STOPKUS
Charakteristika a použití přípravku v lesnictví:
Pastovitá směs světle modré barvy charakteristického zápachu. Jde o vysoce účinný a z hlediska
životního prostředí nezávadný repelent preventivně působící proti zvěři a nežádoucím drobným
hlodavcům v lesním hospodářství. Může být použit k letní i zimní ochraně sazenic všech
hospodářských dřevin formou postřiku nebo nátěru. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty. Je
vhodný pro použití k odpuzování spárkaté zvěře a hlodavců.
Registrace v LH:
Letní okus
- ANO
Zimní okus
- ANO
Ohryz a loupání kůry (prevence)
Asanace po poškození kmenů
- NE
- NE
Škody černou zvěří
- NE
Hlodavci
- ANO
Působení přípravku:
Účinná složka přípravku působí pachově odpudivě na spárkatou zvěř i hlodavce.
Fytotoxicita: přípravek je tolerantní ke všem hospodářským dřevinám. Při předávkování neředěného
výrobku pro zimní ochranu může dojít ke zpomalení rašení v jarním období nebo k odumření
vrcholového pupenu.
Registrované dávky:
Druh ochrany Dávka kg/1000 sazenic
letní okus
zimní okus
Termín a způsob ošetření
2-5
3-7,5
nátěr
postřik
hlodavci
Poznámka ke způsobu použití:
Objem a příprava jíchy: přípravek je ředitelný vodou. Při zimní ochraně se ředí 2-3:1 (1 díl vody), pro
letní ochranu se ředí v poměru 1-2:1. Po otevření originálního balení je třeba směs důkladně
rozmíchat.
Jíchu připravujeme rozmícháním směsi a nalitím do postřikovače přes horní síto.
Aplikace: přípravek se aplikuje nátěrem nebo nástřikem. Lze jej aplikovat při teplotě nad bodem
mrazu. Je žádoucí, aby několik hodin po nanesení směsi nedošlo k dešťovým srážkám, nepoužívejte
přípravek na příliš vlhké sazenice a za mrazu. Má thixotropní vlastnosti, které omezují stékavost při
aplikaci. Možno jím chránit i vlhké sazenice, musí však částečně zaschnout, aby nebyl splaven
deštěm. K nátěru používáme speciální kartáče nebo gumové rukavice nejlépe s hrubším povrchem.
Natíráme pouze terminální výhon posledního roku, snažíme se nezatřít vrcholový pupen větší vrstvou
přípravku. Aplikaci postřikem provádíme pákovými membránovými postřikovači s tryskami s plným
kuželem.
Proti ohryzu kmínků hlodavci se používá ředění v poměru 2-3:1. Doporučuje se zejména nátěr,
protože při dokonalém postřiku se enormně zvyšuje spotřeba přípravku. Ošetřují se báze kmínků
minimálně do výšky 15-30 cm. Při aplikaci je žádoucí, aby byly plochy v okolí sazenic bez buřeně.
Aversol po aplikaci rychle zasychá. Po práci je třeba všechny pomůcky, zejména postřikovače,
důkladně vymýt roztokem saponátu ve vodě nebo 3% roztokem sody. Zaschlý repelent jde jen velmi
těžko odstranit.
Skladování:
Stopkus se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od 5°C do 30°C odděleně od
potravin, krmiv, hnojiv,dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Při skladování a dopravě
nelze palety stohovat. Přípravek nesmí v originálním obalu zmrznout!
Download

STOPKUS Charakteristika a použití přípravku v lesnictví: Pastovitá