EDUKAČNÍ OSNOVY SESTRY SPECIALISTKY
PÉČE O STOMII
Cíl:
 Pacient, osoba blízká zná postup ošetřování stomie.
 Pacient má potřebné informace o ošetření, výběru pomůcek, k řešení komplikací,
k dodržování dietního režimu.
 Pacient vnímá stomii jako součást svého těla.
Očekávání: Znalost péče o stomii, vedení plnohodnotného života.
Kompetentní pracovník: edukační sestra, lékař
Obecné informace: Stomie je uměle vytvoření vyústění dutého orgánu na povrch těla.

-
Druhy stomií
kolostomie, tj. vývod tlustého střeva
ileostomie, tj. vývod tenkého střeva
urostomie, tj. vývod močových cest
dočasná, tj. přechodný vývod
trvalá, tj. nevratná

-
Podle úseku střeva
ileostomie
transversostomie
sigmoideostomie
cékostomie

-
Kdy se zakládá stomie
náhlé příhody břišní
nádorová onemocnění střeva
nespecifické střevní záněty (Morbus Crohn, proktokolitida)
dědičné choroby (familierní adenomatosní polyposa)
divertikly střeva
úrazy
inkontinence stolice
poškození střeva radioterapií

-
Obecná pravidla pro založení stomie
stomii je třeba založit tak, aby umožňovala použití moderních pomůcek
u plánovaných výkonů zakresluje specialistka přesnou lokalizaci stomie na stěnu břišní před
operací
Průběh edukace:
a) Uvedení pacienta do problematiky - seznámit ho s onemocněním, vybrat vhodnou
stomickou pomůcku, poskytnout edukační materiály, provést výměnu stomického systému
(stomický sáček a podložka).
1z3
b) Ukázka ošetření stomie
- Jednodílný, nebo dvoudílný systém (jednodílný systém je tvořen sáčkem s přilnavou
plochou, mění se po každém naplnění do dvou třetin, dvoudílný systém se skládá
z podložky, na jejíž jedné straně je přilnavá vrstva a na druhé přírubový kroužek, na který
nasazujeme kolostomický sáček, mění se jen naplněné sáčky, podložka zůstává 3 - 5 dnů).
- Pomůcky pro ošetření stomie - nesterilní rukavice, sáček na odpad, tupé zahnuté nůžky (jsou
součástí firemních taštiček) čistící pěnu, buničitou vatu, čtverce z netkané textilie, čisticí
roztok, ochranný film, měřítko stomie, vhodný typ sáčku (vystřihneme do něj otvor o 2-5
mm větší, než je stomie), 30/60gramovou pastu, přídržný pásek, vystřiženou podložku dle
velikosti a tvaru stomie, sáček kompatibilní s podložkou.
- Šetrně odstraníme plný sáček (od shora dolů)pomocí odstraňovače, kolostomický sáček
vyhodíme do pytle na odpad. Ileostomické sáčky je nutno před odstraněním vypustit do WC.
Stomii ošetříme čistící pěnou, otřeme buničitou vatou, omyjeme nebo osprchujeme vlažnou
vodou a osušíme.
- Sejmeme z adhesivní vrstvy sáčku ochrannou folii, přeložíme sáček napůl a přiložíme
spodní část ke stomii, postupně směrem nahoru přitiskneme na pokožku, případné záhyby je
nutno vyhladit.
- U dvoudílného systému nahřejeme podložku (fén, topení), odstraníme fólii a přitlačíme na
kůži po celé ploše. U nerovností na kůži se používá 60gramová pasta (nanáší se na podložku
nebo kůži). Nasadíme sáček na spojovací kroužek a vyzkoušíme těsnost systému. Pacient si
přitlačí systém k tělu rukama a asi 5 minut ho zahřívá. Systém lze také zajistit pomocí
přídržného pásku. Výpustný sáček měníme po 24-48 hodinách, nevýpustný po naplnění do
dvou třetin. Do okolí stomie neaplikovat parfémované sprchové gely, tělová mléka a krémy.
c) Informovanost možné aktivitě a fyzické námaze
V oblasti fyzické námahy se doporučují cviky na posílení břišní stěny. Pacient se stomií by
neměl nosit břemena o váze vyšší než 5 kg. Doporučuje se aktivní rekreační sportování,
jako je jízda na kole, plavání, turistika apod. Pacient se stomií může také bez problému
chodit plavat. Z pomůcek je nejlépe použít mini sáček či krytku. Sáček s filtrem je nutno v
místě filtru přelepit, aby nedošlo k jeho znehodnocení vlhkem.
d) Opakovaný nácvik výměny stomického systému, přípravy potřebných pomůcek.
Kontrola pacienta při péči o stomii, upozornění na případné chyby.
Pokud pacient není schopen sebeobsluhy, edukujeme rodinné příslušníky (se souhlasem
pacienta) a eventuálně kontaktujeme agentury domácí péče.
e) Informovat pacienta o možných komplikacích
Časné: iritovaná kůže v okolí stomie, záněty kolem stomie, krvácení, nekróza střeva.
Pozdní: prolaps (výhřez střeva), retrakce (vtažení stomie), stenóza (zúžení střeva),
parastomální kýla.
f) Důležité informace pro pacienta
- Pacienta informujte o stomických pomůckách, limitech a jejich objednávání, o správném
uložení (při pokojové teplotě), vybavení koupelny (zrcadlo, odpadkový koš, prostor pro
stomické pomůcky).
- Poučit pacienta o možnostech využití agentur domácí péče.
- Veškeré informace pro pacienty se stomií je možno zdarma získat na StomaLince.
2z3
-
Pacient odchází domů vybavený stomickými pomůckami, kontaktem na stomasestru.
g) Poučit pacienta o dietě
Již během hospitalizace jsou pacientovi poskytnuty písemné informace o stravování.
Základem je racionální strava a dostatečný pitný režim. Od začátku je třeba jíst malé porce v
pravidelných intervalech. Pravidelný příjem potravy zaručuje pravidelné vyprazdňování.
Výsledkem omezeného stravování je nepravidelná defekace a problematické ošetřování
stomie. Nejlépe je volit stravu bez nestravitelných zbytků, netučnou a nenadýmavou.
h) Péče o psychiku
Individuální pohovor, trpělivě naslouchat pacientovi v jeho nové životní situaci, podpořit
pacienta, aby si zachoval svou samostatnost a sebevědomí.
3z3
Download

Ošetření stomie