Vážení obchodní partneři, společnost Tekro
Vás srdečně zve na odborný seminář
„Mor prasat - Africký mor - Aujezskyho choroba
= hrozby dnešní doby“
1. Termín:
pondělí 23.6.2014 od 9:00 hodin
Místo konání:
Obecní hostinec ve Dzbeli
Dzbel 58, 49°36'48.416"N, 16°50'56.442"E
2. Termín:
úterý 24.6.2014 od 9:00 hodin
Místo konání:
VOD Zdislavice - zasedací místnost
Zdislavice 36, 257 64 Zdislavice
Program:
09:00
09:20
09:30
10:30
10:45
11:45
12:15
12:45
Prezence
Zahájení
Mor prasat - Africký mor prasat - Aujezskyho choroba
(MVDr. Ivan Přikryl, KVS Brno)
Přestávka
Prevence - základ zdraví
(Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Tekro, spol. s r.o.)
Přípravky Tekrocid - likvidace ohnisek nebezpečných nákaz
(Ing. Stanislav Polcr, Tekro, spol. s r.o.)
Diskuse, závěr
Oběd
Svoji účast na seminář, prosím, potvrďte nejpozději do 18.6.2014 na přiložené
vrácence a zaškrtněte Vámi vybraný termín.
Tekro, spol. s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4, tel.: 241 022 111, fax: 241 022 222,
e-mail: [email protected], www.tekro.cz
Vážení obchodní partneři,
z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení účasti na odborném semináři
„Mor prasat - Africký mor - Aujezskyho choroba = hrozby dnešní doby“, který se
koná 23.6.2014 v obecním hostinci ve Dzbeli, 798 53 Dzbel 58 nebo 24.6.2014
v zasedací místnosti VOZ Zdislavice, Zdislavice 36, 257 64 Zdislavice.
Vrácenku nám, prosím, zašlete do termínu 18.6.2014 na faxové číslo 241 022 222,
na e-mail [email protected], nebo na adresu Tekro, spol. s r.o. Višňová 2/484,
140 00 Praha 4.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrácenka - prosím vyplňte čitelně hůlkovým písmem
Potvrzuji svoji účast na semináři společnosti Tekro - „Mor prasat - Africký mor - Aujezskyho
choroba = hrozby dnešní doby“
jméno a příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................................
podnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosím označte křížkem, kterého termínu se chcete zúčastnit.
pondělí 23.6.2014, Obecní hostinec ve Dzbeli
úterý 24.6.2014, VOD Zdislavice - zasedací místnost
Dzbel 58, Hostinec
Děkujeme za Vaše pochopení, za společnost Tekro, spol. s r.o.
Marie Dittrichová, tel.: 241 022 173
VOD Zdislavice
Download

„Mor prasat - Africký mor - Aujezskyho choroba = hrozby dnešní doby“