Budoucnost letecké dopravy v Evropě
Magda Gregorová, Eurocontrol STATFOR
Praha, 16. června 2010
Stabilní růst?
25
50%
45%
1960-2009 historical figures
2010-2030 forecast
40%
35%
15
30%
Actual
Traffic
10
Forecast
Traffic
Annual
Growth
5
25%
20%
15%
Long-Term
Average Growth
10%
5%
0
0%
-5%
-5
1960
-10%
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
2000
2005
2010
2015
2
2020
2025
2030
Annual Growth
Flights in Europe (Million)
Long-Term
Trend
IFR traffic in Europe
20
Rovnoměrný růst?
2.8%
(±1.2%)
3.7%
(±1.5%)
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
3
Výzvy budoucího růstu
Dlouhodobá
předpověd
1: Kapacita letišť
2: Dopady na životní prostředí
Přehled
3: Zahlcená dopravní síť
Možnosti
kapacity
řešení Challenges
4: Institucion. a soc. změny
letišť
Of
5: Změny klimatu
Growth 08
Další
výzvy
Životní
prostředí
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
4
Letiště na hranici kapacitních limitů
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
5
Dopady na provoz
Požadované
lety
20.4 miliony
Uskutečněné
lety
18.2 miliony
Letiště na maximální
kapacitě 8-10 hodin
denně
Neuspokojené
požadavky
Lety
Procenta
Počet
letišť
Ovlivněné
lety
2.3 miliony
11%
20
50%
6500 letů denně =
přibližně 10 velkých letišť
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
Každý druhý let přistává
nebo odlétá z letiště bez
jakékoliv rezervní kapacity
6
Možnosti řešení
2.3 miliony neuskutečněných letů
40%
40%
10%
2%
Alternativní
letiště
SESAR &
Časová
investice na distribuce letů
letištích
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
<2%
Rozšíření
vysokorychlost
ních vlaků
7
Ještě větší
letouny
Vliv na životní prostředí
Globální: CO2, NOx, …
Lokální: hluk, kvalita ovzduší, ….
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
8
Klimatické změny
Průměrné a extrémní teploty
Dešťové a sněhové srážky
Sucha, povodně, větrné bouře
Zvyšování mořské hladiny
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
9
Provozní obtíže
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
10
Ohrožení infrastruktury
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
11
Závěry
vk a
á
t
p
Po
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
Kapacita
12
Více informací
www.eurocontrol.int/statfor
[email protected]
Budoucnost letecké dopravy v Evropě –
Magda Gregorová, Praha 16.6.2010
13
Download

Budoucnost letecké dopravy v Evropě