TĚSNĚNÍ PRO HYDRAULIKU
A PNEUMATIKU
1
PROFILY
Těsnění pístů
Těsnění pístnic (tyčí)
K01-P
K01-R
K02-P
K02-PD
K02-R
K02-RD
K04-P
K04-PD
K05-P
K05-R
K06-P
K06-R
K08-P
K1315-T
K22-R
K08-ES
K16-A
K08-DS
K09-N
K16-B
K23-N
K17-P
K23-D
R08-A
R16-R
R09-F
R19-F
R09-FS
R20-P
Opěrné kroužky
2
K19-F
K23-F
R01-P
R01-R
K24-P
K03-F
K03-S
K07-P
K08-E
K08-D
K09-F
K1012-T
K1012-M
K21-P
K22-P
K20-R
K32-P
R01-AF
R01-F
S03-S
S01-R
S04-P
S02-P
S08-R
S09-E
S1315-T
S16-A
S16-B
S22-P
S02-PD
S04-PD
S08-PE
S21-P
K35-P
R01-AS
S01-P
S22-R
S05-P
S09-D
S24-P
R04-A
R10-F
R30-A
R05-A
R10-FS
R06-P
R11-F
R06-R
R12-F
R07-P
R13
R14
S02-R
S02-RD
S02-S
S05-R
S06-P
S06-R
S09-P
S17-P
S09-ES
S17-R
S2527-F
S09-DS
S02-P
S03-F
S07-P
S08-P
S1012-M
S18-P
S18-R
S2931-F
S32-P
S1012-T
S19-F
S20-R
S35-P
R02-P
A01-A
Stírací kroužky
R03-R
R03-P
K09-H
K17-R
K23-H
Rotační těsnění
R02-R
K09-D
K03-P
A01-B
A02-A
A02-B
A02-I
A03-A
R07-R
A04-A
A04-B
A05-A
A05-B
A09-A
A10-A
A11-A
A11-I
A05-I
A06-A
A07-A
A08-A
A08-B
R15-P
A12-A
A12-B
A13-A
A25-F
A26-F
A27-F
R35-A
ST08
ST09
ST10
ST11
ST12
ST13
Vodicí kroužky
F01
F03
F04
F05
F06
F07
F08
3
Tabulka materiálů
vlastnosti
DIN-standard
Polyuretany
Pryžové elastomery
Te r m o p l a s t y
an
et
ur
ly
o
p
ý,
ln
ý)
n odo
ln
a
an ý,
o
t
)
)
)
í
et zn )
re e t)
an d
an n
an ý
an st
ur ma ost
et ze o
et lot
et azn
et rdo lyu olýz dos
y
r
r
r
r
l
o d
u
u p
u
u
po ydr í tvr
po am í tvr
ly olý
ly te
ly om
ly í tv
po ydr
po ízko
po am
po yšš
(h šš
(s šš
(h
(n
(s
(v
vy
vy
en
yl
l
)
tri
op
®)
SI
uk
ni
pr
č
ý
n
ý
k(
n
v
u
le ® )
ito
an uk
ču
ka
no
y
v
V
S
t
u
e
č
(
n
o u
e A
e
yl
ka
or FL
en ka
uk
di
al
op
vý
ta
flu (A
og n
uč
et
pr
no
ra uk
bu
dr die
ka
n
ac
t
o
r
l
y
e
e
i
k
l
ly
t uč
o
h ta
i
l
tr
y
o
i
i
u
t
s
p
n
e
fl
ka
bu
PUR
HPUR
TPUR
SPUR
NBR
HNBR
FPM
EPDM
TFE/P
MVQ
85±5
85±5
83±5
85±5
85±5
85±5
uk
uč
ka
E) 2
E)
E)
TF S
TF
TF
(P Mo
(P
(P
n
n
n
e %
n
le
le
yl 5
le
hy
hy
th a+
hy
et
et
et
r e ákn
r
r
r
o
l
o
o
o
flu á v
flu z
flu
flu
tra ln
tra n
tra lík
tra
id
te ske
te bro
te uh
te
y
l
y
y
y
l )
am
ol 0%
ol %
po 5 %
ly
p
p
po istý
5
o
4
p
+
+1
(č
+2
E)
TF
(P
on
et
rk
yl
kr
ya
l
po
jednotka
DPUR
DHPUR
DSPUR
POM
PTFE 1
PTFE 2
PTFE 3
PTFE 4
PA
PEEK
82
57
60
64
65
77
86
1,41
2,17
2,25
3,00
2,10
1,15
1,32
tvrdost
53505
Shore A
95±2
95±2
95±2
95±2
tvrdost
53505
Shore D
48±3
48±3
48±3
48±3
57±3
60±3
57±3
hustota
53479
g/cm3
1,20
1,20
1,17
1,24
1,21
1,22
1,26
1,31
1,22
2,30
1,22
1,60
1,52
velikost napětí 100%
53504
N/mm2
≥12
≥13
≥12
17
≥18
≥20
24
≥11
≥10
≥5
≥9
8
≥5
pevnost v tahu / napětí
53504 / 53455
N/mm2
≥40
≥50
≥50
50
≥50
≥50
45
≥16
≥18
≥8
≥12
13
≥7
62
27
18
22
15
65
97
prodloužení při trhu
53504 / 53455
%
≥430
≥330
≥450
380
≥400
≥350
350
≥130
≥180
≥200
≥110
200
≥130
40
300
200
280
180
120
≥50
53457
N/mm2
1800
3600
modul pružnosti v tahu
e
et
2600
deformace tlakem 70 °C/24 h 20% def.
%
≤30
≤27
≤27
25
24
26
24
100 °C/24 h 20% deformace
%
≤35
≤33
≤33
30
29
30
30
100 °C/22 h
53517
%
≤15
175 °C/24 h
53517
%
zpětné odpružení
52512
%
42
29
50
pevnost v tahu
53515
N/mm
≥100
≥100
≥80
120
≥140
170
opotřebení
53516
mm3
18
17
15
17
18
minimální pracovní teplota
°C
-30
-20
-50
-20
maximální pracovní teplota
°C
+110
+110
+110
+110
≤22
≤15
≤20
29
44
≤15
28
29
7
38
160
30
21
15
19
8
20
20
90
90
150
120
110
-30
-20
-20
-30
-25
-20
-50
-10
-60
-50
-200
-200
-200
-200
-40
+110
+110
+110
+100
+150
+200
+150
+200
+200
+100
+260
+260
+260
+260
+100
260
Údaje v tabulce jsou informativního charakteru, v případě potřeby si vyžádejte materiálový list.
4
5
ÚVOD DO HYDRAULIKY
Speciální materiály
Název
Materiál
Tvrdost
Použití
Barva
Těsnicí prvky mají rozhodující vliv na návrh, funkci a životnost hydraulických a pneumatických válců. To platí jak pro
pístnicová, tak i pro pístová těsnění. Ke splnění požadavků na funkční řešení je požadována těsnost, odolnost proti
opotřebení a extruzi do spáry, snášenlivost s pracovními médii, odolnost proti vysokým a nízkým teplotám, nízké
tření, kompaktní tvar a jednoduchá instalace. Význam těchto parametrů je závislý na konkrétní aplikaci. Proto byla
vyvinuta řada těsnění, která díky své optimalizované geometrii, konstrukci a použití vysoce kvalitních materiálů plně
vyhovuje technickým i ekonomickým požadavkům. Aby bylo možné navrhnout nejvhodnější typ těsnění a materiál,
je nezbytné nejdříve definovat požadované provozní podmínky. Hlavními kritérii pro výběr těsnění jsou: pracovní tlak,
teplota, rychlost, médium.
Bez těchto základních informací nelze s jistotou vytipovat materiál a typ těsnění, což má rozhodující vliv na jeho
funkčnost a spolehlivost.
EPDM 3-85A-w-FG
EPDM
85 ShA
potravinářský průmysl (FDA)
bílá
EPDM spring
EPDM
88 ShA
pro pitnou vodu (KTW)
černá
DRSNOSTI TĚSNĚNÝCH POVRCHŮ
Fluorsilicone
FMVQ
83 ShA
ropný a plynárenský průmysl
červenohnědá
FPM 2-85A-w-FG
FPM
85 ShA
potravinářský průmysl (FDA)
bílá
Funkční spolehlivost a životnost těsnění závisí ve velké míře také na kvalitě a konečné úpravě povrchu, který má být
těsněn. Těsněný povrch nesmí obsahovat žádné rýhy, zářezy, póry nebo stopy po obrábění. Přitom jsou kladeny vyšší
požadavky na konečnou úpravu dynamických povrchů (těsněná plocha), než statických (povrch drážky).
FPM 75-b-C
FPM
75 ShA
ropný a plynárenský průmysl
černá
FPM 95A-b
FPM
95 ShA
ropný a plynárenský průmysl
černá
FPM - black F111
FPM
85 ShA
všeobecné použití
černá
FPM DCP
FPM
84 ShA
potravinářský průmysl (FDA)
černá
HNBR 85A-b-FG
HNBR
85 ShA
potravinářský průmysl (FDA)
černá
HNBR 85A-b-LT
HNBR
85 ShA
ropný a plynárenský průmysl
černá
MVQ diet
MVQ
84 ShA
potravinářský průmysl (FDA)
bílá
MVQ diet
MVQ
79 ShA
potravinářský průmysl (FDA)
transparentní
MVQ FDA blue
MVQ
85 ShA
potravinářský průmysl (FDA)
modrá
NBR 85A-b-LT
NBR
85 ShA
ropný a plynárenský průmysl
černá
NBR diet
NBR
88 ShA
potravinářský průmysl (FDA)
bílá
NBR taiga
NBR
82 ShA
pro nízké teploty (-50°C)
černá
PPS
PPS
ropný a plynárenský průmysl
béžová
PTFE 5
PTFE modifikovaný
potravinářský průmysl (FDA)
bílá
PTFE 6
PTFE + 15 % skelná vlákna
všeobecné použití
bílá
PTFE 10
PTFE + 25 % skelná vlákna
všeobecné použití
bílá
PTFE 14
PTFE + 10 % Ekonol
všeobecné použití
krémová
PTFE 16
PTFE + 25 % PEEK
všeobecné použití
krémová
PTFE 19
PTFE + 25 % Ekonol
všeobecné použití
krémová
UHMW-PE
UHMW-PE
potravinářský průmysl (FDA)
bílá
PÍSTNICE
Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarých hydromotorů. Kvalita chromovaných povrchů
je důležitá pro životnost těsnicích manžet. Současně na tomto faktoru závisí i odolnost proti korozi i kvalita mazání.
Minimální tloušťka chromové vrstvy by měla být 20 μm. Průměrná drsnost povrchu má mít hodnoty Ra nižší než
0,2 μm. Při hodnotách nižších než 0,08 μm se začíná projevovat zrcadlový efekt, což má za následek zhoršené
mazání a tím rychlejší opotřebení těsnicích prvků. Tvrdost chromované vrstvy by měla dosahovat hodnot v HRC
64 – 69. Odchylka kruhovitosti je stanovena normou ISO v toleranci f7.
PŘESNÉ TRUBKY
Přesné ocelové trubky tvoří základní nepohyblivou část přímočarých hydromotorů. Pro konečnou úpravu vnitřního
průměru trubek pro hydraulické a pneumatické válce se používají dvě technologie: tradiční honování a kombinované
obrábění s válečkováním. Honování je nejstarší, ale stále hodně rozšířená technologie, používaná hlavně pro opravu již
opotřebovaných válců. Princip spočívá v opracovávání nevyhovujícího povrchu brusnými kameny. Výsledkem honování je velké množství rýh, které vznikají při broušení, což se projeví na konečném výsledku opracování, kde drsnost
povrchu je Ra<0,4 μm. Na rozdíl od honování je kombinované obrábění s válečkováním úplně odlišné. Soustružení
probíhá při záběru vpřed, zatímco válečkování při záběru vzad. Tím se dosahuje lepší a rovnoměrné kvality povrchu
po celé ploše, kdy je dosaženo drsnosti Ra<0,2 μm. Navíc při tomto procesu je materiál na povrchu zhutněn a roste
tím i jeho tvrdost. Velmi dobrá kvalita válečkovaných trubek je důležitá nejen v případech, kdy válec pracuje ve vysoké
rychlosti, ale i v opačném případě, kdy se při velmi pomalém pohybu odstraní nežádoucí efekt tzv. „stick–slip“.
SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ
Těsnění jsou často skladována jako náhradní díly velmi dlouho. Většina těsnění mění během skladování své fyzikální
vlastnosti a stává se v podstatě nepoužitelná.To se projevuje přílišným tvrdnutím nebo měknutím, tvorbou trhlin,
prasklin a dalšími změnami povrchu. Tyto změny nastávají vlivem působení, jednotlivých faktorů jako jsou ozon, světlo,
kyslík, teplo, vlhkost, deformace nebo styk s oleji a rozpouštědly. Těsnění má být skladováno při teplotě do +25 °C
a relativní vlhkosti 65 %. Nesmí na něj působit přímé slunce a ultrafialové záření. Je nepřípustné skladovat těsnění
ve stejném prostoru spolu s chemikáliemi i různými ředidly a rozpouštědly. Kromě těchto doporučení jsou základní
pokyny pro skladování, čištění a udržování těsnicích prvků obsaženy v mezinárodních normách např. DIN 7716,
DIN 9088 aj.
Doporučené celkové skladovací doby pro jednotlivé materiály jsou:
POLYURETANY, TERMOPLASTY – 4 roky
NBR, HNBR – 6 let
EPDM – 8 let
FPM, MVQ – 10 let
TEFLONY – neomezeně.
6
7
VÝROBNÍ PORTFOLIO
TĚSNĚNÍ PRO HYDRAULIKU
PRŮMYSLOVÁ TĚSNĚNÍ
TĚSNICÍ MATERIÁLY
MECHANICKÉ UCPÁVKY
UCPÁVKOVÉ ŠŇŮRY
IZOLAČNÍ PRODUKTY
SERVIS
KONTAKTY
8
Dimer s. r. o.
Česká republika
Zelená 505
760 01 Zlín-Kudlov
tel.: +420 577 224 343
fax: +420 577 224 007
e-mail: [email protected]
www.dimer.cz
Dimer Engineering s. r. o.
Česká republika
Na Pohoří 43
273 53 Hostouň
tel.: +420 312 665 000
fax: +420 312 665 200
e-mail: [email protected]
www.dimer-ing.cz
Dimer Slovakia s. r. o.
Slovensko
Teplárenská 17
971 01 Prievidza
tel.: +421 465 430 208
fax: +421 465 121 310
e-mail: [email protected]
www.dimer.sk
Dimer Slovenia d. o. o.
Slovinsko
Brodarska ulica 14
1270 Litija
tel.: +386 1 620 08 01
fax: +386 1 620 08 02
e-mail: [email protected]
www.dimer.si
Download

5.2-Těsnění pro H/P-v2