JAKUB CIBULKA
Váš hlas v Akademickém senátu FFÚ
S jakým programem Vás budu reprezentovat?




Širší propojení studia s praxí, např. praktické předměty, odborná praxe, stáže
nejen u partnerů fakulty
Dostupnost jazykových kurzů zakončených mezinárodně uznávanými
certifikáty pro studenty s podporou fakulty
Přehlednější internetové stránky fakulty a větší integrace se systémem ISIS
Vytvoření internetového fóra pro komunikaci mezi studenty a pedagogy
a podpora zpětné vazby od studentů
Kdo Vás bude zastupovat?

Ing. Jakub Cibulka
o Absolvent bakalářského a magisterského programu Bankovnictví
a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví
o Student doktorského programu Finance na Fakultě financí a účetnictví
Kdy a kam můžete přijít k volbám?

4. března 2014 od 9:30 do 15:30 hodin v místnosti č. 104 NB
Pokud máte nějaké dotazy, napište mi prosím na jakub.cibulka [at] gmail.com.
Děkuji Vám za Váš hlas.
J. Cibulka
Download

JAKUB CIBULKA