Fuzzy modelovací nástroje
pro analýzu a návrh informačních systémů
Při vytváření IS je velmi důležité zachytit a analyzovat klíčové požadavky a potřeby na
budoucí IS. Tyto požadavky můžeme uchovat v různých podobách (dokument s textovým
popisem požadavků, vize obsahující identifikaci klíčových funkcionalit systému zobrazených
pomocí use-case diagramů, apod.) Cílem směru výzkumu je zpracování vágních (neurčitých)
informací, které vznikají v průběhu analýzy klíčových požadavků a funkcionalit na budoucí IS.
Výsledkem bude vytvoření fuzzy modelovacích nástrojů pro generování modelů ve
vybraných problémových doménách, které budou pokrývat zpracování různých typů
neurčitých informací v průběhu analýzy požadavků na IS. Pro zpracování neurčitých
informací bude využit nástroj LFLC s důrazem na vytvoření hierarchických znalostních bází.
Vytvořené modelovací nástroje sníží nutnost použití experta v průběhu analýzy budoucího IS.
Vybranými problémovými doménami jsou:
1.
2.
3.
4.
Konceptuální modelování
Bezpečnost IS
Metodika vývoje provozu a údržby IS
Bezpečnost OS (operačního systému)
Metodika výzkumu a vývoje bude založena na architektuře obecného nástroje pro fuzzy
modelování, vycházejícího z obecného modelu pro rozhodování za neurčitosti a předchozího
výzkumu.
Představitelé výzkumu
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Zabývá se technickými a systémovými prostředky IT, projektováním informačních systémů a
v posledním období modelováním procesů za neurčitostí. Má dlouholeté zkušenosti s
komplexní analýzou a návrhem provozu informačních systémů ve velkých společnostech.
RNDr. Jaroslav Procházka, Ph. D.
Přednáší moderní vývoj, provoz a údržbu informačních systémů. Má praktické zkušeností v IT
na různých pozicích (Java programátor, projektový manažer, konzultant). Posledních 5 let
implementoval Agilní a Lean principy v desítkách distribuovaných projektů a služeb. Přednáší
na mezinárodních IT konferencích a provozuje blog differ.cz..
Významné publikace
Klimeš, C.: Principy výstavby počítačů a operačních systémů. KOVOSIL Ostrava, 2007. 198 str.
ISBN 978-80-903694-1-2
Klimeš, C. - Lovászová, G. – Skalka, J - Švec, P.:Informatika. Enigma, Nitra, 2007. 464 str. ISBN
80-89132-49-2
Klimeš, C. – Procházka, J.: Provozujte IT jinak. Agilní a štíhlý provoz, podpora a údržba
informačních systémů a IT služeb. Praha, Grada, 2011. 288 str. ISBN 978-80-247-4137-6
Klimeš C. – Procházka J.: New approaches in software development. In. Acta electronica et
informatica. No 2, vyd. 2006 str. 21 – 26, Košice, Slovensko, ISSN 1335-8243 (70%)
Klimeš C.: Model of the decision support system under condition of non determination. In
Acta Electrotechnica et Informatica. No.4. vyd. 2006, str. 28 – 37, Košice, Slovensko, ISSN
1335-8243
Klimeš C.: Expert system utilization for modeling the decision making processes upon
indetermination. In Acta Electrotechnica et Informatica. Vol.8 No.2. vyd. 2008, str. 40.- 46.
Košice, Slovensko, ISSN 1335-8243
Klimeš C.: Application of Computer Simulation in Information Systeme In Proceedings of 8th
International Conference CASYS'07. Přijato k tisku No. . vyd. 2009, Liege, Belgium, ISSN
1373-4903
Klimeš C.: Model of adaptation under infeterminacy. In Kybernetika. Vol.47 (2011) No.3,
pages. 355 - 368. Prague, ISSN 0023-5954
Klimeš C. – Bartoš J. – Procházka. J.:FUZZY REASONING MODEL FOR DECISION MAKING
UNDER UNCERTAINTY. International conference proceedings MENDEL 2010. Brno: Brno
University of Technology, 2010. s. 203-209.. ISBN 978-80-214-4120-0
Klimeš C. – Balogh Z.: Modelling of Education Process in LMS Using Petri Nets Structure. In:
MCCSIS 2010 : IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2010,
Freiburg, Germany 26-31 July 2010. - Freiburg : IADIS, 2010. - ISBN 978-972-8939-17-5, S.
289-292.
Klimeš C. – Bartoš J. – Procházka. J.: FUZZY MODELING TOOLS FOR INFORMATION SYSTEM
TESTING. Mendel 2011. Brno, Brno univerzity of technology, 2011. s. 154-161. ISBN 978-80214-4302-0
PROCHÁZKA, J. Agile Support and Maintenance of IT Services: Business Systems and Services:
Modeling and Development. Agile Support and Maintenance of IT Services. Springer, 2010.
ISBN 978-1-4419-9645-9
PROCHÁZKA, J., TUREČEK, T. Coaching Distributed Agile Projects. Tutorial, Helsinki, IEEE
ICGSE 2011
PROCHÁZKA, J. Prezentace: Our approach to Kaizen workshop. Paris: French Lean Institute,
Europen Lean IT Summit, 2011
Členové výzkumné skupiny, včetně doktorandů
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
RNDr. Jaroslav Procházka, Ph.D.
Doktorandi
Ing. Pavel Smolka
Mgr. Jiří Bartoš
Ing. Martin Pešl
Mgr. Bogdan Walek
Mgr. Juraj Masár
Download

Fuzzy modelovací nástroje pro analýzu a návrh informačních systémů