Seznam důležitých publikací
Impaktované časopisy
1. Gregor, P., Herold, M., Krupička, J.: Angiotensine-Converting Enzyme
Inhibitors (ACE-I) in Hypertrophic Cardiomyopathy . Cardiovasculary Drugs
and Therapy, 1997, 11, s. 333.
2. Pěnička, M., Gregor, P., Krupička, J., JÍRA, M. Tumour necrosis factor-alpha
soluble receptors type I are related to symptoms and left ventricular function
in hypertrophic cardiomyopathy. Can J Cardiol 2001, 17 (7): 777-784.
3. Krupička, J., Marková, J., Pohlreich, D., Kozák, T., Línková, H., Diehl, V.
Echocardiographic evaluation of acute cardiotoxicity in the treatment of
Hodgkin Disease according to The German Hodgkins Lymphoma Study Grup.
LeukemiaLymphoma 2002;43:2325-2329.
4. Krupička, J., Widimský, P., Nechvátal, L., Bednář, F., Línková, H., Gregor, P.,
Groh, L., Želízko, M., Aschermann, M. Inter-hospital transport for primary
angioplasty does not compromise left ventricular function. J Heart J
2003;44:313-322.
5. Bednář, F., Widimský, P., Groh, L., Aschermann, M., Želízko, M., Krupička, J.
Acute myocardial infarction complicated by early onset of heart failure: safety
and feasibility of interhospital transfer for coronary angioplasty. Subanalysis of
Killip II-IV patients from the PRAGUE-1 Study. J Interv Cardiol 2003;16:201208.
6. Bednář, F., Widimský, P., Krupička, J., Groch, L., Aschermann, M., Želízko,
M. on behalf of the PRAGUE Study Group Investigators. Inter-hospital
transport for primary angioplasty improves the long-term outcome of acute
myocardial infarction compared to immediate thrombolysis in the nearest
hospital (One-year follow-up of the PRAGUE-1 Study), Can J Cardiol 2003;
19:1133-7.
7. Toušek P, Krupička J, Orban M, Firschke C. Correlation between ECG and
myocardial perfusion after mechanical reperfusion of acute myocardial
infarction. Int J Cardiol 2006;107:107-111.
8. Pěnička M, Gregor P, Kerekeš R, Marek D, Čurila K, Krupička J. for the
Candesartan use in Hypertrophic And Nonobstructive Cardiomyopathy Estate
(CHANCE) Study Investigators. The Effects of Candesartan on Left Ventricular
Hypertrophy and Function in Nonobstructive Hypertrophic Cardiomyopathy. A
Pilot, Randomized Study. JMD 2009;11:35-41.
Neimpaktované časopisy
1. Krupička, J., Widimský, P., Gregor, P., Zijlstra, F., Suryapranata, H.
Opakovaná
jednominutová
ischemie
myokardu
nepůsobí
„ischemic
preconditioning“: echokardiografické sledování během PTCA. Cor Vasa
1996;38:260-264.
2. Krupička, J., Buděšínský, T., Straka, Z., Gregor, P. Echokardiografické
sledování
kinetiky levé komory srdeční u akutně revaskularizovaných
pacientů. Cardiol 1999;8:301-304.
3. Hájek T, Straka Z, Jirásek K, Urban M, Krupička J, Jehlička P, Widimský P.
Emergency myocardial revascularization during a developing myocardial
infarct. Rozhl Chir. 1999;78:218-22.
4. Krupička, J., Widimský, P., Gregor, P. Ischemic preconditioning. Cor Vasa
1999:41:108-110.
5. Gregor, P., Krupička, J., Jirmář, R., Herold, M., Widimský, P. Syndrom
omráčeného myokardu u nestabilní anginy pectoris a non-Q infarktu
myokardu. Cor Vasa 2001;43:338-342.
6. Krupička, J., Gregor, P., Buděšínský, T., Widimský, P., Dvořák, J.
Echokardiografická kvantifikace změn kinetiky levé komory v průběhu
hospitalizace u pacientů s prvním infarktem myokardu ošetřeným přímou
angioplastikou. Vnitr Lek. 2002;48:368-372.
7. Tousek P, Gregor P, Krupička J. Acute type B aortic dissection treated with
endovascular implantation of a stent-graft. Vnitr Lek. 2001;47:711-4.
8. Krupička J, Herold M, Rychterová V, Straka Z, Línková H. Protracted infection
of pacemaker leads with development of large vegetations: three years follow
up. Case report. Vnitr Lek. 2003; 49:241-3.
9. Krupička J, Marková J. Cardiotoxicity of Hodgkin's disease therapy. Vnitr Lek.
2003;49:21-2.
10. Toušek, P., Pěnička, M., Krupička, J. Omráčený a hibernovaný myokard.
Mechanismus, klinický význam, možnosti detekce. Kardiofórum 2003;2:27-33.
11. Krupička, J., Widimský, P. Commentary of the Meta-analysis suggests
transfer to an angioplasty centre is superior to immediate thrombolysis in
acute myocardial infarction. Evidence-based Cardiovasc Med J 2004;8:88-89.
12. Krupička J. Chlopenní vady v dospělosti: od praktického lékaře v kardiologii.
Kardiofórum 4/2004;13-18.
13. Toušek P, Krupička J, Línková H, Straka Z, Koldová L, Widimský P. Obrovské
aneuryzma Valsalvova sinu u pacientky s cystickou mediosklerózou aorty.
Vnitr Lek 2004;12:939-942.
14. Toušek P, Krupička J, Riedel M. Nitrosrdeční útvary. Kardiofórum 4/2004;612.
15. Línková H, Krupička J, Toušek P, Štros P. Stimulační elektroda
v levostranných srdečních oddílech. CorVasa 2004;46:465.
16. Popelová J, Benešová M, Brtko M, Černý Š, Krupička J, Čerbák R, Dominik J,
Marek T. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních
vad v dospělosti. Cor Vasa 2007; 49(7-8): K195–K234
17. Krupička J, Ceypová K, Kristenová P, Hauser T. Bezpečnost dlouhodobého
podávání losartanu v běžné klinické praxi: neintervenční studie NCT-CZ
14/04/LOZ. Vnitr Lek 2008;54:1031-1038.
18. Krupička J. Sekundární prevence u asymptomatického pacienta po infarktu
myokardu. Lékařské listy 2008;20:16-19.
19. Krupička J. Dual antiplatelet treatment.Vnitr Lek. 2008;54:985-91.
20. Krupička J, Souček M, Chroust K. Combination therapy of hypertension in
general clinical practice. The results of the KOHYBA study. Vnitr Lek;
2010;56:210-6.
21. Krupička J, Souček M, Chroust K. Účinnost a bezpečnost podávání
moxonidinu u pacientů s metabolickým syndromem (klinické hodnocení
O.B.E.Z.I.T.A.). Vnitr Lek 2011;57:541-5.
22. Krupička J, Widimský J Jr, Chroust K Tanatril Prague TK Projekt: výsledky
studie. CorVasa 2011;53: 547-551.
23. Krupička J, Foglar R. Blood pressure variability: clinical impact and treatment
options. Coverarm in clinical practice 2011;8:1-4.
Knihy,kapitoly v knihách
1. Krupička, J., Gregor, P. Artefakty a limitace echokardiografie. In Niederle Petr
a kolektiv. Echokardiografie. Triton 2002.
2. Aschermann, M., Widimský, P., Veselka, J., Linhart, A., Krupička, J., Petrášek,
J. Kardiologie. Galén 2004.
3. Krupička, J. Současná úloha echokardiografického vyšetření. In Čerbák, R. et
al. Nejčastější chlopenní vady. Galén 2008.
4. Krupička, J. Protézová endokarditida: prevence a terapie. In Čerbák, R. et al.
Nejčastější chlopenní vady. Galén 2008.
Download

Seznam důležitých publikací Impaktované časopisy Neimpaktované