý na přistýlce 20% sleva • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.190 Kč
Kvarner • Novi Vinodolski
Hotel LIŠANJ**
POLOHA: oblíbený jednoduše vybavený hotelový komplex Lišanj se nachází přímo na pláži, jen
několik minut pěší chůze od centra letoviska Novi
Vinodolski – cca 200 m.
PLÁŽ: přímo u pláže. Upravená oblázkovo - písčitá pláž s betonovými a kamennými plošinami na
slunění, pronájem lehátek a slunečníků (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ: Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV / SAT, telefon, balkon na mořskou
stranu či směr park, možnost 1 přistýlky.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, krytý bazén s vyhřívanou mořskou vodou (od 15.06.do 31.08. uzavřený), venkovní bazén s mořskou vodou, sauna,
masáže, připojení k internetu, obchody. Animace
v 01.07. - 31.08. Dětský koutek a brouzdaliště.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu, možnost dokoupení nápojů k večeři za 2 € / osoba /
den – self service – pivo, víno, voda, džus (platba
na místě).
Termíny:
moře
park
Termíny:
moře
park
Termíny:
moře
park
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
8.190
8.190
9.690
9.690
10.690
7.690
7.690
9.190
9.190
9.990
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
10.690
10.690
10.690
10.690
9.690
9.990
9.990
9.990
9.990
9.190
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
9.690
8.190
8.190
9.190
7.690
7.690
• CENA ZAHRNUJE: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • SLEVY: • dítě do 5,99 let na přistýlce: ZDARMA • dítě na přistýlce 6 - 11,99 let:
sleva 50% • dítě na přistýlce 12 - 17,99 let: sleva 30% • dospělý na přistýlce: sleva 10% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.190 Kč
40
www.atlantika.cz / léto 2015
Chorvatsko
Severní Dalmácie • Biograd na Moru
Penzion MAI MARE***
POLOHA: pension postavený v roce 2006 poskytuje klientům
kvalitní ubytování v klidném prostředí, ale zároveň nedaleko
rušného centra městečka Biograd (cca 300 m). Udržované
okolí a terasa ve stínu stromů dotvářejí příjemnou atmosféru
přímořského střediska. Vhodné pro klienty preferující komornější hotelové prostředí.
PLÁŽ: cca 150 m – oblázková, štěrková pláž s pozvolným vstupem do moře, možnost vodních sportů za poplatek. Na pláži je
k dispozici plavecký bazén s mořskou vodou a tobogán. Vedle
pláže se táhne rušná promenáda s obchůdky a restauracemi.
UBYTOVÁNÍ: vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, všechny mají koupelnu s WC, klimatizaci,
stropní ventilátor, SAT TV, ledničku, balkon a Wi-Fi
VYBAVENÍ: malá recepce, restaurace a la carte s terasou,
parkoviště.
STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídaně bufet, večeře výběr ze
dvou menu.
Termíny:
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
Termíny:
7.890
8.690
8.690
10.490
10.490
11.190
11.190
11.190
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
11.190
11.190
11.190
10.490
8.690
8.690
7.890
• CENA ZAHRNUJE: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • SLEVY: • dítě do 3. let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA • dítě na přistýlce
do 11,99 let: sleva 50% • osoba od 12 let na přistýlce: sleva 20% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.490 Kč
Střední Dalmácie • Vodice
Hotel NIKOLA***
POLOHA: nový rodinný hotel se nachází v oblasti
Srima - klidné části Vodice nedaleko hotelu Imperial, 15 minut chůze do centra města (cca 1 km)
PLÁŽ: oblázková cca 300 m od hotelu, betonová
opalovací mola
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností 1
přistýlky, klimatizace, SAT/TV, telefon, minibar, sprcha, WC, balkon.
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, letní terasa, bar,
Wi-Fi ve společných prostorách, parkování. V blízkosti tenisové kurty, volejbalové hřiště, vodní sporty
na pláži. Možnost využití bazénu u hotelu Imperiál.
STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídaně: kontinentální
bufet včetně nápojů, večeře: servírované menu:
polévka, výběr z 3 hlavních jídel s přílohou (1 jídlo
vždy vegetariánské), dezert či ovoce, salátový
bufet, nápoje za poplatek.
Termíny:
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
4.990
5.490
5.990
6.990
7.990
dítě do 11 let
přistýlka
Termíny:
2.490
2.790
2.990
3.490
3.990
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
7.990
7.990
7.990
8.490
8.490
dítě do 11 let
přistýlka
Termíny:
3.990
3.990
3.990
4.290
4.290
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 26.09.
dítě do 11 let
přistýlka
8.490
7.990
6.990
5.990
4.990
4.290
3.990
3.490
2.990
2.490
• CENA ZAHRNUJE: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • klimatizaci • delegátské služby CK • pobytovou taxu • SLEVY: • dítě do 3 let bez nároku na lůžko
a stravu ZDARMA • dospělý na přistýlce 20% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.490 Kč / dospělý • + 2.290 Kč / dítě do 11 let včetně • (Zajišťujeme ve spolupráci s CK
Forline)
www.atlantika.cz / léto 2015
41
Chorvatsko
Severní Dalmácie • Primošten
Apartmány a pokoje Primošten
POLOHA: Nachází se do cca 600 m od centra oblíbeného letoviska Primošten - poloostrov
mezi zátokami Raduča a Primošten, zhruba 20 km jižně od města Šibenik. Okolní svahy
pokrývají známé primoštenské vinice. Město je jedním z nejkrásnějších městeček v Jaderském moři a proslulým turistickým centrem Dalmácie s množstvím zábavy a sportovního
vyžití.
PLÁŽ: do cca 600 m od oblázkové pláže
UBYTOVÁNÍ: většina apartmánů a pokojů má terasu nebo balkón, parkování a možnost
přistýlky za příplatek.
POKOJE – dvoulůžkové, některé s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením BEZ
KUCHYŇKY.
APARTMÁNY: A2 – studio nebo apartmán pro 2 osoby, koupelna, kuchyň a ložnice, A4 – 2
ložnice, kuchyň, koupelny, A6 – 3 ložnice, 1 nebo 2 koupelny, kuchyň, A8 – 4 ložnice, 2 koupelny, kuchyň
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo možnost dokoupení polopenze či večeří v místní restauraci
Termíny:
Pokoj
A2
A4
A6
A8
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
2.690
2.690
2.690
2.990
3.590
3.890
4.190
4.190
4.490
4.490
4.490
4.490
3.890
2.990
2.690
2.690
7.190
7.190
7.190
7.690
10.190
11.190
11.490
11.490
11.790
11.790
11.790
11.790
11.190
7.690
7.190
7.190
12.290
12.290
12.290
12.790
15.290
16.890
17.090
17.090
17.390
17.390
17.390
17.390
16.890
12.790
12.290
12.290
14.790
14.790
14.790
15.290
19.190
20.390
22.190
22.190
22.490
22.490
22.490
22.490
20.390
15.290
14.790
14.790
17.890
17.890
17.890
19.190
25.490
28.090
29.290
29.290
30.090
30.090
30.090
30.090
28.090
19.190
17.890
17.890
• CENA ZAHRNUJE: • nájem celého apartmánu na 7 nocí nebo cenu za osobu v pokoji na 7 nocí • spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) • závěrečný úklid • povlečení
a ručníky • pobytovou taxu • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • registrační poplatek: + 1,50 € / osoba • PŘÍPLATKY: • přistýlka: + 1.990 Kč / týden v období do 4/7 a od 29/8;
+ 2.990 Kč / týden v ostatních termínech • polopenze: + 3.990 Kč / osoba / týden • večeře: + 2.690 Kč / osoba / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.490 Kč
Střední Dalmácie • Trogir / Seget Donji
Apartmány MEDENA***
POLOHA: Apartmány Medena jsou 4 km vzdálené
od města Trogir. Město je pokladnicí umění, městem muzeí, je pod záštitou UNESCO. Nedaleko
rybářské vesničky Seget – Donji.
PLÁŽ: oblázkovo-kamenitá, betonová plata, cca
50-300 m, sprchy na pláži.
UBYTOVÁNÍ: klimatizované apartmány typ APT
2+1- jedna dvoulůžková ložnice, denní místnost
s rozkládacím gaučem (pro dítě do 12 let), terasa,
typ APT 4+1- dvě dvoulůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem (pro dítě do 12 let), balkon, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC,
SAT TV, telefon. Apartmány typu APTN jsou rekonstruované, vybavené novým zařízením s mikrovlnnou troubou a varnou konvicí.
VYBAVENÍ: restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf
na recepci, terasa, obchod, parkoviště, animace
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení polopenze v centrální restauraci
Termíny:
APT 2+1
APT 4+1 APTN 2+1 APTN 4+1
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
10.190
10.190
13.790
13.790
16.290
18.590
18.590
18.590
15.290
15.290
19.090
19.090
22.190
25.190
25.190
25.190
15.290
15.290
19.890
19.890
23.690
27.290
27.290
27.290
21.190
21.190
26.990
26.990
31.090
34.890
34.890
34.890
Termíny:
APT 2+1
APT 4+1 APTN 2+1 APTN 4+1
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
18.590
18.590
16.290
13.790
10.190
10.190
8.390
25.190
25.190
22.190
19.090
15.290
15.290
11.690
27.290
27.290
23.690
19.890
15.290
15.290
12.790
34.890
34.890
31.090
26.990
21.190
21.190
16.290
• CENA ZAHRNUJE: • 7x nájem celého apartmánu • spotřeby energií, závěrečný úklid • povlečení a ručníky • klimatizaci • pobytovou taxu • animační programy ( 15.6. –
15.9.2015) • PŘÍPLATKY: • polopenze : + 3.990 Kč / osoba / týden • polopenze: + 1.990 Kč / dítě do 9,99 let / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.690 Kč
42
www.atlantika.cz / léto 2015
Chorvatsko
Střední Dalmácie • Omiš
Vila MIHALJEVIČ
POLOHA: apartmánová vila se nachází v letovisku Omiš - Duče. Duče je příjemná rekreační
část letoviska Omiš cca 1 500 m od centra, které je dosažitelné příjemnou procházkou či pravidelnou místní dopravou. Písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, které lemují celé toto
letovisko, hojnost zeleně, mírné podnebí s nádherným panorama hor a ostrovů vytváří na tomto
místě ideální předpoklady pro trávení dovolené klientům každého věku. Obchod 50 m, restaurace 80 m.
PLÁŽ: cca 80 m od písečné pláže.
UBYTOVÁNÍ: studia pro 2 osoby a apartmány pro 3 osoby. Studia a apartmány mají balkon
s výhledem na moře, klimatizaci (apartmány pro 3), SAT TV a parkovací místo. Nacházejí se v 1.
a 2. patře. V zahradě se nachází gril. Apartmán pro tři osoby se skládá z ložnice s manželským
lůžkem a jedním samostatným lůžkem, kuchyňský kout a soc. zařízení. Studia pro dvě osoby se
skládají z jedné místnosti s kuchyňským koutem a vlastním soc. zařízením.
STRAVOVÁNÍ: vlastní
Termíny:
apt.2
apt.3
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
7.190
8.390
8.390
9.190
10.990
10.990
10.990
11.490
11.490
11.490
11.490
11.490
9.190
8.390
8.390
7.190
8.690
10.190
10.190
10.990
12.290
12.290
12.290
13.790
13.790
13.790
13.790
13.790
10.990
10.190
10.190
8.690
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) • závěrečný úklid • povlečení • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • + pobytová taxa: + 0.55
euro/osoba/den 12-18 let, + 1 euro/osoba starší 18 let/den (platba na místě) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.690 Kč
Střední Dalmácie • ostrov Brač
Resort ILLYRIAN***
POLOHA: luxusní, prostorné a klimatizované apartmány Illyrian
resort se nacházejí v městečku Milna – přírodní přístav, na západní
straně ostrova Brač s výhledem na ostrov Šolta. Přímořská promenáda vede od komplexu přímo do centra Milny, vzdáleného
cca 500m. Město Supetar je vzdálené 18 km. Vynikající pro páry
a rodiny.
PLÁŽ: 20- 50 m menší oblázkové pláže s pozvolným vstupem do
moře
UBYTOVÁNÍ: apartmány pro 4 osoby: dvoulůžková ložnice, obývací část s kuchyní a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, klimatizace,
TV / SAT, koupelna / WC, balkon nebo terasa s výhledem na moře,
bazén nebo park.
VYBAVENÍ: recepce, centrální restaurace s letní terasou s výhledem na moře a ostrov Šolta, cocktail bar, gril, bazén, parkování,
půjčovna kol, organizované výlety lodí.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost stravování v restauraci resortu za
příplatek
Termíny:
park
bazén
moře
Termíny:
park
bazén
moře
16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
15.790
15.790
15.790
18.090
18.090
22.190
22.190
24.790
24.790
17.090
17.090
17.090
19.890
19.890
24.790
24.790
27.290
27.290
18.890
18.890
18.890
21.390
21.390
27.290
27.290
29.090
29.090
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
24.790
24.790
24.790
24.790
24.790
22.190
18.090
15.790
15.790
27.290
27.290
27.290
27.290
27.290
24.790
19.890
17.090
17.090
29.090
29.090
29.090
29.090
29.090
27.290
21.390
18.890
18.890
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby energií a závěrečný úklid • povlečení a ručníky • klimatizaci, parkování • pobytovou taxu • DOPRAVA: •
vlastní
www.atlantika.cz / léto 2015
43
Chorvatsko
Makarská riviéra • Baška Voda
Pokoje s polopenzí Baška Voda
POLOHA: Nachází se v oblíbeném letovisku Baška Voda. Je to významné
a rušné letovisko na Makarské riviéře. Předností Bašky Vody je bohatá
vegetace včetně borových lesů, které dosahují až k dlouhým oblázkovým
plážím. I její poloha pod hradbou pohoří Biokovo je velmi malebná. Letovisko patří k nejoblíbenějším ve Střední Dalmácii.
PLÁŽ: Oblázková cca 100 - 600 m od ubytování
UBYTOVÁNÍ: Privátní pokoje v letovisku Baška Voda s vlastním sociálním
zařízením, možnost přistýlky
STRAVOVÁNÍ: polopenze v restauraci „ŠEBIN“ – snídaně bufet, večeře
předkrm, hlavní jídlo výběr ze 2 menu, salát, desert, v ceně jeden nápoj
(sklenice vína, piva nebo nealko)
Období:
23.05. - 06.06.
06.06. - 27.06.
27.06. - 11.07.
Období:
4.290
4.990
5.690
Období:
11.07. - 22.08.
22.08. - 05.09.
05.09. - 19.09.
6.190
5.690
4.990
19.09. - 03.10.
4.290
• CENA ZAHRNUJE: • 7 x ubytování s polopenzí za osobu • spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) • závěrečný úklid • povlečení • pobytovou taxu • SLEVY: • dítě do 3 let
zdarma na lůžku s rodiči • dítě 3-12 let na lůžku 10% • dítě do 12. let na přistýlce 20% sleva • dospělý na přistýlce 10% sleva • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.690 Kč
Makarská riviéra • Baška Voda / Baško Polje
Kemp BAŠKO POLJE
POLOHA: Kemp Baško Pojle se nachází v borovicovém háji cca 2 km od centra
Bašky Vody na Makarské riviéře. Rozloha kempu je 13ha. Nad kempem se rozprostírá pohoří Biokovo. V kempu se nachází restaurace, supermarket.
PLÁŽ: oblázková vzdálená cca 500-700m
UBYTOVÁNÍ: Nové moderní plně vybavené mobilhomy, typ Anya pro 4-6 osob celková plocha 24m² anebo typ Hvar pro 4-5
osob, celková plocha 32m² (má 2 koupelny). Oba typy mají klimatizaci, 2 ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, SAT TV, koupelnu (sprcha, wc, fén)
a krytou terasu se zahradním nábytkem.
VYBAVENÍ: restaurace, supermarket,
směnárna, bankomat, přístup k internetu,
dětské hřiště, stolní tenis, volejbal
STRAVOVÁNÍ: vlastní
Termíny:
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
MH Anya MH Hvar
13.590
16.090
16.090
16.090
20.190
20.190
23.490
23.490
14.790
17.590
17.590
17.590
22.490
22.490
26.290
26.290
Termíny:
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
MH Anya MH Hvar
26.790
26.790
26.790
20.190
16.090
16.090
9.690
9.690
30.890
30.890
30.890
22.490
17.590
17.590
10.690
10.690
• CENA ZAHRNUJE: • pronájem mobilhomu na 7 nocí • spotřeby energií • klimatizace • povlečení a ručníky • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná záloha 100 € / mobilhome •
závěrečný úklid 25 € / mobilhome, platba na recepci • turistická taxa 1 € / osoba / den, platba na recepci, děti do 11,99 let neplatí • registrační poplatek 4 € / osoba, platba na
recepci • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.690 Kč
44
www.atlantika.cz / léto 2015
Chorvatsko
Makarská riviéra • Makarská
Vila GRUBIŠIČ***
POLOHA: Účelně a jednoduše zařízená soukromá
vila se nachází přímo ve městě Makarská, vzdálenost od centra 600 m. Je vhodná pro všechny
věkové kategorie, především pro mladé lidi, kteří
vyhledávají krásné pláže a rušné střediska se
širokými možnostmi denní i noční zábavy.
PLÁŽ: cca 150 m - dlouhá oblázková pláž s promenádou as pozvolným vstupem do moře
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje, možnost přistýlky pro 1-2 osoby, s TV / SAT, mini ledničkou,
klimatizací za poplatek, balkon, 1 pokoj je bez balkonu, pokoje jsou bez kuchyně
VYBAVENÍ: Wi-Fi zdarma, parkování, společná
kuchyňka na přípravu teplých nápojů.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost doobjednat polopenzi v cca 50 m vzdáleném penzionu Dany, snídaně kontinentální, večeře výběr ze dvou menu.
Termíny:
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
Termíny:
3.590
3.590
4.890
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
Termíny:
4.890
5.890
5.890
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
Termíny:
5.890
5.890
5.890
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
4.890
3.590
• CENA ZAHRNUJE: • 7 x ubytování • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • polopenze: + 2.890 Kč / osoba / týden • klimatizace: + 5 €/
den - platba na místě • SLEVY: • dítě do 3.let bez nároku na lůžko ZDARMA • dítě na přistýlce do 6,99 let: sleva 50% • osoba od 7 let na přistýlce: sleva 30% • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • + 2.690 Kč
Makarská riviéra • Živogošče
Pension MALA DUBA
POLOHA: nově zrekonstruovaný pension se nachází v části Mala Duba, cca 1 km
od centra.
PLÁŽ: přímo na oblázkové pláži s velmi mírným vstupem, nudistická pláž 200 m
UBYTOVÁNÍ: pokoj BALKON s manželskou postelí, sociální zařízení, menší balkon; u některých pokojů možnost 3. lůžka formou přistýlky anebo pokoj MOŘE
s manželskou postelí, sociální zařízení, francouzské okno s výhledem na moře;
možnost 3. lůžka formou přistýlky. Pokoje vybaveny klimatizací, fénem a nápojovou ledničkou.
VYBAVENÍ: restaurace s terasou s výhledem na moře, wi-fi
připojení ve společných prostorách, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: polopenze –
(snídaně – kontinentální bufet
vč.nápojů, večeře – servírované menu s výběrem z 1 polévky či teplého
předkrmu, 3 hlavních jídel s přílohou, salátu,
dezertu či zmrzliny či ovoce, nápoje za poplatek)
Termíny:
Balkon
Moře
dospělý
přistýlka
dítě do 11 let
přistýlka
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
5.190
6.390
7.390
7.790
7.890
8.890
8.890
8.890
8.890
8.890
8.890
8.890
8.890
7.890
7.390
6.390
5290
6.490
7.490
7.890
7.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
7.990
7.490
6.490
3.690
4.690
5.690
5.790
5.990
6.990
6.990
6.990
6.990
6.990
6.990
6.990
6.990
5.990
5.790
4.690
2.790
3.390
3.890
3.990
4.290
4.490
4.490
4.490
4.490
4.490
4.490
4.490
4.490
4.290
3.990
3.390
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • pobytovou taxu • ložní a koupelnové prádlo • PŘÍPLATKY: • klimatizace: 5 € / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí:
+ 2.590 Kč • dítě do 11 let: + 2.490 Kč • (zajišťujeme ve spolupráci s CK For-line)
www.atlantika.cz / léto 2015
45
Slovinsko
Slovinsko
Izola
Izola je středověké městečko na pobřeží Jaderského moře v Terstském
zálivu. Izola je obklopena malebnou krajinou s četnými dlouhými údolími
a kopci – můžete zde ochutnat plno tradičních jídel v místních restauracích, většina z nich nabízí nádherný výhled na záliv.
Portorož
Izola
Strunjan
Portorož
SLOVINSKO
Země, která je pro nás z České republiky docela
blízko. Pokud sem zamíříte, určitě neprohloupíte. Najdete tu na malé ploše perfektní služby,
malebná přímořská městečka, termální lázně
i plno příležitostí na zajímavé výlety do okolí.
Izola
Portorož patří k nejdůležitějším letoviskům na slovinském pobřeží v Terstském zálivu, hlavně kvůli největšímu výběru ubytování, krásné velké pláži
s navezeným umělým pískem a mnoha možnostmi zábavy. Romantické
procházky u moře, koupání v bazénech, kosmetická a zdravotní péče,
programy termálních lázní, sport a rekreace revitalizující tělo i duši. Portorož je úzce spojen s nedalekým Piranem - malé středověké město, jehož
sláva a bohatství pocházejí z jednoho z největších slanisek v této části
světa. Slanisko a jejich přírodní prvky, sůl, péče a bahenní fango, urychlili
zdejší vývoj cestovního ruchu. Léčivé vlastnosti těchto přírodních prvků
zde objevili již v 19. století, Dnes je Portorož vyhledávaným místem pro práci,
relaxaci a zábavu. Portorož se může
pochlubit celou řadu komfortních hotelů
s moderními bazény širokou škálou
restaurací s různými druhy pokrmů. Je
zde také několik kasin.
Strunjan
Protože je Slovinsko malé, máte tam všechno
blízko sebe. Když vás přestane bavit lenošení
u pobřeží, můžete snadno vyrazit do vnitrozemí, např. do světoznámých jeskyň, na krasové planiny, termálních lázní, do metropole
Lublaně nebo třeba do Julských Alp. To vše za
pár desítek minut jízdy.
Od roku 1990 je tato oblast mezi městy
Izola a Piran chráněna jako přírodní
rezervace díky své biotické rozmanitosti
a typické flóře a fauně. Nejvýznamnějším místem je cca 80 m vysoký flyšový
útes.
Izola
Hotel HALIAETUM**** a MIRTA****
POLOHA: Hotely Haliaetum a Mirta se nachází v komplexu San Simon nedaleko městečka
Izola s bohatou historií a krásnou architekturou, v bujné středomořské zeleni, kde jsou stále
viditelné pozůstatky starobylého přístavu Haliaetum z římských dob. Vzdálenost do centra
města cca 800 m.
PLÁŽ: přírodní oblázková, písčitá, travnatá, místy betonová, vzdálenost cca 100 m
UBYTOVÁNÍ: dvojlůžkový pokoj s možností 1 přistýlky (hotel Haliaetum) až 2 přistýlek
(hotel Mirta), balkón, sprcha, WC, telefon, SAT TV, mini bar, fén, sejf, klimatizace. Haliaetum - některé pokoje na mořskou stranu (za příplatek) Mirta – některé pokoje s výhledem
na moře (za příplatek)
VYBAVENÍ: centrální restaurace, vnitřní bazén s ohřívanou mořskou vodou (mimo provoz
v červenci a srpnu) v hotelu Haliaetum, kde se nachází i recepce. Hotelový komplex San
Simon: tenisová hřiště, minigolf, promenády, kadeřnický salón, kosmetický salón s masáží
a pedikúrou. Na pláži: vybíjená, stolní tenis, velký vodní tobogán, trampolína pro děti, půjčovna různých plavidel (šlapadla, kánoe), škola surfování, dětský koutek, gril s bufetem,
prodejna suvenýrů, půjčovna lehátek a slunečníků.
V Hotelu Mirta se nachází Wellness & Spa centrum s bylinkovou saunou, finskou saunou,
infračervenou saunou, římskou parní lázeň, ledová jeskyně, tepidárium, vířivka a široká
nabídka relaxačních masáží, léčebných procedur a programů pro relaxaci a regeneraci
duši a revitalizovat celé vaše tělo.
V restauraci na terase taneční večery s živou
hudbou 1 x týdně, animace pro děti, noční
klub. Ve městě je pošta, obchody, lékárna,
ambulance, diskotéka,…
Období:
02.01. - 28.03.
28.03. - 13.06.
13.06. - 11.07.
11.07. - 22.08.
22.08. - 12.09.
12.09. - 10.10.
10.10. - 20.12.
1.390
1.590
1.990
2.290
1.990
1.590
1.390
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu.
Jídla jsou podávána v hlavní restauraci San
Simon, v blízkosti hotelů a depandancí komplexu.
• CENA ZAHRNUJE: • 1 x ubytování s polopenzí /osoba (minimální délka pobytu 3 noci v termínech do 13.6. anebo od 12.9., 4 noci 13.6.-11.7. a od 22.8.-12.9. nebo 5 nocí
v termínech 11.7.-22.8.2015) • vstup do krytého bazénu s ohřívanou mořskou vodou (mimo provoz v červenci a v srpnu) • vstup na pláž (pláž dle počasí 15.6.-15.9.) • 1x
týdně taneční večer s živou hudbou • animační programy v červenci a srpnu • veškeré pobytové taxy • PŘÍPLATKY: • pokoj na mořskou stranu (Haliaetum) 110 Kč / osoba /
den • výhled moře (Mirta) 190 Kč /osoba / den • jednolůžkový pokoj na vyžádání • dětská postýlka 7 € / den • Wi-Fi 2 € / den • SLEVY: • dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA
• dítě od 12 do 14,99 let na přistýlce 50% • dospělý na přistýlce 20% • DOPRAVA: • vlastní
46
www.atlantika.cz / léto 2015
Slovinsko
Portorož
Hotel LUCIJA***
POLOHA: Hotel Lucija se nachází se hned vedle pláže a promenády v Portoroži, je vhodný pro rodiny s dětmi, nabízí klimatizované pokoje s moderní
koupelnou. Do města Piran s jeho středověkou architekturou a bohatým kulturním dědictvím se dostanete snadno autobusem. Hotel Lucija je vzdálen
pouze 1 km od nejbližší zastávky. Mezi další pozoruhodná místa v okolí patří
kostel Svaté Trojice v 36 km vzdáleném městě Hrastovlje.
PLÁŽ: betonová asi 100 m od hotelu, u pláže se nacházejí venkovní bazény.
Písečná hlavní městská pláž je vzdálená asi 250 m od hotelu, pozvolný přístup do moře.
UBYTOVÁNÍ: Hotel Lucija má prostorné dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo rodinné pokoje pro 3-4 osoby, satelitní TV, klimatizace, některé
pokoje s balkonem (za příplatek), Wi-Fi za příplatek
VYBAVENÍ: Terasa, venkovní bazén, tenisový kurt, sauna, kasino, solárium,
lázně a wellness, masáže, dětské hřiště, stolní tenis, bowling, minigolf, krytý
bazén s mořskou vodou, restaurace, bar. Hotelový bar Pieneta má zastřešenou venkovní terasu s výhledem na květinovou zahradu. Pro rodiny je
v hotelu miniklub Lucyland, dětská herna s videohrami a TV koutek.
Wellness Lucija je rozsáhlý komplex s vyhřívanými krytými bazény s mořskou
vodou, malou saunou a je zde také
několik dalších lázeňských zařízení včetně infračervených kabin.
Kromě dalších služeb jsou k dispozici také thajské masáže. Parkovat
mohou hosté za poplatek v garáži
hotelu. Možnost pobytu i s malými
domácími mazlíčky.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou
bufetu
Období:
02.01. - 28.03.
28.03. - 23.05.
23.05. - 11.07.
11.07. - 01.08.
01.08. - 22.08.
22.08. - 19.09.
19.09. - 17.10.
17.10. - 29.12.
1.490
1.690
1.890
1.990
2.290
1.890
1.690
1.490
• CENA ZAHRNUJE: • 1x ubytování s polopenzí / osoba (minimální délka pobytu 4 noci nebo 5 nocí v termínech 1.8.-22.8.2015) • volný vstup do bazénů a na hotelovou
pláž (pláž dle počasí 15.6.-15.9.) • animační programy v červenci a srpnu • vstup do Kasina Portorož • veškeré pobytové taxy • PŘÍPLATKY: • pokoj s balkonem 190 Kč /
osoba / den • jednolůžkový pokoj na vyžádání • domácí mazlíčci 12 € / den (na vyžádání) • parkování v garáži 5 € / den • WiFi 2 € / den • dětská postýlka 7 € / den • SLEVY:
• dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA • dítě od 12 do 14,99 let na přistýlce 50% • dospělý na přistýlce 20% • rodinné pokoje: 2. dítě do 11,99 let 50%, 2. dítě do 14,99 let
30% • DOPRAVA: • vlastní
Portorož
Hotel ROŽA***
POLOHA: Tento hotel se nachází na pobřeží v letovisku Portorož hned vedle Grand
hotelu Metropol, ve kterém mohou klienti využívat bohatou nabídku služeb, je obklopen
zelení a má soukromou pláž a několik venkovních bazénů. V komplexu hotelů je dále
kasino, několik restaurací a různá sportovní zařízení, ke kterým patří tenisové kurty.
Pouze 1 km od hotelu se nachází autobusová zastávka Lucija a nejbližší vlakové nádraží
je v Koperu, 15 km daleko.
PLÁŽ: betonová asi 200 m od hotelu, u pláže se nacházejí venkovní bazény. Písečná
hlavní městská pláž je vzdálená asi 250 m od hotelu, pozvolný přístup do moře.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkový pokoj s balkonem s možností přistýlky.
Vybavení pokojů: balkon, televize, telefon, psací stůl, minibar, fén, koupelna - sprcha
nebo vana, klimatizace.
VYBAVENÍ: recepce, snídaňová jídelna s venkovní terasou, aperitiv bar, WiFi internetové připojení (za poplatek 2 € / den), vnitřní bazén a venkovní bazény, v hotelu Metropol
možnost parkování v garážích za poplatek, nachází se zde i Aqua Relax centrum.
STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídaně formou bufetu v hotelu Roža a večeře formou bufetu
v Grand hotelu Metropol.
Období:
02.01. - 28.03.
28.03. - 23.05.
23.05. - 11.07.
11.07. - 01.08.
01.08. - 22.08.
22.08. - 19.09.
19.09. - 17.10.
17.10. - 29.12.
1.390
1.590
1.690
1.790
2.090
1.690
1.590
1.390
• CENA ZAHRNUJE: • 1x ubytování s polopenzí / osoba (minimální délka pobytu 4 noci nebo 5 nocí v termínech 1.8.-22.8.2015) • volný vstup do bazénů a na hotelovou pláž
(pláž dle počasí 15.6.-15.9.) • animační programy v červenci a srpnu • vstup do Kasina Portorož • veškeré pobytové taxy • PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj na vyžádání
• domácí mazlíčci 12 € / den – na vyžádání • parkování v garáži 5 € / den • WiFi 2 € / den • dětská postýlka 7 € / den • SLEVY: • dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA • dítě
od 12 do 14,99 let na přistýlce 50% • dospělý na přistýlce 20% • DOPRAVA: • vlastní
www.atlantika.cz / léto 2015
47
Slovinsko
Portorož
Hotel HISTRION****
POLOHA: Hotel Histrion se může pochlubit malebnou polohou na mořském
pobřeží mezi letovisky Portorož a Piran a malým přístavištěm pro jachty. Hotel
byl vybudován z bývalého klášterního kostela sv. Bernardina. Budete okouzleni
výhledem na pláž nebo výhledem na přístav jedné z nejkrásnějších částí slovinského pobřeží. Tento rodinný hotel nabízí wellness centrum, akvapark, soukromou pláž, venkovní bazény i několik restaurací a kaváren. Hosté hotelu mají
přímý přístup do vodního parku Laguna Bernardin, Wellness Vile Park a Casina
Bernardin. Vzdálenost od centra Portorože cca 1,5 km.
PLÁŽ: přímo na vlastní, louka na opalování a koupací mola.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, mají balkón, výhled na
moře nebo na přístav. Jsou klimatizované a vybavené kabelovou TV, telefonem
a minibarem. Wi-Fi je v hotelu dostupné za příplatek.
VYBAVENÍ: recepce v objektu, výtah v objektu, klimatizace společných prostorů,
dětský koutek, restaurace, lobby bar, denní bar, noční bar, letní terasa, soukromá
pláž, vnitřní a venkovní bazén, Wellness centrum zahrnuje turecké a finské sauny
s malebnými interiéry a venkovní ochlazovací bazén. Kvalifikovaní maséři poskytují dle přání hostů nejrůznější masáže. Večer se pak můžete pobavit v kasinu.
Období:
výhled
přístav
výhled
moře
02.01. - 28.03.
28.03. - 23.05.
23.05. - 11.07.
11.07. - 25.07.
25.07. - 22.08.
22.08. - 19.09.
19.09. - 17.10.
17.10. - 29.12.
1.690
2.090
2.290
2.390
2.490
2.290
2.090
1.690
1.890
2.190
2.490
2.590
2.690
2.490
2.190
1.890
Rodiny s dětmi si mohou odpočinout a pobavit se ve vodním parku s několika
bazény s mořskou vodou, který nabízí širokou škálu vodních aktivit. Vstup do vodního parku mají všichni hosté
hotelu zdarma.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu. Čtyři restaurace
– Pristan, Taverna, Mediteran
a Barka – se zaměřují na různé
kuchyně včetně středomořských
specialit, grilovaných jídel a ryb.
Z teras si můžete vychutnávat
výhledy na Jaderské moře.
• CENA ZAHRNUJE: • 1x ubytování s polopenzí / osoba (minimální délka pobytu 3 noci v termínech do 11.7. s od 22.8., 4 noci v termínech 11. – 25.7. nebo 5 nocí
v termínech 25.7.-22.8.2015) • volný vstup do bazénů a na hotelovou pláž (pláž dle počasí 15.6.-15.9.) • animační programy v červenci a srpnu • vstup do Kasina Bernardin
• veškeré pobytové taxy • PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj na vyžádání • WiFi 2 € / den • dětská postýlka 7 € / den • lehátka a slunečníky cca 5 € / den • SLEVY: • dítě do
11,99 let na přistýlce ZDARMA • dítě od 12 do 14,99 let na přistýlce 50% • dospělý na přistýlce 20% • DOPRAVA: • vlastní
Strunjan
Apartmány SALINERA**
POLOHA: Letovisko Strunjan leží na jižní straně stejnojmenného, světlými
skalami lemovaného poloostrova, který se nachází v polovině cesty mezi
Izolou a Portoroží. Z nejvyššího skalního břehu celého pobřeží je nádherný daleký výhled až do Terstu, za jasného počasí je vidět až ke sněhem
pokrytým vrcholkům Alp. Nejbližší restaurace je 300 metrů daleko, zatímco
obchod s potravinami leží ve vzdálenosti 1 km. Autobusové nádraží ve
Strunjanu je zhruba 1 km daleko, vzdálenost od letiště v Terstu 90 km
PLÁŽ: Přírodní oblázky, travnatá s betonovými plochami na opalování, ve
vzdálenosti cca 300 m od apartmánů.
UBYTOVÁNÍ: Apartmán pro 3-4 osoby MONO: má podlahovou plochu 28
m2 a skládá se z obývacího pokoje s 3 lůžky (přistýlka pro 4.osobu za
příplatek), kuchyňské linky, koupelna se sprchovým koutem, terasa nebo
balkon. Některé apartmány s klimatizací (označeny AC).
Apartmán pro 5-6 osob BILO: má podlahovou plochu 42 m2 a skládá se
z obývacího pokoje s 3 lůžky, ložnice s manželskou postelí (přistýlka pro
6.osobu za příplatek), kuchyňské linky, koupelna se sprchovým koutem,
terasa nebo balkon. Všechny apartmány mají klimatizaci.
Všechny apartmány jsou vybaveny: elektrický sporák, lednička, kuchyňské
nádobí, SAT TV a telefon, vysoušeč vlasů.
Období:
MONO 3
MONO 3
AC
BILO 5
AC
02.01. - 06.04.
06.04. - 23.05.
23.05. - 11.07.
11.07. - 25.07.
25.07. - 22.08.
22.08. - 19.09.
19.09. - 17.10.
17.10. - 29.12.
1.790
2.190
2.490
2.690
2.790
2.490
2.190
1.790
2.190
2.590
2.890
3.090
3.190
2.890
2.590
2.190
3.190
3.390
4.090
4.290
4.390
4.090
3.390
3.190
VYBAVENÍ: V komplexu restaurace, parkoviště, TV místnost, venkovní
a vnitřní bazén ( v hotelu Salinera), tenisové kurty v blízkosti, hotelová pláž, internet
(na recepci hotelu Salinera, za
poplatek). Hosté apartmánů
mají slevu na vstup do vnitřního
bazénu. Možný pobyt s domácím mazlíčkem za příplatek.
STRAVOVÁNÍ: vlastní.
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na den(minimální délka pobytu 3 noci v termínech do 23.5. a od 19.9., 4 noci od 23.5. do 25.7. a od 22.8. do 19.9. a 5 nocí
v termínech 25.7.-22.8.2015) • spotřebu elektrické energie a vody • ložní prádlo a ručníky • parkování, pobytovou taxu • PŘÍPLATKY: • domácí mazlíčci 12 € / den •
DOPRAVA: • vlastní
48
www.atlantika.cz / léto 2015
Poznávací zájezdy
NÁŠ TIP
Paříž a Versailles
1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách dle místa
odjezdu (Brno cca 14.00, Praha 17.00, Plzeň). Noční přejezd do Francie.
a Malým Trianonem. O víkendu jsou fontány v činnosti
- za zvuku krásné barokní hudby se před vašimi zraky
odehrává představení Velké vodní muzikály.
2. den: v ranních hodinách příjezd kolem Notre Dame,
Museé d´Orsay, Bourbonského paláce do centra Paříže.
Následuje celodenní prohlídka s průvodcem -návštěva
Muzea parfémů - prohlídka expozice o výrobě a historii parfémů s možností vyzkoušet si jednotlivé vůně,
dale procházka - chrám Madeleine, náměstí Svornosti,
třída Champs Elysees s Vítězným obloukem, zde volno
na nákupy, posezení v kavárně apod., Invalidovna
s hrobkou Napoleona, most Alexandra III, procházka po
nábřeží Seiny s možnosti plavby po Seině, Eiffelova věž možnost výstupu na tuto nejznámější pařížskou pamětihodnost. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování
na okraj Paříže.
Odpoledne návrat do Paříže, možnost prohlídky Louvre.
Poté procházka přes Palais Royale do čtvrti Grand Boulevards, budova Burzy, Opera Garnier, procházka po pařížských bulvárech s možností zážitkové prohlídky Musée
Grevin - muzea voskových figurín.
3. den: ráno výlet do Versailles - prohlídka barokní rezidence krále Slunce Ludvíka XIV s mnoha nádhernými sály
v čele se známou Zrcadlovou síní. Následně prohlídka
rozsáhlých zahrad se spoustou soch a fontán s nejznámějšími Apollonovou a Neptunovou, Oranžerií, Velkým
Večeře v typické francouzské restauraci.
Noční Paříž - po večeři procházka podvečerní a postupně
se rozsvěcující Paříží, přejezd metrem do čtvrti Montparnasse, možnost výstupu na Tour Montparnasse s vyhlídkovou terasou ve výši 210 m, vyhlídka na noční Paříž
s osvětlenou Eiffelovou věží a dalšími pařížskými památkami. Odjezd do ČR
• Museé d´Orsay 9 €, zdarma do 25 let vč.
• plavba po Seině 13,50 €
• Tour Montparnasse 14,50 €, mládež do 20 let 11,50 €
• cesta metrem 2 €
• Museé Grevin - muzeum voskových figurín 24,50 €,
studenti 20,50 €
• večeře - 3chodové menu vč. nápojů cca 20 - 22 €
Doporučené kapesné: 70 - 140 €, podle věku a zálib
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1 x ubytování v hotelu
s vlastním sociálním zařízením a se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Nástupní místa: Brno, Jihlava OMV Pávov, Praha, Beroun
OMV u dálnice, Plzeň, svoz Olomouc, Prostějov příplatek
300,- Kč/osoba, min. počet 8 osob
4. den: příjezd v odpoledních hodinách
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
Termíny:
03.04. – 06.04.
30.04. – 03.05.
07.05. – 10.05.
21.05. – 24.05.
25.09. – 28.09.
15.10. – 18.10.
25.10. – 28.10.
14.11. – 17.11.
4.290
4.290
4.290
4.290
4.290
4.290
4.290
4.290
Ceny vstupů:
• Eifelova věž 3. patro výtahem 15 €, 2.patro výtahem
9 €, 2. patro pěšky 5 €
• Versailles 15 €, zdarma do 25 let vč., Zahrady Versailles
s programem Vodní muzikály 9 €
• Louvre 12 €, zdarma do 25 let vč.
Pohodový Řím a Vatikán
1. den: odpolední odjezd z České republiky (dle místa
odjezdu trasa Brno-Praha-Rozvadov), přejezd Německo,
v ranních hodinách dalšího dne Itálie
Peruzzi. Celou procházku zakončíme v kultovní kavárně
ochutnávkou granity – kávové ledové tříště. Noční přejezd Itálii, Německem.
2. den: Návštěva antického amfiteátru Koloseum, Fóra
Romana – místa basilik, chrámu vestálek, Saturnova
chrámu, Palatin. Návštěva sv. Petra in Vincoli – pohřební
náhrobek papeže Julia II od Michelangela – socha v nadživotní velikosti Mojžíše, okovy, kterými byl spoután sv.
Petr, cesta římských fór – Augustovo forum, které bylo
postaveno na počest zabití Césarových vrahů, Nervovo
fórum, největší římské fórum – Trajánovo. Zde se nachází
nejstarší nákupní centrum, Trajánův sloup s výjevy přípravy vojáků do Dácie, vítězství a jejich návrat. Kapitol
s náměstím od Michelangela, Senátorský palác, vyhlídková terasa na město kopulí. Zhlédneme památník Victtoria Emanuele II – 1. Krále sjednocené Itálie. Procházka
po obchodní třídě via del Corso, která je zakončena
náměstím del Popolo. Vhodíme minci do nejslavnější
fontány na světě – Fontány di Trevi s postavou boha
všech moří – Neptuna a procházku zakončíme na nejživějším náměstí Říma – Piazza di Spagna. Zde se nacházejí
španělské schody, místo módních prestižních přehlídek,
kašna od Berniniho, jedna z nejdražších ulic na světě – via
4. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
Termíny:
Condotti. Odpoledne osobní volno, návštěva památek,
nákupy, oběd, procházka parkem Borghese. Přejezd na
ubytování.
3. den: Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí, místem
konkláve a volby papeže. Kapli vyzdobil Michelangelo
s cyklem Stvoření světa, taktéž se podílel na oltářním
obraze Poslední soud. Návštěva chrámu sv. Petra, zhlédneme podzemní prostory chrámu, kde je hrob nejslavnějšího rybáře světa sv. Petra, hroby papežů a kardinálů. Uvidíme Michelangeovu Pietu, jeden z největších
baldachýnů na světě od Berniniho, svatováclavskou
kapli. Budeme pokračovat k Andělskému hradu, dřívějším Hadriánovým mauzoleem, papežská pevnost, hrad
a vězení. Zde se odehrávala scéna, kdy nešťastná Tosca
skáče z hradu do řeky Tibery. Pokračujeme k baroknímu
náměstí Navona s nádhernými fontánami. Právě zde
uprostřed je postavena fontána 4 řek, 4 kontinentů od
Berniniho, kostel sv. Agnese in Agone. Právě zde římské děti slaví Befanu, obdobu našeho Mikuláše. Pak se
dostaneme k Pantheonu – chrámu všech bohů. Zde je
pohřben první král Itálie Emanuel Victtorio II, renesanční
malíř Rafael Santi, královna Margharita , Baldassare
www.atlantika.cz / léto 2015
23.04. – 26.04.
21.05. – 24.05.
01.10. – 04.10.
25.10. – 28.10.
14.11. – 17.11.
4.590
4.590
4.590
4.590
4.590
Doporučené kapesné: cca 100 € na vstupné
a místní dopravu, občerstvení
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1 x ubytování v hotelu
v blízkosti Říma se snídaní, služby průvodce, pojištění CK
proti úpadku
Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopravu - metro
nebo bus, pojištění léčebných výloh
Nástupní místa: Brno, Jihlava OMV Pávov, Praha, Beroun
OMV u dálnice, Plzeň
49
Poznávací zájezdy
Benátky s koupáním
duálně odjezd na ostrov Murano – slavné benátské sklo
s nákupem, pokud nemáte zájem o koupání, můžete
zůstat celý den v Benátkách. Odjezd zpět do ČR ve večerních hodinách.
3. den: příjezd v ranních až dopoledních hodinách do
ČR
Poznámka: Pokud nebude počasí vhodné, bude v programu místo koupání výlet na ostrov Murano. Trasa
zájezdu povede svozem z Prahy do Brna anebo přes
Prahu dle počtu klientů.
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
1. den: odjezd z Prahy v cca 17:00, z Jihlavy v cca 19:00,
z Brna v cca 20:00 (Janáčkovo divadlo)
2 den: v ranních hodinách příjezd do Punta Sabbioni,
plavba linkovou lodí do Benátek cca 30 minut, prohlídka
města s průvodcem, náměstí Svatého Marka se zvonicí,
bazilika, Dóžecí palác, Most vzdechů, trh, Canal Grande,
most zlatníků Ponte di Rialto, prohlídka do cca 13 hod,
poté přesun na koupání na ostrov Lido, anebo indivi-
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Termíny:
15.05. – 17.05.
22.06. – 24.06.
13.07. – 15.07.
10.08. – 12.08.
02.10. – 04.10.
1.990
1.990
1.990
1.990
1.990
Cena nezahrnuje: celodenní jízdenka na lodní přepravu cca 20 €, vstupné - orientační ceny vstupů: Campanilla věž cca 8 €, Benátky – Academia cca 14 € (studenti 11 €), Dóžecí palác + Museo Correale + Museo
Archeologico Nazionale 16 € (studenti 8 €), St. Marco
museum 5 €, Basilica vstup zdarma, Murano muzeum
skla cca 8 €, pojištění
Holandsko - Keukenhof a Amsterdam
ročně na jaře vykvést 6 - 7 milionů cibulovitých květin,
sázených do země ve třech vrstvách podle období květu
(krokusy, narcisy, tulipány, hyacinty). Jedinečná seskupení květin s různými trvalkami v zeleni členitého parku
s vodními plochami, kvetoucími keři, starými stromy
a uměleckými pracemi sochařů utváří neopakovatelnou
podívanou. Ve čtyřech pavilonech areálu Keukenhofu
se konají květinové výstavy a soutěže o nejkrásnější
výpěstky.
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách (Brno v cca
16,30 hod, Praha v cca 19,30 hod, Plzeň v cca 21,00 hod)
2. den: ráno příjezd do Keukenhofu – největší květinový
park v Holandsku i v Evropě.
Základy květinového parku byly položeny již v roce 1830,
pro veřejnost byl otevřen v roce 1950. Na 32 hektarech
u vesničky Lisse pouhých 24 zahradníků nechá každo-
Kolem poledne přejezd do Amsterdamu, kde vás čeká
odpolední a večerní prohlídka centra s průvodcem,
popř. individuální program (možnost návštěvy zdejších
muzeí). V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.
3. den: příjezd do ČR v ranních až poledních hodinách
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
50
www.atlantika.cz / léto 2015
Termíny:
10.04. – 12.04.
24.04. – 26.04.
15.05. – 17.05.
2.490
2.490
2.490
Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění, vstupy (Keukenhof 16 €)
Nástupní místa: Brno, Jihlava – Pávov OMV, Praha,
Beroun OMV u dálnice, Plzeň
Všeobecné podmínky účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Atlantika, spol. s r.o.
Následující podmínky platí pro všechny zájezdy ve smyslu § 2522
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pořádané cestovní kanceláří Atlantika, spol. s r.o., IČ: 253 32 040, se sídlem Brno, Běhounská
22/24, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26238 (dále jen CK). Smluvní
vztah vzniká mezi CK a zákazníkem na základě uzavřené smlouvy
o zájezdu ve smyslu § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, která je následně potvrzena CK, a to formou samostatného potvrzení o zájezdu. Tímto potvrzením vznikají oběma stranám práva a povinnosti stanovené uzavřenou smlouvou, těmito
všeobecnými podmínkami, právními předpisy České republiky,
zejména tedy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále
právními předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
1. Smlouva o zájezdu
Smlouvou o zájezdu se CK zavazuje pro zákazníka obstarat zájezd
dle své nabídky, a to ve sjednaném rozsahu a kvalitě, a zákazník se
zavazuje zaplatit souhrnou cenu, způsobem dále uvedeným. Při
přihlášení na zájezd obdrží zákazník smlouvu o zájezdu, kterou
vyplní a po podpisu předá nebo zašle CK. Zákazník je povinen
seznámit se před podpisem smlouvy o zájezdu s těmito všeobecnými podmínkami, což svým podpisem stvrzuje. Dále je povinen
seznámit se s programem zájezdu, podmínkami účasti na zájezdu
a s pasovými a vízovými požadavky, které mu CK sdělí.
Po předání smlouvy o zájezdu zákazníkem vydá CK písemné
potvrzení o zájezdu, obsahující označení smluvních stran, přesné
vymezení zájezdu (uvedením času zahájení a ukončení a uvedením všech zahrnutých služeb), souhrné ceny, dále lhůty, ve které
má zákazník uplatnit své právo z případného porušení povinnosti
CK a výši odstupného, které je zákazník povinen uhradit v případě
stornování zájezdu. Dle konkrétního zájezdu potvrzení případně
obsahuje i bližší informace o ubytování, dopravě a stravování. Dále,
nejpozději 7 dnů před začátkem zájezdu, doručí CK zákazníkovi
vhodným způsobem případné další podrobné a pro zákazníka
důležité informace o všech skutečnostech, které nejsou obsaženy
ve smlouvě o zájezdu, potvrzení o zájezdu, nebo katalogu, který
CK zákazníkovi předala.
2. Placení, ceny
Zákazník uhradí podle typu zájezdu buď zálohu ve výši 50% ceny
zájezdu nebo souhrnou cenu zájezdu, a to neprodleně po potvrzení zájezdu ze strany CK. Případný doplatek souhrné ceny zájezdu
musí zákazník uhradit nejpozději do 30 dnů před stanoveným
termínem odjezdu nebo začátku zájezdu. Při zaplacení poštovní
poukázkou se okamžikem zaplacení rozumí okamžik, kdy CK
obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení bankovním převodem se
okamžikem zaplacení rozumí okamžik, kdy je na běžný účet CK připsána celá souhrná cena zájezdu. Při placení prostřednictvím platební brány dojde k provedení platby okamžikem jejího provedení
zákazníkem. Za změnu objednávky podle přání zákazníka, která
má za následek překnihování termínu nebo ubytování, je povinen
zákazník zaplatit poplatek 300 Kč za každou překnihovanou osobu
včetně dětí. Pokud nedojde k úhradě souhrné ceny zájezdu v termínu uvedeném ve smlouvě o zájezdu či potvrzení o zájezdu, nemá
zákazník nárok na účast na zájezdu a k čerpání jakýchkoli služeb.
Doklad zakládající nárok na ubytování a čerpání dalších služeb
neboli „VOUCHER“ bude zásadně zákazníkovi předán nebo zaslán
až po úhradě celé souhrné ceny zájezdu. Poplatky za překnihování
a zrušení objednaného zájezdu jsou splatné ihned po provedení
těchto úkonů na požadavek zákazníka. Všechny platby může zákazník provést v hotovosti v provozovně CK či bezhotovostně na účet
CK, nebo pokud zplnomocní k úhradám splátek zájezdu autorizovaného prodejce, může hradit splátky autorizovanému prodejci.
Za řádnou a včasnou úhradu odpovídá CK vždy klient. Pokud
dojde po podpisu smlouvy o zájezdu a jejím potvrzení ze strany
CK k následné slevě tohoto zájezdu v nabídce CK, nezakládá toto
právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.
3. Změna ceny zájezdu, postoupení smlouvy
CK je oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku zvýšit
cenu zájezdu. Podpisem smlouvy o zájezdu toto zákazník bere na
vědomí. Cena zájezdu může být ze strany CK zvýšena pouze pokud
se do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu zvýšila cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, platby spojené
s dopravou, jako jsou letištní a podobné poplatky či směnný kurz
české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více
než 10%. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi
odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je
povinen v případě zvýšení ceny zájezdu uhradit vzniklý rozdíl ve
lhůtě 5 dnů ode dne doručení oznámení.
CK si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy o zájezdu oznámit
zákazníkovi změny údajů uvedených v katalogu. V takovém případě,
kdy se údaje ve smlouvě o zájezdu a potvrzení o zájezdu odlišují od
těch v katalogu, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu
či v potvrzení o zájezdu. Zákazník může smlouvu o zájezdu postoupit na třetí osobu, která splňuje podmínky zájezdu. Oznámení
o postoupení smlouvy ze strany zákazníka musí být CK doručeno
alespoň 7 dní před zahájením zájezdu, a to spolu s prohlášením
třetí osoby, že s uzavřenou smlouvou souhlasí, a že splňuje podmínky účasti na zájezdu. Zákazník a třetí osoba jsou povinni společně a nerozdílně uhradit náklady CK spojené s postoupením
smlouvy (změny osoby zákazníka), a to ve výši 300 Kč za každou
osobu včetně dětí.
4. Fakultativní služby
Fakultativními službami jsou ty služby, které nejsou součástí
zájezdu. Tyto služby platí zákazník vždy zvlášť (jednolůžkový pokoj,
strava, výlety apod.). Zákazník musí své požadavky na služby uvést
při předání smlouvy o zájezdu a tyto musí zaplatit současně při
úhradě zálohy nebo souhrné ceny zájezdu. O zajištění fakultativní
služby v průběhu zájezdu bude zákazníka informovat průvodce
(delegát, vedoucí zájezdu), který tyto služby realizuje. CK neručí za
sníženou úroveň služeb u takových akcí, které si zákazník objedná
na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace, odlišné od CK.
5. Odstoupení od smlouvy a odstupné
Odstoupí-li od smlouvy o zájezdu zákazník z jiného důvodu, než je
porušení povinnosti CK, je povinen zaplatit CK odstupné (storno
poplatek), jehož výše je závislá na okamžiku, ve kterém zákazník od
smlouvy odstoupil, a to: do 60 dnů před začátkem zájezdu a více
je odstupné 500,- Kč/osobu, od 59 dnů do 21dnů před začátkem
zájezdu je odstupné 30% ze souhrné ceny zájezdu, od 20 dnů do
15 dnů před začátkem zájezdu je odstupné 50% ze souhrné ceny
zájezdu, od 14 dnů do 5 dnů před začátkem zájezdu je odstupné
85% ze souhrné ceny zájezdu, od 4 dnů do začátku zájezdu je
odstupné 100% ze souhrné ceny zájezdu.
V případě, že se zákazník nedostaví k zájezdu, nemá nárok na vrácení ceny zájezdu. Po odečtení storno poplatků obdrží zákazník
zpět rozdíl uhrazené ceny zájezdu a storno poplatku. Tato platba
se převádí přes účtárnu CK poštovní poukázkou. V případě, že
zákazník v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší zájezd
nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže
uplatnit nárok na náhradu za nevyčerpané služby.
6. Doklady
Zákazníci, kteří se účastní zájezdu CK, zodpovídají za platnost svých
cestovních dokladů v době konání zájezdu. V případě, že zákazník
platnými cestovními doklady nedisponuje a z toho důvodu se
nemůže zájezdu zúčastnit, postupuje CK stejně jako by zákazník
od smlouvy o zájezdu odstoupil, tedy podle předcházejícího bodu.
Účastníci zájezdů CK, kteří si zajišťují vlastní dopravu, zodpovídají
za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí
(zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz apod.)
7. Dodržování celních, devizových a právních předpisů
Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a právní
předpisy České republiky a obdobné předpisy navštívené země.
Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh
a program zájezdu, nebo pokud závažným způsobem poruší celní,
devizové a právní předpisy České republiky nebo obdobné předpisy navštívené země, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.
8. Zrušení zájezdu, změny služeb, změny programu
CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd v případě pokud nebylo dosaženo určitého konkrétního počtu zákazníků v zájezdu. Tento počet
je výslovně uveden v potvrzení o zájezdu. CK musí zrušení zájezdu
oznámit zákazníkovi nejpozději do 7 dnů před začátkem zájezdu.
V případě zrušení zájezdu má zákazník nárok na vrácení celé zaplacené částky. CK si dále vyhrazuje právo na změnu data a hodiny
příjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu
zájezdu z důvodu zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností
(nejistá či vojenská situace v navštívené zemi, stávky, dopravní
problémy a poruchy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla
ovlivnit). CK nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.
CK rovněž nepřebírá zodpovědnost za změny programu a služeb
z důvodu zásahu vyšší moci v průběhu zájezdu. Za takových situací může CK zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. CK
si také vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato
změna provedena ze strany zahraničního partnera či zapříčiněna
vyšší mocí a v takovém případě CK garantuje, že ubytování v jiném
ubytovacím zařízení bude minimálně na stejné kvalitativní úrovni,
přičemž toto není důvodem k reklamaci.
9. Reklamace
Má-li zájezd vadu, kterou zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, CK vytkl, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.
CK zákazníkovi doporučuje, aby na případné vady upozornil průvodce (delegáta, vedoucího zájezdu) přímo na místě v průběhu
zájezdu, protože tento je schopen zjednat nápravu neprodleně,
případně sepsat se zákazníkem protokol, který CK usnadní zjištění
skutkového stavu při posuzování reklamace. V případě reklamace
po skončení zájezdu je třeba tuto předat CK v písemné formě.
Oprávněnost reklamace posoudí CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne předání reklamace CK. Došlo-li k nesplnění programu zájezdu nebo nesplnění sjednaných služeb z viny
CK, má zákazník právo na náhradu škody jen do výše skutečně
nečerpaných služeb mimo případů, uvedených v článku 7 těchto
všeobecných podmínek. Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze
zaplacených služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční
částky v případě, že si zákazník nechá delegátem nebo průvodcem
nečerpané služby písemně potvrdit. Bez splnění těchto náležitostí
nelze uplatnit nárok na reklamaci.
10. Pojištění
V cenách služeb CK není obsaženo pojištění léčebných výloh. CK
zajistí pojištění pro zákazníka jen na základě jeho požadavku uvedeného ve smlouvě o zájezdu. Každý zákazník cestuje s vědomím
svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladu za lékařské zákroky a léčení v zahraničí ze svých finančních prostředků.
Doporučujeme proto, aby si každý účastník zájezdu sjednal před
odjezdem vlastní pojištění léčebných výloh v zahraničí (pojištění
lze zřídit v CK). CK je povinna po celou dobu své činnosti mít uza-
www.atlantika.cz / léto 2015
vřenou pojistnou smlouvou o pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Spolu s potvrzením o zájezdu předá CK zákazníkovi doklad
o tomto svém pojištění vystavený pojistitelem.
11. Zavazadla
Převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg na osobu je zdarma. V případě letecké dopravy se dovolená hmotnost zavazadel může lišit,
a to vzhledem k přepravním podmínkám dopravce. Zákazník je
povinen naložit svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové
stanici zavazadla ihned převzít. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo
odcizení zavazadel. V případě odcizení nebo ztráty může zákazník
požádat průvodce o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi.
12. Zpoždění
CK plánuje přepravy s nezbytnými rezervami, neručí však za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jejich vzniku z důvodu
ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení leteckých a silničních cest. Zákazník musí při plánování přípojů, obchodních
termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případech zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do
cílového místa dovolené) nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy, náhradu za případné škody, či na slevu z ceny
zájezdu.
13. Ztráta dokladu
V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí, nebo mu jsou
odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové
(náhradní) doklady sám a na vlastní náklady. Zákazník se v tomto
případě může obrátit na průvodce s žádostí o výpomoc při opatření nových nebo náhradních dokladů pro zpáteční cestu.
14. Upozornění
CK upozorňuje klienty, že v některých zahraničních destinacích
může být úroveň a rychlost služeb místního personálu seznatelně
nižší, než jak jsou zvyklí. Totéž platí i o kulturních a hygienických
zvyklostech, které se mohou v různých destinacích výrazně lišit.
Za tyto skutečnosti však CK nepřebírá jakoukoliv odpovědnost. CK
taktéž nepřebírá odpovědnost za hluk způsobený nočním životem
v turistických centrech (v sousedících barech a diskotékách) či
stavební činností v okolí ubytovacího zařízení atp. Z povahy vyšší
moci CK nepřebírá odpovědnost ani za případné znečištění pláží
mořskými rostlinami a živočichy či klimatickými vlivy ani např. za
výskyt hmyzu či za obdobná narušení, která jsou však zcela mimo
dispozici CK.
15. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v této smlouvě
obsažených, a to pro účel stanovený dále. Tento souhlas zákazník
uděluje na dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Zároveň
zákazník prohlašuje, že je si vědom svých práv podle § 12 a § 21
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník dále
prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé
a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny zákazníkem poskytnuté
údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání
obchodních sdělení zákazníkovi prostřednictvím elektronických
prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, a to do doby, kdy zákazník přímo a účinně
zašle CK informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace CK nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 let.
16. Ostatní
Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje CK ve větším rozsahu, než je uvedeno v katalogu či jiné
písemné nabídce CK, smlouvě o zájezdu a potvrzení o zájezdu.
V případě nejasností před podpisem smlouvy o zájezdu se
obraťte na pracovníky CK, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení.
Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.
1. 2014 a jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu. Tyto všeobecné podmínky jsou součástí
smlouvy o zájezdu mezi CK a zákazníkem.
Atlantika spol. s r.o., Brno, leden 2014
Povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
POJISTNÁ SMLOUVA č. 11 6 2824
Povinné pojištění záruk pro případ úpadku cestovní kanceláře
je uzavřeno ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. a pojištěním jsou
kryté:
- doprava z místa pobytu v zahraničí do ČR, jestli je doprava součásti zájezdu
- zaplacená záloha nebo cena zájezdu, jestli se zájezd neuskutečnil
- rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, jestli se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
Zákazník je povinen oznámit Union pojišťovně, a.s. vznik pojistné
události ve lhůtě 6 měsíců od jejího vzniku, jinak nárok na pojistné
plnění zanikne.
Pojistnou událost je možné oznámit písemně na adrese: Union
poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 120 00 Praha
2 - Vinohrady, Česká republika, IČO: 242 63 796, DIČ: CZ683015587,
resp. v pracovní době telefonicky na číslo: 844 111 211,
00421 2 208 15 911 nebo od 1.6.-15.10.2015 na mobilním čísle
00421 904 895 605.
Povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami povinného pojištění
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře VPPZUCKCZ/0114.
51
Centrála:
Běhounská 22, 602 00 Brno
tel.: 542 217 718, fax: 542 217 721
e-mail: [email protected]
Pobočka:
Lidická 39 (Anděl), 150 00 Praha 5
tel.: 257 329 641, fax: 257 316 079
http://www.atlantika.cz
Download

LÉTO 2015 - Atlantika