DAIKIN Podstropní jednotka
s jedním výdechem:
Nenápadná, štíhlá & výkonná
Podstropní jednotka
dnotka
s jedním výdechem
chem
Chlazení: 3,4 – 12,5 kW
Vytápění: 4,0 – 14,0 kW
FHQ-B / RZQ, RZQS, RXS
Širší výstup vzduchu
vzduc
uchu
hu dík
díky
Coanda
Coa
nda efektu:
f
až 100 stupňů
Díky ploché konstrukci je možné
é použ
použít
žít tuto jednot
jednotku
otku
ku
v prostoru bez podhledu. Nezanedbatelný
nedbate
eln
lný
ný je také
dosah těchto jednotek: spolehlivá
váá klimatizac
klimatizace
ce pr
p
pro
o velké
kanceláře a obchody.
• Režim nepřítomnosti osob znamená
mená úsporu energie
• Distribuce vzduchu po výšku stropu až do 3,8 m bez
poklesu výkonu
• Jednotku lze snadno instalovat do rohů místností
a úzkých prostor, stačí jí pouze 30 mm pro servisní
prostor ze strany
• Pohodlná distribuce vzduchu díky funkci auto swing
• Čerpadlo kondenzátu jako volitelné příslušenství
• Vhodná pro twin, triple a double-twin aplikace,
vhodná pro aplikace Multi-Split
www.klimatizace.net
Vnitřní jednotka FHQ-B
100°
INVERTER
2
Podstropní jednotka
Připojitelné venkovní jednotky
FHQ-B / RZQS
Vytápění a chlazení
Vnitřní jednotky
Chladicí výkon
Topný výkon
Opláštění
Rozměry
Hmotnost
Hladina
akustického výkonu
Min./Jmen./Max.
Min./Jmen./Max.
Barva
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Chlazení
Vysoké/nízké
Vytápění
Vysoké/nízké
Hladina
Chlazení
Vysoké/nízké
akustického tlaku Vytápění
Vysoké/nízké
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější
rozměry
Plyn
Vnější
Odvod kondenzátu Vnější
Napájení
Fáze / Frekvence/ Napětí
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
*FHQ35B
1.4/3.4/3.7
1.2/4.0/5.0
*FHQ50B
1.7/5.0/5.6
1.7/6.0/7.0
Bílá
195x960x680
24
53/48
53/48
37/32
37/32
FHQ60B
1.7/5.7/6.0
1.7/7.2/8.0
FHQ71B
-/7.1/-/8.0/-
195x1,160x680
27
55/49
55/49
39/33
39/33
195x1,160x680
27
55/51
55/51
39/35
39/35
FHQ100B
-/10.0/-/11.2/-
FHQ125B
-/12.5/-/14.0/-
195x1,400x680
32
58/53
58/53
42/37
42/37
195x1,590x680
35
60/55
60/55
44/39
44/39
Bílá
25
54/49
54/49
38/33
38/33
R-410A
9.52
15.9
VP20(vnitřní průměr 20/vnější průměr 26)
1~ / 50 / 220-240
R-410A
6.35
12.70
9.52
15.9
VP20(vnitřní průměr 20/vnější průměr 26)
1~ / 50 / 220-240
Poznámka: šedé buňky obsahují předběžné údaje
Vnitřní jednotky
Příkon
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
Roční spotřeba energie
Štítek spotřeby
Chlazení / Vytápění
Venkovní jednotky
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - Průtok
vzduchu
Jednotka
Jednotka
Chlazení
Vytápění
Hladina akustického výkonu Chlazení
Hladina
Chlazení
akustického tlaku Vytápění
Tichý noční režim
Provozní rozsah
Chlazení
Vytápění
Chladivo
Typ
Připojovací
Délka potrubí
rozměry
Rozdíl úrovní
Napájení
RZQS100,125DV1
FHQ125B
RZQS
kW
kW
FHQ71B
2.51
2.75
2.83
kWh
1,254
FHQ125B
4.55
4.86
2.75
2.88
2,273
D/D
2.91
1,779
C/D
Výška x šířka x hloubka mm
kg
Jmen.
m³/min
Jmen.
m³/min
Jmen.
dBA
Jmen.
dBA
Jmen.
dBA
Úroveň 1
dBA
Okolní prostředí Min.~Max. °CST
Okolní prostředí Min.~Max. °CMT
Max.
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. m
Vnitřní jedn. - Venkovní jedn. Max.
m
Vnitřní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
m
Tepelná izolace
Celková délka potrubí Systém
Fáze / Frekvence/ Napětí
FHQ100B
3.56
3.85
2.81
RZQS71DV1
770x900x320
68
52
48
65
49
51
47
RZQS100DV1
RZQS125DV1
1,170x900x320
103
96
100
90
67
51
55
53
49
-5.0~46
-15~15.5
R-410A
30
15
Skutečná m
Hz/V
* Tato hodnota je udávána pouze pro indikaci, neboť třída 125 není v rozsahu pro prEN14825 (verze 2010).
50
30
0.5
Obě potrubí - kapalinové a plynové
1~ / 50 / 220-240
Podstropní jednotka
Připojitelné venkovní jednotky
FHQ-B / RZQ
RZQ - 1 fáze
Vnitřní jednotky
Příkon
Chlazení
Vytápění
Jmen.
Jmen.
EER
COP
SEER
Roční spotřeba energie
Štítek spotřeby
Chlazení / Vytápění
Venkovní jednotky
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - Průtok
vzduchu
Jednotka
Jednotka
Chlazení
Vytápění
Hladina akustického výkonu Chlazení
Hladina
Chlazení
akustického tlaku Vytápění
Tichý noční režim
Provozní rozsah
Chlazení
Vytápění
Chladivo
Typ
Připojovací
Délka potrubí
rozměry
Rozdíl úrovní
Napájení
FHQ125B
kW
kW
kWh
Výška x šířka x hloubka mm
kg
Jmen.
m³/min
Jmen.
m³/min
Jmen.
dBA
Jmen.
dBA
Jmen.
dBA
Úroveň 1
dBA
Okolní prostředí Min.~Max. °CST
Okolní prostředí Min.~Max. °CMT
Max.
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. m
Vnitřní jedn. - Venkovní jedn. Max.
m
Vnitřní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
m
Tepelná izolace
Celková délka potrubí Systém
Fáze / Frekvence/ Napětí
FHQ71B
2.34
2.58
3.03
3.10
3.47
1,172
B/D
FHQ100B
3.14
3.43
3.18
RZQ71D3V1
770x900x320
67
52
48
64
48
50
43
RZQ100D9V1
3.27
RZQ125D9V1
1,345x900x320
109
96
100
90
65
50
52
67
51
53
45
-15.0~50.0
-20.0~15.5
R-410A
50
75
30.0
0.5
Obě potrubí - kapalinové a plynové
1~ / 50 / 220-240
Skutečná m
Hz/V
Jmen.
Jmen.
kW
kW
FHQ125B
3.150
3.600
3.17
4.450
4.500
2.81
3.11
kWh
3.06
1,575
C/D
Výška x šířka x hloubka mm
kg
Jmen.
m³/min
Jmen.
m³/min
Jmen.
dBA
Jmen.
dBA
Jmen.
dBA
Úroveň 1
dBA
Okolní prostředí Min.~Max. °CST
Okolní prostředí Min.~Max. °CMT
Max.
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. m
Vnitřní jedn. - Venkovní jedn. Max.
m
Vnitřní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
m
Tepelná izolace
Celková délka potrubí Systém
Fáze / Frekvence/ Napětí
RZQ100,125B9W1
FHQ125B
3.18*
2,225
B/D
RZQ100B9W1
Jednotka
Jednotka
Chlazení
Vytápění
Hladina akustického výkonu Chlazení
Hladina
Chlazení
akustického tlaku Vytápění
Tichý noční režim
Provozní rozsah
Chlazení
Vytápění
Chladivo
Typ
Připojovací
Délka potrubí
rozměry
Rozdíl úrovní
Napájení
3.31*
2,119
C/C
FHQ100B
Chlazení
Vytápění
EER
COP
SEER
Roční spotřeba energie
Štítek spotřeby
Chlazení / Vytápění
Venkovní jednotky
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - Průtok
vzduchu
FHQ125B
4.24
4.28
2.95
3.06
1,572
B/C
RZQ - 3 fáze
Vnitřní jednotky
Příkon
RZQ100,125D9V1
Skutečná m
Hz/V
* Tato hodnota je udávána pouze pro indikaci, neboť třída 125 není v rozsahu pro prEN14825 (verze 2010).
RZQ125B9W1
1,345x900x320
106
103.0
101.0
65.0
49.0
51.0
99.0
100.0
66.0
50.0
52.0
45
-15.0~50.0
-20.0~15.5
R-410A
75
30.0
0.5
Obě potrubí - kapalinové a plynové
3N~ / 50 / 400
Podstropní jednotka
Připojitelné venkovní jednotky
FHQ35,50B
RXS
Vnitřní jednotky
Příkon
Chlazení
Vytápění
Min./Jmen./Max.
Min./Jmen./Max.
EER
COP
Roční spotřeba energie
Štítek spotřeby
Chlazení / Vytápění
Venkovní jednotky
Rozměry
Hmotnost
Ventilátor - Průtok
vzduchu
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Chlazení
Vysoké/nízké
Vytápění
Vysoké/nízké
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Vysoké/nízké
akustického tlaku Vytápění
Vysoké/nízké
Okolní prostředí Min.~Max.
Provozní rozsah
Chlazení
Vytápění
Okolní prostředí Min.~Max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Délka potrubí
Max.
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn.
rozměry
Vnitřní jedn. - Venkovní jedn. Max.
Rozdíl úrovní
Tepelná izolace
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Napájení
Fáze / Frekvence/ Napětí
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CST
°CMT
m
m
RXS35J
*FHQ35B
-/1.05/-/1.11/3.24
3.60
525
A/B
*FHQ50B
0.44/1.83/2.02
0.40/2.05/2.45
2.73
2.93
915
D/D
FHQ60B
0.44/2.15/2.23
0.40/2.49/2.75
2.65
2.89
1,075
D/D
*RXS35J
550x828x285
34
*RXS50J
735x903x300
48
RXS60F
735x825x300
48
50.9/45.0
46.3/46.3
63
49/46
49/46
-10~46
-15~18
R-410A
30
20
Obě potrubí - kapalinové a plynové
1~ / 50 / 220-240
63
48/44
48/45
-10~46
-15~20
R-410A
20
15
m
Hz/V
* Tato hodnota je udávána pouze pro indikaci, neboť třída 125 není v rozsahu pro prEN14825 (verze 2010).
30
20
1~ / 50 / 220-240
Poznámka: šedé buňky obsahují předběžné údaje
Vnitřní jednotka FHQ-B
Produkty DAIKIN distribuuje:
Venkovní jednotka RZQ, RZQS, RXS
Copyright © DAIKIN · Tento prospekt byl sepsán pouze pro informační účely a nepředstafvuje závaznou
nabídku společnosti Daikin. Uvedené specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
FHQ-B / RXS
Download

DAIKIN Podstropní jednotka s jedním výdechem: