www.rmooe.at
Mezisektorové partnerství v politice
zaměstnanosti v Horním Rakousku
Závěrečná konference projektu
„Místní partnerství zaměstnanosti“
Doris Hagspiel, Koordinace regionálního
paktu pro práci a kvalifikaci
Martin Luger, Pohraničí a Evropa
Regionalmanagement OÖ GmbH
Praha
15. prosince 2014
www.rmooe.at
FÜR
BESCHÄFTIGUNG IN OÖ
Obsah našeho příspěvku
• Pakt pro práci a kvalifikaci (PAQ) v Horním Rakousku
• Regionální partner pro zaměstnanost
• Ukázkový příklad obce Haslach v oblasti Mühlviertel
• Příklad proměny sociálně ekonomických firem zaměstnanosti
• Evropské podněty pro vzdělání a kvalifikaci – INTERREG nově
www.rmooe.at
PAQ OÖ
CO JE TO PAQ OÖ
Politické odhlasování:
Forum Aktivní politiky trhu práce
Praktická spolupráce :
roční program
240 mil €
Proměna nabídek
pro 71.000 lidí
Důležitý cíl:
Společně a rychle reagovat na vývoj pracovního trhu a politiky
www.rmooe.at
KLÍČOVÉ ÚLOHY
Podporovat
specifické
cílové skupiny
Rozvíjet
odborné
pracovní síly
pro podniky
• mladiství
• starší
• osoby s handicapem
• ženy
• imigranti
• kvalifikace zaměstnaných
• inovativní modely vzdělání
• přizpůsobení profesní orientace
• zlepšení slučitelnosti rodiny a povolání
www.rmooe.at
Partneři PAQ
• Země H.Rakousko (odbor hospodářství, sociálních věcí, vzdělání, životní
prostředí)
• Úřad práce H.Rakousko
• Správa ministerstva sociálních věcí H.Rakouska
• Sociální partneři: Hospodářská komora, zaměstnanecká komora, Svaz
průmyslu, Odborový svaz
• Zemská školní rada
• Zastupování politických stran hornorakouského zemského sněmu
Rozpočtové příspěvky
Země H.Rakousko
Úřad práce H.Rakousko
Správa ministerstva sociálních věcí
Evropská unie
www.rmooe.at
REGION HORNÍ RAKOUSKO
Horní Rakousko
11.982 km2
1,4 mil. obyvatel
444 obcí
3 statutární města
15 okresů
6 RMOÖ- místních
zastupení
• Mühlviertel
• Innviertel-Hausruck
• Wels-Eferding
• VöcklabruckGmunden
• Steyr-Kirchdorf
• Linz/Linz-Land
www.rmooe.at
REGIONÁLNÍ PARTNEŘI ZAMĚSTNANOSTI
Cíl: společný, udržitelný rozvoj regionu
Úspěšné podniky
Dobrá pracovní místa
Integrace osob ohrožených soc. vyloučením
Obyvatelné prostředí – sociálně a ekologicky
Hospodářství
Místní partneři
Trh práce (ÚP, sociální partneří)
Hospodářství (ziskové, neziskové a veřejné
závody)
Vzdělání (škola a vzdělávání dospělých)
Obce (bydlení, sociální věci)
Trh práce
Vzdělání
www.rmooe.at
UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD HASLACH AN DER MÜHL
Venkovské obce
Kolem 2.500 obyvatel,
od 16. století známé jako tkalcovský trh.
Od 1950 se zavřelo 15 z 23 tkalcoven,
došlo ke ztrátě stovek pracovních míst.
www.rmooe.at
Textilní a kulturní
centrum Vonwiller
Mezisektorový rozvoj
Technolog.
centrum
Hospodářství
Mezinárodní
tkalcovský trh
Výuční dílna FAB (PAQ)
Pracovní
trh
Manufaktura na
zpracování vlny
ALOM (PAQ)
Vzdělání
Kurz s univerzitou
umění
www.rmooe.at
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Přehled
• Europäische Territoriale Zusammenarbeit
ETZ (Evropská teritoriální spolupráce)
= INTERREG
• Výhled na programy ETZ 2014-2020
• Příklad projektu
„Crossborder Skills AT-CZ“
Zdroj: evropská komise
www.rmooe.at
INTERREG V EVROPĚ
INTERREG – zahraniční spolupráce
• INTERREG jako cíl kohezní politiky
• „Evropa na hranicích srůstá“
• 9,6 miliard EUR (2,12 % rozpočtu ESIF
2014-2020)
• Typy programů
– 60 zahraničních projektů spolupráce
– 15 nadnárodních projektů spolupráce
– Meziregionálních projektů spolupráce a
programů síťování
Quelle: Europäische Kommission
www.rmooe.at
INTERREG IN ÖSTERREICH
INTERREG: Evropská teritoriální spolupráce (ETZ)
• Snížení negativních vlivů hranic jako
administrativních, právních a fyzických
překážek
• Vybudovat oboustrannou důvěru
• Posílit podnikání (zejm. KMUs),
turizmus, kulturu a obchod
• Zlepšení infrastruktury, správních
struktur a pracovních trhů
• Zlepšení společného managementu
přírodních zdrojů
• Posílení spojení mezi městskými a
venkovskými oblastmi
ETZ AT-CZ 2007-2013
6 regionů
cca 250 projektů
110 mil. EUR
Kritéria spolupráce
Quelle: BKA, ÖIR-Informationsdienste
www.rmooe.at
INTERREG AT-CZ 2014-2020
Cíle a priority
•
•
•
•
Cíl1: výzkum & vývoj & inovace
Cíl 2: zachování přírodního a kulturního dědictví
Cíl 3: vzdělání a kvalifikace
Cíl 4: institucionální spolupráce
Velké
projekty
INTERREG
• Investice do vzdělání, vyškolení a profesního vzdělání pro
kompetence a celoživotní vzdělávání
• Rozvoj a přeměna společných programů pro všeobecné a
profesní vzdělání
Malé
projekty
www.rmooe.at
PŘÍKLAD PROJEKTU ZAMĚSTNANOSTI A SOC. VĚCÍ
Malý projekt „Crossborder Skills AT-CZ“
• Partneři projektu:
– Hospodářská komora H. Rakousko
– Jihočeská hospodářská komora
• Doba realizace: březen – říjen 2014
• Objem projektu: 16.000 €
• Obsah:
– Zahraniční soutěž vzdělání
– Exkurze za společnou přípravou na soutěž
– Účast na soutěži v oblasti dovedností v Česku
a Rakousku
– Upevňování mezikulturních kompetencí
Zdroj: Hospodářská komora H. Rakouska
www.rmooe.at
Výhled INTERREG / ETZ 2014-2020
Právní rámec:
• Ustanovení (EU) Nr. 1303/2013
(společná nařízení)
• Ustanovení (EU) Nr. 1299/2013
(ustanovení ETZ)
• Příspěvek ke strategii EU-2020: intelligentní, udržitelná, integrující
• Do léta 2015: schválení operačního programu
• Od podzimu 2015: podání projektů a první přeměny
• Alespoň 1 partner projektu z Rakouska a České republiky
• Kvalita zahraniční spolupráce
–
–
–
–
Společná příprava
Společné provedení
Společné financování
Společní zaměstnanci
Zdroj: Evropská komise
www.rmooe.at
Download

Hagspiel