PŘEDEPJATÉ
BETONOVÉ PRAŽCE
TRAMVAJOVÉ PANELY
www.zpsv.cz
PRAŽEC B 03
UHERSKÝ OSTROH
Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců typu B 03 s pružným
bezpodkladnicovým upevněním kolejnic firmy Vossloh rozchodu
Označení:
1435 mm s úklonem úložné plochy 1:40 určených pro zabudování do
Obchodní značka
Pražec B 03
železničních drah v majetku České republiky, se kterými má právo
APP 80-19
hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
Popis:
Pražec B 03
Pražec s upevněním W 14, W 14NT, E 14 pro kolejnic S 49, 49 E1 s úklonem úložné plochy 1:40
Technické údaje:
Rozměry v mm
Obchodní
Pražec B 03
značka
L
B
H
H´
APP 80-19
2415
240
205
175
Třída betonu
C45/55 XF1
Objem
Hmotnost
( m3 )
( kg )
0,097
252
Použití pražců v koleji:
Pražec B 03
01
Hmotnost na nápravu ( t )
Rychlost
Rychlostní pásmo
( km/hod )
Dle ČSN 73 6360-2:2007
18,0
22,5
25,0
120
RP 0-2
ANO
ANO
X
160
RP 0-3
ANO
X
X
220
RP 0-4
X
X
X
PRAŽEC B 91 S/1
PRAŽEC B 91 S/2
UHERSKÝ OSTROH,
DOLOPLAZY, NOVÉ HRADY
Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců typu B 91S/1 a B
Označení:
91S/2,s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic firmy Vossloh
Obchodní značka
Pražec B 91S/1
APP 13-19
Pražec B 91S/2
APP 14-19
rozchodu 1435 mm určených pro zabudování do železničních drah
v majetku České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace..
Popis:
Pražec B 91S/1
Pražec s upevněním W 14, W 14NT, E 14 pro kolejnici UIC 60, 60 E1, 60 E2 (R 65) s úklonem úložné plochy 1:40
Pražec B 91S/2
Pražec s upevněním W 14, W 14NT, E 14 pro kolejnic S 49, 49 E1 s úklonem úložné plochy 1:40
Poznámka: Pražce určené pro kolejnice S 49, 49 E1 (s šířkou paty kolejnice 125 mm) se značí na hlavě pražce plastickou značkou
„S“, na kterou ukazuje obdélníková značka. Na pražcích určených pro kolejnice UIC 60, 60 E1, 60 E2, se tvar kolejnice neznačí,
popřípadě je na hlavě pražce plastická značka „U“, na kterou ukazuje obdélníková značka .
Technické údaje:
Rozměry v mm
Obchodní
značka
L
Pražec B 91S/1
APP 13-19
2600
Pražec B 91S/2
APP 14-19
-2610
B
H
H´
300
220
180
Třída betonu
C45/55 XF1
Objem
Hmotnost
( m3 )
( kg )
0,105
304
Použití pražců v koleji:
Hmotnost na nápravu ( t )
Rychlost
Rychlostní pásmo
( km/hod )
Dle ČSN 73 6360-2:2007
18,0
22,5
25,0
120
RP 0-2
ANO
ANO
ANO
Pražec B 91S/1
160
RP 0-3
ANO
ANO
ANO
Pražec B 91S/2
220
RP 0-4
ANO
ANO
X
300
RP 0-5
ANO
X
X
PRAŽEC BV 08
UHERSKÝ OSTROH
Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců typu BV 08 pružným
bezpodkladnicovým upevněním kolejnic firmy Vossloh rozchodu 1435
Označení:
mm určených pro zabudování do železničních drah v majetku České
Obchodní značka
Pražec BV 08
republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní
APP 110-19
cesty, státní organizace.
Popis:
Pražec BV 08
Pražec s upevněním W 14T, W21T pro kolejnic UIC 60, 60 E1, 60 E2. Je určen jako mezivyhybkový
Technické údaje:
Rozměry v mm
Obchodní
Pražec BV 08
značka
L
B
H
H´
APP 13-19
2610
300
222
222
Třída betonu
C45/55 XF1
Objem
Hmotnost
( m3 )
( kg )
0,146
360
Použití pražců v koleji:
Pražec BV 08
03
Hmotnost na nápravu ( t )
Rychlost
Rychlostní pásmo
( km/hod )
Dle ČSN 73 6360-2:2007
18,0
22,5
25,0
120
RP 0-2
ANO
ANO
ANO
160
RP 0-3
ANO
ANO
ANO
220
RP 0-4
ANO
ANO
X
300
RP 0-5
ANO
X
X
PRAŽCE ŘADY
B03-DP
UHERSKÝ OSTROH
Označení:
Obchodní značka
Pražec B 03-DP 01
APP 82-19
Pražec B 03-DP 02
APP 83-19
Pražec B 03-DP 03
APP 84-19
Pražec B 03-DP 04
APP 86-19
Pražec B 03-DP 05
APP 87-19
Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců řady B 03-DP
s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic firmy Vossloh
rozchodu 1435 mm určených pro zabudování do železničních tratí
dopravních podniků v ČR.
Popis:
Pražec B03-DP 01
Pražec s pružným bezpodkladnicovým upevněním Vossloh W14, pro kolejnici S 49, úklon úložné plochy 1:20, PA vložka
Pražec B03-DP 02
Pražec s pružným bezpodkladnicovým upevněním Vossloh W14, pro kolejnici S 49, úklon úložné plochy 1:40, PA vložka
Pražec B03-DP 03
Pražec s pružným bezpodkladnicovým upevněním Vossloh W14, pro kolejnici S 49, úklon úložné plochy 1:40, vložka Plastirail
Pražec B03-DP 04
Pražec s pružným bezpodkladnicovým upevněním Vossloh W14, pro kolejnici NT1,NT3, bez úklon úložné plochy, PA vložka
Pražec B03-DP 05
Pražec s pružným bezpodkladnicovým upevněním Vossloh W14, pro kolejnici NT1,NT3, bez úklon úložné plochy, vložka Plastirail
Technické údaje:
Rozměry v mm
Obchodní
značka
L
B
H
H´
Pražce řady
Var.1
2415
240
205
175
B03-DP
Var.2
2415
234
190
160
Objem
Hmotnost
( m3 )
( kg )
C45/55 XF1
0,097
252
C45/55 XF1
0,088
208
Třída betonu
Použití pražců v koleji:
Pražce řady B03DP var.1/var.2
Hmotnost na nápravu ( t )
Rychlost
Rychlostní pásmo
( km/hod )
Dle ČSN 73 6360-2:2007
18,0
22,5
120/80
RP 0-2
ANO / ANO
NE / ANO
Poznámka: var.1-výška pražce ve střední části 175 mm: / var.2- výška pražce ve střední části 160 mm:
04
PRAŽEC ŘADY
B03-DP 07 P
UHERSKÝ OSTROH
Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců B 03-DP 07
Označení:
s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic firmy Pandrol
Obchodní značka
Pražec B 03-DP 07P
rozchodu 1435 mm určených pro zabudování do železničních tratí
APP 85-19
dopravních podniků v ČR.
Popis:
Pražec B03-DP 07P
Pražec s pružným bezpodkladnicovým upevněním Pandrol FE pro kolejnici S 49, úklon úložné plochy 1:20
Technické údaje:
Rozměry v mm
Obchodní
Pražec B03-DP 07P
značka
L
B
H
H´
APP 85-19
2415
240
205
175
Třída betonu
C45/55 XF1
Objem
Hmotnost
( m3 )
( kg )
0,097
252
Použití pražců v koleji:
Pražec B03-DP 07P
05
Hmotnost na nápravu ( t )
Rychlost
Rychlostní pásmo
( km/hod )
Dle ČSN 73 6360-2:2007
18,0
22,5
120
RP 0-2
ANO
ANO
PRAŽCE VPS
DOLOPLAZY
Výroba a dodávka betonových výhybkových předepjatých pražců VPS
s podkladnicovým upevněním kolejnic rozchodu 1435 mm určených
Označení:
pro zabudování do železničních drah v majetku České republiky, se
Obchodní značka
Pražec VPS
kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní
APP 31-19
organizace.
Popis:
Pražec VPS
Pražce VPS jsou určeny pro podkladnicové pružné nebo tuhé upevnění kolejnic, plochá žebrová podkladnice,
Vossloh Skl12 nebo pružná konverze Pandrol
Technické údaje:
Rozměry v mm
Obchodní
značka
Pražec VPS
APP 31-19
L
22004700
B
H
H´
304
220
220
Třída betonu
C50/60 XF1
Objem
Hmotnost
( m3 )
( kg )
0,046
160
Použití pražců v koleji:
Pražec VPS
Hmotnost na nápravu ( t )
Rychlost
Rychlostní pásmo
( km/hod )
Dle ČSN 73 6360-2:2007
18,0
22,5
25,0
120
RP 0-2
ANO
ANO
ANO
160
RP 0-3
ANO
ANO
ANO
220
RP 0-4
ANO
ANO
X
300
RP 0-5
ANO
X
X
06
PRAŽCE PRO SYSTÉM
PEVNÉ JÍZDNÍ DRÁHY
RHEDA 2000
UHERSKÝ OSTROH
Železobetonové dvoublokové pražce B 355.3 U60M a B 355.3
U60M-Ü s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic
Označení:
systém Vossloh 300 -1U určených pro zabudování do tratí pevné
Obchodní značka
Pražec B 355.3 U60M
APP 90-19
Pražec B 355.3 U60M-Ü
APP 91-19
jízdní dráhy systému RHEDA 2000 u železničních drah v majetku
České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace (dále jen železničních drah ČR).
Popis:
Pražec B 355.3 U60M
Pražec železobetonový dvoublokový s upevněním systému Vossloh 300, pro kolejnici UIC 60, 60 E1
Pražec B 355.3 U60M-Ü
Pražec přechodový železobetonový dvoublokový s upevněním systému Vossloh 300, pro kolejnici UIC 60, 60 E1
Základní rozměry pražce a jejich tolerance:
Rozměry v mm
Obchodní
pražec B 355.3
U60M
pražec B 355.3
U60M-Ü
Objem
Hmotnost
( m3 )
( kg )
253,5±3
0,077
197±10
253,5±3
0,085
216±11
značka
L
B
H
APP 90-19
2509±5
286±3,-1
APP 91-19
2509±5
286±3,-1
H´
Třída betonu
Použití:
Pražce jsou určeny pro zabetonování do systému pevné jízdní dráhy RHEDA 2000 pro všechna rychlostní pásma dle ČSN 73
6360-2:2007.
Popis konstrukce:
Jedná se o konstrukci dvoublokových železobetonových pražců spřažených příhradovým ocelovým nosníkem zabetonovaných
do průběžné monolitické vyztužené betonové desky v osové vzdálenosti 650 mm.
Základní typ železobetonových pražců má označení B 355.3U60M. Na tyto pražce navazují pražce přechodové, ve kterých je
klasické kolejové lože zpevněno dvousložkovou pryskyřicí a vyztuženo přídavnými přesazenými kolejnicovými pasy.
07
KOLEJOVÁ NOSNÁ
DESKA PEVNÉ JÍZDNÍ
DRÁHY ÖBB-PORR
UHERSKÝ OSTROH
Železobetonová nosná kolejová deska s pružným bezpodkladnicovým
upevněním kolejnic systém Vossloh 300 -1 je určený pro zabudování
Označení:
do tratí pevné jízdní dráhy systému ÖBB-PORR u železničních drah
Obchodní značka
Nosná kolejová deska
základní rovná
v majetku České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen železničních
APP 030-19
drah ČR).
Základní rozměry pražce a jejich tolerance:
Rozměry v mm
Obchodní
Základní rovná ( R >
3697 m )
značka
L
B
H
APP 030-19
5160±5
2400±5
235±5
H´
Třída betonu
Objem
Hmotnost
( m3 )
( kg )
1,99
4953
Použití:
Nosná kolejová deska je určena pro zabetonování do systému pevné jízdní dráhy ÖBB-PORR pro všechna rychlostní pásma dle
ČSN 73 6360-2:2007.
Popis konstrukce:
Hlavním konstrukčním prvkem systému je pružně uložená nosná kolejová deska. Systém nosných kolejových panelů ÖBB-PORR
vychází z 5,16 m dlouhých, nepředpjatě vyztužených železobetonových desek (prefabrikátů). Desky obsahují 8 párů integrovaných
kolejových podpor typu Vossloh 300-1 v osové vzdálenosti 65 cm.
Spodní plocha panelu (desky) i stěny kónických otvorů trapézového průřezu, sloužících k zalití betonem, jsou k zajištění
autonomnosti panelu pokryty dělicí elastickou vrstvou. Tato vrstva způsobuje snížení intenzity vibrací přenášených do podkladových
vrstev (tlumení chvění šířícího se pevným materiálem).
Nosná kolejová deska bude položena v ČR do zkušebního úseku pevné jízdní dráhy ÖBB-PORR v roce 2012.
08
ŽPSV a.s.
TŘEBÍZSKÉHO 207
687 24 UHERSKÝ OSTROH
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:
+420 572 419 311
Fax:
+420 572 419 366
E-mail: [email protected]
www.zpsv.cz
Download

železobetonové pražce ŽPSV a.s.