UNIS COOL, s. r. o.
Na Baštici 201
738 01 Staré Město u Frýdku-Místku
Czech Republic
www.uniscool.cz
[email protected]
tel.: +420/ 558 655 211
fax: +420/ 558 655 104
M a n u f a c t u r e r
o f
r e f r i g e r a t e d
a n d
h e a t e d
2014
u n i t s
BAR-ON
E
Serve-over top counter with exclusive illuminated curved front glass • air ventilated
with electronic controller • automatic defrosting and evaporating • LED lightening
C
Stolní vitrína s jedinečným osvětleným
předním oblým sklem • ventilační chlazení, elektronická řídící jednotka • automatické odtávání a odpařování kondenzátu
• LED osvětlení
D
Pultvitrine mit einem markantem Lichtwirkung in dem
gebogene Front glas • Umluft Kühlung, Elektronische
Steuergerät • Automatisch
Abtau und Verdunstung •
LED Beleuchtung
BAR-ON
BAR-ON
COLD
E Serve-over top counter with exclusive illuminated curved front
glass • Controlled air circulation
• Equipped with water tank for
humidification • LED lightening
C Stolní vitrína s jedinečným
osvětleným předním oblým sklem •
řízená cirkulace vzduchu • Zásuvka
na vodu pro zvlhčování • LED
osvětlení
D Pultvitrine mit einem markantem Lichtwirkung in dem gebogene Front
Glas • Kontrollierte Luftzirkulation
• Wasserschublade für Befeuchtung
• LED Beleuchtung
BAR-ON HOT
Model Model
Model
Bar-on
Cold
2
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
mm
Grill/Shelf
Rošt/Police
Rost/Regal
mm
613×631×608460×331
Power input Příkon
Strom
W
260
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
7
Temperature range
Teplotní rozsah
Temperaturbereich
°C
+4/+8
Net weight
Váha
Gewicht
kg
60,0
Model Model
Model l
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Bar-on
mm
Grill/Shelf
Rošt/Police
Rost/Regal
mm
Hot613×631×608460×331
Power input Příkon
Strom
W
1550
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
7
Temperature range
Teplotní rozsah
Temperaturbereich
°C
+30/+85
Net weight
Váha
Gewicht
kg
54,00
3
ADDA
E
Air ventilated with electronic controller • Automatic
defrosting and evaporation • Fully self-service • To
be used as a top counter or a build-in counter • Mirrored door at service side for more attractiveness of
displayed food
C
Ventilační chlazení, elektronická řídící jednotka • Automatické odtávání a odpařování kondenzátu • Plně
self-service • K položení na stůl nebo k zabudování do
stolu • Celonerezová konstrukce • Zrcadlová dvířka na
straně obsluhy pro větší atraktivnost nabízeného zboží
D
Umluft Kühlung mit elektronische Regelung • Automatische Verdunstung und Abtauung • Selbstbedienung
Ausführung • Zu Benutzung
als Tische-Vitrine oder zu
Einbau • Verspiegelte Tür
für bessere Attraktivität
ADDA
ADDA
COLD
Fine air-flow thanks to build in fan • Water tray for
humidification of inside space • Fully self-service
• To be used as a top counter or a build-in counter •
Mirrored door at service side for more attractiveness of
displayed food
E
C Manuální termostat • Rovnoměrná teplota uvnitř díky
jemné cirkulace vzduchu zajištěné vestavěným ventilátorem • Šuplík na vodu pro zvlhčení vnitřního prostoru •
plně self-service • K položení na stůl nebo k zabudování
do stolu • celo nerezová konstrukce • Zrcadlová dvířka
na straně obsluhy pro větší atraktivnost nabízeného zboží
D Milde Heißluft zirkuliert durch eingebauten Ventilator • Wasser Schublade für Befeuchtung Innenraum
• Selbstbedienung Ausführung • Zu Benutzung als
Tische-Vitrine oder zu Einbau • Verspiegelte Tür für
bessere Attraktivität
ADDA HOT
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Adda
mm
2GN Cold
3GN Cold
4
Grill/Shelf
Rošt/Police
Rost/Regal
Power input
Příkon
Strom
mm
W
746×717×845
640×388/640×458340
1076×717×8451025×388/1080×458420
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
3×13
3×21
Temperature range
Teplotní rozsah
Temperaturbereich
°C
+2/+6
+2/+6
Netto
Váha
Gewicht
kg
84
107
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Adda
mm
2GN Hot
3GN Hot
Grill/Shelf
Rošt/Police
Rost/Regal
Power input
Příkon
Strom
mm
W
746×717×845
640×388/ 640×4582130
1076×717×8451025×388/1080×4583150
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
3×36
3×21
Temperature range
Teplotní rozsah
Temperaturbereich
°C
+30/+85
+30/+85
Netto
Váha
Gewicht
kg
70
98
5
KENT
KENT
KENTUCKY COLD
E
Complete from stainless steel 18/10 • Plug–in • Electronic
thermostat • With lightening • Forced air with automatic
defrosting and extremely low noice operation • Temperature range: +2/+6 °C • From 1× to 4×1/1 GN models •
Voltage 230 V/50 Hz/1 Ph
C
Celá z nerez oceli 18/10 • Zabudovaný agregát •
Elektronický termostat (řídicí jednotka) • Osvětlení •
Chlazení nuceným oběhem vzduchu s extrémně nízkým provozním hlukem • Teplotní rozmezí +2/+6 °C
• Modulové verze od 1× do 4×1/1 GN • Napětí
230 V/50 Hz/1 f
D
Komplett aus Edelstahl 18/10 • Umluft Kühlung
mit niedrig Bestreiblärm • Elektronische Regelung
und automatische Abtauung • Mit Beleuchtung •
Temperaturbereich: +2/+6 °C • Größe: ab 1 bis
4 x 1/1 GN
E
C Celá z nerez oceli 18/10 • mechanický termostat
• osvětlení • zabudovaný ventilátor s miskou na
vodu pod topným tělesem pro vnitřní zvlhčování
• teplotní rozmezí +30/+90 °C • modulové verze od 1× do 6×1/1 GN • napětí 230 V/50 Hz/1 f
Self service
D Komplett aus Edelstahl 18/10 • Mechanische
Thermostat • Mit Ventilator und Wasserschublade für Befeuchtung • Steckfertig • Mit Beleuchtung • Temperaturbereich: +30/+90 °C
• Größe: ab 1 bis 4 x 1/1 GN
KENTUCKY HOT
Self service
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Kentucky
mm
COLD 600
600×775×585
COLD 1 GN
COLD 2 GN
COLD 3 GN
COLD 4 GN
COLD 2 GN s-s
COLD 3 GN s-s
6
Grill
Rošt
Grill
mm
Power input
Příkon
Leistung
W
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
mm
+2/+6
65
HOT 2 GN
750×775×585
1×8
+2/+6
750×775×585
630×400×172 h
330
1×13
+2/+6
650
2×13
1080×775×585
950×400×172 h
1410×775×585
1280×400×172 h
1080×726×585
950×400×172 h
750×726×585
630×400×172 h
480
330
480
1×13
1×13
1×13
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Kentucky
290
8
Model
Model
Modell
kg
360×400×172 h
270
Netto
Váha
Gewicht
°C
480×775×585
515×426×176 h
complete from stainless steel 18/10 • mechanical thermostat • with lightening • internal fan with water
drawer under heating element for inner humidification
• temperature range: +30/+90 °C • from 1× to 6×1/1
GN models • voltage 230 V/50 Hz/1 Ph
+2/+6
56
74
95
+2/+6
121
+2/+6
94
+2/+6
73
HOT 1 GN
Grill
Rošt
Grill
mm
Power input
Příkon
Leistung
W
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
°C
kg
+30/+90
57
480×775×585
360×400×172 h
1049
24
+30/+90
HOT 3 GN
1080×775×585
950×400×172 h
2061
2×36
+30/+90
HOT 6 GN
2075×775×585
1950×400×172 h
2×2080
2×30
950×400×172 h
2061
HOT 4 GN
HOT 2 GN s-s
HOT 3 GN s-s
630×400×172 h
1410×775×585
1280×400×172 h
750×726×585
630×400×172 h
1080×726×585
2061
2122
2061
36
2×36
36
2×36
Netto
Váha
Gewicht
+30/+90
43
78
94
+30/+90
139
+30/+90
72
+30/+90
53
7
KENT
E
C
D
Complete from stainless steel
18/10 • Plug–in • Electronic
thermostat • With lightening •
forced air with automatic defrosting and extremely low noice operation • Temperature range: +2/+6 °C
• From 2× to 3×1/1 GN models •
Voltage 230 V/50 Hz/1 Ph • With
two removable racks
Celá z nerez oceli 18/10 • Zabudovaný agregát • Elektronický termostat
(řídicí jednotka) • Osvětlení • Chlazení nuceným oběhem vzduchu s extrémně nízkým provozním hlukem • Teplotní rozmezí +2/+6 °C • Modulové verze
od 2× do 3×1/1 GN • Napětí 230 V/
50 Hz/1 f • Se dvěma vyjímatelnými rošty
KENT
KENTUCKY
COLD
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Grill
Rošt
Grill
Power input
Příkon
Leistung
Kentucky high
mm
mm
W
COLD 2 GN
750×775×745
630×400×172 h
340
630×340
8
D
KENTUCKY
HOT high version
Model
Model
Modell
950×400×172 h
950×340
C Celá z nerez oceli 18/10 • Mechanický termostat • Osvětlení • Zabudovaný ventilátor s miskou na vodu pod topným tělesem
pro vnitřní zvlhčování • Teplotní rozmezí
+30/+90 °C • Modulové verze od 2× do 4×1/1
GN • Napětí 230 V/50 Hz/1 f • Se dvěma
vyjímatelnými rošty
high version
Komplett aus Edelstahl 18/10 • Umluft
Kühlung mit niedrig Bestreiblärm •
Elektronische Regelung und automatische
Abtauung • Steckfertig • Mit Beleuchtung
• Temperaturbereich: +2/+6 °C • Größe: ab
1 bis 4 x 1/1 GN
COLD 3 GN
1080×775×745
E Complete from stainless steel 18/10 • Mechanical
thermostat • With lightening • Internal fan with
water drawer under heating element for inner
humidification • Temperature range: +30/+90 °C
• From 2× to 4×1/1 GN models • Voltage
230 V/50 Hz/1 Ph • With two removable racks
420
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
Netto
Váha
Gewicht
2×13
°C
+2/+6
kg
2×13
+2/+6
108
84
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Kentucky high
mm
Grill
Rošt
Grill
Netto
Váha
Gewicht
2×36
+30/+90
°C
kg
2260
4×36
+30/+90
94
HOT 4 GN
1410×775×745
1280×400×172 h
1280×340
3260
4×36
+30/+90
110
950×400×172 h
950×340
W
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
2130
HOT 3 GN
1080×775×745
W
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
630×400×172 h
630×340
HOT 2 GN
750×775×745
mm
Power input
Příkon
Leistung
Komplett aus Edelstahl 18/10 • Mechanische
Thermostat • Mit Ventilator und Wasserschublade für Befeuchtung • Steckfertig
• Mit Beleuchtung • Temperaturbereich:
+30/+90 °C • Größe: ab 1 bis 4 x 1/1 GN
70
9
KENTUCKY
E
C
D
KENTUCKY
Complete from stainless steel
18/10 • Mechanical thermostat
• With lightening • Internal fan with water drawer under
heating element for inner humidification • Temperature range:
+30/+90 °C • Two models • Voltage 230 V/50 Hz/1 Ph • B – difference in door opening
E Complete from stainless steel 18/10 •
Mechanical thermostat • With lightening
• Internal fan with water drawer under
heating element for inner humidification
• Temperature range: +30/+90 °C • Two
models • Voltage 230 V/50 Hz/1 Ph
Celá z nerez oceli 18/10 • Mechanický
termostat • Osvětlení • Zabudovaný
ventilátor s miskou na vodu pod topným tělesem pro vnitřní zvlhčování •
Teplotní rozmezí +30/+90 °C • Napětí
230 V/50 Hz/1 f • B – rozdíl v systému
otevírání dvířek
HOT 1S
Komplett aus Edelstahl 18/10 • Mit Ventilator
und Wasserschublade für Befeuchtung •
Mechanische Thermostat • Mit Beleuchtung
• Temperaturbereich: +30/+90 °C • Zwei
Versionen: 1S und 1 B (Unterschiede in Eröffnung
hinten Türen)
HOT 1B
KENTUCKY
1S
Self Service
C Celá z nerez oceli 18/10 • Mechanický
termostat • Osvětlení • Zabudovaný
ventilátor s miskou na vodu pod topným tělesem pro vnitřní zvlhčování
• Teplotní rozmezí +30/+90 °C •
Napětí 230 V/50 Hz/1 f
D Komplett aus Edelstahl 18/10 • Mit
Ventilator und Wasserschublade für
Befeuchtung • Mechanische Thermostat • Mit Beleuchtung • Für
Selbstbedienung • Temperaturbereich: +30/+90 °C • Zwei Versionen: niedrige und hoch Version
KENTUCKY HOT 1S
Model
Model
Modell
Kentucky
HOT 1S
HOT 1B
10
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
mm
616×575×585
616×575×585
Grill
Rošt
Grill
mm
566×276×172
566×276×172
Power input
Příkon
Leistung
W
1530
1530
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
1×36
1×36
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
Netto
Váha
Gewicht
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
°C
kg
Kentucky Hot
mm
+30/+90
44
Kentucky 1S s.s. High
616×573×944
+30/+90
44
Kentucky 1S s.s.
616×573×644
Grill
Rošt
Grill
mm
595×316
595×316
Power input
Příkon
Leistung
W
1 100
1 100
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
3×13
4×13
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
°C
+30/+90
+30/+90
Netto
Váha
Gewicht
kg
35
50
11
KENT
E
complete from stainless steel •
mechanical thermostat • with
lightening • internal fan • water
drawer for inner humidification •
temperature range +30/+90 °C •
models 2 GN and 3 GN • voltage
230 V/50 Hz
C
potravinářská nerez ocel • mechanický termostat • osvětlení • zabudovaný ventilátor • vaničkа na
vodu pro zvlhčování vnitřního prostoru • teplotní rozsah +30/+90 °C
• modulové verze 2 GN a 3 GN •
elektrické napětí 230 V/50 Hz
D
Komplett aus Edelstahl 18/10 •
Mit Ventilator und Wasserschublade
für Befeuchtung • Steckfertig •
Mechanische Thermostat • Mit
Beleuchtung • Temperaturbereich:
+30/+90 °C • Größe: 2×1/1GN
und 3×1/1 GN
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Kentucky Economy
mm
HOT 2 GN
HOT 3 GN
12
750×755×585
1080×755×585
Grill
Rošt
Grill
mm
630×400×172 h
950×400×172 h
KENTUCKY
KENTUCKY
HOT economy
KENTUCKY
COLD economy
Power input
Příkon
Leistung
W
1500
2500
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
36
2×36
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
°C
+30/+90
+30/+90
Netto
Váha
Gewicht
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
kg
Kentucky Economy mm
73
COLD 3 GN
53
COLD 2 GN
750×755×585
1080×755×585
Grill
Rošt
Grill
mm
630×400×172 h
950×400×172 h
Power input
Příkon
Leistung
W
360
450
E
Complete from stainless steel •
Built-in aggregate • Electronic
thermostat • With lightening •
forced air cooling • Temperature range +4/+8 °C • Models
2 GN and 3 GN • Voltage
230 V/50 Hz
C
Potravinářská nerez ocel • Zabudovaný agregát • Elektronický termostat (řídicí jednotka) •
Osvětlení • Chlazení nuceným
oběhem vzduchu • Teplotní
rozmezí +4/+8 °C • Modulové
verze 2 GN a 3 GN • Elektrické
napětí 230 V/50 Hz
D Komplett aus Edelstahl 18/10 •
Umluft Kühlung mit niedrig Bestreiblärm • Elektronische Regelung • Steckfertig • Mit Beleuchtung • Temperaturbereich:
+2/+6°C • Größe: 2×1/1GN und
3×1/1 GN
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
1×13
1×13
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
Netto
Váha
Gewicht
°C
kg
+4/+8
87
+4/+8
62
13
KENT
E
C
D
ELBE
KENTUCKY
ICE CREAM
Complete from stainless steel 18/10 •
Plug–in • Electronic thermostat • With
lightening • Forced air with automatic
defrosting (hot gas) and extremely low
noice operation • Temperature range:
–14/–16 °C • 2 GN models • Voltage
230 V/50 Hz/1 Ph • 4 pcs of ice-cream
containers 360×165×120 (depth) mm,
volume 5 litres
ELBE
Celá z nerez oceli 18/10 • Zabudovaný agregát •
Elektronický termostat (řídicí jednotka) • Osvětlení
• Mražení nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním horkým vzduchem a s extrémně
nízkým provozním hlukem • Teplotní rozmezí
–14/–16 °C • Modulové verze 2 GN • Napětí
230 V/50 Hz/1 f • 4 ks vaniček na zmrzlinu:
rozměry 360×165×120 (hloubka) mm, objem 5 l
Komplett aus Edelstahl 18/10 • Umluft Einfrierung
und automatische Abtaung, niedrig Bestreiblärm
• Elektronische Regelung • Mit Beleuchtung •
Temperaturbereich: –14/–8 °C • Größe: ausgestattet
mit 4 Stücke Eisbehälter je 5 l (360×165×120 mm)
TRENT
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Kentucky Ice-cream
mm
COLD 2 GN
14
750×775×585
Power input
Příkon
Leistung
W
470
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
2×13
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
°C
–14/–16
Netto
Váha
Gewicht
kg
80
Model
Model
Modell
ELBE
TRENT
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
mm
606×420×428
606×420×428
Shelf
Rošt
Grill
mm
600×325
600×420
E
Elbe/Trent, a hot display case with a new modern design
provides an unique advertising and display solution.
A rugged and solid construction • Mechanical thermostat
• Illuminated upper and lower shelves • Regulation and
set-up of the required humidity • Removable crumb tray
for ease of cleaning • Temperature range: +30/+90 °C
• One dimension • Standard or self-service versions •
Voltage 230 V/50 Hz/1 Ph • Colours: INOX
C
Elbe/Trent je teplá stolní vitrínka vhodná pro malé restaurace, bary a kavárny, která svým moderním designem zaručuje jedinečnou prezentaci vystavených potravin.
Robustní a pevná konstrukce • Mechanický termostat,
osvětlení horní i dolní výstavní plochy • Regulace
a nastavení požadované vnitřní vlhkosti • Vyjímatelný
zásobník na drobky usnadňující čištění vnitřního prostoru
• Teplotní rozmezí +30/+90 °C • Jeden rozměr • Standard nebo self-service verze • Napětí 230 V/50 Hz/1f •
Provedení: nerezová
D
Elbe/Trent sind wärme Vitrine, die sind geeignet für kleine
Restaurant, Bars, Cafes, das modern Design bietet einzigartig Präsentation.
Robust und fest Bau komplette aus Edelstahl • Mit
Ventilator und Wasserschublade für Befeuchtung •
Mechanische Thermostat • Mit Beleuchtung obere und
unten Ausstellungsfläche • Krümelschublade für einfache
Reinigung • Temperaturbereich: +30/+90 °C • Versionen:
Elbe Vitrine für Selbstbedienung Verkauf oder Service
Verkauf, Trent nur für Service Verkauf
Power input
Příkon
Leistung
W
1050
1050
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
2×8
2×8
Temperature
Teplota
Temperaturebereich
°C
+30/+90
+30/+90
Netto
Váha
Gewicht
kg
22
22
15
LOIRE
LOIRA COLD
LOIRE
E
Loire Cold, a cold display case for all types of bars (restaurants, pubs, coffe bars etc.) with a new modern design
provides an unique advertising and display solution.
A rugged and solid construction • Electronic thermostat • Illuminated upper and lower shelves • Forced air with automatic
defrosting • Temperature range: +4/+8 °C • One dimension
• Standard or self-service versions • Voltage 230 V/50 Hz/
1 Ph • Colours: INOX • Plexi top promotion panel
Loire je teplá stolní vitrínka vhodná pro malé restaurace, bary a kavárny, která svým moderním designem zaručuje jedinečnou prezentaci vystavených potravin.
Robustní a pevná konstrukce • Mechanický termostat, osvětlení horní i dolní výstavní plochy • Regulace a nastavení požadované vnitřní vlhkosti • Vyjímatelný zásobník na drobky
usnadňující čištění vnitřního prostoru • Teplotní rozmezí
+30/+90 °C • Jeden rozměr • Standard nebo self-service
verze • Napětí 230 V/50 Hz/1f • Provedení: nerezová •
Osvětlený reklamní panel
C
Loire Cold je chladicí stolní vitrínka určená zvláště pro restaurace, bary a kavárny. Svým novým moderním designem
a jedinečným řešením umístění reklamy splňuje všechna
kritéria, která požaduje stále náročnější trh.
Robustní a pevná konstrukce • Elektronický termostat •
Osvětlení horní i dolní výstavní plochy • Chlazení pomocí
nuceného oběhu vzduchu a automatické odtávání • Teplotní
rozmezí +4/+8 °C • Verze standard nebo self-service (flip-flop) • Napětí 230 V/50 Hz/1f • Provedení: nerezová •
Horní reklamní panel
Vitrine mit modern neuen Design ist geeignet für kleine Restaurants, Café Bar. Die Vitrine bietet einzigartig Präsentation
ausgestellt Lebensmittel.
Robust und fest Bau komplette aus Edelstahl • Mechanische
Thermostat • Mit Ventilator und Wasserschublade
für Befeuchtung • Mit Beleuchtung obere und unten
Ausstellungsfläche • Krümelschublade für einfache
Reinigung • Temperaturbereich: +30/+90 °C • Versionen:
für Selbstbedienung Verkauf oder Service Verkauf •
Zubehör: Werbetafel
D Vitrine ist geeignet für kleine Restaurants, Café Bar. Mit
neuen modern Design und einzigartig Lösung der Werbung
erfüllt höhere Bedarf Anspruchsvollen Markt.
Robust und fest Bau komplette aus Edelstahl • Elektronische
Regelung, Umluft Kühlung und automatische Abtauung
• Mit Beleuchtung obere und unten Ausstellungsfläche
• Temperaturbereich: +4/+8 °C • Versionen: für
Selbstbedienung Verkauf oder Service Verkauf • Zubehör:
Werbetafel
E
Loire, a hot display case with a new modern design provides
an unique advertising and display solution.
A rugged and solid construction • Mechanical thermostat •
Illuminated upper and lower shelves • Regulation and set-up
of the required humidity • Removable crumb tray for ease of
cleaning • Temperature range: +30/+90 °C • One dimension •
Standard or self-service versions • Voltage 230 V/50 Hz/1 Ph
• Colours: INOX • Plexi top promotion panel
C
D
Model
Model
Modell
Loire Hot
16
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
mm
606×420×452
Shelf
Rošt
Grill
mm
600×250
Power input
Příkon
Leistung
W
1050
LOIRE
COLD
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
2×15
Temperature
Teplota
Temperaturebereich
°C
+30/+90
Netto
Váha
Gewicht
kg
21
Model
Model
Modell
Loire Cold
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
mm
606×420×436 (746)
Shelf
Rošt
Grill
mm
600×250
Power input
Příkon
Leistung
W
230
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
2×15
Temperature
Teplota
Temperaturebereich
°C
+4/+8
Netto
Váha
Gewicht
kg
47
17
COLD
HOT
E
Coldspot, a cold display case for all types of bars (restaurants,
pubs, coffe bars etc.) with a new modern design provides
a unique advertising and display solution.
A rugged and solid construction • Electronic thermostat •
Illuminated upper and lower shelves • Forced air with automatic
defrosting • Temperature range: +4/+8 °C • One dimension •
Standard or self-service versions • Voltage 230 V/50 Hz/1 Ph •
Colours: INOX • Plexi top promotion panel
E
C
Coldspot je chladicí stolní vitrínka určená zvláště pro
restaurace, bary a kavárny. Svým novým moderním designem
a jedinečným řešením umístění reklamy splňuje všechna
kritéria, která požaduje stále náročnější trh.
Robustní a pevná konstrukce • Elektronický termostat •
Osvětlení horní i dolní výstavní plochy • Chlazení pomocí
nuceného oběhu vzduchu a automatické odtávání • Teplotní
rozmezí +4/+8 °C • Verze standard nebo self-service (flipflop) • Napětí 230 V/50 Hz/1f • Provedení: nerezová • Horní
reklamní panel
C Hotspot je teplá stolní vitrínka vhodná pro malé restaurace,
bary a kavárny, která svým moderním designem zaručuje jedinečnou prezentaci vystavených potravin.
Robustní a pevná konstrukce • Mechanický termostat, osvětlení horní i dolní výstavní plochy • Regulace a nastavení
požadované vnitřní vlhkosti • Vyjímatelný zásobník na drobky
usnadňující čištění vnitřního prostoru • Teplotní rozmezí +30/+90 °C • Jeden rozměr • Standard nebo self-service verze • Napětí 230 V/50 Hz/1f • Provedení:
nerezová • Osvětlený reklamní panel
D
Vitrine ist geeignet für kleine Restaurants, Café
Bar. Mit neuen modern Design und einzigartig Lösung der Werbung erfüllt höhere Bedarf
Anspruchsvollen Markt.
Robust und fest Bau komplette aus Edelstahl •
Elektronische Regelung, Umluft Kühlung und
automatische Abtauung • Mit Beleuchtung obere
und unten Ausstellungsfläche • Temperaturbereich:
+4/+8 °C • Versionen: für Selbstbedienung Verkauf
oder Service Verkauf • Zubehör: Werbetafel
Model
Model
Modell
Coldspot
18
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
mm
606×446×436 (746)
Shelf
Rošt
Grill
mm
600×250
COLD
SPOT
HOTSPOT
Power input
Příkon
Leistung
W
230
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
2×15 W
Temperature
Teplota
Temperaturebereich
°C
+4/+8
Netto
Váha
Gewicht
kg
44
Model
Model
Modell
Hotspot
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
mm
606×446×452
Shelf
Rošt
Grill
mm
600×250
Hotspot, a hot display case with a new modern design provides
a unique advertising and display solution.
A rugged and solid construction • Mechanical thermostat •
Illuminated upper and lower shelves • Regulation and set-up
of the required humidity • Removable crumb tray for ease of
cleaning • Temperature range: +30/+90 °C • One dimension
• Standard or self-service versions • Voltage 230 V/50 Hz/1 Ph
• Colours: INOX • Plexi top promotion panel
D Vitrine mit modern neuen Design ist geeignet für kleine
Restaurants, Café Bar. Die Vitrine bietet einzigartig Präsentation ausgestellt Lebensmittel.
Robust und fest Bau komplette aus Edelstahl •
Mechanische Thermostat • Mit Beleuchtung obere
und unten Ausstellungsfläche • Krümelschublade für
einfache Reinigung • Temperaturbereich: +30/+90 °C
• Versionen: für Selbstbedienung Verkauf oder Service
Verkauf • Zubehör: Werbetafel
Power input
Příkon
Leistung
W
1050
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
2×15
Temperature
Teplota
Temperaturebereich
°C
+30/+90
Netto
Váha
Gewicht
kg
21
19
RHEIN
FOOD
FOOD & PIE
WARMER
E
Hot display case with a modern design provides an unique
advertising and display solution.
A rugged and solid construction • Mechanical thermostat • Illuminated • Removable crumb tray for ease
of cleaning • Temperature range: +30/+90 °C • One
dimension • Standard or self-service versions • Voltage
230 V/50 Hz/1 Ph
C
Teplá stolní vitrínka vhodná pro malé restaurace, bary
a kavárny, moderním designem zaručuje jedinečnou prezentaci vystavených potravin.
Robustní a pevná konstrukce • Provedení nerezové •
Mechanický termostat, osvětlení • Vyjímatelný zásobník
na drobky usnadňující čištění vnitřního prostoru •
Teplotní rozmezí: +30/+90 °C • Jeden rozměr • Napětí
230 V/50 Hz/1 f
D
Vitrine mit modern neuen Design ist geeignet für kleine
Restaurants, Café Bar. Die Vitrine bietet einzigartig Präsentation ausgestellt Lebensmittel.
Robust und fest Bau komplette aus Edelstahl • Mechanische Thermostat • Mit Beleuchtung obere und unten
Ausstellungsfläche • Temperaturbereich: +30/+90 °C
• Versionen: für Selbstbedienung Verkauf oder Service
Verkauf • Zubehör: Werbetafel
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Shelf
Rošt
Grill
Power input
Příkon
Leistung
mm
mm
W
Food & PieWarmer 576×350×490
20
520×300
1050
RHEIN
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
40
Temperature
Teplota
Temperaturebereich
°C
+30/+90
Netto
Váha
Gewicht
kg
23
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
GN
GN
GN
Rhein
mm
E
Complete from stainless steel 18/10 • Plug–
in • Electronic thermostat • Static cooling
with foamed evaporator • Temperature
range: +2/+8 °C • Gas R 404a • With or
without removable acryl-glass cover • The
cooling unit on the left or the right side •
Max. height of containers 100 mm • Voltage
230 V/50 Hz/1 Ph
C
Celá z nerez oceli 18/10 • Zabudovaný
agregát • Elektronický termostat (řídicí jednotka) • Statické chlazení se zabudovaným
zapěněným výparníkem • Teplotní rozmezí
+2/+8 °C • Chladivo R 404a • S nebo bez
plexi nástavby • Agregát na pravé nebo levé
straně • Maximální hloubka gastro nádob
100 mm • Napětí 230 V/50 Hz/1 f
D
Komplett aus Edelstahl 18/10 • Statische
Kühlung • Elektronische Regelung • Steckfertig • Mit Beleuchtung • Temperaturbereich: +2/+8 °C • Maximal Tiefe der
GN Behälter 100 mm • Größe: 2 Länge,
Versionen: Aggregat links
oder rechts • Zubehör:
Plexiglasaufsatz
Power input
Příkon
Leistung
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
Netto
Váha
Gewicht
W
°C
kg
820×380×340 (205)
3×1/3
260
+2/+8
28
1401380×380×340 (205)
6×1/3
260
+2/+8
35
100
21
OHIO
E
C
D
OHIO II
Complete from stainless steel 18/10 •
Plug-in • Electronic thermostat • With
lightening • Static cooling • Temperature range: +2/+12 °C • Gas R 404a •
Standard or self-service versions • The
cooling unit on the left or the right side •
Voltage 230 V/50 Hz/1 Ph
OHIO
Celé z nerez oceli 18/10 • Zabudovaný
agregát • Elektronický termostat (řídicí jednotka) • Osvětlení • Statické
chlazení vzduchu • Teplotní rozmezí
+2/+12 °C • Chladivo R 404a • Verze
standard nebo self-service (flip-flop) •
Agregát na pravé nebo levé straně •
Napětí 230 V/50 Hz/1 f
Komplett aus Edelstahl 18/10 • Statische
Kühlung • Elektronische Regelung
• Steckfertig • Mit Beleuchtung
• Temperaturbereich: +2/+12 °C •
Versionen: für Selbstbedienung Verkauf
oder Service Verkauf, Aggregat links
oder rechts
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Power input
Příkon
Leistung
Netto
Váha
Gewicht
C
Potravinářská nerez ocel • Izolační dvojskla
(čelní, boční) • Zabudovaný agregát • Elektronický termostat (řídicí jednotka) • Osvětlení •
Statické chlazení • Teplotní rozsah +2/+12 °C
• Chladivo R 404a • Verze standard nebo self-service (flip-flop) • Agregát na pravé nebo
levé straně • Elektrické napětí 230 V/50 Hz
D
Komplett aus Edelstahl 18/10 • Statische
Kühlung • Elektronische Regelung • Steckfertig
• Mit Beleuchtung • Temperaturbereich:
+2/+12 °C • Versionen: für Selbstbedienung
Verkauf oder Service Verkauf, Aggregat links
oder rechts
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Power input
Příkon
Leistung
OHIO II
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
Netto
Váha
Gewicht
mm
°C
kg
mm
W
W
°C
kg
1210×630×635250
13 +2/+12
65
Ohio II
1210×630×635
250
13
+2/+12
70
Ohio Self service
1210×630×635
13
65
Ohio II Self-service
1210×630×635
250
13
+2/+12
70
250
W
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
Complete from stainless steel • Insulating double glass (front and sides) • Built-in aggregate
• Electronic thermostat • With lightening •
Static cooling • Temperature range +2/+12 °C
• Gas R 404a • Standard or self-service versions • The cooling unit on the left or the right
side • Voltage 230 V/50 Hz
Ohio
22
W
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
E
+2/+12
23
BIGHORN
E
Complete from stainless steel 18/10 • Insulated double glases – lower operating expenses
• Plug–in • Electronic thermostat • With
lightening • Static cooling • Temperature range:
+2/+12 °C • Gas R 404a • Standard or selfservice versions • The cooling unit on the left
or on the right side • Voltage 230 V/50 Hz/1 Ph
C
Celé z nerez oceli 18/10 • Izolační dvojsklo –
nižší provozní náklady • Zabudovaný agregát
• Elektronický termostat (řídicí jednotka) •
Osvětlení • Statické chlazení vzduchu •
Teplotní rozmezí +2/+12 °C • Chladivo R 404a
• Verze standard nebo self-service (flip-flop)
• Agregát na pravé nebo levé straně • Napětí
230 V/50 Hz/1 f
D
Komplett aus Edelstahl 18/10 • Statische
Kühlung • Elektronische Regelung • Doppelverglasung • Steckfertig • Mit Beleuchtung •
Temperaturbereich: +2/+12 °C • Versionen: für
Selbstbedienung Verkauf oder Service Verkauf,
Aggregat links oder rechts
BIGHORN
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
mm
Bighorn
Bighorn Self service
Power input
Příkon
Leistung
W
1302×620×640320
1302×620×640
320
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
Netto
Váha
Gewicht
E
Complete from stainless steel 18/10 • Insulated
double glases – lower operating expenses • Remote • electronic thermostat • With lightening •
Static cooling • Temperature range: +2/+12 °C •
Gas R 134a • Standard or self-service versions •
The cooling unit is under the table and connected
by flexible hoses with fast couplings • Voltage
230 V/50 Hz/1 Ph
C
Celé z nerez oceli 18/10 • Izolační dvojsklo – nižší
provozní náklady • Agregát mimo vitrinu • Elektronický termostat (řídicí jednotka) • Osvětlení
• Statické chlazení vzduchu • Teplotní rozmezí
+2/+12 °C • Chladivo R 134a • Verze standard
nebo self-service (flip-flop) • Agregát je umístěn
pod stolem a připojen hadicemi s rychlospojkou •
Napětí 230 V/50 Hz/1 f
D
Komplett aus Edelstahl 18/10 • Statische Kühlung,
remote Aggregat (eingeschlossen zu Vitrine) •
Elektronische Regelung • Doppelverglasung •
Mit Beleuchtung • Temperaturbereich: +2/+12 °C
• Größe: 2 Länge , Versionen: für Selbstbedienung
Verkauf oder Service Verkauf
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Bighorn Remote
mm
Power input
Příkon
Leistung
BIGHORN
REMOTE
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
Temperature
Teplotní rozsah
Temperaturebereich
Netto
Váha
Gewicht
W
W
°C
kg
200
13
+2/+12
73
°C
kg
21 +2/+12
77
1000
21
77
700 neutral
705×620×640
13
ambient
46
1000 neutral
1005×620×640
13
ambient
54
+2/+12
Evaporating temperature • Odpařovací teplota • Tемпературa испарениa
24
BIGHORN
t 0 = –20 °C
700
705×620×640
1005×620×640200
13 +2/+12
74
25
CUBE
CUBE
Cube II 1000 Self-service, grey
Cube II 1500 Self-service, customized
E
An elegant display for pastries and confectionery •
Double glass and maximal product visibility • Forced
air circulation, temperature range +4/+8°C • With
electronic controller and LED light (displayed area)
• Easy maintenance • The colour choice according to
customers need
E
Expansion of Cube II series: self-service and
45° corner versions • Self-service: refrigerated, air ventilated with electronic controller, automatic defrosting and evaporating • Corner:
ambient • LED lightening • Easy maintenance thanks to fully sliding cooling aggregate
C
Elegantní vitrína pro zákusky a cukrovinky • Dvojité
sklo a maximální prezentace vystaveného zboží •
Ventilační chlazení, teplotní rozsah +4/+8°C • Elektronická řídící jednotka, LED osvětlení (výstavní plochy)
• Jednoduchá údržba • Volba barvy na přání zákazníka
C
D
Ein elegantes Tortenvitrine für Dessert und Süßwaren
• Doppelte Glas und maximale Sichtbarkeit der Produkten • Umluftkühlung, Temperaturbereich +4 / +8
° C • Mit elektronischer Steuerung und LED-Licht
(in der Ausstellungsfläche) • Einfache Wartung • Die
Farbauswahl nach Kundenwunsch
Rozšíření CUBE II řady o self-servisové verze
a 45° rohový modul • Self-service: ventilační
chlazení, elektronická řídící jednotka, automatické odtávání a odpařování kondenzátu •
Roh: neutrální • LED osvětlení • Jednoduchá údržba díky plně výsuvnému chladicímu
agregátu
D
Erweiterung CUBE II Serie um Selbst-Bedienung Version und 45° Ecke • Pultvitrine mit einem markantem
Lichtwirkung in dem gebogene Frontglas Selbst-Bedienung: Umluft Kühlung, Elektronische Steuergerät,
Automatisch Abtau und Verdunstung • Ecke: Neutral
Version • LED Beleuchtung • Einfache Wartung mit
komplet Ausziehbar Aggregat
CUBE II
Model Model
Model l
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Cube II
mm
600
1000
Corner 45°
26
m²
Power input Příkon
Strom
W
610
58
0,84
510
1490×742×1344
2,10
910
972×696×1344
1,46
1,15
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
585×725×1324
990×742×1344
1500
Display area
Výstavní plocha
Austellungsfläche
41
Cube II 45° Neutral corner
Temper. range
Net weight
Teplotní rozsah
Váha
Temperaturbereich Gewicht
°C
kg
35
+4/+8
143
77
+4/+8
264
36
CUBE II
+4/+8
–
207
109
27
ALDAN
ALDAN
ALDAN
BASIC
E High quality for little money • Double
insulated secured glass • Air ventilated with electronic controller •
Automatic defrosting and evaporating
• LED lightening • Glass printing:
gold, grey, black. Colour of base: black
E Elegant showcase for your pastry shop
• Double insulated secured glass • Air
ventilated with electronic controller •
Automatic defrosting and evaporating
• LED lightening • Glass printing:
gold, grey, black, red. Available colour
change for front decor
C Elegantní vitrína pro maximální prezentaci • Dvojitá izolační kalená
skla • Ventilační chlazení, elektronická
řídící jednotka • Automatické odtávání a odpařování kondenzátu • LED
osvětlení • Potisk skel: zlatá, šedá,
černá, červená. Možnost změny barvy
čelního dekoru
C Vysoká kvalita za málo peněz • Dvojitá izolační kalená skla • Ventilační
chlazení, elektronická řídicí jednotka
• Automatické odtávání a odpařování
kondenzátu • LED osvětlení • Potisk
skel: zlatá, šedá, černá. Barva základny: černá
D Hohe Qualität für wenig Geld •
Doppelte gehärten Glass • Umluft
Kühlung, Elektronische Steuergerät
• Automatisch Abtau und Verdunstung • LED Beleuchtung • Farbige Ausführung des Glases: golden,
grau, schwarz. Grundfläche des Glasschranks: schwarz
Aldan Lux 1000, customized
ALDAN LUX
Aldan Basic 1000, customized
Model Model
Model l
Dimensions
Display area Display areaPower input
Lightening
Temperature range
Netrange
weight
Dimensions
Power
input Lightening
Temperature
RozměryRozměry
Výstavní plochaVýstavní plocha
Příkon Příkon
Osvětlení Osvětlení
Teplotní rozsahTeplotní rozsah
Váha
Abmessungen
Austtellungsfläche
Strom StromBeleuchtungBeleuchtung
Temperaturbereich
Gewicht
Abmessungen
Austtellungsfläche
Temperaturbereich
Aldan Basic Mm
mm m2
1000
1000x760x1390
1,5
1000×760×1390
28
m²
1,5
W
620
W W
62026
W °C
26 +4/+8
°C kg
+4/+8 170,0
Net weight
Váha
Gewicht
kg
170
Model Model
Model l
Aldan Lux
1000
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
mm
1000×760×1390
Display area
Výstavní plocha
Austtellungsfläche
m²
1,5
Power input Příkon
Strom
W
720
D Elegante Konditoreivitrine für Ihre
Konditorei • Doppelte gehärten Glass
• Umluft Kühlung, Elektronische Steuergerät • Automatisch Abtau und
Verdunstung • LED Beleuchtung •
Farbige Ausführung des Glases: golden, grau, schwarz, rot. Mögliche Wahl der Dekoration der Unterseite der
Frontplatte
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
W
35
Temperature range
Teplotní rozsah
Temperaturbereich
°C
+2/+8
Net weight
Váha
Gewicht
kg
194
29
VIRGINIA
EDEN
Virginia 1000 Inox Self-service
Virginia 1000 Low, customized
E
Variable series of wide range of choices between:
self-service/serve-over versions, free standing/drop-in
versions, 2 heights • Double insulated secured glass
• air ventilated with electronic controller • automatic
defrosting and evaporating • LED lightening • Easy
maintenance thanks to fully sliding cooling aggregate
E
An elegant display for pastries and confectionery •
Double glass and maximal product visibility • Forced
air circulation, temperature range +4/+8 °C • With
electronic controller and LED light (displayed area) •
Easy maintenance thanks to fully sliding cooling aggregate • Colours: gold, grey, bronze, inox
C
Variabilní řada s širokou škálou voleb mezi obslužnou/samoobslužnou verzí, samostatně stojící vitrínou/
verzí Drop-in (DI), pro snadné zabudování, ve dvou
výškových verzích • Dvojité izolační kalené skla
• ventilační chlazení, elektronická řídící jednotka •
automatické odtávání a odpařování kondenzátu • LED
osvětlení • Jednoduchá údržba díky plně výsuvnému
chladicímu agregátu
C
Elegantní design vitríny • Dvojité oblé izolační sklo •
Vynikající prezentace vystaveného zboží • Ventilační
chlazení, teplotní rozsah +4/+8 °C • Elektronická řídicí
jednotka • LED osvětlení výstavní plochy • Jednoduchá údržba díky plně výsuvnému chladicímu agregátu •
Barva zlatá, šedá, bronzová, nerezová
D
Elegante Design • Doppelte gehärten Glass • Umluftkühlung mit Temperaturbereich +4/+8 °C, Elektronische Steuergerät • Automatisch Abtau und Verdunstung • LED Beleuchtung • Einfache Wartung
mit Ausziehbar Aggregat • Farbe: Gold, Grau, Bronze,
Edelstahl
Virginia 1000 Standard, Drop-In
D
Variable Serie mit breite Palletten von Bedienung oder
Selbstbedienung Version, freistehend oder Drop-in (DI)
Version, und zwei Höhen Möglichkeiten • Doppelte
gehärten Glass • Umluft Kühlung, Elektronische Steuergerät • Automatisch Abtau und Verdunstung • LED Beleuchtung • Einfache Wartung mit Ausziehbar Aggregat
EDEN
VIRGINIA
Model Model
Model l
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Virginia
mm
1000 Low
990×742×1095
1000
1000-DI
1000-DI Low
30
Display area
Výstavní plocha
Ausstellungsfläche
mm
Power input Příkon
Strom
W
W
570
35
990×742×1325
1,51
570
990×742×1325
1,51
570
990×742×1095
1,23
1,23
Lightening
Osvětlení
Beleuchtung
570
Temper. range
Net weight
Teplotní rozsah
Váha
Temperaturbereich Gewicht
°C
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
194
Eden
mm
163
1500
1490×745×1324
kg
35
+2/+6
194
35
+2/+6
172
35
+2/+6
+2/+6
1000
988×745×1324
Displayed area
Výstavní plocha
Austellungsfläche
m²
1,6
2,3
Temperature rnage Voltage
Teplotní rozsah
El. Napětí
Temperaturebereich
°C
+4/+8
+4/+8
V
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Power
Výkon
Leistung
W
570
711
Weight
Váha
Gewicht
kg
192
264
31
GEORGIA III
self service & combi & split & Ice cream
E
GEORGIA III
self service
GEORGIA
GEORGIA III combi
GEORGIA III 1500
Insulated double glases – lower operating expenses • Front
curved glass • Plug–in • Automatic defrosting and evaporation • Each shelf with lightening • 2 length models: 1000 and
1500 mm • Electronic control unit • Cold version: temperature
range +4/+8 °C • 1000 Chocolate – intended for presentation & sale of cooled chocolate products (pralines, truffles) •
Temperature range +14/+16 °C, internal humidity up to 55 %
C
Izolační dvojsklo – nižší provozní náklady • Přední oblé sklo •
Automatické odtávání a odpařování • Každá police je osvětlená • 2 modulové verze: 1000 mm a 1500 mm • Elektronická
řídicí jednotka • Teplotní rozmezí chladicí +4/+8 °C • 1000
Chocolate – určeno pro prezentaci a prodej chlazených čokoládových výrobků (pralinek,…) • Teplotní rozsah +14/+16 °C,
vlhkost ve vitríně do 55 %
D
Gebogene doppelte Glass – niedrige Leistungsaufnahme •
Steckfertig, Umluft Kühlung mit elektronische Regelung •
Automatische Abtauung und Verdunstung • Temperaturbereich
+4/+8 °C • Farbe: Gold, Grau oder Edelstahl • Größe:
3 Länge 60, 100 und 150 cm • Zu Verfügung auch in Version
für Schokolade mit Temperaturbereich +14/+16 °C, innere
Feuchtigkeit bis 55 %
GEORGIA III 1000
GEORGIA III cold
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Display area
Výstavní plocha
Austellungsfläche
Power input
Příkon
Leistung Weight
Váha
Gewicht
Colour
Barevné provedení
Farbe
Georgia III
mm
m²
W
kg
gold, grey, inox
zlatá, šedá, inox
gold, grau, inox
600
600×750×1340
0,93
550
137
1000
1000×750×1340 1,6 520184
1000 CHOCOLATE
1000×750×1340
1500
32
1500×750×1340 2,3 765257
1,6
520
220
C Další modely jsou konstrukčně stejné
jako standardní Georgia III, liší se jen:
Self service – samoobslužná, zákazník má přístup ke zboží přes otvor
v čelním oblém skle • Dvě modulové
verze: 1000 a 1500 mm • Combi
– kombinace obslužné/samoobslužné
vitríny • ½ obslužná + ½ samoobslužná • Jedna modulová verze 1500 mm
• Split – dělená, dva oddělené chlazené výstavní prostory • Obě poloviny
obslužné • Jedna modulová verze
1500 mm • Ice cream – mrazicí •
určeno pro prodej zmrzliny • 7 ks
vaniček na zmrzlinu 5 l • Teplotní
rozsah –16/–20 °C • Jedna modulová
verze 1000 mm • NOVĚ – doplňkový
model chladicího rohu 90°
D Andere Modelle mit ähnliche Grundlage als Georgia III sind:
Selbstbedienung Version – Zutritt zu
Produkte durch Vorne Glass • COMBI
Version – Kombination ½ für Service
Verkauf und ½ ist für Selbstbedienung
Verkauf (nur 150 cm Länge) • SPLIT
Version – mit 2 getrennte gekühlte
Raume (nur 150 cm Länge) • Icecream – für Eisverkauf, 7 Eisbehälter
je 5 l, Temperaturbereich. –16/–20 °C,
nur 100 cm Länge • Salad • NEU
– Gekühlte Ecke 90°Model auch zu
Verfügung
GEORGIA III Ice cream
E
Other models have got same framework as Georgia III standard, the
differences are:
Self-service – access to the displayed
produts through the opening in the
front glass • Two model length: 1000
and 1500 mm • Combi – combination of service and self-service showcase • ½ service + ½ self-service •
One model length 1500 mm • Split
– two separated refrigerated display
areas • Service version • One
model length 1500 mm • Ice-cream
– intended for sale of ice-cream •
7× ice-cream containers, 5 l each •
Temperature range –16/–20 °C • One
model length 1000 mm • NEW – additional model of Cooling corner 90°
GEORGIA III corner 90°/roh 90°
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Display area
Výstavní plocha
Austellungsfläche
Power input
Příkon
Leistung 1000 SELF
1500 COMBI
Weight
Váha
Gewicht
1000×750×1340
1,6
690
190
1500×750×1340
2×1,15
1340
286
1000×750×1330
1,6
Colour
Barevné provedení
Farbe
Georgia III
mm
m²
W
kg
gold, grey, inox
zlatá, šedá, inox
gold, grau, inox
1500 SELF
1500×750×1340
1500 SPLIT
1500×750×1340
Corner 90°
1640/590×750×1340
1000 ICE CREAM
2,3
920
2×1,15
1100
1,7
765
870
260
294
169
286
33
GEORGIA
GEORGIA
Georgia III Neutral
GEORGIA
III hot
E Presentation and sale of heated products • Service version •
Insulating double glass • Temperature range +30/+80 °C •
Water drawer for inner humidification • Two model length:
1000 and 1500 mm • Electronic control unit
C Prezentace a prodej teplých výrobků • Obslužná vitrína •
Izolační dvojité sklo • Teplotní rozsah +30/+80 °C • Přivlhčování ohřívaného výstavního prostoru – zásobník s vodou
• Dvě modulové verze: 1000 a 1500 mm • Elektronická
řídicí jednotka
D Für Präsentation und Verkauf vom Heiße Speisen • Mechanische
Thermostat, mit Umluft Ventilator und Wasserschublade für
Befeuchtung Vorne gebogen Doppelglas • Temperaturbereich:
+30/+90 °C • Größe: 2 Länge 100 und 150 cm • Versionen:
für Service Verkauf
neutral
Georgia III corner 45°/Georgia III Roh 45°
E
Georgia III Neutral • Without back sliding door (door fitting on request) • Two model length: 1000 and 1500 mm
• Georgia III Corner 45° Neutral (without cooling or
heating) • Double glass • One model length • Georgia
III cash counter (neutral) • Intended for placing the cash
desk, handling with the goods • Storage space in the back
part • One model length 1000 mm
C
Georgia III Neutral – neutrální • Bez zadních posuvných
dvířek • Dvě modulové verze: 1000 a 1500 mm •
Georgia III Roh 45° – neutrální • Izolační dvojitá skla •
Jedna modulová verze • Pokladní pult – slouží k umístění
pokladny, manipulaci se zbožím • Úložný prostor v zadní
části pultu • Jedna modulová verze: 1000 mm
D Für Zusammenstellung Verkaufslinie bieten wir auch
Eckevitrine (45 °), Cash-Desk, mit sämliche Grundlage als
Model Georgia III gekühlt.
Georgia III cash counter/Pokladní pult
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Display area
Výstavní plocha
Austellungsfläche
Power input
Příkon
Leistung Weight
Váha
Gewicht
Colour
Barevné provedení
Farbe
Georgia III
mm
m²
W
kg
gold, grey, inox
zlatá, šedá, inox
gold, grau, inox
1000 HOT
1500 HOT
34
1000×750×1340
1500×750×1340
1,6
2,3
3180
3235
184
257
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
1000 NEUTRAL
1000×750×1340
Display area
Výstavní plocha
Austellungsfläche
Power input
Příkon
Leistung Weight
Váha
Gewicht
Colour
Barevné provedení
Farbe
Georgia III
mm
m²
W
kg
gold, grey, inox
zlatá, šedá, inox
gold, grau, inox
1500 NEUTRAL
Corner 45°
Cash counter
1500×750×1340
790/395×750×1320
1000×750×810
1,6
130
0,9
98
2,3
–
130
144
179
–
70
103
35
GEORGIA
SQUARE
GEORGIA
SQUARE
Georgia Square
hot version
Georgia Square
cold version
E
Cold version: temperature range
+4/+8 °C, hot version: temperature
range +30/+80 °C • Front square glass
• plug–in • Automatic de-frosting and
evaporation • Each shelf with lightening • 2 length models: 1000 mm and
1500 mm • Electronic control unit •
Accessories: corner, cash desk • Complete from stainless steel 18/10 • With
wheels • Height 1320 mm • 2 cold
& ambient models: 1000 & 1500 mm,
1 hot model 1000 mm
C
Teplotní rozmezí chladicí +4/+8 °C,
teplotní rozmezí teplá +30/+80 °C •
Rovné přední sklo • Elektronická
řídicí jednotka • Automatické odtávání a odpařování • Každá police je
osvětlená • Výška 1320 mm • Dvě
modulové verze chladicí a neutrální:
1000 a 1500 mm, jedna modulová
verze teplá: 1000 mm
Georgia Square low
cold version
GEORGIA
SQUARE
D
Doppelte Glass – niedrige Leistungsaufnahme
• Komplette aus Edelstahl 18/10 • Steckfertig
Bei Heiße Version Temperaturbereich
+30/+90 °C, mit Wasserschublade für Befeuchtung innere Raum (nur 100 cm Länge) • Bei Kalte Version Temperaturbereich
+4/+8 °C mit Umluft Kühlung mit elektronische Regelung Automatische Abtauung und
Verdunstung (2 Länge 100 und 150 cm)
Georgia Square
hot version
Model
Model
Modell
Georgia Square
1000 Cold
1500 Cold
1000 Cold Low
36
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
mm
1000×750×1320
1500×750×1320
1000×750×850
Display area
Výstavní plocha
Austellungsfläche
m²
1,6
2,3
0,5
Power input
Příkon
Leistung W
569
711
410
Weight
Váha
Gewicht
kg
207
264
190
Colour
Barevné provedení
Farbe
inox
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Georgia Square
mm
1000 Hot
1000 Neutral
1500 Neutral
Display area
Výstavní plocha
Austellungsfläche
m²
Power input
Příkon
Leistung W
Weight
Váha
Gewicht
kg
1000×750×1320
1,6
3125
195
1500×750×1320
2,3
180
195
1000×750×1320
1,6
130
Colour
Barevné provedení
Farbe
inox
150
37
GEORGIA
GEORGIA
GEORGIA
SQUARE
high
E Temperature range: +4/+8 °C • Front
square glass • Plug–in, automatic defrosting
and evaporation • Each shelf with lightening • 1 length models: 1000 mm • Electronic control unit • Accessories: corner,
cash desk • Complete from stainless steel
18/10 • With wheels • Height 1800 mm
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Georgia Square
mm
1000 high
38
1000×750×1800
Display area
Výstavní plocha
Austellungsfläche
m²
1,8
C Teplotní rozmezí chladicí verze +4/+8 °C, teplotní rozmezí
teplá verze +30/+80 °C • Přední oblé sklo • Elektronická řídicí jednotka • Automatické odtávání a odpařování • Každá
police je osvětlená • 2 modulové verze: 1000 mm a 1500 mm
• Neutrální pult
D Kalte Version: Temperaturbereich +4/+8°C, mit Umluft Kühlung, automatische Abtauung, jede Regal mit Beleuchtung •
Heiße Version: Temperaturbereich +30/+80°C • Gebogen
vorne Glass • Steckfertig • Farbe: Gold, Grau oder Edelstahl
• Größe: 2 Länge 100 und 150 cm • Zubehör: ecke Vitrine,
Cash-Desk
C Teplotní rozmezí +4/+8 °C • Rovné přední
sklo • Elektronická řídicí jednotka • Automatické odtávání a odpařování • Každá
police je osvětlená • 1 modulová verze:
1000 mm • Výška 1800 mm
D Doppelte Glass – niedrige Leistungsaufnahme • Steckfertig, Umluft Kühlung mit
elektronische Regelung und Automatische
Abtauung und Verdunstung • Aus Edelstahl
18/10 • Temperaturbereich +4/+8 °C •
Größe: Länge 100 und 150 cm
Model
Model
Modell
E Cold version: temperature range +4/+8 °C, hot version: temperature range +30/+80 °C • Front curved glass • Plug–in
• Automatic defrosting and evaporation • Each shelf with
lightening • 2 length models: 1000 mm and 1500 mm •
Electronic control unit • Accessories: corner, cash desk
Power input
Příkon
Leistung W
585
Weight
Váha
Gewicht
kg
254
Colour
Barevné provedení
Farbe
inox
GEORGIA
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Display area
Výstavní plocha
Austellungsfläche
Power input
Příkon
Leistung Weight
Váha
Gewicht
1,6
569
175
1,6
3125
171
Colour
Barevné provedení
Farbe
Georgiamm
m²
W
kg
gold, grey, inox
zlatá, šedá, inox
gold, grau, inox
1000
1500
1000 Hot
972×750×1320
1472×750×1320
972×750×1320
2,3
1500 Hot 1472×750×1320 2,3
711
227
3310185
39
GEORGIA
Insulating double glass – lower operating costs
• STATIC COOLING – minor drying-out of
displayed cooled products • Temperature range
+4/+8 °C • Curved front glass • Automatic
defrosting and evaporation • Two shelves +
refrigerated display desk • Fluorescent light
under each shelf • Colours: gold, grey, inox •
Electronic control unit
E
Izolační dvojsklo – nižší provozní náklady •
STATICKÉ CHLAZENÍ – zanedbatelné vysušování chlazených výrobků • Teplotní rozsah
+4/+8 °C • Čelní oblé sklo • Automatické
odtávání a odpařování • Dvě police + chlazená
výstavní deska • Pod každou policí zářivkové
osvětlení • Barevné provedení: zlatá, šedá,
nerezová • Elektronická řídicí jednotka
C
KALIX
GEORGIA
III static
Vorne gehärte und doppelte Glass • Niedrige
Betriebskosten • STATISCHE Kühlung - vernachlässigbar Trocknungs ausgestellte Produkte
• Temperaturbereich +4/+8 °C • Elektronische
Steuergerät, Automatisch Abtau und Verdunstung • Jede Regal mit eigene Beleuchtung
und Kühlung
D
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Display area
Výstavní plocha
Austellungsfläche
Power input
Příkon
Leistung Weight
Váha
Gewicht
Georgia III
mm
m²
W
kg
1000 STATIC 1000×750×1340
1500 STATIC 1500×750×1340
40
1,25
1,92
540
590
190
263
Colour
Barevné provedení
Farbe
gold, grey, inox
zlatá, šedá, inox
gold, grau, inox
E
Attractive design, clarity and easy access to
displayed products • Air forced circulation
with automatic defrosting • Temperature
range +4/+8 °C • Electronic control unit •
3 shelves and upper promo panel • 2 sizes
900 and 1200 mm
C
Atraktivní design, přehlednost a snadný
přístup ke zboží • Ventilační chlazení s automatickým odtáváním • Teplotní rozsah
+4/+8 °C • Elektronická řídící jednotka
• 3 výstavní úrovně • Horní prosvětlený
reklamní panel • 2 délkové moduly 900
a 1200 mm
D
Attraktive Design, Klarheit und einfach
Ansatz zu Produkten • Umluft Kühlung
mit automatische Verdunstung • Temperaturbereich +4/+8 °C • Elektronische Regelung • 3 Verkaufsregale und obere Werbungstafel • 2 Länge 900 und 1200 mm
KALIX
Model
Model
Modell
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
Kalix
mm
1200
1176×505×910
900
895×505×910
Refrigerant
Chladivo
Kühlmittel
R404a
R404a
Temperature
Provozní teplota
Temperaturbereich
°C
+4/+8
+4/+8
Ambient temperature
Okolní podmínky
Betriebskonditionen
°C
25/60
25/60
Power input
Příkon
Anschluss
Weight
Váha
Gewicht
W
kg
620
108
570
82
41
Electric stove VSE 6
D Kochens-Möglichkeiten: Dampf, Heiße Luft, Kombination • ebenmäßig Airflow – 2 Ventilatoren mit beide Richtungen (umgekehrt)
• Weiter Regenerationsprogramm, Manuelle Befeuchtung, schnelle
Abkühlung • Einfach Betrieb, Manuelle Steuerung, Digitalanzeige
• Ausstattung: Handbrause, Einstechfühler, Lüftungsklappe • Türen mit Doppel Glass (zum Wärmestrom zu reduzieren) • Runde
Ecken Garraum und geformet Boden für einfach Reinigung
Combi oven
mm
KMEi 6
KMEi 10
42
1002×727×798
1002×727×1070
Number of GN
Počet GN
GN
6× 1/1 GN
10× 1/1 GN
Elektrická stolička
Celá z oceli 18/10 • Varná plocha o průměru
440 mm • Nastavitelné nožky • Kontrolka •
Pojistka proti přehřátí
D
Elektrische Hockerkocher
Komplette aus Edelstahl 18/10 • Heizung Fläche
440 m Diameter • verstellbare Füße • Schutz
gegen Überhitzung (nur zur Aufheizung)
Voltage
Napětí
Anschluss Power input
Příkon
Leistung
Warm area
Varná plocha
Kochfläche
Weight
Váha
Gewicht
Dimension
Rozměry
Abmessungen
VSE 6
3 N – 400 V, 50 Hz
6 kW
0,145 m²
37 kg
375×540×580 mm
Model
Model
Modell
No. of gas burner
Počet hořáků
Anzahl Brenner VSP 10
1
E
Gas stove
complete from stainless steel 18/10 • cooking area
440 mm diameter • adjustable feet • VSP 10
C
Plynová stolička
celá z oceli 18/10 • varná plocha o průměru
440 mm • nastavitelné nožky
D
Gas Hockerkocher
Komplette aus Edelstahl 18/10, Heizung Fläche
440 m Diameter, verstellbare Füße, Schutz
gegen Überhitzung, geeignet zum Kochen und
Aufheizung
Power input for burner
Příkon
Leistung
Cooking area
Varná plocha
Kochfläche
Weight
Váha
Gewicht
Dimension
Rozměry
Abmessungen
10 kW
0,14 m²
19 kg
375×540×580 mm
Cooking in Hot air, Steam or Combination • Even Air flow thanks
to 2 fans • Reverse fans • Further regeneration program, manual
humidification, fast cooling down • Easy operation – manual
control, digital display • Equipment: manual shower, core probe,
vent flap • Double glazed doors protects loss of heat • Rounded
corners of chamber and shaped bottom for easy cleaning
C Možnost vaření: pára, horký vzduch, kombinovaný režim • Rovnoměrné proudění vzduchu – 2 ventilátory (obousměrné otáčky)
• Dále program regenerace, manuální vlhčení, rychlé zchlazení
• Jednoduchá obsluha – manuální ovládání, digitální displej •
Vybavení: ruční sprcha, vpichovací sonda, odvětrávací klapka
• Dveře s dvojitým sklem (zamezení úniku tepla) • Oblé rohy
vnitřní komory, prolisované dno pro snadné čistění
Dimensions
Rozměry
Abmessungen
C
Gas stove VSP 10
CONVECT
KMEi 6/10
Model
Model
Modell
Electric stove
Complete from stainless steel 18/10 • Cooking
area 440 mm diameter • Adjustable feet • Control lamp, overheating fuse • VSE 6
Model
Model
Model
KME6/10
E
E
Power input Příkon
Leistung
kW
6,7
9,9
Lightenning
Osvětlení
Beleuchtung
W
2×33
2×33
Temperature
Netto
Teplota
Váha
Temperaturebereich Gewicht
Washbasin
E
Washbasin with mixing battery without hand operation
complet from stainles steel AISI 304 • hot and cold
connection • included knee operator, tap, gully and
siphon • preparation for wall installation
C Umyvadlo s mísicí baterií
celé z nerez oceli AISI 304 • směšovací ventil
na horkou a studenou vodu • součástí je ovládací
páka pro spouštění stehnem nebo kolenem •
výtokové ramínko • sifon • uzpůsobeno
k montáži na stěnu
D Waschbecken mit Mischbatterie
Komplett aus AISI 304 • Mischventil für Kaltund Warmwasser • Steuerknüppel • geeignet für
Wandmontage
°C
kg
Outer dimensions
Vnější rozměry dřezu
Ausser Abmessungen
30–270
118
448×445×330 mm
30–270
88
Inside basin dimensions
Rozměry
Becken Abmessungen
370×340 mm
43
Download

UNIS COOL, s. r. o. Na Baštici 201 738 01 Staré Město u Frýdku