Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0183-T
Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad.
No.119
MALTEPE 34844
İSTANBUL / TÜRKİYE
: 0216 459 61 10
Faks
: 0216 441 40 50
E-Posta : [email protected]
Website : www.aemcevlab.com
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
SU VE YÜZEYSEL SU
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Hariç)
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metaller İçin Ön İşlem
Civa (Hg) Tayini AAS
Soğuk Buhar Metodu
SM 3030 B-K
SM 3112 B
Metaller İçin Ön İşlem
Selenyum Tayini
AAS Metodu
Hidrür Metodu
SM 3030 B-K
SM 3114 C
Metaller İçin Ön İşlem
Alüminyum, Baryum, Kalsiyum, Molibden,
Vanadyum Tayini
AAS Metodu
SM 3030 B-K
SM 3111 D
Doğrudan Diaztoksit Asetilen
Alev Metodu
Metaller İçin Ön İşlem
Kadmiyum, Toplam Krom, Kobalt, Bakır, Demir,
Kurşun, Potasyum, Mangan, Sodyum, Nikel
Antimon, Gümüş, Kalay, Çinko, Kalsiyum,
Magnezyum Tayini
AAS Metodu
Doğrudan Hava Asetilen Alev Metodu
SM 3030 B-K
SM 3111 B
Metaller İçin Ön İşlem
Alüminyum, Antimon, Arsenik, Kadmiyum,
Toplam Krom, Kobalt, Bakır, Demir, Kurşun,
Mangan, Gümüş, Kalay, Nikel, Selenyum,
Baryum, Molibden Tayini
AAS Metodu
Grafit Fırın Metodu
SM 3030 B-K
SM 3113 B
Krom (Cr+6) - Kolorimetrik Metot
SM 3500 Cr B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(?SU VE YÜZEYSEL SU
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim
Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bor - Karmin Metot
SM 4500 B C
Toplam Siyanür / Siyanür
Distilasyon Metodu
Kolorimetrik Metot
SM 4500-CN- C, E
Florür
İyon Kromotografi Metodu
Distilasyon Metodu
SPADNS Metot
SM 4110 B,D
SM 4500 F- B,D
Nitrat/Nitrat Azotu
İyon Kromotografi Metodu
Spektrofotometrik Taram Metodu
SM 4110 B,D
SM 4500 NO-3 B
Nitrit/Nitrit Azotu
İyon Kromatografi Metodu
Kolorimetrik Metot
SM 4110 B,D
SM 4500 NO2- B
Klorür
İyon Kromatografi Metodu
Argentometrik Metot
SM 4110 B,D
SM 4500 Cl- B
Amonyum, Amonyum Azotu, Amonyak,
Amonyak Azotu
Distilasyon Metodu
Fenat Metodu
SM 4500 NH3 B,F
Sülfat
İyon Kromatografi Metodu
Türbidimetrik Metot
SM 4110 B,D
SM 4500 SO4-2 E
Silika - Molibdosilikat Metodu
SM 4500 SiO2 C
Renk
Görsel Karşılaştırma Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 B,C
Koku - Koku Eşiği Testi
SM 2150 B
Tat - Tat Eşiği Testi
SM 2160 B
İletkenlik - Laboratuvar Metot
SM 2510 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(?SU VE YÜZEYSEL SU
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim
Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH - Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Toplam Sertlik - EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Asidite - Titrasyon Metot
SM 2310 B
Alkalinite - Titrasyon Metot
SM 2320 B
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
TS 5091 EN ISO 7027
Toplam Organik Karbon - Yüksek Sıcaklık Yanma
Metodu
SM 5310 B
TS 8195 EN 1484
Toplam Fosfor / Orto Fosfat / Fosfat Fosforu
Distilasyon Metodu
Kalay Klorür Metodu
SM 4500 P B,D
TS 7889
TS 7886
Toplam Azot Tayini
Persülfat Metodu Tayini
Azotlardan Hesaplama İle Tayini
SM 4500-N C
İşletme İçi Metot D-TL.223
Sıcaklık (oC) - Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Toplam Çözünmüş Katılar - 180 (oC) de
Kurutulmuş
SM 2540 C
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı - 5 Günlük
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Testi
SM 5210 B
Çözünmüş Oksijen - Azit Modifikasyon Metodu
ve Membran Elektrot Metodu
SM 4500 O C,G
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Açık Reflaks Metodu
Kapalı Reflaks Metodu
SM 5220 C,B
Deterjan
Anyonik Yüzey Aktif Maddeler MBAS Metodu
Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler CTAS Metodu
SM 5540 C,D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
AB-0183-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(?SU VE YÜZEYSEL SU
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim
Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenol
Fenol İndeksi Tayini
Distilasyon Metodu
Kloroform Ekstraksiyon Metodu
Doğrudan Fotometrik Metot
TS 6227 ISO 6439
SM 5530 B,C,D
Ham Petrol ve Petrol Türevleri / (Katran ve
Petrol Kökenli Yağlar)
Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini (GC/FID)
Metodu
TS EN ISO 9377-2
Sülfür - Metilen Mavisi Metodu
SM 4500 S2- D
Toplam Kejdahl Azot- Makro Kejdahl Metot
SM 4500 Norg B
Yağ ve Gres
Kısmi Gravimetrik Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 B,D
Kalıntı (Bağlı) Klor / Serbest Klor ve Toplam Klor
DPD Kolorimetrik Metot
SM 4500 Cl G
TS 6229 EN ISO 7393-2
Permanganat İndeksi
Organik Madde (KMnO4 Cinsinden),
Oksitlenebilirlik İçin Sarfedilen Oksijen Miktarı
TS 6288 EN ISO 8467
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
AB-0183-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(?SU VE YÜZEYSEL SU
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim
Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Organik Bileşiklerin GC/MS İle Tayini;
Benzene, Bromobenzene,
Bromochloromethane, Bromodichloromethane,
Bromoform, N-butylbenzene,
Sec-butylbenzene, Tert-butylbenzene, Carbon
Tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform,
2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene,
1,2-Dibromo-3-chloropropane,
1,2-Dibromoethane, Dibromomethane,
1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene,
1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane,
1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene,
Cis-1,2-dichloroethene,
Trans-1,2-dichloroethene, 1,2-Dichloropropane,
1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane,
1,1-Dichloropropene, Ethylbenzene,
Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene,
Para-isopropyltoluene, Methylene Chloride,
Naphthalene, N-Propylbenzene, Styrene,
1,1,1,2-Tetrachloroethane,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene,
Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene,
1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane,
1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene,
1,2,3-Trichloropropane,
1,2,4-Trimethylbenzene,
1,3,5-Trimethylbenzene,
Ortho-xylene, Meta-xylene, Para-xylene,
İsopropylalchol, t-Butil alchol, 1-Propanol,
Propargly alchol, 2-Chloroethanol, 1,3
Dichloro-2-propanol, Alil alchol, Etil asetat,
1-butanol, Chloroasetonitril, Epikloridin, Pridin,
3-chloropropane nitril, Malononitril,
Hegzachloroethane, Aseton, Iodometan,
Karbondısulfur, 2-Chloroetil-vinilasetat,
2-Butanon-mek, 4-Metil-2-Pentanon,
2-Hegzanon
EPA 8260
EPA 5030
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(?SU VE YÜZEYSEL SU
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim
Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Organoklorlu Pestisitlerin - GC/ECD İle Tayini;
Aldrin, cis-Chlordane, trans-Chlordane
(gamma), 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin,
alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endosulfan
sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin
ketone, alpha BHC, beta BHC, gamma BHC, delta
BHC, Heptachlor, Methoxychlor
EPA 8081 B
EPA 3510 C
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların - GC/MS ve
GC/FID İle Tayini; Acenaphthene,
Acenaphthylene, Anthracene,
Benz(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Benzo(a)pyrene, Chrysene,
Dinbenz(a,h)anthracene, Fluoranthene,
Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene,
2-Methylnaphthalene, Naphthalene,
Phenanthrene, pyrene
EPA 8270 D
EPA 8100
EPA 3510 C
Yüzen Maddeler - Gözlem
Katran Kalıntıları ve Ağaç, Plastik Maddeler,
Şişeler, Cam Kaplar, Plastik, Kauçuk Benzeri ve
İşletme İçi Metot D-TL.237
Diğer
Yüzer Madde Tayini
SM 2530 B
Jar Testi
ASTM D2035-08
Yağ Yüzdesi Tayini
İşletme İçi Metot D-TL.211
Sulu Ortamda Köpük Miktarının Belirlenmesi
-Şişe Deneyi
TS 8417
Değişebilir Sodyum Yüzdesi
Sodyum Karbonat Kalıntısı
Sodyum Absorpsiyon Oranı
-Hesaplama Yöntemi
İşletme içi metot D-TL.217
Yoğunluk Tayini
İşletme İçi Metot- D-TL.213
Renk Tayini ‑Su Rengi Muayene ve Tayini
TS 6392 EN ISO 7887
Cr+3 Tayini
SM 3111 B, SM 3113 B, EPA 200.7 Toplam Krom
ve SM 3500 Cr B’den Hesaplama Metodu
İşletme içi metot D-TL.308
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(?SU VE YÜZEYSEL SU
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim
Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fe+2, Fe+3, Toplam Demir, Çözünmüş Demir
Tayini
Fenantrolin Metodu
SM 3500 Fe B
Ca Sertliği Tayini
Titrimetrik Metot
SM 3500 Ca B
Karbonat, Bikarbonat Alkalinitesi Tayini
Metiloranj, Fenolfitalein Alkalinitesi Titrasyon
Metodu
İşletme içi metot D-TL.241
Kloroformla Ayrışabilen Maddelerin Tayini
SM 5520 B’den Türetilmiş İşletme İçi Metot
itrimetrik Metot
İşletme içi metot D-TL.245
Ozon Tayini
SM 4500 NO2- B’den Türetilmiş İşletme İçi
Metot
İşletme İçi Metot D-TL.309
Tiyosiyanat Tayini
SM 4500 CN- M
ORP Tayini
Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli Ölçümü
SM 2580 B
Serbest Karbondioksit Tayini
Titrasyon Metodu
SM 2310 B
Organofosforlu Pestisitlerin Tayini
GC Metot
EPA 8141 B
EPA 3510 C
EPA 3630 C
PCB Tayini
GC Metot
EPA 8082 A
EPA 3510 C
EPA 3665 A
Hidrazin Tayini -Spektrofotometrik Metot
ASTM D 1385
Uçucu Yağ Asitlerin Tayini
SM 5560 C
Siyanürik Asit Tayini
Işletme içi metot PR.13-TL.46
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(?SU VE YÜZEYSEL SU
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim
Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
DENİZ SUYU
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Benzol (Benzen ve Türevleri) Tayini
Halojensiz Organiklerin Tayini
GC Metot
EPA 8015 D
EPA 5021 A
Fenol Tayini
GC Metot
SM 6420 B
EPA 8041 A
EPA 3510 C
Metaller İçin Ön İşlem
Ağır Metallerin Tayini (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca,
Ce, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na,
Ni, P, Pb, Se, Sb, SiO2, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Y, Zn)
ICP-OES Metot
SM 3030 B-K
EPA 200.7
Hidrazin Tayini
Spektrofotometrik Metot
ASTM D 1385
İnorganik Azotların Tayini
Çözünmüş İnorganik Azot Tayini
SM 4500 NO2- B ve SM 4500 NO3- B’den
Hesaplama Metodu
Işletme içi metot D-TL.233
Bromür, Bromat, Fosfat, İyodür Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B, D
Mg Sertliği Tayini
Titrimetrik Metot
SM 3500 Mg B
Renk
Görsel Karşılaştırma Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 B,C
Yüzen Maddeler - Gözlem
Katran Kalıntıları ve Ağaç, Plastik Maddeler, Cam
Kaplar, Plastik, Kauçuk Benzeri ve Diğer
İşletme İçi Metot -D-TL.237
Parçalanabilir Organik Kirleticiler - 5 Günlük
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Testi
SM 5210 B
pH - Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Tuzluluk - Elektriksel İletkenlik
SM 2520 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS 5091 EN ISO 7027
SM 2130 B
Klorofil a - Klorofil a Derişiminin Spektrometrik
Tayini
TS 9092 ISO 10260
Fenol - Temizleme Prosedürü Kloroform
Ekstraksiyon Metot Direkt Fotometrik Metot
SM 5530 A,B,C,D
Toplam Fosfor / Orto Fosfat / Fosfat Fosforu
Distilasyon Metodu
Kalay Klorür Metodu
SM 4500 P B,D
TS 7889
TS 7886
Toplam Azot
Persülfat Metodu / Azotlardan Hesaplama İle
SM 4500 N C
İşletme İçi Metot D-TL.223
Metaller İçin Ön İşlem
Selenyum - AAS-Hidrür Metodu
SM 3030 B-K
Deniz Suyu Analizleri 3. Basım
(Willey ‑ VHC Klaus Grasshoff)
SM 3114 C
Metaller İçin Ön İşlem
Kadmiyum, Toplam Krom, Bakır, Kurşun, Nikel,
Kobalt, Çinko, Gümüş, Kalsiyum, Demir,
Potasyum, Magnezyum, Molibden, sodyum,
Antimon, Kalay - AAS-Doğrudan Hava-Asetilen
Alev Metodu
SM 3030 B-K
Deniz Suyu Analizleri 3. Basım
(Willey ‑ VHC Klaus Grasshoff)
SM 3111 B
Metaller İçin Ön İşlem
Alüminyum, Baryum, Kalsiyum, Molibden,
Vanadyum -AAS-Doğrudan diazotoksit Asetilen
Alev Metodu
SM 3030 B-K
Deniz Suyu Analizleri 3. Basım
(Willey ‑ VHC Klaus Grasshoff)
SM 3111 D
Metaller İçin Ön İşlem
Arsenik, Kadmiyum, Toplam Krom, Bakır,
Kurşun, Nikel - AAS-Grafit Fırın Metodu
SM 3030 B-K
Deniz Suyu Analizleri 3. Basım
(Willey ‑ VHC Klaus Grasshoff)
SM 3113 B
Amonyak (NH4), Amonyum, Amonyak Azotu,
Amonyum Azotu - Ön Distilasyon Titrimetrik
Metot - Fenat Metodu
SM 4500 NH3 B,C,F
Çözünmüş Oksijen - Azit Modifikasyon Metodu
ve Membran Elektrot Metodu
SM 4500 O C,G
Toplam Askıda Katı Madde -103-105 °C'de
kurutma
SM 2540 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ham Petrol ve Petrol Türevleri - Hidrokarbon
Yağ İndeksinin Tayini Bölüm 2: Çözücü
Ekstrasyon ve Gaz Kromatografisi (GC/FID)
Yöntemi
TS EN ISO 9377-2
Yağ Yüzdesi Tayini
İşletme İçi Metot- D-TL.211
Yüzer Madde Tayini
SM 2530 B
Sulu Ortamda Köpük Miktarının Belirlenmesi
-Şişe Deneyi
TS 8417
Değişebilir Sodyum Yüzdesi
Sodyum Karbonat Kalıntısı
Sodyum Absorpsiyon Oranı
-Hesaplama Yöntemi
Deniz Suyu Analizleri 3. Basım
(Willey - VHC Klaus
Grasshoff)İşletme İçi Metot
D-TL.217
Yoğunluk
İşletme İçi Metot- D-TL.213
Renk-Su Rengi Muayene ve Tayini
TS 6392 EN ISO 7887
TRİX İndeksi Tayini
SM 4500 NO2- B, SM 4500 NO3- B, SM 4500 NH3
İşletme İçi Metot D-TL.246
B, F, SM 4500 P B, TS 9092 ISO 10260 ve SM 4500
O C, G’den Hesaplama Metodu
Metaller İçin Ön İşlem
(Deniz Suyu Analizleri Metodu) (Ag, Al, As, B,
Ba, Be, Ca, Ce, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg,
Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se, Sb, SiO2, Sn, Sr, Ti, Tl,
V, Y, Zn)
ICP-OES Metot
SM 3030 B-K
EPA 200.7
İnorganik Azotlar-Çözünmüş İnorganik Azot
Tayini
SM 4500 NO2- B ve SM 4500 NO3- B’den
Hesaplama Metodu
Işletme içi metot D-TL.233
Renk Tayini -Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
ORP Tayini -Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli
Ölçümü
SM 2580 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Kapalı Reflaks Metodu Açık Reflaks Metodu
SM 5220 C
SM 5220 B
Fenol Tayini -GC Metot
SM 6420 B
EPA 8041 A
EPA 3510 C
Organofosforlu Pestisitler
GC Metot
EPA 8141 B
EPA 3510 C
EPA 3630 C
PCB Tayini -GC Metot
EPA 8082 A
EPA 3510 C
EPA 3665 A
SU - ATIKSU (T.C.
Sağlık Bakanlığı İnsani
Metaller İçin Ön İşlemCiva (Hg) AAS -Soğuk
Buhar
Metodu
SM 3112 B
SM 3030 B-K
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı - 5 Günlük
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Testi
SM 5210 B
Renk - Görsel Karşılaştırma Metodu
SM 2120 (B,C)
TS 6392 EN ISO 7887
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini - Kapalı Reflaks
Metodu ve Açık Reflaks Metodu
SM 5220 B, C
Toplam Askıda katı Madde Tayini - 103-105 °C'de
kurutma
SM 2540 D
Çökebilen Katılar
SM 2540 F
Toplam Katı Madde - Cam Yünü Süzgeçten
Süzme Metodu
SM 2540 B
Toplam Çözünmüş Madde
SM 2540 C
Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
SM 2540 E
Yağ ve Gress
-Sıvı Sıvı Ayırma Gravimetrik Metot
-SoksletEkstraksiyon Metodu
SM 5520 B, D
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU - ATIKSU (T.C.
Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenol - Temizleme Prosedürü
Kloroform Ekstraksiyon Metot
Direkt Fotometrik Metot
SM 5530 A,B,C,D
Deterjan - Metilen Mavisi Aktif Madde Tayini
(MBAS)
Deterjan - Kobalt Tiyosinat Aktif Madde Tayini
(CTAS)
SM 5540 C
Krom (Cr6+) Kolorimetrik Metot
SM 3500 Cr B
Hidrokarbonlar - Gravimetrik Metot
SM 5520 F
Tuzluluk - Elektriksel İletkenlik
SM 2520 B
Elektriksel İletkenlik
SM 2510 B
Amonyum, Amonyum Azotu, Amonyak,
Amonyak Azotu Tayini - Fenat metodu
SM 4500-NH3 B, C, F
Nitrat, Nitrat Azotu Tayini -İyon Kromotografi
Metodu Spektrofotometrik Tarama Metodu
SM 4500 NO-3 B
SM 4110 B,D
Nitrit, Nitrit Azotu Tayini - Kolorimetrik Metot
İyon Kromatografi Metodu
SM 4500 NO-2 B
SM 4110 B,D
Organik Azot - Makro Kejdal Metot
SM 4500 Norg B
Orto Fosfat ve Fosfat Fosforu - Kalay Klorür
Metot
SM 4500 P B, D
TS 7886
Toplam Fosfor - Kalay Klorür Metot
SM 4500 P B, D
TS 7889, TS 7886
Florür - İyon Kromatografi Metodu
Florür - SPADNS Metot
SM 4110 B,D
SM 4500 F- D
Siyanür - Kolorimetrik Metot
SM 4500 CN- E
Toplam Siyanür - Kolorimetrik Metot
SM 4500 CN- C
SM 4500 CN- E
Klorür - Argentometrik Metot
İyon Kromatografi Metodu
SM 4500 Cl- B
SM 4110 B,D
Serbest Klor
- İyodometrik Metot
- DPD Kolorimetrik Metot
SM 4500 Cl- B,G
SM 5540 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU - ATIKSU (T.C.
Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sülfat - Türbidimetrik Metot
İyon Kromatografi Metodu
SM 4500 SO4-2 E
SM 4110 B,D
Sülfit - İyodometrik Metot
SM 4500 SO3-2 B,C
Sülfür - Metilen Mavisi
SM 4500 S-2 D
Metaller İçin Ön İşlem
Gümüş, Kadmiyum, Kalsiyum, Toplam Krom,
Kobalt, Bakır, Demir, Kurşun, Potasyum,
Magnezyum, Mangan, Sodyum, Nikel, Antimon,
Kalay, Çinko AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev
SM 3111 B
SM 3030 B-K
Metaller İçin Ön İşlemAlüminyum, Antimon,
Arsenik, Baryum, Berilyum, Kadmiyum, Toplam
Krom, Kobalt, Bakır, Demir, Kurşun, Mangan,
Nikel, Molibden, Selenyum, Gümüş, Kalay
- AAS-Grafit Fırın Metodu
SM 3113 B
SM 3030 B-K
Bor - Karmin Metot
SM 4500-B C
Civa (Hg) Soğuk Buhar AAS Metodu
SM 3112 B
Çözünmüş Oksijen - Azid Modifikasyon Metodu
Çözünmüş Oksijen - Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O C
SM 4500-O G
Organoklorlu Pestisitler - GC/ECD İle Tayini;
Aldrin, cis-Chlordane,
trans-Chlordane(gamma), 4,4'-DDD, 4,4' DDE,
4,4'-DDT, Dieldrin, alpha-Endosulfan,
beta-Endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin,
endrin aldhyde, Endrin ketone, alpha BHC, beta
BHC, delta BHC, Heptachlor, Methoxychlor
EPA 8081 B
EPA 3510 C
Balık Bio Deneyi - SKKY Numune Alma ve Analiz
Metotları Tebliği
SKKY Tablo.1/EK-1
TS 5676
Değişebilir Sodyum Yüzdesi
Sodyum Karbonat Kalıntısı
Sodyum Absorpsiyon Oranı
-Hesaplama Yöntemi
İşletme İçi Metot D-TL.217
Atıksulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
SM 1060 (B, C)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU - ATIKSU (T.C.
Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Numunelerin Muhafaza, Taşıma ve Depolaması
İçin Kılavuz
TS EN ISO 5667-3
Yoğunluk
İşletme İçi Metot- D-TL.213
Sulu Ortamda Köpük Miktarının Belirlenmesi
-Şişe Deneyi
TS 8417
Yüzen Madde Tayini
SM 2530 B
Yağ Yüzdesi Tayini
İşletme İçi Metot- D-TL.211
Fe+2, Fe+3, Toplam Demir, Çözünmüş Demir
Fenantrolin Metodu
SM 3500 Fe B
Cr+3 Tayini
SM 3111 B, SM 3113 B, EPA 200.7 Toplam Krom
ve SM 3500 Cr B’den Hesaplama Metodu
İşletme içi metot D-TL.308
İşletme içi metot D-TL.308
Mg Sertliği-Titrimetrik Metot
SM 3500 Mg B
Ca Sertliği -Titrimetrik Metot
SM 3500 Ca B
Karbonat, Bikarbonat Alkalinitesi Tayini
Metiloranj, Fenolfitalein Alkalinitesi Titrasyon
Metodu
İşletme içi metot D-TL.241
ORP-Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli
Ölçümü
SM 2580 B
Tiyosiyanat Tayini
SM 4500 CN- M
Kloroformla Ayrışabilen Maddeler- Kloroformla
Ayrışabilen Maddelerin Tayini
İşletme İçi Metot-D-TL. 245
Ozon Tayini
Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot- D-TL.309
Serbest Karbondioksit
Titrasyon Metodu
SM 2310 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU - ATIKSU (T.C.
Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenol Tayini
GC Metot
SM 6420 B
EPA 8041 A
EPA 3510 C
Ham Petrol ve Petrol Türevleri / (Katran ve
Petrol Kökenli Yağlar)
Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini (GC/FID)
TS EN ISO 9377-2
Organofosforlu Pestisitler- GC Metot
EPA 8141 B
EPA 3510 C
EPA 3630 C
Hidrazin- Spektrofotometrik Metot
ASTM D 1385
İnorganik Azotlar-Çözünmüş İnorganik Azot
Tayini
SM 4500 NO2- B ve SM 4500 NO3- B’den
Hesaplama Metodu
Işletme içi metot D-TL.233
Bromür, Bromat, Fosfat, İyodür Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B, D
PCB Tayini -GC Metot
EPA 8082 A
EPA 3510 C
EPA 3665 A
Benzol (Benzen ve Türevleri)
Halojensiz Organikler Tayini
GC Metot
EPA 8015 D
EPA 5021 A
Siyanürik Asit Tayini
Işletme içi metot PR.13-TL.46
Uçucu Yağ Asitleri
Distilasyon Metodu
SM 5560 C
Metaller İçin Ön İşlem
Ağır Metaller (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Ce, Cd,
Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P,
Pb, Se, Sb, SiO2, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Y, Zn) ICP-OES
Metot
SM 3030 B-K
EPA 200.7
Silika Tayini - Molibdosilikat Metodu
SM 4500 SiO2 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU - ATIKSU (T.C.
Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
Devam)
TEHLİKELİ ATIKLAR VE
ARITMA ÇAMURU
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini - Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Metaller İçin Ön İşlem
Arsenik, Selenyum - AAS-Hidrür Metodu
SM 3030 B-K
SM 3114
Metaller İçin Ön İşlem
Alüminyum, Baryum, Molibden, Kalsiyum,
Vanadyum, Berilyum - AAS-Doğrudan Diaztoksit
Asetilen Alev Metodu
SM 3030 B-K
SM 3111 D
Jar Testi
ASTM D2035-08
Katıların Elue Edilmesi - Atıkların
Nitelendirilmesi Katıdan Özütleme Analizi
Granül Katı Atıkların ve Çamurların Katı
Özütlemesi
TS EN 12457-4
BTEX - Toprak Kalitesi Uçucu Aromatik ve
Halojenli Hidrokarbonların ve Sçilmiş Eterlerin
Gaz Kromatografisi İle Kantitatif Tayini Statik
Headspace Metodu Orjinal Numuneye Yapılan
İşlemler
EPA 5021
ISO 22155
Mineral Yağlar - Soxhlet Ekstraksiyonu Metodu
Orjinal Numuneye Yapılan Ön İşlemler
SM 5520 E,F
TS EN ISO 9377-2
TS EN 14039
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu)
Kadmiyum, Toplam Krom, Bakır, Kurşun, Nikel,
Antimon, Çinko - AAS-Doğrudan Hava-Asetilen
Alev Metodu
TS EN 12457-4
SM 3111 B
EPA 7000B
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama
Metodu) Civa (Hg) AAS -Soğuk Buhar Metodu
TS EN 12457-4
SM 3112 B
EPA 7471 B
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama
Metodu) Arsenik, Selenyum AAS-Hidrür
Metodu
TS EN 12457-4
SM 3114
EPA 7061 A
Baryum, Molibden - Direkt Diazotoksit Asetilen
Alevi Metodu
SM 3111 D
EPA 7000B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(TEHLİKELİ ATIKLAR
VE ARITMA ÇAMURU
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu)
Antimon, Arsenik, Baryum, Kadmiyum, Toplam
Krom, Bakır, Kurşun, Molibden, Nikel,
Selenyum -AAS-Grafit Fırın Metodu
TS EN 12457‑4
SM 3113 B
EPA 7010
Fosfor Modifiye Bray ve Kurtz NO.1 Metodu
TS 8338, TS 7889
SM 4500-P D
Nem - Gravimetrik Metot Orijinal Numuneye
Yapılan İşlemler
TS 9546 EN 12880
TS ISO 11465
Toplam Azot
TS 8337 ISO 11261
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu)
SM 2520 B
TS EN 12457-4
Tuzluluk Tayini - İletkenlik Metodu
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu)
pH Tayini- Elektrometrik Metot
TS EN 12457-4
SM 4500-H+ B
Klorür - Argentometrik Metot
- İyon Kromatografi Metodu
SM 4500 Cl- B
SM 4110 B,D
Florür - İyon Kromatografi Metodu
- SPADNS Metot
SM 4110 B,D
SM 4500 F- D
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu)
TS EN 12457-4
Çözünmüş Organik Madde Su Kalitesi Toplam
Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Organik
Karbon (ÇOK) Tayin Kılavuzu
TS 8195 EN 1484
SM 5310 B
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu)
Toplam Çözünmüş Katı - 180oC de Kurutulmuş
Toplam Çözünmüş Katılar
TS EN 12457-4
SM 2540 C
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Fenol
İndeksi
TS EN 12457-4
TS 6227 ISO 6439
Toplam Organik Karbon - Atıkların Özellikleri
Atık Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik
Karbon (TOK) Tayini Orijinal Numuneye Yapılan
İşlemler
TS 12089 EN 13137
Poliklorlu Bifeniller - Gaz Kromotografisi İle
Poliklorlu Bifeniller (PCB) Orijinal Numuneye
Yapılan İşlemler
EPA 8082 A
EPA 3540 C
LOI - Çamurların Özellikleri Kuru Kütlenin
Kızdırma Kaybının Tayini Orijinal Numuneye
Yapılan İşlemler
TS EN 12879
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(TEHLİKELİ ATIKLAR
VE ARITMA ÇAMURU
Devam)
ATIK YAĞ
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Kalsit
Tayini
TS EN 12457-4
SM 2320 B
İşletme İçi Metot-D-TL.214
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Ağır
Metaller (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Ce, Cd, Cr, Co,
Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se,
Sb, SiO2, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Y, Zn)
ICP-OES Metot
TS EN 12457-4
EPA 200.7
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama
Metodu)
Cr+3 Tayini
Hesaplama Metodu
TS EN 12457-4
İşletme içi metot D-TL.308
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama
Metodu ORP-Oksidasyon Redüksiyon
Potansiyeli Ölçümü
TS EN 12457-4
SM 2580 B
Jar Testi
Monroe Area High School
Georgia Agriculture Education
Curriculum Office
Toplam Katı Madde Tayini -Gravimetrik Metot
SM 2540 G
Fenol Tayini -GC Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 6420 B
EPA 8041 A
EPA 3510 C
Toprakta Organik Madde Tayini (Walkley Black)
TS 8336
Toprak Bünyesi -Suyla Doygunluk Tayini
TS 8333
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama
Metodu Sülfat Tayini
İyon kromatografi Metodu Türbidimetrik Metot
Gravimetrik Metodu
TS EN 12457-4
SM 4110 B, D
SM 4500 SO4-2 E
SM 4500 SO4-2 D
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) LAS
(Lineer Alkil Sülfonatlar) MBAS Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN 12457-4
İşletme İçi Metot- D-TL.97
Yağ Yüzdesi
İşletme İçi Metot-AEM-01
Klorür ve Toplam Halojenler İçin Ön İşlem Bomba Metodu
EPA 5050
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(ATIK YAĞ Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ağır Metaller Ön İşlemler - Mikrodalga İle Asit
Çürütme Metodu
EPA 7000 B
EPA 3051 A
EPA 200.7
Kurşun, Kadmiyum, Krom - AASDoğrudan Hava
Asetilen Metodu
PETROL TÜREVİ
ATIKLAR, DİĞER
(SOLVENT, TALAŞ)
Ağır Metaller Ön İşlemler - Mikrodalga İle Asit
Çürütme Metodu
Arsenik, Kadmiyum, Kurşun, Krom - AAS-Grafit
Fırın
EPA 3051 A
EPA 7010
EPA 200.7
Ağır Metaller Ön İşlemler - Mikrodalga İle Asit
Çürütme Metodu Arsenik - Hidrür Metodu
EPA 3051 A
EPA 7061 A
EPA 200.7
Klorür
Titrimetrik Metot
İyon Kromatografi Metodu
EPA 9253
EPA 9056 A
EPA 5050
Toplam Halojenler
Oksitleyici Mikrokulometre Metodu
İyon Kromatografi Metodu
EPA 9076
EPA 9056 A
Parlama Noktası Tayini
ASTM D 93
PCB Tayini-İzolasyon Sıvıları-Poliklorlanmış
Bifeniller (PCBs) İle Kirlenen
Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi İle Tayini
TS 61619
Poliklorlu Bifeniller (PCB)
Ön İşlem Ekstraksiyon Metodu
Gaz Kromatografi (GC/ECD) Metodu
Gaz Kromatografi (GC/ECD) Metodu
EPA 3540 C
EPA 8082 A
TS EN 12766-1
TS EN 12766-2
Kalsit Tayini
SM 2320 B
İşletme İçi Metot-D-TL.214
Yoğunluk
İşletme İçi Metot-D-TL.213
Yoğunluk Tayini-
İşletme İçi Metot- D-TL.213
Parlama Noktası Tayini
ASTM D 93
EPA 5050
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(PETROL TÜREVİ
ATIKLAR, DİĞER
(SOLVENT, TALAŞ)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yağ Yüzdesi Tayini
İşletme İçi Metot- D-TL.211
Ağır Metaller Ön İşlem Mikrodalga İle Asit
Çürütme Metodu
Arsenik Hidrür Metot
EPA 3051 A
EPA 7061 A
EPA 200.7
Ağır Metaller Ön İşlem Mikrodalga İle Asit
Çürütme Metodu Kadmiyum, Krom, Bakır,
Nikel, Kurşun - Doğrudan Hava Asetilen Metodu
EPA 3051 A
EPA 7000 B
EPA 200.7
Ağır Metaller Ön İşlem Mikrodalga İle Asit
Çürütme Metodu
Baryum - Doğrudan Diazotoksit Asetilen Alevi
Metodu
EPA 3051 A
EPA 7000 B
EPA 200.7
Ağır Metaller Ön İşlem Mikrodalga İle Asit
Çürütme Metodu
EPA 3051 A
EPA 7010
Toplam Krom, Molibden, Kadmiyum, Nikel,
Kurşun, Antimon - AAS-Grafit Fırın Metodu
YÜZEYSEL SU, DENİZ
SUYU, HAVUZ SUYU,
ATIK SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Hariç)
22oC ve 37oC' da Toplam Koloni Sayımı
TS EN ISO 6222
Membran Filtrasyon Tekniği İle Toplam
Koliform Bakteri Sayımı
SM 9222 B
Membran Filtrasyon Tekniği İle Fekal Koliform
Bakteri Sayımı
SM 9222 D
Membran Filtrasyon Tekniği İle Pseudomonas
aeruginosa Sayımı
TS EN ISO 16266
E. coli Tayini - Membran Filtre Yöntemi
SM 9221 F
Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma
TS EN ISO 19458
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
AB-0183-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
BACA GAZI VE PROSES
EMİSYONLARI (TS CEN
/ TS 15675 ve TS EN
15259 Şartlarına
Uygun)
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Oksijen (O2) Tayini - Elektrokimyasal Hücre
Metodu
TS ISO 12039
Karbonmonoksit (CO) Tayini - Elektrokimyasal
Hücre Metodu
TS ISO 12039
Azotoksitler (NOx) Tayini - Elektrokimyasal
Hücre Metodu
EPA CTM 022
Kükürtdioksit (SO2) Tayini - Elektrokimyasal
Hücre Metodu
TS ISO 7935
İslilik Tayini - Bacharach Skalası
TS 9503
Nem Tayini
Gravimetrik Metot
Yaş Kuru Termometre Metodu (Baca Sıcaklığı
<100oC İçin)
Nem Probu İle Tayin (Baca Sıcaklığı <180oC İçin)
EPA Metot 4
İşletme İçi Metot
İşletme İçi Metot
Toz - İzokinetik Numune Alma ve Tayini
TS ISO 9096
EPA 17
EPA 05
TS EN 13284-1
Pitot Tüpleri İle Hız ve Debi Ölçümü - Pitot Tüp
Metodu
TS ISO 10780
Florür ve Hidrojen Florür Örneklemesi ve Tayini
EPA 13 A
Klorür ve Hidrojen Klorür Örneklemesi ve Tayini
TS EN 1911
Uçucu Organik Bileşiklerin Örneklemesi ve
Tayini
TS EN 13649
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Örneklemesi
ve Tayini
ISO 11338-1
ISO 11338-2
Ağır Metal Örnekleme ve Tayini (Sb, As, Ba, Be,
Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, Se, Ag, TI, Zn, Hg,
Ti, V)
EPA Metot 29
TS EN 14385
Toplam Halojen Örnekleme ve Tayini (HCl, HBr,
HF, Br2, Cl2)
EPA Metot 26 A
Amonyak Örneklemesi ve Tayini
EPA CTM 027
Formaldehit Örneklemesi ve Tayini
EPA Metot 323
Hidrojen Sülfür Örneklemesi ve Tayini
VDI 3486 Part 2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
AB-0183-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(BACA GAZI VE
PROSES
EMİSYONLARI (TS
CEN / TS 15675 ve TS
EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Siyanür Örnekleme ve Tayini
CARB Metot 426
Sülfirik Asit (H2SO4) ve SO2 Örnekleme ve
Tayini
EPA Metot 8
Sabit Kaynaklarda Metal Emisyonlarının
Belirlenmesi
(Ag, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, P, Pb, Mn, Ni,
Sb, Se, Tl, Zn, Sn)
ICP-OES Metot
EPA 29
Hız Tayini ve Debi HesaplamasıS Tipi pitot yöntemi ile
EPA Method 2
Sabit Kaynak Emisyonlarda Toplam Krom ve
Krom Hekzavalan Belirlenmesi
CARB METHOD 425
(Krom +6 Spektrofotometrik Metot)
Sabit Kaynak Emisyonlarda Azot Oksitin
Belirlenmesi (Alkalıne-Permanganat/Iyon
Kromatografik Yöntem)
EPA 7 D
Metal Örneklemesi ve Tayini
(CaO, MgO)-AAS Metot/ICP Metot
EPA 29SM 3111 B Direkt Hava Asetilen
Alevi Metodu
EPA 200.7 ICP Metot
Sabit Kaynaklarda Amonyak Emisyonlarının
Belirlenmesi Amonyak (NH3) Tayini Elektrot
Metodu
SCAQMD Method 207.1
Sabit kaynak emisyonları - As, Cd, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, Pb, Tl ve V'nin toplam emisyon tayini
ICP-OES Metot
TS EN 14385
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
DIŞ ORTAM HAVASI
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
PM 10 Toz - Gravimetrik Metot
EPA 40 CRF Part 50 App. J ve M
TS EN 12341
Çöken Toz - Gravimetrik Metot
TS 2341
Çöken Tozda Metal Tayini (As, Be, Cd, Co, Cr,
Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, Zn)
VDI 2267 Part 1
VDI 2267 Part 16
PM 10'da Metal Tayini(As, Be, Cd, Co, Cu, Cr, Hg,
Mn, Ni, Pb, Sb, TI, Zn)
TS EN 14902
Uçucu Organik Bileşik ve Buhar Örneklemesi
ASTM D 3686
ASTM D 3687
Ortam Havasında Metan ve Metan Olmayan
Toplam Hidrokarbon Tayini
EPA TO 12
Gürültü
TS ISO 8297
TS ISO 9613-1
TS ISO 9613-2
TS ISO 1996-2
TS ISO 1996-2/TI
TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/TI
KİŞİSEL MARUZİYET
Ses Basıncı Kullanarak, Gürültü Kaynaklarının
Ses Güç Seviyelerinin Tayini – Bir Yansıtma
Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi
Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu
TS EN ISO 3746
Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin
Ses Basıncı Kullanılarak Tayini Bir Yansıtma
Düzlemi Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan
İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu
TS EN ISO 3744
Kişisel Titreşim Maruziyeti
Mekanik Titreşim-Kişilerin Maruz Kaldığı Elle
İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve
Değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 24/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(KİŞİSEL MARUZİYET
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut Titreşime
Maruz Kalma Değerlendirilmesi - Bölüm 1:
Genel Kurallar
TS EN ISO 2631-1
İnsanın Tüm Vücut Titreşimine Maruz
Kalmasının Değerlendirilmesi- Bölüm 2:
Binalarda Sürekli Ve Darbe İle Meydana Gelen
Titreşim (1 ilâ 80 Hz)
TS EN ISO 2631-2
İşyeri Ortamı Solunabilir Toz (gerçek zamanlı
toz) PM2,5, PM4, PM10, Toplam Toz Hava
Kirliliği Ölçme Metotları Havada Süspansiyon
Durumunda Bulunan Maddeler Miktarının Tayini
(Işık Saçılması Metodu ile Toz Tayin)
CEN TR 16013-1
Kişisel Solunabilir Toz (gravimetrik)
İşyerinde Maruz Kalınan Toz Maruziyeti Tayini
MDHS 14/3
Carbon Black
NIOSH 5000
İşyerinde Maruz Kalınan Ağır Metal Maruziyeti
Havadaki Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır,
Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir,
Fosfor, Gümüş, İtriyum, Kadmiyum, Kalay,
Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lantanyum,
Lityum, Magnzeyum, Mangan, Molibden, Nikel,
Paladyum, Potasyum, Selenyum, Sodyum,
Stronsiyum, Talyum, Tellür, Titanyum,
Vanadyum, Volfram, Zirkonyum
Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
NIOSH 7300
Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri
ortamı)
NIOSH 6009
Krom +6 Tayini
NIOSH 7600
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 25/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(KİŞİSEL MARUZİYET
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Havadaki Asit Konsantrasyonları
Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit
Hidroklorik Asit, Hidroflorik Asit
Hidrobromik Asit
NIOSH 7903
Havadaki Hidrojen Siyanür Konsantrasyonu
NIOSH 6010
Havadaki Amonyak Konsantrasyonu
NIOSH 6016
Hidrojen Sülfür
NIOSH 6013
Halojenli Hidrokarbonlar [Benzil klorür
Bromoform,Karbon tetraklorür
Klorobenzen,Klorobromometan
Kloroform,o-Dichlorobenzen
p-Dichlorobenzen,1,1-Dichloroetan
1,2-Dichloroetilens,Etilene diklorür
Hekzakloroetan,1,1,1-Trikloroetan
Tetrakloroethilen,1,1,2-Trikloroetan
1,2,3-Trikloropropan] Halojenli Hidrokarbonlar
[Benzil klorür
Bromoform,Karbon tetraklorür Klorobenzen,
Klorobromometan
Kloroform,o-Dichlorobenzen
p-Dichlorobenzen,1,1-Dichloroetan
1,2-Dichloroetilens,Etilene diklorür
Hekzakloroetan,1,1,1-Trikloroetan
Tetrakloroethilen,1,1,2-Trikloroetan
1,2,3-Trikloropropan]
NIOSH 1003
İşyerinde Maruz Kalınan Uçucu Organik Tayini
VOC ve Türevleri Konsantrasyonu
[Benzen, Toluen, Etilbenzen,
Ksilen, Kümen (İsopropilbenzen), Stiren,
Hekzan, Heptan vb]
NIOSH 1501
OSHA 7
TS 16200-1
Formaldehit
NIOSH 2541
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 26/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(KİŞİSEL MARUZİYET
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
NOx Tayini
NIOSH 6014
Naftalar
NIOSH 1550
PAH
NIOSH 5515
Asetonitril
NIOSH 1606
Akrilonitril
NIOSH 1604
Alil alkol
NIOSH 1405
1,3-Bütadien
NIOSH 1024
Karbon disülfür
NIOSH 1600
Ozon
OSHA ID-214
Oksijen
NIOSH 6601
Anilin
NIOSH 2017
Karbonmonoksit CO
NIOSH 6604
Kükürt dioksit SO2
NIOSH 6004
Metal İşleme Sıvısı kullanılan yerlerde oluşan
toz ve aeroseller
NIOSH 5524
Tutuşabilir Gazların Tayini (LAL)
Elektrikli Cihazlar - Patlayıcı Ortamlarda
Kullanılan - Bölüm 29-1: Gaz Detektörleri Tutuşabilir Gazlar İçin Detektörlerin Performans
Özellikleri
TS EN 60079-29-1
İş yeri Havasında Kimyasal Madde Tayini
TS EN 689
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 27/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
AB-0183-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(KİŞİSEL MARUZİYET
Devam)
TOPRAK / SEDİMENT
VE ARITMA ÇAMURU
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toksik Gaz ve Buharların
Doğrudan Tespit Edilmesi
TS EN 45544-1
TS EN 45544-2
Gaz ve Buhar
Renk Karşılaştırma Metodu İle Gaz ve Buhar
Konsantrasyonu
ASTM D 4490
Mekanik Titreşim - Titreşim Emisyon Değerinin
Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların
Deneye Tâbi Tutulması
TS EN 1032+A1
İşyeri Ortamı Solunabilir Toz PM2,5, PM4, PM10,
Toplam Toz Hava Kirliliği Ölçme Metotları
Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan
Maddeler Miktarının Tayini (Gravimetrik
yöntem)
TS 2361
Akustik - Havada Akustiksel Gürültülerin
Ölçülmesi Ve İnsan Üzerindeki Etkilerinin
Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz
TS 2673
İşyeri Ortam Havasında Nem Tayini
BS 1339 - 3
İşyerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini
TS 2607 ISO 1999
İşyerinde Maruz Kalınan Toz Maruziyeti Tayini
MDHS 14/3
İşyerinde Maruz Kalınan Uçucu Organik Tayini
MDHS 96/4
İşyerinde Maruz kalınan Ağır Metal Maruziyeti
Tayini
NIOSH 7303
NIOSH 7301
Katı Numunelerin Parçalanması - Solvent
Ekstraksiyonu
EPA 1311
Katı Numunelerin Parçalanması - Asit Parçalama
EPA 3050 B
EPA 3051 A
SM 3030 D-K
pH - Toprak Süspasiyonunda Cam Probla Tayin
Metodu
TS 8332 ISO 10390
Civa-Soğuk Buhar AAS Metodu
EPA 7471 B
SM 3112 B
Arsenik, Selenyum - Hidrür Metodu
EPA 7061 A
SM 3114
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 28/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
AB-0183-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(TOPRAK / SEDİMENT
VE ARITMA ÇAMURU
Devam)
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Alüminyum, Baryum, Berilyum, Kalsiyum,
Molibden, Silisyum, Vanadyum - Direkt
Diazotoksit Asetilen Alevi Metodu
EPA 7000B
SM 3111 D
Gümüş, Bizmut, Kadmiyum, Kalsiyum Toplam
Krom, Kobalt, Bakır, Demir, Kurşun, Lityum,
Potasyum, Magnezyum, Mangan, Sodyum,
Nikel, Antimon, Kalay, Stronsiyum, Talyum,
Çinko - Direkt Hava Asetilen Alevi Metodu
EPA 7000B
SM 3111 B
Alüminyum, Antimon, Arsenik, Baryum,
Berilyum, Kadmiyum, Toplam Krom, Kobalt,
Bakır, Demir, Kurşun, Mangan, Nikel, Molibden,
Selenyum, Gümüş, Kalay - AAS-Grafit Fırın
Metodu
EPA 7010
SM 3113 B
Klorür - Argentometrik Metot
-İyon Kromatografi Metodu
SM 4500 Cl- B
SM 4110 B,D
Florür - İyon Kromatografi Metodu
SPADNS Metot
SM 4500 F- D
SM 4110 B,D
Siyanür - Kolorimetrik Metot
SM 4500 CN- E
Kompleks Siyanür - Kolorimetrik Metot
SM 4500 CN- C,E
Sülfür - Metilen Mavisi Metodu
SM 4500 S-2 D
Bromür - İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B,D
Azot - Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu
TS 8337 ISO 11261
Fosfor - Modifiye Bray ve Kurtz No.1 Metodu
TS 8338 TS 7889
SM 4500 P D
Benzen, Bütil Benzen, Toluol, Ksilol - Statik
Headspace
ISO 22155
EPA 5021
Fenol - Temizleme Porsedürü Kloroform
Ekstraksiyon Metot Direkt Fotometrik Metot
SM 5530 A,B,C,D
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar - GC/MS
Metot
EPA 8270 D
EPA 8100
EPA 3540 C
ISO 18287
Organik Klor Bileşikleri, Hegza Kloro, Penta
kloro Benzol - Statik Headspace
ISO 22155
EPA 8121
EPA 8270 D
EPA 8081 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 29/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(TOPRAK / SEDİMENT
VE ARITMA ÇAMURU
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Pestisit, Toplam Pestisit, Y-HCH (Lindan) - GC İle
Organoklorin Tayini; Aldrin, cis-Chlordane,
trans-Chlordane(gamma), 4,4'-DDD, 4,4'-DDE,
4,4'-DDT, Dieldrin, alpha-Endosulfan,
beta-Endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin,
Endrin Aldeyde, Endrin Ketone, alpha BHC, beta
BHC, delta BHC, Heptachlor, Mehoxychlor
EPA 8081 B
EPA 3540 C
Poliklorlu Bifeniller - Gaz Kromatografisi İle
Poliklorinatlı Bifeniller
EPA 8082 A
EPA 3540 C
EPA 8000 C
Sülfat - Gravimetrik Metot
SM 4500 SO4-2 D,E
Fenol İndeksi
TS 6227 ISO 6439
SM 5330 A-D
Toplam Organik Karbon - Atıkların Özellikleri Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik
Karbon Tayini
TS 12089 EN 13137
Nem - Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
TS ISO 11465
İletkenlik- Elektriksel Öz İletkenlik Tayini Laboratuvar Metot
TS ISO 11265
Toplam Azot - Toprak Kalitesi - Toplam Azot
Tayini - Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu
TS 8337 ISO 11261
C/N Oranı - Toprak Kalitesi - Toplam Azot Tayini
- Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu
Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik
Karbon (TOK) Tayini - Orijinal Numuneye Yapılan İşlemler
TS 8337 ISO 11261
TS 12089 EN 13137
Tuzluluk - Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Yanma Kaybı (LOI)
TS EN 12879
Kalsit Tayini
SM 2320
İşletme İçi Metot-AEM-04
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Ağır
Metaller (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Ce, Cd, Cr, Co,
Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se,
Sb, SiO2, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Y, Zn) ICP-OES Metot
EPA 3050 B
EPA 3051 A
SM 3030 D-K
EPA 200.7
Cr+3 Tayini
Hesaplama Metodu
İşletme içi metot D-TL.308
SM 2510 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 30/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(TOPRAK / SEDİMENT
VE ARITMA ÇAMURU
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
ORP Tayini -Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli
Ölçümü
SM 2580 B
Jar Testi
Monroe Area High School
Georgia Agriculture Education
Curriculum Office
Toplam Katı Madde Tayini -Gravimetrik Metot
SM 2540 G
EPA 200.7
Fenol Tayini -GC Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 6420 B
EPA 8041 A
EPA 3510 C
Toprakta Organik Madde Tayini (Walkley Black)
TS 8336
Toprak Bünyesi- Tayini Suyla Doygunluk Tayini
TS 8333
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) LAS
(Lineer Alkil Sülfonatlar) MBAS Tayini
Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot- D-TL.97
TS EN 12457-4
Sülfat Tayini
SM 4110 B, D
İyon kromatografi Metodu Türbidimetrik Metot
SM 4500 SO4-2 E
SM 4500 SO4-2 D
Yağ Yüzdesi
İşletme İçi Metot-D-TL.211
HAVUZ SUYU
İnsanların Tüketimine Yönelik Olarak, Suyun
İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallardan
Hidrojen Peroksit
TS EN 902
DENİZ SUYU
Numune Alma - Su Kalitesi Numune Alma
Bölüm 9: Deniz Sularından Numune Alma
Kılavuzu
TS ISO 5667-9
TS EN ISO 5667-1
Işık Geçirgenliği Secchi Diski
EPA 841 - B-97-003
Dip Sedimentlerden Numune alma
TS 9547 ISO 5667-12
Numune Alma
TS ISO 5667-10
SM 1060 B,C
Numunelerin Muhafaza, Taşıma ve Depolaması
İçin Kılavuz
TS EN ISO 5667-3
SM 1060 B,C
BTEX Tayini--GC Headspace Metodu
ISO 22155
ATIK SU
SEDİMENT/BİYOTA
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 31/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
AB-0183-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
DEBİ
Borularda Akışkan Debisinin Ölçülmesi - Kesitin
Bir Noktasındaki Hız Ölçümü Metodu
TS 5699
SEDİMENT/BİYOTA
PAH Tayini-- GC Metot
EPA 8082 A
EPA 8270 D
EPA 3540 C
Ham Petrol ve Petrol Türevleri (TPH) Tayini GC
Metot
TS EN 14039
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) GC/MS ve
GC/FID İle Tayini
Hekzaklorobutadien,
1,2,4-Triklorobenzen
1,2,3-Triklorobenzen
1,3,5-Trikorobenzen
GC Headspace Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Fenol Tayini--GC Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 6420 B
EPA 8041 A
EPA 3510 C
Organoklorlu Pestisitlerin
Tayini Aldrin, α-BHC, β-BHC,
EPA 8081 B
EPA 3540 C
EPA 3630 C
γ-BHC(Lindane), δ-BHC,
4,4'-DDT, Dieldrin, Endrin,
Hekzaklorobenzen- GC Metot
Sokslet Metodu Silika Jel Temizleme Metodu
Numune Alma
Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu) Ağır
Metaller (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Ce, Cd, Cr, Co,
Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se,
Sb, SiO2, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Y, Zn)
ICP-OES Metot
TS EN 12457-4
EPA 200.7
TOK (Toplam Organik Karbon) Tayini-
TS 12089 EN 13137
Göl ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291
Doğal ve Yapay Göletlerden Numune Alma
TS 5667-4
Yeraltı Sularından Numune Alma
TS 5667-11
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 32/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
AB-0183-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Sularından
Numune Alma
TS ISO 5667-18
Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur
Numunesi Alma
TS EN ISO 5667- 13
ARITMA ÇAMURU VE
TOPRAK/SEDİMENT
Toprak - Toprak Kalitesi Yüzey Topraktan
Numune Alma, Numunelerin Taşınması ve
Muhafaza Kuralları
TS 9923
TS EN ISO 5667- 13
DIŞ ORTAM HAVASI
Difizyon yolu (Pasif) ile VOC örnekleme ve
tayini
Ortam hava kalitesi - Gazların ve buharların
derişimlerinin tayini için difüzyonla numune
alma cihazları - Gerekler ve deney metotları Bölüm 1:Genel gerekler
EN 13528-1
(Numune Alma
Devam)
EN 13528-2
EN 13528-3
Ortam hava kalitesi-Gaz ve buhar
derişimlerininin tayini için difüzif numune alma
cihazları-Özellikler ve deney metotları-Bölüm 1:
Belirli özellikler ve deney metotları
Ortam hava kalitesi-Gaz ve buhar
derişimlerininin tayini için difüzif numune alma
cihazları-Özellikler ve deney metotları-Bölüm 3:
Seçim, kullanım ve bakım kılavuzu
AYDINLATMA
ÖLÇÜMLERİ
Aydınlatma (Çalışma Yerleri Aydınlatma
Seviyesi Ölçümü)
COHSR Metot 928-1-1PG-039
TERMAL KONFOR
Orta Dereceli Termal Ortamlar- PMV Ve PPD
İndislerinin Tayini Termal Rahatlık İçin Şartların
Belirlenmesi
TS ISO 7730
Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş Hazne Küre Sıcaklığı)
İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki
Baskısının Tahmini
TS EN 27243
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 33/33)
Akreditasyon Kapsamı
AEM
Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0183-T
AB-0183-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
MANYETİK ALAN
ÖLÇÜMLERİ
TİTREŞİM
Revizyon No: 05 Tarih: 09-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
TS EN 62233
Ev Aletleri Ve Benzeri Cihazların
Oluşturduğu Elektromanyetik
Alanlara İnsanın Maruz
Kalmasına Dair Ölçme
Yöntemleri Tüm Deneyler
Mekanik Titreşim Ve Şok - Binaların Titreşimi
-Titreşimin Ölçülmesi Ve Binalara Etkilerinin
Değerlendirilmesi İçin Kılavuz
TS ISO 4866
Madencilik-Hava Şoku Ve Yer Titreşimi Ölçümü
TS 10354
Mekanik Titreşim - Dönmeyen Parçaların
Ölçümü İle Makinenin Titreşimini
Değerlendirmesi - Bölüm 5: Hidrolik Güç
Üretme Ve Pompalama Tesislerindeki Makine
Setler
ISO 10816-5
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/33) Akreditasyon Kapsamı