Platí od 1.3.2015 do 12.12.2015
137444 Praha-Strakonice-Vimperk-Stachy-Kvilda-Srní-Stachy
Přepravu zajišťuje: Stanislav Jirásek, Českého červeného kříže 561, 155 31 Praha-Lipence, tel. 603 269 749
1
5
3
10
22
20
6R XR XR
...
...
...
...
...
7 00 9 50 9 50
7 38 10 28 10 28
7 45 10 35 10 35
8 00 10 50 10 50
8 25 11 15 11 15
7
9
11
13
13
26
16
28
7R 7R 6R 6R
...
...
...
...
...
10 30 10 30 11 30 11 30
11 08 11 08 12 08 12 08
11 15 11 15 12 15 12 15
11 30 11 30 12 30 12 30
11 55 11 55 12 55 12 55
15
17
19
21
17
23
21
17
km
5R 7R 6R 5R
...
...
...
...
...
13 30 15 30 17 30 18 30
14 08 16 08 18 08 19 08
14 15 16 15 18 15 19 15
14 30 16 30 18 30 19 30
14 55 16 55 18 55 19 55
...
...
...
...
...
Tč
0 0 1 od Praha,,Na Knížecí.... M WC MHD
51 51 2
D Dubenec,,motorest ............ MHD
59 59 3
Milín ...........................................
79 79 4
Čimelice,,nám. ...........................
8 30 11 20 11 20
8 43 11 33 11 33
8 55 11 45 11 45
9 05 11 55 11 55
...
...
...
...
12 00 12 00 13 00 13 00
12 13 12 13 13 13 13 13
12 25 12 25 13 25 13 25
12 35 12 35 13 35 13 35
...
...
...
...
15 00 17 00 19 00 20 00
15 13 17 13 19 13 20 13
15 25 17 25 19 25 20 25
15 35 17 35 19 35 20 35
...
...
...
...
...
9 05 11 55 11 55
9 10 12 00 12 00
9 15 12 05 12 05
9 17 12 07 12 07
9 20 12 10 12 10
...
...
...
...
...
12 35 12 35 13 35 13 35
12 40 12 40 13 40 13 40
12 45 12 45 13 45 13 45
12 47 12 47 13 47 13 47
12 50 12 50 13 50 13 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12 50 12 50 13 50 13 50
12 53 12 53 13 53 13 53
12 55 12 55 13 55 13 55
12 57 12 57 13 57 13 57
12 58 12 58 13 58 13 58
13 00 13 00 14 00 14 00
13 15 13 15 14 15 14 15
13 17 13 17 14 17 14 17
13 20 13 20 14 20 14 20
13 22 13 22 14 22 14 22
13 26 13 26 14 26 14 26
13 30 13 30 14 30 14 30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12 10
12 13
12 15
12 17
12 18
12 20
12 33
12 35
12 39
12 42
12 46
12 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
X
5
6
7
10
11
13
16
17
18
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 30
13 36
13 38
13 43
13 45
13 47
13 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14 30
14 36
14 38
14 43
14 45
14 47
14 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
jede v pracovních dnech
jede v pátek
jede v sobotu
jede v neděli
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
18
11
10
20
22
12
14
16
18
20
22
17
26
13
28
16
23
5R 7R 7R 6R 6R 7R
př ... 10 25 12 25 14 25 17 05 17 05 ... 18 25 18 55 18 55 20 25 20 25 21 25 ...
17 45 18 15 18 15 19 45 19 45 20 45
17 38 18 08 18 08 19 38 19 38 20 38
17 20 17 50 17 50 19 20 19 20 20 20
17 00 17 30 17 30 19 00 19 00 20 00
...
...
...
...
př ...
...
...
od ...
8 55 10 55 12 50 15 35 15 35
8 42 10 42 12 37 15 22 15 22
8 30 10 30 12 25 15 10 15 10
8 20 10 20 12 15 15 00 15 00
...
...
...
...
16 55 17 20 17 20 18 50 18 50 19 50
16 42 17 07 17 07 18 37 18 37 19 37
16 30 16 55 16 55 18 25 18 25 19 25
16 20 16 45 16 45 18 15 18 15 19 15
...
...
...
...
...
od
př ...
... 144 144 9
D Vimperk,,Sloup ..........................
...
... 148
10
Zdíkov,,aut.st. ............................
...
... 149
11
Zdíkov,Zdíkovec ........................
...
...
př
od ...
8 15 10 15 12 10 14 55 14 55
8 10 10 10 12 05 14 50 14 50
8 05 10 05 12 00 14 45 14 45
8 03 10 03 11 58 14 43 14 43
8 00 10 00 11 55 14 40 14 40
...
...
...
...
...
... 16 40 16 40 18 10 18 10 19 10
... 16 35 16 35 18 05 18 05 19 05
...
18 00 18 00 19 00
...
17 58 17 58 18 58
...
17 55 17 55 18 55
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17 52 17 52
17 48 17 48
17 45 17 45
17 43 17 43
17 41 17 41
17 40 17 40
16 23 16 23 17 23 17 23
16 20 16 20 17 20 17 20
16 14 16 14 17 14 17 14
16 10 16 10 17 10 17 10
16 04 16 04 17 04 17 04
16 00 16 00 17 00 17 00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 55
15 50
15 45
15 38
15 35
15 33
15 30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
př
...
od
... 121 121 6
... 130 130 7
...
př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12
od
153
13
155
14
157
15
158
16
159
17
166 152 18
167 153 19
170 156 20
173 159 21
177 163 22
př
181 167 23
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8
...
...
...
...
151
... 9 20
... 9 23
... 9 25
... 9 27
... 9 28
... 9 30
... 9 43
... 9 45
... 9 49
... 9 52
... 9 56
... 10 00
6
9 45 11 45 13 45 16 25 16 25
9 38 11 38 13 38 16 18 16 18
9 20 11 20 13 20 16 00 16 00
9 00 11 00 13 00 15 40 15 40
139 139 8
17 35 19 35 20 35
17 40 19 40 20 40
17 45 19 45 20 45
17 47 19 47 20 47
17 50 19 50 20 50
4
...
...
...
od ...
109 109 5
...
...
...
...
2
6R 7R 6R XR XR
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
D
R
WC
od
186 172 24
188 174 25
193 179 26
195 181 27
197 183 28
199 185 29
30
31
32
př
Strakonice,,aut.nádr........... MHD
Volyně,,nám. ..............................
Čkyně,,aut.nádr. ........................
Vimperk,,aut.nádr. .....................
Stachy,,aut.st. ............................
Stachy,,Michalov ........................
Stachy,,Kusov ............................
Stachy,,Zadov Pod Javorem ......
Stachy,,Zadov horská služba .....
Stachy,,Zadov Churáňov hotel...
Nové Hutě ..................................
Nové Hutě,,polesí ......................
Borová Lada,Nový Svět .............
Borová Lada ..............................
Kvilda,Františkov........................
Kvilda .........................................
př ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
od ...
př
Modrava,Filipova Huť.................
Modrava .....................................
Srní,Antýgl .................................
Srní,Rokyta ................................
Srní,,penzion Zvoneček .............
Srní ............................................
Nicov ..........................................
Kašperské Hory .........................
Stachy,,aut.st. ............................ od
spoj jede po jiné trase
zastávka jen na znamení nebo požádání
k jízdence je možné zakoupit místenku
veřejné WC v objektu zastávky
nejede od 1.4.15 do 12.12.15
jede také 6.4.15, 2.5.15, 9.5.15
jede také 6.4.15, nejede 5.4.15, od 1.6.15 do 30.9.15
jede také 5.4.15, nejede od 1.6.15 do 30.9.15
jede také 30.4.15, 7.5.15, nejede 1.5.15, 8.5.15
jede také 1.5.15, 8.5.15, nejede 2.5.15, 9.5.15
20
21
22
23
26
28
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
11 52 14 37
11 48 14 33
11 45 14 30
11 43 14 28
11 41 14 26
11 40 14 25
11 23 14 12
11 20 14 10
11 14 14 04
11 10 14 00
11 04 13 54
11 00 13 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16 55
16 50
16 45
16 38
16 35
16 33
16 30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
M
občerstvení nebo restaurace v objektu zastávky
MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu
jede od 1.3.15 do 15.3.15, od 1.6.15 do 30.9.15
jede také 5.4.15, 1.5.15, 8.5.15
nejede od 1.3.15 do 15.3.15, od 1.6.15 do 30.9.15
jede také 6.4.15, 6.7.15, nejede 5.4.15, 5.7.15
jede také 6.7.15, jede od 1.6.15 do 30.9.15, nejede 5.7.15
jede také 5.7.15, jede od 1.6.15 do 30.9.15
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem.Informace o tarifu jsou k dispozici u řidiče ve vozidle na lince.
Klimatizované autobusy,wi-fi zdarma, přeprava jednoho zavazadla na osobu v zavazdlovém prostoru zdarma.
R
jízdenku s místenkou je možné zakoupit ve všech kancelářích AMS nebo na www.amsbus.cz, místenka k jízdence v předprodeji zdarma
CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 3.0.5330.23518 17.2.2015
Download

137444 - Stenbus