Vampire FM250 II
Objednávka / Ceník 2014
Vampire FM250 II
Číslo zakázky:
Datum Objednávky:
Přibližné datum dokončení a doručení:
Prodejce:
Objednatel
Jméno:
Adresa:
Telefon:
Stát:
E-mail:
Vybraný model:
Vampire FM250 II - Ready to Fly ROTAX 912 UL 80 HP
Cena
66 000 EUR
Vampire FM250 II - Ready to Fly ROTAX 912 ULS 100 HP
Volba vybavení:
68 860 EUR
Objednávka
Vrtule
2-listá za letu stavitelná vrtule SR 3000/2/W
3-listá za letu stavitelná vrtule SR 3000/3
Vrtule DUC Swirl Inconel na zemi staviltená, vrtulový kužel
3-listá za letu stavitelná vrtule Kašpar KA-2/3 PA
3 515 EUR
4 774 EUR
2 494 EUR
6 666 EUR
Přístroje
GPS AERA 795
GPS AERA 500
Odpovídač GTX 327 Garmin + Anténa AU22 (pouze s rádiem Garmin or Icom)
2 220 EUR
976 EUR
2 666 EUR
Odpovídač GTX 328 Garmin Mode 'S' + Anténa AU-22 (pouze s rádiem Garmin or Icom)
Odpovídač Filser TRT800 S-mode + Anténa AU-22
Rádio Filser ATR 833 + Anténa UL-A1-45°
Rádio Garmin SL40 + Anténa UL-A1-45°
EFIS Dynon 100 - Sdružený letový přístroj
EMS Dynon 120 - Sdružený el. motorový přístroj
FlightDEK Dynon 180 - kombinovaný letový přístroj
Příslušenství
Elektrické palivové čerpadlo
Tlak paliva
Plnící tlak
Druhá palivová nádrž
Tažné zařízení
Vytápení kabiny
Padákový záchranný systém
Přistávací světlo
Záblesková světla včetně světel pozičních
2x odsuvné okénko na kabině
Aerodynamic Wheel Fairings (3)
Grafické polepy trupu
3 778 EUR
4 025 EUR
2 481 EUR
2 387 EUR
3 794 EUR
3 255 EUR
4 329 EUR
368 EUR
340 EUR
560 EUR
944 EUR
3 146 EUR
334 EUR
3 689 EUR
388 EUR
1 302 EUR
911 EUR
1 388 EUR
737 EUR
Vampire kit
Všechny kompozitové části, křídla a VOP sesazeny k trupu, nohy hlavního podvozku, kovové
díly, kabina…
33 215 EUR
CENA CELKEM
Cena nakládky do kontejneru - jedno letadlo (typ doručení EXW)
600 EUR
Doručení a dokumentace (typ doručení EXW)
TOTAL
256 EUR
Poznámka: Uvedené ceny veškerého příslušenství jsou platné pouze při objednávce dohromady s letounem. Všechny uvedené ceny jsou bez
DPH a se způsobem doručení EXW.
____datum:________________________
Podpis kupujícího
____datum:________________________
Potvrzení objednávky prodávajícím
Flying Machines s.r.o.
Flying Machines s.r.o.
____datum:____________________
Potvrzení objednávky výrobcem
Ivanov Aircraft s.r.o.
FM250 Vampire II - Ceník / platný od 1. dubna 2014
Page 1 z 2
Vampire FM250 II
Číslo zakázky:
Datum Objednávky:
Přibližné datum dokončení a doručení:
Prodejce:
Informace o produktu
Vampire FM250 II - Ready to Fly
Motor – Rotax 912 UL 80HP / Rotax 912 ULS 100HP, 3-listá na zemi stavitelná vrtule AERO K1750/100
Plně zdvojené řízení, rychloměr UL, výškoměr ft UL, Variometr, Magnetický kompas, RPM, tlak a teplota oleje, teploty hlav
válců, palivoměr, Příčný sklonoměr, ETA okruhové spínače s jističi, spínače zapalování a tlačítko startéru, Hydraulické brzdy
hlavního podvozku včetně parkovací brzdy, zavazadlový prostor za sedadly, ventilační kruhová okénka na kabině na obou
stranách, čalounené sedáky, čalounění kabiny včetně dvou kapes, rychlozámky na krytu motoru, říditelná přední podvozková
noha, vyvažovací ploška výškového kormidla, bílá barva
VAROVÁNÍ
Dva roky, nebo 100 hodin(podle toho čeho se dosáhne dříve) na zpracování a materiál použitý při stavbě draku
letadla.Všechny ostatní komponenty spadají pod záruku výrobců jednotlivých komponentů(motor, vrtule,avionika,atd.)
PLATEBNÍ PODMÍNKY A INFORMACE O BANCE
CESKA SPORITELNA a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Czech Republic
SWIFT: GIBACZPX
acc. number : 577 31 8339 / 0800
IBAN: CZ37 0800 0000 0005 7731 8339
CENA OBJEDNÁVKY:
ZÁLOHA (40% z ceny objednávky):
2. PLATBA (40% z ceny objednávky) při dodání motoru:
3. PLATBA (20% z ceny objednávky) před doručením:
CENA OBJEDNÁVKY FM250 VAMPIRE II KIT:
ZÁLOHA (50% z ceny objednávky):
2. PLATBA (50% z ceny objednávky) před doručením:
Záloha a všechny platby musí být řádně převedeny na výše uvedený účet. Bankovní poplatky za převod platby jsou na vrub
plátce.
Platby jsou splatné v celé výši vždy do 14 dnů po obdržení faktury. Termín dodání díla se určuje až od termínu úplného
zaplacení zálohy. Pokud zákazník nezaplatí včas a v plné výši první zálohu, má zhotovitel právo odstoupit objednávky. Pokud
nezaplatí řádně další platby, má zhotovitel rovněž právo odstoupit od objednávky a zaplacená záloha objednatelem je v
takovém případě nevratná (pokud se zhotovitel s objednatelem výslovně nedohodnou jinak) Všechna další ujednání musí být v
písemné podobě a řádně podepsaná oběma stranami.
PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Jsem si vědomý, což svým podpisem potvrzuji, že létání na FM 250 jako na ultralehkém letadle je potenciálně nebezpečná
činnost a je provozované na vlastní nebezpečí.
Svým podpisem potvrzuji objednávku ultralehkého letadla FM 250 ve výbavě jak je uvedeno na předcházející straně tohoto
dokumentu a souhlasím s podmínkami prodeje.
____datum:________________________
____datum:________________________
Podpis kupujícího
Potvrzení objednávky prodávajícím
Flying Machines s.r.o.
Flying Machines s.r.o.
____datum:____________________
Potvrzení objednávky výrobcem
Ivanov Aircraft s.r.o.
FM250 Vampire II - Ceník / platný od 1. dubna 2014
Page 2 z 2
Download

Ceník FM250 Vampire II