Download

5. Dějiny dopravy 5.1. Prehistorie dopravy, první dopravní prostředky