COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL
Název partnerství:
„SPOLEČNĚ K EVROPSKÝM PRAMENŮM“
(„TOGETHER TO THE EUROPEAN SSOURCES“)
Partnerské země:
Typ partnerství:
CZ, DE, SVK, PL, TR
Multilaterální
3. PRACOVNÍ TÝMY A KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá (CZ)
Tým 1 = koordinace projektových činností, sběr geografických dat, příprava
projektové akce „Společně k pramenům Vltavy“
Vedoucí týmu:
Mgr. Karel Koyš
E-mail:[email protected]
Tým 2 = propagace projektu uvnitř školy, příprava a realizace vernisáží, výtvarné
soutěže, příprava DVD filmu o společných projektových aktivitách
Vedoucí týmu:
Ak. soch. Vít Přeček
E-mail: [email protected]
Tým 3 = propagace projektu směrem k veřejnosti, příprava knihy „Společně k
Evropským pramenům“
Vedoucí týmu:
Mgr. Lucie Bojasová
E-mail: [email protected]
Tým 4 = sběr dat o historii a současnosti EU, Dotazníkové šetření na projektové téma:
„Co víš o Evropských pramenech“
Vedoucí týmu:
Mgr. Jarmila Janská
E-mail: [email protected]
Tým 5 = vytvoření a aktualizace webových stránek projektu, příprava a realizace
videokonferencí, vytvoření společného elektronického kalendáře projektových aktivit
Vedoucí týmu:
Mgr. Jan Fojtík
E-mail: [email protected]
Tým 6 = zajištění komunikace v jazyce anglickém a německém, vytvoření společného
mezinárodního multimediálního slovníku k projektovým tématům
Vedoucí týmu:
Mgr. Hana Przybylová
E-mail: [email protected]
1/1
Download

Pracovní týmy - Střední škola, Havířov