/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika
VYSOKOVÝKONNÉ SVAŘOVÁNÍ
/ Technologie CMT Twin, Time, LaserHybrid a TimeTwin
2 / O nás
/ Od roku 1950 vyvíjíme inovativní kompletní systémy pro obloukové svařování a odporové
bodové svařování. Jedná se o svařovací procesy, které se vyznačují velkou rychlostí
a vysokým odtavným výkonem. Naše metoda CMT (Cold Metal Transfer) odstranila
předsudek, že není možné svařovat hliník s ocelí. Den za dnem pracujeme na naší vizi:
rozluštit »DNA oblouku«. Není divu, že jsme v oblasti svařovací techniky celosvětovou
technologickou jedničkou a jedničkou na trhu v Evropě.
Vysokovýkonné svařování / 3
MNOZÍ MYSLÍ PŘI VYSOKOVÝKONNÉM SVAŘOVÁNÍ
POUZE NA RYCHLOST. MY JI VŠAK SPOJUJEME S
MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITOU.
/ Všude tam, kde je zapotřebí spojit tenké plechy a má se svařovat vysokou rychlostí, hrají
svařovací systémy společnosti Fronius hlavní roli. Díky tomu, že rychlost podavače drátu
je vyšší než 15 metrů za minutu a odtavný výkon dosahuje až 8 kilogramů za hodinu při
svařování jedním drátem, splňují tyto systémy všechny požadavky na produktivitu
a přesnost. Tandemové systémy Fronius kromě toho dosahují rychlostí podavače drátu
přes 30 metrů za minutu a odtavných výkonů až 20 kilogramů za hodinu. Přednosti
svařovacích systémů Fronius se uplatní také při svařování silných plechů a dokonale
uspokojí i z hlediska hospodárnosti.
INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE
/ Výrobky společnosti Fronius se vyznačují výkonnou
a zároveň robustní technologií včetně stabilního vedení drátu,
které – dokonce při nejvyšší rychlosti – zaručuje 100%
reprodukovatelné a vzhledově dokonalé svarové švy.
SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ
/ Kdo by chtěl optimálně využívat všechny možnosti,
výjimečné svařovací vlastnosti a funkce, musí uvažovat
systémově. Digitální svařovací zdroje v kombinaci s našimi
periferními komponentami tvoří vzájemně dokonale sladěné,
maximálně inovativní a vysoce výkonné svařovací systémy,
které jsou zárukou naprosté spokojenosti.
TECHNICKÉ KNOW-HOW A ŘEMESLNÁ ZRUČNOST
/ Dokonalá svařovací řešení jsou výsledkem několika faktorů:
Svařovací systémy musejí být prvotřídní a rovněž uživatelé
musejí disponovat vynikajícím technickým know-how
a řemeslnou zručností. Toho dosahujeme pořádáním
obsáhlých a praktických školení pro svářeče přímo na místě
nasazení systému.
VYSOKÁ STABILITA PROCESU
/ Naše svařovací systémy se vyznačují nadprůměrně vysokou
životností, která vyplývá z dokonalého zpracování všech
součástí a jejich optimálního vzájemného sladění Výhodou
pro svářeče je vysoká stabilita procesu, která je pro
požadovanou rychlost a odtavný výkon velice důležitá.
VYSOKÁ DOSTUPNOST SLUŽEB
/ Kvalitě našich svařovacích systémů odpovídá také vysoký
výkon našich servisních pracovníků: Kompetentní týmy
složené z aplikačních a servisních techniků zajišťují rychlé
a odborné poradenství a podporu přímo na místě, a to 24
hodin denně, 365 dní v roce.
4 / Přehled svařovacích postupů
NABÍZÍME SVAŘOVACÍ ŘEŠENÍ, KTERÁ JSOU VŽDY
O KROK NAPŘED.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / /
/
/ / / /
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / /
/
/
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / /
/ / / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ Modifikovaný proces MAG, při
kterém je možné zvýšit odtavný
výkon až o 30 % díky optimalizaci
ochranného plynu a volného
konce drátů (stickoutu).
Technologie svařovacích zdrojů
je speciálně přizpůsobena
požadavkům procesu TIME.
/
/
/
/
/
/
/
/
/ Svařovací proces CMT Twin
/
/
/ Jednodušší struktura systému a synchronizovaný start dvou samostatně regulovatelných svařovacích zdrojů, dvě drátové
elektrody a jedna plynová hubice v kombinaci s osvědčeným procesem CMT. Nepřekonatelnou stabilitu oblouku doplňuje hluboký závar, optimální vytékání svaru
a téměř bezrozstřikové svařování.
/
/
CMT TWIN
TIME
/
/ / / / / / / / / / / / /
/ /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / /
/ / / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / /
/ / / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ Značka Fronius je zárukou nejvyšší kvality výrobků, hospodárnosti a energetické
efektivity. Ovládáme totiž celou oblast svařování a zaručujeme dokonalou souhru všech
součástí našich svařovacích systémů. Přesvědčte se sami!
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Přehled svařovacích postupů / 5
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / /
/ /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/
/
TIMETWIN
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ Představuje tandemovou metodu, při
které je svařovací proces synchronizován
mezi dvěma samostatně regulovatelnými
svařovacími zdroji. Dvě navzájem izolované
drátové elektrody jsou vedeny do jedné
plynové hubice, a tím se dosahuje
dokonalého výsledku svařování.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
LASERHYBRID
/
/
/ / / / / / / / /
/ / / /
/ / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ Kombinace laserového svařování a svařování v ochranné atmosféře umožňuje
optimální využití výhod obou procesů.
Vysoké rychlosti svařování a koncentrované energie laseru společně s obloukovým svařováním v ochranné atmosféře lze
využít dvěma způsoby, a to díky maximální rychlosti svařování v oblasti tenkých
plechů nebo díky maximální hloubce navaření u silnějších materiálů.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
/ / /
/
/
/ Svařovací proces TimeTwin
6 / Přehled aplikací
APLIKAČNÍ MODUL CMT TWIN
MAX. RYCHLOST SVAŘOVÁNÍ V POLOZE PB
/ Bez tvorby vrubů
/ Bezpečnější závar
/ Téměř žádný rozstřik
Vs = 3,0 m/min
VdL = 15,5 m/min
VdT = 6,2 m/min
407 A
196 A
28,5 V
15,0 V
/ Ocel, 3 mm
NEJVĚTŠÍ ROZMĚR „a“ V POLOZE PB
/ Bez nutnosti manipulace s dílem
/ Ideální poloha svaru (poloha svaru: asi 45°)
/ Optimalizované vytékání svaru
Vs = 66 cm/min
VdL = 15,0 m/min
VdT = 8,0 m/min
391 A
214 A
28,3 V
17,0 V
/ Ocel, 10 mm, a = 6
EXTRÉMNĚ VYSOKÁ STABILITA PROCESU
/ Bez nutnosti dodatečného obroušení
povrchové úpravy
/ Svarový šev bez porozity
/ Téměř žádný rozstřik
Vs = 200 cm/min
VdL = 14,5 m/min
VdT = 7,5 m/min
374 A
209 A
27,0 V
18,7 V
/ Povrchově upravená ocel, 8 mm, a = 3
DOKONALÉ VYTVOŘENÍ KOŘENOVÉ VRSTVY
/ Homogenní přechod svaru
/ Spolehlivé koutové svary
/ Bez nutnosti ochrany lázně
Vs = 120 cm/min
VdL = 7,1 m/min
VdT = 7,5 m/min
374 A
268 A
16,2 V
17,3 V
/ Ocel, 8 mm
APLIKAČNÍ MODUL TIMETWIN
NEJKVALITNĚJŠÍ METALURGICKÝ SPOJ
/ Cílený přínos tepla
/ Malé tepelné zatížení
/ Minimální tvorba rozstřiků
Vs = 180 cm/min
VdL = 9,2 m/min
VdT = 8,0 m/min
230 A
200 A
21,4 V
20,4 V
/ CrNi, 2 mm
VYSOKÁ KVALITA SVARU
/ Při rozdílných tloušťkách materiálu
/ Spolehlivé vytvoření kořenové vrstvy
/ Velmi nízká tvorba pórů
Vs = 200 cm/min
VdL = 12,5 m/min
VdT = 11,3 m/min
235 A
213 A
21,1 V
20,3 V
/ Hliník, 3 mm
EXTRÉMNĚ VYSOKÝ ODTAVNÝ VÝKON
/ Rychlost drátu až 30 m/min
/ Odtavné výkony až 22 kg/h
/ Nejstabilnější oblouk díky plně
digitalizovanému know-how svařovacího zdroje
Vs = 80 cm/min
VdL = 15,5 m/min
VdT = 15,0 m/min
350 A
340 A
31,9 V
31,7 V
/ Ocel, 8 mm
NĚKOLIKAVRSTVÉ SVAŘOVÁNÍ
/ Dokonalé svařovací vlastnosti v poloze PF
/ Stačí malý úhel rozevření
/ Vyšší produktivita díky menšímu počtu
svarových vrstev
Zahrnuje parametry svařování
kořenové, plnicí a krycí vrstvy
Vs = 15–20 cm/min
VdL = 8–10 m/min VdT = 5–8 m/min
200–250 A
120–200 A
17,3–17,8 V
15,8–17,3 V
/ Hliník, 40 mm, PF
APLIKAČNÍ MODUL TIME
HOSPODÁRNÝ
/ Velký rozměr „a“ s malým počtem svarových
vrstev
/ Bezpečné podmínky pro závar
/ Malá deformace
Odtavný výkon 9,6 kg/h
Vs = 37 cm/min
Vd = 18 m/min
360 A
40 V
/ Ocel, 15 mm, 3 svarové vrstvy, PF, a = 12
SVAŘOVÁNÍ V ÚZKÉ SPÁŘE
/ Dobrá přístupnost
/ Spolehlivé koutové svary
/ Vysoká hospodárnost díky nižšímu
počtu svarových vrstev v porovnání
s metodou MAG
Housenka 1 a 2:
Housenky 3/4/5/6:
Odtavný výkon
6,4/8,5 kg/h
Odtavný výkon
11–12,3 kg/h
Vs = 47/60 cm/min
Vs = 30–46 cm/min
Vd = 12/16 m/min
Vd = 20–23 m/min
210/310 A
390–420 A
34/37 V
42–46 V
/ Ocel, 12 mm na 25 mm
POLOHOVÉ SVAŘOVÁNÍ
/ Velké přidávání materiálu i v poloze nad hlavou
/ Vzhledné vytékání svaru
/ Spolehlivé vytvoření hrany kořene
Odtavný výkon 4,8 kg/h
Vs = 40 cm/min
Vd = 9,0 m/min
250 A
31,5 V
/ Ocel, 10 mm, a = 5
EXTRÉMNĚ VYSOKÝ ODTAVNÝ VÝKON
/ Dokonalý průřez návaru
/ Bez tvorby vrubů
/ Malá deformace díky malému přínosu tepla
Odtavný výkon 16,2 kg/h
Vs = 45 cm/min
Vd = 30 m/min
520 A
51 V
/ Ocel, 20 mm, PA, a = 8
Přehled aplikací / 9
APLIKAČNÍ MODUL LASERHYBRID
SVAŘOVACÍ HLAVA 10 KW
/ Nový design pro ohniskovou vzdálenost 300 mm
a výkon laseru 10 kW
/ Ocel, 12 mm
SVAŘOVACÍ HLAVA 4 KW
/ 10 let úspěšného používání v automobilovém průmyslu
/ Ocel, 2,7 mm
SVAŘOVACÍ HLAVA 90° 4 KW
/ Lomená konstrukce pro optimální přístupnost,
např. při výrobě automobilových náprav
/ Ocel, 2 mm
SVAŘOVACÍ HLAVA 90° 8 KW
/ Zajišťuje optimální přístupnost při konstrukci dálkového
potrubí
/ Ocel, 12,3 mm
SVAŘOVACÍ HLAVA 10 KW
/ Optimální geometrie hlavy k jednostrannému provaření
ocelových plechů až do tloušťky 10 mm
/ Ocel, 16 mm
10 / CMT Twin – technika
CMT TWIN: NEJHOSPODÁRNĚJŠÍ
ZPŮSOB SVAŘOVÁNÍ
PODAVAČ DRÁTU
/ Podavač drátu VR 1550
s 4kladkovým pohonem pro
přesný a hladký transport
přídavného materiálu – bez
ohledu na to, odkud se drát
odebírá (ze sudu nebo z cívky
s drátem).
DIGITÁLNĚ ŘÍZENÉ SVAŘOVACÍ ZDROJE
MIG/MAG
/ Díky jedinečné systémové a procesní
technologii CMT Twin jsou oba digitálně
řízené svařovací zdroje CMT navzájem
perfektně sladěné. Vzhledem k dokonalým
charakteristikám jsou vhodné pro každý
způsob použití.
CHLADICÍ MODUL
/ Robustní a spolehlivý chladicí
modul FK 4000-R je přizpůsoben
modulární konstrukci celého
svařovacího systému.
CMT Twin – technika / 11
/ Metoda CMT Twin je založena na stejném uspořádání jako osvědčený svařovací postup
TimeTwin: dva svařovací zdroje, jeden svařovací hořák a dvě navzájem izolované kontaktní
trubice (»Lead« a »Trail«). To vše doplňují vynikající svařovací vlastnosti technologie CMT.
Metoda CMT Twin se vyznačuje zvláště vysokou svařovací rychlostí a také jednoduchým
řízením procesu.
DRŽÁK HOŘÁKU
/ Uspořádání obou hnacích
motorů CMT Drive nabízí
minimální rušivé kontury, a to
díky držáku hořáku vyvinutému
speciálně pro metodu CMT Twin.
SVAŘOVACÍ HOŘÁK
/ Nový tandemový svařovací hořák
optimalizovaný pro oblast vysokého výkonu
Twin Compact Pro je univerzálně
použitelný. Je tomu tak díky dokonale
sestaveným balíčkům svařovacích hořáků.
Hořák je chlazený vodou, má dvě vzájemně
izolované elektrody a vyznačuje se
kompaktní konstrukcí. Tím je zajištěn velmi
dobrý přístup ke svařovaným dílům.
12 / LaserHybrid – technika
LASERHYBRID: VÝHODY PLNĚ DIGITÁLNÍHO
PROCESU MIG V KOMBINACI S VÝHODAMI
LASEROVÉHO SVAŘOVÁNÍ
DIGITÁLNĚ ŘÍZENÝ SVAŘOVACÍ ZDROJ
/ U metody LaserHybrid se používá
svařovací zdroj TPS 5000, který je
vybaven speciálními charakteristikami,
aby vyhověl zvláštním požadavkům
tohoto procesu.
LaserHybrid – technika / 13
/ Fronius LaserHybrid, tedy svařovací postup Laser-MIG, spojuje výhody svařovacího
procesu MIG a laserového svařovacího procesu, které se používají v průmyslovém měřítku,
a to aniž by převzal nevýhody zmíněných svařovacích postupů. Vynikající přemostitelnost
spár a jednoduchá příprava svaru při svařování MIG jsou v metodě Fronius LaserHybrid
doplněny malým přínosem tepla, hlubokým závarem a rychlostí laseru. Fronius LaserHybrid
umožňuje automatické spojování hliníkových a ocelových dílů rychlostí až 8 metrů za
minutu, a to v prvotřídní kvalitě.
/
/
/
/
/
/ / / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / /
/ /
/ / /
/ /
/ /
/
/ /
/
/ / / / / / /
/ /
/ / /
/ /
/ /
/
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
SVAŘOVACÍ HLAVA
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/
/
/ /
/ Díky integrovanému usměrňovači je
u svařovací hlavy Fronius 90° 4kW
zajištěna přesná poloha drátu. Tato
svařovací hlava speciálně vyvinutá pro
výrobu náprav nabízí optimální přístup
ke svařovaným dílům.
/
/
/
/ / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / /
/ /
/ / /
/ /
/ /
/
/ /
/
/
/
/ / / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
FRONIUS CROSSJET
/
/ Všechny svařovací hlavy Fronius
LaserHybrid jsou vybaveny patentovaným
uzavřeným systémem CrossJet. Tento
jedinečný systém spolehlivě zamezí
znečištění optiky ochranných brýlí a zajistí
tak optimální funkčnost zařízení.
/
/
/
/
/ / / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
14 / TIME – technika
TIME: O 30 % VYŠŠÍ ODTAVNÝ VÝKON NEŽ U
BĚŽNÉHO SVAŘOVÁNÍ MAG
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/ Díky dvouokruhovému chladicímu systému
je zajištěno optimální chlazení. Vzhledem
k plynule nastavitelné kontaktní trubici tento
svařovací hořák umožňuje nastavit extrémně
dlouhý volný konec drátu (stickout), a to
15–25 mm. Díky delšímu stickoutu se drát
silně zahřívá a lze dosahovat extrémně
vysokých rychlostí drátu při malé velikosti
proudu.
/
RUČNÍ SVAŘOVACÍ HOŘÁK TIME
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
DIGITÁLNĚ ŘÍZENÉ SVAŘOVACÍ ZDROJE MIG/MAG
/ Vyšší výkonnost znamená také vyšší požadavky na výkon
svařovacího zdroje: Svařovací zdroj TIME 5000 Digital nabízí
extrémně vysoké dovolené zatížení při možném pracovním
napětí až 48 V a rychlosti drátu 30 m/min.
CHLADICÍ MODUL
/ Vyšší výkon vyžaduje intenzivnější
chlazení. Robustní a spolehlivý chladicí
modul FK 4000 je přizpůsoben modulární
konstrukci celého svařovacího systému.
TIME – technika / 15
/ Svařovací proces TIME představuje technické zdokonalení běžného svařovacího postupu
MAG, který se již před mnoha lety osvědčil v průmyslu pro ruční a mechanické aplikace.
Na rozdíl od běžného svařování MAG je v procesu TIME volný konec drátu u svařovacího
hořáku delší (větší stickout) a také rychlost drátu je vyšší. Zásadně je možné pracovat
s dvousložkovým plynem. Ostatně u svarů s rozměrem „a“ větším než 8 mm, tloušťkou
materiálu nad 25 mm a průřezem návaru větším než 50 mm² doporučujeme příměs helia.
/ / / / / / / /
/ / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / / / / / / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/ / / / / /
/ / / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ / / / / /
/ / / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/
/
/
/
/
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
REGULACE 3 PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ
/ Regulace 3 parametrů svařování umožňuje
nejjednodušší ovládání celého svařovacího
procesu. Díky tomu je zajištěn procesně
spolehlivý start, pokles svařovacího výkonu
na potřebnou hodnotu a spolehlivé plnění
koncového kráteru.
/ V roce 1945 stál Günter Fronius u zrodu naší úspěšné historie v rakouském Pettenbachu. S přibližně 3 000 zaměstnanců dnes působíme po celém světě a v současné
době jsme držitelem více než 850 aktivních patentů. Náš cíl se přitom nikdy nezměnil:
Chceme být jedničkou v technologii i ve kvalitě. Posouváme hranice realizovatelného.
Zatímco ostatní se vyvíjejí krok za krokem, my děláme vývojové skoky.
SVAŘOVACÍ TECHNIKA
/ Vyvíjíme svařovací technologie,
např. kompletní systémy pro obloukové a odporové bodové svařování, a dali
jsme si za úkol zvládnout i dosud nemožná svarová spojení. Naším cílem
je rozluštit »DNA oblouku«. Jsme celosvětovou technologickou jedničkou –
a jedničkou na trhu v Evropě.
SOLÁRNÍ ELEKTRONIKA
/ Velkou výzvou naší doby je zvládnout skok k zásobování obnovitelnou
energií. Naše vize: využívat obnovitelné zdroje energie a dosáhnout energetické nezávislosti. Díky našim síťovým
střídačům a výrobkům pro kontrolu
fotovoltaických zařízení patříme již
dnes k předním dodavatelům v oblasti solární elektroniky.
v02 2012 CS
NABÍJECÍ SYSTÉMY AKUMULÁTORŮ
/ Vynalezli jsme převratnou technologii Active Inverter Technology
a dnes patříme k předním dodavatelům v Evropě. Naším cílem, který nás
žene kupředu, je nabídnout inteligentní systémy energetického managementu, které zajistí maximální
hospodárnost v moderním mobilním
světě.
Text a obrázky odpovídají technickému stavu při vydání tiskem. Změny vyhrazeny.
Všechny údaje jsou i přes pečlivé zpracování bez záruky – záruka vyloučena. Autorské právo © 2011 Fronius™. Všechna práva vyhrazena.
MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ:
POSOUVÁME HRANICE
Další informace o všech výrobcích Fronius a našich světových prodejních partnerech a reprezentantech naleznete na adrese www.fronius.com
Fronius Česká republika s.r.o.
Dolnoměcholupská 1535/14
102 00 Praha 10
Česká republika
Telefon +420 272 111 011
Fax +420 272 738 145
[email protected]
www.fronius.cz
Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
[email protected]
www.fronius.com
CS v01 2012 aw16
Váš prodejce:
Download

VYSOKOVÝKONNÉ SVAŘOVÁNÍ