TIP PRO ROK 2012
CHORVATSKO - Rovinj, Makarská
Městečko Rovinj patří ke skvostům istrijského pobřeží. Křivolaké uličky šplhají ze všech stran k
jediné dominantě města – katedrále sv. Eufémie. Město obklopují zalesněné vršky s jednotlivými
hotely a 13 zelených ostrovů rovinjského souostroví.
Letovisko Makarská je rozložené na úpatí nejvyššího vrcholu pohoří Biokovo, který se jmenuje Sveti
Jure. Velmi živé je staré město, kde je také přístaviště trajektů zajišťujících spojení s ostrovem Brač.
Staré město se rozprostírá kolem palmami lemované přístavní promenády, ukončené poloostrovy
Osejeva a Sveti Petar.
Společnost Fresenius Medical Care nabízí možnost zajištění dialýzy v dialyzačních střediscích ve
městech Rovinj (Monfiorenzo 8, Rovinj) a Makarská (S. Ivičevića 2, Makarská).
Samozřejmostí je garance kvality a bezpečnosti dialyzační léčby. Střediska jsou vybavena přístroji
Fresenius 4008 a pracuje zde tým kvalifikovaných lékařů a sester.
Platba za dialyzační léčbu je na základě potvrzeného formuláře CZ/HR 111A, který na
požádání vydá vaše zdravotní pojišťovna. O vydání požádejte zdravotní pojišťovnu
s dostatečným předstihem, protože jej nevydává na počkání (může trvat až měsíc).
Doporučený postup zajištění dialýz:
▪ Nejméně 2 měsíce před plánovanou dovolenou kontaktujete paní Simonu Kaprhálovou (kontakty
uvedeny níže), které sdělíte následující údaje:
- termín dovolené
- počet požadovaných dialýz (přesné datum)
- domluvíte se na způsobu doručení zdravotní zprávy v anglickém jazyce (formuláře Vám
zašleme na požádání)
▪ Později bude potřeba ještě doložit aktuální výsledky vyšetření HIV, Hepatitis B, Hepatitis C
a MRSA (výtěr z nosu a krku), které nesmí být starší 30-ti dnů od první dialýzy v zahraničí.
▪ Teprve ve chvíli, kdy dialyzační středisko zkontroluje všechny požadované doklady, obdržíte
písemné potvrzení o rezervaci dialýz. Až do obdržení tohoto potvrzení nemůžete brát rezervaci za
vyřízenou.
▪ Dopravu a ubytování si zajistíte prostřednictvím cestovní kanceláře dle vlastního výběru.
Společnost Fresenius Medical Care garantuje kvalitu dialyzační péče, nikoliv však kvalitu služeb
(ubytování, dopravu atd.) poskytovanou různými CK.
Bez ohledu na tuto nabídku jsme vám schopni zajistit dialýzu ve střediscích
Fresenius Medical Care po celém světě. Neváhejte nás proto kdykoliv kontaktovat.
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
kontaktní osoba: Simona Kaprhálová, mobil: 739 529 388, fax: 235 350 506,
e-mail: [email protected], www.fresenius.cz
Download

TIP PRO ROK 2012 CHORVATSKO