1 Důležitost rostlin pro energe0cké využi7 bioplynových stanic 2 Důležitost rostlin pro energe0cké využi7 bioplynových stanic Hlavní myšlenka: •  kukuřice hraje hlavní roli •  riziko výpadku dodávek při neúrodě •  testování reálných možnos7 k stávajícím kulturám •  momentálně nejsou využívány jako hlavní plodiny 3 Důležitost rostlin pro energe0cké využi7 bioplynových stanic Cíle: •  vhodné pro pěstování •  vhodné pro suché prostředí •  energe0cký výnos •  zajištění příjmů 4 Důležitost rostlin pro energe0cké využi7 bioplynových stanic 5 Důležitost rostlin pro energe0cké využi7 bioplynových stanic 6 Durchwachsene Silphie 7 Durchwachsene Silphie 8 Durchwachsene Silphie Vlastnos0: •  pěstování ze sazenic •  trvalky (15 – 20 let) •  tetragorální •  rozsáhlý kořenový systém •  suchomilná rostlina •  velmi mrazuvzdorná rostlina •  vlastnos0 stejné, jako kukuřice •  jedno jaderná 9 Druh: Switchgrass (Rutenhirse) 10 Druh: Switchgrass (Rutenhirse) 11 Druh: Switchgrass (Rutenhirse) Vlastnos0: •  pěstování z osiva •  trvalka •  roste až do výšky 3 metrů •  z pružné čepele má později tendenci zdřevěnět •  rozsáhlý kořenový systém •  suchomilná rostlina •  mrazuvzdorná rostlina •  pěstování pro trh •  dvoj jaderná rostlina 12 Ungarisches Energiegras Szarvasi 1 13 Ungarisches Energiegras Szarvasi 1 Vlastnos0: •  pěstování z osiva •  trvalka až 18 let •  kořenový systém do hloubky 3 metrů •  roste do výšky až 2,5 metru •  pružné čepele mají tendenci zdřevěnět •  vytváří trsy •  suchomilná rostlina •  mrazuvzdorná rostlina •  pěstování pro trh: Szarvasi 1 •  dvou jaderná 14 Sušina v daném roce 2009 – 2010 15 Čerstvý výnos 2009 -­‐ 2010 16 Výnos sušiny 2009 -­‐ 2010 17 Produkce metanu 2009 18 Produkce metanu 2009 -­‐ 2010 19 Jak pěstovat Szarvasi1-­‐ Hirschgras Co je nejdůležitější při pěstování Szarvasi1? 20 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras Trpělivost !!! 21 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras 22 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras 23 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras 24 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras Oblas0 vhodné pro pěstování: •  orné oblas0 jsou velice výnosné •  lehce orné půdy •  oblas0 s malými srážkami •  pastviny (trvalé travní porosty) 25 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras Co bychom měli vzít v úvahu při výsadbě? •  bez plevele -­‐ odplevelit •  dodržet se7 do hloubky 1 cm •  přeorat po zase7, aby vznikl kontakt s půdou 26 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras Jaké jsou možnos0 výsevu? •  jarní se7 je 30 kg/ha od konce Dubna •  babí léto 25kg/ha až do konce Září •  jarní osev můžou ohrozit přízemní mrazíky 27 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras Kdy a jak hnojit? •  v prvním roce cca 60 kg dusíku (40 den po zase7) •  cca 100kg dusíku po každé sklizni •  pro hnojení je vhodné použít hnůj •  povrh půdy musí být hnojen •  cca 120kg draslíku po každé sklizni 28 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras Jaká je ochrana rostlin při pěstování (rozmnožování)? •  V prvním roce potřebují rostliny ochranu •  Před se7m (nebo sušením) •  Seřezávání v případě potřeby (zesiluje růst a přeži7 rostliny) •  Může být použita pšenice 29 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras Kdy a jak můžu sklízet? •  Jarní se7 -­‐ první úroda v Září •  V babím létě se7 – první úroda v polovině následujícího roku / konec června •  Sklizeň cca 28 -­‐ 32% (sušina) •  Trhá se sériově GPS nebo se řeže •  Seká se 15 cm nad zemí 30 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras Jaká je životnost? •  Po 5 letech je dobré přerušení cyklu •  Obnova pastvin cca po 10 let •  Nejstarší rostliny se nacházejí v Maďarsku -­‐ jsou staré 17 let 31 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras Co je třeba celkově zvážit? •  problém s mladou trávou •  mladá tráva může být citlivá na mráz 32 Jak pěstovat Szarvasi1 -­‐ Hirschgras Jaké jsou výhody pěstování? •  při vylepšení půdy, vytváří humus •  vylepšení záplavových oblas7 •  lepší ochrana pro0 erozi půdy •  pouze 35% nákladů opro0 pěstování kukuřice •  až o 25% větší produkce metanu než u kukuřice •  menší nároky na prostor •  posílení trvalých pastvin 33 
Download

1 - Bioproject.cz