VYSOCE VYSPĚLÁ KERAMIKA
Od specialistů na vysoce
vyspělou keramiku
T
H
E
C
E
R
A
M
I
C
E
X
P
E
R
T
S
© Ferrostaal/Hauke Dressler
SPECIALISTÉ NA BEZPEČNOST A FUNKČNOST
Většinou nejsou vidět, ale hrají důležitou roli. Díky své dokonalé funkčnosti jsou nenápadné. Jsou
nepostradatelné z hlediska výkonu, bezpečnosti a spolehlivosti. Tak se s vysoce vyspělou keramikou CeramTec
setkáváme každý den, aniž bychom si jí vůbec všimli. Při umývání rukou, při přípravě espresa, při telefonování
mobilním telefonem, při jízdě autem nebo u zubního lékaře. Všude tam, kde jiné materiály neodpovídají
specifickým požadavkům na specifické použití. Nebo tam, kde je požadována maximální funkčnost a
bezpečnost. Bez jedinečných vlastností vysoce vyspělé keramiky se již v mnoha oblastech použití nelze obejít.
A její potenciál ještě není zdaleka vyčerpán. Vysoce vyspělé keramické materiály společnosti CeramTec
nabízejí přesvědčivé přednosti a výhody pro naplnění budoucích příležitostí.
SSPECIALISTÉ V OBLASTI VÝROBY
SPECIALISTÉ NA
ZAŘÍZENÍ, STROJŮ A PŘÍSTROJŮ
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
Vysoce vyspělé keramické materiály společ-
Moderní keramické materiály CeramTec
nosti CeramTec umožňují bezpečné zvládnutí
zásadním způsobem přispívají ke zvýšení
procesů v mnoha oblastech chemického inže-
bezpečnosti, úspornosti a komfortu v oblasti
nýrství a techniky výrobních postupů, snížení
výroby automobilů. Piezokeramické snímače
• Výroba přístrojů, strojů a zařízení
emisí a odpovědné zacházení s našimi zdroji.
fungují jako čidla elektronického řízení a
• Zásobování elektrickou energií a
Díky enormní odolnosti vůči opotřebení,
dodávají mu informace o tichosti chodu
tepelné odolnosti a vysoké rezistenci vůči
motoru, poloze a změnách směru vozidla.
korozi se tyto vysoce vyspělé keramické ma-
Elektronické součástky na bázi keramických
teriály společnosti CeramTec staly spolehlivou
substrátů na tyto informace reagují a upravují
i
Infobox
OBLASTI POUŽITÍ VYSOCE VYSPĚLÝCH KERAMICKÝCH MATERÁLŮ
• Chemické inženýrství a technika výrobních postupů
technika životního prostředí
• Zpravování kovů
• Recyklace a zpracování
materiálovou alternativou v oblasti výroby
řízení motoru, bezpečnostní systémy jako
• Sanitární armatury
přístrojů, strojů a zařízení. Ať již v chemickém
ABS a ASR a v případě potřeby vystřelí airbag.
• Úprava vody
inženýrství, technice životního prostředí nebo
V motorovém prostoru zajišťují žáruvzdorné
energetické technologii, v jemné mechanice
keramické součástky, jako jsou součásti venti-
nebo technice tváření – produkty společnosti
lů, opěrné těleso skříně klikové hřídele,
• Výroba motorů a turbín
• Snímače a výkonové prvky
CeramTec významnou mírou přispívají ke
součásti benzinových a vodních čerpadel vyšší
• Osvětlovací systémy
zvyšování životnosti a výkonnosti strojů a
účinnost, menší opotřebení a nižší hlučnost.
• Elektronika a komunikační technika
zařízení.
Metal Matrix Ceramics (MMC), jakožto kom-
• Lékařské přístroje
Zejména v oblasti zpracování kovů umožňuje
pozitní materiál, otvírá nové možnosti v
vysoce výkonné obrábění pomocí našich
oblasti výroby lehkých kovů.
řezných materiálů a nástrojů SPK bezpečnost
Moderní osvětlovací systémy LED s keramic-
procesů a také ekonomickou a efektivní
kými komponentami navíc výrazně zlepšují
výrobu díky významnému snížení výrobní
viditelnost a ochranná keramika zajišťuje
doby a nákladů.
nutnou bezpečnost.
• Lékařské implantáty a protetika
SPECIALISTÉ V OBLASTI
NA ELEKTRONIKU
LÉKAŘSKÉ TECHNIKY
Naše substráty a mnoho dalších součástek
Moderní keramické materiály nacházejí
nacházejí své uplatnění ve všech oblastech
uplatnění v mnoha lékařských přístrojích,
elektroniky. Keramické chladiče například
jako jsou například přístroje k rozmělňování
vytvářejí správné prostředí pro výkonovou
ledvinových kamenů pomocí ultrazvuku, ult-
elektroniku. V oblasti letectví a kosmonauti-
razvuková čisticí zařízení nebo stomatologic-
ky, v automobilovém průmyslu, v oblastech
ké keramické produkty. Biokeramika společ-
senzoriky, optoelektroniky, měřicí a regulační
nosti CeramTec navíc umožňuje zachovávat
techniky, telekomunikací a rovněž v průmys-
a zvyšovat kvalitu života. Například s kompo-
lové a spotřební elektronice zajišťují naše
nentami implantátů umělých kyčelních a ko-
součástky bezpečnou a spolehlivou funkci.
lenních kloubů. Biokompatibilní a extrémně
Společnost CeramTec je jedním z předních
odolné moderní keramické materiály umož-
výrobců těchto komponent.
ňuje lékaři poskytnout pacientům optimální
Elektronika umožňuje, aby se svět hýbal a
péči a pomáhá jim opět běžně zvládat všední
rozuměl – vysoce vyspělá keramika CeramTec
dny. V současné době se na celém světě kaž-
zajišťuje, aby vše fungovalo tak, jak to
dou minutu implantuje jeden umělý kyčelní
očekáváme.
kloub vybavený komponentami BIOLOX®.
2 3
A FUNKČNOST
BEZPEČNOST
SPECIALISTÉ
SPECIALISTÉ NA KAŽDOU OBLAST POUŽITÍ
Díky rozsáhlému know-how v materiálové, výrobní i aplikační oblasti a rovněž díky zkušenostem
nashromážděným za 100 let, je naše společnost špičkou v oboru vysoce kvalitní keramiky ve všech
oblastech jejího použití. V rámci zákaznicky orientované organizace jsou samostatné pobočky společnosti
CeramTec odpovědné za zákaznickou podporu v jednotlivých segmentech trhu. Každou oblast
reprezentuje specifické spektrum služeb – od vývoje přes výrobu až po prodej.
Pro naše zákazníky to znamená: krátké dodací lhůty, pružné a dynamické partnery, vysokou odbornost a
rychlá rozhodnutí.
VÝROBNÍ PROGRAM PODLE VÝROBNÍCH DIVIZÍ
Chemické aplikace
Multifunkční keramika
Nosiče katalyzátorů, pyrometrické trubice, součástky
Systémové komponenty pro elektrickou a tepelnou
z tialitové slitiny titanu a hliníku pro použití ve
izolaci a také pro automobilový průmysl a jemnou
slévárenství a odlévání neželezných kovů, pro mlecí
mechaniku. Pokovovaná keramika z oxidu hlinitého
příslušenství, laboratorní porcelán, speciální
pro elektroniku. Piezokeramické díly pro snímače a
součástky, ochranné a izolační trubky.
techniku výkonových prvků.
Elektronika
Substráty z Al2O3 a AIN pro mikroelektroniku a
Nářadí SPK
výkonovou elektroniku, pasivní součástky a nosné
Otočné břitové destičky SPK® a nástrojové
elementy cívek a odporů. Keramická chladicí tělesa
systémy SPK® zhotovené na míru pro soustružení,
CeramCool®. Komponenty palivových článků.
frézování a vrtání litiny a kalené oceli.
Strojírenská technika
Komponenty pro tvářecí procesy, součásti pro použití
při výrobě strojů a zařízení, zvláštní součástky pro
speciální aplikace.
Systémová technika
Těsnicí a regulační kroužky Ceramdisc® pro armatury
a zařízení, kartuše triduon® pro sanitární zařízení,
komponenty pro čerpadla a kompresory, součástky
pro automobilový průmysl.
Lékařská technika
Komponenty BIOLOX® pro používání v protézách
kyčelních a kolenních kloubů – na celém světě byly
již provedeny miliony implantací.
CeramTec-ETEC GmbH, Německo
CeramTec Innovative Ceramic Engineering,
Řešení na ochranu proti opotřebení pro větší
(M) Sdn. Bhd., Malajsie
spolehlivost a ekonomičnost. Balistická ochranná
Ponorné formy pro výrobu gumových rukavic pro
keramika na ochranu osob, vozidel a objektů.
oblast zdravotnictví, průmyslu a domácností.
Emil Müller GmbH, Německo
CeramTec Czech Republic s.r.o.
Jádra odlévacích forem na výrobu pístů.
Těsnicí a regulační kroužky pro sanitární armatury
a zařízení, součásti na bázi karbidu křemíku pro
výrobu strojů a přístrojů.
CeramTec Suzhou Ltd., Čína
Komponenty textilních strojů, laserové opracování
CeramTec North America Corp., USA
substrátů, těsnicí a regulační kroužky pro armatury a
Vzduchotěsný Ceramaseal®, spoje keramika – kov
zařízení.
a sklo – keramika. Komponenty pro automobilový
průmysl, elektroniku, průmyslové aplikace a
balistiku.
CeramTec UK Ltd., Anglie
Pojistková pouzdra, nosné elementy odporů a
Durawear Corporation, USA
plynových zapalovačů, substráty opracovávané
Keramika odolná proti korozi a opotřebení.
laserem.
CeramTec Korea Ltd., Jižní Korea
Laserové zpracování substrátů.
4 5
A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
OBLASTI ČINNOSTI
VÝROBNÍ PROGRAM DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ
SPECIALISTÉ NA KAŽDÉM TRHU
Díky rozsáhlé nabídce výrobků a služeb disponuje skupina CeramTec důležitým předpokladem, aby se
úspěšně prosazovala na mezinárodních trzích. To však vyžaduje také silnou pozici na lokálních trzích.
Proto se nejen lokality v Německu, ale i dceřiné společnosti, distribuční společnosti, zastoupení společnosti a její obchodní partneři v mnoha dalších zemích světa snaží vyjít co nejvíce vstříc svým zákazníkům.
ČÍNA
CeramTec Suzhou
FRANCIE
CeramTec
Bureau de Représentation
Gennevilliers Cedex
VELKÁ BRITÁNIE
CeramTec UK
Colyton
ITÁLIE
CeramTec Commerciale Italiana
Bergamo
JIŽNÍ KOREA
CeramTec Korea
Innovative Ceramic Engineering
Suwon City
MALAJSIE
CeramTec Malaysia
Seremban
ŠVÉDSKO
CeramTec
Scandinavian Sales Office
Göteborg
BRAZÍLIE
CeramTec PST Press Sintertécnica Brasil
Nova Odessa
Estado de São Paulo
USA
CeramTec North America
Laurens, SC
Durawear Corp.
Birmingham, AL
INDIE
CeramTec Repräsentanz Indien
Mumbai
RUSKO
CeramTec Repräsentanz Russland
Moskva
MEXIKO
CeramTec PST Mexiko
Puebla
POLSKO
CeramTec PST Press + Sintertechnik
Gorzyce
JIŽNÍ AFRIKA
CeramTec-ETEC
Pretoria North
NĚMECKO
CeramTec
CeramTec-ETEC
Lohmar
CeramTec
Marktredwitz
ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
CeramTec Ibérica
Vilassar de Mar/Barcelona
ČESKÁ REPUBLIKA
CeramTec Czech Republic
Šumperk
CeramTec
CeramTec
Wittlich
Lauf
CeramTec
Emil Müller
Ebersbach/Fils
Wilhermsdorf
CeramTec
Plochingen
Výroba ve společnosti CeramTec Czech
Republic s.r.o. byla zahájena v roce 1994,
kdy mateřská firma CeramTec přesunula
výrobu technické keramiky na bázi karbidu
křemíku (SiC) z německého Selbu do Šumperku. Pár let nato byla výroba rozšířena o
druhou výrobní linku pro dokončování těsnicích destiček pro sanitární techniku, která
představuje jednu z největších evropských
výrobních kapacit ve svém oboru. Těžiště
výroby spočívá v broušení, leštění a výstupní
kontrole těsnících destiček vyráběných z oxidu hlinitého (Al2O3).
CeramTec Czech Republic s.r.o.
Žerotínova 62
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 369 111
Fax: +420 583 369 190
[email protected]
www.ceramtec.cz
i
Infobox
FAKTA O SPOLEČNOSTI CERAMTEC
• Více než 100 let zkušeností
v oblasti vysoce kvalitní keramiky
• Přes 3 600 zaměstnanců
na celém světě
• Výrobní a dceřiné společnosti
v Evropě, Asii a Americe
Podrobné kontaktní informace najdete na:
www.ceramtec.cz/kontakt
6 7
PO CELÉM SVĚTĚ
POBOČKY
ČESKÁ REPUBLIKA
CeramTec Czech Republic
TEPLOTNÍ
ODOLNOST
TEPELNÁ
IZOLACE
VYSOKÁ TVRDOST
A ODOLNOST VŮČI OTĚRU
PEVNOST V OHYBU
A TLAKU
ODOLNOST VŮČI KORO
A BIOKOMPATIBILITA
SPECIALISTÉ NA KERAMICKÉ MATERIÁLY
Každé použití a každá keramická součást klade individuální požadavky na schopnosti a vlastnosti materiálu.
Úspěšné použití produktu proto závisí především na správném výběru materiálu, materiálovém nastavení a
také na provedení součásti. To je doménou našich odborníků na materiály kteří dokážou zvolit nejvhodnější
moderní keramické materiály pro každý požadovaný profil, a tak najít optimální řešení problému.
OXIDOVÁ KERAMIKA
OXID HLINITÝ
• velmi dobré elektro a tepelně izolační
Oxid hlinitý v nejrůznějších stupních čistoty
Díky tomu se významně zvyšuje význam
je nejdůležitějším materiálem z oxidické ke-
oxidů zirkoničitých jako konstrukčních
ramiky. V této oblasti disponuje společnost
materiálů pro silně namáhané součásti:
• vysokou odolnost proti změnám teploty,
CeramTec celou řadou typů materiálů s níz-
Všude tam, kde je nutná odolnost proti
• minimální nebo definovanou tepelnou
kou hustotou a hmotností a rovněž s různý-
opotřebení, korozi nebo elektrická a tepelná
mi kombinacemi vlastností, jako jsou:
izolace, je oxid zirkoničitý ideálním
• odolnost vůči korozi.
• vysoká až extrémně vysoká mechanická
materiálem v oblasti výroby strojů a
Díky těmto přednostem a příznivým podmín-
přístrojů, otvírá nové oblasti použití nebo
kám pro zpracování poskytují silikátové kera-
• dobrá tepelná vodivost,
může nahrazovat ocelové konstrukční
miky velmi ekonomická řešení izolačních
• vysoká odolnost vůči korozi a opotřebení,
součásti.
komponent pro oblast elektroniky, automo-
pevnost,
vlastnosti,
roztažnost,
bilový průmysl, elektrotechniku, techniku vy-
• velmi dobré kluzné vlastnosti,
• velmi dobrá elektrická izolace.
THIALIT – SLITINA TITANU A HLINÍKU
OXID ZIRKONIČITÝ
Výjimečná vlastnost tohoto materiálu spočívá
tápění a osvětlení a také pro techniku životního prostředí, tepelnou techniku, jemnou
mechaniku a měřicí techniku.
v tom, že se nerozpíná ani při vysokých teploPIEZOKERAMIKA
V závislosti na struktuře krystalů mohou
tách. Součásti vyrobené z tohoto materiálu
oxidy zirkoničité reagovat na mechanické
jsou schopné odolat bez poškození i prudkým
napětí pseudoelasticky a tímto způsobem
výkyvům teploty o hodnotě několika stovek
Pro její speciální a aktivní vlastnosti se použi-
umožňují extrémně vysokou pevnost
stupňů Celsia. Thialit se vyznačuje:
tí piezokeramiky otevřelo již mnoho oblastí.
konstrukčních součástí.
• vynikající odolností vůči tepelným šokům,
V průběhu výrobního procesu piezokeramika
Vedle svých vynikajících tribologických vlast-
• vysokou tepelnou izolací,
cíleně získává velmi specifické a ve své kom-
ností v oblasti tření a opotřebení objektů po-
• nízkým modulem pružnosti,
binaci výjimečné vlastnosti. Tyto vlastnosti
hybujících se proti sobě se oxidy zirkoničité
• dobrou chemickou odolností.
umožňují piezokeramickým součástem:
navíc vyznačují:
Tyto vlastnosti předurčují thialit zejména pro
• přeměňovat mechanickou energii tlaku,
• mimořádnou lomovou houževnatostí,
používání v metalurgii tavení.
• vysokou odolností vůči korozi,
SILIKÁTOVÁ KERAMIKA
• přeměňovat elektrické napětí na
Silikátové keramiky patří k tradičním materi-
Piezokeramika se přitom vyznačuje vysokou
álům a mají následující vynikající vlastnosti:
hustotou energie a vysokou účinností.
mechanický pohyb nebo kmitání.
• nízkou tepelnou vodivostí,
• koeficientem roztažnosti podobným oceli.
roztažnosti nebo zrychlení na elektrickou
energii,
• vysokou odolností vůči opotřebení,
ELEKTRICKÁ IZOLACE
A PEVNOST
CHEMICKÁ
ODOLNOST
TEPELNÁ VODIVOST A ODOLNOST
VŮČI TEPELNÝM ŠOKŮM
PIEZOELEKTŘINA
A DYNAMIKA
KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
NEOXIDOVÉ KERAMIKY
KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
KARBID KŘEMÍKU
NITRID KŘEMÍKU
Materiály na bázi karbidu křemíku jsou ex-
Materiály na bázi nitridu křemíku jsou ideální
trémně lehké a co do tvrdosti a tepelné
pro výrobu mechanicky namáhaných kon-
Používání velmi namáhaných komponent z
odolnosti téměř srovnatelné s diamantem.
strukčních součástí a pro speciální aplikace v
lehkých kovů vyžaduje používání kompozit-
Jejich speciálními vlastnostmi jsou:
motoru a zejména tam, kde se vyskytují vyšší
ních materiálů. U kompozitních součástí z
• velmi vysoká tvrdost,
teploty. Disponují vynikajícími vlastnostmi,
kovu a keramiky (kompozity Metal Matrix,
• vynikající odolnost vůči korozi i při velmi
jako jsou:
MMC nebo kompozity Ceramic Matrix CMC)
• vysoká mechanická pevnost,
se kovový nosný materiál zpevňuje keramic-
• vysoká lomová houževnatost a odolnost
kými částicemi tvrdého materiálu. Lehkost
KOV – KERAMIKA
vysokých teplotách použití,
• odolnost vůči tepelným šokům,
• velmi vysoká tepelná vodivost (vyšší než
vůči rázu,
kovu lze tímto způsobem kombinovat s odol-
• vynikající odolnost proti otěru,
ností keramiky při tribologickém, mechanic-
• nízká tepelná roztažnost,
• dobrá tepelná vodivost,
kém nebo tepelném zatížení. Vysoce porézní
• vysoká odolnost vůči opotřebení a velmi
• velmi nízká tepelná roztažnost,
keramické předlisky, takzvané předformy, se
dobré kluzné vlastnosti.
• odolnost vůči tepelným šokům.
při následném lití lehké součásti z kovové ta-
Korozi, abrazi a opotřebení prouděním zvlád-
Tyto vlastnosti spolu s nízkou hmotností
veniny infiltrují a zajistí tak plynulý přechod
ne karbid křemíku tak snadno jako i opotře-
předurčují daný materiál pro oblasti použití
mezi kovem a keramikou. Všude tam, kde je
bení třením.
s nejvyššími nároky. Komponenty z nitridu
nutné lokálně vyztužit a optimalizovat lehké
Konstrukční součásti se používají například
křemíku se proto úspěšně používají v nejrůz-
kovové součásti, použití kombinace kovu a
v chemických zařízeních, mlýnech, expandé-
nějších procesech svařování.
keramiky představuje technicky i ekonomicky
u oceli),
atraktivní řešení.
rech a extrudérech nebo v podobě trysek.
Toxikologická nezávadnost karbidu křemíku
NITRID HLINÍKU
je předpokladem pro jeho použití v potravinářském průmyslu.
Nitridy hliníku jsou mimo jiné vhodné jako
Další typickou oblastí použití komponent z
elektroizolační materiály v oblasti mikroelek-
karbidu křemíku je technologie dynamického
troniky, jako rezonátorové materiály v meta-
těsnění s kluznými ložisky a kluznými kroužky,
lurgii hliníku a v laserové technice nebo jako
například v čerpadlech a pohonných systé-
výměníky tepla. Vyznačují se:
mech. Ve srovnání s kovy umožňuje karbid
• velmi vysokou tepelnou vodivostí,
křemíku velmi ekonomická řešení s delšími
• vysokým elektroizolačním potenciálem,
životností i při použití agresivních a vysoko-
• příznivou odolností proti změnám teploty,
teplotních médií. Armatury z karbidu křemíku
• dobrou schopností pokovování,
jsou také ideální do náročných podmínek
• nízkou tepelnou roztažností.
použití v oblasti chemické výroby, energetické
Z nitridů hliníku se navíc vyrábí substráty
techniky a výroby papíru a rovněž jsou vhod-
pro výrobu polovodičů
né jako konstrukční komponenty potrubních
a výkonové
systémů.
elektroniky.
8 9
A JEJICH VLASTNOSTI
KERAMICKÉ MATERIÁLY
ZI
SPECIALISTÉ NA VÝZVY BUDOUCNOSTI
Další miniaturizace v oblasti elektroniky, inovativní povrchové technologie, trendy a vývoj v oblasti
péče o zdraví, neo-ekologie (mimo jiné obnovitelné zdroje energie), mobilita a sdělovací technika – výzvy
budoucnosti jsou velmi rozmanité a vyžadují inovativní řešení. Vysoce výkonné keramické materiály
otvírají netušené možnosti a vstup do nových dimenzí pro konstruktéry a vývojáře. Odborníci
společnosti CeramTec pomáhají maximalizovat potenciál vysoce vyspělé keramiky. Díky svým rozsáhlým
zkušenostem jsou nepostradatelnými partnery na cestě za novými řešeními a aplikacemi. Specialisté,
kteří díky svým odborným schopnostem zajišťují v procesu vývoje maximální bezpečnost a šance
na úspěch.
ODBORNÍCI V OBLASTI VÝVOJE
SYSTÉMOVÍ SPECIALISTÉ
Každá oblast použití vyžaduje specifický
Pro realizaci vašich nápadů v oblasti produktů
Pouze optimální integrace keramické součásti
vývoj a úzkou spolupráci s uživateli,
jsou od začátku k dispozici jako kontaktní
do komplexního systému přináší skutečnou
projektanty a experty v oblasti keramiky.
osoby zkušení zaměstnanci z úseku výzkumu,
přidanou hodnotu a vede k úspěchu. Odbor-
vývoje a aplikačních technologií. V dialogu s
níci společnosti CeramTec proto nepřemýšlejí
V zásadě platí: Vše je možné. Rozsáhlý
vašimi odborníky jsou definovány podmínky
v intencích produktů, nýbrž v intencích systé-
management technologie řídí různá
použití, kritéria požadavků a konstruktivní
mových řešení. Díky rozsáhlému know-how
výzkumná a vývojová zařízení společnosti
předpoklady a vyvíjena účinná řešení
v oblasti spojovacích a integračních technolo-
CeramTec. Moderní metody, jako například
problémů. Náš inovační management
gií jsou vyvíjena ekonomická a příznivá řešení
statistické plánování zkoušek a simulační
dodává know-how pro progresivní řešení
s použitím keramiky pro každou aplikaci.
techniky, zaručují krátké doby vývoje.
podle našich zákazníků.
Díky neustálému zlepšování provozní bezpečnosti, optimalizaci možností zatížení komponent, vyčerpání potenciálů úspor a koncentraci na systémového dodavatele se naše
odbornost v oblasti keramiky stává výhodou
pro naše zákazníky.
SPECIALISTÉ NA KVALITU
Stejně rozmanité jako možnosti použití a jim
Jako specialista na vývoj, výrobu a distribuci
dispozici knihu Technická keramika řady
přizpůsobené materiály jsou i metody výroby
inovativních produktů z vysoce kvalitních ke-
Technická knihovna nakladatelství
a zpracování vysoce vyspělé keramiky.
ramických materiálů se společnost CeramTec
moderního průmyslu pouze v anglické a
Každý materiál, každé provedení součástky
zavazuje k udržování nekompromisní kvality
německé verzi. Společnost CeramTec je
vyžaduje individuální výrobní technologii.
ve všech oblastech. Pro společnost CeramTec
partnerem knihy a dodává informace,
Jakožto specialisté na výrobu zdokonalujeme
to znamená: Jsme již dnes o krok napřed,
ilustrace a podněty k tématu. Kapitoly
tyto metody již více než 100 let.
abychom mohli i zítra splnit očekávání svých
zahrnují mimo jiné přehled materiálů,
zákazníků.
výrobních procesů, konstrukcí a
Společnost CeramTec nabízí volně k
Kontrolované procesy tvoří základ výroby,
ve které jsou realizovány funkční modely
podle přání zákazníka a se stejnou přesností
technické keramiky v aplikacích a
i
Infobox
a spolehlivostí jako standardní díly v sériové
poskytuje podrobný pohled do světa
moderních materiálů vysoce kvalitní
keramiky.
výrobě. V procesech, jako je vytlačování,
CERTIFIKACE DOKLÁDAJÍ
lisování, vstřikování a lití, se tvaruje keramic-
NAŠE DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ
Objednávky na adrese:
ká surová masa do komplexních geometric-
KVALITY:
www.ceramtec.com/ceramic-materi-
kých tvarů. V našich keramických pecích
• DIN ISO 9001
als
vznikají za předem definovaných podmínek
vysoce jakostní výrobky s pevnou krystalic-
• ISO TS 16949
kou strukturou. Přesné zohlednění smršťová-
• DIN EN ISO 13485
ní, ke kterému přitom dochází, patří ke
• DIN EN ISO 14001
speciálním schopnostem odborného výrobce, jakým je společnost CeramTec. Závěrečný
proces zušlechťování vytváří z keramických
polotovarů přesné komponenty.
Více na:
www.ceramtec.cz/kvalita
10 11
VÝVOJI, VÝROBĚ
BUDOUCNOST V SYSTÉMU,
SPECIALISTÉ NA VÝROBU
Žerotínova 62
787 01 Šumperk
Tel.: +420 583 369 111
Fax: +420 583 369 190
[email protected]
T
H
E
C
E
R
A
M
I
C
E
X
P
E
R
T
S
www.ceramtec.cz
CA120017 • CZ • 250 • 1301 • atio (3240) • Printed in Germany
CeramTec Czech Republic s.r.o.
Download

vysoce vyspělá keramika vyspělá keramika yspělá keramika spělá