ANLAYIŞ
WORKING MENTALITY
DG Vision'un üretim anlayışı kendini
yenilemeyi esas alır. Bunun için en
önemli unsur müşterilerinden aldığı
geri dönüşlerdir. Müşteri talepleri
doğrultusunda şekillenen esnek
üretim anlayışı sayesinde DG Vision
sürekli kendini yeniler.
DG Vision production concept is based on
self-renewal. The most important factor is
feedback from customers. DG Vision
constantly renews itself according to
customer demands through flexible
production concept.
DG Vision, üretimin ilk aşamasından
nihai ürünün elde edildiği son
aşamaya kadar ki olan süreçte;
teknolojiyi en üst seviyede
şekillendirir. Amaç sadece kaliteli
değil, estetik yönüyle de öne çıkacak
üretim yapabilmektir. Bu sebeple
teknolojinin imkanlarıyla tasarım
gücünü birleştirir. Sonuçta yüksek
verimliliğe sahip, mekanları estetik
yönüyle bütünleyen kaliteli ürünlere
imza atar.
DG Vision moves with a passion that will give
spirit to technology from the first stage of
production until the final stage of the
production. For this purpose, uses the
opportunity of technology. The aim is not
only high quality; aesthetic aspects will be
highlighted in the production to do. For this
reason, the technology combines the power
of design possibilities. As a result of high
productivity, high quality sites that
complement the aesthetic aspects of
products are signed.
KALİTE POLİTİKAMIZ
QUALITY POLICY
DG Vision'un kalite politikası; en
kaliteli ürünleri, kendi özgün
tasarımlarıyla bütünleyerek, verimli
ve dayanıklı ürünleri ekonomik
çözümler ile müşterilerine sunmak ve
Dünya standartlarında üretim
yapmaktır.
DG Vision's quality policy is to complement its
own unique designs with top-quality products,
to provide efficient and durable products with
economical solutions to its customers and to
produce world-class standards.
VİZYONUMUZ
OUR VISION
Ürünlerinde kalitesini ve tasarım
gücünü kullanarak Dünya pazarında
yer almak.
DG Vision is to take place in the world market
by using the quality of products and the power
of designs.
MİSYONUMUZ
OUR MISSION
Üretim anlayışı ve sürekli kendi
kendini yenileyen yapısıyla ülke içinde
standartların yeniden belirlenmesine
katkı sağlayarak hem kendisini hem
de sektörü ileri taşımak.
DG Vision's aim is to move forward itself as
well as industry by contributing to the
re-determination the country standards with
its working mentality and structure of
production and continuous self-renewal.
DG Vision’un Avantajları
İşlevsel avantajlar
Hammaddesi ve hammaddeyi ürüne dönüştüren teknolojisi sayesinde
ısı verimliliğinde liderdir.
Hem süratli hem de homojen ısınma konforu için dizayn edilmiştir.
Isınma maliyetlerinizi düşürerek tasarruf etmenize imkan tanır.
Tasarım avantajları
Tasarım özellikleri işlevselliğin yanına estetiği ekler.
Farklı renk seçenekleriyle mekanlarınızı zenginleştirir.
ihtiyaçlarınız ve tercihlerinize göre farklı boyutlarda üretilebilir.
Yapısal avantajlar
Hammadde hafifliği ile yapılarınıza ağırlık yüklemez.
Dayanıklılığı ile hem uzun süre kullanıma uygun hem de güvenliliği esas
alır.
Üretim yöntemleri kaynak içermediğinden uzun ömür ve direnci garanti
eder.
DG Vision Advantages
Functional advantages
Raw materials and raw materials into product, technology leader in
thermal efficiency.
Both are designed for rapid and uniform heating comfort.
Warm-up allows you to save by reducing your costs.
Design Advantages
Design features add functionality over aesthetics.
Different locations enhance the colors.
Can be produced in different sizes according to your needs and preferences.
Structural advantages
With the lightness of raw material, your constructions don't get a huge
weight.
Durability and safety are based on both the long period of time as well as
suitable for use.
Production methods, the source does not contain guarantees long life and
resistance.
Teknik ve Yapı / Technic and Form
�
TEKNİK / TECHNIC
Malzeme / Material
Kimyasal Tanım / Chemical Description
Alüminyum İçeriği / Aluminum Content
Uyduğu Standart / Appropriate Standard
Isıl İletim Katsayısı / Thermal Conductivity
Korozyona Dayanımı / Corrosion Resistance
Özgül Ağırlık / Specific Gravity
Üretim Tekniği / Production Technique
Yüzey Yapısı / Surface Structure
Profil Kalite Belgeleri / Profile Quality Certificates
İşletme Basıncı / Operating Pressure
Test Basıncı / Test Pressure
YAPI
Su iletim parçalarında et kalınlığı en az 2,3
: Alüminyum / Aluminium
: AlMgSiO.5
: %98
: AA 6063
: 179 Kcal/Wh oC
: Mükemmel / Excellent
: 2.71 g/cm3
: Ekstrüzyon / Extrusion
: Pürüzsüz Yüzey / Smooth Surface
: ISO 9001, QUALICOAT
: 9 Bar
: 20 Bar
FORM
mm'dir.
The wall thickness of water transmission parts
is minimum 2,3 mm.
Tek parça gövde profili nedeniyle, ısı kanatlara
doğrudan iletilir.
By one-piece body profile, the heat is
transmitted directly to the wings.
Isıtılan hava DG Vision Echo, Larissa ve
Arina'ya özgü çapraz konveksiyon tekniği ile
ortama yayılır.
Heated air emitted by DG Vision Echo, Larissa
and Arina's specific cross-convection
technique.
Bu sayede sıcak hava kullanım mekanlarına
eşit olarak yayılarak konforlu ısınma sağlar.
In this way, warm air heating provides a
comfortable user sites, spreading evenly.
Su kanalları DG Vision'a özgü kaynaksız,
vidasız, contasız, kimyasalsız doğal sıkı geçme
tekniği ile 220 bar basınçta birleştirilir.
Water channels DG Vision specific seamless,
screwless, sealing, chemical free natural
sealing technique, combined with the
pressure of 220 bar.
Her 750 Kcal ısı için sadece 0.9 Lt. su kullanımı.
For every 750 kcal it provides only 0.9 liters of
the use of water-saving heat.
Echo
Echo
Dilim Genişliği / Slice Width
Kalınlığı / Thickness
Radyatör Boyu / Radiator Length
Bağlantı Çapı / Connection Diameter
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front
80 mm
30 mm
(Dilim sayısı / Number of slices X 80) + 6 mm
1/2”
Yükseklik / Height - 25 mm
70 mm
85 mm
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
TS EN ISO 442/2 - 60 C (90/70-20 C)
o
Tip / Type
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
30
40
50
60
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
o
Yükseklik / Height
(mm)
Eksenler Arası / Axes Distance
(mm)
Dilim Genişliği / Slice Width
(mm)
300
400
500
600
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
275
375
475
575
775
875
975
1175
1375
1575
1775
1975
2175
2375
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Isı Verim-Dilim
Thermal Performance-Slice
Watt
Kcal/h
67
94
112
134
180
201
223
267
310
353
396
440
484
528
58
81
98
117
155
174
193
231
269
307
345
383
421
459
Arina
Dilim Genişliği / Slice Width
Kalınlığı / Thickness
Radyatör Boyu / Radiator Length
Bağlantı Çapı / Connection Diameter
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front
50 mm
30 mm
(Dilim sayısı / Number of slices X 50) + 6 mm
1/2”
Yükseklik / Height - 40 mm
70 mm
85 mm
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
TS EN ISO 442/2 - 60 C (90/70-20 C)
o
Tip / Type
ARINA
ARINA
ARINA
ARINA
ARINA
ARINA
ARINA
ARINA
ARINA
ARINA
ARINA
ARINA
ARINA
ARINA
30
40
50
60
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
o
Yükseklik / Height
(mm)
Eksenler Arası / Axes Distance
(mm)
Dilim Genişliği / Slice Width
(mm)
300
400
500
600
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
260
360
460
560
760
860
960
1160
1360
1560
1760
1960
2160
2360
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Isı Verim-Dilim
Thermal Performance-Slice
Watt
Kcal/h
44
61
74
92
118
133
147
177
205
235
264
293
308
350
38
52
64
79
102
114
127
153
178
204
229
254
266
304
Larissa
Larissa
Dilim Genişliği / Slice Width
Kalınlığı / Thickness
Radyatör Boyu / Radiator Length
Bağlantı Çapı / Connection Diameter
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front
40 mm
30 mm
(Dilim sayısı / Number of slices X 80) + 6 mm
1/2”
Yükseklik / Height - 25 mm
70 mm
85 mm
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
TS EN ISO 442/2 - 60 C (90/70-20 C)
o
Tip / Type
o
Yükseklik / Height
(mm)
Eksenler Arası / Axes Distance
(mm)
Dilim Genişliği / Slice Width
(mm)
30
40
50
60
80
90
100
120
140
160
180
200
220
300
400
500
600
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
275
375
475
575
775
875
975
1175
1375
1575
1775
1975
2175
LARISSA 240
2400
2375
LARISSA
LARISSA
LARISSA
LARISSA
LARISSA
LARISSA
LARISSA
LARISSA
LARISSA
LARISSA
LARISSA
LARISSA
LARISSA
Isı Verim-Dilim
Thermal Performance-Slice
Watt
Kcal/h
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
55
69
82
110
124
138
166
193
221
248
276
304
36
48
60
72
96
108
120
144
168
192
216
240
264
40
331
288
Asteria
Dilim Genişliği / Slice Width
Kalınlığı / Thickness
Radyatör Boyu / Radiator Length
Bağlantı Çapı / Connection Diameter
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front
50 mm
50 mm
(Dilim sayısı / Number of slices X 50) + 6 mm
1/2”
Yükseklik / Height - 40 mm
50/70 mm
75/95 mm
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
TS EN ISO 442/2 - 60 C (90/70-20 C)
o
Tip / Type
ASTERIA
ASTERIA
ASTERIA
ASTERIA
ASTERIA
ASTERIA
ASTERIA
ASTERIA
ASTERIA
ASTERIA
ASTERIA
ASTERIA
ASTERIA
30
40
50
60
80
90
100
120
140
160
180
200
240
o
Yükseklik / Height
(mm)
Eksenler Arası / Axes Distance
(mm)
Dilim Genişliği / Slice Width
(mm)
300
400
500
600
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2400
260
360
460
560
760
860
960
1160
1360
1560
1760
1960
2360
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Isı Verim-Dilim
Thermal Performance-Slice
Watt
Kcal/h
59
75
93
106
144
165
181
218
254
288
322
357
428
51
64
80
92
125
143
157
189
220
250
280
310
372
Ardore
Ardore
Dilim Genişliği / Slice Width
Kalınlığı / Thickness
Radyatör Boyu / Radiator Length
Bağlantı Çapı / Connection Diameter
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front
80 mm
50 mm
(Dilim sayısı / Number of slices X 80) + 9 mm
1/2”
Yükseklik / Height - 40 mm
50/70 mm
75/95 mm
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
TS EN ISO 442/2 - 60 C (90/70-20 C)
o
Tip / Type
ARDORE 30
ARDORE
ARDORE
ARDORE
ARDORE
ARDORE
ARDORE
ARDORE
ARDORE
ARDORE
ARDORE
ARDORE
ARDORE
ARDORE
40
50
60
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
o
Yükseklik / Height
(mm)
Eksenler Arası / Axes Distance
(mm)
Dilim Genişliği / Slice Width
(mm)
300
400
500
600
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
260
360
460
560
760
860
960
1160
1360
1560
1760
1960
2160
2360
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Isı Verim-Dilim
Thermal Performance-Slice
Watt
Kcal/h
73
97
121
145
193
217
242
290
338
386
434
483
531
580
63
84
105
126
168
189
210
252
294
336
378
420
462
504
Feronia
Feronia
Dilim Genişliği / Slice Width
Kalınlığı / Thickness
Radyatör Boyu / Radiator Length
Bağlantı Çapı / Connection Diameter
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front
100 mm
50 mm
(Dilim sayısı / Number of slices X 50) + 6 mm
1/2”
Yükseklik / Height - 40 mm
50/70 mm
75/95 mm
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
TS EN ISO 442/2 - 60 C (90/70-20 C)
o
Tip / Type
FERONIA
FERONIA
FERONIA
FERONIA
FERONIA
FERONIA
FERONIA
FERONIA
FERONIA
FERONIA
FERONIA
FERONIA
FERONIA
30
40
50
60
80
90
100
120
140
160
180
200
240
o
Yükseklik / Height
(mm)
Eksenler Arası / Axes Distance
(mm)
Dilim Genişliği / Slice Width
(mm)
300
400
500
600
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2400
260
360
460
560
760
860
960
1160
1360
1560
1760
1960
2360
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Isı Verim-Dilim
Thermal Performance-Slice
Watt
Kcal/h
79
104
134
155
208
234
259
311
363
415
466
518
621
68
90
116
134
180
202
225
270
315
360
405
450
540
Fervore
Fervore
Dilim Genişliği / Slice Width
Kalınlığı / Thickness
Radyatör Boyu / Radiator Length
Bağlantı Çapı / Connection Diameter
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front
100 mm
80 mm
(Dilim sayısı / Number of slices X 100) + 6 mm
1/2”
Yükseklik / Height - 40 mm
65/85 mm
90/110 mm
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
TS EN ISO 442/2 - 60 C (90/70-20 C)
o
Tip / Type
FERVORE
FERVORE
FERVORE
FERVORE
FERVORE
FERVORE
FERVORE
FERVORE
FERVORE
FERVORE
FERVORE
FERVORE
FERVORE
FERVORE
30
40
50
60
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
o
Yükseklik / Height
(mm)
Eksenler Arası / Axes Distance
(mm)
Dilim Genişliği / Slice Width
(mm)
300
400
500
600
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
260
360
460
560
760
860
960
1160
1360
1560
1760
1960
2160
2360
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Isı Verim-Dilim
Thermal Performance-Slice
Watt
Kcal/h
94
125
156
187
249
281
311
373
436
499
560
622
684
746
81
108
135
162
216
243
270
324
378
432
486
540
594
648
Issoria
Dilim Genişliği / Slice Width
Kalınlığı / Thickness
Radyatör Boyu / Radiator Length
Bağlantı Çapı / Connection Diameter
Eksenler Arası Ölçü / Axe Distance
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front
50 mm
100 mm
(Dilim sayısı / Number of slices X 50) + 6 mm
1/2”
Yükseklik / Height - 40 mm
75/95 mm
100/120 mm
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
TS EN ISO 442/2 - 60 C (90/70-20 C)
o
Tip / Type
ISSORIA
ISSORIA
ISSORIA
ISSORIA
ISSORIA
ISSORIA
25
30
35
40
50
60
o
Yükseklik / Height
(mm)
Eksenler Arası / Axes Distance
(mm)
Dilim Genişliği / Slice Width
(mm)
250
300
350
400
500
600
210
260
310
360
460
560
50
50
50
50
50
50
Isı Verim-Dilim
Thermal Performance-Slice
Watt
Kcal/h
79
84
89
95
158
168
68
73
77
82
138
145
Laviana
Laviana
Bağlantı Çapı / Connection Diameter
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front
1/2”
75 mm
90 mm
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
TS EN ISO 442/2 - 60 C (90/70-20 C)
o
Tip / Type
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
LAVIANA
39/70
39/100
39/120
39/150
39/170
49/70
49/100
49/120
49/150
49/170
59/70
59/100
59/120
59/150
59/170
o
Yükseklik / Height
(mm)
Genişlik / Width
(mm)
700
1000
1200
1500
1700
700
1000
1200
1500
1700
700
1000
1200
1500
1700
390
390
390
390
390
490
490
490
490
490
590
590
590
590
590
Eksenler Arası /
Axes Distance (mm)
350
350
350
350
350
450
450
450
450
450
550
550
550
550
550
Boşluk Sayısı /
Number of void
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
Isı Verim-Dilim
Thermal Performance-Slice
Watt
424
533
599
721
942
529
653
750
888
1065
628
738
840
984
1144
Kcal/h
365
458
515
620
810
455
562
645
764
916
540
635
722
846
984
Lavirad
Lavirad
Bağlantı Çapı / Connection Diameter
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front
1/2”
75 mm
90 mm
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
TS EN ISO 442/2 - 60 C (90/70-20 C)
o
Tip / Type
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
LAVIRAD
39/70
39/100
39/120
39/150
49/70
49/100
49/120
49/150
49/170
59/70
59/100
59/120
59/150
59/170
o
Yükseklik / Height
(mm)
Genişlik / Width
(mm)
700
1000
1200
1500
700
1000
1200
1500
1700
700
1000
1200
1500
1700
390
390
390
390
490
490
490
490
490
590
590
590
590
590
Eksenler Arası /
Axes Distance (mm)
350
350
350
350
450
450
450
450
450
550
550
550
550
550
Boşluk Sayısı /
Number of void
1
2
2
3
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
Isı Verim-Dilim
Thermal Performance-Slice
Watt
596
662
783
1001
593
716
811
948
1123
691
801
901
1042
1201
Kcal/h
518
575
680
870
515
622
705
824
976
600
695
782
906
1044
Vanessa
Vanessa
Bağlantı Çapı / Connection Diameter
Duvar - Eksen Ölçüsü / Wall-Axe Distance
Duvar - Radyatör Önü / Radiator Front
1/2”
75 mm
90 mm
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
TS EN ISO 442/2 - 60 C (90/70-20 C)
o
Tip / Type
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
VANESSA
39/70
39/100
39/120
39/150
39/170
49/70
49/100
49/120
49/150
49/170
59/70
59/100
59/120
59/150
59/170
o
Yükseklik / Height
(mm)
Genişlik / Width
(mm)
700
1000
1200
1500
1700
700
1000
1200
1500
1700
700
1000
1200
1500
1700
390
390
390
390
390
490
490
490
490
490
590
590
590
590
590
Eksenler Arası /
Axes Distance (mm)
360
360
360
360
360
460
460
460
460
460
560
560
560
560
560
Boşluk Sayısı /
Number of void
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
Isı Verim-Dilim
Thermal Performance-Slice
Watt
362
469
535
656
874
466
589
684
821
996
564
673
773
915
1074
Kcal/h
315
408
465
570
760
405
512
595
714
866
490
585
672
796
934
Bağlantı Şekilleri / Connection Types
Normal Bağlantı
Sıcak su girişi
Hot water input
Bu tip bağlantıyı Echo, Arina, Larissa, Asteria, Ardore,
Feronia, Fervore ve Issoria modellerinde uygulamak
mümkündür. Normal (yandan) bağlantılı sıcak su
girişinin kesinlikle üstten yapılması gerekmektedir.
Normal Connection
This type of connection is possible to apply for
models Echo, Arina, Larissa, Asteria, Ardore,
Feronia, Fervore and Issoria. Normal (side), the hot
water connection should be
made strictly from the top.
Çapraz Bağlantı
Soğuk su çıkışı
Cold water output
Sıcak su girişi
Hot water input
Bu tip bağlantıyı Echo, Arina, Larissa, Asteria, Ardore,
Feronia, Fervore ve Issoria modellerinde uygulamak
mümkündür. Çapraz bağlantıda sıcak su girişinin kesinlikle
üstten yapılması gerekmektedir.
Cross Connection
This type of connection is possible to apply models
Echo, Arina, Larissa, Asteria, Ardore, Feronia, Fervore and Issoria.
Cross-connection of hot water, the entrance is absolutely
necessary from the top .
Soğuk su çıkışı
Cold water output
Alttan Giriş Çıkış Bağlantı
Bu tip bağlantıyı Echo, Arina, Larissa, Asteria,
Ardore, Feronia, Fervore ve Issoria
modellerinde uygulamak mümkündür. Yön
tıkacı ambalajın içine konulur ve müşteri
tarafından takılır. Yön tıkacı su girişinden
itibaren 12 dilime kadar olan radyatörlerde 3
ve 4üncü dilimlerin arasına, 12 dilimden fazla
radyatörlerde 4 ve 5 inci dilimlerin arasına
yerleştirilir.
Kör tapa / Closed Plug-in
Hava purjörü
Air purger
Önemli: Hava Purjörü, yön tıkacının çaprazına
takılarak kör tapada hava perjörünün
paraleline takılmalıdır.
Bottom Input / Output Connection
This type of connection is possible to apply
models for Echo, Arina, Larissa, Asteria, Ardore,
Feronia, Fervore and Issoria. Direction plug put into
packaging and is attached by the customer. Direction
plug from the entry water radiators up to 12 slices
between slices 3 and 4th, 12th radiator placed
between slices 4 and 5 more radiators.
Sıcak su girişi
Hot water input
Soğuk su çıkışı
Cold water output
Yön Tıkacı / Direction plug
Important: Air purger must be installed by
attaching plug-in diagonally to the direction
plug on air purger line.
Alttan Çift Giriş Bağlantı
Bu tip bağlantıyı Echo, Asteria, Ardore, Feronia,
Fervore ve Issoria modellerinde uygulamak
mümkündür. Aradaki yön tıkacı fabrikada takılır.
Sıcak su girişi baş taraftaki nipelden yapılmaktadır.
Soğuk su çıkışı ise iç taraftaki nipelden yapılmaktadır.
Önemli: İç taraftaki nipelden sıcak su girişi yapılırsa
sadece 5 dilim ısınır.
Bottom Dual Input Connections
This type of connection is possible to apply models
for Echo, Arina, Ardore, Feronia, Fervore and Issoria.
Direction plug is fitted by factory. Hot water inlet is
carried on the by radiator nipple which is on top of.
Nipple made out of cold water on the inside.
Important: If hot water inlet is made by the nipple
inside, it heats up only 5 slices.
Sıcak su girişi
Hot water input
Soğuk su çıkışı
Cold water output
Bağlantı Şekilleri / Conneciton Types
Havluluk Tipi Bağlantı
Bu tip bağlantı Laviana, Lavirad ve Vanessa modellerinde
uygulanır. Kesinlikle sıcak su ve soğuk su giriş ve çıkışları alttan
yapılmalıdır.
Towel Rack Connection Type
This type of connection is applied for Laviana, Lavirad and Vanessa
models. Definitely Input/output of hot and cold water must be from the
bottom.
Ayak Bağlantı Şekilleri / Pod Conneciton Types
h=40/70~150
Asteria / Feronia Modeller İçin Ayak Bağlantı Parçaları
Bu tip bağlantı Asteria / Feronia modellerinde uygulanır.
Merkezdeki delikten yere sabitlenebilir.
Min. 40mm yükseklikte sadece üst parça;
Max. 70~150mm aralığına da alt parça ile yere montaj yapılabilir.
Standing Leg Connection Parts for Models Asteria / Feronia
This type of connection is applied in Asteria / Feronia models.
Can be fixed to the floor from the hole in the center.
Minimum 40 mm height only the upper part;
For maximum 70~150 mm range, lower part can be mounted anywhere.
h=40/70~150
Fervore Model İçin Ayak Bağlantı Parçaları
Bu tip bağlantı Fervore modelinde uygulanır.
Merkezdeki delikten yere sabitlenebilir.
Min. 40mm yükseklikte sadece üst parça;
Max. 70~150mm aralığına da alt parça ile yere montaj yapılabilir.
Standing Leg Connection Parts for Models Fervore
This type of connection is applied in Fervore models.
Can be fixed to the floor from the hole in the center.
Minimum 40 mm height only the upper part;
For maximum 70~150mm range, lower part can be mounted anywhere.
h=40/70~150
Issoria Model İçin Ayak Bağlantı Parçaları
Bu tip bağlantı Issoria modelinde uygulanır.
Merkezdeki delikten yere sabitlenebilir.
Min. 40mm yükseklikte sadece üst parça;
Max. 70~150mm aralığına da alt parça ile yere montaj yapılabilir.
Standing Leg Connection Parts for Models Issoria
This type of connection is applied in Issoria models.
Can be fixed to the floor from the hole in the center.
Minimum 40 mm height only the upper part;
For maximum 70~150 mm range, lower part can be mounted anywhere.
10 yıl ürün garantisi…. 10 years product warranty...
T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın izni ile ürünlerimiz 10 yıl garanti altındadır…
With the permission of Republic of Türkiye the Ministry of Science, Industry and Technology,
our products are guaranteed for 10 years.
DG VİZYON RADYATÖR ve METAL ÜRÜNLERİ GEL. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
ISISO R1 Blok No : 4
34538 - ESENYURT / İSTANBUL / TURKEY
:
: 11074 / 22.03.2011
: RT - 11.03.069 / 22.04.2011
Notified Body
Contract Nr. - Date
ITT Report Nr. - Date
Authorized Signature
Title
Company Stamp
: SR EN 442-2:2007
SR EN 442-1:2000
SR EN 442-2:2000
Applicable Standards
Şos. Pantelimon 266, Sec 2
021652 - Bucharest / ROMANIA
: Construction Products Directive ( CPD )
89 / 106 / EEC
Applicable Directives
Product Name and type : DG Vision Aluminium Radiators
General Manager
That the following described construction products in our delivered version complies with the appropriate
basic safety and health requirements of the Construction Products Directive (CPD) 89 / 106 / EEC, based on its
desing and type, as brought into circulation by the DG VİZYON RADYOTOR ve METAL ÜRÜNLERİ GEL. DIŞ. TİC.
LTD. ŞTİ.
We herewith declare;
EC Declaration of Conformity
CPD 89 / 106 / EEC
Referans Listesi / Reference List
• EGE YAPI – BATI ŞEHİR (EMLAK KONUT)
• İNANLAR İNŞAAT
• TÜRKMENİSTAN – GIVANC İNŞAAT
(OKUL,SPOR SALONU VE KREŞ PROJELERİ)
TERRACE DOĞA
• TÜRKMENİSTAN – AGA KURULUŞ (CEZA EVİ PROJESİ)
TERRACE MİX
• AZERBAYCAN – VİLLA PROJELERİ
TERRACE TEMA
• AZERBAYCAN – RESİDENCE PROJELERİ
• KUZU İNŞAAT SPRADON VADİ EVLERİ (EMLAK KONUT)
• DİCLE VADİ EVLERİ
• EMAY İNŞAAT – BRANDIUM ATAŞEHİR PROJESİ (TOKİ)
• PTT ŞUBELERİ
• KALYON İNŞAAT FİNANSKENT EVLERİ(EMLAK KONUT)
• ZİRAAT BANKASI
• TEKNİK YAPI
• GARANTİ BANKASI
• KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - VERA INSAAT (TOKİ)
• GÜZEL ŞEHİR PROJESİ
• GAZİ ÜNİVERSİTESİ (TOKİ)
• ŞARK İNŞAAT
• ADAPAZARI SAPANCA İL ÖZEL İDARESİ EVLERİ (VİLLALAR)
• SAKLIKÖY VİLLARI
• GÜL İNŞAAT – PARALEL GAYRİMENKUL A.Ş
• OVAKÖY VİLLARI
• DELTA İNŞAAT – ORMA TEKSTİL
• BEYKOZ KONAKLARI
• SUN PLAZA
• KASABA KONUTLARI
• GÜLMANLAR GROUP
• BEYAZ KONUTLARI
• SELİN YAPI(SELÇUKLU HOLDİNG) – RİNGS İSTANBUL
• GÖKSU EVLERİ
• EKŞİOĞLU BEŞYILDIZ – KURTKÖY MİRA
• AQUA MANORS
• ÇATALCA KABAKÇA VİLLALARI
• DOĞAKÖY KONUTLARI
• MERLİFE ZONGULDAK
• SOYAK ASLANBEY ŞANTİYESİ
• VEZİROĞULLARI YAPI -IMPERIALLAND KONUTLARI
• ÇAVUŞOĞLU İNŞAAT
• AKER INSAAT - AKER EVREN EVLERI
• SEFA İNŞAAT
• ELAZIĞ TURKUAZ İNŞAAT- ŞEKER MİMARLIK
• NUHOĞLU
• DİYARBAKIR KARAKOÇ İNŞAAT
• ŞENER ARDA İNŞAAT
• DİYARBAKIR ÇELİK İNŞAAT
• PAKSA İNŞAAT
• ACARKENT VİLLARI
• TOPSELVİ İNŞAAT
• KEMERKÖY KEAŞ ELEK.ÜRETİM A.Ş.
• BİRLİK YAPI
• BARLAS İNŞAAT
• RAFROM İNŞAAT
• ÖZEL ATAKÖY HASTANESİ
• ALBAYRAK İNŞAAT
• MEDİCAL ENGİNEERİNG TIBBI SİS. SAN LTD.ŞTİ.
• GÖNCÜ İNŞAAT
• MSA GRUP YAPI LTD.ŞTİ.
• UZUNAL İNŞAAT
• AZC VİLLARI
• AKSU İNŞAAT
• FEN YAPI TAVŞAN TEPE
• ŞAPOĞLU İNŞAAT
• MAYCAN HOTEL
• SAĞLAM YAPI
• AREN MİMARLIK – DREAM HOUSE VİLLALARI KAYSERİ
• EMKO EKŞİOĞLU
• NERGİZ RESİDENCE KAYSERİ
• SARAY İNŞAAT
• PROF. DOKT. MEHMET AKİF ÖZDEMİR VİLLASI
• UNSPED GLOBAL LOGİSTICS
• PARADISE ISLAND
•...
Download

Online Katalog