Všeobecné obchodní podmínky
Power Plate studií Haštal a Růžová 5
Vážení zákazníci,
náš zákazník je host se vším všudy, respektujeme vždy jeho práva, avšak na druhé straně preferujeme
respektování společných pravidel a povinností.
Jestliže se na takovýchto pravidlech shodneme a jak Vy, tak i my budeme tato pravidla, vtělená do
následujících „Všeobecných obchodních podmínek“, pečlivě dodržovat, jsme přesvědčeni, že budete od
nás odcházet spokojeni, ba co víc, že se k nám budete i rádi vracet.
1. Způsob registrace a objednávky, podmínky využití permanentních karet a slevových
voucherů
a) Rezervaci lze zadat nejpozději 5 hodin před začátkem dané lekce. Pokud v rezervačním
systému vidíte další lekce, čili je vidět, že je trenérka přítomna, tak lze rezervaci doplnit
telefonicky přes recepci i méně než 5 hodin předem.
b) Pokud si zrušíte lekci méně než 24 hodin předem a současně si vytvoříte pro ten samý
den jinou rezervaci, na niž dorazíte, tak se storno neplatí.
c) Rezervaci můžete zrušit přes on-line rezervace, osobně nebo telefonicky, nejpozději 24
hodin předem, bez jakýchkoliv sankcí. Storno poplatek za pozdní zrušení je 50% ceny
vstupného a za nepříchod na zarezervovanou lekci 100% vstupného. Rezervace nelze
zadávat ani rušit e-mailem.
d) Zákazníci používající jakýkoliv voucher či jiný typ kupónu jsou povinni do poznámky
rezervace v rezervačním systému provozovatele, či při telefonické rezervaci uvést celé
číslo vouchru či kupónu, jinak nebude provozovatelem akceptován.
e) Rezervace je možno zadat vždy na 14 dní dopředu. Koupí jakékoliv permanentky získáte
VIP status právo ON-LINE rezervovat až 2 měsíce dopředu.
f) Rezervace není možno rušit ani zadávat emailem.
g) Prosíme, pokud nebudete moci dorazit na rezervovanou lekci, tak včas minimálně 24
hodin předem zrušte rezervaci buď přes náš online rezervační system, nebo telefonicky
(kontakty jsou uvedeny na webových stránkách provozoven).
h) Za použití karetního platebního terminálu je účtován poplatek 5% z hrazené částky.
i) Čistý čas jedné objednané lekce je 30 minut. Nepřijde-li zákazník na předem objednanou
lekci včas, má provozovatel právo po 10 minutách přijmout na lekci jinou osobu.
j) Zákazníkovi, který má více než 2 neuhrazené storno poplatky, bude zablokován účet
v rezervačním systému bez náhrady.
k) V rámci zkvalitnění našich služeb jsou prostory fitness centra monitorovány kamerovým
systémem se záznamem a telefonní hovory nahrávány.
l) Provozovatel má právo vykázat z prostoru sportovního centra osoby, které odmítají nebo i
v minulosti odmítli zaplatit útratu nebo stornopoplatek.
m) V případě ukončení provozu, či stěhování jedné z provozoven, vzniká klientovi nárok
dochodit
zbývající
lekce
z permanentek
a
voucherů
ve
zbývající
provozovně/provozovnách,
jejichž
aktuální
seznam
je
zveřejněn
na
www.powerplatehastal.cz/provozovny/. V tomto případě klient nemá právo na vrácení
peněz, služba mu bude poskytnuta v rámci ostatních provozoven dle aktuálního seznamu
provozoven.
1/2
2. Pokyny pro pobyt v Power Plate studiu a kontradikce
a) Cvičení na Power Plate je při dodržování pokynů bezpečné. Přístroj je označen jako
lékařský přístroj IIb třídy. Zkontrolujte si prosím seznam kontraindikací. Pokud se Vás týká
některá z níže uvedených kontraindikací, neznamená to automaticky, že nemůžete Power
Plate používat, ale je vhodné poradit se pro jistotu se svým lékařem.
- Epilepsie
- Akutní onemocnění/zánětlivé procesy
- Těžké migrény
- Použití kardiostimulátoru
- Nedávno aplikované nitroděložní tělísko,
kovové čepy, šrouby, desky, apod.
- Tumory (aktuálně diagnostikované nádory)
- Potíže se sítnicí/dysfunkce sítnice
- Těhotenství a kojení
- DVT/Hluboká žilní trombóza
- Kardiovaskulární onemocnění
- Nedávné rány po operaci či chirurgickém
zásahu
- Syntetické/umělé klouby
- Akutní kýla/onemocnění plotének/spondylolysis
- Těžká cukrovka
b) Zamlčení nebo nepravdivé uvedení těchto informací návštěvníkem je zcela na vlastní
riziko a nebezpečí návštěvníka.
c) Provozovatel má právo dle vlastního uvážení vyloučit z cvičení podnapilou osobu, či
osobu, u které je jakékoliv riziko zhoršení zdravotního stavu v důsledku cvičení.
d) V průběhu lekce dbejte na svou bezpečnost a nežvýkejte žvýkačky.
e) Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity v Power Plate studiu provozuje výlučně
na vlastní žádost a výhradně na své vlastní nebezpečí a nese sám odpovědnost za své
vzniklé úrazy při pobytu ve fitcentru nebo při cvičení.
f) Zákazníci cvičí na vlastní nebezpečí. Provozovatel studia nenese odpovědnost za úraz
způsobený cvičením či pobytem ve studiu nebo při dalších činnostech v rámci celého
sportovního centra.
g) Stroje Power Plate jsou určeny pro cvičení pod dohledem trenérky. V případě poškození
stroje Power Plate, či vybavení studia bude na osobě, která poškození způsobila,
uplatňována náhrada v plné výši podle fakturace dodávky a montáže.
h) Provozovatel či služba má právo vykázat z prostorů sportovního centra osoby
neupravené, opilé nebo jinak nezpůsobilé ke cvičení nebo pobytu ve sportovním centru.
3. Pokyny pro užívání služeb
a) při příchodu na recepci vždy nahlaste jméno, pod kterým byla rezervace objednána
b) od služby obdržíte klíček od skříňky v šatně/zámeček, který před ukončením Vašeho
pobytu odevzdáte na recepci zpět do rukou služby
c) Cenné předměty (mobilní telefony, šperky nebo větší hotovost apod.) je možné uschovat
u obsluhy na recepci. Využijte této možnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za
ztracené či odcizené předměty, které nebyly uschovány u obsluhy na recepci sportovního
centra.
4. Závěrečná ujednání
Vždy dbejte pokynů provozovatele či služby a pokud Vám nejsou některé body pravidel jasné,
neostýchejte se služby zeptat, aby nedošlo k nedorozumění.
Dbejte především na své zdraví a bezpečnost svoji i ostatních návštěvníků. Naše sportovní centrum
jste přišli navštívit za účelem sportovat a aktivně posílit své fyzické i duševní schopnosti. Po Vašem
výkonu by se měl dostavit příjemný pocit úlevy a pohody.
To je náš cíl !!!
Zákazník se rezervováním lekce nebo jinou objednávkou služeb poskytovaných
Power Plate studiem zavazuje dodržovat tyto „Všeobecné obchodní podmínky“.
Děkujeme za Vaši důvěru i za pochopení a přejeme Vám příjemný pobyt v našem sportovním centru.
Vedení Power Plate studií
2/2
Download

Všeobecné obchodní podmínky Power Plate studií Haštal a Růžová 5