POŘADATEL / ORGANIZER
ABF, a.s.
Mimoňská 645
190 00 Praha 9 / Prague
Czech Republic
www.abf.cz
trasa / line C
zastávka / terminal
Letňany
• Servisní centrum pro pořadatele i vystavovatele
Service center for organizers and exhibitors
• Zázemí a odpočinkové zóny pro návštěvníky
Services and rest areas for visitors
• Konferenční centrum, press centrum, business centrum
Conference center, press center, business center
CELKOVÁ ROZLOHA: 105 000 m2
• možnost rozšíření pro potřebu velkých akcí na kapacitu až
130 000 m2
TOTAL AREA: 105,000 sq.m
• In the case of request for large events can be extended up to
130,000 sq.m
KRYTÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA: 29 760 m2
• šest moderních ocelových výstavních hal s průmyslovými
betonovými podlahami vysoké nosnosti
• možnost dočasného rozšíření mobilními halami
na kapacitu až 60 000 m2
INDOOR EXHIBITION AREA: 29,760 sq.m
• Six modern steel exhibition halls with industrial concrete floors of
high load
• Possibility of temporary expansion of mobile halls with a capacity
up to 60,000 sq.m
• Restaurace, kavárny, šatny
Restaurants, coffee bars, cloakrooms
• 700 parkovacích míst v areálu
700 parking places in the area
• 3000 parkovacích míst v bezprostřední blízkosti
3,000 parking places in the immediate vicinity
2. VELETRH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ,
ZVUKOVÉ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY
2nd TRADE FAIR FOR MUSICAL INSTRUMENTS,
SOUND AND LIGHT TECHNIQUE
• Napojení na dálnici D8 z Teplic, Drážďan a Berlína
Connection to the D8 Highway from Teplice, Dresden and
Berlin
• Zastávka MHD ve vzdálenosti 100m
Station of public transport is at a distance of 100 m
• Konečná stanice metra C Letňany
Final station of subway line C - Letňany
1. VELETRH SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
1st TRADE FAIR FOR CONSUMER ELECTRONICS
• Mezinárodní letiště pro malá letadla v těsném sousedství
International airport for small planes in the close vecinity
PVA EXPO PRAHA
Beranových 667
199 00 Praha 18 / Prague
Czech Republic
www.pvaexpo.cz
MUSIC_15_FINAL.indd 1
www.abf.cz
12. — 14. 5. 2015
06.03.14 15:34
PŘEDSTAVENÍ NOVINEK, TRENDŮ, NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ A DESIGNU INTERAKTIVNÍ FORMOU
INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS, TRENDS, THE LATEST TECHNOLOGIES AND DESIGN IN AN INTERACTIVE FORM
WORKSHOPY,
SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY, KONFERENCE
Workshops, seminars, lectures, conferences
VELETRHY ZACÍLENÉ
NA PROFESIONÁLY I LAIKY
Z OBORU
Trade fairs focused on professionals and amateurs
TEMATICKÁ NÁVAZNOST
SOUBĚŽNĚ PROBÍHAJÍCÍCH VELETRHŮ
STATISTIKA VELETRHU
FOR MUSIC & SHOW 2013
Statistics of the trade fair FOR MUSIC & SHOW 2013
Počet vystavovatelů: 51
Number of exhibitors: 51
Čistá výstavní plocha: 1734 m2
Net exhibition area: 1,734 sq.m
Počet návštěvníků: 5423
Number of visitors: 5,423
Thematic continuity of simultaneous fairs
SPOLUÚČAST
PROFESNÍCH A ODBORNÝCH INSTITUCÍ
Participation of professional and expert institutions
SILNÁ MEDIÁLNÍ PODPORA
V ODBORNÝCH I VŠEOBECNÝCH MÉDIÍCH
Extensive media support
in professional and mass media
PŘÍZNIVÉ CENY ZA PLOCHU I SLUŽBY
(od 900 Kč/m2)
Favourable prices for the rental area and services
(from CZK 900/sq.m)
VOLNÉ VSTUPENKY
PRO OBCHODNÍ PARTNERY
Free tickets for business partners
www.for-music-show.cz
MUSIC_15_FINAL.indd 2
SOUBĚŽNĚ PROBÍHÁ
SIMULTANEOUSLY HELD
DOPROVODNÝ PROGRAM
FOR MUSIC & SHOW 2013
22. VELETRH REKLAMY, MÉDIÍ,
POLYGRAFIE A OBALŮ
22nd TRADE FAIR FOR ADVERTISING,
MEDIA, POLYGRAPHY AND PACKAGING
Accompanying program FOR MUSIC & SHOW 2013
5 scén, 59 koncertů, 55 seminářů, 300 účinkujících
5 scenes, 59 concerts, 55 workshops, 300 performers
STATISTIKA VELETRHU
REKLAMA-POLYGRAF 2013
Semináře pro hudební pedagogy i děti
Workshops for music pedagogues as well as children
Počet vystavovatelů: 264
Number of exhibitors: 264
Blue Effect
Miloš Dodo Doležal
Laura a její tygři
Martin Vajgl
Laco Dezci & Celula New York
Hrubá výstavní plocha: 10.000 m2
Gross exhibition area: 10,000 sq.m
Statistics of the Trade Fair Advertisement-Polygraph 2013
Počet návštěvníků: 8829
Number of visitors: 8,829
a mnoho dalších
and many others
Manažerka veletrhu / Trade Fair Manager
FOR MUSIC & SHOW
Ing. Marie Pragrová, CSc.
mob.: +420 732 367 759
e-mail.: [email protected]
...nalaďte se
na jarní vůni veletrhu!
Tune in...
the fragnance of spring Fair!
06.03.14 15:35
Download

Druhý ročník veletrhu FOR MUSIC & SHOW v jarním termínu 2015