zahrady
multifunkční sestavy
překážkové dráhy
skluzavky
houpačky a kolotoče
šplhací stěny
akátová hřiště
pružinové houpačky
vodní hry
tématické hry
zahradní mobiliář
121
ZAHRADY
zahrady
ZAHRADY
Zamezení pádu:
nové ukotvení skluzavek
46 Bezpečnost
Bezpečnost
1
6 Bezpečnost
11 Dlouhodobá
Životnost životnost
1
Životnost
2
2
4
2
3
Minimální údržba:
Širší rozvoj dětí:
Zakrytí nebezpečných
částí
Ochrana
před zraněním
dětí:
inovativní doplňky
• bezpečnostní krytky šroubů
(polyethylen)
Širší rozvoj dětí:
inovativní doplňky
(polyethylen)
Minimální
údržba prvků:
výplně z odolného
plastu
• výplně z odolného plastu
Minimální údržba:
výplně z odolného plastu
4
Odolnost vůči povětří:
Odolnost
povětrnostním
konstrukceproti
z lepených
hranolů
vlivům: 1
Odolnost vůči povětří:
• konstrukce
z lepených
konstrukce
z lepených hranolů
5
hranolů
4
2
Za vším, co děláme, je:
5
Dlouhá životnost - inovace - bezpečnost
Zamezení pádu:
nové ukotvení skluzavek
Zamezení pádu:
Zamezení
pádu:skluzavek
nové ukotvení
•
nové
ukotvení
skluzavek
1
4
5
1
4
3
3
Zakrytí nebezpečných částí
3
1
Zakrytí nebezpečných částí
5
4
1
1
5
2
2
2
Dopadová plocha
122
DOPADOVÉ
PLOCHY 123
dopadové plochy
pryž (m2)
barva
33
1
zelená / červená
3
790
045
790 042
790
045
042 pryž
790 045
000Dopadová
000 790 plocha
2
zelenáplocha
(m )
Dopadová
Dopadová
plocha
2)
pryž
(m
1
pryž
(m2) (m2)
um. trávník
pryž 1
790 042
barva Dopadová plocha
zelená / červená
Vysoká ochrana:
kovové díly zinkované
a komaxitované
barva červená (m2)zelená
/ červená
790 260 Dopadová plocha pod pružinu, červená
 300 mm (viz. str. 27)
000
000
000
000
790 052
790 Obrubník
052
beton (bm)
Dopadová
plocha
Dopadová
plocha
Dopadová
2)plocha
um.
trávník
(m
2)
790 051
Obrubník
um.
trávník
(m
obrubník beton (bm)pryž
ZAHRADY
Vysoká
Ochrana
proti
korozi:
Vysokáochrana:
ochrana:
kovové
kovovédíly
dílyzinkované
zinkované
• kovové
díly
zinkované
aakomaxitované
komaxitované
a komaxitované
6 Bezpečnost
Inovace
červený (bm)
1
790 051z Obrubník pryž
Životnostzelený (bm)
790
790052
052 (m2)
790 049
790 Písek
049 790 049
Dopadová
plocha
Dopadová
plocha
obrubník
beton
(bm)
Dopadová
plocha
2
obrubník
beton
(bm)
Štěrk
(m
)
790 043
2
písek (m
)
štěrk (m2)
Širší rozvoj rozvoj
dětí: dětí:
Komplexní
inovativní
doplňky
• inovativní doplňky - hodiny, (polyethylen)
počítadla
4
790
790049
049 790
790049
049
Dopadová
plocha
Dopadová
plocha
MATERIÁL
trávník/půda
písek
štěrk vymývaný
pryžová dlažba
umělá tráva
1
Zakrytí nebezpečných částí
2
11
1
1
Minimální údržba:
výplně z odolného plastu
2
písek
písek(m
(m2 )2)
štěrk
(m
štěrk (m)2)
Zamezení pádu:
nové ukotvení skluzavek
11
1
Odolnost vůči povětří:
konstrukce z lepených hranolů
ZRNITOST
11
(mm)
11
0,2-2
2-8
tl. 45
tl. 45
MAX. VÝŠKA
PÁDU (mm)
≤ 1000
≤ 2000*
≤ 2000*
≤ 2000*
≤ 2000*
* platí pro min. hloubku dopadové plochy 300 mm,
MAX.
VÝŠKA
MATERIÁL
ZRNITOST
MAX.
VÝŠKA
přiMATERIÁL
hloubce 400 mm ZRNITOST
(tloušťce pryžové
dlažby
90 mm)
PÁDU
(mm)
(mm)
materiál
ZRNITOST
MAX.
VÝŠKA
PÁDU
(mm)
(mm)až 3000 mm
může být max. výška pádu
trávník/půda
≤
1000
(mm) ≤ 1000PÁDU (mm)
trávník/půda
0,2-2
písek
≤≤2000*
0,2-2
písek
trávník/půda
2000* ≤ 1000
≤
2000*
štěrk
vymývaný
2-8
2-8 0,2-2 ≤ 2000* 4≤ 2000*
písek štěrk vymývaný
tl.
45
pryžová
dlažba
tl.
45 2-8 ≤≤2000*
2000*
pryžová
dlažba
štěrkumělá
vymývatelný
≤ 2000*
tl.
45
tráva
≤
2000*
tl. 45
umělá tráva
≤ 2000*
pryžová dlažba
tl. 40
≤ 2000*
**platí
platípro
promin.
min.hloubku
hloubkudopadové
dopadovéplochy
plochy300
300mm,
mm,
při
hloubce
400
mm
(tloušťce
pryžové
dlažby
90
mm)
* platípři
prohloubce
min. hloubku
dopadové
plochy
300
mm,
při
hloubce
400
mm
400
mm
(tloušťce
pryžové
dlažby
90(tloušťce
mm) pryžové
3být max. výška pádu až 3000 mm
dlažby
90 mm)
může
může
být
max.
výška
pádu
až
3000
mm
může být max. výška pádu až 3000 mm
1
zahrady
Rostoucí sestavy - možnost kombinování a rozšiřování prvků
790 116 02 SMART - síť a stěna
790 116 03 SMART - síť, stěna a tunel
0,97  27  21  6 x 4,5
d / š / v (m) 2,68 x 0,98 x 2,19
0,97  27  21  6 x 4,5
d / š / v (m) 2,68 x 0,98 x 2,19
790 110 02 SMART - sestava loď
0,97  84  40 
14 x 6
d / š / v (m) 10,32 x 2,68 x 3,24
2
1
790 110 03 SMART - příď
0,97  46  27 
7 x 6,5
d / š / v (m) 3,47 x 2,47 x 2,25
2
790 110 04 SMART - záď
0,97  62  32 
9,5 x 6,5
d / š / v (m) 5,38 x 2,68 x 3,24
1
sestavy Smart
125
Sestavy do 1 m bez nutnosti dopadové plochy
790 116 01 SMART - skluzavka
790 116
s tunelem
SMART - skluzavka
s lezeckou stěnou
d / š / v (m)
3,61 x 0,98 x 3,24
d / š / v (m)
3,72 x 0,98 x 3,24
790 116 04 SMART - skluzavka
se sítí
d / š / v (m) 3,72 x 0,98 x 3,24
Rozměry SMARTU
0,97 
36 
25 
8x4
790 110 01 SMART - sestava
CE
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
certifikováno
0,97 
53 
29 
7,5 x 7
d / š / v (m) 3,61 x 3,6 x 3,24
DOŽIVOTNÍ
ORIGINAL
produkt
SERVIS
max. výška pádu (m)

nárazová plocha (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
Netradiční prvky na Vaší zahradě
790 084
Buldozer Toník
2,1 ! 48  28  6 x 8
d / š / v (m) 4,11 x 1,74 x 2,1
Prvek obsahuje: horolezeckou stěnu,
skuzavku a žebřík
790 085
Buldozer Maxík
2,2 ! 49  28  6,5 x 7,5
d / š / v (m) 2,7 x 3,82 x 2,2
Prvek obsahuje: horolezeckou stěnu,
skuzavku, žebřík a provazovou siť
790 086
Buldozer Pepík
2,3 ! 56  30  7,5 x 7,5
d / š / v (m) 3,54 x 3,78 x 2,3
Prvek obsahuje: horolezeckou stěnu,
skluzavku a 2x žebřík

sestavy Future
790 190
790 189
Věžička Dětský svět
0,65  45  27  6 x 7,5
d / š / v (m) 3,5 x 2,1 x 2,5
790 319
127
Věžička Fantazie
0,3  28  21  5 x 5
d / š / v (m) 1,1 x 1,1 x 1,8
Herní sestava Policie
0,75  36  24  6,5 x 5,5
d / š / v (m) 2,7 x 3 x 1,3
790 321
Herní sestava Honzík
0,75  49  28  7,5 x 6,5
d / š / v (m) 4,34 x 2,75 x 2,2
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)
 !
nutnost nárazové plochy (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
790 088 Městečko Tris s tělocvičnou
1,95  ! 29 (62)  34  8 x 9
d / š / v (m) 4,65 x 4,3 x 3,1
790 136 Městečko Tris s učebnou
1,95  ! 53  30 
7x8
d / š / v (m) 4,3 x 3,1 x 3,1
sestavy Tris
129
790 090 Městečko Tris s tělocvičnou
a učebnou
1,95  ! 31 (73)  34  8 x 9
d / š / v (m) 4,65 x 4,3 x 3,1
!
790 091 Městečko Tris
1,95  ! 11 (49)  30  7 x 8
d / š / v (m) 4,3 x 3,1 x 3,1
790 136 790 090 790 091 790 088
skluzavka
horolezecká stěna
lanová síť
provazový žebřík
šplhací lano
kreslící tabule
piškvorky
počítadlo
hodiny



























délka obrubníku (bm)
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)
 !
nutnost nárazové plochy (m2)

dopadová plocha (m)
zahrady
790 004 Tělocvična se skluzavkou
a houpačkou
2,4  ! 84  41  10,5 x 8
d / š / v (m) 8,33 x 3,7 x 3,6
790 005 Tělocvičný mnohoúhelník
2,5  ! 52  31  8 x 7,5
d / š / v (m) 2,75 x 2,38 x 2,5
sestavy bImbi
131
790 027 Městečko Bimbi
2,4  ! 75  40  10 x 9
d / š / v (m) 5,2 x 4,86 x 3,6
790 003 Věžička se skluzavkou a houpačkou
2  ! 79  39 
8 x 11
d / š / v (m) 5,5 x 5,16 x 4,1
790 003 790 004 790 005 790 027
skluzavka
věžička
provazová síť
provazový žebřík
most
žebřiny
hrazda
houpačka
















lezecká stěna

pergola

šplhací tyč

DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)
 !
nutnost nárazové plochy (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
Sestavy do 1 m bez nutnosti dopadové plochy
790 171 Opičí dráha - lezecká stěna s otvory
0,37  20  18  3,5 x 5
d / š / v (m) 0,09 x 1,9 x 1,3
790 173 Opičí dráha - zavěšený most
0,45  20  18  3,5 x 5
d / š / v (m) 0,43 x 1,9 x 1,3
790 170 Opičí dráha - balanční vlna
d / š / v (m) 0,09 x 1,9 x 1,3
790 172 Opičí dráha - síť
d / š / v (m) 0,09 x 1,9 x 1,3
Rozvoj koordinace pohybu při šplhání
790 174 Spojovací prvek
zaoblená tyč
materiál: kov
rozměr oblouku: 927 mm
tloušťka: 40 mm
opičí dráhy
790 096 Trojitá hrazda
133
790 118 SMART - přelézačka
1,65  ! 34  25  8,5 x 4
d / š / v (m) 4,47 x 0,06 x 0,85 - 1,25 - 1,65
0,97  30  22  4,5 x 6,5
d / š / v (m) 3 x 0,98 x 0,97
790 028 Pevná kladina
790 008 Lávka s kmitajícími trámky
0,25  21  19  6 x 3,5
d / š / v (m) 2,4 x 0,19 x 0,25
0,3  6,5 x 4,5
d / š / v (m) 3 x 0,87 x 1
Pryžové špalíky
černý
červený
zelený
200 mm
790 252 •
790 251 •
300 mm
790 254 •
790 250 •
790 255 •
výška špalíku
790 253 •
Pryžové špalíky jsou středové - S a koncové - K,
lze je navzájem spojovat a tím vytvářet různou výšku.
ukázka příkladu pro objednání:
CE
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
certifikováno
DOŽIVOTNÍ
ORIGINAL
produkt
SERVIS
max. výška pádu (m)
 !
790 254 • K
výška: 300 mm
barva: černá
typ: koncový
nutnost nárazové plochy (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
790 309 Safari řetězový most
0,2  24  20  6 x 4
d / š / v (m) 3,16 x 0,9 x 1,2
790 303 Safari dráha kruhy
1  21  19  6 x 3,5
d / š / v (m) 3,16 x 0,55 x 2
790 306 Safari visutý most
0,4  26  21  6,5 x 4
d / š / v (m) 3,16 x 0,9 x 1,2
790 308 Safari pavoučí síť
5 vyznačených uzlových bodů
v rozích sítě - místo pro přichycení
ostatních prvků.
790 300 Safari opičí dráha 4-dílná
d / š / v (m) 13,5 x 11,5 x 2
safari dráha
135
Sestavy do 1 m bez nutnosti dopadové plochy
790 305 Safari balanční kláda
790 307 Safari vahadlová dráha
0,35  21  19  6 x 3,5
d / š / v (m) 3 x 0,2 x 0,35
0,49  21  19  3,5 x 6
d / š / v (m) 3,16 x 0,4 x 2
790 302 Safari pružinový talíř
0,4   3,5   3,5
 / v (m) 0,4 x 0,4
790 301 Safari prolézací tunel
1,4  ! 25  20  5,5 x 4,5
d / š / v (m) 2,5 x 1 x 1,4
790 304 Safari stupínek
0,4  11  13  3,5 x 3
d / š / v (m) 0,4 x 0,09 x 0,4
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)
 !
nutnost nárazové plochy (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
malé skluzavky
790 040
Skluzavka ve svahu
0,9  8 x 4
d / š / v (m) 4,2 x 1,2 x 1,175
Specifikace prvku se odvíjí od členitosti terénu.
Malá skluzavka
1  30  23  7 x 4,5
d / š / v (m) 3 x 0,7 x 1,9

790 083
790 000
Věžička se skluzavkou
1  33  24  7 x 4,5
d / š / v (m) 3,16 x 0,74 x 1,8
skluzavky
137
velké skluzavky
Herní sestava Bertík
790 320
790 001
1,25  ! 53  29  7,5 x 7
d / š / v (m) 3,3 x 3,8 x 3,25
790 137
Skluzavka se dvěma věžičkami
1,5  ! 40  28  7,5 x 6,5
d / š / v (m) 3,67 x 2,87 x 3,6
Indiánský most
1,5  ! 45  30  10 x 4
d / š / v (m) 6,21 x 0,98 x 2,6
790 087
Herní sestava Karlík
3  ! 60  34  9 x 7
d / š / v (m) 5,2 x 1,83 x 3
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)
 !
nutnost nárazové plochy (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
790 195 Točidlo Tornádo
790 194 Točidlo Tajfun
0,3 
26  53   4,9
0,58 x 1,35

 / v (m)
26  53   4,9
0,58 x 1,35
790 193 Kolotoč Future
1,2  ! 31  20 
 / v (m) 1,8 x 1,2
 6,2
790 013 Kolotoč

0,3 
 / v (m)
0,46 
 / v (m)
33  24 
1,76 x 0,7
 6,4
houpačky a kolotoče
790 192 Houpačka Future
139
790 191 Houpací koš
0,3  50  27 
 7,9
d / š / v (m) 3,85 x 1,12 x 2,54
0,98  18  18 
6x3
d / š / v (m) 2,72 x 0,95 x 1,45
790 007 Dvoumístá houpačka
1,3  ! 32  24  4 x 8
d / š / v (m) 3,77 x 2,39 x 2,47
790 130 Vahadlová houpačka - hranol
0,95  26  21 
4 x 6,5
d / š / v (m) 3,5 x 0,63 x 0,95
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)
 !
nutnost nárazové plochy (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
790 184 Lezecký oblouk s žebříkem
2,4  ! 31  23  6 x 5
d / š / v (m) 2 x 1,18 x 2,4
Materiál: plast, 1x nerez tyč
790 185
Lezecký oblouk s tyčí
1,5  ! 29  23  5,8 x 5,18
d / š / v (m) 2,1 x 1,6 x 1,5
Materiál: plast, 1x nerez tyč
lezecké oblouky
790 187
141
Lezecký oblouk jednoduchý
0,9  25  20  5,16 x 4,1
d / š / v (m) 1,52 x 0,35 x 0,9
Materiál: plast.
790 183 Lezecký oblouk pavouk
2,4  ! 31  23  6 x 5,5
d / š / v (m) 2 x 1,18 x 2,4
Materiál: plast, 1x nerez tyč
790 186 Lezecký oblouk pohoří
1,5  ! 29  23  6 x 5
d / š / v (m) 2,12 x 1,52 x 1,5
Materiál: plast, 1x nerez tyč
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)
 !
nutnost nárazové plochy (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
790 181
Šplhací stěna Javorník
2  !16  17  5,5 x 6
d / š / v (m) 1,68 x 1,4 x 2,0
Materiál: plast, 1x nerez tyč
790 188
Šplhací stěna Krkonoše
2,1  ! 40  27  8,5 x 5
d / š / v (m) 4,04 x 1,12 x 2,1
Materiál: plast.
lezecké stěny
790 180
143
Šplhací stěna Sněžka
2,1  ! 16  17  5 x 4
d / š / v (m) 1,2 x 0,15 x 2,1
Materiál: plast, 2x nerez tyč po obou stranách
790 182
Šplhací stěna Ještěd
2  ! 23  20  5 x 5
d / š / v (m) 1,2 x 0,6 x 2,0
Materiál: plast, 1x nerez tyč
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)
 !
nutnost nárazové plochy (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
790 324
Lezecká zeď Tatry
2,8  ! 21  13  6,5 x 3
d / š / v (m) 1,85 x 0,3 x 2,8
horolezké stěny
790 327
145
Lezecká stěna Himaláje
2,8  ! 29  15,5  9,5 x 3
d / š / v (m) 4,35 x 0,35 x 2,8
790 325
Lezecká stěna Alpy
2,8  ! 24  14  8 x 3
d / š / v (m) 2,35 x 0,3 x 2,8
790 326
Lezecká stěna Pyreneje
2,8  ! 30  16  8,5 x 3,5
d / š / v (m) 4,1 x 0,3 (0,8) x 2,8
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)
 !
nutnost nárazové plochy (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
790 178
Lezecká stěna do svahu s lanem
0,2  6 x 4,5
d / š / v (m) 3,2 x 1,23
svah max. 60°
790 179
Lezecká stěna do svahu
0,2  5 x 4,5
d / š / v (m) 2,2 x 1,23
svah max. 60°
790 197
Lezecká síť
0,6  5,5 x 5,5
d / š / v (m) 2 x 2
svah max. 45°
AKÁTová hřiště
147
Pružiny a lavice
790 260
Dopadová plocha pod pružinu
červená,  300 mm
Pružiny Akáty 790 151
Houpačka na pružině Sumec
790 153
Houpačka na pružině Koník
790 158
0,52  10  11  3 x 3,5
d / š / v (m) 1 x 0,24 x 0,9
790 149
790 159
Lavice Jezevčík Houpačka na pružině Tuleň
Lavice Kocour d / š / v (m) 0,6 x 2,2 x 0,9
d / š / v (m) 0,6 x 2,2 x 0,9
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)

nárazová plocha (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
790 176
Šplhací totem
790 177
3  ! 28  26  f 5,8
d / š / v (m) 0,3 x 0,3 x 3
Šikmá lavice
0,5  25  20  6,5 x 4
d / š / v (m) 3 x 1 x 0,8
790 175
Opičí most
0,5  30  25  7 x 5
d / š / v (m) 3,3 x 1,2 x 1,3
790 147
Šplhací sestava
2,4  ! 49  28  7 x 7
d / š / v (m) 2,4 x 2,4 x 2,4
AKÁTová hřiště
790 148
790 146
Houpačka dvoumístná
Věž se skluzavkou
!  28  9 x 5
1,5  ! 40
d / š / v (m) 4,8 x 1,16 x 2,6
1,2  ! 32  24  8 x 4
d / š / v (m) 1,78 x 4 x 3
790 150
149
790 329
Houpačka kládová
0,95  26  21  4 x 6,5
d / š / v (m) 3,5 x 0,64 x 0,95
Akátová herní věž
2,3  ! 52  31  9 x 6
d / š / v (m) 4,9 x 1,6 x 3,6
!
790 143
Kombinovaná herní věž
2,3  ! 79  40  9 x 10
d / š / v (m) 5,25 x 6,68 x 4
max. výška pádu (m)
 !
nutnost nárazové plochy (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
790 039
Pes na pružině
790 014
790 168
790 071
Žirafa na pružině
790 016
Kuřátko na pružině
Koník na pružině
Čtyřlístek na pružině
0,45  13  10,5   3,5
d / š / v (m) 0,81 x 0,81 x 0,78
pružinové houpačky
Jednoduché pružinové houpačky
0,52  10,5  13  3 x 3,5
d / š / v (m) 1 x 0,24 x 0,9
790 015
Mořský koník na pružině
790 058
790 038
Kuřátka na pružině
0,52  28  22  4 x 7
d / š / v (m) 3 x 2,4 x 0,9
Ryba na pružině
151
houpačky na pružině dvojité
zahrady
délka x šířka x výška (m)
max. výška pádu (m)
nárazová plocha (m2)
délka obrubníků (bm)
doporučený věk
3,5 x 3 x 1
0,43
11
14
3 - 12let
790 057
Autíčko
na pružině
790 057
Autíčko
na pružině
Dvojité pružinové houpačky
790
na pružině
790
026026 Scooter
Scooter
na pružině
0,52  11  13  3 x 3,5
d / š / v (m) 0,8 x 0,34 x 0,76
0,43  10,5  13  3 x 3,5
d / š / v (m) 1,01 x 0,41 x 1,01
790 026
Scooter
na pružině
790 067
Šnek
na pružině
790 072
Panda
na pružině
790 067
Šnek
na pružině
790 057
Autíčko na pružině
790 072
Pan
790 067
Šnek na pružině
790 072
Panda na pružině
pružinové houpačky
Pružinové houpačky večerníček
0,43  10,5  13 
d / š / v (m) 1 x 0,41 x 1
3,5 x 3
790 163
Večerníček
790 164
790 166
Štaflík a Špagetka
790 162
Křemílek a Vochomůrka
790 167
Rákosníček a deštník
790 165
Malá čarodějnice na koštěti
Rumcajs
153
zahrady
mlhoviště - osvěžení pro slunné dny
790 068
Mlhoviště rovné
10,5 m2
d / š / v (m) 2,5 x 3 x 2
Počet trysek: 14
vodní hry
790 122
790 120
Mlhoviště íčko
790 121
790 123
Mlhoviště téčko
155
Mlhoviště čtverec
6 m2
 / v (m) 0,1 x 1,7
6 m2
 / v (m) 0,1 x 1,2 x 1,9
7 m2
d / š / v (m) 1,1 x 1,1 x 2
Počet trysek: 9
Počet trysek: 16
Počet trysek: 20
Mlhoviště osmiúhelník
17 m2
 / v (m) 3 x 2
Počet trysek: 30
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)

nárazová plocha (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
Rostoucí sestavy - možnost kombinování a rozšiřování prvků
790 133 Vláček - 2 díly
0,5  5 x 8
d / š / v (m) 4,16 x 0,9 x 1,88
790 012 Vláček - 3 díly
0,5  5 x 10,5
d / š / v (m) 7,4 x 1,7 x 1,9
3
1
Lokomotiva
d / š / v (m) 2,34 x 0,9 x 1,88
2
Tendr
d / š / v (m) 2,08 x 0,9 x 0,78
3
Vagón
d / š / v (m) 2,08 x 0,9 x 0,83
2
1
tématické hry
157
2
790 330 Vlak Orient Express komplet
1 790 317
Lokomotiva Orient Express
0,9  28  22  7 x 4
d / š / v (m) 3,95 x 1 x 2,3
2 790 318
Vagónek Orient Express
0,9  20  18  5 x 4
d / š / v (m) 1,85 x 1 x 2,3
1
790 310 Nádraží Ben
0,3  50  35  7 x 7
Obsahuje: mašinku, vagónek,
nástupiště, plot, signalizační zařízení
a domeček.
1 790 314
3
d / š / v (m) 4 x 1,2 x 0,1
4 790 313
Plot k nádraží Ben
d / š / v (m) 1,32 x 0,13 x 0,8
Mašinka Ben
0,3  20  18  5 x 4
d / š / v (m) 1,8 x 1 x 1,92
2 790 315
790 312 Nástupiště Ben
5 790 311
Signalizační zařízení Ben
d / š / v (m) 0,09 x 0,09 x 1,5
Vagónek Ben
6 790 323
0,3  17  16  4 x 4
d / š / v (m) 1,1 x 1 x 1,92
Domeček Ben
d / š / v (m) 1,5 x 1,4 x 2,06
6
5
2
1
4
3
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)

nárazová plocha (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
Zahradní učebny
790 011 Duhový domeček
4,5 x 4,5
d / š / v (m) 1,6 x 1,5 x 1,65
790 010 Apačský stan
2,18  39  25  6 x 6,5
d / š / v (m) 2,86 x 2,29 x 2,18
790 328 Indiánské týpí v. 3 m
výška týpí 3 m = 11 ks tyčí vysokých 4 m,
vnitřní plocha 7 m2
790 333 Indiánské týpí v. 4 m
výška týpí 4 m = 11 ks tyčí vysokých 6 m,
vnitřní plocha 13 m2
790 334 Indiánské týpí v. 5 m
výška týpí 5 m = 14 ks tyčí vysokých 7 m,
vnitřní plocha 20 m2
Typí obsahuje tyče, jehlice, kolíky, šňůry a stanovou
plachtu (rozměry dle výšky týpí).
tématické hry
159
790 032 Zahradní tabule
790 062 Čarodějnická tabule
4,5 x 3
d / š / v (m) 1,66 x 0,33 x 2,1
4,4 x 3
d / š / v (m) 1,4 x 0,48 x 1,7
790 196 Tabule s počítadlem
25  21  3,5 x 7
d / š / v (m) 3,4 x 0,09 x 1,6
790 063 Basketbalový koš Vodník
4 x 3,6
d / š / v (m) 1,06 x 0,47 x 1,77
DOŽIVOTNÍ
SERVIS
max. výška pádu (m)

nárazová plocha (m2)

délka obrubníku (bm)

dopadová plocha (m)
zahrady
Pískoviště
790 131 Pískoviště - 1 bm
0,3
790 132 Kryt na pískoviště 1 m2
1
1
790 256 Pryžový obrubník
d / š / v (m) 1000 x 300 x 150
červený
790 258 Pryžový obrubník rohový
d / š / v (m) 120 °, červený
2
2
790 257 Pryžový obrubník rohový
d / š / v (m) 90 °, červený
790 261 Pryžový sedák k pískovišti
červený
d / š / v (m) 1000 x 250 x 30
790 262 Pryžový sedák k pískovišti
zelený
d / š / v (m) 1000 x 250 x 30
790 322 Hrací sestava na písek
22  19  5,5 x 4
d / š / v (m) 2,1 x 0,6 x 2,3
zahradní mobiliář
790 105
790 031
790 135
Stojan na kolo Spring
Pítko kruhové
d / š / v (m) 1,455 x 0,355 x 0,367
• kov, možnost povrchové úpravy
v zinku a práškové barvě
d / š / v (m) 0,890 x 0,296 x 0,99
• dotykový systém spouštění vody
• kov je žárově pozinkovaný, povrchově upravený
práškovou polyesterovou vypalovanou barvou
• barevné provedení si zákazník volí
dle odstínů RAL
Lavička
790 331
d / š / v (m) 1,9 x 0,54 x 0,81
• kov v kombinaci s dřevěným masivem
790 030
161
Odpadkový koš
790 059
 / v (m) 0,4 x 0,75
V 35 l
• kovová konstrukce, dřevo
• součástí výrobku pozinkovaná nádoba
• možnost připevnění k zemi
Zahradní set Piknik
d / š / v (m) 2 x 1,54 x 0,7
• dřevo
Značka oválná
d / v (m) 0,67 x ,052
790 061
Tyč ke značce
• ocel
• délka dle požadavku
Download

zahrady