Vše pro profesionální autoservis září/2014
TROST ROAD-SHOW 2014: Startujeme 8. září a bude to jízda!
Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si vás pozvat na jubilejní 5. ročník největší mobilní expozice
garážového vybavení, techniky, nářadí a náhradních dílů na osobní
a užitkové vozy v České republice TROST ROAD-SHOW 2014.
Kdy a kde?
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
8. 9.
9. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
Otovice (Karlovy Vary)
Plzeň
Hostivice*
Jičín
Pardubice
Třebíč (Meteor Martin Rigo)
Brno
Olomouc
Ostrava
Akce probíhají od 14.00 do 20.00 hod.
*Také pro zákazníky poboček Praha 9 a České Budějovice
Na co se můžete těšit?
Výstava novinek garážové techniky
Prezentace na aktuální téma:
16:00 – Plnička automatických převodovek
16:30 – Novinky Bosch (Diagnostika tlaku v pneumatikách
TPA 200, digitální regloskop HTD 615)
17:00 – Aditiva
17:15 – Čištění DPF
17:30 – Diagnostika TPMS
Moderované představení
vystavené techniky
A!
NOVINK
Speciální ceny a dárky platné pouze v den akce
Občerstvení
Soutěž na 3D profi simulátoru na vybraných pobočkách
Pobočka Jičín v novém, Plzeň je na řadě!
Další vlna renovací a stěhování našich poboček je v plném proudu. Moderním vzhledem a skladovacím zázemím se od konce srpna
může pochlubit na prodejna v Jičíně. Nový objekt, který je jen 2 minuty od bývalé adresy si budete moci prohlednout 11. září během
naší zastávky Road-Show 2014. Zároveň finišuje příprava naší plzeňské pobočky.
pobočka Jičín
Nová adresa od 25. 8. 2014
Průmyslová 1108
506 01 Jičín
O!
NČEN
O
K
DO
pobočka Plzeň
Nová adresa v průběhu září
Areál CTPark Plzeň
Obchodní ulice
301 00 Plzeň
Sortiment
Strana 2
Dvouhmotový setrvačník s odstředivými kyvadly
Moderní spalovací motory nabízejí vysoký točivý moment již v oblasti
nízkých otáček a umožňují tak provoz s velmi nízkou spotřebou paliva i
nízkou tvorbou emisí. U běžných vozidel však právě při jízdě s nízkými
otáčkami vznikají rušivé hluky, které brání plnému využití tohoto potenciálu úspor. Velmi důležitou roli zde hraje efektivita tlumení vibrací dvouhmotových setrvačníků (DMF).
1. Primární setrvačník s ozubeným věncem
4. Příruba
2. Kyvná hmota
5. Obloukové pružiny
3. Kladky
6. Sekundární setrvačník
Vyrovnávací síla
Odstředivý kyvadlový tlumič vyvinutý LuK je schopen se samočinně přizpůsobit otáčkám motoru a umožňuje tak zcela využít výkonnostní potenciál moderních hnacích jednotek bez ovlivnění komfortu jízdy.
Vyšší komfort
1
DMF
s kyvadly
2000
3000
0 1000
Kyvadla (1) kmitají proti pohybu torzního kmitání motoru (2). Největší výkyv mají kyvadla při nízkých otáčkách motoru, kdy má také motor největší
torzní kmitání. Odstředivá kyvadla se samočinně pohybují proti působení
vibrace a kompenzují tak nežádoucí torzní kmitání. Téměř zcela tak eliminují i rušivé hluky motoru při provozu v nízkých otáčkách.
Od tohoto
bodu je možná
plynulá jízda
Kolísání otáček
2
Konvenční
systém
otáčky 1/min
Na rozdíl od konvenčních systémů, dvouhmotový setrvačník s odstředivým kyvadlem výrazně redukuje vibrace vznikající nerovnoměrným otáčením klikového hřídele. Efekt: vedle minimalizace rušivých hluků umožňuje velmi úspornou a komfortní jízdu i při nízkých otáčkách
Méně paliva
Možnost jízdy při velmi nízkých otáčkách motoru otevírá ve srovnání
s běžnými systémy a dokonce i ve srovnání se systémy s konvenčním
dvouhmotovým setrvačníkem obrovský potenciál pro úspory paliva.
Pevný setrvačník
5,4
4,9
DMF
DMF s kyvadly
Sortiment
Strana 3
Spojkové obložení LuK HD 30 plus
Třecí obložení spojkové lamely je bezesporu jedním z nejvíce namáhaných dílů nákladního automobilu. Jeho kvalitativní parametry jsou rozhodující pro životnost spojky, její spolehlivou funkci a komfort ovládání.
Nová generace spojkového obložení od společnosti LuK je výsledkem
dlouhodobého vývoje, zaměřeného na zvýšení odolnosti a životnosti
spojkových kompletů. Nový materiál je označován HD 30 PLUS, neboť
podle dosavadních jízdních testů a zkušeností z provozu se díky němu
prodlouží životnost spojky až o 30 %.Tohoto zlepšení bylo dosaženo díky
speciálně vyvinutým vláknům ve vícevrstvé konstrukci a použitím zcela
nového procesu výroby třecího materiálu. Pro uživatele vozidla to pochopitelně znamená nemalou úsporu nákladů na servis a snížení prostojů
vozidla.
Výhody LuK HD 30 PLUS
•Prodloužení životnosti spojky až o 30 %
•Vysoká tepelná a mechanická stabilita
•Vynikající záběrová charakteristika
•Nižší prostoje a náklady na servis
•Prvotřídní kvalita od dodavatele do prvovýroby
HD 30 PLUS je standardní výbavou spojek LuK v rozměrech: 360, 400 a 430 mm.
Dosud běžně používaná spojková obložení byla vždy kompromisem mezi dvěma protichůdnými
požadavky – pevnostní a tepelná
odolnost spojky nebo ideální záběrová charakteristika? Teprve
speciální konstrukce LuK HD 30
PLUS umožňuje obě tyto vlastnosti
kombinovat.
Díky tomuto dvouvrstvému obložení, které bylo vyvinuto speciálně pro
těžká užitková vozidla, je možné dosáhnout až o 30 % delší životnost
spojky oproti běžným typům. Obložení HD 30 PLUS je nyní standardní
výbavou spojek LuK v nejpoužívanějších rozměrech: 360 mm, 400 mm
a 430 mm.
Životnost
Běžné
obložení
Obložení se skládá ze dvou vrstev, vyrobených z různých materiálů:
+30 %
Třecí vrstva
•Vysoký součinitel tření
•Ideální záběrová charakteristika
•Vysoká odolnost proti opotřebení
Nosná vrstva
•Vysoká pevnost
•Rozměrová stabilita
•Vysoká tepelná odolnost
HD 30 PLUS
Běžné obložení
Sortiment
Strana 4
Novinky v akumulátorech BOSCH
Díky stále se měnícím trendům v automobilovém průmyslu se v této době
pozvolna mění uspořádání jednotlivých produktových řad startovacích
akumulátorů Bosch. Tyto trendy představují stále se rozšiřující systém
START/STOP a také i větší rozmach komfortní elektroniky ve vozidlech
nižší třídy. Uvedený trend tak klade stále větší nároky na napájení elektrických systémů ve vozidlech. Na grafech níže můžete vidět porovnání
a předpokládaný vývoj podílu jednotlivých typů akumulátorů v následujících letech, které budou osazovány již u výrobce automobilu.
Trend v používání akumulátorů ve vozovém
parku (OE)
100 %
SLI
Z těchto grafů je patrné, že do pěti let bude převládat technologie EFB
a v závěsu za ní akumulátory vybavené technologií AGM. Klasické akumulátory, jak je známe teď, budou zaujímat jen doplňkovou roli na trhu
a budou určeny spíše pro vozidla staršího data výroby.
50 %
Pro celkové zjednodušení výběru vhodného akumulátoru se do konce
tohoto roku sníží počet řad startovacích akumulátorů Bosch. Ze současných čtyř řad (S6, S5, S4 a S3), vzniknou do budoucna pouze řady tři.
Řada akumulátorů S6 postupně zanikne a akumulátory se z této řady
přesunou do řady S5. Protože budou vozidla střední a nižší třídy v příštích letech vybavována stále častěji technologií EFB, přesune se stávající
řada S5 (EFB) do řady S4.
EFB
AGM
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AGM technologie
2013
2017
2013
IAM
Použito např. u FIAT/FORD
Kupující orietovaní na cenu
2017
Start
Start
2020
2020
2013
2017
Start/stop
EFB/AGM technologie
Start/stop
EFB technologie
Start/stop
Vozidla vyšší třídy
(prémiová)
Start/stop
Vozidla střední třídy
Start
Vozidla nižší třídy
Start
OE aplikace pro
systém start/stop
Co? Kde?
Start/stop technologie podle rozsahu vozidel
2020
Volkswagen
BMW/Mercedes_Benz
Kupující orientovaní na
poměr cena/výkon
Kupující orietovaní na hodotu
Nová koncepce řad akumulátorů
AGM
• S6 AGM
• 5 obj. č.
EFB
• S5 EFB
• 5 obj. č.
SLI
• S5
• 11 obj. č.
SLI + AGM
• S5 + S5 AGM
• 11 SLI
• 5 AGM
SLI + EFB
• S4 + S4 EFB
• 25 SLI
• 5 EFB
Pro nová nebo luxusní vozidla s mnoha elektrickými spotřebiči.
Například pro vozidla vybavená systémem
Start/Stop s rekuperací
Pro nová nebo luxusní vozidla s mnoha elektrickými spotřebiči. Například pro vozidla vybavená
systémem Start/Stop s rekuperací. Modrá řada
obsahuje akumulátory pro japonská vozidla
SLI
• S4
• 25 obj. č.
SLI
• S3
• 13 obj. č.
SLI + EFB
• S3
• 13 obj. č.
Pro starší a malá vozidla s ohledem na počet
elektrických spotřebičů
Sortiment
Strana 5
S touto změnou budou také zavedena nová objednací čísla
ETN
Stávající obj.
čísla Bosch
NOVÁ obj. čísla
Bosch
Zkrácený
kód
NOVÝ zkrácený
kód
Osobní vozidla Start/Stop S6 AGM / 12 V
560 901 068
0 092 S60 050
570 901 076
0 092 S60 080
580 901 080
0 092 S60 110
595 901 085
0 092 S60 130
605 901 095
0 092 S60 150
S6 005
S6 008
S6 011
S6 013
S6 015
Osobní vozidla S5 AGM / 12 V
0092S5A050
0092S5A080
0092S5A110
0092S5A130
0092S5A150
Osobní vozidla Start/Stop S5 EFB / 12 V
560 500 056
0 092 S5E 050
565 500 065
0 092 S5E 070
570 500 065
0 092 S5E 080
575 500 073
0 092 S5E 100
580 500 073
0 092 S5E 110
S5 E05
S5 E07
S5 E08
S5 E10
S5 E11
Osobní vozidla Start/Stop S5 EFB / 12 V
0092S4E050
S4E05
0092S4E070
S4E07
0092S4E080
S4E08
0092S4E100
S4E10
0092S4E110
S4E11
S globální změnou balení produktů
Bosch přichází i změna vzhledu etiket
akumulátorů Bosch
Nejvyšší řada akumulátorů Bosch bude znázorněna černou barvou etiket, střední řada stávající modrou barvou a nejnižší řada akumulátorů S3
bude mít etiketu stříbrnou.
Akumulátory Bosch
206 obj. č.
Osobní
vozidla
61 obj. č.
S5 AGM
5 obj. č.
Co vám tyto změny přinesou?
S5A05
S5A08
S5A11
S5A13
S5A15
Nákladní
auta
44 obj. č.
Motocykly
66 obj. č.
T5 3 obj. č.
M6 AGM 22 obj. č.
T4 5 obj. č.
M4
44 obj. č.
Leisure
35 obj. č.
S5
11 obj. č.
•Zvýší se přehlednost a dostupnost jednotlivých řad
•Přenesením technologie EFB do standardní řady, která je orientovaná
spíše na poměr cena/výkon a blíže do segmentu kupujících z řad maloobchodních spotřebitelů se zvýší potenciál prodeje
•Zakomponování barevného rozlišení akumulátorů do jednotného značení produktů Bosch, které zlepší povědomí o značce. Zároveň tak lze
jednoduše určit jak je daná řada orientována – stříbrná (hlavní slovo je
cena), modrá (střední třída, kdy již cena nehraje tak významnou roli),
černá (prémiová řada, kde se na cenu nikdo neptá)
•Zavedení piktogramů na akumulátorech, které pomáhají lépe identifikovat správný typ akumulátoru pro danou potřebu či vozidlo
S4 EFB
5 obj. č.
L5
4 obj. č.
L5
6 obj. č.
S4
25 obj. č.
L4
6 obj. č.
S3
15 obj. č.
T3
37 obj. č.
Ukázka nového designu etiket u akumulátorů S5, S4, S3
Sortiment
Strana 6
Kolové jednotky SKF
První kolovou jednotku představila společnost SKF před více než 50
lety. Od té doby byla do kolových jednotek začleněna celá řada nových
funkcí. V současné době jsou tyto integrované, utěsněné, předmazané a
nastavené kolové jednotky prověřeny miliony najetých kilometrů. Kolové
jednotky mohou rovněž přenášet kroutící moment pohonu, poskytovat
montážní úchyt pro brzdový disk nebo kolo a také slouží jako konstrukční
prvek odpružení.
Ložisko 3. generace
Kolová ložiska 2. generace – HBU 2 a 3.
generace – HBU 3
Tato jednotka vychází z typu HBU 1, ale jeho vnější kroužek je součástí
příruby, takže nahrazuje funkci náboje. Ložiska třetí generace jsou opatřena přírubou pro připevnění kola a kotouče brzdy a druhou přírubou pro
upevnění jednotky k tlumiči. Tento systém přináší výrazné zjednodušení z
hlediska konstrukce i manipulace.
Kuželíkové ložisko VKBA 529
Kuželíkové ložisko
Ačkoliv se tento typ u nových vozů již moc nepoužívá, na trhu s náhradními díly jsou stále časté. Tato nezatěsněná ložiska se používají u nehnaných předních či zadních kol.
Kolová jednotka 1. generace – HBU 1
Ložisko SKF X-Tracker s připojením pro čidlo ABS
Ložisko X-Tracker
Jejím základem je dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem,
které je optimalizováno pro použití v
kolech automobilů. Nejčastěji se používá u hnaných kol, ale používá se
i u integrovaných konstrukcí bubnových brzd nehnaných kol. Při montáži vždy dbejte na lisování ložiska za
správný kroužek!
Ložisko X-Tracker je oceňovanou novinkou v oblasti kolových ložisek.
Jeho konstrukce zvyšuje nosnost ložiska a ve srovnáním s tradičním kuželíkovým ložiskem zvyšuje tuhost náboje o 50 %. To přináší řadu výhod: přesnější vedení kola v zatáčkách, snížení náklonu kolové jednotky
zlepšuje ovladatelnost, přesné otáčení kotoučů snižuje opotřebení brzd,
snižuje se hlučnost i vibrace. Je používáno například v Opelu Insignia.
Ložisko 1. generace a jeho varianta
s brzdovým kotoučem
SKF je OE dodavatelem pro většinu výrobců vozidel na světě. Podíl v
OE výrobě kolových ložisek v Evropě je 32 %. Nabídka SKF pokrývá
přes 98 % evropského vozového parku. Náhradní díly SKF tak přesně
splňují OE specifikace a nároky na prémiovou kvalitu. Při montáži ložisek
vždy dbejte na to, abyste lisovací tlak aplikovali na správný kroužek ložiska. Vyvíjejte stálý, rovnoměrný tlak a používejte doporučené montážní
přípravy pro zajištění správné montáže, bezproblémového chodu ložiska
a spokojenosti zákazníka.
Sortiment
Strana 7
Trh chladicích kapalin se otřásá v základech –
nezapomeňte být včas u toho
Většině provozovatelů vozidel dochází v poslední době trpělivost s nekvalitními a nevhodně zvolenými chladicími kapalinami. Týká se to zejména
oblasti osobní dopravy, nákladních vozidel a stavební techniky. Následky
jsou u takových strojů katastrofální. Provozní kapalina v hodnotě několika
tisíc způsobí výměnou zkorodovaných náhradních dílů, prostoji a dalšími
vícenáklady škody za statisícové částky. Najděte včas správný produkt
a nahraďte nedostačující G48 vhodným výrobkem.
Antifreeze G48 na kavitaci nestačí
Mít jistotu, že autobus chladí správně, je dnes umění.
Se správným produktem k zákazníkovi
Koroze v motoru a jeho součástích s kapalinou typu G48.
Krátce po ekonomické krizi došlo s úsporami i na nemrznoucí směsi. Pryč
jsou doby, kdy většina dopravních podniků a ČSAD v ČR, jako v jedné
z mála zemí na světě, jezdila výhradně na ekologickou chladicí kapalinu z propylenglykolu. Část uživatelů vozidel totiž začala volit levnější
jedovatou kapalinu z ethylenglykolu. Když už později nebylo kde ušetřit, prosadilo se v heavy duty aplikacích používání zejména kapalin G48,
která je vyvinuta pouze pro osobní automobily. Někteří nákupčí dokonce
začali objednávat pouze zelenomodré nemrznoucí směsi či dokonce různé „pseudo“ koncentráty. Ty mají, kromě vyšší přítomnosti vody, značně
snížený obsah inhibitorů koroze. Následky na sebe nenechaly dlouho
čekat. Radiátory netopí, přehřívá se převodovka, koroduje blok a vložky
motoru. V extrémním případě praskají i mrazové zátky a vlivem kavitace
se dostává voda do oleje.
Naštěstí se zdá, že většině uživatelů dochází s tímto stavem trpělivost.
Na trhu je samozřejmě již dlouho pár kvalitních a prověřených kapalin od
výrobců samotných motorů. Jde však o prvonáplně, jejichž náklady často
promítají prostředky vynaložené za náročné zkoušky, certifikace a samozřejmě marketingové účely. Jejich originální koncentrát je často velmi drahý. Pak je výběr vhodných kapalin, které nezpůsobí kavitaci nebo důlkovou
korozi a zaručí, že dotčená provozní kapalina vydrží v příslušném chladicím okruhu alespoň 2 roky provozu, dost omezen. Kapalinu typu G48 je
nutné zavrhnout, kvalitní antifreeze G11, který vlivem omezení normy VW
nemůže obsahovat inhibitory koroze jako dusitany a molybdenany, také nemusí stačit. Jedním z řešení je výrobek CS ANTIFREEZE G CARGO, který
nově naleznete v prodejním portfoliu společnosti TROST. Jedná se o speciální kapalinu pro přeplňované naftové motory obsahující vysoce účinné
inhibitory koroze bránící kavitaci a důlkové korozi, tzv. pitiingu. Buďte jedni
z prvních, kteří tento produkt nabídnete koncovému zákazníkovi - uživateli
autobusů, nákladních vozidel, nebo pokud takové vozidlo vlastníte, vyzkoušejte jej rovnou sami. Ještě je čas, než spuštěná koroze začne páchat dalekosáhlejší škody. Díky vývoji chladicích kapalin společností CLASSIC Oil,
Vám tento produkt můžeme nabídnout již nyní, zatím co ostatní ho teprve
vyvíjejí. Předběhněte svou konkurenci!
Sněhové řetězy pewag – nejsilnější řetězy světa
pro použití v každé oblasti
Pewag nabízí pro každé použití ten správný produkt. Sněhové řetězy od pewagu se
mohou použít, nejen v zimních podmínkách. Tyto výrobky najdou uplatnění jak ve
sněhové břečce, tak i štěrku a písku. Také
v armádě a záchranných službách důvěřují pro jakýkoliv neschůdný terén osvědčené pewag kvalitě. Díky potěšen z inovací,
pewag vyvinul sněhové řetězy, které za
každých podmínek zaručují nejvyšší míru
bezpečnosti a pohodlí.
Produktová řada Pewag
servo
pewag servo nabízí díky jemné husté řetězové síti výborný záběr. Řetězové články z
materiálu o síle 3.2 mm zaručují vynikající
záběr a dlouhou životnost. V automatickém
napínacím elementu je poprvé použita
patentovaná servo technologie, která
se stará o správné napnutí řetězu
tak, že není zapotřebí dodatečné dopínání řetězu. Nový přepínač zvyšuje komfort montáže a
nový oděru odolný desing dodává řetězu elegantní vzhled
- koneckonců i sněhové řetězy mohou vypadat hezky.
K ochraně disků slouží plastové
díly na bočním řetězu.
Automatické
otvírání
vnitřního lana zvyšuje komfort při demontáži. pewag servo je určený pro
sportovní vozy se stísněnými poměry
v podbězích.
Trost Auto Service Technik spol. s r. o.
SEGRO Logistics Park Prague, Archeologická 1383, 253 01 Hostivice, IČ: 60467053, DIČ: CZ60467053, [email protected]
Zákaznické linky:
840 555 444
840 444 777 Reklamace: 226 003 340
www.trost.com
Hostivice
– centrála
SEGRO Logistics Park Prague, Archeologická 1383, 253 01 Hostivice
tel.: 226 003 333, fax: 226 003 355, [email protected]
České
Budějovice
Nemanická 443/2, 370 10 České Budějovice
tel.: 389 502 955, [email protected]
Vedoucí pobočky
Marek Lovicar
725 563 566
Vedoucí pobočky
Marek Vopátek
602 127 831
Tomáš Bartoška
725 814 032
Martin Vlček
602 496 602
České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice,
Vimperk, Sušice, Vodňany, Strakonice
Jaroslav Soldát
724 052 414
Tábor, Milevsko, Jindřichův Hradec, Třeboň,
Soběslav, České Budějovice
Praha 5, 6, 7, Rakovník, Beroun
Prodejní poradci
Petr Basl
602 708 993
Praha 2, 3, 4, 10, Praha západ, Jesenice
724 807 150
Slaný, Kralupy n./Vltavou, Hostivice
Karlovy Vary
Hroznětínská 233, 362 32 Karlovy Vary-Otovice
tel.: 357 072 330, [email protected]
725 870 608
Ústecký kraj
Vedoucí pobočky
Lenka Abrahámová 606 627 704
Příbram, Sedlčany, Dobříš, Hořovice, Rožmitál
pod Třemšínem
Prodejní poradci
Václav Voříšek
Plzeň
Obchodní ulice, 326 00 Plzeň
tel.: 377 241 749, [email protected]
Vedoucí pobočky
Jana Majerová
602 708 995
Tomáš Tauer
724 363 705
Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-jih, Klatovy,
Domažlice, Nýřany
Josef Šperl
725 060 169
Plzeň-město, Plzeň-sever, Tachov, Stříbro,
Kralovice, Mariánské Lázně
Radek Máj
Jaroslav Rambousek 724 989 357
Praha 9
Areál VGP park – Hala II, Vlastibořská 2790, 193 00 Praha 9 – H. Počernice
tel.: 226 539 700-702, [email protected]
Vedoucí pobočky
Oldřich Svěrák
602 257 659
Dušan Suchý
724 414 078
Prodejní poradci
Ladislav Hoch
725 845 139
Praha 8, 9, Praha–východ, Mělník
Praha–východ, Říčany, Kolín, Poděbrady,
Lysá n./Labem, Nymburk
Pardubice
Hůrka 1832, 530 02 Pardubice
tel.: 463 352 910, [email protected]
Vedoucí pobočky
Roman Makyda
Pavel Šídlo
725 845 147
725 756 341
Prodejní poradci
Věra Tomišková
Vedoucí pobočky
Prodejní poradce
Brno
Vedoucí pobočky
Prodejní poradci
Průmyslová 1108, 506 01 Jičín
tel.: 319 809 910, [email protected]
Jan Ullmann
Jan Verecký
724 790 279
724 177 363
Letohrad, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Hlinsko,
Žďár nad Sázavou, Holice, Vysoké Mýto,
Choceň, Vamberk, Žamberk, Rychnov nad
Kněžnou, Pardubice
Náchod, Hradec Králové, Přelouč, Chrudim,
Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Třemošnice,
Čáslav, Kutná hora, Nový Bydžov
od 25. 8.
Jičín, Hořice, Kopidlno, Nový Bydžov,
Nová Paka, Vrchlabí, Trutnov, Semily,
Lomnice nad Popelkou, Železný Brod, Turnov,
Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav, Česká Lípa
602 281 835
Prodejní poradci
Karlovy Vary, Ostrov, Chomutov, Kadaň, Sokolov,
Chodov, Fr. Lázně, Cheb, Aš
v průběhu září
Tým pro nákladní vozidla
Manažer oddělení
Tomáš Voves
602 561 271
Zákaznická linka
Stanislav Hryzák
Michal Beran
840 444 777
Produktový manažer
Jiří Hron
724 708 676
Martin Kykal
724 738 296
Pardubice, Jižní a Severní Morava
Jaroslav Soldát
724 052 414
Jižní Čechy
Jan Teleki
725 852 980
Západní Čechy
Prodejní poradci
Garážové vybavení a diagnostika
Manažer oddělení
Jan Musil
724 319 945
Masná 226/104, 602 00 Brno
tel.: 545 215 283, [email protected]
Produktový manažer
Radoslav Gajdoš
724 684 034
Václav Mouček
725 862 529
Praha a Západní Čechy
David Barták
778 499 033
Konzultanti
Jan Janoško
606 622 494
Východní, Severní, Střední a Jižní
Čechy
Jiří Lukáš
724 995 480
Brno
Josef Pečinka
724 790 281
Jižní a Severní Morava
Jan Kunc
602 319 389
Blansko, Tišnov, Boskovice, Letovice, Jevíčko,
Svitavy, Moravská Třebová, Vyškov
Miroslav Staněk
602 475 247
777 471 699
724 790 278
Slavkov, Kyjov, Dubňany, Hodonín, Břeclav,
Mikulov, Znojmo, Ivančice, Rosice, Mor. Krumlov
Jakub Sedlář
Milan Macháček
Jiří Dohnal
724 417 844
Ostrava
Areál CTPark, Na Rovince 981, 720 00 Ostrava-Hrabová
tel.: 555 308 900, [email protected]
Vedoucí pobočky
Petr Trčka
725 009 737
David Gluštík
724 174 368
Opava, Frýdek Místek, Nový Jičín, Příbor,
Kopřivnice, Odry, Fulnek, Bílovec, Studénka
Ostrava, Havířov, Český Těšín, Orlová,
Karviná, Bohumín, Třinec, Jablunkov
Olomouc
VGP Park Olomouc – budova A, Dolní Novosadská 337/92, 779 00 Olomouc
tel.: 585 316 070, [email protected]
Vedoucí pobočky
Martin Krejčíř
602 264 548
Martin Otčenášek
602 475 250
Prostějov, Konice, Litovel, Mohelnice, Zábřeh na
Moravě, Šumperk, Jeseník, Rýmařov, Kroměříž
Jiří Matoušek
724 790 282
Olomouc, Šternberk, Přerov, Hranice na
Moravě + Zlínský kraj
Prodejní poradci
regionální manažer Petr Bahounek 602 249 291
Jičín
724 363 774
regionální manažer Michal Tesař 725 814 030
Prodejní poradci
Servis
Praha, Východní, Západní, Severní,
Střední a Jižní Čechy
Praha, Východní, Západní, Severní,
Střední a Jižní Čechy
Jižní a Severní Morava
Portál autoservisů
Servisní koncepty
Manažer oddělení
Konzultanti
Jakub Drozd
606 649 213
Technická hotline
800 876 078
Pouze pro konceptové partnery
Jakub Drozd
606 649 213
Čechy, Vysočina
Martin Lizna
724 134 952
Jižní a Severní Morava
Partnerská síť distributorů
Benešov AUTO VASO, tel. 317 728 540 • Klatovy Auto PB, tel. 736 681 867, 603 736 213
Mělník JP Autosport Pekař, tel./fax 315 626 639, mobil 602 126 119 • Písek AUTOSTYL Písek, tel. 382 214 981, mobil 777 072 000, 777 269 940
METEOR - Martin Rigó: Třebíč tel. 568 838 250, mobil 777 665 806 • Jihlava tel. 567 322 701, mobil 775 672 665 • Žďár nad Sázavou tel. 566 621 704, mobil 775 666 656
Download

Pobočka Jičín v novém, Plzeň je na řadě! TROST ROAD