PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK
2014/2015
AKCE
Koncert orchestru RDB pro důchodce v Kadani
Promenádní koncert školního orchestru RED DWARF
BAND spojený s vernisáží prací z letního workshopu
„Hlava v krajině“
Nord Bohemia pohár – soubor Halali
„PODZIMNÍ MALOVÁNÍ“ – malování nejen pro žáky VO
v exteriéru
Klavírní koncert v Café Atriu Chomutov
Zahájení Svatováclavské pouti na Výsluní
Celostátní přehlídka VO ZUŠ ve Šternberku
7. ročník soutěžního festivalu „Jirkovský Písňovar“
Zahajovací koncert Jirkovského Písňovaru
Bloky soutěžních vystoupení v rámci JP
Víkendový klavírní seminář v Litvínově
Oficiální vyhlášení 23. ročníku celostátní výtvarné soutěže
Jirkovská paleta na téma: „SUPERHRDINOVÉ“
TERMÍN
2.9.2014
4.9.2014
16.00 hodin
19.9.2014
25.9.2014
14.30 hodin
23.9.2014
18.00 hodin
28.9.2014
9.00 hodin
3.-5.10.2014
3.10.-5.10.2014
3.10.2014
19.00 hodin
Podzimní koncert žáků – HO,TO,LDO
KPH – Pěvecký koncert Elišky Gattringerové, klavírista
Ahmad Hedar
Ventilky na Kalku
16.výroční koncert sboru Ventilky
Vernisáž výstavy fotografií z Aljašky – zahájení výstavy
žáci HO klavírního oddělení
KPH – Talentované mládí - Marie a Milan Al-Ashhabovi –
klavír a housle
„Hudební dostaveníčko žáků a jejich učitelů“
- společný koncert
Koncert k poctě nedožitých 80. narozenin prof. Josefa Říhy
Přehlídka LDO „DRADIDLO“ – Litvínov
„Zahájení vánočních trhů v Chomutově“ – trubačský
soubor Halali
DD Kadaň
ZUŠ Jirkov
park ZUŠ Jirkov
Café Atrium
Chomutov
Výsluní
Šternberk
sál ZUŠ Jirkov
zámek Č. Hrádek
Zámek Č.Hrádek
4.10.- 5.10.2014
4.10.-5.10.2014
Č. Hrádek
31.10.2014
ZUŠ Jirkov
malý sál č.34
malý sál č.34
uč.sborů č.35
3.11. EKN
Interní přehrávky aneb „Školní festival etud“ 2.+ 3.+ 4.roč.
/ I.st.
MÍSTO
11.11. klavíry, smyčce
12.11.kytary
16.00 hodin
6.11.2014
18.00 hodin
11.11. 2014
19.00 hodin
15.11.2014
16.11.2014
18.00 hodin
18.11.2014
17.00 hodin
18.11.2014
19.00 hodin
20.11.2014
18.00 hodin
24.11.2014
18.00 hodin
22.-23.11. 2014
12.2014
Litvínov
sál ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
Kostel sv.Václava
sál ZUŠ Jirkov
Café Atrium
Chomutov
sál ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
Muzeum Ústí nad
Labem
Litvínov
náměstí Chomutov
KPH – TWO VOICES - pěvecký koncert
Mikulášský koncert – HO,TO,LDO
Interní koncert pro rodiče
Vánoční hudební večírek
Vánoční výstava dětských prací VO na téma
„Pokoj Vám…“
Vánoční koncert žáků – HO,TO,LDO
SVĚTÉLKOVÁNÍ – koncert Ventilek
Adventní koncert Ventilek
„JIRKOVSKÝ ADVENT 2014“
Vánoční přehrávka
Vánoční koncertík pěvecké a flétnové třídy
„Ve znamení swingu“ - módní přehlídka a vánoční koncert
školního orchestru RED DWARF BAND
„Přišlo jsi k nám, Jezulátko“ – koncert Ventilek v Kapličce
na Jindřišské
Adventní koncert Ventilek v Zahradním domě Teplice
Dny otevřených dveří tanečního oboru
Interní koncert žáků
KPH – Flétnový recitál – Žofie Vokálková, flétna a Martin
Fila, klavír
Interní koncert pro rodiče
Školní kolo celostátní soutěže HO
1. koncert vítězů školní soutěže HO
2. koncert vítězů školní soutěže HO
Taneční soutěž – ELITERY 2015 LOUNY
KPH – Orbis trio
Výchovné koncerty pro 4. třídy ZŠ – dech.nástroje, školní
orchestr
Koncert učitelů „Barevná hudba“ – koncert učitelů ke
svátku Dne učitelů
Jarní koncert Ventilek
Jarní koncert Ventilek ve Strupčicích
2.12.2014
19.00 hodin
3.12.2014
18.00 hodin
3.12.2014
17.00 hodin
10.12.2014
17.30 hodin
11.12.2014
17.00 hodin
11.12.2014
18.00 hodin
11.12.2014
17.00 hodin
14.12.2014
18.00 hodin
15.12.2014
10.00-17.00
16.12.2014
17.00 hodin
17.12.2014
17.30 hodin
18.12.2014
18.00 hodin
18.12.2014
18.00 hodin
20.12.2014
16.00 hodin
01.2015
(celý den)
01. 2015
16.00 hodin
27.1.2015
19.00 hodin
29.1. 2015
16.30 hodin
2.-6.2.2015
17.2.2015
18.00 hodin
19.2.2015
18.00 hodin
7.+8.3.2015
10.3.2015
19.00 hodin
13.3.2015
sál ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
malý sál č.34
malý sál č.34
Galerie dětí
sál ZUŠ Jirkov
Zámek Červený
Hrádek
Kostel sv.Ignáce
Chomutov
Kostelní ulice
Jirkov
malý sál č.34
malý sál č.34
Kulturní dům Jirkov
Jindřišská
Zahradní dům
Teplice
sál ZUŠ Jirkov
zkušebna sborů
sál ZUŠ Jirkov
malý sál č.34
ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
Louny
sál ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
9.00, 10.00, 11.00 h
26.3. 2015
18.00 hodin
28.3.2015
29.3.2015
sál ZUŠ Jirkov
ZUŠ Jirkov
Kostel sv.Václava
Taneční soutěž v Praze „Děti v akci“
Recitační soutěž LDO
Jarní koncert žáků – HO,TO,LDO
„Karlovarská růžička“ – klavírní soutěž
Porota Jirkovské palety
„Soutěž mažoretek IMA“- kvalifikační soutěže MČR
KPH – Houslový recitál Jana Mráčka
Taneční pohárová soutěž DANCE DĚČÍN 2015
Vernisáž a slavnostní vyhodnocení 23. ročníku Jirkovské
palety „SUPERHRDINOVÉ“
Studentský majáles Městského gymnázia Jirkov – koncert
orchestru Red Dwarf Band
Májový koncert žáků
Soubor Halali na Mysliveckém dni na Červeném Hrádku +
výtvarná soutěž
KPH – Saxofonové kvarteto Bohemia
Národní soutěž Mladý trubač „NATURA VIVA“
Jarní koncert dětských sborů – Světlušky a Kaštánek
„Soutěž mažoretek IMA“- semifinále na MČR
„Soutěž mažoretek IMA“-miniformace pompoms
Výchovné koncerty pro MŠ+1.tř.ZŠ, spojené s prohlídkou
ZUŠ (VO,TO,LDO)
Koncert v Lounech – „Okouzleni klavírem“
Rodinné muzicírování
Závěrečná taneční akademie 2015
Orchestr Red Dwarf Band na zahájení festivalu
„OTEVŘENO“ v Chomutově
Národní soutěž mysliveckých trubačů v Konstantinových
Lázních
Prezentace školy ke Dni dětí
Zápis nových žáků na škol.rok 2015/2016
„Soutěž mažoretek IMA MČR“- pompomy
Závěrečný koncert žáků
Soutěž mažoretek IMA MČR - formace baton
Koncert před prázdninami
Výstava absolventů I. a II.st. VO
03.2015
03.2015
16.4. 2015
18.00 hodin
04.2015
04.2015
9.00 hodin
04.2015
04.2015
19.00 hodin
04.2015
6.5. 2015
16.30 hodin
05.2015
13.00 hodin
05. 2015
18.00 hodin
05.2015
Strupčice
Praha
třída LDO
sál ZUŠ Jirkov
Karlovy Vary
ZUŠ Jirkov
Stochov
sál ZUŠ Jirkov
Děčín
sál ZUŠ Jirkov
Galerie dětí
Městské gymnázium
Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
Červený Hrádek
26.5. 2015
19.00 hodin
05.2015
05.2015
16.30 hodin
05.2015
05.2015
05.2015
sál ZUŠ Jirkov
05.2015
17.00 hodin
05. 2015
18.00 hodin
05.2015
16.30 hodin
05.2015
17.00 hodin
05.2015
ZUŠ Louny
06.2015
16.00 hodin
06.2015
13.00 – 17.00
06.2015
06. 2015
18.00 hodin
06.2015
06.2015
18.00 hodin
06. 2015
Lysá n/L.
sál ZUŠ Jirkov
Vimperk
Zruč n/S.
sál ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
Sportovní hala
Chomutov
Hřebíkárna CV
Konstantinovy
Lázně
Tržnice u
Hasičského domu
ZUŠ Jirkov
Náchod
sál ZUŠ Jirkov
Karviná
sál ZUŠ Jirkov
Galerie dětí
Koncert absolventů u příležitosti Svátku hudby a
Evropského dne hudby, slavnostní předávání pamětních
listů a dárků absolventům všech oborů
Interní koncert tříd R.Buňáta a J.Bartoňové
VÝTVARNÝ PROJEKT „Hlava v krajině II.“ – výtvarný
workshop zaměřený na sochařinu a olejomalbu
17.00 hodin
06. 2015
18.00 hodin
06.2015
16.30 hodin
07.2015
sál ZUŠ Jirkov
sál ZUŠ Jirkov
organizátor ZUŠ
Jirkov
Download

plan listopad upraveny