MFG/PRO u výrobce
automobilových komponentů
- Aisan Bitron Czech
komunikuje japonsky
MFG/PRO u výrobce automobilových komponentů
- Aisan Bitron Czech komunikuje japonsky
Společnost
Společnost Aisan Industry Ltd. patří k největším japonským výrobcům
komponentů pro automobilový průmysl. Společnost byla založena
v roce 1938 a v současné době má osm výrobních závodů na komponenty a kompletní palivové systémy po celém světě.
V rámci evropských aktivit Aisanu byl v roce 2001 vybudován
nový závod na výrobu palivových čerpadel pod názvem Aisan
Bitron Czech s.r.o. v Lounech, který dodává své výrobky především
evropským, ale částečně i americkým výrobcům automobilů a motocyklů jako jsou Renault, PSA, Fiat, AvtoVaz, Toyota, Yamaha, Harley
Davidson a další.
Implementace s Minervou za pouhé 3 měsíce
„Nejdůležitějším kritériem pro výběr systému byla vysoká funkčnost
v oblasti výroby automobilových komponent společně s proka-zatelnými schopnostmi dodavatelské firmy úspěšně systém implementovat
a poskytovat následný servis“, hodnotí Jan Krejčí, IT and IS Manager
společnosti Aisan Bitron Czech s.r.o. „Významným hodnotícím prvkem pro nás proto bylo množství a kvalita referenčních projektů jednotlivých systémových integrátorů, kteří se ucházeli o zakázku v naší
firmě“, pokračuje Krejčí. „Po vyhodnocení výběrového řízení byla
jako jednoznačný vítěz vyhlášena firma Minerva ČR, a.s. Následující
měsíce ukázaly, že naše volba byla správná", dodává Krejčí.
Prvním krokem projektu bylo vypracování Studie řešení IS Aisan Bitron
Czech s.r.o. Tato studie byla zpracována v průběhu jednoho měsíce
a po její oponentuře bylo přistoupeno k podpisu kontraktu s Minervou ČR na začátku listopadu 2002. Díky dokonalé znalosti produktu
konzultantů Minerva, mnohaletým zkušenostem z desítek projektů
a důsledné přípravě projektu bylo možno spustit ostrý provoz systému
již po třech měsících – od února 2003. „Projekt přitom nebyl vůbec
jednoduchý“, říká Jan Krejčí. „Bylo nutno skloubit know-how našich
japonských kolegů, které je velmi silné zejména v organizaci výroby
díky použití KANBANu a japonských standardů řízení výroby s požadavky na detailní evidenci ve výrobě a s požadavky na fungování
v dodavatelsko-odběratelských řetězcích automobilového průmyslu
v evropských podmínkách. Dalším nelehkým úkolem byla příprava
specializované databáze podle japonských účetních standardů
a zprovoznění celého systému v japonštině“, shrnuje Krejčí.
Projekt se rozšíří hned do několika
dalších podniků
budoucna se počítá s dalším rozšířením výroby v obou závodech firmy Aisan v České republice a měli bychom se stát největší zahraniční
výrobní základnou koncernu Aisan ve světě. Rovněž jeden z dodavatelů Aisanu – další japonská společnost Ishimitsu Manufacturing
Czech s.r.o., který má v nejbližší době realizovat náběh výroby
hřídelek pro škrtící klapky, se rozhodla na základě úspěchu s dosavadní implementací u firmy Aisan Bitron Czech s.r.o., začít zavádět
podnikový systém MFG/PRO“, dodává Jaroslav Antoš.
Technická data
Minerva ČR zavedla do společnosti Aisan Bitron Czech s.r.o., výrobce automobilových komponentů, informační systém MFG/PRO
verze eB s databází Progress na platformě Windows 2000, provoz
zajišťuje server HP ML530. K dispozici jsou čtyři jazykové varianty:
čeština, angličtina, francouzština a japonština. Uživatelům se po přihlášení do systému spustí příslušná jazyková verze systému, se kterou
konkrétní uživatel pracuje. Je možno mezi těmito mutacemi přepínat.
Fakta a čísla
Společnost:
Místo:
Obor:
Hardware:
Operační systém:
Databáze:
Aplikace:
Počet uživatelů:
Aisan Bitron Czech s.r.o.
Louny
Výrobce automobilových komponentů
HP ML530
Windows 2000
Progress
MFG/PRO verze eB
30
O společnosti Minerva
Minerva Česká republika, úzce orientovaná na zákazníka, pomáhá
výrobním a distribučním společnostem zlepšit jejich celkové řízení
podniku s větší efektivností, kontrolou a produktivitou implementací
informačních systémů. Společnost Minerva je schopna svým zákazníkům nabídnout veškeré služby od instalace softwaru a poradenství
až po systémovou integraci a e-business řešení světové třídy. Již více
než desetileté zkušenosti na trhu plánování podnikových zdrojů (ERP),
certifikace ISO 9001 a více než 90 společností užívajících informační systém MFG/PRO v České a Slovenské republice potvrzují, že
spokojenost zákazníka je pro Minervu závazkem
„Úspěch systému v České republice a vysoká spokojenost při spolupráci s Minervou vedly k rozhodnutí zavést MFG/PRO v dalším závodě v ČR“, uvádí Jaroslav Antoš, ředitel pro lidské zdroje a správu
společnosti Aisan Bitron Czech s.r.o., který je rovněž zodpovědný za
výše uvedenou oblast i pro sesterskou firmu Aisan Bitron Louny s.r.o.
a dodavatelskou firmu Ishimitsu Manufacturing Czech s.r.o. „Náš
sesterský závod Aisan Bitron Louny s.r.o. bude vyrábět elektronicky
ovládané škrtící klapky vstřikování paliva. Výrobní program bude
tvořit i podtlakové lití hliníkových součástí nejen pro škrtící klapky. Do
Minerva Česká republika, a.s., tel.: +420 386 351 870, +420 543 251 119,
[email protected], www.minerva–is.cz
Minerva Slovensko a.s., tel. +421 455 400 721, [email protected], www.minerva-is.sk
Download

Aisan Bitron Czech komunikuje japonsky