Elektroinstalační krabice
s funkční integritou
instalace pro silová vedení jednoduché svorkovnice
Elektroinstalační krabice slouží k zapojení elektroinstalace
v prostorech s požadavkem na systém se zachováním
funkčnosti při požáru.
Balení krabic obsahuje díly potřebné k zapojení
elektroinstalace a připevnění krabice k podkladovému
materiálu.
Měkčené vstupy u krabic KSK zajišťují snadné průchody
kabelů při zachování krytí IP 66.
instalace pro
silová vedení
jednoduché
svorkovnice
typ
8135 PO
KSK 100 PO
KSK 125 PO10
KSK 175 PO16
P 90-R
E 90
PS 90
P 90-R
E 90
PS 90
P 90-R
E 90
PS 90
P 90-R
E 90
PS 90
rozměr (mm)
105 x 105 x 40
101 x 101 x 62
126 x 126 x 74
176 x 126 x 87
materiál
bezhalogenový
bezhalogenový
bezhalogenový
bezhalogenový
oranžová
oranžová
oranžová
oranžová
IP 54
IP 66
IP 66
IP 66
5
5
5
5
1,5 - 6 mm2
1,5 - 6 mm2
1,5 - 10 mm2
1,5 - 16 mm2
klasikace
požární odolnosti
barva
IP krytí
počet
keramických
svorkovnic (pólů)
průřez vodičů
www.pozarniodolnost.cz
instalace pro silová vedení dvojité svorkovnice
Elektroinstalační krabice slouží k zapojení elektroinstalace
v prostorech s požadavkem na systém se zachováním
funkčnosti při požáru.
Balení krabic obsahuje díly potřebné k zapojení
elektroinstalace a připevnění krabice k podkladovému
materiálu.
Měkčené vstupy u krabic zajišťují snadné průchody kabelů
při zachování krytí IP 66.
Výhodou dvojitých svorkovnic je umístění více vodičů na
jeden potenciál.
instalace pro
silová vedení
dvojité
svorkovnice
typ
KSK 125 2PO6
KSK 175 2PO10
P 30-R
E 30
PS 30
P 30-R
E 30
PS 30
rozměr (mm)
126 x 126 x 74
176 x 126 x 87
materiál
bezhalogenový
bezhalogenový
oranžová
oranžová
IP 66
IP 66
5
5
klasikace
požární odolnosti
barva
IP krytí
počet
keramických
svorkovnic (pólů)
průřez vodičů
2
1,5 - 6 mm
www.kopos.cz
2
1,5 - 10 mm
instalace pro sdělovací (datová) vedení
Elektroinstalační krabice slouží k zapojení elektroinstalace
v prostorech s požadavkem na systém se zachováním
funkčnosti při požáru.
Balení krabic obsahuje díly potřebné k zapojení
elektroinstalace a připevnění krabice k podkladovému
materiálu.
Měkčené vstupy u krabic zajišťují snadné průchody kabelů
při zachování krytí IP 66.
instalace pro
sdělovací
(datová) vedení
typ
KSK 125 DPO
KSK 175 DPO
P 90-R
E 90
PS 90
P 90-R
E 90
PS 90
rozměr (mm)
126 x 126 x 74
176 x 126 x 87
materiál
bezhalogenový
bezhalogenový
oranžová
oranžová
IP 66
IP 66
8
14
0,5 - 4 mm2
0,5 - 4 mm2
klasikace
požární odolnosti
barva
IP krytí
počet
keramických
svorkovnic (pólů)
průřez vodičů
www.pozarniodolnost.cz
instalace pro vedlejší větve vedení
Elektroinstalační krabice slouží k zapojení elektroinstalace
v prostorech s požadavkem na systém se zachováním
funkčnosti při požáru.
Balení krabic obsahuje díly potřebné k zapojení
elektroinstalace a připevnění krabice k podkladovému
materiálu.
Měkčené vstupy u krabic zajišťují snadné průchody kabelů
při zachování krytí IP 66.
Součástí balení krabic je tepelná pojistka umožňující
připojení vedlejší větvě elektrické instalace se zařízeními,
které v případě požáru mohou ohrozit funkčnost hlavní
trasy. Pojistka v případě poruchy zajistí odpojení vedlejší
větvě při teplotě, která již nemusí být pro zařízení
bezpečná.
instalace pro
vedlejší větve
vedení
KSK 125 PO6P
KSK 175 PO10P
P 90-R
E 90
PS 90
P 90-R
E 90
PS 90
rozměr (mm)
126 x 126 x 74
176 x 126 x 87
materiál
bezhalogenový
bezhalogenový
oranžová
oranžová
IP krytí
IP 66
IP 66
počet
keramických
svorkovnic (pólů)
5+1
5+1
typ
klasikace
požární odolnosti
barva
průřez vodičů
2
1,5 - 6 mm
2
1,5 - 10 mm
www.kopos.cz
www.kopos.cz
www. pozarni odolnost.cz
KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíèkova 432
CZ - 280 94 Kolín
tel.: +420 321 730 111
fax: +420 321 730 811
e-mail: [email protected]
KOPOS Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 10
SK - 821 09 Bratislava
tel.: +421 255 410 711
fax: +421 255 410 712
e-mail: [email protected]
Download

Elektroinstalační krabice s funkční integritou