Veterán klub Kroměříž o.s.
sdružení příznivců automobilové a motocyklové techniky
www.ceskyveteran.cz
_______________________________________________________________________________________________________
IV.ročník Veteránem nejen Kroměřížskem
aneb první oficiální sraz Kmotrů
Vážení přátelé a příznivci historických vozidel, dovolujeme si Vás pozvat na IV.
ročník orientační jízdy a prezentace vozidel pod názvem „Veteránem nejen
Kroměřížskem“, který navazuje na předchozí úspěšné ročníky. Jedná se o jednodenní
soutěž historických vozidel. Naší snahou je připravit přátelské a velmi poutavé setkání
nejen majitelů, ale i obdivovatelů automobilů, motocyklů a užitkových vozidel do r.v.
1970 a i proto jsme se letos spojili s firmou KMOTR – Masna Kroměříž a.s., s jejichž
pomocí je tak připravena spousta další zábavy nejen pro diváky.
Pořadatelé: Veterán klub Kroměříž o.s. a KMOTR – Masna Kroměříž a.s.
Propozice:
Vozidla:
zúčastnit se mohou všechny automobily, motocykly a užitková vozidla do roku
výroby 1970 (včetně) a vozidla vybraná (schvaluje technická komise). Maximální
počet vozidel je z kapacitních důvodů ustanoven na 100. Vozidla musí být vybavena
RZ či historickou RZ, musí mít sjednáno zákonné pojištění a platnou STK. Soutěž se
jede za běžného provozu a řidiči jsou povinni dodržovat platná pravidla
silničního provozu. Každý účastník si musí být vědom toho, že se účastní a jede na
vlastní nebezpečí! Zaplacením startovného souhlasíte s propozicemi. Pořadatel si
vyhrazuje právo výběru vozidel.
Orientační jízda:
obecně je vedena z Kroměříže a probíhá nejen okresem Kroměříž, ale také okresy
Přerov nebo Zlín a její celková délka je přibližně 90 km. Soutěžní a dovednostní prvky
probíhají v průjezdných stanovištích, které jsou předem značeny a dále pak zkouška
zručnosti na Velkém náměstí v KM.
Sraz vozidel je na Velkém náměstí v Kroměříži v 9:00
Start je z Velkého náměstí v Kroměříži v 11:00.
Trasa je rozdělena na dva směry (směr A a směr B) osmičkového půdorysného
profilu, jejíž středem je město Kroměříž. Účastníci budou rozděleni do dvou skupin
dle směrů a vykonají tak stejnou trať ovšem odlišnými směry. Tím se rozloží zatížení
jednotlivých stanovišť a především obědové přestávky, která má kapacitní omezení.
Věříme, že tento způsob jízdy bude pro Vás více atraktivní. V případě, že požadujete
jet s kolegou ve stejném směru, je nutné to při prezenci na náměstí nahlásit.
Směr A – je nasměrována na východ od Kroměříže a vede převážně po Hanáckých
rovinách, poté přes KM směrem na jihozápad podél Chřibského pohoří (je více
členitá) a zpět.
Směr B – je naprosto stejná trať jako A vedená opačným směrem tj. nejdříve na
jihovýchod od KM podél Chřibského pohoří, poté přes KM směrem na východ.
Trať vede nádherným prostředím a ukazuje tak v plné výši krásy Moravy.
Veterán klub Kroměříž o.s.
sdružení příznivců automobilové a motocyklové techniky
www.ceskyveteran.cz
_______________________________________________________________________________________________________
Oběd je zajištěn v restauraci Centrál na Velkém náměstí v KM, což umožňuje
účastníkům akce zvolit si čas pro oběd individuálně (před startem do první etapy,
před zkouškou zručnosti, před startem do druhé etapy nebo až po ukončení jízdy)
obědy se vydávají od 11:00 do 16:00.
Cíl je opět na Velkém nám. v KM, kde se všichni účastníci zúčastní spanilé jízdy a
poté proběhne slavnostní vyhlášení výsledků.
Vyhodnocení bude provedeno po příjezdu všech vozidel do cíle a to na základě
výsledků získaných ze soutěžních a dovednostních úkolů v průběhu orientační jízdy,
které budou zapisovány na speciální kartu. Ztráta této karty znemožňuje umístění
v soutěži.
Kategorie:
Jsou vyhlášeny čtyři kategorie, kde rozhodují získané body:
1. Automobily do r.v. 1945
2. Automobily od r.v. 1946
3. Motocykly do r.v. 1945
4. Motocykly od r.v. 1946
Dále mohou ocenění získat posádky:
• Nejstarší řidič
• Nejmladší řidič
• Nejlepší dámská posádka (rozhodují získané body)
• Nejstarší vozidlo
• Nejstarší motocykl
• Nejhezčí automobil v soutěži elegance
• Nejhezčí motocykl v soutěži elegance
• Cena sympatie
Startovné:
250,- Kč řidič
150,- Kč každý další člen posádky (zahrnut oběd)
100,- Kč je vratná záloha za kartu (nutná pro účast v soutěži)
Chcete-li zaplatit startovné předem a převodem, učiňte tak platbou na b.ú. Veterán
klubu Kroměříž o.s. 3279688001/5500, v popisu pro příjemce uvádějte své
příjmení a jméno (POZOR! Posílejte až po potvrzení Vaší registrace).
Ze startovného je hrazen nápoj při prezenci, oběd, ceny pro vítěze. Každá posádka
obdrží pamětní list.
Časový program dne:
9:00
- Příjezd účastníků na Velké nám. v KM, registrace
10:00
- Úvodní slovo, prohlídka podzámecké zahrady, soutěž elegance
10:50 až 11:00 - Rozprava před jízdou
11:00 až 16:00 - Orientační jízda, dovednostní a znalostní úkoly, oběd
16:00
- Spanilá jízda Kroměříží
16:30
- Vyhlášení výsledků
17:00
- Plynulý odjezd domů
Veterán klub Kroměříž o.s.
sdružení příznivců automobilové a motocyklové techniky
www.ceskyveteran.cz
_______________________________________________________________________________________________________
Další program na náměstí:
bude probíhat přibližně od 11:30 do 15:30 a nejen příchozím divákům nabídneme
jízdu na historických kolech
divadelní vystoupení – Ochotnické divadlo Kroměříž
pěvecké vystoupení ZeSrandy
taneční vystoupení KST Swing – Mafia
výuku Charlestonu
střelbu z profesionální vojenské laserové pistole
soutěž o ceny
občerstvení
Pro rodiče s dětmi i dětský koutek, kde Vám zabavíme Váš dorost, aby jste si mohli
v klidu prohlédnout a užít si veškeré dění na náměstí.
K poslechu i tanci zahraje ACADEMIC JAZZ BAND PŘEROV.
Přihlášku bude možno vyplnit pouze elektronicky na našich stránkách
www.ceskyveteran.cz v nejbližších dnech!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu!!!
Kontakt:
Vaše dotazy můžete směřovat na e-mail [email protected] nebo [email protected],
případně přímo na konkrétní osoby:
Výbor srazu:
- za VKK o.s.
Vratislav Krejčíř
Ing. Marek Mlčoch
Marián Vičík
tel. 721 048 138
tel. 724 324 784
tel. 722 935 831
- za KMOTR a.s.
Ing. Petra Uiberlay
Ing. Kristýna Vybíralová
tel. 573 500 619
tel. 604 220 866
Veterán klub Kroměříž o.s.
sdružení příznivců automobilové a motocyklové techniky
www.ceskyveteran.cz
_______________________________________________________________________________________________________
Kudy na Velké náměstí v Kroměříži:
Download

Propozice - IV. Ročníku Veteránem nejen Kroměřížskem aneb první