7. a 8. březen - významné dny společného utrpení.
Možnosti a výzvy vzdělávání o menšinách v roce 2014
7. březen 1943 - první hromadný transport moravských Romů do Osvětimi
8. březen 1944 - hromadná vražda části vězňů tzv. Terezínského rodinného tábora v
Osvětimi
Termín: čtvrtek 6. března 2014, 16 - 19 hodin
Místo konání: místnost Jáchymova 3, Praha 1, 2. patro
Cíl setkání:
Zahájení diskuse o aktuálních aktivitách zúčastněných, potřebách a možnostech spolupráce.
Dlouhodobým cílem je vytvoření diskusní skupiny složené z odborníků zabývajících se historií a
současností menšin, aktivistů, vzdělavatelů a pedagogů.
Program:
16.00 17.00
18.00 19.00
Prezentace jednotlivých účastníků a jejich aktivit (max. 5 minut)
Jaké jsou výzvy a potřeby v nejbližším období?
Co plánujeme a chceme dělat? Konkrétní plány účastníků.
V čem můžeme spolupracovat?
Témata k diskusi:
1. Propojování témat židovského a romského holocaustu (předpoklady, průběh, chování okolí,
důsledky, způsoby výuky o něm - sdílení zkušeností, příklady dobré praxe, náměty)
2. Upozorňování na historické paralely se současností (situace třicátých a čtyřicátých let, tehdejší
protižidovské a dnešní protiromské nálady a postoje)
3. Možnosti vzdělávání menšin: příběh “Jáchymky” - sídla židovské školy (1920 - 1942)
4. Spolupráce při monitoringu a analyzování projevů antisemitismu a protiromského rasismu,
nástroje aktualizace historických témat ve vzdělávání.
Svůj zájem se setkání zúčastnit nám prosím potvrďte do 20. 2. 2014 na:
[email protected]
+420 776 743 554
Pozvaní hosté:
Jméno
František Kostlán
Organizace
Romea.cz
Obeslán/
obeslána
x
Tereza Rejšková
metodička, učitelka, aktivistka
blokujeme.cz
x
Veronika Simonová
Multikulturní centrum Praha
x
Jaroslav Valůch
Vedoucí Kampaně proti rasismu a násilí z
nenávisti Úřad vlády České republiky
ZŠ Přerov, Boženy Němcové, ředitelka
historik, MRK Brno
ITI, o. s. Asi-milovaní
Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze, vzdělávací
oddělení
Židovské muzeum v Praze, vzdělávací
oddělení pobočka Brno
Ilona Bočinská
Michal Schuster
Marie Zahradníková
Michal Frankl
Jan Černý
Kateřina Suchánková
potvrzená
účast
x
x
x
x
x
x
x
x
Eva Moulisová
učitelka Ústí nad Labem
x
Jan Musil
Roman Anýž
Eva Setnická
ZŠ Anežky České
ZŠ Jana Malíka, Chrudim
učitelka Základní školy logopedické a
Základní školy praktické, Praha 8
x
x
x
0
x
x
x
x
x
x
x
0
x
x
Markéta Hajská
Marta Malá
Mgr. Šárka Antošová
o. s. Slovo 21
o. s. Živá paměť
NFOH
Amnesty International
Petra KoutskáSchwarzová
Bezpečnostní oddělení ŽOP, monitoring
antisemitismu v ČR
x
x
Download

7. a 8. březen - významné dny společného utrpení. Možnosti a výzvy