Download

1 1. Základní fyzikální pojmy, veličiny a jednotky ( SI), fyzikální