KATALOG
2013
Dirui Industrial Co., Ltd
Analyzátory moči a močového
sedimentu
Katalog DIRUI 2013
EUREX MEDICA spol. s r.o
Katalog produktů firmy DIRUI
Analyzátory moči a močového sedimentu
Analyzátory – přístrojové vybavení
Název
Popis
H-100
analyzátor moči
zdroj studeného světla používá 4 vlnové délky
– lepší přesnost, citlivost a specifičnost
automatická práce se vzorkem – zabrání
kontaminaci mezi vzorky
termo-tiskárna
možnost propojení se čtečkou čárových kódů
možnost propojení s analyzátorem sedimentu
možnost nastavení abnormálních hodnot pro
vyhodnocení výsledků
H-500
-
H-800
-
H-1000
-
analyzátor moči
zdroj studeného světla používá 4 vlnové délky
– lepší přesnost, citlivost a specifičnost
rychlost testování 514 testů/hod.
7 sekund/analýza 11-ti parametrů
velký dotykový LCD displej
termo-tiskárna
možnost propojení se čtečkou čárových kódů
možnost propojení s analyzátorem sedimentu
možnost nastavení abnormálních hodnot pro
vyhodnocení výsledků
automatický sběr použitých testovacích
proužků
automatický analyzátor moči
automatický kontinuální odběr vzorků pro
analýzu moči
automatická identifikace pacienta a číslo vzorku
podle čárového kódů
možnost propojení s analyzátorem sedimentu
FUS-100 pomocí můstku
odesílání naměřených dat do PC, propojení
s NIS
přesné kvantitativní dávkování zabraňuje
kontaminaci mezi vzorky
přesné ovládání reakčního času zaručuje
přesnost a opakovatelnost výsledků
velký dotykový LCD displej
velice rychlý automatický analyzátor moči
450 testů/hod.
automatický kontinuální odběr vzorků pro
analýzu moči
přesné kvantitativní dávkování zabraňuje
kontaminaci mezi vzorky
automatická identifikace pacienta a číslo vzorku
podle čárového kódů
možnost propojení s analyzátorem sedimentu
FUS-200 pomocí můstku
odesílání naměřených dat do PC, možnost
propojení s NIS
velký dotykový LCD displej
II
Katalog DIRUI 2013
FUS-100
EUREX MEDICA spol. s r.o
-
-
FUS-200
-
-
FUS-100 SYSTEM
-
FUS-200 SYSTÉM
-
automatický analyzátor močového sedimentu
flat cell flow technika – inteligentní identifikace
částic v usměrněném toku proudu kapaliny v
kapiláře
inteligentní identifikace částic
identifikace 12 druhů viditelných komponent:
RBC, WBC, epitelové buňky,krystaly, bakterie
propustnost: 60 vzorků/hod.
automatická identifikace pacienta a číslo vzorku
podle čárového kódů
vysoce kvalitní snímky, automatické
zaostřování a speciální konstrukce mikroskopu
s vysokou hloubkou ostrosti
možnost propojení s analyzátorem moči H800
pomocí můstku
automatický analyzátor močového sedimentu
flat cell flow technika – inteligentní identifikace
částic v usměrněném toku proudu kapaliny v
kapiláře
inteligentní identifikace částic
identifikace 12 druhů viditelných komponent:
RBC, WBC, epitelové buňky,krystaly, bakterie
propustnost: 120 vzorků/hod.
objem vzorku 4-6 ml necetrifugované moči
spotřeba 1 ml vzorku moči
automatická identifikace pacienta a číslo vzorku
podle čárového kódů
vysoce kvalitní snímky, automatické
zaostřování a speciální konstrukce mikroskopu
s vysokou hloubkou ostrosti
možnost propojení s analyzátorem moči H1000
pomocí můstku
systém složený z analyzátorů H-800 a FUS100
spojení pomocí můstku
plně automatický systém
kontinuální biochemická analýza moči a analýza
močového sedimentu
možnost konfigurace analýzy močového
sedimentu v případě pozitivních výsledků
biochemické analýzy
systém složený z analyzátorů H-1000 a FUS200
spojení pomocí můstku
plně automatický systém
kontinuální biochemická analýza moči a analýza
močového sedimentu
možnost konfigurace analýzy močového
sedimentu v případě pozitivních výsledků
biochemické analýzy
III
Katalog DIRUI 2013
FUS-2000 HYBRIDNÍ SYSTÉM
EUREX MEDICA spol. s r.o
-
-
plně automatický systém
systém kombinuje biochemickou analýzu moči
a analýzu močového sedimentu (2 v 1)
flat cell flow technika – inteligentní identifikace
částic v usměrněném toku proudu kapaliny v
kapiláře
automatická identifikace pacienta a číslo vzorku
podle čárového kódu
inteligentní identifikace částic
propustnost: 120vzorků/hod
objem vzorku: 3ml
IV
Katalog DIRUI 2013
Testovací proužky pro analýzu moči
Název
H-10-800
STRIPS
H-11-800
STRIPS
H12MA-800
STRIPS
H13CR-800
STRIPS
H10 STRIPS
H11 STRIPS
H14 CA STRIPS
H14 CA-800
STRIPS
EUREX MEDICA spol. s r.o
Popis
analyzované parametry:
- leukocyty, dusitany, urobilinogeny,
proteiny, pH, krev, SG, ketony, bilirubin,
glukóza
analyzované parametry:
- leukocyty, dusitany ,urobilinogeny
proteiny, pH, krev, SG, ketony, bilirubin,
glukóza, mikroalbumin
analyzované parametry:
- leukocyty, dusitany ,urobilinogeny
proteiny, pH, krev, SG, ketony, bilirubin,
glukóza, mikroalbumin, kyselina
askorbová
analyzované parametry:
- leukocyty, dusitany ,urobilinogeny
proteiny, pH, krev, SG, ketony, bilirubin,
glukóza, mikroalbumin, kyselina
askorbová, kreatin
analyzované parametry:
- leukocyty, dusitany, urobilinogeny,
proteiny, pH, krev, SG, ketony, bilirubin,
glukóza
- určené pouze pro analyzátory H-500
a nižší nebo pro vizuální analýzu
analyzované parametry:
- leukocyty, dusitany ,urobilinogeny
proteiny, pH, krev, SG, ketony, bilirubin,
glukóza, kyselina askorbová
- určené pouze pro analyzátory H-500
a nižší nebo pro vizuální analýzu
analyzované parametry:
- leukocyty, dusitany ,urobilinogeny
proteiny, pH, krev, SG, ketony, bilirubin,
glukóza, mikroalbumin, kyselina
askorbová, kreatin, kalcium
analyzované parametry:
- leukocyty, dusitany ,urobilinogeny
proteiny, pH, krev, SG, ketony, bilirubin,
glukóza, mikroalbumin, kyselina
askorbová, kreatin, kalcium
V
Katalog DIRUI 2013
EUREX MEDICA spol. s r.o
Reagencie pro analýzu močového sedimentu – analyzátor FUS 100
Název
Popis
Sheath fluid
20 l
- slouží k obalení vzorku při určování a počítání
komponent v močovém sedimentu
Diluent
500 ml x 4
- určený k ředění vzorku
Cleaning fluid
500 ml x 4
- čistící roztok
Standard
125 ml
solution
- kalibrační roztok
Focus Ajustment
125 ml
fluid
- slouží pro určení polohy ohniskové plochy pro
kamerový systém
QC positive
125 ml
- kontrola kvality močového sedimentu
QC negative
125 ml
- kontrola kvality močového sedimentu
VI
Verze: 1/2013: JT
EUREX MEDICA, spol. s r.o.
Výstavní 604/111
703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 599 526 510,
Fax: 596 614 507
e-mail: [email protected]
web: http://www.eurexmedica.cz
Download

Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a