3M ESPE - světově
nejinovativnější dentální
firma již devátý rok v řadě
Speciální nabídky
1. 9. 2014 - 30. 11. 2014
I jeleni volají
po našich nabídkách
Navštivte naše internetové stránky
www.3MESPE.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura
Injekční jehly
Trojité
lancetové ostří:
Jehla jednoduše
vnikne do tkáně.
Označení
vpichu:
Pro optimální
umístění jehly.
Nastavitelný závit:
Jisté nastavení
a snadná manipulace.
Precizně zaostřené
ukončení jehly:
Snadná penetrace
septumu/dentální karpule.
Objednací číslo
Název produktu
Skladové
vé číslo
Cena
76013
Injekční jehly – dlouhé, 27 g, 0,4x42, 100 ks
70201142059
422059
364 Kč
76014
Injekční jehly – dlouhé, 27 g, 0,4x30, 100 ks
70201142067
364 Kč
76015
Injekční jehly – krátké 27 g, 0,4x25, 100 ks
70201142075
364 Kč
76016
Injekční jehly – krátké 30 g, 0,3x25, 100 ks
70201142083
364 Kč
76017
Injekční jehly – Extra krátké 30 g, 0,3x12, 100 ks
70201142091
364 Kč
pa Ad
s s
Pe ta ny tringe
nt ní v ntn
am no í re
ix™ vém trakč
n
Lit balíč í
e!! ku
!
3M™ ESPE™ Adstringentní retrakční pasta
Vliv managementu měkkých tkání na kvalitu náhrad
2
1
Výchozí situace: zub 21 mladé pacientky
je nevhodně nahrazen pomocí kovokeramiky...
4
Podle možností by měl být okraj náhrady
umísťován vždy ekvigingiválně. Z důvodu silného zbarvení je však u tohoto zubu nezbytná
subgingivální preparace. Pahýl se stávajícím
čepem je třeba preparovat, opískovat, ošetřit
univerzálním adhezivem 3M™ ESPE™
Single Bond Universal™ a pokrýt opakerem.
9
Detailní pohled na minimálně invazivní
preparace na zubech 11 a 12 před ...
14
Efekt účinné gingivální retrakce na preparovaných zubech je patrný na sádrovém
modelu. Preparační hranice se podařilo
přesně přenést na model jako věrné
zpodobnění situace v ústech pacientky.
Zuby 12 a 13 byly endodonticky ošetřeny
a je na nich patrné zbarvení. Zuby 11 a 22
jsou rovněž mírně zbarvené.
5
Pomocí materiálu pro provizorní korunky
a můstky 3M™ ESPE™ Protemp™ 4 se
vytvoří provizorní náhrada, která se upevní
provizorním zinkoxidovým cementem
3M™ ESPE™ RelyX ™ Temp NE.
10
... a rovněž po použití 3M™ ESPE™ adstringentní retrakční pasty. Pasta byla odstraněna
po uplynutí stanovené doby působení o délce
2 minut a odstraněna vodním sprejem.
15
Konečné ošetření: Tři porcelánové fazety
a dvě sklokeramické korunky, které byly
vyrobeny technikou Refractory-Die po
vyleptání vnitřních ploch kyselinou fluorovodíkovou a aplikovány pomocí univerzálního adheziva 3M™ ESPE™ Single Bond
Universal™.
3
Po sejmutí korunky na zubu 21 se objeví
značně zbarvený pilířový zub s kovovým
čepem.
6
Provizorní náhrada pomáhá pacientce
posoudit vzhled plánované náhrady.
Používá se rovněž s cílem podpořit zhojení
měkké tkáně.
11
Účinek retrakce je zřetelně viditelný: Na obou
zubech byly preparační okraje odhaleny díky
odtlačení měkké tkáně a sulkus se zdá být
čistý a suchý. Je evidentní větší vzdálenost
mezi měkkou tkání a preparační linií.
16
Definitivní náhrada přímo po nasazení
pomocí adhezivního upevňovacího kompozitního cementu 3M™ ESPE™ RelyX™
Ultimate v kombinaci s univerzálním
adhezivem 3M™ ESPE™ Single Bond
Universal™.
7
8
Preparace: Zuby 21 a 13 jsou preparovány
podle pokynů pro celokeramické korunky,
zatímco pro ostatní přední zuby je zvolen
minimálně invazivní postup. Pro ty se
předpokládá použití porcelánových fazet
(veneers).
Pro zuby s preparací korunky je z důvodu
subgingivální preparační hranice a silné
exsudace indikována technika dvojitého
retrakčního vlákna. Pro zuby 12, 11 a 22
je zvolena neinvazivní retrakční metoda
pomocí 3M™ ESPE™ adstringentní
retrakční pasty.
12
Účinek retrakce na všech preparovaných
zubech. Na zubech s preparací korunky je
odstraněno vlákno, druhé zůstává v sulku.
17
Díky přesnému otisku okrajových oblastí,
kterého bylo možné docílit prostřednictvím
vhodného tkáňového managementu před
provedením otisku, je usazení fazet a
korunek vynikající. Výsledkem jsou vysoce
estetické náhrady, které lze jen těžko
odlišit od přirozených zubů.
13
Otisk jednofázovou technikou pomocí
polyéterové otiskovací hmoty 3M™
ESPE™ Impregum™ Penta™ Soft.
Všechny detaily linie preparace jsou
v otisku kompletně viditelné.
18
Důvodem jsou mimo jiné dokonalé okraje:
Měkká tkáň je zdravá a přirozeně tvarovaná. Pacientka je s vydařeným výsledkem
ošetření velmi spokojená.
Rafał Mędzin, Gryfino, Polsko
Restorativa
Sleva 30 %
P1 Adper Single Bond 2
Cena před slevou:
1 932 Kč
Doplňkové balení (1x lahvička à 6 g)
Cena po slevě:
1 352 Kč
Obj. č.:
51202
Sleva 20 %
P2 Vitremer
Doplňkové balení
(1x prášek 9 g,
odstín dle výběru,
1x lžička)
Cena před slevou:
2 372 Kč
P3 Vitremer
Doplňkové balení
(1x tekutina 8 ml)
Cena před slevou:
2 132 Kč
Cena po slevě:
Cena po slevě:
1 898 Kč
1 706 Kč
Obj. č.:
3303xx
Obj. č.:
3303L
Sleva 15 %
P4 Cavit / Cavit-W / Cavit-G
Cena před slevou:
460 Kč
Doplňkové balení (1x sklenice à x 28 g)
Indikace:
Cavit (Vysoká tvrdost povrchu): Dočasné plnění zatížených okluzí
Cavit-W (Snížená konečná tvrdost, zvýšená přilnavost): Dočasná výplň
po endodontickém ošetření
Cavit-G (Odnímatelná i ručním nástrojem): Inlay-příprava
Doplňkové balení
(10x čep, velikost dle výběru)
391 Kč
Výhody produktu
• Osvědčený výplňový materiál pro provizorní výplně
• Jednoduchá aplikace výplňovým nástrojem
Obj. č.:
44030 / 44130 / 44313
P5 RelyX Fiber Post
Cena po slevě:
Cena před slevou:
3 497 Kč
P6 Filtek Z250
Doplňkové
ňkové
kové balení
ubba 4 g, odstín dle výběru)
(1x tuba
Cena po slevě:
Cena po slevě:
836 Kč
2 972 Kč
Obj. č.:
568xx
Cena před slevou:
983 Kč
Obj. č.:
6020xx
Sleva 10 %
P7 Single Bond Universal adhezivum
Doplňkové balení lahvička 5 ml
Cena před slevou:
2 113 Kč
Cena po slevě:
P8 Adper Scotchbond
d Multi
Pur
Multi-Purpose
Doplňkové balení
(1x adhezivum à 8 ml)
nebo (1x primer 8 ml)
1 902 Kč
Obj. č.:
41266
P9 Sinfony
Doplňkové balení
(1x opaquer tekutina 8 ml)
Cena po slevě:
4 028 Kč
Obj. č.:
7543 / 7542
Cena před slevou:
829 Kč
Cena po slevě:
P10 Sinfony
Doplňkové balení
- odstín dle výběru
(1x opaquer prášek 5 g)
746 Kč
Obj. č.:
49860
Cena před slevou:
4 476 Kč
Cena před slevou:
712 Kč
Cena po slevě:
641 Kč
Obj. č.:
49xxx
Protetika
Sleva 20 %
Cena před slevou:
997 Kč
P11 Penta míchací kanyly červené
30 ks
Cena po slevě:
Obj. č.:
77919
798 Kč
P12 Soft Monophase / Monophase
phase
kartuše pro Pentamix 2
nebo Pentamix 3
Cena před slevou:
1 570 Kč
P13 Express XT Penta kartuše
pro Pentamix 2 nebo Pentamix 3
Express XT Penta Putty,
y, Express
p
XT Penta H,,
Express XT Penta H Quick (1ks)
Cena po slevě:
1 256 Kč
Obj. č.:
318xx
Cena před slevou:
1 404 Kč
Cena po slevě:
1 123 Kč
Obj. č.:
369xx nebo P39xx
Sleva 10 %
P14 Express XT Putty Soft / Quick
Doplňkové balení (1x báze à 250 ml,
1x katalyzátor à 250 ml,
2x Putty
tty lžíce)
Cena před slevou:
1 715 Kč
P15 Express STD Putty
Doplňkové
kové
ové balení
(2x nádoba
ádooba à 305 ml/550 g)
Cen
Cena po slevě:
1 554
544 Kč
Doplňkové balení
ní (20 kapslí, odstín dle výběru)
Cena po slevě:
1 317 Kč
Obj. č.:
7312
Obj. č.:
73
36972 / 36973
P16 RelyX Unicem Aplicap
Cena před slevou:
1 463 Kč
Cena před slevou:
3 527 Kč
Cena ppo slevě:
P17 RelyX Unicem Aplicap
Doplňkové balení (50 kapslí, odstín dle
výběru, 10x aplikační koncovka)
3 17
174
74 Kč
Obj. č.:
xx
568xx
Cena před slevou:
7 864 Kč
Cena po slevě:
7 078 Kč
Obj. č.:
568xx
P18 RelyX Unicem Aplicap
Aplikační koncovky
covky 10 ks
Cena před slevou:
521 Kč
Cena po slevě:
Cen
P19 Express XT
Intra-oral Syringe
20 ks
469 Kč
46
Cena před slevou:
716 Kč
Cena po slevě:
644 Kč
Obj. č.:
71483
Obj. č.:
77550
P20 Impregum Penta kartuše
pro Pentamix 2 nebo Pentamix 3
Impregum Penta, Impregum Penta Soft,
Impregum Pentaa H Duosoft,
Impregum Pentaa L Duosoft
(1 ks)
Obj. č.:
777xx nebo P37xx
Cena před slevou:
1 456 Kč
P21 Position Penta kartuše pro Pentamix 2
Cena před slevou:
1 456 Kč
Cena po slevě:
Cena po slevě:
1 310 Kč
1 310 Kč
Obj. č.:
77681
Novinky za SKVĚLOU CENU
Sof-Lex™ Spiral
Zaváděcí balení
6x dokončovací disky (béžové)
+ 6x lešticí disky (bílé)
+ 1x RA mandrel
Obj. č.: 5082I
cena 738 Kč
Sof-Lex™ Spiral dokončovací disky - 12x
Obj. č.: 5080
Sof-Lex™ Spiral lešticí disky - 12x
Obj. č.: 5081
Sof-Lex™ Spiral profesionální balení
Obj. č.: 5082SK
cena 598 Kč
cena 598 Kč
cena 4 041 Kč
Filtek™ Ultimate Deluxe Kit
Obsahuje:
Filtek™ Ultimate univerzální kompozitum
12 doplňkových balení (4g tuby), odstíny A2E,
A1D, 4x A3E, A2D, A3D, 2x A4D, A4B, WD
Filtek™ Ultimate Flowable
2 doplňková balení (2x 2g tuby), odstíny A2, A3
Single Bond Universal adhezivum
5 ml lahvička
Sof-Lex™ disky
doplňkové balení (50 disků) - extra tenké, hrubé,, 112,7
2,7 mm
Celková hodnota produktů v kufříku
je 26 163 Kč s DPH
ušetříte tedy 8 968 Kč!
Obj. č.: 76818
Cena: 17 195 Kč
Clinpro™ prevence
Clinpro™ Prophy Powder
4x 100 g
Clinpro™ White Varnish
Clinpro™ XT Varnish
10 g
50 dávek
100 dávek
Obj. č.: 67001
Obj. č.: 12249
Obj. č.: 12250
Obj. č.: 12348
Cena: 2 418 Kč
Cena: 3 622 Kč
Cena: 6 507 Kč
Cena: 3 490 Kč
Clinpro™ Prophy Paste
200 dávek
3 zrnitosti:
jemná obj. č.: 12613
střední obj. č.: 12657
hrubá obj. č.: 12658
Cena: 1 476 Kč
Clinpro™ Sealant
doplňkové balení
zaváděcí balení
Obj. č.: 12637
Obj. č.: 12636
Cena: 489 Kč
Cena: 1 363 Kč
Dlouhodobé nabídky
Elipar™
za 1 Kč
Pentamix™ Lite
za 1 Kč
Pentamix™ 3
za 3 Kč
Capmix™
za 1 Kč
Polymerační lampa
Automatický
míchací přístroj
Automatický
míchací přístroj
Univerzální
míchací přístroj
pro kapslové materiály
NOVINKA
Při nákupu kompozitních materiálů
v doplňkovém balení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Filtek Ultimate
Filtek Z550
Filtek Z250 - kapsle
Filtek Z250 - tuba
Filtek Silorane
Filtek Bulk Fill - kompule
mpulle
Filtek Bulk Fill - tuba
Filtek Flowable - 2x tuba
baa
Filtek Flowable - 1 tuba
Valux
Single Bond Universal
Adper Scotchbond
Multi-Purpose - primer
• Adper Scotchbond
Multi-Purpose - adhezivum
• Scotchbond leptací gel
Při nákupu kombinace produktů za
25 000 Kč v následujícím složení:
Při nákupu kombinace produktů
v následujícím složení:
• otiskovací hmoty
3M ESPE Penta
• (Soft) Monophase
• adstringentní retrakční pasta
• míchací kanyly
Za 27 000 Kč Penta otiskovací
hmoty 3M ESPE
18 100 Kč*
25 000 Kč*
ina
Za 12 200 Kč kombinace
oriíí::
produktů z kategorií:
• kompozity
• skloionomery
• adheziva
• cementy
• čepy
• provizoria
• otiskovací hmoty
39 200 Kč*
Při nákupu libovolné kombinace
kapslových materiálů 3M ESPE
v hodnotě 20 900 Kč
20 900 Kč*
Penta smlouva
Při uzavření "Penta smlouvy"
dostanete 20% slevu
na automaticky míchatelné
otiskovací hmoty při ročním
nákupu nad 20 000 korun.
Penta smlouva se vyplatí
již při 1-2 otiscích za týden.
Pro více informací a možnost osobně si produkty vyzkoušet volejte naše obchodní zástupce:
MVDr. Michael Stiksa, obchodní zástupce pro Moravu,
Tel.: 725 500 423, E-mail: [email protected]
Mgr. Michaela Přádková, obchodní zástupkyně pro Čechy
Tel.: 731 193 454, E-mail: [email protected]
Navštivte také náš Facebook www.facebook.com/3mespecr
Všechny ceny jsou doporučené výrobcem a jsou uvedeny vč. DPH.
Při objednávce, prosím, vždy uvádějte specifikaci speciální nabídky.
* Nabídku nelze kombinovat s dalšími nabídkami
na tyto materiály ani mezi sebou navzájem.
Tyto Speciální nabídky jsou pouze reklamním sdělením a nejedná se o nabídku ve smyslu
ust. § 1732 odst. 2 zakona č. 89/2012 Sb., občanského zakoníku, ve znění pozdějších
předpisů. Produkty 3M ESPE, 3M Česko, spol. s r.o., jsou k objednání u našich autorizovaných
distributorů. Jejich seznam naleznete na našich webových stránkách www.3mespe.cz
pod odkazem “Kde koupit”.
Chyby tisku vyhrazeny
Žádejte u svých prodejců!
3M ESPE
3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
E-mail: [email protected]
www.3MESPE.cz
Download

Cena - Emdent