rgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
řství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně
pořádají
II. Mezinárodní kongres
úrazové chirurgie a soudního lékařství
Nezdary a rizika
chirurgick˘ch
oborec
Klinika úrazové chirurgiev
LF MU
a Traumacentrum Fakultní nemocnice
Brno
Ústav soudního lékařství2.
LF-MU
nemocnice
Anny v Brně
3. a Fakultní
září 2010,
Zámeku sv.
Mikulov
ve spolupráci s
www.kongres-mikulov.cz
Aesculap Academie
pořádají
VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
POLYTRAUMA A KOMPLIKACE
V CHIRURGICKÉ PÉČI
4. – 5. září 2014
Mikulov, hotel Galant
PROGRAM KONGRESU
TRAUMA
TRS - TRauma Recon SySTém
expert hřeb
uSS FRacTuRe mIS
XRL - expandibilní PeeK klec
DePuy Synthes, Karla engliše 3201/6, 150 00 Praha 5
www.depuysynthes.com
PROGRAMOVÝ VÝBOR / HLAVNÍ TÉMATA
Prezident kongresu
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
přednosta
Kliniky úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Vice-prezident kongresu
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
přednosta
Ústavu soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Generální sekretář
prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Programový výbor
MUDr. Andrej Bilik, Ph.D.
MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.
MUDr. Rudolf Zvolánek
Hlavní témata
n Přednemocniční péče
n Urgentní příjmy
n Komplikace v chirurgii
n Forenzní problémy
Organizační garant
SYMMA, spol. s r.o.
Aleš Martinek
Pompova 4, 617 00 Brno
Tel: +420 541 213 800
Mobil: +420 607 650 654
E-mail: [email protected]
www.symma.cz
Generální partner kongresu
PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ
Generální partner a vystavovatel
B.Braun Medical s.r.o., Praha
Hlavní partner a vystavovatel
Synthes, s.r.o., Praha
Partneři a vystavovatelé
HARTMANN - RICO a.s., Veverská Bítýška
ProMedicus s.r.o., Praha
Werfen Czech s.r.o., Praha
Vystavovatelé
AKC konstrukce, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň
Coloplast A/S, Praha
ERILENS s.r.o., Praha
Lohmann & Rauscher
Lohmann & Rauscher s.r.o., Slavkov u Brna
MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě
Mölnlycke Health Care s.r.o., Praha
NEWTON Technologies, a. s., Praha
Octapharma CZ s.r.o., Praha
Pharmaselect CZ s.r.o., Brno
Mediální partneři
ČASOVÝ PLÁN KONGRESU
3. září 2014
16.00 – 18.00 hod
Registrace účastníků
4. září 2014
8.00 – 12.00 hod
Registrace účastníků
9.30 – 9.50 hod
Zahájení kongresu
10.00 – 10.55 hod
Přednáškový blok I.
Soudní lékařství
10.55 – 11.10 hod
Coffee break
11.10 – 13.00 hod
Přednáškový blok II.
Traumatologie I.
13.00 – 13.45 hod
Oběd
13.45 – 15.55 hod
Přednáškový blok III.
Přednemocniční péče
15.55 – 16.10 hod
Coffee break
16.10 – 18.15 hod
Přednáškový blok IV.
Traumatologie II.
20.00 – 24.00 hod
Společenský večer
5. září 2014
8.30 – 11.00 hod
Registrace účastníků
9.00 – 11.10 hod
Přednáškový blok V.
Urgentní příjmy
11.10 – 11.25 hod
Coffee break
11.25 – 13.00 hod
Přednáškový blok VI.
Varia
13.00 – 13.10 hod
Závěr kongresu
13.10 – 14.30 hod
Oběd
ODBORNÝ PROGRAM 4. září 2014
9.30 – 09.50 hod Zahájení kongresu
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.,
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., JUDr. Pavel Zeman,
MUDr. Roman Kraus, MBA
10.00 – 10.55 hod Přednáškový blok I.
Soudní lékařství
Předsednictvo: Hirt M., Loyka A.
1. Pokusy o nastavení úrovně odškodnění bolestného a ztížení
společenského uplatnění podle nového občanského zákoníku
Loyka A., Adamus K., Duda M., Dobiáš M., Hrubá K.
Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP Olomouc
10´
2. Určování provedení pitvy klinickými lékaři
Vojtíšek T.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
10´
3. Poranění krku ostrým předmětem – soudně lékařská diferenciální diagnostika
Krajsa J., Daňková E.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
7´
4. Poranenia chodcov pri dopravných nehodách na dialnici
Valent D.1,2, Šidlo J.1,2, Kuruc R.2, Galbavý Š.1,2
Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava1
Súdnolekárské pracovisko, Úrad pre dohlad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava 2
7´
Diskuze
10.55 – 11.10 hod Coffee break
11.10 – 13.00 hod Přednáškový blok II.
Traumatologie I.
Předsednictvo: Mašek M., Pleva L., Mičudová E.
5. Sledování indikátorů kvality ve FN Brno
Mičudová E.
Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
10´
6. Chování personálu v čistých prostorách aneb edukace správným směrem
Jedličková J.
Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno, Centrální operační sály
7´
7. Zlomeniny pánevního kruhu u seniorů
Šrám J., Taller S., Lukáš R.
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Traumacentrum
7´
8. Zlomeniny pánve se silným krvácením
Ječmínek V., Pleva L., Procházka V.
Traumacentrum Fakultní nemocnice Ostrava
7´
ODBORNÝ PROGRAM 4. září 2014
9. Krvácivé komplikace u pacientů se zlomeninou pánve
Ruber V., Mašek M., Mach P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
10.Zlomeniny acetabula u seniorů
Šrám J., Taller S., Lukáš R.
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Traumacentrum
7´
11.Targon FN – komplikace
Mašek M., Mach P., Ruber V.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
12.Neuroendoskopická operace pro úrazový hydrocefalus
Novák Z., Chrastina J., Hrabovský D., Říha I., Feitová V.
Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
10´
13.Chirurgická léčba nemocných s chronickým subdurálním hematomem
Chrastina J., Novák Z., Hrabovský D., Pažourková M.
Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
10´
14.Torakoabdominálne poranenia u detí
Kitka M.
Klinika úrazovej chirurgie UNLP, Košice, Slovensko
10´
15.Osteomyelitis v traumatologii – strategie léčby
Kvasnička P., Otáhal M., Rak V.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
7´
Diskuze
13.00 – 13.45 hod Oběd – restaurace III. patro
13.45 – 15.55 hod Přednáškový blok III.
Přednemocniční péče
Předsednictvo: Urbánek P., Sviták R.
16.Střípky z historie záchranné služby v Rakousku – Uhersku
Gimunová O.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a Traumacentrum
Fakultní nemocnice Brno
17.Závažné trauma v přednemocniční neodkladné péči – rozhoduje čas a směrování
Urbánek P.
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
18.Zlatá hodinka – iluze nebo realita?
Tauchmanová E.
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.
19.Život ohrožující krvácení v přednemocniční neodkladné péči
Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M.
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
7´
10´
7´
10´
ODBORNÝ PROGRAM 4. září 2014
20.Management život ohrožujícího krvácení u traumat
Doleček M.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Oddělení urgentního
příjmu LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
20´
21.Léčba život ohrožujícího krvácení dle trombelastometrie: Soumrak masivních transfuzních protokolů
Zýková I., Sedlák P.
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Anesteziologicko – resuscitační oddělení
10´
22.Polytrauma – sál v akci
Drápelová I., Klusáková K.
Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno, Centrální operační sály
7´
23.Dostihový sport z pohledu ZZS
Mezulianík R.
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
24.Připoutejte se! Letální poranění hrudníku
Plodr M., Šafr M., Novák I., Švába V.
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o.
7´
25.Spolupráce TT ČR a jednotek SAR při mimořádných událostech a katastrofách
Nestrojil P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
Diskuze
15.55 – 16.10 hod Coffee break
16.10 – 18.15 hod Přednáškový blok IV.
Traumatologie II.
Předsednictvo: Nestrojil P., Ječmínek V.
26.Zlomeniny distálního bérce
Wangler M., Paša L., Procházka V.
Úrazová nemocnice v Brně
7´
27.Ztrátové střelné poranění femuru – léčba a komplikace
Jelen S., Šír M., Demel J., Ječmínek V.
Fakultní nemocnice Ostrava, Oddělení urgentního příjmu
7´
28.Komplikace hojení zlomenin stehenní kosti u sdruženě poraněných pacientů v Hradci Králové
Novotný P., Šmejkal K., Trlica J., Žvák I., Dědek T., Zahradníček H., Holeček T., Kočí J.,
Folvarský J., Frank M.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
7´
29.Úhel křížení, peroperační prediktor selhání hřebové osteosyntézy zlomenin proximálního femuru typu A
Krtička M., Ira D., Nekuda V., Švancara J., Mašek M.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
ODBORNÝ PROGRAM 4. září 2014
30.Fraktury distálního radia s radiokarpální nestabilitou a jejich komplikace – kazuistiky
Ira D., Krtička M., Pikula R., Ragan J.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
31.Naše zkušenosti s využitím interskalenického bloku v potraumatických indikacích 7´
Kocourek T.1, Babinec J.2, Dušek P.2
Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Přerov1
Anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice Přerov2
32.Operační terapie fraktur proximálního humeru v seniu
Prokeš J., Paša L.
Úrazová nemocnice v Brně
7´
33.Distální radius
Belžíková P., Nešpůrková D.
Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno, Centrální operační sály
7´
34.„Polytrauma“ nohy
Rak V., Otáhal M., Kvasnička P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
35.Využití NPWT v prevenci a léčbě komplikací u pooperačních úrazových stavů
Reška M., Konečný J., Veverková L.
I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
7´
36.Damage control surgery – využití podtlakové terapie
Konečný J., Reška M., Veverková L.
I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
7´
37.Využití místních laloků při řešení defektů měkkých tkání na dolních končetinách 7´
Mišičko R., Navrátil J.
Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Klinika úrazové chirurgie
38.Jsou trombembolické komplikace úrazů minulostí?
Kudrna K.
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
7´
39.Trombembolická nemoc, postrach internistů
Bednářová J.
Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Emergency
7´
40.Uroinfekty u úrazových pacientů bez poranění uropoetického aparátu
Bútora S., Dědek T., Žvák I.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
7´
41.Využití izolátorové technologie při přípravě lidských tkání a buněk – 3 roky zkušeností
Karkoška J., Špirka D., Pánek L., Sekora J., Provazník I.
Národní centrum tkání a buněk
7´
Diskuze
20.00 – 24.00 hod Společenský večer
10
ODBORNÝ PROGRAM 5. září 2014
9.00 – 11.10 hod Přednáškový blok V.
Urgentní příjmy
Předsednictvo: Doleček M., Vyhnánek F.
42.Význam kritické péče pro časný postup u polytraumatu – role traumatologa
Vyhnánek F., Očadlík M.
Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK
10´
43.Neúspěchy v léčbě polytraumat
Šír M., Pleva L., Prusenovský P.
Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava
7´
44.Organizace urgentního příjmu v KN Liberec
Král M., Šrám J., Lukáš R.,
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
7´
45.Raritní případy na emergency
Märzová D., Janda R.
Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Emergency
7´
46.Quickclot a kontrola krvácení
Ondrášková H.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU
a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
47.Jak zahřát?
Flajšingrová J., Gottwaldová G.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Oddělení urgentního
příjmu LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
48.24 hodin na oddělení urgentního příjmu
Bauerová S., Berger R., Novotný Z., Ševčík R., Flajšingrová J.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Oddělení urgentního
příjmu LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
49.Poranění žlučových cest
Kala Z.1, Svatoň R.1, Penka I.1, Procházka V.1, Válek V.2, Novotný I.1
Chirurgická klinika LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno1
Radiologická klinika LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno2
15´
50.Laparoskopické řešení traumatického hemoperitonea
Hrivnák R., Marek F., Hlavsa J., Penka I., Kala Z.
Chirurgická klinika LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
51.Úloha torakoskopie u penetrujících poranění hrudníku
Hanke I., Horváth T., Ivičič J.
Chirurgická klinika LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
52.Sekundární příčiny traumat
Novotný P., Voldřich M., Tyll T., Počepcov I.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
7´
11
Fusion for the Future:
SI-LOK® SACROILIAC JOINT FUSION SYSTEM
Up to 25% of Low Back Pain
Originates in the Sacroiliac
(SI) Joint1
The SI-LOK® Sacroiliac Joint Fusion System
offers lag, fixation, and slotted screw
options with hydroxyapatite (HA) coating
in a variety of lengths to provide:
s3ECURITYOFAFULLYTHREADEDCONNECTION
s3TRENGTHOFALARGEDIAMETERSCREW
s/PTIONALGRAFTSLOTDESIGNEDTO
promote fusion
Fusion
SI-LOK® screws are available with a slot
for autogenous bone graft, designed to
optimize sacroiliac joint fusion.
Strengths
Polyaxial washer contours to anatomy
Teeth help prevent screw backout
Lag option to compress the SI joint
HA-coating aids in bony ongrowth
Dual lead threads for faster insertion
Fluted for easier insertion into cortical bone
www.globusmedical.com
866.456.2871
Life moves us is a registered trademark of Globus Medical, Inc.
ODBORNÝ PROGRAM 5. září 2014
53.Skrytá poranění u intoxikovaných aneb pouhá ebrieta?
Bednářová J.
Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Emergency
Diskuze
7´
11.10 – 11.25 hod Coffee break
11.25 – 13.00 hod Přednáškový blok VI.
Varia
Předsednictvo: Vašíčková L., Nestrojil P.
54.Komplikace osteosyntézy skeletu dolní končetiny – řešení v podmínkách okresního pracoviště
Janata P., Sirový M., Kovář J.
Oblastní nemocnice Jičín, Chirurgické oddělení
55.Algoritmy péče o spinálního pacienta – když systém nefunguje
Vašíčková L.1, Pikula R.2
Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno, Rehabilitační oddělení1
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno2
56.Prevence a řešení respiračních komplikací u pacientů s míšní lézí z pohledu fyzioterapeuta
Slámová L.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
57.Důležitost optimální rehabilitační péče o pacienta s míšním poraněním v akutní fázi
Bílá J.
Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno, Rehabilitační oddělení
58.Problematika spinálního pacienta – kazuistika
Pikula R., Chovanec M., Flek M.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
59.Neurokognitivní trénink – první zkušenosti u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů
Neudertová H., Dorazilová A., Humpolíček P.
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické psychologie
60.Neurokognitivní rehabilitace u polytraumatizovaných pacientů a její klinické benefity
Pavelka R.
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické psychologie
61.Psychologická první pomoc
Drápelová I., Luckerová L.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
62.Aktivní přístup interventa při podezření na domácí násilí
Kadlecová H., Vrabcová Z.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
7´
7´
7´
7´
5´
7´
7´
7´
7´
13
ODBORNÝ PROGRAM 5. září 2014
63.Psychická zátěž při nasazení TT ČR na místě katastrofy
Vrabcová Z., Slavíková L.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
Diskuze
13.00 – 13.10 hod Závěr kongresu
13.10 – 14.30 hod Oběd
POSTEROVÁ SEKCE
1. Případ náhlého úmrtí kojence s mesenterium commune
Grusová K., Votava M., Zeman M.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2. Neobvyklá příčina náhlé příhody břišní
Daňková E., Ďatko M., Schneller K.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Poznámky:
14
7´
Vivano – jedna terapie, jeden přístroj, jedno jméno
Hojení ran podtlakovou terapií
Přístroj VivanoTec je určený pro léčbu akutních a chronických ran pomocí podtlakové terapie. Díky novým technologiím,
ergonomickému tvaru a promyšleným detailům nabízí mimořádně komfortní ovládání i samotné použití.
VivanoTec: přístroj pro podtlakovou terapii
• jeden přístroj pro stacionární i mobilní použití
• jednoduché a intuitivní ovládání pomocí dotykového monitoru
• měření tlaku přímo v ráně
• vizuální a akustická varovná signalizace
• citlivé přizpůsobení intenzity sání
VivanoMed: sterilní sety pro podtlakovou terapii
• tenký silikonový port VivanoTec snižuje riziko vzniku otlaků
• pórovitá, hypoalergenní pěna VivanoMed napomáhá granulaci
• přilnavý Hydrofilm spolehlivě utěsní ošetřovanou oblast
• vždy připraveno k okamžitému použití v jednom sterilním setu
www.vivanosystem.info
www.hartmann.cz
Aesculap® Targon® FN
ƒ Moderní miniinvazivní řešení
pro zlomeniny krčku femuru
ƒ 4 úhlově stabilní skluzné šrouby TeleScrew
Aesculap je registrovaná obchodní značka Skupiny B. Braun
B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | www.bbraun.cz
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání
Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
Parkování
Možnost parkování v areálu hotelu Galant. Počet parkovacích míst je omezen.
Registrační poplatky
Do 29. 5. 2014
Od 30. 5. 2014
Lékaři
Kč 1 450,- Kč 1 650,- NLZP
Kč 1 250,- Kč 1 450,- /V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, obědy na dny
vstupenka na společenský večer, kongresové materiály a DPH./
Studenti denního studia mají vstup na kongres ZDARMA.
Na místě
Kč 1 850,Kč 1 650,4. a 5. září 2014,
Registrace účastníků
3. září 2014
16.00 – 18.00 hod
4. září 2014
8.00 – 12.00 hod
5. září 2014
8.30 – 11.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.
Kongresové materiály
Při registraci obdržíte program kongresu, jmenovku a kongresový set.
Oběd
Obědy formou buffet se vydávají v hotelové restauraci dne 4. září 2014 od 11.30 do 14.00 hod
a dne 5. září 2014 od 12.00 do 14.00 hod. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Společenský večer
Společenský večer formou rautu se koná dne 4. září 2014 na zámku Mikulov.
Informace pro přednášející
Audiovizuální technika
n Dataprojektor
n PC
n Bezdrátová myš vč. laserpointu
n Náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.
Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash
disku.
Sborník přednášek bude uveřejněn na portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X].
Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu u registrace účastníků.
Download

program - VI. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního