AMBIKO MEDIKA, spol. s r.o.,
1.máje 823, Rožnov pod Radhoštěm
laboratoř EsTeck diagnostiky a plazmové regenerace
POZVÁNKA
na seminář
MEDICÍNA v roce 2014
Obsah semináře:
1. Medicína po 21.12.2012 (analýza skutečností)
2. Střet klasické a alternativní medicíny
3. Vznik a užití nové medicíny (spintronické medicíny)
4. Aplikace spintronické medicíny v praxi
5. Představení nového přístroje Mediplazma 2014
(možnosti, využití)
6. Nové metody ovládání mysli (jednoduché zvládnutí
stresu, jak se chovat a případně jak si pomoci při bolesti,
nové unikátní možnosti tišení bolesti aj.)
7. Dotazy, diskuze
Cílem semináře je seznámit účastníky s moderním přístupem k řešení
zdravotních problémů s využitím nejnovějších vědeckých poznatků, které
současnost umožňuje poskytnout. Bude představena neinvazní a bezbolestná
technologie, která zásadním způsobem mění navyklé terapeutické postupy.
Kdy: v úterý 10. prosince 2013 od 15.30 hodin
Kde: ve firemních prostorách (Průmyslový areál, „starý internát“, 5.
patro)
Dotazy na tel: 571 844 235, 737 918 285
Další informace můžete hledat na našich stránkách www.ambiko.cz
Prosíme o dochvilnost, kapacita sálu je omezena
vstup volný
Download

MEDICÍNA v roce 2014 - AMBIKO MEDIKA, spol. s ro