Visací a lankové
Padlocks
for yourzámky
safety!
The global leader in
door opening solutions
Visací zámky
úroveň zabezpečení
High security
padlock
Bezpečnostní
visací
zámek
FAB 2000
••
••
••
••
••
••
•
•
•
•
•
•
•
••
••
•
PATENT
Certificated
in PSecurity
Class
4 - BT4výrobek
acc. to certifikován
CSN P ENV 1627,
dle
normy ČSN
ENV 1627
je tento
v BT 4Grade 5 acc. to EN 12320
Fullfils
requirements
of
the
NBU
„locking
system
type
3“
acc.412/2005
to § 412/2000
splňuje požadavky NBÚ „uzamykací systém typ 3“ dle zákona
Sb. Sb.
Equipped
with
security
cylinder
FAB
2000
opatřen bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB 2000
Additional
coding na
onhřbetu
the keyklíče
crestzvyšuje
increases
security by
number
of permutations
přídavné
kódování
bezpečnost
počtem
kombinací
Possibility
for
unification
(KA)
with
other
products
of
the
type
FAB
2000 řady FAB 2000
možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky
Legal
protection
of
keys
against
unauthorised
copying
právní ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování
Boron steel shackle with extreme sturdiness against cutting, wrenching and hammer impact
třmen zámku má zvýšenou odolnost proti řezání, stříhání, úderům kladiva (HARDENED)
Padlock cylinder is resistant against drilling and lock-picking
cylindrická vložka zámku je odolná proti vyhmatání a odvrtání
Double-sided locked shackle withdrawable and 360° rotatable in unlocked mode
oboustranně jištěný třmen po odemčení výsuvný třmen, otočný o 360°
Key removable in locked position only
klíč
lze zasunout
a vysunout
pouze
v uzamčeném
stavu plating
Hardened
alloy cast
steel body
with
nickel and chrome
těleso
z
oceli,
povrchová
úprava
nikl
a
chrom
Standard delivery with three keys and security card
standardně dodáván se třemi klíči a bezpečnostní kartou
standardní a volitelné
doplňkové fukce
Ø 10
25±2
±0.3
25±0.5
62.7±0.5
28±1
57±1
Visací zámky
úroveň zabezpečení
Security padlock
Bezpečnostní
visací zámek
FAB 1000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PATENT
Certificated
inPSecurity
Class
3 - BT3
acc. tocertifikován
CSN P ENV 1627,
dle
normy ČSN
ENV 1627
je tento
výrobek
v BT 3 Grade 4 acc. to EN 12320
Fullfils
requirements
of
the
NBU
„locking
system
type
2“
acc.412/2005
to § 412/2000
splňuje požadavky NBÚ „uzamykací systém typ 2“ dle zákona
Sb. Sb.
Equipped
with
security
cylinder
FAB
1000
opatřen bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB 1000
Additional
codingna
onprofilu
the key
shank
increases
securitypočtem
by number
of permutations
přídavné
kódování
klíče
zvyšuje
bezpečnost
kombinací
Possibility
for
unification
(KA)
with
other
products
of
the
type
FAB
1000 řady FAB 1000
možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky
Legal
protection
of
keys
against
unauthorised
copying
právní ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování
Hardened steel shackle with enhanced sturdiness against cutting, wrenching and hammer
třmen zámku má zvýšenou odolnost proti řezání, stříhání, úderům kladiva (HARDENED)
impact
cylindrická vložka zámku je odolná proti vyhmatání
Padlock cylinder is resistant against lock-picking
oboustranně jištěný třmen po odemčení výsuvný třmen, otočný o 360°
Double-sided locked shackle withdrawable and 360° rotatable in unlocked mode
klíč
zasunout in
a vysunout
pouze vonly
uzamčeném stavu
Keylze
removable
locked position
těleso
z
mosazi,
povrchová
úprava
nikl
a chrom
Brass body with nickel and chrome plating
standardně
dodáván
se
třemi
klíči
a
bezpečnostní
kartou
Standard delivery with three keys and security card
standardní a volitelné
doplňkové fukce
3
±0.
15±2
Ø8
20±0.5
64±0.5
15±1
33±1
56±1
Visací zámky
úroveň zabezpečení
Security padlock
Bezpečnostní
visací zámek
FAB 200
••
••
••
••
••
••
•
•
•
•
•
•
••
•
Certificated
in PSecurity
Class
3 - BT3
acc. tocertifikován
CSN P ENV 1627,
dle
normy ČSN
ENV 1627
je tento
výrobek
v BT 3Grade 4 acc. to EN 12320
Fullfils
requirements
of
the
NBU
„locking
system
type
2“
acc.412/2005
to § 412/2000
splňuje požadavky NBÚ „uzamykací systém typ 2“ dle zákona
Sb. Sb.
Equipped
with
security
cylinder
FAB
200
opatřen bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB 200
Additional
coding on
key shank
increases
security
number výrobky
of permutations
možnost
sjednocení
nathe
společný
uzávěr
(označení
SU) sby
ostatními
řady FAB 200
Possibility
for
unification
(KA)
with
other
products
of
the
type
FAB
200 (HARDENED)
třmen zámku má zvýšenou odolnost proti řezání, stříhání, úderům kladiva
Hardened vložka
steel shackle
enhanced
cylindrická
zámkuwith
je odolná
proti sturdiness
vyhmatání against cutting, wrenching and hammer
impact
oboustranně jištěný třmen po odemčení výsuvný třmen, otočný o 360°
Padlock cylinder is resistant against lock-picking
klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu
Double-sided locked shackle withdrawable and 360° rotatable in unlocked mode
těleso z mosazi, povrchová úprava nikl a chrom
Key removable in locked position only
standardně
se třemi
klíči a identifikační
kartou
Brass body dodáván
with nickel
and chrome
plating
Standard delivery with three keys and identification card
standardní a volitelné
doplňkové fukce
3
±0.
15±2
Ø8
20±0.5
64±0.5
15±1
33±1
56±1
Visací zámky
Padlock
Bezpečnostní
visací zámek
FAB 100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Certificated
inPSecurity
Class
2 - BT3
acc. tocertifikován
CSN P ENVv1627
dle
normy ČSN
ENV 1627
je tento
výrobek
BT 2
Possibility
for unification
(KA) with
other
products
type FAB
100 řady FAB 100
možnost
sjednocení
na společný
uzávěr
(označení
SU)ofsthe
ostatními
výrobky
Hardened
steel
with
enhanced
against
cutting,
wrenching
and hammer
třmen
zámku
má shackle
zvýšenou
odolnost
protisturdiness
řezání, stříhání,
úderům
kladiva
(HARDENED)
impact prodlouženého třmenu (k dostání u partnerů FAB)
možnost
Optional equipped
with apo
prolonged
shackle
(totřmen,
be distrubuted
by FAB partners)
oboustranně
jištěný třmen
odemčení
výsuvný
otočný o 360°
Double-sided
locked
shackle
withdrawable
and
360°
rotatable
in
unlocked mode
klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu
Key
removable
in
locked
position
only
těleso z mosazi
Brass body
standardně dodáván se třemi klíči
Standard delivery with three keys
úroveň zabezpečení
3
±0.
X±2
Ø8
19±0.5
44±0.5
24±1
48±1
Visací zámky
Visací zámky
Padlock
FAB 90
••
••
•
••
••
•
•
•
Possibility
for unification
(KA) with
other
products
type FAB
100 řady FAB 100
možnost
sjednocení
na společný
uzávěr
(označení
SU)ofs the
ostatními
výrobky
Hardened
steel
with
enhanced
against
cutting,
wrenching
and hammer
třmen
zámku
máshackle
zvýšenou
odolnost
protisturdiness
řezání, stříhání,
úderům
kladiva
(HARDENED)
impact
jednostranně
jištěný po odemčení samočinně výsuvný třmen, otočný o 360°
Optional
equipped
with aúprava
prolonged
těleso
z mosazi,
povrchová
nikl shackle (to be distrubuted by FAB partners)
One-sided dodáván
locked shackle
self-withdrawable
and 360° rotatable in unlocked mode
standardně
se třemi
klíči
Key removable in locked position only
Brass body with nickel plating
Standard delivery with three keys
úroveň zabezpečení
3
±0.
24±2
Ø8
19±0.5
40±0.5
26±1
48±1
Padlock
Visací zámky
FAB 80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky řady FAB 100
Possibility
for unification
(KA) with other products of the type FAB 100 (size 52 only)
(pouze
velikost
52)
Hardened
steel
with
enhanced
against
cutting,kladiva
wrenching
and hammer
třmen
zámku
má shackle
zvýšenou
odolnost
protisturdiness
řezání, stříhání,
úderům
(HARDENED)
impact
jednostranně
jištěný po odemčení samočinně výsuvný třmen, otočný o 360°
One-sided
locked
shackle
self-withdrawable
těleso
z litiny,
povrchová
úprava
šedý komaxit and 360° rotatable in unlocked mode
Cast ironvebody
grey comaxit
finish
dodáván
dvouwith
velikostech
(38 a 52
mm)
Two sizes available
and 52
mm)
standardně
dodáván(38
se třemi
klíči
Standard delivery with three keys
G
B
H
…D
C
Visací zámky
A
FAB 80
(vel. 38 mm)
FAB 100
(vel. 52 mm)
Padlock
Visací
zámky
FAB 30
třmen zámku má zvýšenou odolnost proti řezání, stříhání, úderům kladiva (HARDENED)
jednostranně
jištěný
po odemčení
samočinně
výsuvný
třmen,cutting,
otočný wrenching
o 360°
Hardened steel
shackle
with enhanced
sturdiness
against
and hammer
těleso
z
litiny,
povrchová
úprava
modrý
komaxit
impact
dodáván
ve čtyřech
velikostech
(38, 45, 52 a 63and
mm)
One-sided
locked shackle
self-withdrawable
360° rotatable in unlocked mode
Cast iron body
withse
blue
comaxit
standardně
dodáván
třemi
klíči finish
Four sizes available (38, 45, 52 and 63 mm)
Standard delivery with three keys
H
…D
G
B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
C
Visací zámky
A
Rozměry (mm)
A
B
C
D
G
H
FAB 30/38
38
34
15
6
19
17
FAB 30/45
45
36
18
7
23
22
FAB 30/52
52
40
21
8
26
24
FAB 30/63
63
42
25
10
32
31
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to saftying end-user
needs for security, safty and
convenience.
ASSA ABLOY Baltic AS
Lithuanian Branch Office
Ukmerges st. 427
LT-12107 Vilnius
Lithuania
Tel. +370 5230 0671
Fax +370 5230 0673
www.assaabloy.lt
[email protected]
Download

Visací a lankové zámky Padlocks for your safety!