•
VY_32_INOVACE_14.Fy.7.
Zákon setrvačnosti
Zákon setrvačnosti
F
7
.
ročník
1. Newtonův pohybový zákon
Newton navázal na poznatky Galileo Galilea (1564 - 1642),
který rozpoznal, že pohyby nezanikají sami, ale vlivem tření
nebo odporové síly prostředí.
Galileo Galilei
Isaac Newton
1643 - 1727
Setrvačnost
•
schopnost tělesa neměnit svoji rychlost a směr
pohybu
•
pokud jsou síly působící na těleso v rovnováze,
těleso zůstane v klidu nebo pohybu
rovnoměrném přímočarém - tato situace
může nastat jen v ideálním případě, například
ve vesmíru
Znění zákona
Těleso setrvává v klidu nebo pohybu
rovnoměrném přímočarém, pokud není
nuceno tento stav změnit působením
jiných těles.
Projevy setrvačnosti
•
•
•
přepadnutí při prudkém zastavení
zastavení a rozjíždění autobusu
nastoupení a vystoupení na pohyblivých
schodech
Setrvačnost se zejména projevuje u těles:
•
a) s velkou hmotností:
•
•
•
remorkéry táhnou velkou loď v přístavu
vlak musí brzdit ve větší vzdálenosti od stanice
b) pohybujících se velkou rychlostí:
•
•
přistávání letadel
brzdění rychle jedoucího auta
Remorkéry na svou malou tonáž dokáží mnohonásobně velkou loď bez problémů
odtlačit nebo odtáhnout. Používají se přístavištích kde obrovské lodě nemůžou
vyvinout tažnou sílu, a mají menší manévrovací schopnosti.
Brzdná dráha vlaku při různých rychlostech
Použité zdroje
•
•
•
•
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Galileo_by_leoni.jpg
http://www.konejizdarna.estranky.cz/img/picture/134/Zastaveni.jpg
http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/003057-Asistovanasebevrazda-na-zkusebnim-okruhu/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curling.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GodfreyKnellerIsaacNewton-1689.jpg
Download

54 Zákon setrvačnosti (PDF)