Moderní HPLC separace v teorii a praxi
Lucie Nováková, Michal Douša a kol., 2013
Pracujete v aplikační laboratoři HPLC? Studujete vysokou školu se zaměřením na
analytickou chemii a musíte se tedy zabývat i metodami instrumentální analýzy? Chcete
si rozšířit své znalosti v oblasti separačních technik? Nebo jen ujasnit některé podrobnosti
či ověřit, zda správně chápete výklad principu techniky, kterou používáte při svých
separacích?
Dostupnost informací pomocí internetových databází v dnešní době nepochybně
značně usnadňuje studium a získávání nových poznatků v jakémkoliv vědním oboru. Na
druhé straně, příliš velké množství informací znesnadňuje vyhledání původních literárních
zdrojů a posouzení správnosti získané informace. Tak tomu je i v oboru kapalinové
chromatografie, která v roce 2013 slaví již 110 let své existence. Od té doby došlo
k jejímu bouřlivému rozvoji a k rozšíření do mnoha aplikačních laboratoří v podobě HPLC
(High Performance Liquid Chromatography).
Existuje nespočet odborných publikací zabývajících se principy i aplikacemi
techniky HPLC, a to zejména v anglickém jazyce. Ne všechny jsou však snadno dostupné
(ať
již
cenově
či
fyzicky
–
na
serveru
ulozto.cz
bohužel
odborná
literatura
s chromatografickým zaměřením většinou chybí) a srozumitelné i pro začátečníka či
teoreticky méně zkušeného uživatele. Pokud hledáte odborně-praktického průvodce
světem chromatografie, pak tato kniha je určena právě vám.
VALIDACE
METODY
STACIONÁRNÍ
FÁZE
Download

Moderní HPLC separace v teorii a praxi I.aII.díl, autoři Lucie