Katalog výrobků
"Nezáleží na tom, kde se nacházíte...
Obsah
Firma a kvalita
3-4
Odvětví působnosti
5-6
VÝROBKY: vozíky malé třídy
7-8
VÝROBKY: vozíky střední třídy
9-10
VÝROBKY: vozíky vysoké třídy
11-12
VÝROBKY: vozíky těžké třídy
13-14
VÝROBKY: vozíky lopatové nakladače
Vybavení
17-18
Graf nosnosti
19-20
Dostupné zvedací zařízení 21-22
Příslušenství
23
Poprodejní servis 24
15-16
.... Naše vozíky se dostanou na
jakékoliv místo na světě"
Certifikát zkoušek stability se zátěží.
Národní norma přijatá na základě evropské normy
Typ C, v souladu s bodem 5.2 Směrnice 98/37/EC
O FIRMĚ
Firma Mecano continental zahájila svou podnikatelskou činnost
jako výrobce vysokozdvižných vozíků před třiadvaceti lety a od té
doby bylo vždy jejím cílem maximálně uspokojit zákazníka a získat
jeho důvěru.
Dnes se kolektiv pracovníků, kteří tvoří MECANO CONTINENTAL,
každodenně stará o naplnění potřeb a očekávání svých zákazníků
a distributorů tím, že nabízí výrobky s vyváženou bází funkčnosti,
kvality a ceny.
Vytyčujeme si nové cíle, při nichž si ověřujeme naši schopnost
překonávat se, a postupně se našim klientům zavazujeme k novým
cílům, a tak zároveň potvrzujeme svoji zaslouženou pověst firmy
s historí, vytrvalostí, finanční stabilitou a se slibnou budoucností.
SLUŽBY A KVALITA
Pro potvrzení prohlášení souladu s EC a zaručení kvality a
bezpečnosti jsou naše zařízení podrobována různým kvalitativním
a zkušebním testům v souladu se Směrnicemi o strojních
zařízeních 98/37/EC, o emisi plynů 97/68/EC,o elektromagnetické
kompatibilitě 89/336/EC, o hlučnosti 2000/14/EC, mechanickým
zkouškám a technickým designovým normám v souladu s normami
ASME B56,1-2004 a B56,6-2002 a Omologazione Stradale.
Zároveň zkušebny s akreditací od E.N.A.C. (Empresa Nacional
de Almacenamiento y Comercialización - Národní podnik pro
skladování a obchod) podrobují naše stroje přísným kontrolám,
které jsou posléze ověřeny a potvrzeny prestižními notifikačními
úřady Bureu Veritas, Lloyd´s Register a T.Ü.V.
Naše oddělení bezpečnosti a prevence provádí četné zkoušky pro
ověření souladu hlučnosti našich zařízení s hodnotami povolenými
zákonem, stále pracujeme na zlepšování kvality, která se
vyhodnocuje v souladu s regulační normou ISO 14001.
„Vaše práce je jedno velké dobrodružství...
...MAST EXPLORER Váš nejlepší pomocník“
Vysokozdvižné vozíky MAST EXPLORER jsou připraveny pomáhat při
nejrůznějších činnostech, které kvůli obtížnému terénu (horský či příkrý)
dokáže překonat pouze 100% terénní vozík.
Nezáleží na tom, jak složité jsou Vaše projekty, neboť nepříznivé podmínky již
nejsou problém: překonáte nerovnosti polních cest, duny v poušti, můžete
nakládat uprostřed pralesa nebo pracovat v dolech...
Těžba
Těžba ropy
Zemědělství
Lesnictví
Hornictví
Víme, že Vaše každodenní práce může být jedno velké dobrodružství.
Máme na paměti, že existují různé povrchy a práce na nich není
vždy snadná, proto jsme z našich zařízení vytvořili Vašeho nejlepšího
pomocníka.
MAST EXPLORER také nabízí širokou škálu možností a doplňků ke svým
zařízením, neexistuje práce, která by jim dokázala odolat.
Stavebnictví
Průmyslové využití
Humanitární mise
Ozbrojené síly
Užitečná a víceúčelová zařízení MAST
EXPLORER se používají v důležitých
světových organizacích jako NATO
nebo britský Červený kříž. Také
pomáhají při těžbě dřeva v Kanadě,
při těžbě mramoru ve Španělsku a při
těžbě ropy v Saudské Arábii...
Nic neodolá výkonným motorům a
učinnému pohonnému systému 4x4
strojů MAST EXPLORER. S nosností od 1,5
do 7 tun a se schopností překonat 35%
sklon terénu. Dostanou se do všech
koutů, protože pro ně neexistuje žádné
nedostupné místo. Díky pestré nabídce
doplňků a možností se nabízí široká
škála jejich využití. Budete moci dělat
přesně to, co potřebujete.
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
BEZPEČNOST
Hydraulický joystick s pěti funkcemi
Nouzové zastavení.
Kompletní vybavení silničními světly
Výfuk vyveden nahoru.
Sklopná zpětná zrcátka.
Odhlučněná kabina.
Automatická uzávěrka diferenciálu.
Maximální robustnost a odolnost podvozku.
Automatický akcelerátor pro studený start.
Vidlice 1200 mm.
JEDNODUCHOST
Hřídele diferenciálu značky Comer s mechanickou parkovací brzdou a
Žádná elektronika.
provozní kotoučovou brzdou v olejové lázni.
Rychlá a pohodlná údržba je zajištěna výbornou dostupností všech
Hydrostatická převodovka automotive s prvotřídním motorem s
komponentů zařízení.
variabilním výkonem, jednotka HP.
Světově uznávané komponenty.
Dvojité zubové čerpadlo značky Parker.
Žádné plasty.
Systém chlazení pro hydrostatickou převodovku zcela nezávislý na
motoru.
VÍCEÚČELOVOST
Doplňkový systém filtrace v hydraulické nádrži.
Zvedací zařízení triplex se čtyřmi válci a zabudovaným bočním posuvem
Hydraulické řízení Sauer Danfoss.
pro maximální viditelnost
K dispozici široká škála příslušenství.
ERGONOMIE
Velká rozmanitost zvedacích zařízení.
Ovládací panel s plně nastavitelnou výškou a hloubkou.
Komfortní sedadlo s bezpečnostními pásy.
SDÍLÍME S VÁMI VAŠI PRÁCI
Třída malých vozíků MAST
EXPLORER od 1,5 do 2 tun je ideální
pro práci v místech s omezeným
prostorem. Kompaktní a hbité,
dostanou se do všech koutů.
H20DL
1.500 kg
2.000 kg
TĚŽIŠTĚ BŘEMENE
500 mm
500 mm
MOTOR
TYP PŘEDNÍCH/ZADNÍCH KOL
ROZMĚRY
FEM 2B
FEM 2B
1.200 mm
1.200 mm
NÁKLÁPĚNÍ VPŘED / VZAD
10 / 12º
10 / 12º
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ZDVIHU BŘEMENE
0,4 m/s
0,4 m/s
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST SPUŠTĚNÍ S BŘEMENEM
0,5 m/s
0,5 m/s
3.950 mm
2.650 mm
CELKOVÁ DÉLKA
A
3.850 mm
DÉLKA KE ZVEDACÍ DESCE VIDLIC
H
2.550 mm
665 mm
665 mm
B
1.485 mm
1.485 mm
545 mm
645 mm
D
2.000 mm
2.000 mm
1.030 mm
ZADNÍ PŘEVIS
CELKOVÁ VÝŠKA BEZ ZVEDACÍHO ZAŘÍZENÍ
VÝŠKA ŘIDIČOVA SEDADLA
E
1.030 mm
VÝŠKA MEZI SEDADLEM A STŘECHOU
G
970 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA PODVOZKU
F
CELKOVÁ ŠÍŘKA
C
ROZCHOD KOL VPŘEDU / VZADU
HMOTNOST
Pneumatické
K dispozici 2WD a 4WD
DÉLKA VIDLÍ
ROZVOR NÁPRAV
KOLA
Diesel
Pneumatické
HNACÍ KOLA
ZVEDACÍ DESKA FEM 2B
VZDÁLENOST BŘEMENE K PŘEDNÍ NÁPRAVĚ KOL
POLOMĚR OTÁČENÍ
I
ŠÍŘKA PRACOVNÍ ULIČKY
J
CELKOVÁ HMOTNOST (BEZ BŘEMENE)
970 mm
2WD: 300 mm // 4WD: 270 mm
1.400 mm
1.470 mm
1.110 / 1.110 mm
1.180 / 1.180 mm
2WD: 2 650 mm // 4WD: 3 875 mm
3.450 mm
3.090 Kg
ZATÍŽENÍ NÁPRAV S BŘEMENEM
3.665 kg / 405 kg
4.680 kg / 410 kg
ZATÍŽENÍ NÁPRAV BEZ BŘEMENE
1.020 kg / 1.550 kg
1.140 kg / 1.950 kg
4.070 kg
5.090 kg
PŘEDNÍ KOLA
10 - 16,5 / 12PR NHS
10 - 16,5 / 12PR NHS
ZADNÍ KOLA
10 - 16,5 / 12PR NHS
10 - 16,5 / 12PR NHS
MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST
PROVOZNÍ BRZDA
Hydraulická
Hydraulická
Nožní mechanická
Nožní mechanická
PROVOZNÍ RYCHLOST BEZ BŘEMENE
2WD:: 18 Km/h / 4WD: 22 Km/h
2WD: 24 Km/h / 4WD: 22 Km/h
PROVOZNÍ RYCHLOST SE ZÁTĚŽÍ
2WD 15 Km/h / 4WD: 18 Km/h
2WD: 20 Km/h / 4WD: 18 Km/h
NOMINÁLNÍ TAŽNÁ SÍLA BEZ BŘEMENE
2WD 1.350 kN / 4WD: 2.250 kN
2WD: 1.850 kN / 4WD: 2.250 kN
NOMINÁLNÍ TAŽNÁ SÍLA S BŘEMENEM
2WD 1.000 kN / 4WD: 1.750 kN
2WD: 1.150 kN / 4WD: 1.350 kN
STOUPAVOST
ZNAČKA / MOTOR
MOTOR
3.475 mm
2.570 Kg
PARKOVACÍ BRZDA
VLASTNOSTI
Diesel
35% bez zátěže a 30% se zátěží
PERKINS 2WD: 403C11 / 4WD: 404C15
2WD: Nº3 1.131 cm³
4WD: Nº4 / 1.508 cm³
Nº4 / 1.508 cm³
REÁLNÝ VÝKON HP/KW
2WD: 26,1 HP/19,5 KW
4WD: 35,5 HP / 26,5 KW
35,5 HP / 26,5 KW
VÝKON HP/KW PRO POVINNÉ RUČENÍ
2WD: 8,43 HP/6,2 KW
4WD: 11,24 HP / 8,27 KW
REŽIM NOMINÁLNÍCH OTÁČEK
RŮZNÉ
PERKINS 404C15
OBJEM MOTORU
ŘAZENÍ VPŘED / VZAD
PŘEVODOVKA
HLADINA HLUKU
11,24 HP / 8,27 KW
3.000 ot./min
Elektrické
Elektrické
Hydrostatická
Hydrostatická
104 dB (A)
104 dB (A)
Díky našemu úsilí o neustálé vylepšování mohou být veškeré technické údaje našeho katalogu pozměněny bez předchozího upozornění.
ZAŘÍZENÍ MALÉ TŘÍDY
CHARAKTERISTIKA
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
H15D
NOSNOST
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
BEZPEČNOST
Hydraulický joystick s pěti funkcemi
Nouzové zastavení.
Kompletní vybavení silničními světly
Odhlučněná kabina.
Sklopná zpětná zrcátka.
Maximální robustnost a odolnost podvozku.
Automatická uzávěrka diferenciálu ZF Limited Slip.
Automatický akcelerátor pro studený start.
JEDNODUCHOST
Vidlice 1200 mm.
Žádná elektronika.
Hřídele diferenciálu značky ZF s negativní parkovací brzdou a provozní
Rychlá a pohodlná údržba je zajištěna výbornou dostupností všech
kotoučovou brzdou v olejové lázni.
komponentů zařízení.
Hydrostatická převodovka automotive s prvotřídním motorem s
Světově uznávané komponenty.
variabilním výkonem, jednotka Rexroth.
Žádné plasty.
Dvojité zubové čerpadlo značky Parker.
Systém chlazení pro hydrostatickou převodovku zcela nezávislý na
VÍCEÚČELOVOST
motoru.
Zvedací zařízení triplex se čtyřmi válci a zabudovaným bočním posuvem
Dvojitá nádrž hydraulického oleje
pro maximální viditelnost
Hydraulické řízení Sauer Danfoss.
K dispozici široká škála doplňků.
Velká rozmanitost zvedacích zařízení.
ERGONOMIE
Ovládací panel s plně nastavitelnou výškou a hloubkou.
Grammer sedadlo s bezpečnostními pásy.
100% TERÉNNÍ
Nic neodolá výkonným motorům
a učinnému pohonnému systému
4x4 strojů MAST EXPLORER
H30DA
H33DA
2.500 kg
3.000 kg
3.300 Kg
TĚŽIŠTĚ BŘEMENE
500 mm
500 mm
500 mm
Diesel
Diesel
Diesel
Pneumatická
Pneumatická
Pneumatická
MOTOR
TYP PŘEDNÍCH/ZADNÍCH KOL
HNACÍ KOLA
K dispozici 2WD a 4WD
ZVEDACÍ DESKA
DÉLKA VIDLÍ
10 / 12º
10 / 12º
10 / 12º
0.4 m/s
0.4 m/s
0.4 m/s
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST SPUŠTĚNÍ S BŘEMENEM
0.5 m/s
0.5 m/s
0.5 m/s
CELKOVÁ DÉLKA
A
4.275 mm
4.375 mm
4.475 mm
DÉLKA KE ZVEDACÍ DESCE VIDLIC
H
3.075 mm
3.175 mm
3.275 mm
665 mm
665 mm
665 mm
B
1.875 mm
1.875 mm
1.875 mm
550 mm
650 mm
750 mm
D
2.150 mm
2.150 mm
2.150 mm
ZADNÍ PŘEVIS
ROZMĚRY
FEM 3B
1.200 mm
NÁKLÁPĚNÍ VPŘED / VZAD
ROZVOR NÁPRAV
CELKOVÁ VÝŠKA BEZ ZVEDACÍHO ZAŘÍZENÍ
VÝŠKA ŘIDIČOVA SEDADLA
E
1.100 mm
1.100 mm
1.100 mm
VÝŠKA MEZI SEDADLEM A STŘECHOU
G
1.050 mm
1.050 mm
1.050 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA PODVOZKU
F
CELKOVÁ ŠÍŘKA
C
ROZCHOD KOL VPŘEDU / VZADU
HMOTNOST
FEM 3B
1.200 mm
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ZDVIHU BŘEMENE
VZDÁLENOST BŘEMENE K PŘEDNÍ NÁPRAVĚ KOL
POLOMĚR OTÁČENÍ
I
ŠÍŘKA PRACOVNÍ ULIČKY
J
CELKOVÁ HMOTNOST (BEZ BŘEMENE)
2WD: 300 mm // 4WD: 275 mm
1.585 mm
1.585 mm
1.585 mm
1.270 / 1.270 mm
1.270 / 1.270 mm
1.270 / 1.270 mm
2WD: 3.300 mm // 4WD: 4.300 mm
2WD: 4.300 mm / 4WD: 4.900 mm
4.480 Kg
4.950 Kg
5.280 Kg
7.315 kg / 635 kg
7.780 kg / 690 kg
ZATÍŽENÍ NÁPRAV BEZ BŘEMENE
2.210 kg / 2.270 kg
2.280 kg / 2.670 kg
2.405 kg / 2.875 kg
6.980 kg
7.950 kg
8.580 kg
12 - 16.5 / 12PR NHS
12 - 16.5 / 14PR NHS
12 - 16.5 / 14PR NHS
2WD: 10 - 16.5 / 12PR NHS
2WD: 10 - 16.5 / 12PR NHS
2WD: 10 - 16.5 / 12PR NHS
4WD: 12 - 16.5 / 12PR NHS
4WD: 12 - 16.5 / 14PR NHS
4WD: 12 - 16.5 / 14PR NHS
Hydraulická
Hydraulická
Hydraulická
Negativní
Negativní
Negativní
MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST
ZADNÍ KOLA
PROVOZNÍ BRZDA
VÝKON
PROVOZNÍ RYCHLOST BEZ BŘEMENE
24 Km/h
PROVOZNÍ RYCHLOST S BŘEMENEM
20 Km/h
2WD: 2.550daN // 4WD: 2.750daN
NOMINÁLNÍ TAŽNÁ SÍLA BEZ BŘEMENE
NOMINÁLNÍ TAŽNÁ SÍLA S BŘEMENEM
2.050 daN
STOUPAVOST
35% bez zátěže a 30% se zátěží
2WD: PERKINS 404C22 4WD: PERKINS 404C22T
ZNAČKA / MOTOR
MOTOR
2WD: 4.400 mm / 4WD: 5.000 mm
6.240 kg / 740 Kg
PARKOVACÍ BRZDA
OBJEM MOTORU
Nº4 2.216 cm³
REÁLNÝ VÝKON HP/KW
VÝKON HP/KW PRO POVINNÉ RUČENÍ
ŘAZENÍ VPŘED / VZAD
PŘEVODOVKA
HLADINA HLUKU
Nº4 2.216 cm³
Nº4 2.216 cm³
2WD: 51 CV / 38 KW and 4WD: 60 CV / 44.7 KW
14.16 CV / 10.42 KW
REŽIM NOMINÁLNÍCH OTÁČEK
RŮZNÉ
2WD: 4.350 mm / 4WD: 4.950 mm
ZATÍŽENÍ NÁPRAV S BŘEMENEM
PŘEDNÍ KOLA
KOLA
FEM 3B
1.200 mm
3.000 r.p.m
Elektrické
Elektrické
Elektrické
Hydrostatická
Hydrostatická
Hydrostatická
104 dB (A)
104 dB (A)
104 dB (A)
Díky našemu úsilí o neustálé vylepšování mohou být veškeré technické údaje našeho katalogu pozměněny bez předchozího upozornění.
ZAŘÍZENÍ STŘEDNÍ TŘÍDY
CHARAKTERISTIKA
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
H25DA
NOSNOST
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
BEZPEČNOST
Hydraulický joystick s pěti funkcemi
Nouzové zastavení.
Kompletní vybavení silničními světly
Odhlučněná kabina.
Sklopná zpětná zrcátka.
Maximální robustnost a odolnost podvozku.
Automatická uzávěrka diferenciálu.
Automatický akcelerátor pro studený start.
JEDNODUCHOST
Vidlice 1200 mm.
Žádná elektronika.
Hřídele diferenciálu značky Comer s mechanickou parkovací brzdou a
Rychlá a pohodlná údržba je zajištěna výbornou dostupností všech
provozní kotoučovou brzdou v olejové lázni.
komponentů zařízení.
Hydrostatická převodovka automotive s prvotřídním motorem s
Světově uznávané komponenty.
variabilním výkonem, jednotka Linde.
Žádné plasty.
Dvojité zubové čerpadlo značky Parker.
Systém chlazení pro hydrostatickou převodovku zcela nezávislý na
VÍCEÚČELOVOST
motoru.
Zvedací zařízení triplex se čtyřmi válci a zabudovaným bočním posuvem
Dvojitá nádrž hydraulického oleje
pro maximální viditelnost
Hydraulické řízení Sauer Danfoss.
K dispozici široká škála příslušenství.
Velká rozmanitost zvedacích zařízení.
ERGONOMIE
Ovládací panel s plně nastavitelnou výškou a hloubkou.
Grammer sedadlo s bezpečnostními pásy.
VYŠŠÍ VÝKON
Nejnovější motory Perkins –
předběhly čas
H40DA
3.500 kg
4.000 kg
TĚŽIŠTĚ BŘEMENE
500 mm
500 mm
MOTOR
TYP PŘEDNÍCH/ZADNÍCH KOL
Pneumatická
K dispozici 2WD a 4WD
ZVEDACÍ DESKA
DÉLKA VIDLÍ
FEM 3B
FEM 3B
1.200 mm
1.200 mm
NÁKLÁPĚNÍ VPŘED / VZAD
10 / 12º
10 / 12º
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ZDVIHU BŘEMENE
0.4 m/s
0.4 m/s
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST SPUŠTĚNÍ S BŘEMENEM
0.5 m/s
0.5 m/s
CELKOVÁ DÉLKA
A
4.545 mm
4.645 mm
DÉLKA KE ZVEDACÍ DESCE VIDLIC
H
3.345 mm
3.445 mm
ROZVOR NÁPRAV
665 mm
665 mm
B
2.045 mm
2.045 mm
750 mm
750 mm
D
2.160 mm
2.160 mm
ZADNÍ PŘEVIS
ROZMĚRY
Diesel
Pneumatická
HNACÍ KOLA
VZDÁLENOST BŘEMENE K PŘEDNÍ NÁPRAVĚ KOL
CELKOVÁ VÝŠKA BEZ ZVEDACÍHO ZAŘÍZENÍ
VÝŠKA ŘIDIČOVA SEDADLA
E
1.125 mm
1.125 mm
VÝŠKA MEZI SEDADLEM A STŘECHOU
G
1.075 mm
1.075 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA PODVOZKU
F
CELKOVÁ ŠÍŘKA
C
ROZCHOD KOL VPŘEDU / VZADU
HMOTNOST
Diesel
POLOMĚR OTÁČENÍ
I
ŠÍŘKA PRACOVNÍ ULIČKY
J
CELKOVÁ HMOTNOST (BEZ BŘEMENE)
2WD: 340 mm // 4WD: 310 mm
1.750 mm
1.750 mm
1.435 / 1.435 mm
1.435 / 1.435 mm
2WD: 2.650 mm // 4WD: 3.850 mm
2WD: 5.100 mm / 4WD:5.500 mm
6.029 kg
ZATÍŽENÍ NÁPRAV S BŘEMENEM
8.538 kg / 742 Kg
9.227 kg / 802 kg
ZATÍŽENÍ NÁPRAV BEZ BŘEMENE
2.659 kg / 3.121 kg
2.773 kg / 3.256 kg
9.280 kg
10.029 kg
MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST
KOLA
PŘEDNÍ KOLA
VÝKON
400 - 15.5 / 14PR NHS
Hydraulická
Hydraulická
Nožní mechanická
Nožní mechanická
PROVOZNÍ RYCHLOST BEZ BŘEMENE
24 Km/h
24 Km/h
PROVOZNÍ RYCHLOST S BŘEMENEM
20 Km/h
20 Km/h
NOMINÁLNÍ TAŽNÁ SÍLA BEZ BŘEMENE
2WD: 3.000 daN // 4WD 3.500 daN
NOMINÁLNÍ TAŽNÁ SÍLA S BŘEMENEM
2WD: 2.250 daN // 4WD 2.750 daN
STOUPAVOST
ZNAČKA / MOTOR
MOTOR
400 - 15.5 / 14PR NHS
ZADNÍ KOLA
PROVOZNÍ BRZDA
PARKOVACÍ BRZDA
35% bez zátěže a 30% se zátěží
2WD: PERKINS 804C33 // 4WD: PERKINS 804C33T
OBJEM MOTORU
REÁLNÝ VÝKON HP/KW
Nº4 3.331cm³
2WD: 63.16 CV / 47,1 KW // 4WD: 80.46 CV / 60 KW
VÝKON HP/KW PRO POVINNÉ RUČENÍ
18.09 CV / 13.3 KW
REŽIM NOMINÁLNÍCH OTÁČEK
RŮZNÉ
2WD: 5.175 mm / 4WD:5.500 mm
5.780 kg
ŘAZENÍ VPŘED / VZAD
PŘEVODOVKA
HLADINA HLUKU
2.600 r.p.m
Elektrické
Elektrické
Hydrostatická
Hydrostatická
104 dB (A)
104 dB (A)
Díky našemu úsilí o neustálé vylepšování mohou být veškeré technické údaje našeho katalogu pozměněny bez předchozího upozornění.
ZAŘÍZENÍ VYSOKÉ TŘÍDY
CHARAKTERISTIKA
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
H35DA
NOSNOST
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
BEZPEČNOST
Hydraulický joystick s pěti funkcemi
Nouzové zastavení.
Kompletní vybavení silničními světly
Odhlučněná kabina.
Sklopná zpětná zrcátka.
Maximální robustnost a odolnost podvozku.
Automatická uzávěrka diferenciálu.
Automatický akcelerátor pro studený start.
JEDNODUCHOST
Vidlice 1500 mm.
Žádná elektronika.
Hřídele diferenciálu značky Comer s mechanickou parkovací brzdou a
Rychlá a pohodlná údržba je zajištěna výbornou dostupností všech
provozní kotoučovou brzdou v olejové lázni.
komponentů zařízení.
Hydrostatická převodovka automotive s prvotřídním motorem s
Světově uznávané komponenty.
variabilním výkonem, jednotka Linde.
Žádné plasty.
Dvojité zubové čerpadlo značky Parker.
Systém chlazení pro hydrostatickou převodovku zcela nezávislý na
VÍCEÚČELOVOST
motoru.
Zvedací zařízení triplex se čtyřmi válci a zabudovaným bočním posuvem
Dvojitá nádrž hydraulického oleje
pro maximální viditelnost
Hydraulické řízení Sauer Danfoss.
K dispozici široká škála příslušenství.
Velká rozmanitost zvedacích zařízení.
ERGONOMIE
Ovládací panel s plně nastavitelnou výškou a hloubkou.
Grammer sedadlo s bezpečnostními pásy.
ŘEŠENÍ VÁHY
Manipulace s těžkými břemeny se
stane mnohem jednodušší.
H60DA
H70DA
5.000 kg
6.000 kg
7.000 kg
TĚŽIŠTĚ BŘEMENE
600 mm
500 mm
500 mm
Diesel
Diesel
Diesel
Pneumatická
Pneumatická
Pneumatická
MOTOR
TYP PŘEDNÍCH/ZADNÍCH KOL
K dispozici 2WD
HNACÍ KOLA
ZVEDACÍ DESKA
DÉLKA VIDLÍ
10 / 12º
10 / 12º
10 / 12º
0.4 m/s
0.4 m/s
0.4 m/s
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST SPUŠTĚNÍ S BŘEMENEM
0.5 m/s
0.5 m/s
0.5 m/s
CELKOVÁ DÉLKA
A
5.030 mm
5.030 mm
5.200 mm
DÉLKA K NOSIČI KE ZVEDACÍ DESCE VIDLIC
H
3.565 mm
3.565 mm
3.735 mm
690 mm
690 mm
690 mm
B
2.125 mm
2.125 mm
2.295 mm
750 mm
750 mm
750 mm
D
2.470 mm
2.470 mm
2.470 mm
ZADNÍ PŘEVIS
ROZMĚRY
FEM 3B
1.500 mm
NÁKLÁPĚNÍ VPŘED / VZAD
ROZVOR NÁPRAV
CELKOVÁ VÝŠKA BEZ ZVEDACÍHO ZAŘÍZENÍ
VÝŠKA ŘIDIČOVA SEDADLA
E
1.420 mm
1.420 mm
1.420 mm
VÝŠKA MEZI SEDADLEM A STŘECHOU
G
1.050 mm
1.050 mm
1.050 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA PODVOZKU
F
380 mm
380 mm
380 mm
CELKOVÁ ŠÍŘKA
C
1.960 mm
1.960 mm
1.960 mm
1.560 mm / 1.445 mm
1.560 mm / 1.445 mm
1.560 mm / 1.445 mm
POLOMĚR OTÁČENÍ
I
4.000 mm
4.000 mm
4.250 mm
ŠÍŘKA PRACOVNÍ ULIČKY
J
5.000 mm
5.000 mm
5.170 mm
ROZCHOD KOL VPŘEDU / VZADU
HMOTNOST
FEM 3B
1.500 mm
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ZDVIHU BŘEMENE
VZDÁLENOST BŘEMENE K PŘEDNÍ NÁPRAVĚ KOL
KOLA
FEM 3B
1.500 mm
6.965 kg
7.715 kg
7.800 kg
ZATÍŽENÍ NÁPRAV S BŘEMENEM
11.240kg / 725Kg
12.280 kg / 1.435 Kg
13.320 kg / 1.480 kg
ZATÍŽENÍ NÁPRAV BEZ BŘEMENE
3.150 kg / 3.860 kg
3.145 kg / 4.570 kg
3.235 kg / 4.565 kg
11.965 kg
13.715 kg
14.800 kg
PŘEDNÍ KOLA
16/70 - 16.5 / 14PR NHS
16/70 - 16.5 / 14PR NHS
16/70 - 16.5 / 14PR NHS
ZADNÍ KOLA
12 - 16.5 / 14PR NHS
12 - 16.5 / 14PR NHS
12 - 16.5 / 14PR NHS
Hydraulická
Hydraulická
Hydraulická
Nožní mechanická
Nožní mechanická
Nožní mechanická
CELKOVÁ HMOTNOST (BEZ BŘEMENE)
MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST
PROVOZNÍ BRZDA
PARKOVACÍ BRZDA
24 Km/h
VÝKON
PROVOZNÍ RYCHLOST BEZ BŘEMENE
20 Km/h
PROVOZNÍ RYCHLOST S BŘEMENEM
NOMINÁLNÍ TAŽNÁ SÍLA BEZ BŘEMENE
4.250 daN
35% bez zátěže a 30% se zátěží
STOUPAVOST
MOTOR
ZNAČKA / MOTOR
PERKINS 1104C44
85,82 CV/ 64 KW
2.400 r.p.m
REŽIM NOMINÁLNÍCH OTÁČEK
RŮZNÉ
PŘEVODOVKA
HLADINA HLUKU
100,4 CV / 74,6 KW
21,37 CV / 15,72 KW
VÝKON HP/KW PRO POVINNÉ RUČENÍ
ŘAZENÍ VPŘED / VZAD
PERKINS 1104C44T
Nº4 / 4.398 cm³
OBJEM MOTORU
REÁLNÝ VÝKON HP/KW
4.550 daN
2.050 daN
NOMINÁLNÍ TAŽNÁ SÍLA S BŘEMENEM
Elektrické
Elektrické
Elektrické
Hydrostatická
Hydrostatická
Hydrostatická
104 dB (A)
104 dB (A)
104 dB (A)
Díky našemu úsilí o neustálé vylepšování mohou být veškeré technické údaje našeho katalogu pozměněny bez předchozího upozornění.
ZAŘÍZENÍ TĚŽKÉ TŘÍDY
CHARAKTERISTIKA
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
H50DA
NOSNOST
CHARAKTERISTIKA
LŽÍCE
NOSNOST
1.995 kg
TĚŽIŠTĚ BŘEMENE
500 mm
MOTOR
TYP PŘEDNÍCH/ZADNÍCH KOL
HNACÍ KOLA
VÝŠKA ZDVIHU
2.670 mm
500 / 300
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ZDVIHU BŘEMENE
0,4 m/s
0,5 m/s
CELKOVÁ DÉLKA
3.950 mm
ROZVOR NÁPRAV
1.485 mm
ZADNÍ PŘEVIS
ROZMĚRY
K dispozici 4WD
KAPACITA LŽÍCE
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST SPUŠTĚNÍ S BŘEMENEM
645 mm
CELKOVÁ VÝŠKA BEZ LŽÍCE
2.000 mm
CELKOVÁ VÝŠKA S NATAŽENOU LŽÍCÍ
3.700 mm
VÝŠKA ŘIDIČOVA SEDADLA
1.030 mm
VÝŠKA MEZI SEDADLEM A STŘECHOU
SVĚTLÁ VÝŠKA PODVOZKU
CELKOVÁ ŠÍŘKA
ROZCHOD KOL VPŘEDU / VZADU
HMOTNOST
Diesel
Pneumatické
970 mm
270 mm
1.470 mm
1.180 / 1.180 mm
POLOMĚR OTÁČENÍ
3.875 mm
ŠÍŘKA PRACOVNÍ ULIČKY
3.475 mm
CELKOVÁ HMOTNOST (BEZ BŘEMENE)
3.090 kg
ZATÍŽENÍ NÁPRAV S BŘEMENEM
4.680 kg / 410 kg
ZATÍŽENÍ NÁPRAV BEZ BŘEMENE
1.140 kg / 1.950 kg
MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST
5.090 kg
KOLA
PŘEDNÍ KOLA
10 - 16,5 / 12PR NHS
ZADNÍ KOLA
10 - 16,5 / 12PR NHS
PROVOZNÍ BRZDA
PARKOVACÍ BRZDA
VÝKON
PROVOZNÍ RYCHLOST BEZ BŘEMENE
18 Km/h
NOMINÁLNÍ TAŽNÁ SÍLA BEZ BŘEMENE
2.250 kN
NOMINÁLNÍ TAŽNÁ SÍLA S BŘEMENEM
ZNAČKA / MOTOR
MOTOR
22 Km/h
PROVOZNÍ RYCHLOST S BŘEMENEM
STOUPAVOST
OBJEM MOTORU
1.350 kN
35% bez zátěže a 30% se zátěží
PERKINS 404C15
Nº4 / 1.508 cm³
REÁLNÝ VÝKON HP/KW
35,5 HP / 26,5 KW
VÝKON HP/KW PRO POVINNÉ RUČENÍ
11,24 HP / 8,27 KW
REŽIM NOMINÁLNÍCH OTÁČEK
RŮZNÉ
Hydraulická
Hydraulická mechanickou
ŘAZENÍ VPŘED / VZAD
PŘEVODOVKA
HLADINA HLUKU
3.000 r.p.m
Elektrické
Hydrostatická
104 dB (A)
Díky našemu úsilí o neustálé vylepšování mohou být veškeré technické údaje našeho katalogu pozměněny bez předchozího upozornění.
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Kompletní vybavení silničními světly
Sklopná zpětná zrcátka.
Automatické blokování diferenciálu.
Automatický akcelerátor pro studený start.
Hřídele diferenciálu značky Comer s mechanickou
parkovací brzdou a provozní kotoučovou brzdou v
olejové lázni.
Hydrostatická převodovka automotive s prvotřídním
motorem značky HP s variabilním výkonem.
Dvojité zubové čerpadlo značky Parker.
Systém chlazení pro hydrostatickou převodovku
zcela nezávislý na motoru.
Dvojitá nádrž na hydraulický/hydrostatický olej.
Hydraulické řídící ústrojí Sauer Danfoss
Zaručuje maximální bezpečnost
Nakladače MAST LOADER účinně
vyřeší Vaši práci, neboť jsou
bezpečné, komfortní a zároveň
dobře ovladatelné. Jejich omezené
rozměry spolu s pohonem na 4 kola z
nich dělají zařízení schopné překonat
jakékoliv překážky.
Jako vyrobené na zakázku vyřeší
těžkosti Vaší práce a nabízejí to
nejlepší řešení pro každou situaci.
LOPATOVÉ NAKLADAČE
Hydraulický joystick s pěti funkcemi
DVOJITÝ CHLADIČ VODY A OLEJE
STOŽÁR TRIPLEX SE ČTYŘMI VÁLCI A
ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ SE TŘEMI VÁLCI A INTEGROVANÝM BOČNÍM POSUVEM PRO
LEPŠÍ VIDITELNOST
Lepší funkčnost
Vysokozdvižné vozíky MAST
EXPLORER jsou vysoce výkonné,
neboť se skládají z těch nejlepších
komponentů na trhu, které
přispívají k vynikající funkčnosti a
ovladatelnosti.
Sázíme na jednoduchý přístup k
součástkám našich zařízení, kontrolu
lze provést pouhým zvednutím
kapoty.
ROZVADĚČ PRACOVNÍ HYDRAULIKY SE
4 SEKCEMI
BOČNÍ VÝZTUHY PNEUMATIK
KABINA
Lepší ergonomie
Naším prvořadým cílem je
maximální ergonomie našich
vozíků, která se přizpůsobí
potřebám svých řidičů a pomůže
zlepšit jejich práci. Zároveň sázíme
na vylepšení, která přispívají k
aktivní i pasivní bezpečnosti řidičů.
Ze začátku byl nedostatečný
komfort našich MAST EXPLORER
handicapem, avšak ten jsme
úspěšně odstranili nabídkou celé
řady doplňků, které přispívají k
větší komfortnosti našich vozíků,
např. ovládací panel s kompletně
nastavitelnou výškou i hloubkou.
NASTAVITELNÝ SLOUPEK VOLANTU
VYBAVENÍ
JOYSTICK S PĚTI FUNKCEMI
GRAF NOSNOSTI
GRAF NOSNOSTI
Height
Height
DOSTUPNÉ STOŽÁRY:
H15D a H20D:
- Zvedací duplex 2.700 mm (spuštěné 2.090 mm)
- Zvedací duplex 3.500 mm (spuštěné 2.370 mm)
- Zvedací triplex volný zdvih 3.700 mm (spuštěné 1.970 mm)
- Zvedací triplex volný zdvih 4.300 mm (spuštěné 2.160 mm)
H25D, H30D a H33D:
- Zvedací duplex 3.300 mm (spuštěné 2.350 mm)
- Zvedací duplex 4.000 mm (spuštěné 2.070 mm)
- Zvedací triplex volný zdvih 3.700 mm (spuštěné 1.980 mm)
- Zvedací triplex volný zdvih 4.700 mm (spuštěné 2.300 mm)
- Zvedací triplex volný zdvih 6.000 mm (spuštěné 2.800 mm)
- Zvedací duplex 3.300 mm (spuštěné 2.420 mm)
- Zvedací duplex 4.000 mm (spuštěné 2.820 mm)
- Zvedací triplex volný zdvih 4.000 mm (spuštěné 2.130 mm)
- Zvedací triplex volný zdvih 4.700 mm (spuštěné 2.350 mm)
- Zvedací triplex volný zdvih 6.000 mm (spuštěné 2.850 mm)
H50D, H60D a H70D:
- Zvedací duplex 3.300 mm (spuštěné 2.550 mm)
- Zvedací duplex 4.000 mm (spuštěné 2.950 mm)
- Zvedací triplex volný zdvih 4.300 mm (spuštěné 2.370 mm)
- Zvedací triplex volný zdvih 4.700 mm (spuštěné 2.500 mm)
- Zvedací triplex volný zdvih 6.000 mm (spuštěné 3.000 mm)
** dále nabízíme:
KLOUBOVÁ HYDRAULICKÁ LŽÍCE VÝŠKA 2 650 mm
DOSTUPNÉ STOŽÁRY
H35D a H40D:
VYBAVENÍ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Polokabina
Barva dle zákazníkova přání
Kompletní kabina
Standardní lžíce
Lžíce s kryty
Vertikální stabilizátor břemene
Nastavení rozteče vidlí
Drapák pro čelní otáčení
Jeřábové rameno
Ovládání mnohonásobné zátěže
Lopatový nakladač MAST
Nosič balíků
LOADER
Polyuretanová kola
Topení
Klimatizace
NEJLEPŠÍ KOMPONENTY NA TRHU
Naše zařízení vynikají komponenty
světově uznávaných značek, a
tak zaručují kvalitní poprodejní
servis i rychlou údržbu. Avšak MAST
EXPLORER bezpochyby vyniká svou
mechanikou, neboť neobsahuje
jednoduchou ani plasty, a tak
zaručuje maximální spolehlivost.
AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR
Download

Katalog výrobků