Finanční úřad v Kutné Hoře
U Lorce 39
284 01 KUTNÁ HORA
Čj.:
45598/12/038960201785
V E Ř E J N Á
V Kutné Hoře
dne
Elektronicky podepsáno
03. 04. 2012
Ing. Jiří Borovička
ředitel FÚ
V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012
je v budově Finančního úřadu v Kutné Hoře
kancelář č. dveří 214, 215
ve dnech Pondělí
Úterý
Středa
Čvrtek
Pátek
od 8.00
od 8.00
od 8.00
od
8.00
od 8.00
do
do
do
do
do
17.00
13.30
17.00
13.30
13.30
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 45477/12/038960208868,
jímž se
uvedeným
daňovým
subjektům
nacházející se v obvodu územní působnosti
stanovuje
za
nemovitosti
shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.
L.S.
Ing. Jiří Borovička
ředitel FÚ
V rámci rozšíření služeb poplatníkům je umožněno nahlédnout daňovým
subjektům do tohoto hromadného předpisného seznamu prostřednictvím
pověřených pracovníků na všech finančních úřadech v České republice.
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu
zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.
Download

Finanční úřad v Kutné Hoře V Kutné Hoře U Lorce 39 dne 284 01