POZVÁNKA
na seminář konaný v rámci projektu
„Inovativní návrhy do české návratové politiky a praxe,
zkušenosti EU MS, fáze II.“
s účastí nizozemských expertů
Datum konání: 18. 1. 2013
Místo konán: Knihovna OSN v Domě OSN, Železná 24, Praha 1
Program semináře:
9.30
9.45
Zahájení; Lucie Sládková, IOM Praha
Důvody k realizaci projektu, český právní rámec – tvorba nového zákona o pobytu
cizinců; MV ČR
10.00 Návratová politika v Holandsku, právní rámec, institucionální zázemí;
Po-Ling Ho, nizozemské Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti
10.45 Přestávka
10.50 Ověřená návratová praxe, práce regionálních konzultantů, spolupráce
zúčastněných organizací, návratový program REAN v Holandsku;
Eva Koornstra, IOM Hág
11.30 Současná návratová situace v České republice, výhled do budoucna dle nového
zákona o pobytu cizinců;
Lenka Audyová, Vlastimil Vintr, OAMP MV ČR
12.15 Oběd v místě
12.45 Srovnání, inovativní návrhy postupů v návratové politice, doporučení;
Lucie Sládková, IOM Praha
13.15 Diskuze, otázky, odpovědi
14.15 Shrnutí
14.30 Závěr semináře
Projekt je spolufinancován obecným programem Solidarita a řízení migračních toků.
IOM Mezinárodní organizace pro migraci
Čechova 23, 170 00 Praha 7, Czech Republic
Tel.: +420 233 370 160, Fax: +420 233 382 259
www.iom.int, www.iom.cz
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 577 35 64 23/0300
Download

P O Z V Á N K A