FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
Přenos programu mezi počítačem a řídicí deskou EKM66
(verze 13xxCZ)
Přenos z počítače do řídicí desky EKM66
Řídicí desku EKM 66 uvedu do stavu parametrizace (viz dokument EKM66-parametrizace), kdy je na
displeji zobrazeno:
Start parametr.
Tlačítko nebo PC:para 64
Na počítači v programu UPM pro programování desky EKM otevřu zvolený program, který chci
přenést do desky EKM.
•
Na ovládacím panelu programu stisknu tlačítko Up Load
Objeví se okno UPM:
•
Stisknu tlačítko Ja
Objeví se okno Online-Verbindung: Kanalparameter:
1 / 10
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
•
Zvolím 9600 Baud [E] a stisknu tlačítko Verbinden mit COMx
Objeví se okno UPM: Hinweis:
•
Stisknu tlačítko OK
Objeví se okno UPM – Info a začne přenos parametrů do desky:
Po přenesení parametrů do desky se objeví okno UPM:
•
Stisknout tlačítko Ja
Objeví se okno UPM – Info a začne přenos parametrů do desky:
2 / 10
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
Po přenesení parametrů se objeví okno UPM:
a řídicí deska se uvede do běžného provozu.
3 / 10
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
Přenos z řídicí desky EKM66 do počítače
Řídicí desku EKM 66 uvedu do stavu parametrizace (viz. dokument EKM66-parametrizace), kdy je na
displeji zobrazeno:
Start parametr.
Tlačítko nebo PC:para 64
Na počítači spustím program UPM pro programování desky EKM.
•
Na ovládacím panelu programu stisknu tlačítko Down Load
Objeví se okno Online-Verbindung: Kanalparameter:
•
Zvolím 9600 Baud [E] a kliknu na tlačítko Verbinden mit COMx
Objeví se okno UPM: Hinweis:
•
Stisknu tlačítko OK
Objeví se okno UPM – Info a začne přenos parametrů z desky:
4 / 10
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
Po přenesení parametrů se objeví okno UPM:
•
Kliknu na tlačítko Nein
•
Na ovládacím panelu programu kliknu na tlačítko Para Listen
Objeví se okno Online-Verbindung: Kanalparameter:
•
Zvolím 9600 Baud [E] a kliknu na tlačítko Verbinden mit COMx
Objeví se okno Parameter auflisten:
5 / 10
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
•
Kliknu na tlačítko aktuelle UPM-Datei bearbeiten
Objeví se okno UPM: Hinweis:
•
Stisknu tlačítko OK
Objeví se okno UPM – Info a začne načítání parametrů do programu UPM:
6 / 10
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
Po načtení parametrů je můžu uložit do souboru pomocí tlačítka Speichern unter... na ovládacím
panelu programu:
Po uložení parametrů je nutné řídicí desku znovu uvést do běžného provozu.
Poznámka:
V této verzi je možné desku uvést do provozu buď pomocí terminálu připojeného v desce nebo přes
program UPM v počítači
Postup s použitím počítače je následující.
•
Na ovládacím panelu programu kliknu na tlačítko Para Start
Objeví se okno Online-Verbindung: Kanalparameter:
7 / 10
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
•
Zvolím 9600 Baud [E] a kliknu na tlačítko Verbinden mit COMx
Objeví se okno Parameter auflisten:
•
Kliknu na tlačítko aktuelle UPM-Datei bearbeiten
Objeví se okno UPM: Hinweis:
•
Stisknu tlačítko OK
Objeví se nabídka ===Hlavni menu===:
8 / 10
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
•
Zvolím položku Test a konec
Objeví se nabídka ==Parametry-OK==:
•
Zvolím položku Spusteni a bezpecne
V okně programu UPM proběhne několik parametrů a objeví se okno UPM:
•
Kliknu na tlačítko Nein
Zavřu okno programu UPM, objeví se oknu UPM: Beenden:
9 / 10
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
FIALIFT, s.r.o.
Obránců míru 724/38
690 06, Břeclav
•
Kliknu na tlačítko Beenden
Objeví se okno UPM:
•
Kliknu na tlačítko Nein
Okno programu UPM se zavře.
10 / 10
IČO: 293 15 034
DIČ: CZ29315034
www.fialift.eu
Download

EKM66 - prenos-13xxCZ