1. den: Odjezd z ČR přes SRN, Rakousko do Itálie.
2. den: Řím -prohlídka města: Piazza di Popolo, Augustovo mausoleum, jedna z nejslavnějších památek
ve Starém Římě Ara Pacis, Justiční palác, Andělský hrad. Poté Vatikán. Zde v rámci osobního volna
budete mít dostatek času k návštěvě Baziliky sv. Petra. Můžete vystoupat na Michelangelovu kopuli,
odkud je nádherný výhled do okolí či navštívit Vatikánská muzea se Sixtovou kaplí. Nocleh.
3. den: Řím - pokračování prohlídky: Piazza Espagna, Španělské schody, zde se konají slavné módní
přehlídky, kostel Santisima Trinita, Fontána La Barccia. Poté proslulá Fontána di
Trevi, Piazza Colona, sloup Marca Aurelia, Montecitorio a Pantheon. Pak Piazza
Navona, která patří k nejkrásnějším náměstím, místní malíři zde nabízí své výtvory. Poté
Santa Andrea del Valle, Teatro Marcello a Kapitol, Forum Romanum, Monument
sjednocení Itálie Viktora Emanuela II. - Trajanovo fórum a Koloseum. Zde osobní
volno na prohlídku pamětihodností, či možnost posezení v některé z místních pizzerií nebo
nákupy na Via del Corso, kde zažijete pravý římský ruch. Večer odjezd.
4. den: Návrat do ČR..
TERMÍN
Pokoj 1/4
25.06. – 28.06.2015
3.680
nyní
20.08. – 23.08.2015
3.680
nyní
2.880
3.180
Pokoj 1/2
3.990
nyní
3.990
nyní
3.290
3.390
Cena zájezdu uahrnuje: 1x ubytování ve 2lůžkovém nebo 4 lůžkovém pokoji v BGW
v Římě, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zák. pojištění CK, DPH.
Cena nezahrnuje: vstupy, hromadnou dopravu po Římě, místní taxy. Cena lístků na MHD = cca 3 € na osobu a den.
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc, Prostějov, Vyškov.
S příplatkem 200 Kč: Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov.
1.den: Odjezd z ČR.
2.den: Benátky - fascinující město ležící na 117 ostrovech se 150 kanály a 400 mosty. Uvidíte nejznámější
skvosty : Piazza San Marco s bazilikou San Marco, Dóžecí palác, zvonici a hodinovou věž, Most vzdechů, slavný
most Ponte Rialto, projdete se kamennými uličkami přes kanály, půvabná náměsttí s četnými kostely a paláci …
Navštívíte i místní tržnici, typický rybí trh a také obchodní uličky. Budete mít dostatek času navštívit interiéry
vybraných památek, posedět v kavárně a ochutnat vynikající zmrzlinu. Můžete se projet gondolou či vaporetem po
Canal Grande. Zájemci mohou navštívit okolní ostrovy: Murano, Burano či Lido. V podvečer přesun lodí zpět na
pevninu a odjezd na nocleh k moři, kde bude možnost večerního koupání.
3.den: Po snídani odjezd k největšímu severoitalskému jezeru Lago di Garda do romantického lázeňského
městečka Sirmione. Procházka k vodnímu středověkému hradu Rocca Scalighera a volno k procházce křivolakými
uličkami tohoto malebného skvostu na břehu jezera. Odpoledne prohlídka Verony, jednoho z nejkrásnějších
italských měst, kterému se za časů Římské říše říklalo „Malý Řím“. Uvidíte velkolepou římskou arénu z růžového
mramoru, Juliin dům a balkón a další nejznámější památky nalézající se v centru.
4.den: Návrat dopoledne.
Termín
14.05. – 17.05.
Pokoj 1/3
3.680
nyní
2.880
Pokoj 1/2
4.190
nyní
3.390
Cena zájezdu zahrnuje: 1x ubytování v hotelu, 1x snídaně, dopravu moderním klimatizovaným
autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH. Cena nezahrnuje: vstupy, místní taxy, loď do Benátek.
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno . Příplatek 100 Kč: OL, Prostějov, Vyškov. Příplatek 200 Kč: OVA, FM, Kopřivnice, NJ, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Přerov, Humpolec, Jihlava, Příplatek 300 Kč: Opava, Zlín, Uh. H., Žďár n/S, Hradec Králové, Pardubice. Příplatek 400 Kč: Praha
24.04. – 26.04.2015
1.den: Odjezd přes ČR do SRN.
2.den: Ráno příjezd do Nizozemska. Návštěva jedinečného květinového parku Keukenhof. Kouzelnou
atmosféru jara vyvolávají také kolem se nalézající pole kvetoucích tulipánů, narcisů, hyacintů. Hned
u Keukenhofu leží město Lisse přes které vede letošní Bollenstreek – slavné květinové korzo
s alegorickými vozy a květinovými kreacemi. Poté odjezd do Amsterdamu, prohlídka centra města
s průvodcem, možnost okružní plavby po grachtech. Večer odjezd, zpáteční cesta.
3.den: Návrat do ČR.
Původně: 2.880 Kč
Cena zájezdu zahrnuje:
•
•
•
dopravu moderním klimatizovaným autokarem
průvodce
Cena nezahrnuje vstupy.
zákonné pojištění CK, DPH
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Ústí nad Labem. S přípl. 100 Kč: Olomouc,
Prostějov, Vyškov. S příplatkem 200 Kč: Ostrava, FM, Kopřivnice, NJ, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov
________________________________________________________________________________________________
1.den Odjezd odpledne dle nást. míst přes ČR, do Francie.
2.den Ráno Remeš, zastávka u katedrály. Přejezd přes Compiégne místo příměří 1918 i 1940. Odpoledne Rouen – prohlídka historického
centra: katedrála, hrázděné domy, středověký špitál, palác, náměstí
Vieux Marché, kde byla upálena Jana z Arcu. Nocleh
3.den Návštěva přímořského Étretatu, známého úžasnými křídovými
útesy. Přes dolní tok Seiny po impozantním lanovém mostě Pont
Normandie ke Caen. Návštěva oblasti bojů v Normandii 1944: Pegasus Bridge, Arromanches, Baterie des Longues
pláž,Omaha a památníky Colleville,La Cambe. Poté Bayeux se vzácným čalounem, který připomíná dobytí Anglie Vilémem
Levobočkem. Odpoledne odjezd do bretonského přístavního města Saint Malo, odkud vyplouvali na moře objevitelé i korzáři.
Procházka centrem i po hradbách s výhledem na pobřeží. Nocleh.
4.den Ráno zastávka u téměř deseti metrů se tyčícího menhiru u Mont Dol. Poté návštěvaMont St.Michel, zázraku západu,
kláštera na hoře uprostřed přílivem zaplavovaných mělčin. Přes bretonské
pohraniční Fougéres (hrad) do Le Mans, se starým centrem i muzeem závodních
automobilů. Nocleh.
5.den Chartres, katedrála. Poté zastávka u zámku ve Versailles. Poté Paříž – návštěva
Eiffelovy věže. Pak pěší procházka na Champs Elyséees. Osobní volno, možnost návštevy
Louvre či jiných muzeí. V podvečer možnost plavby lodí po Seině. Večer odjezd zpět.
6.den Návrat do ČR.
Termín
17.05. – 22.05.
Pokoj 1/3
6.280 nyní
3.980
Pokoj 1/2
7.190 nyní
4.790
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v hotelu Accor – F1, dopravu moderním klimatizovaným
autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH. Cena nezahrnuje vstupy, místní taxy.
Příplatky: 3x snídaně: 590 Kč
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno,
Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun,
Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč:
Olomouc, Prostějov, Vyškov.
S příplatkem 200 Kč: Ostrava,
Frýdek-Místek, Kopřivnice, Nový
Jičín, Hranice, Lipník n.B. Přerov
1.den: Odjezd, přejezd z ČR , přes Slovensko a Maďarsko.
2.den: Příjezd do Rumunska. Přejezd do vnitrozemského Sedmihradska, přes Sibiu. Návštěva hradu Bran,
označovaným jako „Drakulův hrad“, v obci ukázky lidové architektury, pohledy na poho-ří Piatra Craiului
(mohutná vápencová hradba nad Zarnesti) a pohoří Bucegi. Příjezd do Brašova, druhého největšího města
Rumunska, položeného mezi karpatskými průsmyky, nocleh.
3.den: Cesta Sedmihradskem do pohádkového, hradbami obehnaného města Sigishoara – nazývaného
„brána Transylvánie“ a také „Perla Sedmihradska“. Uvidíte starobylou čtvrť s citadelou a změtí starobylých
domků, klášterní kostel vyzdobený pestrými koberci, saský kostel na kopci s dřevěným Schodištěm učenců,
Hodinovou věž s orlojem - slouží i jako rozhledna a rodný dům Vlada Tepese „Drakuly“. Poté Biertan (UNESCO).
– vesnice s impozantním opevněným saským kostelem z r. 1516 s vícedílným skládacím oltářem a nádherným
zastřešeným schodištěm, přes údolí Wurmloch, vinařským krajem Vallea Viilor a přejezd nejvyšším horským
hřebenem Karpat Fagaraš zpět na nocleh.
4.den: Zastávka v horském středisku Poiana Brašov, které leží uprostřed pohádkové krajiny. Pak přes úrodné
Valašsko do rumunské metropole Bukurešti. Ukážeme vám dominantu nevídaných rozměrů jakou je
Ceausescův Palác vítězství lidu („Vítězství nad lidem“), dnes sídlo parlamentu i vlády, druhá největší budova na
světě zabírající plochu 450 tis.m2. Dále: náměstí revoluce (cent- rum převratu v roce 1989), královský palác
Carola II., kostel u starého knížecího dvora, Národní galerie, palác patriarchy s bazilikou, vítězný oblouk. Večer
návrat na nocleh.
5.den: Brašov - prohlídka historického, hradbami obehnaného Starého Města se Starou radnicí, jehož
dominantou je Černý kostel, největší gotická katedrála Balkánu s kolekcí koberců a další. Lze vyjet lanovkou na
vrch Tampa (955 m), odkud je pěkný výhled na město a okolí. Odpoledne odjezd. Zastávka ve vesnici Prejmer
s opevněným saským kostelem ze 13. stol s věžemi a spižírnami. Zpáteční cesta.
6.den: Přejezd Maďarskem a Slovenskem, návrat do ČR odpoledne
Termín
Pokoj 1/3
02.06. – 07.06.
6.180
nyní
Pokoj 1/2
5.280
6.490
nyní
5.590
Cena zájezdu zahrnuje:
• 3 x ubytování v hotelu
• 3 x snídani
• dopravu moderním klimatizovaným autokarem
• průvodce
• zákonné pojištění CK, DPH
Cena nezahrnuje vstupy a místní taxy. Trasa A
Odjezdy: Bez příplatku: Brno. Příplatek 100 Kč Olomouc, Prostějov, Vyškov. Příplatek 200 Kč: FM, Ostrava, Nový Jičín,
Hranice, Přerov, Jihlava, Humpolec,. Příplatek 400 Kč: Praha
Poznáte nejkrásnější ukázky byzantského umění
a architektury, vnoříte se do světa Sardů, paláců
a sultánských altánů. Můžete se vydat kterýmkoli
směrem a vždy to bude fascinující zážitek.
Zdejší restaurace, kavárny a tržnice nabízejí ohromující
a skvělá pokušení. Ochutnáte baklavu sypanou jemnými
pistáciemi nebo pravý kebab…
1.den: Odjezd přes ČR, Slovensko, Maďarsko do Srbska.
2.den: Brzy ráno Bělehrad – okružní jízda centrem hl. města
Srbska. Poté přejezd Srbskem na území Bulharska. Sofia prohlídka hlavního města. Osobní volno. Pak odjezd do Turecka.
3.den: Istanbul – procházka městem s průvodcem povede starou
částí města Sultanahmed. Uvidíte překrásnou Modrou Mešitu, poté
přes Sultanahmed Park k nejznámější a nejzajimavější stavbě
Istanbulu Chrámu boží moudrosti - Hagia Sofia. Dále Vodní nádrž baziliky - Yerabatan. Poté antický
Hipodrom. Eminönü s výhledem na Zlatý roh a Galatský most. Poté osobní volno - můžete navštívit Muzeum
tureckého a islámského umění, Mozaik, Koberců, nebo si dopřát plavbu přes Bospor do Asie… Nocleh. Večer
možnost individuální procházky uličkami centra Istanbulu. Nocleh.
4.den: Istanbul - tento den je zaměřen na Serailový mys, kterému vévodí velkolepý a rozsáhlý koplex paláce
Topkapi, jehož největší atrakcí je harém. Pak osobní volno, možnost návštěvy unikátního Archeologické
muzea s věhlasnou sbírkou objevů z Turecka a Blízkého východu a parku Gülhane. Poté Bazarová čtvrť:
velkolepá Süleymanova mešita, Egyptský bazar, (tržnice s kořením, medem, ořechy, květinami, semeny…)
Velký bazar - zde se můžete oddat nákupům.Tento den můžete zakončit odpočinkem v tradičních tureckých
lázních Hamam. Večer možnost individuální procházky uličkami centra Istanbulu. Nocleh.
5.den: Istanbul. Dopoledne osobní volno k nákupům, návštěvě muzeí… Odpoledne odjezd.
6.den: Ráno příjezd do Budapešti: prohlídka města. Pak sobní volno k nákupům na ulici Váci či vyhlášené
Budapešťské tržnici. Zájemci se mohou osvěžit v termálních lázních, navštívit Vidampark, botanickou zahradu či
ZOO. Zajímavá je také plavba lodí po Dunaji. Odjezd, cesta zpět do ČR
Termín
09.06. – 14.06.
Pokoj 1/3
6.680
nyní
5.480
Pokoj 1/2
7.390
nyní
5.990
Cena zájezdu zahrnuje:
• 2x ubytování v hotelu
• 2x snídani
• dopravu moderním klimatizovaným
autokarem
• průvodce, zákonné pojištění CK, DPH
Cena nezahrnuje: vstupy, případné bakšišné
1. den: Odjezd, přes ČR, SRN, Belgii, Francii.
2. den: Transfer přes La Manche do Anglie. Londýn – prohlídka města: Bank of England, burza, pojišťovna Lloyd,
radnice, Tower – hrad s královskými klenoty, Tower Bridge. Odjezd k Peterborough na nocleh.
3. den: Zastávka v Yorku, starobylém anglickém městě s křivolakými uličkami s hrázděnými domy. Cesta kolem
Sutton Banku, přejezd do Skotska přes sedlo Carter Bar, přes středověká opatství Jedburgh a Melrose Abbey,
kdysi nejkrásnější skotská opatství. Nocleh.
4. den: Cesta ke jezerům přes nejkrásnější skotské hory Grampian Mountains.
Zastávka v Pitlochry s exkurzí a ochutnávkou v palírně whisky. Kolem Blair Castle,
hradu vévody z Athollu, přes Inverness, které jecentrum Highlands k nejznámějšímu
skotskému jezeru Loch Ness. Zastávka u Nessie. Hrad Urquhart Castle, který se tyčí
nad vodami Lochneského jezera. Fort William – dříve pevnost, dnes turistické středisko
u jezera Loch Linnhe pod nejvyšší horou Velké Británie Ben Nevis. Zastávka u
zajímavých zdymadel na Kaledonském průplavu – Neptunovy schody. Přejezd kolem
Konlochneveských vodopádů do údolí soutěsky Glen Coa – nádherné výhledy na hory
a jezern krajinu, rozlehlý močál Rannoch Moor. Nocleh.
5. den: Stirling – historické skotské město s královským hradem Stewartovců. Falkirk
Wheel - unikátní systém rotačních zdymadel. Edinburgh – prohlídka jednoho z
nejkrásnějších měst Evropy, s rozlehlým královským hradem střežící korunovační
klenoty, národní pýchu Skotů. Zajímavá je také katedrála St. Gilles a známá ulice Royal
Mile. Noční přesun do jižní Anglie.
6.den: Londýn – pokračování v prohlídce města: Parlament, Westminsterské opatství,
vládní budovy ve Whitehallu včetně sídla premiéra v Downing street, přes nejkrásnější
Londýnský park – St. James k sídlu královny v Buckinghamském paláci, Piccadilly Circus,
Trafalgar. Osobní volno k návštěvě muzeí nebo k nákupům. Večer odjezd. Transfer přes
La Manche. Zpět přes Belgii, SRN do ČR.
7.den: Návrat do ČR.
Termín
03.08. – 09.08.2015
Pokoj 1/3
8.980
nyní
7.980
Pokoj 1/2
10.390
nyní
9.290
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v POHODLNÝCH hotelech IBIS a TRAVELODGE ,
dopravu moderním klimatizovaným autokarem, transfer přes La Manche, zákonné
pojištění CK, DPH. Cena nezahrnuje vstupy.
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc,
Prostějov, Vyškov. S příplatkem 200 Kč: Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník n.B., Přerov
1. den: Odjezd ČR, přes SRN, Rakousko,
Itálii.
2. den: Nice – prohlídka romantického
starého města pod vrchem Chateau, jehož
uličky
vás okouzlí neopakovatelnou
atmosférou. Na Provensálském trhu si
budete moci vychutnat některou z místních
specialit. Pláže u Anglické promenády Vám
nabídnou možnost koupání v nejmodřejším
moři Azurového pobřeží. Odpoledne odjezd
do Cannes - Festivalový palác, alej hvězd a
promenáda lemovaná krásným parkem a
plážemi La Croisette. Odjezd na nocleh.
3.den: Přes lázeňské město Hyéres na poloostrov Giens odkud fakultativně možnost plavby lodí na Porquerolles
- ostrov rajských pláží s bílým pískem a průzračnou vodou, kouzelným provensálským městečkem a restauracemi
s výbornou kuchyní. Odpoledne St. Tropéz - prohlídka města oblíbeného světovou top společností. Hezkou
památkou na toto místo bude foto u četnické stanice, opravdovým zážitkem posezení v některé z kaváren ve Vieux
Port se spoustou malířů a vyhlídkou na zakotvené jachty světových miliardářů. Návrat na nocleh.
4. den: Dopoledne návštěva Éze - exkurze v muzeu výrobny parfémů a návštěva městečka na skalním ostrohu nad
mořem. Poté Monako – prohlídka staré části města, knížecí palác, Oceánografický institut, trať F-1, Casino. Poté
osobní volno - možnost koupání na plážích v Lavrotto, návštěva oceanografického muzea, či nákupy. Večer odjezd.
5. den: Návrat do ČR.
Termín
Pokoj 1/3
24.06. – 28.06.
4.780
nyní
08.07. – 12.07.
4.880
nyní
3.780
3.980
Pokoj 1/2
5.390
nyní
5.490
nyní
4.390
4.590
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu Accor – F1, dopravu moderním klimatizovaným autokarem,
průvodce, pojištění CK, DPH. Cena nezahrnuje vstupy. Možné příplatky: 2 x snídaně 390 Kč.
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc, Prostějov, Vyškov.
S příplatkem 200 Kč: Ostrava, Frýdek - Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník n.B., Přerov
1. den: Odjezd z ČR přes SRN, Rakousko a Itálii.
2. den: Cannes – prohlídka staré části města, návštěva
provensálská tržnice. Festivalový palác, alej hvězd a
promenáda lemovaná krásným parkem a plážemi La
Croisette. Poté osobní volno, možnost koupání. Možnost
fakultativního výletu na Lerinské ostrovy – Ile Sainte
Marguerite, který je známý pevností, kde byl v 17. stol
vězněn tajemný muž se železnou maskou. Můžete vydat
ina ostrov Ile Sait Honorat s cisteriánským klášterem.
V podvečer odjezd na nocleh.
3. den: Vence – romantické vnitrozemské provensálské
městečko proslavené slavným malířem Matjesem. Poté
návštěva St Paul de Vence – malebné provensálské
vesnice s jedinečnou atmosférou. Úzké uličky s domy a
dvorky z nichž vyrůstají vysoké palmy, stíny olivovníků byly motivací pro umělce, kteří zde tvořili. Grasse – známé
centrum parfemářství, ležící mezi kopci Provensálských Alp, obklopeno loukami posetými levandulemi, jasmíny,
mimózami a růžemi. Zde budete mít příležitost navštívit výrobnu parfémů. Nocleh.
4. den: St. Raphael – kouzelné středisko na Azurovém pobřeží se secesní architekturou a plážemi – možnost
koupání. Frejus – zastávka u zbytků starého římského města. St Maxime – letovisko oblíbené u švédské královské
rodiny, možnost koupání na zdejších plážích. St. Tropéz – město oblíbené světovou top společností, procházka
centrem a promenádou v jachetním přístavu. Hezkou památkou na toto místo bude foto u četnické stanice,
opravdovým zážitkem posezení u vína či kávy ve Vieux Port. Nocleh.
5.den: Nice – prohlídka centra města. Uličky Nice Vás okouzlí neopakovatelnou atmosférou. Na provensálském trhu
si budete moci vychutnat některou z místních specialit. Pláže u Anglické promenády Vám nabídnou možnost koupání
v nejmodřejším moři Azurového pobřeží. Podvečer odjezd směr Itálie, SRN.
6. den: Návrat do ČR.
Termín
01.07. – 06.07.
Pokoj 1/3
6.280
nyní
4.680
Pokoj 1/2
7.290
nyní
5.690
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v hotelu ACCOR F1, dopravu moderním klimatizovaným
autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH Cena nezahrnuje vstupy, místní taxy. Možné příplatky: 3x
snídaně 590 Kč
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: OL, Prostějov, Vyškov.
S příplatkem 200 Kč: OVA, FM, Kopřivnice, NJ, Hranice, Lipník n.B., Přerov
1.den: Odjezd z ČR, přes SRN, Rakousko a Itálii.
2.den: Cannes – prohlídka staré části města a návštěva provensálské tržnice smístními specialitami. Pak
Festivalový palá na který navazuje alej hvězd a promenáda lemovaná krásným parkem a plážemi La Croisette.
Poté osobní volno, možnost koupání. Možnost fakultativního výletu na Lerinské ostrovy: Ile Sainte
Marguerite, který je známý pevností, kde byl v 17. stol vězněn tajemný muž se železnou maskou. Nebo Ile Sait
Honorat s cisteriánským klášterem. V podvečer odjezd na nocleh.
3.den: Cassis – návštěva romantického přímořského městečka u malebných zátok Calanques, možnost výletu
lodí. Pak Marseille, prohlídka centra města. Zastávka v Arles se zachovalými římskými lázněmi, majestátní
arénou amfiteátrem. Odjezd na nocleh.
4.den: Unikátní přírodní rezervace Camarque, v parku v deltě Rhony s jedinečnými druhy fauny a flóry, kde žijí
růžoví plameňáci, bílí polodivocí koně. Pak přímořské městečko St.Maries de la Mer, zde lze ochutnat zdejší
specialitu bouillabasse nebo se vykoupat v moři, které je lemováno písčitými plážemi. Poté Les Baux de
Provence, historické městečko pod hradní zříceninou. V okolí se nalézají levandulová pole, která září
typickou fialovou barvou. Přejezd do Nimes - podvečení prohlídka města se zachovalými římskými památkami.
5.den: Pont du Gard - jedinečně dochovaný římský akvadukt. Poté Avignon, město papežů, kde uvidíte
impozantní papežský palác, katedrálu Notre Dame i most sv.Bénézeta. Pak údolím Rhony přes Vienne kolem
Lyonu. Odjezd do ČR.
6.den: Návrat do ČR.
Termín
11.08. – 16.08.2015
Pokoj 1/3
6.380
nyní
4.980
Pokoj 1/2
7.290
nyní
5.790
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v hotelu Accor F1, dopravu moderním klimatizovaným
autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy a místní taxy. Příplatky: 3 x kontinentální snídaně 590 Kč.
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc, Prostějov, Vyškov.
S příplatkem 200 Kč: Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník n.B., Přerov
1. den: Odjezd, cesta přes ČR, SRN do Francie.
2. den: Paříž - okružní jízda, pak procházka městem s průvodcem Latinskou čtvrtí: Pantheon, Sorbonna, Lucemburské
zahrady; St. Germain. Poté Conciergerie, katedrála Notre Dame, radnice, centrum G. Pompidou, Palais Royal, Louvre.
Pak osobní volno k návštěvě muzeí: Louvre, Orsay, a jiných. Nocleh.
3. den: Paříž - Eiffelova věž. Poté pokračování v prohlídce Vojenská škola, Invalidovna, Concorde, zahrady Tuilleries.
Pak osobní volno k návštěvě muzeí nebo nákupům na Champs Elysées či Rivoli. Možnost plavby lodí po Seině. Poté okružní
jízda: Champs Elysées, Madeleine, Opera, Vendome. Nocleh.
4. den: Odjezd do Calais, transfer přes La Manche do Anglie, přejezd do Londýna. Prohlídka města: hrad Tower
s korunovačními klenoty, známý Tower Bridge, bankovní centrum City: Bank of England, Lloydova pojišťovna, burza,
Mansion House, St. Mary-le-Bow, katedrála sv. Pavla, most Milénia, Shakespearovo divadlo New Globe, Southwark
Cathedral, HMS Belfast. Nocleh.
5.den: Greenwich - park s královskou observatoří (exteriér) a nultým poledníkem. Londýn: pokračování v prohlídce:
Parlament, Westminsterské opatství, vládní budovy ve Whitehallu včetně sídla premiéra v Downing st., přes nejkrásnější
londýnský park St. James k sídlu královny v Buckinghamském paláci, Piccadilly Circus, Trafalgar. Poté osobní volno
k návštěvě muzeí např. Mme Tussaud, nebo možnost nákupů. Jedinečným zážitkem je podívat se na Londýn z ptačí
perspektivy při jízdě na obřím londýnském kole The London Eye. Večer odjezd, transfer přes La Manche do Calais.
Cesta zpět Belgií, SRN do ČR.
6. den: Návrat do ČR.
Termín
02.06. – 07.06.
Pokoj 1/3
5.980 nyní
4.580
Pokoj 1/2
6.790 nyní
5.290
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v hotelu Accor F1 se společným soc. zař., dopravu moderním
klimatizovaným autokarem, transfer přes Lamanche, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH. Cena
nezahrnuje vstupy, místní taxy.
Možnost ubytování v hotelu BALLADINS / IBIS
s vlastním sociálním zař. na pokoji
Pokoj 1/3= 6.790 nyní 5.490 Kč Pokoj 1/2 = 7.590 nyní 5.990 Kč
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc, Prostějov,
Vyškov. S příplatkem 200 Kč: Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník n.B., Přerov
15.07. – 19.07.2015
1.den: Odjezd přes ČR do SRN.
2.den: Lucemburk – procházka hlavním městem velkovévodství na skalnatém výběžku nad roklí:
katedrála s hrobem Jana Lucemburského, kasemata, hradby, palác, dolní město. Přejezd do belgického
Waterloo - památník poslední Napoleonovy bitvy 1815, Lví pahorek. Prohlídka hlavního města Belgie
Bruselu: komplex sídla EU, královský palác, katedrála, jedno z nejhezčích náměstí v Evropě - Grande
Place s radnicí , Čůrající chlapeček. Nocleh.
3.den: Přesun do Nizozemska. Městečko Kinderdijk - představuje největší oblast s koncentrací větrných
mlýnů. (UNESCO). Následuje návštěva Rotterdamu s vyhlídkovou věží Euromast, odkud je krásný
výhled na město a přístav. Prohlédnete si rovněž domy s moderní architekturou „kostkami“ Blaaken.
Dále přímořské lázně Scheveningen. Zastávka v Den Haagu - sídelní město vlády a královny, uvidíte
budovu vládního paláce či mezinárodního soudního dvora. Nocleh.
4.den: Kaatwoude - exkurse ve výrobně dřeváků a sýrárně. Amsterdam - prohlídka hlavního města
Nizozemska: přístav, náměstí Dam s královským palácem, Nieuwekerk, ulice Rokin, Oudekerk, čtvrť
červených luceren, Munttoren, květinový trh. Fakultativně možnost plavby lodí po grachtech. Poté osobní
volno:možnost návštěvy brusírny diamantů, muzea van Gogha či voskových figurín….Večer odjezd.
5.den: Přejezd přes SRN, návrat do ČR.
Pokoj 1/3
5.480 nyní
4.880
Pokoj 1/2
Kč
6.390
nyní
5.790
Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu IBIS – vlastní soc. zař. na pokoji,
dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena nezahrnuje vstupy. Příplatky: 2x snídaně 650 Kč.
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA BENELUXU
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc,
Prostějov, Vyškov. S příplatkem 200 Kč: Ostrava, FM, Kopřivnice, NJ, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov
1. den: Odjezd, přesun přes SRN, Rakousko do Itálie.
2. den: Příjezd do přístavu, trajekt na Korsiku, vylodění v Bastii.
Přejezd zajímavou a členitou horskou krajinou s panoramatickými
výhledy. Ubytování na západní pobřeží ostrova. Nocleh.
3. den: Výlet panoramatickou cestou Sagonským zálivem do oblasti
bizarních červených skal Calanche - jedno z nejpůsobivějších míst
na ostrově. Soutěska Spelunca – možnost individuální tůry kaňonem
ke kamenným mostům a tůňkám říčky Porto. Pak romantické
městečko Porto (na seznamu UNESCO), možnost báječného koupání
na zdejší překrásné pláži, obklopené eukalyptovými lesy, možnost
potápění. Nocleh.
4. den: Volno u moře, koupání. Nocleh.
5. den: Půldenní výlet do Ajaccia - Napoleonova rodiště. Prohlídka
centra města s krásnou palmovou kolonádou a přístavem. Návštěva
typického korsického trhu se spoustou specialit. Nocleh.
6. den: Volno u moře, koupání. Nocleh.
7. den: Celodenní výlet na jih ostrova. Cestou uvidíte malé přístavy
v zátokách, pisánské a janovské strážní věže, vysoké hory. Navštívíte
Bonifaccio – okouzlující středověké město na strmých bílých útesech.
Zážitkem je plavba lodí (fakultativně) kolem útesů, nabízející
dramatický pohled na toto jedinečné město od moře. Pak zastávka
v malebném městečku Sarténe, nejkorsičtější město Korsiky. Nocleh.
8. den: Volno u moře, koupání. Nocleh.
9. den: Odjezd. Cesta vnitrozemím do Corte, které je vtěsnáno mezi
horské velikány s hrdě se tyčící citadelou, nalézající se samém středu
ostrova, zastávka. Odpoledne Bastia procházka centrem největšího
města ostrova s pevností a starým přístavem. Trajektet do Itálie.
10. den: Přejezd Itálií, Rakouskem, SRN; návrat do ČR.
Termín
11.09. - 20.09.
Cena pokoj ½ v T6
10.380
nyní
9.380
Cena pokoj ½ v T4
11.980
nyní
10.780
Cena zájezdu zahrnuje: 7x ubytování v bungalovechT4/T6 dle typu pro 4 nebo 6 osob (dvoulůžkové
pokoje) dopravu moderním klimatizovaným autokarem, trajekty, průvodce, výlety, zákonné pojištění CK,
DPH. Cena nezahrnuje vstupy, místní taxy a vratnou kauci.
Ubytování: v bgv pro 4 nebo 6 osob: dvoulůžkové pokoje, kuchyňský kout vybavený na vaření a stolování, soc.zařízení.
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc, Prostějov, Vyškov.
S příplatkem 200 Kč: Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov.
Prohlédnete si Barcelonu, Madrid, Sevillu i Granadu. Poznáte Malagu,
Gibraltar a Zaragozu. Krásné pobřeží Atlantiku na Costa de Sol
spolu s maurskou architekturu a temperamentem místních obyvatel
vás nenechají na pochybách, že jste v ráji… Budete mít příležitost
ochutnat chuťovky zvané Tapas, šunku Serano, či lahodné Sherry…
Cestou si vychutnáte kouzlo Provence v nádherném Nice a poznáte
velkolepost Monaca…
1. den: Odjezd dle nást. míst směr SRN, Francie.
2. den: Nice, prohlídka, volno ke koupání. Nocleh .
3. den: Barcelona, prohlídka hl. města Katalánska.
Pak osobní volno, během kterého můžete navštívit další zajímavosti včetně typické tržnice
a vychutnat si jeho jedinečnou atmosféru. Večer odjezd do Andalusie.
4. den: Granada, město na úpatí nejvyššího španělského pohoří Sierra Nevada. Prohlídka
hist. části města, arabský trh. Nebo možnost návštěvy palácového komplexu Alhambra
s krásnými zahradami. Odjezd do přímořského letoviska s dlouhými písčitými plážemi,
s krásnou promenádou s restauracemi v Torremollinos. Nocleh.
5. den: Relax u moře v Torremollinos. Nocleh.
6. den: Výlet do Malagy, kterou na pobřeží zdobí stovky palem. Uvidíte architekturu
inspirovanou muslimským světem. Budete mít příležitost navštívit Picassovo muzeum
a maurskou pevnost Alkacaba. Odpoledne volno u moře v Torremollinos. Nocleh.
7. den: Relax u moře v Torremollinos. Nocleh.
8. den: Celodenní výlet na Gibraltar, výjezd lanovkou na Gibr. skálu, odkud je nádherný výhled na celý Gibraltarský průliv,
kde budete mít možnost vidět volně žijící opice. Cestou zpět zastávka v luxusní Marbelle, v jednom z nejhonosnějších letovisek,
které navštěvují králové i filmové hvězdy. Nocleh.
9. den: Sevilla, prohlídka města s katedrálou, která je 3. největším chrámem Evropy, mudejárský zámek El Alcazar, Zlatá věž,
corrida La Maestranza. Osobní volno. Večer odjezd do Madridu.
10. den: Madrid, prohlídka hl. města Španělska prodchnutého historií se zajímavými památkami. Nocleh.
11. den: Zaragoza návštěva 5. největšího města Španělska, prohlídka centra s působivou basilikou Nuestra Seňora del Pilar.
Poté přejezd do Francie na nocleh.
12. den: Monako, procházka hist. částí knížectví. Pak osobní volno s možností návštěvy Oceanografického muzea, botanické
zahrady, koupání, či nákupy. Večer odjezd směr Itálie, SRN.
13. den: Návrat do ČR.
Termín
07.10. – 19.10.
Pokoj 1/3
14.980
nyní jen
13.480 Kč
Pokoj 1/2
16.290
nyní jen
14.690 Kč
V ceně: 5x ubyt. s polopenzí u moře v Torremolinos v hotelu ***, 3x transitní ubyt.na hotelu typu IBIS nebo podobném, doprava
moderním klim. autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH. Nezahrnuje vstupy, místní taxy. Všechny výlety v ceně.
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc, Prostějov,
Vyškov. S příplatkem 200 Kč: Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov
__________________________________________________________________________________________________________________
1.den: Odjezd, cesta přes , večer trajekt do Švédska, vylodění
v Trelleborgu. Noční přejezd do Norska.
2.den: Návštěva olympijských měst u největšího norského jezera
Mjosa: Gjovik – se zajímavou olympijskou halou vysekanou ve skále.
Lillehammer olympijská hala a skokanské můstky. Pak zastávka
v Ringebu u jednoho ze 27 chráněných sloupových kostelíků
v Norsku. Cesta krajem Dovrefj ell, přes Dombas. Nocleh.
3. den: Jízda hlubokým a úzkým údolím Romsdalen – atraktivní
oblastí řeky Rauma, úzkou soutězkou s kolmými skalními stěnami do
nejkrásnější oblasti Norska. Pod Trolí stěnou (1 100 m vysoká),
výjezd věhlasnou Trolí cestou, která vede 11 serpentinami a
překonává výškový rozdíl 800 m do horského sedla s nádherným
výhledem na okolní hory a do údolí. Zastávky na zajímavých místech,
u peřejí, serpentin a vodopádů. Pak horská Orlí cesta nad
nejznámější norský fjord Geirangerfj ord. Zde možnost fakultativní
plavby lodí – jedno z nejatraktivnějších míst v Norsku se známými
vodopády Sedm sester, Nápadník, Závoj. Tento výlet patří
k nezapomenutelným zážitkům. Výjezd nekonečnými serpentinami na
horu Dalsnibba odkud je jedinečná vyhlídka na okolní ledovce,
Geirangerfjord a na hory středního Norska. Nocleh.
4. den: Procházka k ledovcovému splazu v Briksdalu. Průjezd
horami, serpentinami a údolími k nejdelšímu a nejhlubšímu norskému
fjordu – Sognefjordu, plavba trajektem. Krajem hor, fjordů do oblasti
Hallingdallu. Nocleh.
5. den: Oslo – prohlídka hlavního města Norska: poloostrov Bygdoy,
možnost návštěvy muzea Nansenovy a Amundsenovy polární lodi
Fram, muzea vikinských lodí, muzea voru Kon-Tiki příp. skanzen
Folkemuseum s více než 150 budovami ze všech koutů Norska.
Procházka centrem města: hlavní třída Carl-Johans Gate lemovaná
honosnými budovami, královský palác Slottet, hrad Akerhus... Výjezd
na Hollmenkollen – lyžařský areál se skokanskými můstky. Odjezd do
Švédska.
6. den: Časně ráno trajekt, cesta SRN. Návrat do ČR.
Termín
04.08. – 09.08.
Pokoj 1/3 a 1/4
9.980 nyní
8.880Kč
Pokoj 1/2
11.590 nyní 10.290Kč
Cena zájezdu zahrnuje: 3x ubytování v YH – ubytovna, horská chata, dopravu moderním
klimatizovaným autokarem, trajekty, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena nezahrnuje vstupy. Příplatky: 3x snídaně 990 Kč.
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Ústí nad Labem, Teplice. S přípl.100 Kč: Olomouc, Prostějov, Vyškov.
S přípl. 200 Kč: Ostrava, Frýdek-M, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník n.B., Přerov
_________________________________________________________________________________________________________
1. den: Odjezd z ČR.
2. den: Ráno vylodění v Trelleborgu. Přejezd do Malmö,
výhled na Öresundský most. Zastávka u avantgardní stavby
Türing Torsö a prohlídka starého města se zachovalými
uličkami: náměstí Stortorget s radnicí, malebné Lilla Torg,
Pevnost Malmöhus…. Pak Goteborg - druhé největší město
Švédska, strategický
přístav největší ve Skandinávii.
Procházka starým městem na vodních kanálech. Přes
Svinesund
do
Norska.
Nocleh.
3. den: Oslo - hlavní město Norska, prohlídka centra: hlavní
třída Carl-Johanns Gate, královský palác, Národní divadlo,
hrad Akerhus... Poloostrov Bygdoy - možnost návštěvy muzea
Nansenovy a Amundsenovy polární lodi Fram, muzea
vikinských lodí muzea voru Kon- Tiki příp. Folkemuseum s více
než 150 budovami ze všech koutů Norska. Volno k procházce
po Frognerově parku se sochařskou výzdobou nejslavnějšího
norského
sochaře
Gustava
Vigelanda.
Výjezd
na
Hollmenkollen, lyžařský areál se skokanskými můstky a
krásným výhledem na město. Noční přejezd bílou nocí
do
Švédska
kolem
jezera
Vännern.
4. den: Hlavní město Švédska Stockholm, kterému se díky
poloze na 14 ostrovech říká Benátky severu. Zastávka na
muzejním ostrově se Skansenem, Nordickým muzeem a
unikátním muzeem Vasa, památník trajektu Estonia. Poté
prohlídka centra: Staré město s labyrintem křivolakých uliček,
královský palác, parlament, kostel Storkyrkan, rytířský ostrov,
radnice (zde udělována Nobelova cena)... Při odjezdu zastávka
u haly Globen. Cesta kolem Linköpingu a jezera Vättern
do Jönkopingu. Nocleh.
5. den: Trajekt mezi Helsingborgem a Helsingorem s výhledem
na zámek Kronborg. Prohlídka centra dánské metropole
Kodaně – se známou sochou malé mořské víly. Navštívíte také
přístav NyHavn s typickými hospůdkami. Večer odjezd
do přístavu Gedser. Plavba trajektem do Rostocku.
6. den: Zpáteční cesta přes SRN do ČR.
Termín
21.07. – 26.07.
Pokoj 1/3 a 1/4
7.780 nyní
6.880
Pokoj 1/2
8.390 nyní
7.490
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v YH – ubytovna, horská chata, hotel typu Accor F1,
dopravu moderním klimatizovaným autokarem, trajekt, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena nezahrnuje vstupy. Příplatky: 2x snídaně 590Kč
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Ústí nad Labem, Teplice. S přípl.100 Kč: Olomouc,
Prostějov, Vyškov. S přípl. 200 Kč: Ostrava, Frýdek-M, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník n.B., Přerov
_________________________________________________________________________________________________________
1.den: Odjezd z ČR přes SRN, Rakousko do Itálie.
2.den: Říma – prohlídka města: Piazza di Popolo, Augustovo mausoleum a
jedna z nejslavnějších památek ve Starém Římě Ara Pacis. Okouzlí vás
budova Justičního paláce, uvidíte Andělský hrad, poté Vatikán. Osobní volno
k návštěvě Baziliky sv. Petra, Michelangelovy kopule, Vatikánských muzeí se
Sixtinskou kaplí. V pozdní odpoledne odjezd k Sorrentu na nocleh.
3.den: Neapol - mnohými lidmi považováno za jedno z nejkrásnějších měst Itálie. Prohlídka města: Castel Nuovo, Galerie
Umberto. Teatro San Carlo, San Francesco di Paola – unikátní kostel podobný římskému Pantheonu. Palazzo Reale - sochy
panovníků na jeho průčelí vás provedou velkolepou historií města a celé oblasti. Santa Lucia se známou vyhlídkou na Vesuv a
přístav a hrad Castel dell'Ovo. Poté Pompeje – prohlídka unikátního archeologického areálu. Pak výjezd na sopku Vesuv,
procházka kolem kráteru s nádherným výhledem na Neapolský záliv a ostrovy Capri, Ischia a Procida. Návrat na nocleh.
4.den: Celodenní fakultativní výlet lodí na ostrov Capri. Zde možnost navštívit lodí Azurovou jeskyni, lanovkou vyjet do hlavního
centra Capri s krásnými výhledy na ostrov, na nádherné skály Faragliony. Krásné jsou Augustovy zahrady. Můžete navštívit i
Anacapri a odtut lanovkou vyjet na nejvyšší vrchol ostrova Monte Solaro (589 m n. m.). Milovníci moře mohou navštívit pláže
v Marina Piccola. Poté Sorrento, návštěva výrobny likéru Limoncella, osobní volno. Nocleh.
5.den Ráno odjezd do Říma. Pokračování prohlídky: Španělské schody, Fontána La Barcaccia, proslulá Fontána di Trevi.
Přes Piazza Colona, se sloupem Marca Aurelia a Montecitorio k Pantheonu a na Piazza Navona - nádherné náměstí, které
otevírá dvoutisíciletou historii Říma. Poté Santa Andrea del Valle, Teatro Marcello, Forum Boarium, Januv chrám, Kapitol,
odkud spatříte nádherný výhled na Forum Romanum, které v dobách starověkého Říma bylo centrem všeho dění. Pak Piazza
Venezia, Monument sjednocení Itálie Viktora Emanuela II., impozantní Konstantinův oblouk a Koloseum - architektonická
dominanta Říma. Poté osobní volno na návštěvu muzeí, nákupů či jiné. Večer odjezd.
6.den Návrat do ČR.
TERMÍN
09.06. – 14.06.2015
POKOJ 1/4
6.980
nyní
5.880
POKOJ 1/2
7.990
nyní
6.790
Cena zájezdu zahrnuje: 3 x ubytování – hotel *** se snídaní, dopravu moderním klimatizovaným
autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena nezahrnuje: vstupy, hromadnou dopravu po Římě, místní taxy. Cena lístků na MHD Řím = cca 3 € na osobu a den.
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc, Prostějov, Vyškov.
S příplatkem 200 Kč: Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov
1.den: Odjezd z ČR, cesta přes SRN a Rakousko do Itálie.
2.den: Florencie - kolébka italské renesance, rodiště významných papežů a královen, město, které ovlivnilo dějiny
a kulturu Evropy. Prohlédnete si nejznámější památky: Santa Croce s nádhernými freskami, Piazza della Signoria
s Palazzo Vecchio s kopií proslulé Michelangelovy sochy Davida, Loggia dei Lanzi, Piazza del Domo s honosným
dómem Santa Maria del Fiore s kopulí od Brunelleschiho, se zvonicí a baptiseriem se slavnými bronzovými dveřmi,
kaple Medičejských, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, zahrady Boboli. Budete mít dostatek času na návštěvu muzeí i
příležitost ochutnat speciality toskánské kuchyně. Nocleh.
3.den: Pojedeme malebnou toskánskou krajinou s vlněnými křivkami, s oblými pahorky a údolíčky, posetou
olivovými háji a vinicemi, s domky v barvě zralé pšenice, oblastí, která se pyšní nejproslulejšími italskými víny.
Zastávka ve vinotéce. Návštěva Sienny, která je jedním z nejkouzelnějších měst celé Itálie a její středověké centrum
je plné majestátních budov vytvářejících působivý architektonický komplex. Poté Volterra, město alabastru
s impozantními středověkými paláci a hradbami, které mu dodávají punc hrdosti a nedobytnosti. Pak jedno
z nejpůvabnějších toskánských měst - San Giminagno které si dochovalo ráz středověkého opevněného města
s typickými věžemi a úzkými kamennými uličkami plnými paláců, kostelů i kouzelných obchůdků. Město je postavené
na kopci a umožňuje nádherné výhledy do okolní krajiny. Nocleh.
4.den: Pisa – kdysi námořní velmoc, dnes přitahuje slavnou šikmou věží. Prohlédneme si Piazza Miracoli
s dómem s překrásným průčelím, baptiseriem s mramorovou křtitelnicí a proslulou kazatelnou i známou Campanilu.
Pak Lucca, úchvatné, rozkošné starobylé město, do kterého se na první pohled zamilujete. Má spoustu památek,
bohatou historii, nádherné kostely, atraktivní směs náměstí a dlážděných uliček. Poté odjedeme na pobřeží
Ligurského moře do známého přímořského letoviska Viareggio s krásnou písčitou pláží, se spoustou restaurací,
kde bude možnost koupání. Poté odjezd směr ČR.
5.den: Návrat do ČR.
Termín
10.06. – 14.06.
Pokoj 1/4
5.680 nyní
4.380
Pokoj 1/2
5.990 nyní
4.790
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v bungalovu vybaveném soc. zařízením, dopravu
moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena nezahrnuje vstupy, místní taxy.
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc,
Prostějov, Vyškov. S příplatkem 200 Kč: Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník n.B., Přerov
1.den:
Odjezd
z
ČR,
přes
SRN,
Belgii.
2.den: Z Callais transfer přes La Manche do Anglie. Prohlídku LONDÝNA
zahájíme ve čtvrti Westminster. Od břehu Temže poblíž dominanty London
Eye se vydáme do vládní čtvrti Whitehall, kolem sídla premiéra na Downing
Street a Horse Guard. Poté na Westminsters Square, Parlament s
legendárním Big Benem a Westminsterské opatství . Dále přes St. James
park k Buckinghamskému paláci. Pak na slavné Trafalgar Square, rušné
Picadilly Cirkus a nahlédneme i do čtvrti Soho. Odpoledne osobní volno na
muzea či na nejrušnější třídě Londýna Oxford Street se můžete věnovat
nákupům. Doporučujeme navštívit i půvabné místo pouličního umění, trhů,
obchůdků
a
občerstvení
Covent
Garden.
Nocleh
v
Londýně.
3.den: Navštívíme nejoblíbenější sídlo Jindřicha VIII., nádherný tudorovský
palác
HAMPTON COURT s rozlehlou barokní zahradou a labyrintem.
Odpoledne WINDSOR, který je od dob vlády Eduarda III. nejstarší nepřetržitě
obývané sídlo anglických panovníků. Poté
ETON COLLEGE, k nejstarší
soukromá chlapecká škola ve Velké Británii, kde studovali i synové princezny
Diany a prince Charlese, či britský premiér. V podvečer zastávka v GREENWICHI, procházka parkem ke Královské
observatoři ( exter.), místo nultého poledníku, kde se Země dělí na východní a západní polokouli. Z parku je nádherný
výhled na Docklands a moderní mrakodrapovou čtvrť City. Návrat na nocleh.
4.den: LONDÝN: Bankovní čtvrti City, supermoderní stavby Bank of England, burza, pojišťovna Lloyds.
Impozantní katedrála sv. Pavla.. Pak přes Most Milenia na jižní břeh Temže, kolem Shakespearova divadla New
Globe a Southwark Cathedral. Uvidíte křižník HMS Belfast a projdeme se po Tower Bridge k Tower of London.
Osobní volno na návštěvu Toweru, doporučujeme projít se i Doky sv. Kateřiny, kde naleznete působivá zákoutí i
spoustu restaurací i pubů, kde budete mít příležitost pochutnat si na fish and chips.
Večer transfer přes La Manche do Francie, cesta zpět přes Belgii a Německo.
5.den: Návrat do ČR.
Termín
24.06. – 28.06.
IBIS - pokoj 1/3
6.590 nyní
5.280
IBIS - pokoj 1/2
7.290 nyní
5.990
UBYTOVÁNÍ V MODERNÍM A POHODLNÉM
HOTELU IBIS ***
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování v hotelu IBIS s vlastním soc. zař. Na pokoji,
dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Cena nezahrnuje vstupy, místní taxy.
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc,
Prostějov, Vyškov. S příplatkem 200 Kč: Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník n.B., Přerov
1.den: Odjezd, cesta přes SRN, Belgii.
2.den: Časně ráno transfer přes La Manche z Calais do Doveru. Přejezd do Londýna – prohlídka městas
průvodcem: bankovní centrum City, Bank of England, Lloydova pojišťovna, burza, Mansion House, St. Mary-leBow, katedrála sv. Pavla, most Milénia, Shakespearovo divadlo New Globe, Southwark Cathedral, HMS
Belfast, známý most Tower Bridge. Tower – hrad s královskými klenoty. Poté osobní volno. V podvečer
zastávka v Greenwichi – park s královskou observatoří (exteriér) s nultým poledníkem. Nocleh.
3.den: Londýn: pokračování v prohlídce: Parlament, Westminsterské opatství, vládní budovy ve Whitehallu
včetně sídla premiéra v Downing st., přes nejkrásnější londýnský park St. James k sídlu královny
v Buckinghamském paláci, Piccadilly Circus, Trafalgarské náměstí. Poté osobní volno k návštěvě muzeí, nebo
nákupy na Oxford street, Covent Garden, případně jedinečný zážitek při jízdě na London Eye, obřím
Londýnském kole s výhledem na Londýn. Večer odjezd. Transfer přes La Manche. Cesta zpět do ČR.
4.den: Návrat do ČR.
Termín
16.07. – 19.07.2015
20.08. – 23.08.2015
IBIS - pokoj 1/3
4.990
nyní
4.990
nyní
4.280
4.280
IBIS - pokoj 1/2
5.590
nyní
5.590
nyní
4.890
4.890
Cena zájezdu zahrnuje: 1x ubytování v hotelu IBIS s vlastním soc. zař.na pokoji, dopravu moderním
klimatizovaným autokarem, transfer přes La Mance, průvodce, pojištění CK, DPH. Cena nezahrnuje vstupy,
místní taxy.
UBYTOVÁNÍ V MODERNÍM A POHODLNÉM
HOTELU IBIS ***
ODJEZDY: Bez příplatku: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov. S přípl. 100 Kč: Olomouc, Prostějov,
Vyškov. S příplatkem 200 Kč: Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník n.B., Přerov
________________________________________________________________________________
Download

23.08.2015 3.680 nyní 3.180 3.990 nyní 3.390