 KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE
GENÇLİK
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE
GENÇLİK
 Kişilik bozukluklarının bir çok farklı görünümü
olmasına karşın kişilik bozukluklarının gençlerde
görünümü erişkinlerdekine benzerdir. Genelde
kişilik bozukluğu tanısı belli bir yaştan sonra
konmasına rağmen bu durumların gençlerde görülen
şekilleri belli bir seviyede erişkinlere benzerlik
gösterir. Kişilik bozukluklarının ortak özelliği olaylar
karşısında sürekli başkalarını suçlama şeklindedir.
Genel olarak kişide normal gelişim ve beklenene
göre önemli ölçüde sapmalar şeklinde de
özetlenebilir.
PARANOİD KİŞİLİK
BOZUKLUĞU
 Başkalarının davranışının ve hareketlerinin
kötü niyetle algılanması ,etrafa karşı aşırı ve
gereksiz güvensizlik ve aşırı şüpheler. Bu
durumda kişi normal olaylara bile acaba ?
sorusu ile yaklaşabilir. Bu durumda onun
kişisel ve sosyal ilişkilerinin bozulmasına ve
bu durumun şiddetinin ağır olması durumunda
bazı psikiyatrik rahatsızlıkların oluşmasına
neden olur.
ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU
 Genelde kendi haline olma ile beraber
çoğunlukla insanlardan uzak olma eğilimi ve
duygusal olarak diğer insanlara göre sınırlılık
gösterme ,duygularını ve duygulanımını dışa
vurumda azalma şeklinde bir kısım belirtiler
gözlenir. Bu durumda olan genç insanın
sosyal ilişkileri yeterli değildir. Kişiler arası
ilişkilerde zorluklar oluşur. Kişi böyle bir
durumdan genelde memnundur. Bunu bir
yaşam tarzı haline getirmiştir.
ANTİSOSYAL KİŞİLİK
BOZUKLUĞU
Başkalarının hakkına hukukuna dikkat etmeme
toplum kurallarına ters düşme. Burada kişi
başkalarının hak ve hukukunu hiçe sayan
davranışlarda bulunur. Açıkça başlarına zarar
verir , onları tehdit eder . Toplum açısından
suç kabul edilen noktalarda pervasızca istediği
şekilde davranır . Bu durum davranım
bozukluğunun devamı gibidir . Genelde okul ,
aile ve sosyal çevreden dışlanma olabilir. Kişi
için suç ve toplumsal kuralları ihlal etme , bir
hayat tarzı haline gelmiştir.
BORDERLİNE KİŞİLİK
BOZUKLUĞU
 Kişiler arası ilişkilerde ve yaşantıda
kaos , tutarsızlık ,düşük benlik
saygısı durumu vardır . Bu durumda
duygulanmada dalgalanmalar görülür ,
kişi insanlar arası ilişkilerde ikilem
yaşar. Çok sevdiği birisinden bir an
nefret eder , belli bir süre sonra onu
göklere çıkarır, kronik bir boşluk
hissi ve hayata karşı doyumsuzluk
vardır.
BORDERLİNE KİŞİLİK
BOZUKLUĞU -2 Genelde madde bağımlılığı ,
gerçeklikten ara sıra kopmalar ,
kendine ruhsal dünyasına ait sıra dışı
yaşantılar gibi durumlar eşlik edebilir.
Başkalarını yönlendirme becerileri
fazla olup genelde kişiler arası
ilişkilerde onları yönlendirmek
isterler.
HİSTRİONİK KİŞİLİK
BOZUKLUĞU
 Aşırı duygusallık ve ilgi çekme arayışı
belirgin özellikleridir. Bu durumda
duygusal olmaları nedeni ile kişiler
arası ilişkilerde zorluk yaşarlar. Aynı
zamanda fiziksel görünüm olarak
kendilerini ön plana çıkarma gayreti
içerisindedirler.
ŞİZOTİPAL KİŞİLİK
BOZUKLUĞU
 Yakın ilişkilerde rahatsızlık ile
beraber , kişinin olağan dışı düşünce
ve inançları olması. Burada kişinin sıra
dışı ritüelleri ve düşünceleri vardır.
Gerçeklikten uzaklaşma eğilimi söz
konusu olabilir
NARSİSTİK KİŞİLİK
BOZUKLUĞU
 Aşırı büyüklük duyguları ve beğenilme arzusu
vardır. Bu bozukluğun yorumunda bilinç altı
aşağılık kompleksinin yattığı söylenmektedir.
Kişi kendisini tabir yerindeyse '' dev
aynasında '' görür , diğer insanlarda
kendilerini anormal derecede büyük görürler .
Onlar için önemli olan kendileri ve kendi
yaptıklarıdır .Bu nedenlerden dolayı diğer
insanlar ile ilişkilerde zorluklar yaşarlar .
ÇEKİNGEN KİŞİLİK
BOZUKLUĞU
 Toplumsal yetersizlik ve aşırı sosyal kaygı
gösterme şeklinde özellikleri vardır. Bu
kişiler ile sosyal fobi durumu birbirine çok
karışır . Bu kişiler sosyal ilişkilerde
çekingenlik gösterirler , ön planda olmak
istemezler , kendi kapasite ve becerileri
olmalarına karşın kendi kabiliyetlerini ortaya
koyamazlar , girişimler ve yeni atılımlar
konusunda cesaretsizlikleri vardır. Bu
nedenle işlevsellik kaybı bu tür kişilerde
fazla görülür.
BAĞIMLI KİŞİLİK
BOZUKLUĞU
 Kendi ihtiyaçları konusunda
başkalarından beklentiye girme
durumu vardır. Sanki birileri olmadan
yaşantısını ve varlığını tam olarak
devam ettiremeyecek , mutlu
olamayacakmış gibi hissederek
başkalarından ihtiyaçları konusunda
devamlı talepte bulunurlar.
OBSESİF KOMPULSİF
KİŞİLİK BOZUKLUĞU
 Aşırı düzen , aşırı titizlik ve
mükemmeliyetçilik görülür .Bu durumu
obsesif kompulsif bozukluktan ayırt
etmek
gerekir.
Obsesif
kişilik
yapısında işlevsellik kaybı yoktur. Yani
kişinin bu aşırı düzen ve titizliği onun
günlük işlerini etkilemez , aksine onu
hayatta daha başarılı bir konuma
getirir.
TEDAVİ

Kişilik bozukluklarının
tedavisi psikoterapidir.
Download

kişilik bozuklukları ve gençlik