varhanické, čtenářské a doprovodné od 4.1. 2015 do 8.3. 2015
služba
Datum
u dveří
8 : 30
10 : 00
služba Miroslav
4. 1. Vlastik kazat f. D. Sedláček
F.
hraní
Lia
R.
hraní
Jana Šil.
Pavla Sv.
Jana R.
Vlastik F.
J.Rozmahelová MartaK.LídaŠm.
kazat f. D. Sedláček
f.D.Sedláček
R.
hraní
Jeník R.
Lída a Jirka
Jirka D.
Doubravovi
hraní
hraní
Eva R.
Jindra M.
f.D.Sedláček
Irena Sv.
------------
Lia R.
f.D.Sedláček
St.
hraní
Jeník R.
Michaela R.
Jeník R.
Jindra M.
Jarek R.
m.Vesečtí
f.D.Sedláček
St.
hraní
Jana R.
Erik Schw.
Lia R.
Marta K.
ohlášky
22.2. Jarka kazat f.D. Sedláček
Š.
hraní
ohlášky
Š.
hraní
ohlášky
Jarek R.
Radek F.
Martin R.
Markéta R.
Jakub,Tomáš
hraní
f.D.Sedláček
Rut V.
Jirka D.
Eliška F.
Jarka
-------------
15 - 27
----------
-------------
káže P. J. Dvořák.
Tomáš R.
Ez. 25,
Martin R.
-------------
" Ve Švýcarsku
s Bednaříkovými"
Adéla B.
Ez. 25,
" Izrael "
- Tomáš Bouda -
8 - 11
Jeník R.
--f. David S.
-------------
---
-------- pololetní prázdniny --------
Jakub R.
Ez. 25,
" Přestavba fary "
- společná beseda -
12 - 14
-------------
Zuzka R.
" Taizé v Praze "
Ez. 25,
- mládež - účastníci pravděpodobně v pátek 20.2.
------------
Mirek Š.
Jana R.
Jarka Š.
Zuzka R.
Jirka a Lída D.
---
---
v 18°°ve SVČ - " O závislostech "
- f. Marek Váňa -
Jirka D.
Markéta R.
Mirek Š,Pavla S.
Ez. 26,
J.Rozmahelová
1-6
f.D.Sedláček
Jana R.
Prosím,kdo by nemohl sloužit dle rozpisu - zavčas si domluvte náhradu !
- přihlášení účastníci -
v 17 hodin - Ekumenické bohoslužby,
f.D.Sedláček
------------
Š.
" Hudba našich domovů "
15 - 17
Jana Šil.
8. 3. Jiřka kazat f. D. Sedláček
U.
----------f.D.Sedláček
Jeník R.
Ez.24,
f. David S.
Martin R.
1. 3. Jarka kazat f. D Sedláček
Lia R.
kruhový program
Míla + Erik
kazat f. D. Sedláček
kazat f. D Sedláček
vedení
f.D.Sedláček
Pavla Sv.
Dan
Jana R.
f.D.Sedláček
Ondřej R.
Šil.
Lia R.
17 : 30 - 18 : 30
1-7
Dan
ohlášky
ohlášky
-----------
Mirek+Jarka Š.
Jana
nešpor
f. David S.
Jarek R.
Jarka Š.
ohlášky
Ondřej R.
Troskotovice
17 : 00
s.Veselá,Jar.Sv.
Jana R.
Jarek kazat f. D. Sedláček
R.
---------f.D.Sedláček
ohlášky
15.2.
Š.
Vlastik F.
25. 1. Jarek kazat f. D. Sedláček
8. 2.
Jarka
14 : 00
f.D.Sedláček
kazat f. D. Sedláček
ohlášky
1. 2.
f.D.Sedláček
Lia
R.
Bohutice
Mirek Š.
ohlášky
18.1.
R.
M.Kr. Litobratřice
Lia R.
ohlášky
11.1.
Jana
13 : 30
Jana R.
------------
" Miroslav ve fotografiích
Jiřího Hovorky "
Terezka R.
" Zpívání kolem stolu "
Ez. 26,
- přítomní účastníci -
7 - 14
Tisk - Nádražní 59
Download

služba Miroslav 4. 1. Vlastik kazat f. D. Sedláček fDSedláček